kth.sePublikationer
1 - 4 av 4
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Presentation: 2024-03-04 13:00 Amiga, Kista
  Enqvist, Anders
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Datavetenskap, Kommunikationssystem, CoS.
  Optimizing Energy Efficiency in Wireless Links Through Optimal Ratios and Reconfigurable Intelligent Surfaces2024Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling utforskar optimeringen av energieffektivitet (EE) i trådlösa kommunikationssystem, med fokus på både användarenheten (UE) och basstationen (BS). Den första delen av studien undersöker strategier för att minimera energiförbrukningen hos UEn vid överföring av korta datapaket, genom att använda en rekonfigurerbar intelligent yta (RIS) som styrs av basstationen för att förbättra radiokanalen. Utmaningen ligger i att balansera den ökade energiförbrukningen på grund av de ytterligare pilotsignalerna som krävs för att konfigurera en RIS mot energibesparingarna som sker underdataöverföringen. Vi föreslår ett tillvägagångssätt där en RIS delas upp i delarrayer av kontrollerbar storlek för att förkorta pilotlängden. De analytiska resultaten ger en unik lösning för minimering av energikonsumptionen i termer av pilotlängd och pilotenergi och beror på paketstorleken och de relativastyrkeförhållandena i radiokanalen mellan UE, BS och RIS. I den andra delen flyttas fokus till EE hos en basstation med flera antenner. En omfattande modell för effektförbrukning som tar hänsyn till både aktiva och passiva komponenter i transceivermodulen används. Genom attbehandla utsänd effekt, bandbredd och antalet antenner som optimeringsvariabler, härleder vi nya lösningar för det optimala värdet av dessa variabler och vi föreslår en algoritm för deras gemensamma optimering. Denna del av studien optimerar inte bara variablerna för maximal EE, utan avslöjar också en ny relation mellan utstrålad effekt och passiv effektförbrukning i transceivern, vilket leder till nya insikter kring avvägningarna mellan att använda maximal effekt och bandbredd. Tillsammans ger dessa studier en uppdaterad syn på energioptimering i trådlösa kommunikationssystem, och nya teoretiska insikter för både UE- och basstationskonfigurationer.

  Ladda ner (pdf)
  Kappa/Symmary
 • Presentation: 2024-03-12 13:00 B3, Brinellvägen, Campus KTH, Stockholm
  Yaqoob, Saima
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
  Concrete pavements’ repair techniques and numerical assessment of dowel bar load transfer efficiency2024Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Betongbeläggningar är ett lämpligt alternativ för högtrafikerade vägar, koncentrerad belastning och vägar utsatta för svåra väderförhållanden. I Sverige är betongvägar sällsynta vilket bl.a. beror på brist på kunskap och kompetens. Den senaste betongvägen byggdes för sjutton år sedan i Uppsala.Betongbeläggningar är kända för sin långa livslängd och hållbarhet. Den vanligaste typen av betongvägar är fogade, oarmerade betongbeläggningar. Ändå är det viktigt att notera att fogarna i betongbeläggningar är kritiska komponenters om kan leda till olika olägenheter, vilket kräver rehabilitering. Att rehabilitera betongbeläggningar är särskilt utmanande i områden med intensiv trafik som kräver ersättningsvägar på grund av nödvändigheten att upprätthålla trafikflödet under reparationsarbetena. Att ta fram en effektiv omledning av trafiken kan innebära antingen väsentliga förändringar och förlängningar av befintliga rutter eller byggande av tillfälliga vägar, vilket medför betydande kostnadsinvesteringar och tidsåtgång.

  En litteraturöversikt har genomförts för att studera de tillgängliga metoderna som kan användas för att reparera betongbeläggningar. Strategin för valet av reparationsmetod bygger på att rehabilitera betongbeläggningen inom ett kort arbetsfönster, förhindra trafikstockningar och säkerställa lång livslängd för beläggningen. Studien visade att förtillverkade betongplattor är en lovande metod som effektivt förkortar avstängningen av körfält för att reparera skadad beläggning och producerar hållbara betongbeläggningar med lång livslängd. Rehabiliterings kostnaden för betongbeläggning med prefabricerade plattor är emellertid 1,6 till 4 gånger högre än den för konventionell platsgjuten betong. Därför är rehabilitering med förtillverkade betongplattor olämplig för vägar med låg trafik och temporära rutter.

  Fogar är vidare nödvändiga vid reparation med förtillverkade betongplattor.Betongbeläggningens strukturella prestanda påverkas dock kraftigt av fogar, eftersom förekomsten av fogar skapar en diskontinuitet mellan intilliggande plattor och därmed minskat lastöverföringen till den angränsande plattan. För att upprätthålla den strukturella integriteten hos beläggningssystemet används dymlingar i de tvärgående fogar.

  En numerisk studie har genomförts med olika parametrar för att utvärdera dymlingens inverkan på fogens effektivitet. Studien visade att dymlingens position, felplacering och diameter har en tydlig inverkan på fogens effektivitet, medan vidhäftningen mellan dymling och betongplatta enbart verkar ha en marginell inverkan på fogens effektivitet. Studien visade också att dymlingens prestanda, dvs. lastöverföringsförmågan, minskade då fogöppningen eller glappet mellan två närliggande plattor ökade.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Presentation: 2024-03-12 13:15 Ka-301, Stockholm
  Khorsandmanesh, Yasaman
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Datavetenskap, Kommunikationssystem, CoS.
  Hardware Distortion-Aware Beamforming for MIMO Systems2024Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den kommande eran av kommunikationssystem finns det en förväntad förändringmot att använda hårdvarukomponenter av lägre kvalitet för att optimera storlek, kostnad och strömförbrukning. Denna förändring är särskilt fördelaktig för MIMO-system(multiple-input multiple-output) och internet-of-things-enheter, som kräver många komponenter och förlängd batteritid. Användning av komponenter av lägre kvalitet medfördock försämringar, inklusive olika icke-linjära och tidsvarierande förvrängningar sompåverkar kommunikationssignaler. Traditionellt har dessa förvrängningar behandlatssom extra brus på grund av avsaknaden av en rigorös teori. Denna avhandling utforskarett nytt perspektiv på hur distorsionsstruktur kan utnyttjas för att optimera kommunikationsprestanda. Vi undersöker problemet med distorsionsmedveten strålformning iolika scenarier.

  I den första delen av detta examensarbete fokuserar vi på system med begränsadfronthaulkapacitet. Vi föreslår en optimerad linjär förkodning för avancerade antennsystem (AAS) som arbetar vid en 5G-basstation (BS) inom begränsningarna av en begränsad fronthaulkapacitet, modellerad av en kvantiserare. Den föreslagna nya förkodningen minimerar medelkvadratfelet (MSE) på mottagarsidan med användning av ensfäravkodningsmetod (SD).

  Efter att ha analyserat MSE-minimering, föreslås en ny linjär förkodningsdesignför att maximera summahastigheten för samma system i den andra delen av dennaavhandling. Det senare problemet löses av en ny iterativ algoritm inspirerad av denklassiska vägda minsta medelkvadratfel (WMMSE)-metoden. Dessutom presenterasen heuristisk kvantiseringsmedveten förkodningsmetod med lägre beräkningskomplexitet, som visar att den överträffar den kvantiseringsomedvetna baslinjen. Denna baslinje är en optimerad förkodning med oändlig upplösning som sedan kvantiseras. Dennastudie avslöjar att det är möjligt att fördubbla summahastigheten vid hög SNR genomatt välja vikter och förkodningsmatriser som är kvantiseringsmedvetna.

  I den tredje delen och sista delen av denna avhandling fokuserar vi på signaleringsproblemet i mobil millimetervågskommunikation (mmWave). Utmaningen medmmWave-system är de snabba blekningsvariationerna och omfattande pilotsignalering.Vi utforskar frekvensen av att uppdatera den kombinerande matrisen i en bredbandsmmWave punkt-till-punkt MIMO under användarutrustning (UE) mobilitet. Konceptet med strålkoherenstid introduceras för att kvantifiera frekvensen vid vilken UE:nmåste uppdatera sin nedlänksmottagningskombinationsmatris. Studien visar att strålkoherenstiden kan vara till och med hundratals gånger större än kanalkoherenstiden försmåskalig fädning. Simuleringar bekräftar att den föreslagna nedre gränsen för dettadefinierade koncept inte garanterar mer än 50 % förlust av mottagen signalförstärkning(SG)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Presentation: 2024-03-15 10:00 D3, Stockholm
  Aguiar, Miguel
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Reglerteknik.
  Learning flow functions: architectures, universal approximation and applications to spiking systems2024Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling studerar maskininlärningsmetoder för tidskontinuerliga reglersystem. Vi utgår från en abstrakt systemrepresentation med en lösningsoperator, som avbildar systemets initialtillstånd och insignal på motsvarande tillståndstrajektorian. Målet är att undersöka inlärning av tidskontinuerliga simuleringsmodeller utifrån tillståndsmätningar. Avhandlingen består av tre huvudbidrag.

  Vi undersöker först arkitekturer baserade på neurala nätverk, för klasser av insignaler som är brukliga i tillämpningar och har en viss tidsdiskret struktur. Vi formulerar problemet matematiskt, och visar att lösningsoperatorn kan representeras exakt av ett tidsdiskret system. Detta leder till en arkitektur baserad på ett återkopplande neuralt nätverk (RNN), som vi utförligt beskriver, analyserar och validerar med hjälp av data från två modeller av icke-linjära oscillatorer, nämligen Van der Pol oscillatorn och FitzHugh-Nagumo oscillatorn. I båda fall visar vi att vi kan träna modeller som noggrant reproducerar systemens lösningsbanor.

  Därefter studerar vi en tillämpning på system vars tillståndstrajektorier kännetecknas av förekomsten av snabba oscillationer i form av impulser, såsom modeller av biologiska neuroner. Denna klass av system karakteriseras av ett flerskaligt och högfrekvent tidssvar, vilket gör det önskvärt att ta fram tidskontinuerliga modeller som är lätta att simulera. Vi lägger fram ett ramverk för inlärning av surrogatmodeller av sådana system från data. Ramverket demonstreras med hjälp av data från en modell av en biologisk neuron och en modell av två kopplade biologiska neuroner, och resultaten visar att våra modeller noggrant reproducerar systemens beteende.

  Slutligen tar vi fram ett bevis för ett approximationsteorem för inlärning av lösningsoperatorer av tidskontinuerliga system. Vi visar att den RNN- arkitektur som vi har tagit fram kan approximera godtyckliga reglersystem under vissa villkor som vi först formulerar abstrakt. Sedan bevisar att reglersystem som beskrivs av ordinära differentialekvationer uppfyller dessa villkor, vilket betyder att de kan approximeras av den studerade arkitekturen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext