123 1 - 50 av 147
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Li, Yi
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Single Equipment Visualization for Improved Power System Monitoring2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med expansionen av kraftsystemets skala ökar efterfrågan på strömsystemvisualisering under de senaste åren. En stabil drift av elsystemet är mycket viktigt för människors normala liv. Operatörerna måste övervaka 4-5 skärmar samtidigt för att kontrollera systemets status. Varje skärm innehåller tusentals överföringslinjer och tusentals olika data. När en av datan ligger utanför det säkra området måste operatören vidta åtgärder och reparera den i tid. Annars kommer det att leda till en katastrof.

  Målet med denna avhandling är att testa om grafisk visualisering kan användas i kraftsystemet och korrekt kommunicera data. En ny visualisering skapades som inkluderade grafik för att uttrycka data i det enkla transmissionslinjediagrammet. Därefter genomfördes en användarstudie med 7 personer, där resultaten visade att vissa data kunde uttryckas i bilden men inte alla. Och egenskapen för bildvisualisering var att den innehöll mer användbar information som lätt kunde förstås av operatörerna.

 • Häkkä, Max
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Designing a Persuasive Mobile Application for Sharing Food Between Students and Restaurants2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Matavfall är ett monumentalt problem då livsmedelsproduktionen står för nästan en tredjedel av utsläppen av växthusgaser globalt, samtidigt som en tredjedel av livsmedlen blir avfall. Genom att förändra människors beteenden och attityder skulle detta överskott av mat kunna ätas istället. Persuasive Systems Design (PSD) kan vara ett effektivt sätt att förändra människors beteenden, men kan också begränsa synen på hållbarhet om det tillämpas på ett sätt som fokuserar för mycket på exempelvis individer. I denna avhandling har fokus varit på hur man bäst kan designa en mobilapplikation med hjälp av PSD-principer, som minskar matavfall genom att ta hänsyn till behoven hos både restauranger och konsumenter.

  Två versioner av en mobilapplikation skapades med utgångpunkt i intervjuer med studenter och restauranger, där en av applikationerna innehöll funktioner baserade på PSD-principer. En användarstudie genomfördes sedan, där användarna fick ett antal uppgifter för att genomföra. Användarna besvarade sedan ett frågeformulär om PSD-funktionerna. Resultaten visade att användarna gjorde ungefär lika många antal fel i båda applikationer under uppgifterna. Utöver detta bedömdes alla fyra funktioner baserade på PSD positivt av användarna, då alla funktioner bedömdes som 0,83 eller högre i genomsnitt på en 7-punkts Likert-skala.

 • Cournut, Pierre
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Identification model of musical works using record linkage2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete bidrar till ett samarbetsprojekt mellan IBM och en upphovsrättsorganisation, som samlar in och distribuerar royalties till upphovsmän. Projektet syftade till att hjälpa denna organisation att identifiera upphovsrättsinnehavare för musikverk som spelas på strömmande plattformar. Givet en verklista med metadata, såsom artistnamn, titlar och lyssningsstatistik, var målet att matcha varje rad med motsvarande element i organisationens dokumentation. Eftersom varje musikdistributör har sin egen musikkatalog kan det vara svårt att hitta rätt upphovsman för ett givet verk. I praktiken har denna organisation ett arbetslag som hanterar de icke triviala fallen manuellt. Detta sökarbete fokuserar på resurser som bidrar till 90% av intäkterna för varje lyssningsrapport, och uppnår en identifieringsgrad på omkring 70%. En betydande mängd obearbetade lyssningsrapporter lämnas alltså åt sidan, vilket leder till förluster för rättighetsinnehavarna.

  I föreliggande arbete undersöktes möjligheten att överträffa den nuva- rande lösningen. En ny identifieringsmodell utformades som kombinerar begrepp och teknik från olika områden, inklusive sökmotorer, strängmätningar och maskininlärning. För det första reproducerades och förfinades identifieringsprocessen som användes av organisationen för att snabbt behandla de mest triviala fallen. Utöver detta tillkommer en identifieringsalgoritm som bygger på maskininlärning, för att behandla icke triviala fall. Metoden uppvisade mycket lovande resultat; den uppnår en identifieringstakt och en felprocent av samma storleksordning som den nuvarande lösningen, utan att använda människor som experter.

 • Bäckström, Anton
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Breaking and fixing the Zero-knowledge password policy checks protocol by Kiefer and Manulis2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lösenordspolicykontroller med nollkunskap (Zero-knowledge password policy checks (ZKPPC)) introducerades i Kiefer och Manulis rapport från 2014. Protokollet syftade till att lösa det sedan länge aktuella problemet med servrar som kräver att klienter visar sina lösenord i klartext för att garantera att det är starkt nog. Deras protokoll var ämnat att eliminera behovet för användarna att lita på servern att lagra och hantera lösenord på rätt sätt samtidigt som servern kan veta att det registrerade lösenordet är tillräckligt starkt. Den här avhandlingen har undersökt vettigheten hos protokollet av Kiefer och Manulis och kommer presentera tre nya nolldagssvagheter som upptäcktes under arbetet. Utöver det presenterar den här avhandlingen vårt nya Olikhetsbevis som förebygger en av de här svagheterna, så väl som en utökning av en ofullständig del av protokollet. De två resterande nolldagssvagheterna är svagheter hos protokollet som lämnas för framtida forskning.

 • Marinone, Emilio
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Evaluation of New Features for Extractive Summarization of Meeting Transcripts: Improvement of meeting summarization based on functional segmentation, introducing topic model, named entities and domain specific frequency measure2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Automatgenererade textsammanfattningar av mötestranskript har varit ett allmänt studerat område de senaste två decennierna där resultatet varit ständiga förbättringar mätt mot standardsammanfattningsvärdet (ROUGE). En studie visar att människor märkbart föredrar abstraherade sammanfattningar gentemot omfattande sammanfattningar. En informativ och flytande textsammanfattning förlitar sig däremot mycket på informationsextraheringsmetoden som används.

  I det har arbetet presenteras grundläggande koncept som är användbara för att förstå textsammanfattningar så som: Parts-of-Speech (POS), Named Entity Recognition (NER), frekvens och likhetsvärden, och ämnesmodeller. Även en bred litterär analys ingår i arbetet. Den föreslagna metoden tar inspiration från de nuvarande främsta omfattande metoderna och introducerar nya egenskaper som förbättrar referensmodellen. Det är helt oövervakat och baseras på funktionell segmentering vilket betyder att den i först fallet försöker dela upp den förbehandlade källtexten i monologer och dialoger. Därefter används två metoder for att extrahera de mest betydelsefulla meningarna ur varje segment vilkas sammanbindning, tillsammans med redundansminskning, bildar den slutliga textsammanfattningen.

  Resultaten visar att en ämnesmodell, tränad på ett omfattande korpus med viss variation i de föreslagna parametrarna och med ordmärkning i åtanke, förbättrar prestandan mot ROUGE, precision, Recall och F-matning. Den överträffar den nuvarande bästa Rouge-1 precision och F-matning.

  En subjektiv utvärdering av de genererade textsammanfattningarna visar att det nuvarande, oövervakade ramverket inte är exakt nog for kommersiellt bruk än men att de nyintroducerade egenskaperna kan hjälpa oövervakade metoder uppnå acceptabla resultat. En mycket större, icke artificiellt skapad, datamängd bestående utav textsammanfattningar av möten krävs för att träna de övervakade, metoderna så väl som en mer noggrann utvärdering av de utvalda algoritmerna. Nya och existerande sammanfattningsmetoder kan appliceras på meningar extraherade ur den föreslagna metoden. 

 • Cöster, Jonatan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  The effects of shadows on depth perception in augmented reality on a mobile device2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människor använder flera olika indikatorer för att uppfatta djup i datorgrafik, bland annat skärpedjup, den relativa storleken hos objekt i perspektiv och skuggor. Denna studie fokuserar på skuggor i förstärkt verklighet. Ett experiment genomfördes, vars syfte var att mäta effekterna av att låta virtuella objekt kasta skuggor på fysiska objekt. Användare fick utföra en uppgift som gick ut på att placera ett virtuellt objekt på ett fysiskt bord i förstärkt verklighet som visades på en mobil enhet. Det virtuella objektet var antingen en kub eller en sfär. För att mäta effekterna av att objekten kastade skuggor så mättes tiden det tog användare att slutföra uppgiften, samt positioneringsfelet. Med hjälp av frågeformulär gjordes även kvalitativa mätningar. Resultaten visade att både positioneringsfelet och tiden för att slutföra uppgiften minskade när objekten kastade skuggor. Resultaten visade också att användarna verkade mer säkra när de placerade objekten, när objekten kastade skuggor. De kvantitativa och kvalitativa resultaten från experimentet visade att användarna tyckte att det var lättare att avgöra positionen på det virtuella objektet i förhållande till det fysiska objektet när det virtuella objektet kastade skuggor.

 • Rastogi, Tanay
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Load Identification from Aggregated Data using Generative Modeling2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På grund av den exponentiella ökningen av energi-efterfrågan är det nödvändigt att komma fram till ett hållbart energiförbrukningssystem i bostäder. Flera undersökningar visar att detta kan uppnås genom att upplysa användaren om energikonsumtionen för varje apparat i huset. Detta kan uppnås genom ett icke-störande övervakningssystem som visar belastningen (NILM) och skiljer elförbrukningen hos enskilda apparater från hushållets totala energiförbrukning. Det senaste NILM har flera utmaningar som försvårar ett omfattande genomförande på grund av begränsad lämplighet hos olika hushåll. I forskningen inom NILM tränas oftast endast inferensmodellen för ett specifikt hus med ett begränsat antal apparater och skapar inte modeller som kan generalisera till apparater som inte finns i datasetet. I detta examensarbete föreslås ett nytt tillvägagångssätt för att angripa det ovan nämnda problemet med NILM. Arbetet avser att använda en Gaussian Mixture Model, GMM-teknik, för att skapa en generaliserbar elektrisk signaturmodell för varje typ av apparat genom att träna över markerade data från olika apparater av samma typ och skapa olika kombinationer av apparater genom att slå samman de genererade modellerna. Maximum likelihood-metoden används för att markera omärkta aggregerade data och disaggregera data i enskilda apparater. Som ett bevis på konceptet utvärderas den föreslagna algoritmen på två dataset, Toy-datasetet och ACS-F2- datasetet, och jämförs med en modifierad version av det senaste RNN- nätverket på ACS-F2-datasetet. Precision, Recall och F-score är mätetal som används för utvärdering av alla implementeringar. Från utvärderingen kan det konstateras att GMM-förfarandet kan skapa en generaliserbar signaturmodell, kan disaggregera aggregerade data och markera tidigare osynliga apparater. Examensarbetet visar också att, givet en liten uppsättning av träningsdata, så har den föreslagna algoritmen bättre prestanda än RNNgenomförandet. Å andra sidan är den föreslagna algoritmen väldigt beroende av kvaliteten hos data. Algoritmen misslyckas också med att skapa en exakt modell för apparater på grund av den dåliga initialiseringen av parametrar för GMM. Dessutom lider den föreslagna algoritmen av samma felaktigheter som den aktuella modellen.

 • Rodés-Guirao, Lucas
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Deep Learning for Digital Typhoon: Exploring a typhoon satellite image dataset using deep learning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Effektiva varningssystem kan hjälpa till med hanteringen av naturkatastrofer genom att möjliggöra tillräckliga evakueringar och resursfördelningar. Flera olika tillvägagångssätt har använts för att genomföra lämpliga tidiga varningssystem, såsom simuleringar eller statistiska modeller, som bygger på insamling av meteorologiska data. Datadriven teknik har visat sig vara effektiv för att bygga statistiska modeller som kan generalisera till okända data. Motiverat av detta, utforskar examensarbetet tekniker baserade på djupinlärning, vilka tillämpas på ett dataset med meteorologiska satellitbilder, Digital Typhoon".

   Vi fokuserar på intensitetsmätning och kategorisering av olika naturfenomen.

   Först bygger vi en klassificerare för att skilja mellan naturliga tropiska cykloner och extratropiska cykloner. Därefter implementerar vi en regressionsmodell för att uppskatta en tyfons mittrycksvärde. Dessutom utforskar vi rengöringsmetoder för att säkerställa att de data som används är tillförlitliga.

   De erhållna resultaten visar att tekniker för djupinlärning kan vara effektiva under vissa omständigheter, vilket ger tillförlitliga klassificerings- och regressionsmodeller samt extraktorer. Mer forskning för att dra fler slutsatser och validera de erhållna resultaten förväntas i framtiden.

   

 • Disputation: 2019-05-17 10:00 Air & Fire auditorium, Science for Life Laboratory, Solna
  Cengic, Ivana
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Proteinvetenskap, Systembiologi.
  Synthetic biology approaches for improving production of fatty acid-derived compounds in cyanobacteria2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The environmental consequences associated with the use of fossil-sourced fuels and chemicals have brought with it a realization that future development must move in a more sustainable direction. Currently available biofuels or renewably produced chemical, such as bioethanol or biodiesel, are produced from microbial fermentation of sugar-rich crops or by chemical conversion of natural oils or fats. However, these strategies are not sustainable in the long run as fuel and chemical production competes with food supply and arable land usage. Instead of relying on photosynthetic feedstocks that require further conversion, one can engineer photosynthetic cyanobacteria to produce a product of interest directly from CO2 and sunlight. The first part of this thesis aimed to develop new synthetic biology tools for the model cyanobacteria Synechocystis sp. PCC 6803. The second part of the thesis focused on evaluating the regulation of fatty acid synthesis in cyanobacteria, and the production of fatty acid-derived chemicals in Synechocystis.

  In paper I, fusion of small affinity proteins (Affibodies) to the major type IV pili protein was shown to mediate successful surface display of the affibody. This surface display strategy was further shown to allow inter-species binding between Synechocystis and Escherichia coli or Staphylococcus carnosus displaying complementary polymerizing affibodies.

  In paper II, a CRISPR-interference tool was successfully implemented in Synechocystis for inducible gene repression. Further, its multiplexing ability was proven by simultaneous repression of up to four aldehyde reductase/dehydrogenase genes. In paper III, this established CRISPRi tool was used to target and repress native pathways competing with heterologous fatty alcohol production in Synechocystis. Repressing the gene encoding the PlsX phosphate acyltransferase allowed re-direction of carbon-flux from membrane lipids to fatty alcohol production, with a final best strain producing 10.4 mg g-1 DCW octadecanol and hexadecanol.

  In paper IV, the transcriptional response towards perturbations within the fatty acid synthesis pathway was evaluated for the two model cyanobacteria Synechocystis and Synechococcus elongatus PCC 7942. Preliminary results indicate that blocking fatty acid synthesis initiation/elongation causes a transcriptional response of the involved pathway genes only in S. elongatus PCC 7942, indicating differential transcriptional responses in these two strains.

  In paper V, metagenomically sourced aldehyde deformylating oxygenase (Ado) variants were evaluated for their alka(e)ne synthesizing ability. Several of these novel Ado enzymes outperformed the generally well-performing Ado from S. elongatus when relating alka(e)ne production to the soluble enzyme amount.

 • Kawahara, Alberto
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Improving Residential In-building Energy Performance for Multi-operator and Multi-standard Radio Access in Distributed Antenna Systems (DAS)2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  God inomhustäckning har alltid varit en av mobiloperatörens huvudutmaningar. Situationen blir ännu mer komplex med hänsyn tagen till nya energieffektiva byggnader som isolerar värmen inuti byggnaden men samtidigt medför högre förluster för makrobasstationerna. I detta scenario krävs inomhuslösningar för att lösa problemet. Numera finns det två huvudsakliga inomhuslösningar: Distribuerade antennsystem (DAS) och små celler.

  Denna avhandling fokuserar på DAS-lösningar och undersöker skillnader i effektförbrukning mellan de två huvudarkitekturerna: Passiv och Aktiv / Hybrid DAS. Utvärdering görs genom att mäta energikonsumtionen hos de aktiva komponenterna och lägga dem till de redan befintliga basstationernass modellerade effektförbrukning. Effektförbrukningsmätningar utfördes för fyra kommersiella band: 900, 1800, 2100, 2600 MHz. Effektförbrukning och jämförelser av kapacitet mellan passiva och aktiva DAS-lösningar presenteras också. Kapacitetsanalysen är inriktad på LTE och tillämpas på en realfallstudie: Norra Tornen en bostadsbyggnad i Stockholm. Slutliga resultat visar att upp till 75% av inomhusförbrukningen kan sparas när med en aktiv DAS-lösning utan att påverka servicekvaliteten.

 • Gonzalo Peces, Carlos
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Energy-Efficient Communication with Lightweight M2M in IoT Networks2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  OMA:s Lightweight Machine to Machine (LwM2M) är ett applikationsprotokoll för enhetshantering i Sakernas Internet (IoT) som nyligen har publicerats och börjat användas i många projekt. Protokollet är utformat för att fungera i sensornätverk och maskin-till-maskin miljöer, där en av de viktigaste begränsningarna är energiförbrukningen eftersom noderna vanligtvis är batteridrivna. Olika strategier för att uppnå hög energieffektivitet i sensornätverk har utvecklats, men det finns ingen djup kunskap om hur LwM2M fungerar med dem. Dessutom innehåller specifikationen av LwM2M en strategi kallad Queue Mode (köläge) som kan vara effektivare än de vanliga strategierna eftersom den har utvecklats direkt för det här protokollet.Detta examensarbete syftar till att implementera detta köläge på båda sidor av kommunikationen och sedan utvärdera prestandan genom att jämföra det med TSCH, vilket är ett MAC-protokoll specificerat i IEEE 802.15.4-standarden. Tidigare arbeten har visat att TSCH kan uppnå en låg energiförbrukning, vilket är den främsta anledningen till att detta protokoll väljs ut för att jämföra mot LwM2M:s köläge. Jämförelsen inkluderar flera olika typer av mätvärden och scenarier för att få en omfattande utvärdering, samt med flera olika antal sensor noder och parametrar.Implementationen gjordes för Contiki-NG OS på klientsidan, vilket är ett operativsystem för resursbegränsade IoT-enheter. På serversidan har implementationen gjorts för Eclipse Leshan, vilken är en LwM2M-implementation skriven i Java och publicerad av Eclipse Foundation. Som en följd av utvärderingen har det visat sig att båda implementationerna fungerar korrekt.Detta examensarbete bidrar med riktlinjer för att fatta beslut om vilken energibesparingsstrategi som är bättre att använda beroende på IoT-scenariot och typen av applikation. Utvärderingen visar hur Queue Mode i många användningsfall är ett bättre alternativ än TSCH eftersom det uppnår en högre energieffektivitet utan att de andra typerna av mätvärden påverkas av det. I vissa fall uppnås dessutom förbättrade resultat även i de andra typerna av mätvärden. TSCH har endast bättre prestanda i krävande scenarier eller i fall där kommunikationen inte genereras vid bestämda tillfällen.Examensarbetet har genomförts hos Networked Embedded Systems-gruppen på RISE SICS AB.

 • Schickhofer, Lukas
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Mekanik, Strömningsfysik. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Mekanik, Biomekanik.
  Malinen, Jarmo
  Aalto University.
  Mihaescu, Mihai
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Mekanik.
  Compressible flow simulations of voiced speech using rigid vocal tract geometries acquired by MRI2019Ingår i: Journal of the Acoustical Society of America, ISSN 0001-4966, E-ISSN 1520-8524, Vol. 145, nr 4, s. 2049-2061, artikel-id 0001-4966/2019/145(4)/2049/13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Voiced speech consists mainly of the source signal that is frequency weighted by the acoustic filtering of the upper airways and vortex-induced sound through perturbation in the flow field. This study investigates the flow instabilities leading to vortex shedding and the importance of coherent structures in the supraglottal region downstream of the vocal folds for the far-field sound signal. Large eddy simulations of the compressible airflow through the glottal constriction are performed in realistic geometries obtained from three-dimensional magnetic resonance imaging data. Intermittent flow separation through the glottis is shown to introduce unsteady surface pressure through impingement of vortices. Additionally, dominant flow instabilities develop in the shear layer associated with the glottal jet. The aerodynamic perturbations in the near field and the acoustic signal in the far field are examined by means of spatial and temporal Fourier analysis. Furthermore, the acoustic sources due to the unsteady supraglottal flow are identified with the aid of surface spectra, and critical regions of amplification of the dominant frequencies of the investigated vowel geometries are identified.

 • Disputation: 2019-05-10 09:00 Kollegiesalen, Stockholm
  Locke, Ryan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  City Re-Making Approaches in Contemporary Urbanism: “Re-Urbanism” as a Strategy for the Revitalization of Detroit and Declining Cities2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Many cities today are experiencing extreme widespread urban decline, at a time when urban growth and revitalization are prioritized on the agenda. This dissertation examines a number of prominent urban revitalization strategies for declining cities, specifically highlighting the emblematic case of Detroit as a research subject. That city offers many lessons as the epitome of both urban decline and urban revitalization, as evidenced through the media narratives surrounding the “rebirth of Detroit” and its positive improvements over recent years. Through this and other case studies, the dissertation investigates different approaches in the leading contemporary paradigms of urbanism, including the role of place-based and heritage-based strategies for the declining city, and their different structural approaches. These include differences sought in both city structure, and in the collaborative structure of revitalizing institutions. From there, the dissertation draws key lessons together into a synthesis approach called “Re-Urbanism” – an advancement of a model originally developed by Robert Fishman. The model describes strategic partnerships between local government entities, private business leaders, private charitable foundations, small scale grass roots activism, and local entrepreneurship, all aimed at making place-based, heritage-based structural reconnections within the city itself. The dissertation concludes with specific policy and practice recommendations, as well as ideas for further research.

 • Disputation: 2019-05-24 10:15 F3, Stockholm
  Winroth, Marcus
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Mekanik.
  Dynamics of Exhaust Valve Flows and Confined Bluff Body Vortex Shedding2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis can be divided into two interconnected topics; engine exhaust-valve flows and confined bluff-body vortex shedding. When optimising engine flow systems it is common to use low order simulation tools that require empirical inputs, for instance with respect to flow losses across the exhaust valves. These are typically obtained from experiments at low pressure ratios and for steady flow, assuming the flow to be insensitive to the pressure ratio and that it can be considered as quasi-steady. Here these two assumptions are challenged by comparing measurements of mass-flow rates under steady and dynamic conditions at realistic pressure ratios. The experiments with a static valve were carried out using a high-pressure flow bench at cylinder pressures up to 500 kPa. For the dynamic-valve experiments the transient flow rate during the blowdown phase of an initially pressurised cylinder was determined. Here a linear motor actuated the valve to obtain equivalent engine speeds in the range 800–1350 rpm. It was shown that neither of the above mentioned assumptions are valid and a new non-dimensional quantification of the steadiness of the process was formulated. Furthermore it was shown through Schlieren visualisation that the shock structures in the exhaust port differ depending on if the system dynamics are included or not. The study shows that reliable results of flow losses past exhaust valves can only be obtained in dynamic experiments at representative pressure ratios. The second topic arose from the need to monitor time-resolved mass-flow rates in conduits. A mass-flow meter based on vortex shedding from bluff bodies was designed where microphones are used to detect the shedding frequency. It consists of a forebody and a downstream mounted tail and the system was shown to be capable of measuring pulsating flow rates. Furthermore, the flow topology associated with different forebody and splitter plates has been characterised, through visualisation of the flow behind the shedder and on the splitter plate. It has been shown that for long splitter plates a “horse shoe” like vortex, which attaches to the tail, is formed. It has also been shown that another energetic mode (denoted mode-II) can interact with and disrupt the primary vortex formation. A hypothesis for the appearance of mode-II has been formulated, linking it to the periodic separation of the boundary layer at the conduit wall.

 • Nyström, Andreas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Ockuperbara rum2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En plats för sociala, kulturella och politiska möten

  Hur kan arkitektur stödja processer så att möten med det tidigare okända skall kunna uppstå?

  I mitt arbete har jag avsett att forma en plats där olika grupper av människor skall kunna komma i kontakt med varandra.

  Platsen jag valt är Nytorps Gärde. Ett stort parkliknande område 15 minuter söder om Stockholms innerstad. Platsen ligger mellan områdena Björkhagen och Kärrtorp.

  Avsikten med mitt arkitektoniska förslag är inte att förhålla mig till en viss målgrupp eller typ av aktivitet utan att istället erbjuda en plats vilken så många som möjligt skall känna sig välkomna att tillfälligt ockupera för sina ändamål. Det oavsett om dessa utgörs av politiska möten, kulturella happenings eller t.ex. religiösa ceremonier.

  Detta betyder dock inte att jag därmed menar att mitt projekt skulle kunna passa för alla typer av sysslor eller skulle behöva vara generellt, opersonligt och föränderligt. Bara det att jag har för avsikt och målsättning med projektets program, eller delvis frånvaro av det samma, att det inte skall verka exkluderande vad det gäller politisk, kulturell eller annan tillhörighet.

 • Disputation: 2019-05-28 15:00 Conference room, Madrid
  Ploussard, Quentin
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Research Technology Institute, Comillas Pontifical University, Spain; Delft University of Technology, the Netherlands.
  Efficient reduction techniques for a large-scale Transmission Expansion Planning problem2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of Transmission Expansion Planning (TEP) studies is to decide which, where, and when new grid elements should be built in order to minimize the total system cost. The lumpiness of the investment decisions, together with the large size of the problem, make the problem very hard to solve. Consequently, methods should be put in place to reduce the size of the problem while providing a similar solution to the one that would be obtained considering the full size problem. Techniques to model the TEP problem in a compact way, also called reduction methods, can reduce the size of the TEP problem and make it tractable. This thesis provides new techniques to reduce the size of the TEP problem in its main three dimensions: the representation made of the grid (spatial dimension), the representation made of the relevant operation situations (temporal representation), and the number of candidate grid elements to consider. In each of the three reduction techniques proposed in this thesis work, the first step consists in solving a linear relaxation of the TEP problem. Then, they make use of information that is relevant to make the network investment decisions to formulate the TEP problem in a compact way for a certain dimension. I use the potential benefits brought by candidate lines to reduce the size of the representation made of the temporal variability in the problem. Besides, I reduce the size of the network by preserving the representation made of the congested lines and partially installed lines while computing an equivalent for other network elements. Lastly, I manage to reduce the set of candidate lines to consider based on the set of expanded corridors and the amount of new capacity built in them. I also compare each of the reduction techniques that I have developed to alternative reduction methods discussed in the literature within various case studies. In each of the three reduction methods proposed, the TEP solution computed solving the TEP problem resulting from applying the proposed reduction methods is more accurate (efficient) than the ones computed applying alternative reduction methods. Besides, this solution is almost as efficient as the solution of the original TEP problem, i.e. the TEP problem that has not been reduced by the proposed reduction method. As a next step, one may explore combining the three reduction methods proposed to maximize the reduction achieved in the size of the TEP problem.

 • Disputation: 2019-05-16 10:00 Sal F3, Stockholm
  Anton, Nicholas
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Förbränningsmotorteknik.
  Engine Optimized Turbine Design2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The focus on our environment has never been as great as it is today. The impact of global warming and emissions from combustion processes become increasingly more evident with growing concerns among the world’s inhabitants. The consequences of extreme weather events, rising sea levels, urban air quality, etc. create a desperate need for immediate action. A major contributor to the cause of these effects is the transportation sector, a sector that relies heavily on the internal combustion engine and fossil fuels. The heavy-duty segment of the transportation sector is a major consumer of oil and is responsible for a large proportion of emissions.

  The global community has agreed on multiple levels to reduce the effect of man-made emissions into the atmosphere. Legislation for future reductions and, ultimately, a totally fossil-free society is on the agenda for many industrialized countries and an increasing number of emerging economies.

  Improvements of the internal combustion engine will be of importance in order to effectively reduce emissions from the transportation sector both presently and in the future. The primary focus of these improvements is undoubtedly in the field of engine efficiency. The gas exchange system is of major importance in this respect. The inlet and exhaust flows as the cylinder is emptied and filled will significantly influence the pumping work of the engine. At the center of the gas exchange system is the turbocharger. The turbine stage of the turbocharger can utilize the energy in the exhaust flow by expanding the exhaust gases in order to power the compressor stage of the turbocharger.

  If turbocharger components can operate at high efficiency, it is possible to achieve high engine efficiency and low fuel consumption. Low exhaust pressure during the exhaust stroke combined with high pressure at the induction stroke results in favorable pumping work. For the process to work, a systems-based approach is required as the turbocharger is only one component of the engine and gas exchange system.

  In this thesis, the implications of turbocharger turbine stage design with regards to exhaust energy utilization have been extensively studied. Emphasis has been placed on the turbine stage in a systems context with regards to engine performance and the influence of exhaust system components.

  The most commonly used turbine stage in turbochargers, the radial turbine, is associated with inherent limitations in the context of exhaust energy utilization. Primarily, turbine stage design constraints result in low efficiency in the pulsating exhaust flow, which impairs the gas exchange process. Gas stand and numerical evaluation of the common twin scroll radial turbine stage highlighted low efficiency levels at high loadings. For a pulse-turbocharged engine with low exhaust manifold volume, the majority of extracted work by the turbine will occur at high loadings, far from the optimum efficiency point for radial turbines. In order for the relevant conditions to be assessed with regards to turbine operation, the entire exhaust pulse must be considered in detail. Averaged conditions will not capture the variability in energy content of the exhaust pulse important for exhaust energy utilization.

  Modification of the radial turbine stage design in order to improve performance is very difficult to achieve. Typical re-sizing with modifying tip diameter and trim are not adequate for altering turbine operation into high efficiency regions at the energetic exhaust pulse peak.

  The axial turbine type is an alternative as a turbocharger turbine stage for a pulse-turbocharged engine. The axial turbine stage design can allow for high utilization of exhaust energy with minimal pressure interference in the gas exchange process; a combination which has been shown to result in engine efficiency improvements compared to state-of-the-art radial turbine stages.

 • FORSS, ANTON
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Produkt- och tjänstedesign.
  Verifiering av accelerometer mätning i 16-bitars mikrokontroller2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är ett examensarbete vid institutionen för mekatronik vid KTH. I arbetet jämförs två metoder för utveckling och verifiering av en algoritm för accelerationsanalys i en mikrokontroller (sedarmera förkortat µC). En µC av typ MSP430G2553 används som målsystem. Målet med algoritmen är att µCn skall kunna särskilja rekylacceleration från andra accelerationer som slag och mekanismrörelse i ett vapen. I arbetet presenteras två metoder för utveckling och verifiering. Alternativ 1 använder endast målsystemet och dess mjukvaruverktyg. Alternativ 2 använder målsystem och mjukvaruverktyg men också ett kombinationsinstrument med både oscilloskop-funktion och arbiträr-vågforms-generator. I rapporten undersöks också två olika accelerometrar samt två varianter av µC. Med hjälp av kombinationsinstrument kunde flertalet referensmätningar genomföras av vapnets acceleration vid rekyl. Kombinationsinstrumentet användes också för att simulera accelerationer mot målsystemet. Resultatet av arbetet är att verifiering och utveckling med kombinationsinstrument (alternativ 2) är fördelaktigt ur flera synpunkter. Men att alternativ 1 också besitter flera fördelar. Den främsta fördelen med alternativ 2 är att accelerationsdatat enkelt kunnat samlats in utan beroenden av µCs prestanda eller programmeringsfel. Instrumentet underlättar flera andra delar i utveckling som extern verifiering av programmets exekvering och möjligheten att reproducera tidigare samlad accelerationsdata mot målsystem. Vilket gör kombinationsinstrumentet till ett behändigt utvecklingssystem.

 • Disputation: 2019-05-22 10:00 643, Stockholm
  Darwish, Rami
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  The Missing link: Business Models Lock-in in Sociotechnical Transitions2019Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Societal and environmental challenges present challenges for our current industrial systems. In order to respond to these difficulties, various alternative systems have been suggested, as they promise sustainability and increased societal quality of life enabled by innovative technologies. These future solutions hold the capacity to solve problems by unlocking considerable business potential. However, the journey to the forthcoming era will bring dramatic changes, not only to the success of incumbent industrial stakeholders but also to their very existence. The upcoming changes are impregnated with hazards to current business models of successful organizations. So, one may ask what impact future technologies may have on the realms that industrial actors live in? To disentangle the complexity of the unknowns, multitudes of collaborative efforts in protected spaces have emerged globally to experiment with potential systems on the road to sociotechnical transitions.

  The transport sector is undergoing efforts towards transitions to future sustainable systems. This sector has a special focus when it comes to sustainability challenges due to its substantial economic and environmental impact.  Bus systems are at the heart of this challenge due to the central role they play in urban mobility. Hence, different fuels and charging technologies for buses have been tested in pilot projects to facilitate the march towards sustainability; electric charging is one of the promising technologies, which achieve this aim. However, current business models of incumbent transport stakeholders seem to be problematic, and changes to facilitate the transitions seem to be complex.

  Extant literature indicates a critical role of business models under sociotechnical transitions. Theoretically, there is an underlying need for incumbents to change their business models to reap the benefits of innovative technologies. However, this change is difficult and potential business models are far from clear. With that, the dynamics of business models under transition remains as an underexplored area, and the challenge to incumbent business models poses itself as an interesting area to gauge. Under this umbrella, a question arises regarding how the pressure on incumbent business models interacts with systemic innovations.

  This thesis is a case study of an incumbent bus operator participating in a pilot project on a future bus system. The case study is in-depth in nature and investigates the potential business model of a bus operator in a multiple stakeholder pilot project, which tests an inductive electric hybrid bus. With a strong empirical exploratory nature, this thesis is built on an “insider” single case study that occurred in the year 2016-2017. The focus of the study is on the pressure on bus operator business model in the face of systemic innovation. The findings reveal positive future value proposition, disrupted value creation, and unclear value capture in the potential business model of the operator. Moreover, the findings show lock-in and resource dependence situation of the operator’s current business model. The lock-in of the business model hinder the transition to future sociotechnical bus system and makes it difficult to commercialize the new technology.

  The outcome of this thesis speaks to a significant influence of history and the regulator, manifested by rules on the future of business models of commercial incumbent stakeholders. This demonstrates lock-in may prove to be a major impediment, and that unchained and flexible business model of incumbents is critical for further continuation of successful shifts. Given these findings, this thesis suggests applying the business model lens to pilot projects for sustainability. This would aid in better comprehending how current business models may facilitate or hinder favorable transitions. This knowledge informs both managerial decisions and policy making, especially when it comes to resource optimization and investment decisions.

 • Pernestål Brenden, Anna
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Centra, Integrated Transport Research Lab, ITRL.
  Kottenhoff, Karl
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Järnvägsgruppen, JVG.
  Självkörande fordon som komplement till kollektivtrafiken – en förstudie för Stockholm2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Disputation: 2019-06-13 09:30 Sal B, Kista
  Farshin, Alireza
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Kommunikationssystem, CoS, Network Systems Laboratory (NS Lab).
  Realizing Low-Latency Internet Services via Low-Level Optimization of NFV Service Chains: Every nanosecond counts!2019Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tack vare den senaste tekniska utvecklingen inom beräkningar i molnet(“cloud computing”) används allt fler tillämpningar i molnlösningar. Flera avdessa moderna molnbaserade tillämpningar kräver korta svarstider är låga ochatt dessa ska vara förutsägbara och ligga inom givna gränser. Den nuvarandemolninfrastrukturen är dock otillräcklig eftersom den inte kan uppfylla dessa krav,på grund av olika typer av begränsningar i både hårdvara och mjukvara.

  I denna licentiatavhandling beskrivs försök att minska fördröjningen iinternettjänster genom att noggrant studera den nuvarande tillgängligainfrastrukturen, optimera den och förbättra dess prestanda. Fokus ligger påatt optimera prestanda för nätverksfunktioner som realiseras med hjälp avstandardhårdvara, känt som nätverksfunktionsvirtualisering (NFV). Prestanda hosNFV är en av de viktigaste källorna till fördröjning i internettjänster.

  Det första bidraget är relaterat till att optimera mjukvaran. Detta projektbörjade med att undersöka möjligheten att “superoptimera” virtualiseradenätverksfunktioner (VNF). Detta inleddes med en litteraturöversikt av tillgängligasuperoptimeringstekniker, och sedan valdes ett av de toppmodernasuperoptimeringsverktygen för att analysera de viktiga mätvärden som påverkartillämpningssprestanda. Resultatet av vår analys visade att bättre cache-mätningar potentiellt skulle kunna förbättra prestanda för alla tillämpningar.

  Det andra bidraget i denna avhandling utnyttjar resultaten från den förstadelen genom att ta ett steg mot att optimera cache-prestanda för tidskritiskakedjor av NFV-tjänster. Genom att göra så reducerade vi de långa fördröjningarnahos sådana system som kördes vid 100 Gbps. Detta är en viktig bedrift eftersomdetta ökar sannolikheten för att uppnå en begränsad och förutsägbar fördrörninghos internettjänster.

 • Janson, Svante
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Mathematics, Analysis and Probability Theory..
  Linusson, Svante
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
  Proportionella val inom kommunfullmäktige2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

   Vi diskuterar två olika problem som kan uppstå vid proportionella val i kommunfullmäktige och regionfullmäktige når ett parti försöker en kupp genom att utan samtycke gå i kartell med ett annat parti vid val till nämnd eller styrelse, vilket aktualiserades i åtminstone ett par fall hösten 2018. Det första problemet är vad sådana oönskade valkarteller kan få för effekter, och vilka möjligheter det finns för ett parti att skydda sig från att bli del i en oönskad valkartell. Det andra problemet är att i en sådan valkartell kan ett parti genom att splittra upp sina kandidater strategiskt  på flera olika valsedlar få fler platser i en nämnd är vad som är proportionellt. Detta andra problem bottnar i att lagen om proportionella val stipulerar att Thieles metod skall användas för fördelning inom kartellen. På detta problem finns en enkel matematisk lösning och vi argumenterar för att man skall byta till Phragméns metod som används för motsvarande val till utskott i riksdagen.

 • Lindberg, Boel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Resilience in urban hydrology: A study of storm water management in the municipality of Stockholm2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Miljöfrågor inom dagvatten hanteras i policyarbete på flera olika institutionella nivåer. Begreppet ”hållbart dagvatten” utgår i Europa från den naturliga vattencykeln och EU:s vattendirektiv (WFD) har en systeminriktning som utgår från avrinningsområden istället för andra geografiska gränsdragningar. Stockholms Stad antog en ny dagvattenstrategi 2015 med en hållbarhetsinriktning, som innehåller mycket terminologi från WFD och publikationer från branchorganisationen Svenskt Vatten AB. För att hitta nya aspekter för en hållbar utveckling av dagvattenhantering i Stockholm använder denna studie ett teoretiskt ramverk inom resiliens,, som bygger på sju principer, i en analys av stadens dagvattensstrategi (SSWS). Blandade metoder användes för att genomföra en kvalitativ studie, där policydokument granskades tillsammans med intervjuer av nyckelpersoner, vilket kompletterades med en skrivbordsstudie av litteratur om dagvattenhantering samt deltagande i relevanta workshops. För att bredda studien användes exempel från ett planprogramsområde inom Stockholms kommun, Stora Sköndal, liksom en annan kommun i Östersjöområdet; Helsingfors (Finland). SSWS bygger juridiskt på miljökvalitetsnormerna, men brister i myndighetssamordning på nationell och kommunal nivå i Stockholm. Problemformuleringar och infrastrukturlösningar har hög mångfald, precis som involverade aktörer, vilket är en indikation på att systemet bygger upp resiliens. Detta i kombination med att struktur och kommunikationslänkar är något bristfälliga leder till en komplex och ineffektiv dagvattenhantering, vilket underminerar resiliensen i systemet. Eftersom SSWS och andra relaterade styrdokument (t.ex. lokala åtgärdsprogram och hållbarhetskrav) är nya, genomgår systemet förändringar, vilket visar på anpassningsförmåga och komplext, adaptivt systemtänk (CAS), vilket är en ytterligare resiliensindikator. Implementeringen av WFD på kommunal nivå är också kopplad till CAS-tänkande, liksom ett polycentriskt styrsystem - en av de sju principerna för resiliens i det teoretiska ramverket som används. Några av de huvudsakliga problem för att bygga resiliens som hittades i denna studie är relaterade till uppföljning och ansvarsfördelning.

 • Disputation: 2019-05-10 15:00 D3, Stockholm
  Dastory, Linda
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Nationalekonomi.
  Innovation, Technical Change and the Labour Market2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This doctoral thesis consist of four papers. The two first papers are related to financialeconomics and the other two to labour economics. All four papers deal with microeconomicsanalysis of individuals and firms. Where the first two are from a firms perspectiveand the two second once are from an individual perspective. Moreover, all four papersunderline the importance of innovation for productivity,competitiveness and economicgrowth.In the first essay we use German Community Innovation Survey to identify financiallyconstrained firms. Contrary to previous studies we find that the relationship betweenfinancial constraints and firm size is inverted u-shaped and that it is the group ofmedium sized firms which has the largest funding gaps. This is explained by the factthat these firms have high innovation capabilities but at the same time face high cost ofcapital. Furthermore, we test if financial constraints have an impact on firm productivitygrowth. We find negative effects from funding gaps on productivity, but only for investmentin tangible capital and not for innovation investments.The second essay investigates whether there has been a change in the productivityand funding mix of innovative SMEs post stricter bank regulations. Our result showsthat the likelihood of using bank loans as a funding source has not changed for innovationinvestments nor for tangible investments after stricter capital regulations have beenannounced. On the other hand, sources such as subsidies have increased due to regulatoryprograms that have been implemented in the aftermath of the recent financial crisis.Furthermore, SMEs productivity has not changed post stricter bank regulations. Overall,the impact from different sources of funding on productivity is rather limited.The third essay explores firm formation by migrants with a STEM background. Theresult shows that native born STEM workers have a higher probability to form firmsrelative to migrants. Further categorization of migrants shows that refugees are morelikely to become entrepreneurs than EU-labour migrants. Overall, entrepreneurial migrantshave equal or higher predicted income in comparison to native born STEM entrepreneurs.The fourth essay analysis wage effects from changing work tasks using a tasked-basedapproach where workers are mapped in a two dimensional model classified by their cognitiveand routine task content. The result shows clear signs of wage polarization. switchfrom routine and manual tasks to non routine cognitive task yields an average wage premiumof about 2-6%. More importantly, while the gap was 1-5% in the beginning of theperiod, it increased to 10-13% at the end of the period. The result suggest that adaptingnew production technology and innovations to complement analytical skills has a higherand increasing marginal productivity compared to technologies aimed to replace or complementroutinized and manual work tasks. The period of this study is associated withseveral so-called breakthrough technologies such as, computerization, robotization, digitalizationand the introduction of IT technology.

 • Disputation: 2019-05-09 10:00 Kollegiesalen, Stockholm
  Sophonrat, Nanta
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Pyrolysis of mixed plastics and paper to produce fuels and other chemicals2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As the world population and economy grow, higher consumption results in higher waste packaging, plastics and paper residues. Pyrolysis offers a way to recover fuels and other chemicals from this waste fraction. By applying heat to these materials in the absence of oxygen, pyrolysis process can convert these feedstocks into more valuable products in the forms of gas, liquid and char.

  One important issue in the pyrolysis process which requires an investigation is the interactions between the feedstocks which consist of cellulose as the main component of paper and different types of plastics. Regarding this topic, 3 subtopics were investigated which are: the effect of mixing methods on the co-pyrolysis products, the interactions between the plastics and cellulose, and the formation of H, OH and water during cellulose pyrolysis. All these experimental investigations were based on microscale pyrolysis experiments using Py-GC/MS technique.

  In the first work, polyethylene and cellulose were mixed by melting and by putting side-by-side. It was found that some interactions occurred during co-pyrolysis of these materials which slightly altered the yields of some anhydrosugars, aldehydes and ketones when the two feedstocks were mixed together by melting. Nevertheless, the main pyrolysis products from each feedstock were not affected. 

  In the second study, the investigation continues on the interactions between different types of plastics (PE, PP, PS, PET) and cellulose. By using Py-GC×GC/MS, a good separation of the mixed pyrolysis products could be achieved, thus assisting the analysis. It was found that although the main pyrolysis products from each feedstock were not affected by the co-pyrolysis, small interactions occurred such that the interactions between different plastics were more pronounced than the interactions between plastics and cellulose. Nevertheless, some hydrogen transfer reactions occurred when PS was co-pyrolyzed with cellulose. However, the source of hydrogen was not clear.

  Therefore, the investigation on the formation of H and OH radicals during cellulose pyrolysis was performed. This work combined first-principle calculations with experimental investigations. The author of the thesis was responsible for the experimental part. It was found from the first-principle calculations that it is energetically more favorable for the generation of a pair of H and OH radicals with subsequence formation of water than to generate a single radical because the formation of a double bond on the resulting cellulose helps stabilize the structure. With Gibbs free energy calculations, it was predicted that the water would be released at 280 °C. This agree well with the experimental findings from multistep pyrolysis of cellulose in Py-GC/MS which showed that water was generated at two different temperature ranges with the first peak around 280 °C.

  As the interactions between the feedstocks during co-pyrolysis do not much improve the liquid products’ properties, and the nature of the products produced from plastics and paper pyrolysis are significantly different; it might be more beneficial to separate the pyrolysis products from the two feedstocks. Moreover, the hydrocarbons produced from plastics pyrolysis and the oxygenated products from paper pyrolysis require different upgradation methods. Stepwise pyrolysis was then proposed to produce and collect these two products separately. With simulated feedstock mixtures (PE, PS, cellulose) and real waste fractions which are paper rejects, it was successfully demonstrated that the stepwise pyrolysis with a temperature of the first step of 300-350 °C and a temperature of the second step of 500 °C could be used to produce two products streams as previously described. However, an optimization of the process and further investigations on product properties and upgradation are still required.

  As a continuation on the investigation of the stepwise pyrolysis, an upgradation of the products from the first pyrolysis step was studied. When PVC plastic is present in the feedstock, dehydrochlorination of PVC occurs in the temperature range of the first pyrolysis step together with the pyrolysis of cellulose. Calcium oxide (CaO) was then tested for the simultaneous adsorption of HCl and reforming of cellulose pyrolysis products. The experiments were performed in a two-stage reactor system which was a pyrolysis reactor connected in series to a catalytic reactor containing CaO. It was found that the catalytic temperature should be between 300-350 °C because the desorption of HCl occurred when the temperature was higher than 400 °C. This was partly due to a reaction between water and CaCl2 which caused the desorption of HCl.

  From all the studies, stepwise pyrolysis has a great potential to produce fuels and other chemicals from mixed plastics and paper. Further investigations are needed to develop, evaluate and realize this promising process.

 • Zhang, Xinhai
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Inbyggda styrsystem.
  Automated Support for the Architecting of Distributed Embedded Systems: Methods and Analysis for Industrial Adoption2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Moderna inbyggda system blir alltmer intelligenta och uppkopplade, och därmed alltmer komplexa med ökade krav på funktionella och icke-funktionella egenskaper. Arkitekturdesign behöver alltså spela en ännu viktigare roll i att bedöma systemegenskaper såsom säkerhet, kostnad, funktionalitet och utvecklingstid. En viktig förutsättning för att hantera denna komplexitet är att tillhandahålla modeller samt en modellbaserad systemutvecklingsmiljö (MBD). Denna avhandling fokuserar på sådant stöd med betoning på utforskningen av designrymden, ”Design Space Exploration” (DSE).

  Målet med denna avhandling är att underlätta den industriella tillämpningen av DSE-metoder för arkitekturdesign av distribuerade inbyggda system inom bilindustrin. Huvudbidragen är följande: (1) en metod för automatisk extrahering av systemarkitekturmodeller från befintlig ECU-källkod för en ökad design-återanvändning inom bilindustrin. De återskapade arkitekturmodellerna kan användas för att stödja systemförståelse, för att verifiera programmets implementering mot dess specifikation och även för att möjliggöra DSE för arkitekturdesign. (2) En systematisk analys av tillgängliga DSE-metoder och industriella behov baserad på litteraturstudier och intervjuer av erfarna systemarkitekter. Identifierade brister analyserades ur följandeper spektiv: Arkitektur-scenarier, designbeslut, kvalitetsattributer, kostnadsmodell, optimeringsstrategi, systemvariation och funktionell säkerhet. (3) En metod för en förfinad problemformulering för effektiv utforskningen av designrymden genom att analysera arkitekturens evolution och tillämpa AUTOSAR referensarkitektur. (4) en metod för automatisk översättning av relevanta designparameter och preferens till motsvarande matematiska formulering i MILP (Mixed Integer Linear Programing) för DSE, vilken medför ökad flexibilitet i praktisk användning av DSE-metoderna. (5) Denna avhandling undersöker också den potentiella inverkan av kommunikationslösningar på systems funktionella och icke-funktionella egenskaper genom en fallstudie för att möjliggöra kooperativa körfunktioner hos en kommersiell lastbil. Avvikelserna identifierades och effektiva arkitektoniska lösningar föreslogs. Fallstudien visade att fordonskommunikation inte skulle ha betydande arkitektoniska effekter på tidtagning.

 • Disputation: 2019-05-10 09:30 Sal B, Stockholm
  Roozbeh, Amir
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Kommunikationssystem, CoS. Ericsson Research.
  Toward Next-generation Data Centers: Principles of Software-Defined “Hardware” Infrastructures and Resource Disaggregation2019Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The cloud is evolving due to additional demands introduced by new technological advancements and the wide movement toward digitalization. Therefore, next-generation data centers (DCs) and clouds are expected (and need) to become cheaper, more efficient, and capable of offering more predictable services.

  Aligned with this, we examine the concept of software-defined “hardware” infrastructures (SDHI) based on hardware resource disaggregation as one possible way of realizing next-generation DCs. We start with an overview of the functional architecture of a cloud based on SDHI. Following this, we discuss a series of use-cases and deployment scenarios enabled by SDHI and explore the role of each functional block of SDHI’s architecture, i.e., cloud infrastructure, cloud platforms, cloud execution environments, and applications.

  Next, we propose a framework to evaluate the impact of SDHI on techno-economic efficiency of DCs, specifically focusing on application profiling, hardware dimensioning, and total cost of ownership (TCO). Our study shows that combining resource disaggregation and software-defined capabilities makes DCs less expensive and easier to expand; hence they can rapidly follow the exponential demand growth. Additionally, we elaborate on technologies behind SDHI, its challenges, and its potential future directions.

  Finally, to identify a suitable memory management scheme for SDHI and show its advantages, we focus on the management of Last Level Cache (LLC) in currently available Intel processors. Aligned with this, we investigate how better management of LLC can provide higher performance, more predictable response time, and improved isolation between threads. More specifically, we take advantage of LLC’s non-uniform cache architecture (NUCA) in which the LLC is divided into “slices,” where access by the core to which it closer is faster than access to other slices. Based upon this, we introduce a new memory management scheme, called slice-aware memory management, which carefully maps the allocated memory to LLC slices based on their access time latency rather than the de facto scheme that maps them uniformly. Many applications can benefit from our memory management scheme with relatively small changes. As an example, we show the potential benefits that Key-Value Store (KVS) applications gain by utilizing our memory management scheme. Moreover, we discuss how this scheme could be used to provide explicit CPU slicing – which is one of the expectations of SDHI  and hardware resource disaggregation.

 • Disputation: 2019-05-17 13:00 Ka-Sal B (Sal Peter Weissglas), Stockholm
  Ivanisevic, Nikola
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektronik, Integrerade komponenter och kretsar.
  Circuit Design Techniques for Implantable Closed-Loop Neural Interfaces2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Implantable neural interfaces are microelectronic systems, which have the potential to enable a wide range of applications, such as diagnosis and treatment of neurological disorders. These applications depend on neural interfaces to accurately record electrical activity from the surface of the brain, referred to as electrocorticography (ECoG), and provide controlled electrical stimulation as feedback. Since the electrical activity in the brain is caused by ionic currents in neurons, the bridge between living tissue and inorganic electronics is achieved via microelectrode arrays. The conversion of the ionic charge into freely moving electrons creates a built-in electrode potential that is several orders of magnitude larger than the ECoG signal, which increases the dynamic range, resolution, and power consumption requirements of neural interfaces. Also, the small surface area of microelectrodes implies a high-impedance contact, which can attenuate the ECoG signal. Moreover, the applied electrical stimulation can also interfere with the recording and ultimately cause irreversible damages to the electrodes or change their impedance. This thesis is devoted to resolving the challenges of high-resolution recording and monitoring the electrode impedance in implantable neural interfaces.

  The first part of this thesis investigates the state-of-the-art neural interfaces for ECoG and identifies their limitations. As a result of the investigation, a high-resolution ADC is proposed and implemented based on a ΔΣ modulator. In order to enhance performance, dynamic biasing and area-efficient switched-capacitor circuits were proposed. The ΔΣ modulator is combined with the analog front-end to provide a complete readout solution for high-resolution ECoG recording. The corresponding chip prototype was fabricated in a 180 nm CMOS process, and the measurement results showed a 14-ENOB over a 300-Hz bandwidth while dissipating 54-μW.

  The second part of this thesis expands upon the well-known methods for impedance measurements and proposes an alternative digital method for monitoring the electrode-tissue interface impedance. The proposed method is based on the system identification technique from adaptive digital filtering, and it is compatible with existing circuitry for neural stimulation. The method is simple to implement and performs wide-band measurements. The system identification was first verified through behavioral simulations and then tested with a board-level prototype in order to validate the functionality under real conditions. The measurement results showed successful identification of the electrode-electrolyte and electrode-skin impedance magnitudes.

 • Sun, Tao
  et al.
  Tianjin University.
  Lian, Binbin
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Mekatronik.
  Zhang, Jiateng
  Tianjin University.
  Song, Yimin
  Tianjin Univeristy.
  Kinematic calibration of a2-DoF over-constrained parallel mechanism using real inverse kinematics2018Ingår i: IEEE Access, E-ISSN 2169-3536, Vol. 6, s. 67752-67761Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Disputation: 2019-05-07 10:00 Kollegiesalen, Stockholm
  Nikouie, Mojgan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Design, Construction and Evaluation of a StackedPolyphase Bridges Converter for Integrated ElectricDrive Systems in Automotive ApplicationsMOJGAN NIKOUIEDoctoral ThesisStockholm, Sweden2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis presents a new concept for integration of the electricdrive system, specifically for electric and hybrid electric vehicle applications.The topology introduces an integration between the so-calledstacked polyphase bridges (SPB) converter and fractional-slot concentratedpermanent-magnet synchronous machine. The SPB converter iscomprised of an arbitrary number of submodules that are connected inseries to a dc-source voltage. A very compact integrated electric drivesystem is gained by the integration. Several advantages are potentiallygained from the concept, such as considerably shortening the powercables interconnecting the converter with the machine and as well asreduction in terms of electromagnetic interference, weight, and size.The principal focus of the thesis is on the design, construction, andcontrol of the SPB converter. Three different generations for the SPBconverter, all with four submodules, have been developed within theproject. In the first two generations, a submodule consists of a two-layerprinted circuit board (PCB) including both power and control circuits,whereas in the third generation, each submodule has separate powerand control boards. The power circuit is a conventional two-level threephaseconverter. In the third generation, the power PCBs can handlean rms current of 100 A and a dc-link voltage of 100 V.Along with the design of the converter, control algorithms have beendeveloped. A conventional proportional–integral (PI) current controlleris implemented on the microprocessor of each control board, on whichouter control loops are added. One important contribution concerningthe control is the stability analysis and balancing controller designresulting thereof. Since the submodules are series connected to the dcsourcevoltage, it is essential to ensure that the total voltage is sharedequally among the submodules.Secondly, a study of the SPB converter under fault is made. It is assumedthat one submodule is facing a short- or open-circuited powertransistor and the behavior of the converter is studied. A proposal fora safe way of short circuiting the faulty submodule is presented.Finally, torque ripple minimization is discussed. It is shown that usingan estimator for the flux linkage harmonics in the machine as well asadding a resonant part to the PI current controller can be an efficientmethod to suppress the ripple.

 • Disputation: 2019-05-06 13:00 FA31, Stockholm
  Petrou, Georgia
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Kemi, Glykovetenskap.
  Investigating mucin interactions with diverse surfaces for biomedical applications2019Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Slemhinnor täckts av slem, en viskoelastisk hydrogel som spelar en viktig roll för att skydda mot mekanisk nötning och patogener. Muciner, en grupp av tätt glykosylerade proteiner, spelar en viktig roll i viskoelasticiteten av slem. Eftersom muciner kan interagera med diverse ytor är det av stort intresse att utforska och manipulera sådana interaktioner för biomedicinska tillämpningar. Denna avhandling presenterar undersökningar av mucininteraktioner med hydrofoba ytor för att identifiera de viktigaste egenskaperna hos mucinsmörjning, samt beskriver utveckling av material som optimerades för att interagera med muciner.

   

  I Artikel I undersökte vi de domäner som bidrar till  mucinernas enastående kapacitet som smörjmedel. Resultaten visade att mucinernas hydrofoba terminaldomäner spelar en avgörande roll vid adsorption och smörjning på hydrofoba ytor. Mer specifikt, proteasklyvning av svinmagemuciner och salivmuciner resulterade i klyvningen av dessa domäner och förlust av smörjning och ytadsorption. Genom att länka hydrofobiska fenylgrupper till de uppbrutna mucinerna, lyckades deras smörjningsegenskaper förbättras. Denna strategi förbättrade också smörjningsegenskaper hos andra polymerer som annars har  dåliga smörjningsegenskaper.

   

  I Artikel II utvecklade vi mukoadhesiva material baserade på genetiskt modifierade partiella spindelsilkeproteiner. Spindelsilkeproteinet 4RepCT funktionaliserades framgångsrikt med tillsats av sex lysiner (pLys-4RepCT), eller den mänskliga Galectin-3 karbohydrat igenkänningsdomänen (hGal3-4RepCT). Syftet med dessa strategier var antingen att öka ospecifika elektrostatiska interaktioner mellan de positiva lysinerna och de negativa mucinerna, eller den specifika bindningen mellan hGal3 och mucin-glykanerna. Beläggningar, fibrer, nät och skum framställdes från de nya silkeproteinerna. Efter att adsorption av svinmagsmuciner och bovina submaxillära muciner uppmätts, visade de nya silkeproteinerna förbättrad mucin adsorption.

   

  Detta arbete visar hur interaktioner mellan mucin-material kan bidra med värdefull information för utvecklingen av nya biomaterial. Mucinbaserade och mucininspirerade smörjmedel kan ge önskad smörjning till ett brett spektrum av ytor, medan vår nya silkesbaserad material kan vara ett värdefullt verktyg för utvecklingen av slemhinneförband.

 • Disputation: 2019-05-10 10:00 FA-31, Stockholm
  Kianirad, Hoda
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik, Laserfysik.
  Studies on Domain Dynamics in Nonlinear Optical Ferroelectric Oxide Crystals2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Nonlinear optical frequency conversion is the key technology for modifying laser output radiation, in order to target specific applications. The most powerful technique to obtain tailored second-order nonlinear interactions is the quasi-phasematching (QPM) approach. QPM is based on periodic modulation of the medium’s nonlinearity and allows versatile and efficient frequency conversion in the whole transparency region of the material. QPM is commonly implemented in ferroelectric oxide crystals by periodically inverting the spontaneous polarization, so-called, periodic poling. However, in order to achieve QPM structures of practical relevance, both the optical properties of the material and the domain engineering techniques have to be suitable for the targeted nonlinear interaction.

  Rb-doped KTiOPO4 (RKTP) and vapor-transport-equilibrated stoichiometric LiTaO3 (VTE-SLT) are two of the most promising ferroelectric oxides used for nonlinear optics. The former is suitable for high peak-power applications and for engineering of QPM devices with sub-µm periodicity. The latter shows a short cut-off wavelength with low linear absorption, which makes it very attractive for UV-light generation. However, in order to fully exploit the potential of these two materials, it is of utmost importance to understand the domain dynamics and stability from a fundamental point of view, as well as to investigate ways to overcome their limitations.

  This thesis presents studies on domain dynamics and stability in these two materials. A novel method for periodic poling of RKTP has been investigated. The method, based on using a micro-structured silicon chip as the contact electrode, has been used to fabricate periodically poled RKTP crystals with 9.01 µm period. The samples became well-poled and showed high conversion efficiency for second harmonic generation. The domain dynamics, when the silicon stamp was used as an electrode were studied, showing potential for short-pitch poling and complex patterning.

  Furthermore, the domain stability in RKTP during thermal annealing at high temperatures was investigated. The results show anisotropic domain wall motion, with severe domain contraction along the crystallographic b-axis when the periodicity was reduced. A technique to suppress this domain contraction was developed based on dicing away the edges of the QPM grating so that the domain b-faces terminate in air. This gave excellent results for a broad range of periodicities.

  Studies of the domain stability of periodically poled VTE-SLT during chemical etching were performed by on-line second harmonic generation, and optical microscopy. The results show that wet etching directly after poling leads to domain-wall motion, resulting in back-switching or domain merging. 

  Furthermore, the domain wall motion induced by electron beam irradiation was investigated using a scanning electron microscope. It was found that domain switching strongly depends on the ratio of secondary electrons to incident electrons. These results are discussed in terms of electron beam and screening charges interaction.

 • Wallmark, Oskar
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
  Nikouei Harnefors, Mojgan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
  DC-link and machine design considerationsfor resonant controllers adopted in automotive PMSM drivesIngår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Nikouie, Mojgan
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Wallmark, Oskar
  Harnefors, Lennart
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Torque-Ripple Minimization for Permanent-MagnetSynchronous Motors Based on Harmonic Flux Estimation2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a control algorithm to reduce the torque ripple in permanent-magnet synchronous motors. This control algorithm is based on the on-line estimation of harmonic flux linkage. Together with the online estimation of the flux linkage, a proportional–integral–resonant controller is introduced to suppress the torque ripple.

 • Nikouie, Mojgan
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Zhang, Hui
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
  Wallmark, Oskar
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
  Nee, Hans-Peter
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
  Highly integratedelectric drives system for tomorrow’s EVs and HEVs2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents an ultra-compact integratedelectric drive prototype. The prototype illustrates the integrationof a fractional slot concentrated winding (FSCW) electric motor,a stacked polyphase bridges (SPB) converter, the control boards,and the water cooling plates into a common housing. Thisintegrated prototype offers a high potential of compactness andcost reduction for electric and hybrid electric vehicles.

 • Ayyalasomayajula, Swarna Manjari
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.).
  Analysis of the South Korean Procedure for the Fuel Consumption and CO2 Emissions from Heavy Duty Vehicles. Sensitivity Analysis of the Fuel Consumption Deviation in Transient Cycles over Steady State Conditions.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att möta kraven på att minska nationella energiförbrukning och mål för utsläpp av växthusgaser utifrån miljöpolitiken bildade Koreas ministerium för handel, industri och energi ett forskningskonsortium bestående av myndigheter och akademiska forskningsinstitutioner för att fastställa de första bränsleeffektivitetsstandarderna för Heavy -duty kommersiella fordon (HDV). Standarden förväntas vara de tidigast 2020 som fas 1 i planen. Forskning är också i progressiv reglering för utsläpp på CO2 från tunga fordon. Testkörningscykeln för jämförelse med nuvarande vägsituationer är Koreansk-Världsharmoniserad Fordonscykel (K-WHVC) för alla tunga fordon. Koldioxidutsläppssimulatorn (HES) används för att simulera bränsleförbrukningen och efterföljande CO2 -utsläpp för den angivna HDV. Effektbehovet kan vara för högt för HDV-modellen under full nyttolast eftersom den simulerade hastigheten inte kunde nå den krävda hastigheten i en instans. HES simulerar bränsleförbrukningen till 1,5% i den transienta delen av cykeln. Om uppskattar bränsleförbrukningen till 9% avvikelse i resten av cykeln. I denna rapport studeras också de faktorer som påverkar bränsleförbrukningen under den övergående cykeln på en motornivå och uppskattningar av bränsleförbrukningen vid övergående förhållanden på motornivå. Avvikelserna från den transienta cykeln (WHTC hos DC-13 164-motorn) från de kvasi-stationära värdena (interpolerade steady state-värden för DC-13 164-motorn), vilka betraktas som de transienta egenskaperna hos dessa parametrar, studeras för att uppskatta de faktorer som påverkar bränsleförbrukningen. Det observeras att förändringen i bränsleflödet varierar omvänt med förändring i luftbränsleförhållandet och direkt med förändring i boosttrycket. Ekvationerna som beskriver detta beteende av luftbränsleförhållande med förändring av bränsleflödet beräknas. Jämförelse av modell / ekvation resulterar i mätningar på både stadigt tillstånd och en övergående cykel (WHTC). Det observeras att den procentuella avvikelsen av bränsleförbrukningen från övergående till kvasi-stationärt flöde f¨or DC-13 164-motorn ¨ar 1,1 procent där från transient till korrigerat bränsleflöde är 0,4 procent.

 • Disputation: 2019-05-03 10:00 D2, Stockholm
  Müller, Matias
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Regret and Risk Optimal Design in Control2019Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Engineering sciences deal with the problem of optimal design in the face of uncertainty. In particular, control engineering is concerned about designing policies/laws/algorithms that sequentially take decisions given unreliable data.

  This thesis addresses two particular instances of optimal sequential decision making for two different problems. The first problem is known as the H-norm (or l2-gain, for LTI systems) estimation problem, which is a fundamental quantity in control design through the small gain theorem. Given an unknown system, the goal is to find the maximum l2-gain which, in a model-free approach, involves solving a sequential input design problem. The H-norm estimation problem (or simply "gain estimation problem") is cast as the composition of a multi-armed bandit problem generating data, and an optimal estimation problem given that data. It is shown that the separation of the gain estimation problem into these two sub-problems is optimal in a mean-square sense, as the expected estimation error asymptotically matches the Cramér-Rao lower bound.

  In the second part of the thesis, we address the problem of risk-coherent optimal control design for disturbance rejection under uncertainty, where optimality is studied from an H2 and an H sense. We consider a parametric model for the plant and the noise spectrum, where the modeling error between the model and the real system is uncertain. This uncertainty is condensed in a probability density function over the different realizations of the parameters defining the model. We use this information to design a controller that minimizes the risk of falling into poor closed-loop performance within a financial theory of risk framework. A systematic approach for the design of H2- and H-optimal controllers is proposed in terms of a quadratically-constrained linear program and a semi-definite program, respectively. An interesting application to H2-optimal design under covert attacks is also developed.

 • Disputation: 2019-06-05 10:00 Q2, Stockholm
  Schillinger, Philipp
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik. Bosch Center for Artificial Intelligence.
  Specification Decomposition and Formal Behavior Generation in Multi-Robot Systems2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Även om autonoma robotsystem blir allt vanligare är deras användning fortfarande mestadels begränsad till ganska enkla uppgifter. Detta beror främst på att manuell programmering av robotarnas exekveringsplaner behövs. Istället, som det visas i denna avhandling, kan deras beteende genereras automatiskt från en given målspecifikation. Detta utgör fundamentet för att ge en formell garanti att det resulterande beteendet är optimalt och uppdragsmålspecifikationen är uppfylld. Därför skapar det möjlighet att använda dessa robotar i alltmer sofistikerade scenarier. Väldefinierade robotkompetenser med relativt låg komplexitet kan utvecklas oberoende av ett specifikt mål på hög nivå och sedan sammansättas automatiskt med hjälp av en beteendeplanerare för att uppnå komplexa mål på ett verifierbar korrekt sätt.

  Om det handlar om flera robotar så introduceras ytterligare planeringskomplexitet som är betydande. Inte bara åtgärder behöver planeras, men även fördelning av uppdragets olika delar till de enskilda robotarna måste hanteras. Traditionellt anses planering och allokering som två oberoende problem som kräver att man löser ett exponentiellt antal planeringsproblem, eller så leder formuleringen av en gemensam modell för hela gruppen till ett produkttillståndsutrymme mellan robotarna. Den resulterande exponentiella komplexiteten förhindrar att de flesta befintliga metoderna är praktiskt användbara i mer komplexa och realistiska scenarier.

  I denna avhandling presenteras ett tillvägagångssätt för att utnyttja samspelet mellan allokering och planering, som undviker exponentiell komplexitet för oberoende exekverbara delar av uppdragsspecifikationen. Dessutom presenteras ett tillvägagångssätt för att automatiskt identifiera dessa oberoende delar när endast en enda målspecifikation ges för arbetslaget. Detta har potential att förbättra effektiviteten för att hitta en optimal lösning och är ett viktigt steg mot tillämpningen av formell multi-robot-beteendeplanering för realistiska problem. Effektiviteten av de föreslagna metoderna illustreras därför i experiment baserade på en befintlig kontorsmiljö och i realistiska scenarier.

 • Disputation: 2019-05-03 09:00 Air & Fire, Solna
  Jess, David Unnersjö
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik, Biofysik.
  High-resolution Imaging of Cleared and Expanded Kidney Tissue Samples2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The kidney is one of the most important and complex organs in the humanbody with the task of filtering hundreds of litres of blood daily. It is responsiblefor the salt and acid/base balance in the body, as well as secretinghormones important for red blood cell production and blood pressure regulation. Kidney disease is one of the fastest growing causes of death in the modern world, and this motivates extensive research for better understandingthe function of the kidney in both health and disease. Kidney failure or end stage renal disease (ESRD) is irreversible and requires treatment with dialysisor transplantation. Some of the most important cellular structures for blood filtration in the kidney are of very small dimensions (below 200 nanometers), and thus electron microscopy has previously been the only method with high enough resolution to study the morphology and topology of these minute structures. In three studies included in this thesis, we show that the finest elements of the kidney can now be resolved using different light microscopy techniques. In study 1, we show that by combining optical clearing with STED microscopy, protein localizations in the slit diaphragm of the kidney can be resolved, with widths around 75 nanometers. In study 3, a novel sample preparation method, expansion microscopy, is utilized to isotropically expand kidney tissue samples in space. Expansion improves the effective resolution by a factor of 5, making it possible to resolve podocyte foot processes and the slit diaphragmusing diffraction-limited confocal microscopy. We also show that by combining expansion microscopy and STED microscopy, the effective resolution can be improved even further (<20 nm). In our most recent work, study 5, we apply a simplified, moderate tissue swelling protocol which together with optimization of the confocal imaging provides sufficient resolution to resolve foot processes and parts of the filtration barrier. This new protocol is fast and technically simple, making it ideal for routine use, such as for future clinical pathology. In collaboration with kidney researchers, we have applied both STED microscopy and expansion microscopy to various disease models, showing that these tools can be used to both visualize and quantify pathologies occurring in different parts of the glomerular filtration barrier (GFB). In study 2, STED microscopy in combination with optical clearing is used to study the localization of Coro2b in secondary foot processes in both mouse and human tissue. In two ongoing studies with preliminary results presented in the thesis, we use STED microscopy and optical clearing to study the pathogenesis of focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) by the use of genetic mouse models. Based on STED images, we extract different morphological parameters from foot processes and the glomerular filtration barrier (GFB) at different stages of the disease. In study 4, we apply a tissue expansion protocol to answer questions about the phenotype seen in podocytes where the mediator complex subunit 22 (Med22) is inactivated. By inactivating Med22 in a transgenic mouse line with cytosolic expression of tdTomato in podocytes, we saw strong indications that the vesicle-like structures seen in EM micrographs were indeed intracellular vesicles and not dilated sub-podocyte space. In summary, the work presented in this thesis has contributed to the development of a new toolbox for imaging renal ultra-structure using light microscopy, a field previously reserved for electron microscopy.

 • Disputation: 2019-05-03 10:00 Ka-Sal B (Sal Peter Weissglas), Kista
  Hou, Shuoben
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektronik.
  Silicon Carbide High Temperature Photodetectors and Image Sensor2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Silicon Carbide (SiC) has the advantages of ultraviolet (UV) sensing and high temperature characteristics because of its wide band gap. Both merits make SiC photodetectors very attractive in astronomy, oil drilling, combustion detection, biology and medical applications. Driven by the objective of probing the high temperature surface of Venus (460 °C), this thesis develops SiC photodetectors and an image sensor for extremely high temperature functions. The devices and circuits are demonstrated through the procedure of layout design, in-house processing and characterizations on two batches.

  The process flow has been optimized to be suitable for large scale integration (LSI) of SiC bipolar integrated circuits (IC). The improved processing steps are SiC dry etching, ohmic contacts and two-level metal interconnect with chemical-mechanical polishing (CMP). The optimized process flow is applied in the fabrication of discrete devices, a transistor-transistor logic (TTL) process design kit (PDK) and LSI circuits.

  The photodetectors developed in this thesis, including photodiodes with various mesa areas, a phototransistor and a phototransistor Darlington pair have stable characteristics in a wide temperature range (25 °C ~ 500 °C). The maximum operational temperature of the p-i-n photodiode (550 °C) is the highest recorded temperature accomplished ever by a photodiode. The optical responsivity of the photodetectors covers the spectrum from 220 nm to 380 nm, which is UV-only.

  The SiC pixel sensor and image sensor developed in this thesis are pioneer works. The pixel sensor overcomes the challenge of monolithic integration of SiC photodiode and transistors by sharing the same epitaxial layers and topside contacts. The pixel sensor is characterized from 25 °C to 500 °C. The whole image sensor circuit has 256 (16 ×16) pixel sensors and one 8-bit counter together with two 4-to-16 decoders for row/column selection. The digital circuits are built by the standard logic gates selected from the TTL PDK. The image sensor has 1959 transistors in total. The function of the image sensor up to 400 °C is verified by taking basic photos of nonuniform UV illumination on the pixel sensor array.

  This thesis makes an important attempt on the demonstration of SiC opto-electronic on-chip integration. The results lay a foundation on the development of future high temperature high resolution UV image sensors.

 • Dahlqvist, Caroline
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI).
  Eriksson, Hanna
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI).
  Night-Time Observations of Earth: Satellite Orbit Modied for UHECR Observations2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Particles with energies higher than 3. 10.19 eV are generally referred to as Ultra- High Energy Cosmic Rays (UHECRs) and their sources are currently unknown. The observations of these particles are performed during the night from ground observatories or telescopes mounted on stratospheric balloons or, in the near future, from the International Space Station (ISS). In this report, different orbit types are analysed and compared with the ISS in terms of the duration of the sub-point in night-time (umbra), the observed area on the ground in umbra and estimations of the observable number of events.

 • Agostini Fantini, Francesco
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Izaguirre Carbonell, Javier
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  GIS-Based approach to estimate the energy requirements of the post-harvest activities in Souss-Massa basin in Morocco2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I över ett decennium har en förändring skett i det marockanska jordbruket, kombinerat med låga arbetskostnader och landets gynnsamma klimat har sektorn fått stor uppmärksamhet vilket har resulterat i att både nationell och internationella investeringar och sektorn har därmed kraftigt expanderats. Jordbruksproduktionen som visat sig vara mest gynnsam är produktion av tomater, där export av varan har genererat 4,867 miljarder dirham. För att säkerställa en attraktiv och konkurrenskraftig produktion är konstant övervakning och kontinuerlig kontroll ett måste; missbruk av miljö och dess resurser kan ha betydande påverkan vilket på sikt kan kompromissa framtiden för det Marockanska jordbruket. Energi har en betydande roll i jordbruket och bör därmed analyseras för att förstå dess övergripande inverkan på kostnader och miljö. Syftet med denna studie är att bygga upp en GIS baserad modell över tomatprodukten efter skörd samt att studera relationen mellan energi- & jordbrukssektorn i Souss-Massa regionen. Efter skörd inkluderas följande aktiviteter: transport, konditionering, förpackning, förvaring, och transformering av tomater. Studiens geografiska systemgräns gäller området Souss-Massa. Resultatet av studien visar att den mest energikrävande processen är förpackning av tomater och står för totalt 77% av energikonsumtionen, därefter följer förvaring, transport och transformering av 15%, 6% och 3% respektive. Resultaten visar dessutom att transport är den mest kostsamma aktivitet i processen, detta på grund av höga kostnader för bränsle samt förutsättningar för transport. Energi- och avfallskostnader i transport representerar 15 % av lokala intäkter (9% transport, 5% förpackning och 1% lagring). Fyra framtidsscenarion utformades för att mäta den framtida inverkan hos de olika aktiviteterna: Business as Usual (BAU), Transporteffektivisering (TE), Avfallshantering (WR) och Förnybar energimix i jordbrukssektorn (RP). I BAU scenariot har nuvarande trender följts för att förutse totala produktionen, export och kraftproduktion. I TE scenariot har lastbilar större kapacitet jämfört med de andra scenariona och i WR är konditionering inkluderat i vardera transportsteg. Slutligen i RP har en förnybar energimix integrerats i systemet.

 • Ooi, S. W.
  et al.
  Ramjaun, T. I.
  Hulme-Smith, C.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Morana, R.
  Drakopoulos, M.
  Bhadeshia, H. K. D. H.
  Designing steel to resist hydrogen embrittlement Part 2: precipitate characterisation2018Ingår i: Materials Science and Technology, Vol. 34, nr 14, s. 1747-1758Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A novel, low-alloy steel has been designed for use in the oil and gas industry. Its high strength and hydrogen trapping potential are derived from a martensitic microstructure containing a dispersion of fine vanadium–molybdenum alloy carbides that evolve during tempering. In this secondpaper,theeffectofquenchratefromaustenitisationandtemperingconditionsareinvestigated with respect to the microstructure. The alloy loses its tempering resistance following slow-cooling from austenitisation as a result of MC precipitation, leading to vanadium depletionandsignificantM2Ccoarsening.Thisispredictedusingcomputersimulationandconfirmed byhighenergyX-raydiffraction,combinedwithelectronmicroscopy.

 • Hallberg, Maria
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Kraft- och värmeteknologi.
  Hallme, Elin
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Kraft- och värmeteknologi.
  Introducing a central receiver system for industrial high-temperature process heat applications: A techno-economic case study of a large-scale CST plant system in a South African manganese sinter plant2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka potentialen för implementering av koncentrerad termisk solvärme (CST) från ett soltorn med ett heliostatfält baserat på flexibla heliostater - HelioPods – för att generera högtempererad processvärme för industriell tillämpning. Ett CST-system designades i MATLAB, simulerades för tre designdagar i det optiska ray-tracingprogrammet Tonatiuh och analyserades sedan åter i MATLAB genom att interpolera de genererade resultaten för årets alla timmar. En fallstudie av ett CST-system baserat på HelioPods i ett sydafrikanskt sinterverk för mangan genomfördes därefter. Studien innehöll en undersökning av lönsamheten av årlig ökning och minskning av heliostatfältet vid fluktuerande värmebehov. Ett cirkulärt heliostatfält modellerades för den valda platsen. Det slutgiltiga fältet hade en radie om 53 meter med mottagaren placerad 60% från fältets mittpunkt. Storleken på lagringsfaciliteten var 16 timmar av full tillförsel och antalet verk uppgick till 17. Resultaten visade att 88% av det årliga värmebehovet kunde förses med solvärme under designåret. Marknadsstrategin för de resterande åren var att den procentuella andelen solvärme aldrig skulle vara lägre än under designåret, oberoende av fluktuationer i värmebehovet på grund av ändrad produktion. Således sattes 88% solvärme som ett minimikrav och utgjorde strategin för den årliga ökningen och minskningen av fältet för den undersökta perioden av 25 år. Det resulterade i en fältradie mellan 52 och 55 meter.

  Återbetalningstiden för det slutgiltiga fältet var 4.35 år, nuvärdesberäkningen av det framtida kassaflödet var 54.22 miljoner USD över en 25-årsperiod och produktionskostnaden för värme (LCOH) var 35.39 USD/MWht. Dock var systemets lönsamhet känslig för de olika prognoser av framtida dieselpriser som undersöktes, detta eftersom priset för solvärme sattes till 90% av dieselpriset. Resultaten i denna uppsats visar att ett CST-system baserat på HelioPods är en lämplig lösning för att generera högtempererad processvärme för industriell tillämpning. De visar även att HelioPods kan öka potentialen för flexibilitet vid förändringar i produktionsmönstret i vederbörande industri. Resultaten kan även användas i andra industrier med likartade temperaturer och värmebehov. Hävdas kan således att implementation av ett CST-system kan vara lämpligt även för andra industrier belägna i områden med högt DNI som är beroende på konventionella energikällor och har jämn produktion dygnet runt.

 • Li, Ke
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik.
  Experimental Study of Heat Transfer Coefficient and Film Cooling Effectiveness2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling undersöker möjligheten att utvärdera filmkylningens termiska prestanda på plan platta med användning av Termokromisk Flytande Kristall (TLC). Efter en introduktion av grundkonceptet och bakgrunden till gasturbinbladens filmkylning och termokromisk flytande kristall presenteras en grundlig förklaring av fyra metoder. Dimensionell eller likhetsanalys implementeras för att bygga upp förhållandet mellan verklig motor och laboratoriemodell. Reynoldstalet och blåsningsförhållandet (blowing ratio) är också grunden för testobjektdesign och TLC-val. Denna studie illustrerade provriggens layout och tillhörande inställningar. I följande del förklaras datainsamlingssystemet och bildbehandling, MATLABTM-skriptet som är avgörande för framgång med datautvärdering. Den minsta kvadratiska metoden tillämpas för att hitta tidsseriens optimala lösning i lösaren. Alla experiment utförs vid nära rumstemperatur i motsats till den höga temperature på gasturbingasen, inklusive två kalibreringstest och ett värmeöverföringsexperiment. Värmeöverföringskoefficienten och filmkylningseffektiviteten är målmålet genom hela projektet. Resultaten validerade partiellt filmkylningens prestanda under det förinställda flödet och det termiska tillståndet. Liquid Crystal-termografitekniken har visat sig vara en pålitlig metod för att kartlägga värmeöverföringsytan jämfört med ett liknande experiment i den öppna litteraturen.

 • Tomic, David
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Service Aware Traffic Distribution in Heterogeneous A2G Networks2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flygplan har olika sätt att ansluta till marken, inklusive satellit-mark-kommunikation (SA2GC) och direkt luft till markkommunikation (DA2GC). Varje anslutning/länk erbjuder en annan varierande mängd överföringskapacitet under flygtid. Den trafik som genereras i flygplanet måste vidarebefordras/skickas till marken över de tillgängliga länkarna. Det är emellertid inte klart hur trafiken ska vidarebefordras så att trafiksäkerhetskvaliteten (QoS) uppfylls. Avhandlingen handlar om denna fråga och implementerar en algoritm som hanterar vidarebefordringsbeslutet med tre olika vidarebefordringssystem. De betraktar trafikparametrar vid beräkning av ett värde som tilldelas varje trafikflöde, över en kombination av prioritet, fördröjningskrav och antalet gånger ett trafikflöde tappas. Vidarebefordringsalgoritmen är beroende av föreslagna bredbandsförbindelser (IFBC) i nätverk och A2G-länkmodeller, som syftar till att approximera nätverksmiljön för framtida IFBC-nätverk. Det visas att QoS-krav på trafikflöden när det gäller paketförlust och fördröjning inte kan tillgodoses med kapacitet som erbjuds av nuvarande DA2GC- och SA2GC-teknik. För ett framtida scenario, med högre antagna länkkapacitet, uppfylls QoS-kraven i högre utsträckning. Detta visas med lägre paketförlust och fördröjning som upplevs av respektive trafikflöden. Vidare är det visat att prestanda kan förbättras med specifika vidarekopplingsscheman som används av vidarebefordringsalgoritmen. Det undersöks också hur en webbcache kan användas som en återgångsteknik. För detta hittas en obligatorisk webbcache-träfffrekvens, som bör vara tillräckligt hög för att ladda upp nätverket med innehåll som serveras från cacheminnet. Sammanfattningsvis syftar uppsatsen till att föreslå en effektiv trafiköverföringsteknik och att ge insikt om ett alternativ om denna teknik misslyckas.

 • Wenjing, Wei
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap, Tillämpad processmetallurgi.
  Gyllenram, Rutger
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Samuelsson, Peter
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Jönsson, Pär
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Assesment of Scrap-based Production for Low Phosphorus Stainless Steel2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Low phosphorous contents in austenitic stainless steels favours a resistance to stress corrosion cracking and reduces the susceptibility to hot cracking. An industrial problem is that phosphorous cannot be removed from chromium alloyed steels, since oxidation of chromium occurs before phosphorous oxidation. This brings a challenge for scrap-based stainless steelmakers since an accumulation of phosphorous in the steel cycle should be avoided. In this paper, the effects of the phosphorus content in stainless steel scrap have been studied when producing AISI 304-type of stainless steel with low phosphorus level demands. These steels are often produced by melting scrap by using the EAF-AOD route. The influence of scrap with varied phosphor contents on steels has been assessed by using RAWMATMIX®, which is a web-based raw material optimization software.

 • Stigsson, Martin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. SKB, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co, Solna, Sweden.
  Munier, Raymond
  SKB, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co, Solna, Sweden.
  Orientation uncertainty goes bananas: An algorithm to visualise the uncertainty sample space on stereonets for oriented objects measured in boreholes2013Ingår i: Computers & Geosciences, ISSN 0098-3004, E-ISSN 1873-7803, Vol. 56, s. 56-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Measurements of structure orientations are afflicted with uncertainties which arise from many sources. Commonly, such uncertainties involve instrument imprecision, external disturbances and human factors. The aggregated uncertainty depends on the uncertainty of each of the sources. The orientation of an object measured in a borehole (e.g. a fracture) is calculated using four parameters: the bearing and inclination of the borehole and two relative angles of the measured object to the borehole. Each parameter may be a result of one or several measurements. The aim of this paper is to develop a method to both calculate and visualize the aggregated uncertainty resulting from the uncertainty in each of the four geometrical constituents. Numerical methods were used to develop a VBA-application in Microsoft Excel to calculate the aggregated uncertainty. The code calculates two different representations of the aggregated uncertainty: a 1-parameter uncertainty, the ‘minimum dihedral angle’, denoted by Ω; and, a non-parametric visual representation of the uncertainty, denoted by χ. The simple 1-parameter uncertainty algorithm calculates the minimum dihedral angle accurately, but overestimates the probability space that plots as an ellipsoid on a lower hemisphere stereonet. The non-parametric representation plots the uncertainty probability space accurately, usually as a sector of an annulus for steeply inclined boreholes, but is difficult to express numerically. The 1-parameter uncertainty can be used for evaluating statistics of large datasets whilst the non-parametric representation is useful when scrutinizing single or a few objects.

 • Benfeitas, Rui
  et al.
  KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab. Royal Institute of Technology, KTH.
  Bidkhori, Gholamreza
  KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Mukhopadhyay, Bani
  Klevstig, Martina
  Arif, Muhammad
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Proteinvetenskap, Systembiologi.
  Zhang, Cheng
  KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Lee, Sunjae
  KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Cinar, Resat
  Nielsen, Jens
  Uhlén, Mathias
  KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Boren, Jan
  Kunos, George
  Mardinoglu, Adil
  KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Characterization of heterogeneous redox responses in hepatocellular carcinoma patients using network analysis2019Ingår i: EBioMedicine, E-ISSN 2352-3964Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Svensson, Maria C.
  et al.
  Borg, David
  Zhang, Cheng
  KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Hedner, Charlotta
  Nodin, Björn
  Uhlén, Mathias
  KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Mardinoglu, Adil
  KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Leandersson, Karin
  Jirström, Karin
  Expression of PD-L1 and PD-1 in Chemoradiotherapy-Naïve Esophageal and Gastric Adenocarcinoma: Relationship With Mismatch Repair Status and Survival2019Ingår i: Frontiers in Oncology, ISSN 2234-943X, E-ISSN 2234-943XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)