1234567 1 - 50 av 541
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Lundmark, Lukas
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Synthetic Meta-Learning:: Learning to learn real-world tasks with synthetic data2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Metainlärning är en metodik inom maskininlärning som gör det möjligt att lära en modell nya uppgifter med endast en handfull mängd träningsexempel. Metainlärning kräver dock en stor mängd träningsdata under själva metaträningsfasen, vilket begränsar de domäner där metodiken kan användas. Detta examensarbete utreder huruvida syntetisk bilddata, som genererats med hjälp av en simulator, kan ersätta verklig bilddata under metainlärningsfasen. Metoden har utvärderats på militär fordonsklassificering. Resultaten visar att för bildklassificering med 1–10 träningsexempel per klass kan en modell metainlärd med syntetisk data närma sig prestandan hos en modell metainlärd med riktig data. Resultaten visar även att små ändringar i genereringsprocessen, exempelvis graden av slumpmässigt ljus, har en stor inverkan på den slutgiltiga prestandan, vilket ger hopp om att ytterligare finjustering av genereringsprocessen kan resultera i ännu fler prestandaförbättringar.

 • Yin, Wenjie
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Machine Learning for Adaptive Cruise Control Target Selection2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fordon kommer att vara mer komplexa, säkra och intelligenta i framtiden. Till exempel, med stöd av det avancerade förarassistanssystemet (ADAS) kan föraren och passagerarnas säkerhet och komfort förbättras avsevärt. Detta examensarbete föreslår datastyrda lösningar för målval för adaptivt fartreglering (ACC) för att välja ett av föregående fordon som det primära målet. Valet liknar det som människor gör. Arbetet genomfördes i samarbete med Scania CV AB. Ett delat nätverk och ett gemensamt LSTM-nätverk användes för att välja det primära målet. Dessutom har en ny maskinbaserad målvalsmodell (jämförelse-målmodell) utformats, vilken kan överväga alla närliggande fordon tillsammans genom att jämföra fordon. Ett jämför-mål-nätverk och ett jämförbart mål XGBoost utvecklas baserat på jämförelsemodellen. Totalt användes fyra olika maskininlärningsmetoder för att välja det primara målet för ACC, inklusive ett delat nätverk, ett gemensamt LSTM-nätverk, ett jämförelsemål-nätverk och en jämförbar XGBoost-modell. Dessa meto- der jämfördes och analyserades. Finjustering antogs för att motverka dataobalansproblemet för sällsynta situationer. Jämförelse-målet XGBoost kan uppnå 94.85% noggrannhet på testuppsättningen.

 • Öhman, Wilhelm
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Data augmentation using military simulators in deep learning object detection applications2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lösningar som använder sig av djupinlärning har gjort stora framsteg under senare år, dock så är kravet på ett stort och etiketterat dataset en begränsande faktor. Detta är ett än större problem i domäner där även icke etiketterad data är svårtillgänglig, som till exempel den militära domänen. Syntetisk data har på sistone ådragit sig uppmärksamhet som en potentiell lösning för detta problem.

  Detta examensarbete utforskar möjligheten att använda syntetisk data som ett sätt att förbättra prestandan för en djupinlärningslösning. Detta neuronnätverk har i uppgift att detektera och lokalisera skjutvapen i bilder. För att generera syntetisk data används militärsimulatorn VBS3. Neuronnätverket använder sig av Faster R-CNN-arkitektur. Med hjälp av detta tränades flera modeller på varierande mängd riktig och syntetisk data. Vidare har de syntetiska dataseten genererats där de följt två olika filosofier. Ett dataset försöker efterlikna den verkliga världen, och det andra förkastar realism till förmån för variation. Det påvisas att det dataset som strävar efter variation medförde ökad prestanda i uppgiften att detektera vapen. Det dataset som eftersträver realism gav blandade resultat.

 • Sciaky, Davide
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  The digital transformation of the music industry through applications of blockchain technology2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan år 2008 har man trott att Blockchain teknologin skulle kunna revolutionera många olika industrier. Exempelvis trodde man att blockchain kunde vara lösningen på många problem som musikindustrin hade. Musikindustrin har gått igenom många olika förändringar under de senaste 20 åren som en konsekvens av piratverksamhet inom musikvärden och musik streaming. Även om denna teknologi funnits i över 10 år och varit mycket uppskattad av forskare och experter, så har det inte skett så många insatser för att försöka introducera blockchain i industrin, speciellt från de stora aktörerna. Frågan är om och hur teknologin kan förändra musikindustrin. Denna forskning analyserar tidigare studier i blockchain och i musikindustri, och om det kan finnas en koppling mellan dem. De mest kända tillämpningarna av blockchain kommer att presenteras, tillsammans med intervjuer med personer som jobbar i musikindustrin. Målet med intervjuerna är att förstå om problemen som teknologin vill lösa verkligen existerar, och om dem föreslagna lösningarna verkligen kan hjälpa.

  Resultaten jämförts också med tidigare studier som visar intresse för blockchain teknologin och tror på att den ska hjälpa. Ibland visade det sig att denna teknologi tros vara för ung för att bli applicerad i nutid, och majoriteten tror att den kommer ha en större betydelse om 10/15 år.

 • Lartigau, Baptiste
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Nonparametric Bayesian models for security anomaly detection2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allteftersom flygbolagens krav utvecklas, blir flygelektroniska system mer komplexa. Till följd av detta, har dessa systems utsatthet ökat och risken för säkerhetsincidenter har blivit en av flygindustrins största bekymmer. För att förebygga säkerhetsincidenter kan man, bland annat, bygga system för att skapa säkerhetsgränser och bevaka nätverkstrafik.

  Dessa förebyggande system generar loggar som man i sin tur analyserar för att upptäcka och lösa säkerhetsproblem. Det visar sig dock svårt att med konventionella metoder, som manuell undersökning eller mönstermatchning, behandla och finna värdefull information i de stora mängder loggar som genereras av dessa system.

  Genom att använda avancerade maskininlärningsalgoritmer, försöker detta examensarbete automatisera behandlingen av systemloggar. Detta examensarbete undersöker nya metoder för att förbättra ett projekt som tidigare utförts vid Collins Aerospace. Det tidigare projektet använde Markovkedjor och neurala nätverk av LSTM-typ, men i detta arbete undersöks istället icke-parametriska Bayesianska metoder för uppgiften, specifikt den modell som kallas Hidden Dirichlet Process Hidden Markov Model. Ett fullständigt logghanteringssystem baserat på denna modell föreslås och utvärderas i detta examensarbete.

 • Bolin, Tobias
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Nonlinear Approximative Explicit Model Predictive Control Through Neural Networks: Characterizing Architectures and Training Behavior2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Modell-prediktiv reglering (MPC, efter engelskans Model Predictive Control) är ett paradigm inom reglertekniken som på ett effektivt sätt kan hantera begränsningar i systemet som ska regleras. Den här egenskapen kommer på bekostnad av att MPC kräver mycket datorkraft. Tidigare har  användning av den här typen av kontroller därför varit begränsad till långsamma system. På senare tid har framsteg inom hård- och mjukvara dock möjliggjort användning av MPC på inbyggda system. Där kan dess förmåga att hantera begränsningar användas för att minska slitage, öka effektivitet och förbättra prestanda inom allt från bilar till vindkraftverk. Ett sätt att minska beräkningsbördan ytterligare är att beräkna MPC-policyn i förväg och spara den i en tabell. Det här tillvägagångssättet kallas explicit MPC.

  Ett alternativt tillvägagångssätt är att träna ett neuralt nätverk till att approximera policyn. Potentiellt har det här fördelarna att ett neuralt nätverk inte är begränsat till att efterlikna policys för system med linjär dynamik, och att det finns resultat som pekar på att neurala nätverk är väl lämpade för att lagra policys för explicit MPC. En begränsad mängd arbete har gjorts inom det här området. Hur nätverken designas och tränas tenderar därför att reflektera trender inom andra applikationsområden för neurala nätverk istället för att baseras på vad som fungerar för att implementera MPC. Det här examensarbetet försöker avhjälpa det här problemet. Dels genom en litteraturstudie och dels genom att undersöka hur olika arkitekturer för neurala nätverk beter sig när de tränas för att efterlikna en ickelinjär MPC-kontroller som ska stabilisera en inverterad pendel. Resultaten tyder på att nätverk med ReLU-aktivering ger bättre prestanda än motsvarande nätverk som använder SELU eller tangens hyperbolicus som aktiveringsfunktion.

  Resultaten visar också att batch noralization och dropout försämmrar nätverkens förmåga att lära sig policyn och att prestandan blir bättre om antalet lager i nätverket ökar. De neurala nätverken uppvisar dock i vissa fall kvalitativa problem, så som statiska fel och oscillerande kontrollsignaler nära begränsningar.

 • Lousseief, Elias
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  MahlerNet: Unbounded Orchestral Music with Neural Networks2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Matematik och statistik i allmänhet, och maskininlärning och neurala nätverk i synnerhet, har sedan långt tillbaka använts för att modellera musik med en utveckling som kulminerat under de senaste decennierna. Exakt vid vilken historisk tidpunkt som musikalisk komposition för första gången tillämpades med strikt systematiska regler är svårt att säga; vissa skulle hävda att det skedde under Mozarts dagar, andra att det skedde redan långt tidigare. Oavsett vilket, innebär det att systematisk komposition är en företeelse med lång historia. Även om kompositörer i alla tider följt strukturer och regler, medvetet eller ej, som en del av kompositionsprocessen började man under 1900-talets mitt att göra detta i högre utsträckning och det var också då som de första programmen för musikalisk komposition, baserade på matematik, kom till.

  Den här uppsatsen i datateknik behandlar hur musik historiskt har komponerats med hjälp av datorer, ett område som också är känt som algoritmisk komposition. Uppsatsens fokus ligger på användning av maskininlärning och neurala nätverk och består av två delar: en litteraturstudie som i hög detalj behandlar utvecklingen under de senaste decennierna från vilken tas inspiration och erfarenheter för att konstruera MahlerNet, ett neuralt nätverk baserat på de tidigare modellerna MusicVAE, BALSTM, PerformanceRNN och BachProp. MahlerNet kan modellera polyfon musik med upp till 23 instrument och är en ny arkitektur som kommer tillsammans med en egen preprocessor som använder heuristiker från musikteori för att normalisera och filtrera data i MIDI-format till en intern representation. MahlerNet, och dess preprocessor, är helt och hållet implementerade för detta arbete och kan komponera musik som tydligt uppvisar egenskaper från den musik som nätverket tränats på. En viss kontinuitet finns i den skapade musiken även om det inte är i form av konkreta teman och motiv.

 • Argüello Ron, Diego
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Development of an Intelligent Embedded Interface for Interpreting Biosignals Recorded by Novel Wearable Devices2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har det varit en betydande utveckling inom kännetecknande teknik, inbyggda system, trådlös kommunikationsteknik, nanoteknik och miniatyrisering gjort det möjligt att skapa smarta bärbara system som kan spela in data från människokroppen och övervaka våra dagliga aktiviteter. Bärbar teknik är viktig på grund av dess inverkan på sjukvård. Ändå har användningen begränsats av avsaknaden av intelligenta gränssnitt för mobila enheter som kan bearbeta, analysera och avleda de inspelade data, vilket ger användaren viktig information. Å andra sidan har nya framsteg inom nanotekniken gjort det möjligt att skapa så kallad elektronisk hud, som består av tunna och flexibla elektroder, lätt och bekväm att använda. Detta gör det möjligt att bygga nya bärbara enheter som kan registrera elektrisk aktivitet från kroppens yta, vilket har en stor diagnostisk och övervaknings potential.

  I detta arbete är målet att studera möjligheten att använda dessa nya sensorer för kontinuerlig biopotentiell inspelning samtidigt som de stöder dem med en mobilapplikation som kan ta emot, bearbeta och analysera de inspelade biosignalerna för att ge användbar feedback till användaren i realtid. Den bärbara enheten Senso Medical Bio Pot V2 föreslås som en möjlig kandidat för att genomföra elektromyografi (EMG), elektrokardiografi (EKG) och elektroencefalografi (EEG) inspelningar via elektroniska tatueringar. Dessutom skapas en Android-applikation som ansluter till den här enheten. Den använder maskinlärningsalgoritmer inbäddade på den för att klassificera mottagna signaler. Slutligen implementeras Långt Korttidsminne Nätverk för att klassificera EEG och EMG signaler.

  Flera slutsatser härrör från detta arbete. För det första är enheten Senso Medical Bio Pot V2 inte lämplig för användningen som en bärbar anordning för biosignalinspelning. För det andra åstadkommer applikationen designad och simulerad offline, god prestanda. Till följd av detta kan den användas i framtiden med en lämplig bärbar sensor och erbjuda god potential för bearbetning och tolkning av inspelade biosignaler med möjlighet att ge realtid återkoppling till användaren i hjärndatorgränssnittet typ av applikationer.

 • Zheng, Jiaqi
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Interactive Visual Analytics for Agent-Based simulation: Street-Crossing Behavior at Signalized Pedestrian Crossing2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att konstruera ett gångvägsområde kan rimligen vara en krävande uppgift för trafikplanerare. Det finns flera utmaningar, bland annat att bestämma lämpliga dimensioner och se till att fotgängare utsätts för minst risker. Fotgängarnas säkerhet är särskilt obskyrlig att analysera, eftersom många människor i Stockholm korsar gatan olagligt genom att springa mot det röda ljuset. För att klara av dessa utmaningar kan beräkningsmetoder för bana data visuell analys användas för att stödja den analytiska resonemangsprocessen. Det är emellertid ett oexplorerat fält om hur man visualiserar och kommunicerar gataövergången spatio-temporal data effektivt. Dessutom måste rendering också hantera en växande datastorlek för ett mer massivt antal människor.

  Denna avhandling föreslår ett webbaserat interaktivt visuellt analysverktyg för fotgängares gatöverföring under olika flödeshastigheter. Visualiseringsmetoden presenteras också, som sedan utvärderas för att ha uppnått tillfredsställande kommunikation och effektivitet för maximal 180 agenter över 100 sekunder. Vad beträffar visualiseringsscenariot, väntar fotgängare antingen på det röda ljuset eller tvärs över gatan; alla människor kan välja att stanna vid en buffertö innan de slutar korsa. Visualiseringen möjliggör analysen under flera flödeshastigheter för 1) fotgängarrörelse, 2) rymdutnyttjande, 3) korsfrekvens i tidsserier och 4) olaglig frekvens. För att förvärva den ursprungliga bana-data är Optimal Reciprocal Collision Avoidance (ORCA) algoritmen förknippad med folkmassimuleringen. Därefter utnyttjas olika visualiseringstekniker för att uppfylla användarnas krav, inklusive kartanimering, dataaggregering och tidsserier.

 • Dong, Fanghong
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Cartesian Force Estimation of a 6-DOF Parallel Haptic Device2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En haptikenhet gör det möjligt att förmedla en känsla av kontakt i en virtuell värld genom att skapa krafter som motverkar en rörelse . Hur denna kraft skapas och kontrolleras är av stor vikt för att få den så verklighetstrogen som möjligt. Om man har en kraftsensor kan den användas till att utforma en kraftreglering med återkoppling, men på bekostnad av en ökad massa och tröghet vid användarens hand. Detta har medfört ett ökat intresse under de senaste åren för att på olika sätt försöka uppskatta den kraft som återkopplas till användaren utan att behöva en kraftsensor.

  Målet för detta examensarbete är att utveckla en algoritm för att uppskatta en kontaktkraft i realtid baserat på antagandet att motormomentet är proportionellt beroende av strömmen. Algoritmen kan sedan användas för att konstruera en sluten reglerloop med kraftåterkoppling för en haptisk enhet. Forskningsfrågorna som behandlas i detta examensarbete är;

   hur kan vi utforma en algoritm för estimering av kontaktkrafter för haptikenheten TAU

   hur kan vi utforma en experimentell försöksuppställning för mätning av de verkliga kontaktkrafterna från TAU vid kontakt.

   hur kan vi använda resultaten från experimenten för utvärdering av algoritmen

  För testning och utvärdering av algoritmen har en virtuell värld skapats för att efterlikna en simuleringsmiljö som haptikenheten är tänkt att användas i. En kraftsensor har monterats under det verktyg som användaren håller i när enheten används när ett typiskt ingrepp ska övas i en simulator, t.ex. borrning i en tand. Vid experimenten beräknar algoritmen den uppskattade kontaktkraften som användaren känner baserat på den uppmätta strömmen för de sex motorer som aktiveras av kontakten. Dessa beräknade värden har sedan jämförts med de från kraftsensorn uppmätta för att avgör om algoritmen är tillräckligt noggrann. Analysen visar att noggrannheten är tillräckligt bra för att vara en lovande ansats till att användas för kraftuppskattning vid reglering av kontaktkraft för haptikenheten TAU.

 • Campion, James
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.
  Hassona, A.
  He, Z. S.
  Beuerle, Bernhard
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.
  Gomez-Torrent, Adrian
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.
  Shah, Umer
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.
  Vecchiattini, S.
  Lindman, R.
  Dahl, T. S.
  Li, Y.
  Zirath, H.
  Oberhammer, Joachim
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.
  Toward Industrial Exploitation of THz Frequencies: Integration of SiGe MMICs in Silicon-Micromachined Waveguide Systems2019Ingår i: IEEE transactions on rehabilitation engineering, ISSN 1063-6528, E-ISSN 1558-0024, Vol. 9, nr 6, s. 624-636Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A new integration concept for terahertz (THz) systems is presented in this article, wherein patterned silicon-on-insulator wafers form all DC, IF, and RF networks in a homogeneous medium, in contrast to existing solutions. Using this concept, silicon-micromachined waveguides are combined with silicon germanium (SiGe) monolithic microwave integrated circuits (MMICs) for the first time. All features of the integration platform lie in the waveguide’s H-plane. Heterogeneous integration of SiGe chips is achieved using a novel in-line H-plane transition. As an initial step toward complete systems, we outline the design, fabrication, and assembly of back-to-back transition structures, for use at D-band frequencies (110ï¿œ170 GHz). Special focus is given to the industrial compatibility of all components, fabrication, and assembly processes, with an eye on the future commercialization of THz systems. Prototype devices are assembled via two distinct processes, one of which utilizes semiautomated die-bonding tools. Positional and orientation tolerances for each process are quantified. An accuracy of $\pm \text3.5\; μ \textm$, $\pm \text1.5 °$ is achieved. Measured $S$-parameters for each device are presented. The insertion loss of a single-ended transition, largely due to MMIC substrate losses, is 4.2ï¿œ5.5 dB, with a bandwidth of 25 GHz (135ï¿œ160 GHz). Return loss is in excess of 5 dB. Measurements confirm the excellent repeatability of the fabrication and assembly processes and, thus, their suitability for use in high-volume applications. The proposed integration concept is highly scalable, permitting its usage far into the THz frequency spectrum. This article represents the first stage in the shift to highly compact, low-cost, volume-manufacturable THz waveguide systems.

 • Disputation: 2020-01-31 14:00 K1, Stockholm
  Winberg-Wang, Helen
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Kemiteknik, Kemisk apparatteknik.
  Water density impact on water flow and mass transport in rock fractures2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett sätt att ta hand om använt kärnbränsle är att placera det i ett geologiskt slutförvar. I Sverige planeras ett tre-barriärsförvar. Konceptet baseras på att kapsla in det förbrukade bränslet i koppar kapslar som sedan placeras 500 m ner i berggrunden och omslutas av bentonitlera. Som en del av säkerhetsanalysen, används Q-ekvivalent modellen f ̈or att kvantifiera det möjliga utsläppet av radioaktivt material. Modellen beskriver också med vilken hastighet korrosivaämnen som färdas med det långsamma vattnet i sprickorna kan nå kapslarna, vilket kan påverka dess livslängd. 

  Målet med denna avhandling var ursprungligen att utveckla en experimentell uppställning for att visualisera och validera Q-ekvivalent modellen. Det  övergripande temat har varit att studera effekten av små densitetsskillnader som kanske förbises i experimenten. 

  I de initiala diffusion och flödesexperiementen med tillhörande beräkningar och simuleringar, framkom det att enkla Q-ekvivalent modellen kan beskriva och kvantifiera masstransport i både parallella och sprickor med oregelbunden apertur. Dock, är det endast om densitetsskillnaden mellan det sipprande vattnet och porvattnet i bentonitleran är försumbar. Det visade sig att i experiment, med färgämnen för att visualisera flödes- och diffusionsfördelningar, kan minimala densitetskillnader påverka flödesfördelningen avsevärt. Densitetsskillnaderna berodde antingen på grund av koncentrations gradienter eller ljusabsorption. Q-ekvivalent modellen utökades för att ta hänsyn till densitetsdrivet flöde. Betydelsen av densitetsdrivet flöde orsakat av koncentrationsskillnader för slutförvar av radioaktivt avfall utvärderades. Det fanns att koncentrationsgradienter kan inducera snabba vertikala upp- och nergående flöden. Detta kan öka den totala masstransporten av radioaktivt material upp till biosfären eller föra det neråt till större djup. 

 • Sjödin, Johan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Varierande hinder och svårfångade möjligheter för språkintroduktionselever: En vansklig resa i tiden2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete utgår från ämnet matematik och bygger på intervjuer av språkintroduktionselever, möten och diskussioner med lärare samt resultat från ett delprov i matematik. Resultaten har tagits fram genom en bred, induktiv tematisk analys och beskriver elevuppfattningar kring hinder och möjligheter som de upplevt i undervisning före ankomst till Sverige respektive inom språkintroduktionsundervisning i Sverige. Studien ger också en bild av elevernas uppfattning om sina möjligheter att klara godkänt betyg i matematik och slutligen förs en diskussion kring vilka framgångsfaktorer som är nödvändiga att beakta för att ge språkintroduktionselever realistiska möjligheter att klara godkänt betyg.Svenska språket, som nytt akademiskt språk, framstår som en av de största utmaningarna i elevernas matematikundervisning. I arbetet framkommer likheter men framförallt skillnader mellan tidigare och nuvarande skolgång. Dessa är t.ex. skillnader mellan auktoritära och auktoritativa fostrans- och kommunikationsstilar samt skillnader i sociokulturellt grundade beteendemönster som är svårupptäckta och kan utgöra stora hinder i matematiklärandet i Sverige. Vissa elever visar på egna effektiva arbetsmetoder medan andra har behov av anknytning, stöd och hjälp för att finna nya sätt att arbeta och lära i en svensk skola med ökad frihet under ansvar.Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av språkintroduktionsutbildningen på 42 skolor (Skolinspektionen, 2017) varierade förutsättningarna för eleverna att nå måluppfyllelse avsevärt. Slutsatserna i detta examensarbete pekar på avgörande framgångsfaktorer för språkintroduktionsarbete som är förslag på åtgärder mot vissa av de tillkortakommanden som framkommit i Skolinspektionens kvalitetsgranskning.

 • Al Dewany, Nora
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Medborgardialogens makt och vanmakt: Fallstudie av Rosens röda matta sex år efter invigning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att levnadsförhållandena generellt sett ökar i hela världen växer skillnaderna i Sverige snabbare än i något annat OECD land. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin rapport Closing the gap in one generation att detta inte minst yttrar sig i ojämlikheten i hälsa. Hållbarhetsaspekterna har därför sedan länge kommit att inkludera sociala, ekonomiska och ekologiska värden, där alla tre är förutsättningar för varandra. WHO menar att ett relevant mått på social hållbarhet är ojämlikheten i hälsa. För att minska denna krävs därför förändringar inom samhällets alla sektorer. Inom stadsplanering är arbetet med medborgardeltagande ett verktyg för att öka den sociala hållbarheten. Detta har Malmö stad arbetat med i projektet Fokus Rosengård och i synnerhet dess delprojekt Rosens röda matta som är en aktivitetsyta i Rosengård. Denna yta har utformats av 13 unga kvinnor i samarbete med landskapsarkitekten på gatukontoret. Anledningen till att endast unga kvinnor involverades var för att projektledarna tidigt lärde sig att spontanidrottsplatserna i Sverige till 80% domineras av killar. Dialogerna som hållits har inkluderat olika nivåer av delaktighet och makt. De allra första dialogerna och workshops som involverade många invånare fungerade konsulterande. När platsen designades var det dock högre nivåer av makt som identifierades hos de 13 unga kvinnorna eftersom de hade stort inflytande över den fysiska utformningen. Från intervjuer av de olika projektledarna för Fokus Rosengård framgår en nöjdhet över resultatet eftersom syftet att öka attraktiviteten uppnåtts då det genererat ökade investeringar i området. Den största framgångsfaktorn som lyfts i samtliga intervjuer är dock de 13 unga kvinnorna vars engagemang för påverkan fortsatt även efter projektets slut. Endast en av de intervjuade vet hur platsen används idag och i hur stor utsträckning, men nöjdheten över projektet och stoltheten över de unga kvinnorna är stor ändå. Av intervjuer med huvudansvariga för Fokus Rosengård och slutrapporter där projektet utvärderats framgår att medborgardeltagande varit en viktig del för det sociala hållbarhetsarbetet, framförallt för hur det utvecklat de delaktiga unga kvinnorna. Därför diskuteras det i slutet på uppsatsen om inte dialoger hållits för dialogens skull och huruvida problematiskt eller inte det är med medborgardeltagande oavsett vilken nivå av makt och inflytande som ges. Det har inte varit möjligt att dra större slutsatser om den sociala hållbarheten ökat eller minskat av projektet Rosens röda matta. Däremot görs det tydligt av insamlat material att projektet varit en del av större förändringsarbeten i Rosengård som syftar till att förtäta och bygga om. En fråga kan vara om medborgardialoger hållits för att ge stort inflytande i mindre viktiga frågor och därmed hålla invånarna nöjda inför framtida större förändringar, där en av konsekvenserna kan vara gentrifiering av Rosengård

 • Attig, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  The Organic Pattern of Space:: A Space Syntax Analysis of Natural Streets and Street Segments for Measuring Crime and Traffic Accidents2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The natural streets model is a research prototype that has been shown to perform better than the conventional GIS-based streets segments for explaining traffic flow and human movement. However, given its experimental status, a gap in the literature was identified. Therefore, the aim of this thesis was to contribute to the literature by investigating the wider applications of natural streets and observe whether a city’s spatial configuration (or structure) is related to outcomes of human behaviour and activity. In this case, the two previously unstudied outcomes were chosen: crime and traffic accidents. Taking an exploratory approach, Stockholm was chosen as the case study. Using the space syntax methodology, the street segments and natural streets connectivity was used to analyse whether accessibility or ‘potential through movement’ is associated with crime and traffic accidents. Two study areas were generated: a primary study area consisting of six nested zones and a secondary study area with hot spots and cold spots for events of crime and traffic accidents. To observe the statistical association between connectivity and events of crime and traffic accidents for natural streets and street segments, a classical regression model was used. The regression analysis showed that natural streets perform significantly better than street segments as they are better able to explain events of crime and traffic accidents. However, more so for traffic accidents. Most importantly, the topological structure or scaling characteristics of natural streets served as a better indicator for measuring human phenomena. The implication of this is that it could potentially be used to further the understanding of human activities in the context of the urban environment.

   

 • Fenske, James
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Retrofitting Accessibility in a Rapidly Expanding City: The Case of Bus Rapid Transit and Transit-Oriented Development in Dar es Salaam2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Urbanisation is a global trend, but in recent decades it has been occurring at particularly high rates in the Global South. Cities in Sub-Saharan Africa are facing a number of challenges as their populations grow, and among these, urban accessibility stands out as one of the most difficult to contend with. Meeting this challenge will require new solutions, and recently Bus Rapid Transit (BRT) and Transit-Oriented Development (TOD) have emerged as two potentially revolutionary innovations, especially when combined. In 2016, Dar es Salaam launched a BRT system, and in 2017 it introduced a TOD strategy in order to combat the city’s urban accessibility crisis. This study investigates the urban form at and around BRT stations in order to characterise BRT-TOD in the city and extract lessons for future implementations of BRT-TOD in Dar es Salaam and beyond. The investigation was carried out within the framework of urban morphology. It was found that at locations in the city centre, BRT has generally been able to integrate seamlessly into the built environment and achieve many of the core principles of TOD. In the rest of the city, however, BRT acts simply as a form of transit, with stations generally removed from the urban fabric and the local place. Some general issues are the large building setback, the number of informal vendors, private transport operators, exclusive new developments, lack of public spaces, the low quality of the pedestrian environment and the reinforcement of unsustainable forms of urban sprawl. This study aims to contribute to a growing discussion of sustainable urban accessibility solutions in the rapidly expanding cities of the Global South.

 • Bäckström, Klara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Tensions and Synergies Between Tactical Urbanism and Social Sustainability: A Case Study of the Sunset Triangle Plaza2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  For the past several years, the term social sustainability has gained a strong foothold within urban studies and has become a pervasive and trendy term that seems to be on everyone’s lips. Public space is widely acknowledged as an important urban feature, often in association with the social sustainability. As cities around the world are experiencing rapid population growth, creating meaningful and enjoyable public spaces is more important than ever.

  The heightened interest in social sustainability, public spaces and placemaking (as a physical manifestation of social sustainability) has led to the emergence of several urban intervention movements, such as Tactical Urbanism. In 2012, for the first time in Los Angeles’ history, this tactic was used to transform a car trafficked street in Silver Lake into a pedestrian friendly public space: the Sunset Triangle Plaza. The aim of this thesis is to, by studying the use and function of the plaza after the conversion, highlight how a broad concept such as social sustainability can be understood from a relatively small-scale public space intervention.

  The case study was conducted during the spring and summer of 2018, using a variety of data sources including interviews and observations of the plaza during February and March 2018. Two interviews were conducted with managers of the businesses directly adjacent to the plaza. Moreover, street surveys were conducted on two different occasions to ask the public about their use and opinions about the plaza. The results from the case study are presented to illustrate the real-life experience of the theories about social sustainability, public space and a discussion regarding “Whose Public Space?”, when applied at a local context. The findings were then further divided into three categories: usage (what type of activities did the installation enable?), users (for whom were they enabled?) and change (indicators of how the site has changed), reflecting the notions of Tactical Urbanism.

  While certain changes have been merely “tactical”, others were more substantial; businesses flourished, traffic safety increased, the space has become a meeting place and therefore, it has now got an identity. Immediate change was evident in the process of the physical change when the plaza was constructed, but what has also followed is a continuous change. Even though the plaza with its painted dots may not look like much, a new space for engagement and interaction has been created, both physically and mentally. In addition, converting a street for the cars into a plaza dedicated to pedestrians is especially symbolic in a city like Los Angeles, where the automobile has been the predominant mean of transport for the last 60 years and instrumental in shaping the city’s layout. However, the case study also showed that it is one thing to launch a Tactical Urbanism initiative and another thing to maintain it and achieve long-term social changes.

  The examined concepts and models to evaluate whether a public space can be considered successful are not always useful. The Sunset Triangle Plaza has certainly changed, but it has implied a continuous change – for better and for worse. Thus, this study also shows that it is evident that the idea of the “organically emerged” city can imply both opportunities and limitations.

 • Ramasamy Venkatesamoorthy, Divya
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Manifestation of Urban Segregation in the Urban Form2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Segregation in urban areas is a universal phenomenon. A combination of factors include but are not limited to: city form, planning policies, policies relating to the settlement of immigrants, economic policies, building of infrastructure and chronological events in the growth of a city. Through this thesis work, I would like to examine how urban form is different in areas of the city where racial/ economic segregation is prevalent in Stockholm city. The hypothesis which I would like to examine through study is : The development and maintenance of urban form(which stands to denote all elements relating to the urban area: roads, pavements, lighting fixtures, buildings, public services etc) is influenced by segregation in the city, and it reflects and in turn reinforces the prevalent segregation.

 • Eduards, Rasmus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Geoinformatik.
  Custom Base Maps for Utility Network Applications2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Web maps are today used more than ever. These are often displayed in geographical information system solutions. Web maps are often constructed in the terms of different layers where the bottom-most layer is called base map or background map. A specific kind of base maps are those that are the canvas for utility networks. These base maps can look vastly different from each other. Sometimes the base map can be overlooked. Currently there are different theories and opinions on how these base maps shall be designed and what information they shall contain. This thesis investigates a suitable base map design for utility network management and also creates some prototypes as a proof of concept. The thesis focus mostly on three factors, colour, information visualisation and symbology. This is investigated by using a user-centred design approach and comparing it to existing findings in literature and among map theories. The user-centred design process involves a case study performed with participants that work with utility networks in web map solutions. The research method is an iterative process where the participants are answering three quantitative surveys. The surveys includes prototypes which is refined for each step after analysing the participants answers. The thesis concludes that low saturated colours is good practise to enhance the network, this is both evident in literature as well as in the case study. Amount of lightness in the base map seem to be more of a opinionated matter and can highly differentiate depending on users device. Using hue is recommended to make borders between map elements more distinct. The base map shall only obtain the most relevant information and more specific information is recommended to be added through additional layers. Further studies need to be done in order to investigate the networks design and there is also a need to investigate how a map solution with several layers shall be design and how the relationships between those layers shall be constructed for utility network management

 • Alsaifi, Fadi
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Aging of FeCrAl Surface Coatings2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta projekt handlar om åldring av FECRAL ytbeläggningar. I den här avhandlingen så har olika substrat blivit undersökta såsom 16Mo3, 304, 347, Sanicro 31, 800HT, Nikrothal 80 och Kanthal APMT. Dessa substrat har blivit belagda med olika FeCrAl legeringar, med hjälp av två olika beläggningsmetoder, påsprutning (High Velocity Air Force) och påsvetsning (Metal Inert Gas).

  Syftet med att materialet beläggs är att uppnå specifika egenskaper utan att påverka substratens ursprungliga egenskaper. Det är därför viktigt att undersöka gränsskiktet mellan dessa två olika material för att se hur interdiffusionen av olika element såsom Cr, Al, Fe och C påverkas av värmebehandling.

  Metoden som användes för att undersöka detta var att exponera dessa kombinationer i olika temperaturer och i olika miljöer för olika tidsintervall. Därefter med hjälp av LOM, SEM och EDS analys undersöktes förändringen som gränsskikten har genomgått. Några beräkningar i DICTRA har även utförts för att se om det var möjligt att hitta någon koppling mellan experimentella data och simuleringsresultatet. Resultaten visade att 16Mo3 kombinationer fått en tydlig hög uppkolning i skiktet vilket kan påverka mekaniska egenskaperna och korrosionbeständigheten under användning vid höga temperaturer.

  Resultatet har även visat att det är svårt att utföra påsprutning för små cylindriska produkter. Anledningen till detta kan vara hög pulverspridningen samt den termiska expansionen av vissa produkter vid påsprutning som leder till att skiktet kan lossna på grund av krympningen vid svalning.

  APMT påsprutad med Nikrothal 80 har visat hög porositet i substraten och hög interdiffusion av Fe, Al och Ni under exponering vid 1200°C. Hög uppblandning och diffusion av nickel för det FECRAL belagda skiktet med relativt låg halt av aluminium K 198 kan vara en anledning till att belagda skiktet inte kan forma en skyddande oxid på ett optimalt sätt.

 • Londono Castrillon, Natalia Andrea
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
  A Topological analysis of an alternative to the PageRank algorithm in weighted directed graphs2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi analyserar sju datamängder av viktade, riktade grafer med hjälp av homologi. Det första steget i analysen är att representera graferna som viktade, riktade k-simpliciella komplex. I det andra steget används Flagser av Luetgehetmann för att beskriva egenskaperna hos de erhållna komplexen. För beräkningsändamål används klustret vid TU Darmstadt. Två alternativa versioner av PageRank-algoritmen körs på data. En version där varje nod som besöks tas bort. Den andra versionen raderar bara de besökta noderna med mindre än 3 grannar. Snapshots av erhållen information under körningen av algoritmerna registreras. För varje steg beräknas samma topologiska egenskaper. Vi jämför förändringarna i homologi för att förstå hur algoritmen förändrar grafernas topologi. Vi kör också algoritmerna flera gånger för att få en uppfattning om hur den genomsnittliga grafen ser ut efter att algoritmen har körts. Vi registrerar deras nya topologiska egenskaper för att hitta en korrelation mellan prestandan för algoritmen och förändringen i topologin.

 • Gomez-Torrent, Adrian
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Mikro- och nanosystemteknik.
  Shah, Umer
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Mikro- och nanosystemteknik.
  Oberhammer, Joachim
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Mikro- och nanosystemteknik.
  A Silicon Micromachined 220-330 GHz Turnstile Orthomode Transducer (OMT) in a Low-Loss Micromachining Fabrication Platform2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The work presented in this paper reports on the first wideband OMT in any frequency band implemented by micromachining. This turnstile-junction design provides full waveguide-band operation (220-330 GHz) and is the first implementation of a turnstile-OMT above 110 GHz, since very accurate fabrication is required for this topology. The measured insertion loss is below 0.5 dB and below 0.6 dB for the two polarizations, respectively, with an average measured return loss of 22 dB. Except for some spikes which still are below 30 dB, the cross-polarization is between 50 and 60 dB.

 • Legeby, Ann
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur, Stadsbyggnad.
  Kan utvecklingen av det urbana öka mångfalden av livsmiljöer?2019Ingår i: Rurban Planning Talks / [ed] Nils Björling, Mariestad: DaCapo Mariestad , 2019, s. 24-27Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Rurban Planning Talkds är en dialog mellan akademi och planeringspraktik för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som rymmer både landsbygder och städer, och deras gemensamma arbete för hållbar utveckling. 

 • Gustavsson, Hanna
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
  Clustering Based Outlier Detection for Improved Situation Awareness within Air Traffic Control2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida klusterbaserad anomalidetektering kan upptäcka onormala händelser inom flygtrafik. En normalmodell är anpassad till data som endast innehåller flygturer som är märkta som normala. Givet denna normalmodell så anpassas en anomalidetekteringsfunktion så att data-punkter som är lika normalmodellen klassificeras som normala och data-punkter som är avvikande som anomalier. På grund av att strukturen av nomraldatan är okänd så är tre olika klustermetoder testade, K-means, Gaussian Mixture Model och Spektralklustering. Beroende på hur normalmodellen är modellerad så har olika metoder för anpassa en detekteringsfunktion används, så som baserat på avstånd, sannolikhet och slutligen genom One-class Support Vector Machine.

  Detta arbete kan dra slutsatsen att det är möjligt att detektera anomalier med hjälp av en klusterbaserad anomalidetektering. Den algoritm som presterade bäst var den som kombinerade spektralklustring med One-class Support Vector Machine. På test-datan så klassificerade algoritmen $95.8\%$ av all data korrekt. Av alla data-punkter som var märka som anomalier så klassificerade denna algoritm 89.4% rätt, och på de data-punkter som var märka som normala så klassificerade algoritmen 96.2% rätt.

 • Yu, Xingjiang
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  OSM-Based Automatic Road Network Geometries Generation on Unity2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Nowadays, while 3D city reconstruction has been widely used in important topics like urban design and traffic simulation, frameworks to efficiently model large-scale road network based on data from the real world are of high interests. However, the diversity of the form of road networks is still a challenge for automatic reconstruction, and the information extracted from input data can highly determine the final effect to display.

  In this project, OpenStreetMap data is chosen as the only input of a three-stage method to efficiently generate a geometric model of the associated road network in varied forms. The method is applied to datasets from cities in the real world of different scales, rendered and presented the generated models on Unity3D platform, and compared them with the original road networks in both the quality and topology aspects. The results suggest that our method can reconstruct the features of original road networks in common cases such as three-way, four-way intersections, and roundabouts while consuming much shorter time than manual modeling in a large-scale urban scene. This framework contributes to an auxiliary tool for quick city traffic system reconstruction of multiple purposes, while there still being space of improvement for the modeling universality and quality of the method.

 • Mallor, Fermin
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Mekanik.
  Enabling high-fidelity measurements of turbulent boundary layer flow over wing sections in the MTL wind tunnel.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En NACA 4412 vingprofilsmodel av förstärkt glasfiber utformas och installeras enligt Minimum Turbulence Level (MTL) i vindtunnelanläggningen på KTH. Modellen har 65 tryckluftsöppningar, och uppsättningen innehåller två monteringspaneler som är utformade för att möjliggöra mätningar av particle image velocimetry (PIV) and hot wire anemometry (HWA) hos gränsskiktet (som ska utföras i en framtida kampanj). I en första experimentell kampanj utförs tryckskanningar vid tre anfallsvinklar av intresse (5, 10, och 12 grader) samt vid fyra olika Reynolds-nummer (200 000, 400 000, 1 000 000 och 1 640 000). De preliminära resultaten visar god överensstämmelse med DNS- och LES-data, men den effektiva anfallsvinkeln på vingen påverkas av störningar från testsektionen. För att tillhandahålla korrekta flödesförhållanden för framtida kampanjer i testdelen är vägginsatser konstruerade med 2D k-omega SST-simuleringar. Sidoväggarna är strömlinjeformade och den slutliga geometrin korrigeras för att ta hänsyn till gränsiktets tillväxt. Insatserna undviker den tidig separation som sker nära bakkanten vid högre anfallsvinklar (10 och 12 grader), men 2D-simuleringarna misslyckades med att fånga det ovan nämnda anfallsvinkelproblemet som påverkar tryckfördelningarna.

 • Xie, Yiping
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Machine Learning for Inferring Depth from Side-scan Sonar Images2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undervattensnavigering med autonoma undervattensfordon (AUV från engelskans Autonomous Underwater Vehicle), är betydelsefull för marinvetenskaplig forskning, och beror starkt på vilken typ av sonar som används. Vanligtvis är AUV:er utrustade med både sidescansonar och multibeamsonar eftersom båda har sina fördelar och begränsningar. Sidescansonar har större omfång än multibeam-sonar och är samtidigt mycket billigare, men kan inte ge exakta mätningar av djupet. Detta examensarbete syftar till att undersöka om maskininlärningsmetoder skulle kunna användas för att översätta sidescandata till multibeamdata med hög noggrannhet så att undervattensnavigering skulle kunna göras av AUV:er utrustade endast med sidescansonar.

  Tillvägagångssättet i examensarbetet är baserat på olika maskininlärningsmetoder, däribland generativa modeller och diskriminerande modeller. Syftet är att undersöka om olika maskininlärningsbaserade modeller kan dra slutsatser om havsdjupet baserat endast på sidescandata. De modeller som testas och jämförs inkluderar regression och generativa adversativt nätverk. Även olika CNN-baserade arkitekturer som U-Net och ResNet testas och jämförs. Som ett experimentförsök har detta projekt redan visat förmågan och den stora potentialen för maskininlärningsbaserade metoder som extraherar latenta representationer från sidescansonar och kan estimera djupet med en rimlig noggrannhet. Ytterligare förbättringar skulle kunna göras för att förbättra prestanda och stabilitet som potentiellt kan verifieras på AUV-plattformar i realtid.

 • Yang, Jing
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Exploring A Visualization System For History Paths2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många verktyg för affärsintelligens avser till att bryta ner data till enkel, förståelig och visualiserar information för att hjälpa till beslutsantagande, medan det fortfarande saknar förmåga att stödja visualiseringen av urvalens historik. Den här begränsningen berör framtiden när allt är om data. På grund av det, användaren är inte kunniga till att dela deras sökväg till beslutet. Här menas historik urvalsväg en sekvens av tidigare val. Som ett tillvägagångsätt, hjälper det användare att fatta beslut och upptäcka insikt. Denna studie undersökte ett effektivt grafiskt visualiseringssystem av historik urvalsvägar för att stödja kommunikation och iterativ analys. Vi valde trädrepresentation som huvudligavisualisering modell och föreslår också funktioner som behövs för systemet.

  Specifikt har vi undersökt betydelsen av denna studie, befintliga lösningar och även rätt design och funktioner för denna idé. Det initieras av användare undersökningar inklusive målriktning av användare och scenariokartläggning. Baserat på förståelsen använde vi en parallell design för att begränsa den lämpliga designen. Som ett resultat, valdes trädrepresentation som visualiseringsmodell. För att utvärdera om det rörde användarnas behov eller inte, använde vi användbarhetstest för att samla in kvantitativa data och kvalitativa kommentarer. För att testmiljön ska bli så verklig som möjligt implementerades en webbaserad interaktiv prototyp som stöds av D3.js biblioteket för testning. Vi analyserade användare upplevelsen och konsoliderade förbättringar.

  Som en fallstudie implementerade vi lösningen på Qlik Sense för att verifiera möjligheten att placera denna lösning i ett verkligt data visualiseringsverktyg.

  I allmänhet bildade resultatet av den här studien ett värdefullt initiativ för vidare utveckling och vi såg potentialerna i detta trädmodellsystem som kan användas på andra områden när det gäller till att granska historik.

 • Johansson, Gustav
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Investigating differences in response time and error rate between a monolithic and a microservice based architecture2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med stora framstegen inom molntjänster har microservice arkitekturen kommit att bli en lämplig kandidat för utveckling av företagsprogramvara. Denna typ av systemarkitektur har föreslagits att lösa de problem som den traditionella monolitiska arkitekturen medför; långsamma lanseringar, begränsad skalbarhet och låg produktivitet. Således fokuserar denna avhandling på att utforska de möjligheter samt utmaningar som följer vid adoptering av microservices samt skillnaden i prestanda jämfört med den monolitiska arkitekturen. Detta undersöktes på en av Sveriges största banker, SEB, den Skandinaviska Enskilda Banken.

  Utredningen bestod av en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar samt officiell dokumentation för microservices. Dessutom utvecklades och lanserades två applikationer byggt med två olika typer av systemarkitektur - en som monolitisk arkitektur och den andra som en microservice arkitektur. Prestandatest utfördes sedan på båda systemen för att samla kvantitativ data för analys. De två nyckelvardena som undersöktes i denna studie var responstid och felfrekvens.

  Resultaten indikerar att microservice arkitekturen har en signifikant högre felfrekvens men en långsammare responstid än den monolitiska arkitekturen, vilket stärker resultaten av Ueda et. al. [47] och Villamizar et. al. [48]. Forskningsresultaten har diskuterats med hänsyn till den komplexitet och de utmaningar som följer vid implementering av distribuerade system. Från denna studie blir det tydligt att komplexiteten i en microservice arkitektur skiftar från inuti applikationen ut till infrastrukturen. Således borde microservices inte ses som en silverkula. Istället är valet av systemarkitektur strikt beroende på omfattningen av projektet samt storleken på organisationen i fråga.

   

 • Chiesa, Marco
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Datavetenskap, Kommunikationssystem, CoS, Network Systems Laboratory (NS Lab).
  Sedar, Roshan
  Universitat Politècnica de Catalunya.
  Antichi, Gianni
  Queen Mary, University of London.
  Borokhovich, Michael
  Independent Researcher.
  Kamisiński, Andrzej
  AGH University of Science and Technology in Kraków.
  Nikolaidis, Georgios
  Barefoot Networks.
  Schmid, Stefan
  University of Vienna.
  PURR: A Primitive for Reconfigurable Fast Reroute: (hope for the best and program for the worst)2019Ingår i: In International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies, , 2019 / [ed] ACM, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Highly dependable communication networks usually rely on some kind of Fast Re-Route (FRR) mechanism which allows to quickly re-route traffic upon failures, entirely in the data plane. This paper studies the design of FRR mechanisms for emerging reconfigurable switches.

  Our main contribution is an FRR primitive for programmable data planes, PURR, which provides low failover latency and high switch throughput, by avoiding packet recirculation. PURR tolerates multiple concurrent failures and comes with minimal memory requirements, ensuring compact forwarding tables, by unveiling an intriguing connection to classic ``string theory'' (\textit{i.e.}, stringology), and in particular, the shortest common supersequence problem. PURR is well-suited for high-speed match\slash action forwarding architectures (e.g., PISA) and supports the implementation of arbitrary network-wide FRR mechanisms. Our simulations and prototype implementation (on an FPGA and Tofino) show that PURR~improves TCAM memory occupancy by a factor of 1.51.5x---10.810.8x compared to a na\"ive encoding when implementing state-of-the-art FRR mechanisms. PURR also improves the latency and throughput of datacenter traffic up to a factor of \mbox{2.82.8x---5.55.5x} and 1.21.2x---22x, respectively, compared to approaches based on recirculating packets.

 • Bitsi, Konstantina
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknik, Elkraftteknik.
  Wallmark, Oskar
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknik, Elkraftteknik.
  Bosga, Sjoerd
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknik, Elkraftteknik. 2ABB Corporate Research, Västerås, Sweden.
  Many-objective Optimization of IPM and Induction Motors for Automotive Application2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a Pareto-optimality-based optimization methodology suitable for the design of electrical motors in automotive applications. The proposed many-objective evolutionary algorithm is utilized in this study case for the optimization of an interior permanent-magnet (IPM) synchronous motor and an induction motor (IM), considering as criteria the motors' torque capability, efficiency as well as torque density. Finite-element (FE) models of the investigated motor topologies are developed and incorporated in the optimization process in order to ensure an accurate estimation of their electromagnetic performance. The attainment of the targeted specifications by the final optimal designs validates the efficacy of the implemented optimization algorithm.

 • Rafi, Murtaza
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Hållfasthetslära (Inst.).
  Biomechanics of AAA surveillance patients2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bukaortaaneurysm (AAA) uppstår på grund av lokal förstoring av bukaortan och drabbar 1-2 % av den äldre svenska befolkningen. Vid antagning får bukaortaaneurysm-patienterna en datortomografscanning (CT-A) och senare påföljs av 2D ultraljudsscanningar. Det finns ett behov att veta om en adekvat geometri kan konstrueras från datortomografiscanningen och 2D ultraljudsbilderna. För att testa vår hypotes har endast datortomografibilder från sex patienter använts med hypotetiska ultraljudstvärsnitt (HUCS) tagna från CT-A uppföljningarna. AAA-ytan vid baslinjen expanderades i en strukturmekanisk modell genom inre övertryck tills den nådde de hypotetiska ultraljudstvärsnitten. Därefter jämfördes de morfade geometrierna med de CT-A-baserade geometrierna. Geometriavvikelsen mellan de beräknades genom avståndsmätningar. Även, rupturriskindikatorerna volymer och spänningar jämfördes. Slutligen, genom en känslighetsanalys undersöktes effekten av positioneringen av hypotetiska ultraljudstvärsnitten på volymerna och spänningarna. Resultaten visar att en adekvat geometri kan konstrueras genom den undersökta koncepten av morfning. De genomsnittliga avstånden mellan de morfade och CT-A-baserade geometrierna är 2-4 mm. Genomsnittliga volymskillnaderna för de sex patienterna är mellan 3.8-16.2 %. Väggspänningarna för de morfade och CT-A-baserade geometrierna är nära enbart för den första uppföljningen.

 • Loibl, Michael
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Implementation and validation of an isogeometric hierarchic shell formulation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Within this thesis, thin walled shell structures are discussed with modern element formulationsin the context of the Isogeometric Analysis (IGA). IGA was designed to achieve a directinterface from CAD to analysis. According to the concept of IGA, Non-Uniform RationalB-Splines (NURBS) are used as shape functions in the design and the analysis. Dependingon the polynomial order, NURBS can come along with a high order continuity. Therefore,the curvature of a shell surface can be described directly by the shape function derivativeswhich is not possible within the classical Finite Element Analysis (FEA) using linear meshes.This description of the curvature gives rise to the application of the Kirchho-Love shellformulation, which describes the curvature stiness with the dierentiation of the spatialdegrees of freedom. Based upon this, the formulation can be enhanced with further kinematicalexpressions as the shear dierence vector, which leads to a 5-parameter Reissner-Mindlinformulation. This kinematic formulation is intrinsically free from transverse shear lockingdue to the split into Kirchho-Love and additional shear contributions. The formulation canbe further extended to a 7-parameter three-dimensional shell element, which considers volumetriceects in the thickness direction. Two additional parameters are engaged to describethe related thickness changes under load and to enable the use of three-dimensional materiallaws. In general, three-dimensional shell elements suer from curvature thickness and Poisson'sthickness locking. However, these locking phenomena are intrinsically avoided by thehierarchic application of the shear dierence vector and the 7th parameter respectively. The3-parameter Kirchho-Love, the 5-parameter Reissner-Mindlin and the 7-parameter 3D shellelement build a hierarchic family of model-adaptive shells.This hierarchic family of shell elements is presented and discussed in the scope of this thesis.The concept and the properties of the single elements are elaborated and the dierences arediscussed. Geometrically linear and non-linear benchmark examples are simulated. Convergencestudies are performed and the results are validated against analytical solutionsand solutions from literature, taking into account deections and internal forces. Furthermore,the dierent locking phenomena which occur in analyses with shell formulations areexamined. Several test cases are designed to ensure a validated implementation of the hierarchicshell elements. The element formulations and further pre- and postprocessing featuresare implemented and validated within the open-source software environment Kratos Multi-physics.

 • Uzan, Sacha
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Design of a low carbon building: Case study of an architectural competition2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

          Greenhouse gases (GHGs) emissions due to human activities have considerably increased in the past decades which are the main contributors of global warming. In order to limit the consequences of the global climate change happening, all sectors must reduce their carbon emissions and especially the building industry which represents 19% of the carbon footprint of human activities. This paper is giving methods to help reduce the carbon footprint of a building when designing it such as life cycle assessment which allow project teams to compare the global warming potential of all building materials. Those methods are used and challenged in a case study of an architectural competition project named quai d’Issy in Paris, France. Using biobased materials help reduce the carbon footprint of a building, a structure made of timber and concrete elements can emit less than 21% of GHGs than a classic concrete structure. By sourcing reused and recycled building materials, by using geothermal heat pump as heating and cooling systems for example, we have been able to reach for the quai d’Issy project a carbon footprint of 930kgC02eq/m2 of floor area, which is less than level needed for the highest French environmental certification. However, these results can be obtained only if the building materials companies continue their work to develop low-carbon materials and promote recycled and reused materials. This study emphasises the need to spread knowledge of the tools to design low-carbon building to all the actors of the building industry in order to promote behaviours that will limit the consequences of climate change.

 • Monte Malveira, Daniel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Transportplanering.
  Analysis of Walking and Route-Choice Behavior of Pedestrians inside Public Transfer Stations: A Study on how pedestrians behave in the approaching vicinity of level-change facilities,and how it affects their walking and route-choice behavior2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Pedestrian walking and choice behavior presented was first studied by Fruin in 1971, and since then a lot of research have been carried out in order to understand how humans move and what does make them make choices and obtain certain patterns. In relation to pedestrians, a significant bottleneck inside public stations evaluated by research are the level-change facilities, as Stair Walks and Escalators. The aim of this research is studying how pedestrian behave in the vicinity to stairways and escalators, and how does that affect pedestrian choice, speed and acceleration when choosing one of the two facilities. Also, with a need for more data on pedestrian traffic, further data collection is a big requirement to analyze their behavior and use as tools in future measures. At last, how to optimize the movement of pedestrians in relation to level changes, considering the effects of the movements observed. Two case studies were analysed, Stockholm Central Station and Uppsala Central Station.The study compares data collection methods, tracking methods and previous studies to better fit the scope of this research. The data is backed up from previous research and explains which method better fitted the options available. As a result, video data collection was chosen to collect the data, a semi-automatic tracking software called T-analyst was used to extract speed, trajectories and acceleration from the videos, and microsimulation modelling from VISSIM further investigated different design options to optimize the overall performance and improve travel time in the same area. The analysis found out that there was a possibility to increase the overall performance of the location in higher flow levels, where the most significant queues could be seen, since there was the possibility to achieve higher speeds by modifying the width and position of the stair walks, which allow for a smaller queue in both directions.

 • Pawlowicz, Jakub
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Evaluation of air entraining behaviour in concrete using computer aided methods on hardened samples2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Betongindustrins ökande medvetenhet om hållbarhet leder till att man inom dimensionering ochutförande fokuserar mot att undvika kostnadskrävande och oförutsedda underhållsåtgärder ochistället lägga större vikt på att förebygga skador i produktionens tidiga skeden. En av dessaåtgärder, som hanterar problemet frostnedbrytning, är en medveten inblandning av luftbubblor ibetongen. Mekanismen för att skapa luftporssystemet kan emellertid bli negativt påverkad underolika skeden av produktionen av många faktorer såsom cementtyp, tillsatsmedelsdos, gjutvillkoroch blandningsordning. Därför behöver man reflektera över pålitliga verktyg för utvärderingenav slutprodukten. Den experimentella studien, som presenteras i detta arbete, fokuserar motförståelse hur slagg och tillsatsmedelsdos påverkar den hårdnade betongens luftporssystem. Tretyper av cement utvärderades, dels ett normalt portlandcement, dels två typer av CEM III-cementmed olika andelar av slagg. Optimala mängder av luftporbildare och flyttillsatsmedel valdesmen reducerades senare för att undersöka deras inverkan på totalt luftinnehåll samt luftporernasavståndsfaktor och specifika yta. Den huvudsakliga metoden som valdes för denna utvärderingvar en flatbäddsscanner (kontorsmodell) för att ta bilder och användningen av en programvaravid namn BubbleCounter för att analysera luftporssystemet. Detta tillvägagångssätt baseras påanalys av tvärgående linjer och kräver en speciell behandling av ytan för att åstadkomma kontraster.Provkroppar för analysen sågades ut ur hårdnade betongkuber och polerades för att erhålla en jämnyta. Provkropparna var senare behandlade med svart bläck och zinkoxidpasta för att åstadkomma entydlig kontrast mellan de vita porerna och den svarta ytan av cementpasta och ballast. För att studeranoggrannheten hos denna metod användes som jämförelse även mer konventionella metoder sommätningar med trycksatta givare och luftporsanalys. De framtagna blandningarna visade signifikantaskillnader i luftporernas egenskaper mellan betong med normalt portlandcement och betong medslaggcement, där den senare påverkades i mindre grad av reduktioner i dosen luftporbildare.Förändringar I avståndsfaktor och specifik yta noterades också men försämringen följde inte sammamönster som den för totala luftinnehållet. Ingen signifikant skillnad mellan de två cementeninnehållande slagg kunde observeras. En intressant inverkan av det använda polykarboxylateterbaseradeflyttillsatsmedlet på luftporbildarens reaktivitet noterades. Den visade en försämringav luftporernas egenskaper vid en reduktion av mängden flyttillsatsmedel. En jämförelse avresultaten från de olika metoderna för luftporsanalys indikerade en övergripande överensstämmelsegällande de uppmätta luftporssystemens förändring p.g.a. förändringar i mängden luftporbildare.Programvaran BubbleCounter tenderade emellertid att något överskatta materialets motstånd motfrostnedbrytning med de mest optimistiska värdena för luftporernas avståndsfaktor och specifikayta.       

 • Aredal, Mikael
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Cianciotta, Claudio
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Robotization as a driver of increased labour productivity and economic convergence or divergence in the European Union2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under åren 2004-2014 fördubblades i genomsnitt antalet industrirobotar per arbetare i tillverkningsindustrin inom EU. Eftersom detta fenomen är relativt nytt, är studier som undersöker industrirobotars påverkan på arbetarproduktivitet fortfarande sällsynta. Samtidigt är ett av EU:s uttalade mål att arbeta för att främja konvergens mellan medlemsländerna inom produktivitet och andra ekonomiska mått. Med ovanstående förutsättningar har vi undersökt förhållandet mellan ökad användning av industriell robotik inom EU och dess effekt på arbetskraftsproduktiviteten. För att bygga en model för vår kvantitativa analys har vi samlat in data från flera källor, inklusive Industrial Federation of Robotics och EU KLMS. Vi har sedan använt statistiska metoder såsom multipel regression och 3-stegs minsta kvadratanalys (3sls) för att estimera vårt system av ekvationer. Resultaten visar att ökad användning av industriell robotik i tillverkningssektorn driver ökad arbetskraftsproduktivitet. Därefter analyserar vi även den aktuella konvergensriktningen för arbetarproduktivitet, och vår modell förutspår uppåtgående arbetsproduktivitetsdivergens, under förutsättning att de ingående faktorerna för arbetskraftsproduktivitet växer i samma takt under vår prognosperiod som under dataunderlagsperioden.

 • Svedin, Evelina
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Utveckling av kursmoment för kemiundervisning: En undersökning av gymnasieelevers kunskapsutveckling i samband med lärandeaktiviteter rörande kemisk analys och hållbar utveckling2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna undersökning studerades en grupp gymnasieelevers kunskapsutveckling i samband med ett kursmoment, bestående av fyra olika delmoment, som konstruerades som en del av denna undersökning. Eleverna som deltog i undersökningen går för tillfället i årkurs 1 på Naturvetenskapsprogrammet och den kurs som eleverna läste och som kursmomentet genomfördes i var kemi 1. Kursmomentet genomfördes med målsättning att utöka elevernas kunskaper inom utvalda ämnesområden från ämnesplanen i kemi, men också med syfte att skapa förutsättning för eleverna att utveckla Scientific Literacy samt stärka sin förmåga att kunna diskutera och att ta ställning i olika samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Detta undersökes genom att dels låta eleverna besvara en enkät där de själva fick ta ställning till sin egen kunskapsutveckling efter att de hade deltagit i kursmomentet, men även genom att granska deras kunskaper i samband med rättningen av den hemuppgift som eleverna utförde som sista del av momentet. I uppgiften efterfrågades att eleverna dels skulle beskriva olika kemiska analystekniker, men också att redogöra för potentiella lösningar till olika miljöproblem utifrån principer för hållbar utveckling. De slutsatser som kunde dras utifrån undersökningen var att kursmomentet hade gett förutsättningar för eleverna att stärka sina kunskaper och förmågor inom de efterfrågade ämnesområdena. Dock framkom också att viss bearbetning av de olika delarna av momentet behöver genomföras för att ytterligare stärka korrelationen mellan utförandet av kursmoment och de mål som det var avsett att uppnå. Både under och efter genomförande av kursmomentet analyserades även den didaktiska process som ägt rum i samband med arbetet. Utifrån detta kunde slutsatser presenteras angående hur man som kemilärare kan resonera kring organisering av arbete och planering av tidsåtgång, om man önskar utforma ett liknande kursmoment eller vill använda det som ligger till grund för detta arbete

 • Hill Eriksson, Axel
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Organizational learning through knowledge sharing:: A study regarding influential factors of knowledge sharing between developers of an IT-consultant organization.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens mål är att undersöka och förstå kunskapsdelningsprocessen mellan utvecklarna på ett IT-konsultföretag. I och med dagens snabbt växande och kunskapsdrivna samhälle har intresset för att effektivt hantera den kollektiva kunskap som företag besitter märkbart ökat. Således strävar inte studien enbart att undersöka hur kunskapsdelningsprocessen ser ut idag, utan även vad som kan göras för att främja processen ytterligare.

  Tidigare forskning inom området kunskapsdelning har studerats, i huvudsak baserat på det teoretiska ramverk utformat av Minu Ipe (2003). Studien har vidare delats in i flertalet faktorer som anses influera och främja kunskapsdelningsprocessen. Vi strävar efter att förstå vart kunskapsdelningen sker, hur de anställda lär av varandra och vad som motiverar dem att delta i processen. Detta gjordes genom kvalitativa metoder, där flertalet anställda och ett fåtal personer från ledningen av ett IT-konsultföretag intervjuades. De erhållna resultaten analyserades, för att vidare generera framtida förbättringar tänkt att främja kunskapsdelningsprocessen inom företaget. Sociala och kommunikativa aspekter ansågs vara de centrala faktorer för främjandet av kunskapsdelning.

 • Hossain, Md. Jobaer
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  “Factors Influencing FDI Inflows in SouthAsian Countries: A Panel Data Analysis”2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Foreign direct investment (FDI) is played a vital role for boosting up the economies of developing countries. Hence, it is necessary to know the factors that determines the flows of FDI in the developing countries. This study has attempted to investigate how different factors affect the inflow of foreign direct investment in South Asian Countries. To attain the objective this study has collected data on the respective variables for 45 years and considered seven countries. The relationship between different economic variables and their overall impact on FDI inflows have been examined through various panel models like basic pooled OLS estimation, entity fixed effect model, time fixed effect estimation and random effect model. The outcome of this study is that GDP of the country is the main factor behind the FDI inflows in South Asian countries.

 • Ferrante, Gioele
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI).
  Morfin, Andres
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI).
  Interscale transport of Reynolds stresses in wall-bounded flows2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Couette, pipe, channel, and zero-pressure gradient (ZPG) turbulent boundary layer (TBL) flows have classically been considered as canonical wall-bounded turbulent flows since their near-wall behavior is generally considered to be universal, i.e. invariant of the flow case and the Reynolds number. Nevertheless, the idea that large-scale motions, being dominant in regions further away from the wall, might interact with and influence small-scale fluctuations close to the wall has not been disregarded. This view was mainly motivated due to the observed failure of collapse of the Reynolds normal stresses in viscous scaling. While this top-down influence has been studied extensively over the last decade, the idea of a bottom-up influence (backward energy transfer) is less examined. One exception was the recent experimental work on a Couette flow by Kawata, T. & Alfredsson, P. H. (Phys. Rev. Lett. 120, 244501, 2018). In the present work, a spectral representation of the Reynolds Stress transport equation is used to perform a scale-by-scale analysis of the terms in the equation. Two flow cases were studied: first, a Direct Numerical Simulation (DNS) of a Couette flow at a similar Reynolds number as Kawata and Alfredsson. The Reynolds number was ReT = 120, viscosity v. Second, a Large Eddy Simulation (LES) of a ZPG TBL at ReT = 730, 1270, and 2400. For both cases the classic interscale transport or turbulent kinetic energy was observed. However, also an inverse interscale transport of Reynolds shear stress was observed for both cases.

 • Jörgensen, Nils
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  A Novel, Wave-based Control Architecture for Collaborative Haptic Virtual Environments2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Haptisk återkoppling är ett samlingsnamn för tekniker som introducerar känsel som en informationskanal för användare i virtuella miljöer, vilket har visat sig ha en fördelaktig påverkan på flertaliga praktiska applikationer. Ett område som visat sig särskilt intressant är de uppgifter som kräver kollaboration mellan användare. För sådana uppgifter har det inom forskningen identifierats en tydlig avvägning mellan haptisk transparens, och konsistens mellan fjärranslutna användare.

  Syftet med detta examensarbete är att utforska realisationen av en hybrid nätverksarkitektur, med syfte att kombinera transparensfördelarna från peer-to-peer, med skalbarheten och konsistensfördelarna från en klient/server-arkitektur. Till skillnad från den konventionella lösningen, där klienten endast har en statisk kopia av det virtuella föremålet, så introducerar den hybrida lösningen en fysikmotor även på klientsidan. Den centrala noden i topologin kvarblir, och innehåller en central modell samt all övrig information om den virtuella miljön. För att bibehålla konsistens, är varje klient kopplad till centralnoden med en s.k. konsensusregulator, som agerar som en virtuell fjäderkoppling.

  Olika distribuerade styrningsstrategier och parameterval utforskas och utvärderas i en förenklad simulering med en frihetsgrad. För att säkerställa passivitet, och därmed stabilitet, föreslås vågvariabler som ett alternativ till effektvariabler, vilket även frikopplar regulatorsyntesen från analysen. En passivitetsbevarande vågkompenseringsalgoritm presenteras även, för att förbättra användarupplevelsen under kollaboration. Den förslagna konfigurationen är generaliserad för en godtycklig mängd användare, och för en godtycklig frihetsgrad, medans utvärderingen sker för två användare med en frihetsgrad.

  Slutligen sammanställs en jämförelse mellan den föreslagna hybrida arkitekturen och en nutida klient/server- samt peer-to-peer-arkitektur. Resultaten utvärderas med avseende på stabilitet, konsistens, and transparens.

 • Asplund, Fredrik
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Maskinkonstruktion (Avd.).
  Ulfvengren, Pernilla
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Work functions shaping the ability to innovate: insights from the case of the safety engineer2019Ingår i: Cognition, Technology & Work, ISSN 1435-5558, E-ISSN 1435-5566Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To perform as intended, firms are divided into work functions that contribute to the behaviour-shaping constraints under which individuals build their skills, knowledge and networks. These in turn provide a specialized perspective on organisational structure and culture. In a mixed methods study involving interviews and statistical analyses, we investigate whether a work function can thereby affect individuals’ innovation foci and efficacy. Safety engineers, central to firms developing Cyber-Physical Systems (CPS), are shown to play a significant role in identifying and supporting viable innovation related to organisational aspects. Results indicate that safety engineers could use the firm’s collaborative innovation process to facilitate organisational learning, helping different work functions come together to construct working practices aligned with the organisational values of the firm. This is explained by their understanding of safety culture—a specialized understanding of organisational culture and complexity provided by their work function. We conclude that work functions that provide their members with a perspective well aligned with their firm’s organisational values can instil the ability to identify and support organisational innovation. This suggests that safety engineers in CPS domains could be effective in a mediatory role, facilitating innovative changes to organisational structures and processes when introducing and operating safety management systems. Stronger aspects of organisational liaising and systems thinking could reinforce this ability—the former by a wider scope and motivation leading to an increased skill in communicating with dissimilar individuals, and the latter by providing the skills and tools needed to analyse the politics of complex organisations.

 • Smirnov, Serguei
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.
  Morales, Alvaro
  Okonkwo, Chigo
  Tafur Monroy, Idelfonso
  Lioubtchenko, Dmitri
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.
  Oberhammer, Joachim
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.
  Dielectric Rod Antenna Array for Photonic-Based Sub-Terahertz Beamforming2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This work presents a dielectric rod antenna array designed for a photonic-enabled beamforming system at subterahertz frequencies. The photonic chip generates an optical group delay, providing the beam-steering capability. The antenna array is fabricated from high-resistivity silicon by micromachining. Simulation results demonstrate a directivity of 14.7 dBi and a beam steering range of 56 degrees at 85 GHz. The system is intended as a sub-THz transmitter for broadband wireless communications.

 • Wang, Zesen
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Generative Adversarial Networks in Text Generation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det generativa motståndsnätverket (GAN) introducerades först 2014 och det har studerats samt utvecklats starkt under senare år. GAN har uppnått stor framgång för problem som inte kan definieras uttryckligen av en matematisk ekvation, som att generera riktiga bilder. Men eftersom GAN ursprungligen var utformat för att lösa problemet i en kontinuerlig domän (till exempel bildgenerering), utvecklas GAN:s prestanda i textgenerering eftersom meningarna är naturligt diskreta (ingen interpolering finns mellan “hej" och “hejdå").

  I examensarbetet introduceras grundläggande begrepp i naturlig språkbearbetning, generativa modeller och förstärkningslärande. För varje del introduceras några bästa tillgängliga metoder och vanligt förekommande mätvärden. Examensarbetet föreslår också två modeller för slumpmässig meningsgenerering respektive sammanfattningsgenerering baserat på sammanhang. Båda modellerna involverar tekniken för GAN och är tränade på storskaliga datamängder.

  På grund av begränsningen av resurser är modellen designad och tränad som en prototyp. Därför kan den inte heller uppnå bästa möjliga prestanda. Resultaten visar ändå lovande prestanda för tillämpningen av GAN i textgenerering. Den föreslår också en ny modellbaserad metrik för att utvärdera kvaliteten på sammanfattningen som hänvisar både till källtexten och sammanfattningen.

  Examensarbetets källkod kommer snart att finnas tillgänglig i GitHubförvaret:

  https://github.com/WangZesen/Text-Generation-GAN.

 • Lama, Lisa
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  FoodEd: Encouraging sustainable food waste practices through an informative app2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år kastas 1,6 miljarder ton mat, motsvarande en tredjedel av all mat som produceras. Det står för 8% av det globala utsläppet av växthusgaser, vilket innebär att det har en enorm negativ påverkan på miljön. I Sverige står hushållen för den största mängden matavfall. Därför fokuserar denna studie på att minska matavfall på hushållsnivå i svenska hushåll.

  Det finns ett växande intresse för HCI och för hur design kan användas för att minska matsvinn genom att förändra ohållbart beteende. I detta arbete designades, implementerades och studerades en fungerande mobilprototyp, FoodEd. FoodEd innehåller information om hur man hanterar och lagrar olika livsmedel på ett optimalt sätt. Målet var att öka medvetenheten om goda mathanterings praktiker och olika livsmedels ätbarhet utöver utgångsdatum för att förhindra onödigt matsvinn i hushållen. I denna studie användes FoodEd av 10 deltagare under en veckas tid. Två kvalitativa intervjuer genomfördes med varje deltagare under studien.

  Resultaten av studien indikerar på att en informativ design kan vara effektiv när det gäller att tillhandahålla relevant information till dess användare vilket leder till ett mer hållbart matsvinn beteende.

 • Golan, Jonathan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  An Explorative Study of Interaction with Tracked Objects in a Virtual Reality Game2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste åren har föremål kopplade till Internet (Internet of Things eller Sakernas Internet) och deras augmentering genom virtuell verklighet både blivit möjligt och mer tekniskt avancerat. Denna rapport utforskar hur interaktioner mellan fysiska IoT föremål och deras virtuella och digitala tvillingar kan förbättras. Tre VR-spel med fokus på tre olika interaktioner utvecklades. Ett av spelen fokuserade på rotation, ett annat på rörelsen fram och tillbaka, och det tredje på rörelsen upp och ner. Alla spel involverade användandet av riktiga kartonglådor som representerades i spelet av en virtuell låda i samma position och rotation i relation till spelaren, vilket lät spelaren manipulera de virtuella lådorna genom att manipulera de fysiska lådorna. 14 deltagare ombads spela spelen och intervjuades i efterhand angående spelen, interaktionerna, underhållningsvärdet och deras tankar kring konceptet. Resultaten kom från deltagarnas prestationer i spelen, deras reflektioner och efterföljande analys av inspelad audio och video. Studien presenterar svårigheter, utmaningar och möjligheter hos det beskrivna systemet och delar med sig av insikter från skapandeprocessen av systemet och spelen. Studiens huvudsakliga bidrag är de nämnda insikterna från skapandeprocessen samt ett par specifika intresseområden för framtida forskning: vikten av hänsyn till ergonomi och utvärdering av affordans.

 • Schmitz, Michael Glenn
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Key Tension Points of creative Machine Learning applications keeping a Human-in-the-Loop2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) har sedan tidigare oftast använts på en industriell skala, för att effektivisera produktionskedjor eller förfina dessa. Dock har det skett ett skifte och nuförtiden är ML en betydande del i applikationer som har privatpersoner som målgrupp.

  Den här studien undersöker kreativa maskininlärningslösningar, sådana som kommer med fler än ett förslag. Mer specifikt så undersöker den här studien vilka Key Tension Points, dvs. betydande mindre komponenter av komplexa stora problem, som forskare, designers eller användare kommer i kontakt med.

  Målet är att ta fram Key Tension Points och sedan undersöka huruvida riktlinjer kan formuleras som underlättar för forskare och designers att hantera frågor rörande design och tillgänglighet av ML. Dessutom underlättar användandet av Key Tension Points vid byggandet och utvecklingen av kreativa ML applikationer. Studien fann att Key Tension Points varierar betydande beroende på vilken typ av applikation som används av konsumenten.

 • Lindroos, Miriam
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Framgångsfaktorer inom digital livsmedelshandel: Samsyn och skillnader mellan konsumenter och aktörer2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport analyseras samsyn och skillnader mellan konsumenters och butikers uppfattning om vilka de avgörande framgångsfaktorerna är inom svensk digital livsmedelshandel.

  Svensk digital livsmedelshandel är en av de snabbast växande branscherna i Sverige. Den digitala livsmedelsbranschen har både renodlat digitala aktörer samt större hybrida aktörer med både e-handel och fysiska affärer.

  Huvudresultatet i undersökningen visar att aktörer och konsumenter i övergripande frågor är överens om vad som är viktigt, men att aktörerna tycks överskatta vikten av att personifiera hemsidorna med favoriter. Samtidigt underskattar de vikten av att hålla en prisnivå som är likartad den i fysiska butiker och vikten av för konsumenterna gynnsamt medlemskap. Samsyn finns kring vikten av att hemsidan är lättanvänd samt att hemleverans är den viktigaste formen av leverans.

  Det är av största vikt att aktörerna utvecklar strategier för att bli relevanta och attraktiva för konsumenterna, konkurrenskraftiga på marknaden, men också vinstskapande. I dagsläget är marknaden i en intressant fas med hög tillväxt och det finns stor potential för aktörer som lyckas bli framgångsrika. Stora investeringar görs och strategiska beslut tas, men den här rapporten menar att resurserna inte alltid läggs på saker som verkligen skulle göra skillnad för konsumenterna och göra dem lojala till en aktör vilket skulle ge den aktören en större del av deras inköpsbudget.

 • Lundius, Amelie
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Initial Assessment ofManufacturing ExecutionSystems: Development of a methodology to definebusiness needs and functional requirements2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En an nyckelkomponenterna för de smarta fabriker som industri 4.0 introducerar är MES (manufacturingexecution system). Dessa system verkar för tillverkande företag ovanför produktions golvet i en klassiskhierarkisk företagsstruktur och är inte i direkt kontakt med produktionen, till skillnad från exempelvis PLC-(programmable logic control) eller SCADA- (supervisory control and data acquisition) system. Trots detguidar, initierar, svara på och rapporterar MES systemet kring produktionsaktiviteter samt distribuerarinformation till företagets övriga IT-system, vilket överbryggar luckan mellan produktionsgolvetskontrollsystem och övriga informationssystem på företagsnivå. Ett MES är en grupp av informationssystembyggda för att stötta processerna på produktionsgolvet och dess integration med övriga delar av företaget. Genom att koppla samman det till företagets totala IT-arkitektur. Det huvudsakligamålet med ett MES äratt förbättra och optimera produktionsstyrnings funktioner samt öka insynen i tillverkningsprocesserna.

  Det existerar flertalet industristandarder som definierar vilken roll ett MES bör ha samt identifierar essfunktionaliteter samt relaterade data flöden och integrationer med övriga informations system. Å andra sidanär området kring hur dessa standarder bör tolkas och användas vid MES implementerings projekt. MESA(manufacturing execution system association) presenterar en standardiserad definition av vad MES är samttvå modeller över de 11 huvud funktionaliteter som systemet enligt standarden bör innefatta. ISA-95(IEC/ISO 62264) standarden identifierar del-system av ett MES samt definierar avgränsningen mellan ettföretags ERP (enterprise resource planning) system, MES system och övriga automations ochinformationssystem. Företags parametrar, som tillverknings system, produktions modell samt fabriks typ,påverkar alla systembehovet samt vilka funktionaliteter som är prioriterade hos ett MES. Därav krävs detatt företags specifika utvärdering utförs vid en MES implementering.

  Tidigare forsning inom området presenterar ett överblicks aktivitetsflöde och bästa praxis när det kommertill MES implementeringsprojekt. Genom att kombinera dessa med den generella mjukvaruimplementeringsstandarden ISO/IEC 15288 (ISO/IEC 15288: System engineering – System lifecycle process), byggs enmetodik för att utföra en initial bedömning av ett företags behov av ett MES system, där modellernapresenterade i MESA och ISA-95 är applicerade. Målet med metodiken är att före en standardiserad metodför att göre en initial bedömning av ett företags MES behov samt specificera systemkrav. Metodiken ärvaliderad genom en studie på en produktionslina.

  Genom att följa metodiken kan ett företags generella behov samt specifika funktionalitets krav specificerasi korrelation med generella användar-kravställningar för MES. För att validera metodikens lämplighet i detaktuella avseendet att göra en initial bedömning av ett företags MES behov krävs ytterligare utvärderingaroch validerings studier.