kth.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 12) Show all publications
Tahvilzadeh, N. (2020). Mustafa Dikeç 2018: Urban Rage: The Revolt of the Excluded. New Haven, CT: Yale University Press [Review]. International Journal of Urban and Regional Research, 44(3), 554-556
Open this publication in new window or tab >>Mustafa Dikeç 2018: Urban Rage: The Revolt of the Excluded. New Haven, CT: Yale University Press
2020 (English)In: International Journal of Urban and Regional Research, ISSN 0309-1317, E-ISSN 1468-2427, International Journal of Urban and Regional Research, E-ISSN 1468-2427, Vol. 44, no 3, p. 554-556Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Wiley, 2020
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-303418 (URN)10.1111/1468-2427.12923 (DOI)000530007800016 ()
Note

QC 20211013

Available from: 2021-10-13 Created: 2021-10-13 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Tahvilzadeh, N. (2019). Folkbildning i marginaliserade stadsdelar.: Förankrad, invävd och trevande. (1ed.). Stockholm: Folkbildningsrådet
Open this publication in new window or tab >>Folkbildning i marginaliserade stadsdelar.: Förankrad, invävd och trevande.
2019 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

numera återfinns mer än hälften av studieförbundens och folkhögskolornas deltagare i eller i anslutning till landets storstäder och större städer. Städernas utmaningar har på så sätt allt mer blivit folkbildningens angelägenhet. I studien Folkbildning i marginaliserade stadsdelar analyseras folkbildningens, framför allt studieförbundens, arbete i landets marginaliserade stadsdelar.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Folkbildningsrådet, 2019. p. 164 Edition: 1
Series
Folkbildningsrådets publikationer
Keywords
Popular education, marginalized neighborhoods, segregation, social movements, civil society, education policy, folkbildning, marginaliserade stadsdelar, segregation, sociala rörelser, civilsamhället, utbildningspolitik
National Category
Public Administration Studies Other Social Sciences Human Geography Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Planning and Decision Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-255815 (URN)978-91-88692-70-2 (ISBN)
Note

QC 20190827

Available from: 2019-08-12 Created: 2019-08-12 Last updated: 2024-02-16Bibliographically approved
Tahvilzadeh, N. (2018). Att göra kaos: Om förortspolitiken som urban styrregim och demokratiskt spel. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys (9), 103-128
Open this publication in new window or tab >>Att göra kaos: Om förortspolitiken som urban styrregim och demokratiskt spel
2018 (Swedish)In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, no 9, p. 103-128Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I Nazem Tahvilzadeh och Lisa Kings artikel diskuteras orsakerna till den uppståndelse, eller ”kaos” för att använda aktivisternas egna ord, som organisationen Megafonen skapade inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Järvalyftet i Husby. Med inspiration från teorier om hur samtycke till ojämlikhet grundläggs på fabriksgolvet utvecklas två begrepp för att synliggöra den politiska ordningen i förorten och dess konkreta aktiviteter: urbana styrregimer och demokratiska spel. Studien visar hur Megafonens avhopp och sedermera kritik av Järvalyftet och förortspolitiken bröt mot den etablerade politiska ordningen i relationerna mellan stat och civilsamhälle i den urbana periferin. Aktivisternas handlingar kom därför att betraktas som ”skandalösa” av delar av det politiska etablissemanget. Megafonen vägrade att spela enligt spelets regler och synliggjorde således ojämlikheterna i förortspolitikens demokratiska spel med medborgarna. Underlaget för studien baseras på processpårande och etnografisk metod som empiriskt återskapar den förortspolitiska satsningen Järvalyftet och dess logiker samt Megafonens roll 2006–2013.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2018
Keywords
Segregation, förorten, civilsamhället, sociala rörelser, järvalyftet, megafonen
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Public Administration Studies
Research subject
Planning and Decision Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-232032 (URN)10.13068/2000-6217.9.4 (DOI)
Funder
Swedish Research CouncilSwedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF)
Note

QC 29180810

Available from: 2018-07-09 Created: 2018-07-09 Last updated: 2022-06-26Bibliographically approved
Tahvilzadeh, N., Dahlstedt, M. & Kings, L. (2018). Orten och stadens demokratisering. In: Magnus Dahlstedt, Philip Lalander (Ed.), Manifest: För ett socialt arbete i tiden. Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Orten och stadens demokratisering
2018 (Swedish)In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Philip Lalander, Studentlitteratur AB, 2018Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2018
Keywords
Demokratisering, förorten, segregation, rörelser, dialoger
National Category
Social Work Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Planning and Decision Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-232036 (URN)9789144125688 (ISBN)
Note

QC 20180810

Available from: 2018-07-09 Created: 2018-07-09 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Kings, L., Dahlstedt, M. & Tahvilzadeh, N. (2018). Platskamp: inledande reflektioner. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys (9), 7-25
Open this publication in new window or tab >>Platskamp: inledande reflektioner
2018 (Swedish)In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, no 9, p. 7-25Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Det här specialnumret är ett temanummer om hur kampen om förorten förs i vår samtid. Genom att uppmärksamma förorten som en politisk företeelse, skapad i spänningsfältet mellan reproduktion och motstånd, försöker författarna fånga den komplexa dynamik mellan olika intressen som präglar den urbana periferin. Med texter av Magnus Dahlstedt, Christophe Foultier, James Frempong, Lisa Kings, René León Rosales, Vanja Lozic, Nazem Tahvilzadeh och Aleksandra Ålund. Bidragens skilda perspektiv på förorten som skådeplats för politisk kamp och de ”platskamper” som utspelar sig där öppnar upp för spännande samtal om detta ständigt återkommande tema: förorten, levd som föreställd.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2018
Keywords
förorten, politik, platskamp, kritisk urbanteori, postkolonial teori
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Planning and Decision Analysis; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-232031 (URN)10.13068/2000-6217.9.F (DOI)
Funder
Swedish Research Council
Note

QC 20180808

Available from: 2018-07-09 Created: 2018-07-09 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Tahvilzadeh, N., Montin, S. & Cullberg, M. (2017). Functions of Sustainability: Exploring what urban sustainability discourse "does" in the Gothenburg Metropolitan Area. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 22, 66-85
Open this publication in new window or tab >>Functions of Sustainability: Exploring what urban sustainability discourse "does" in the Gothenburg Metropolitan Area
2017 (English)In: Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, ISSN 1354-9839, E-ISSN 1469-6711, Vol. 22, p. 66-85Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Studies on urban sustainability policy often analyse what it is, could or should be in terms of contents, objectives and rationale. Often neglected, however, is what sustainability discourse actually "does". For this article, we explored the function of sustainability discourse in a collaborative metropolitan governance process of 1998-2014 that resulted in an infrastructural strategy aiming for "sustainable growth" in the Gothenburg Metropolitan Area (GMA). We asked why sustainability had become a hegemonic concept in urban politics despite the paradoxical decoupling of objectives, outputs and outcomes from environmental protection and social equity in policy achievement. We argue that sustainability works as a vehicular idea that brings significant value to fragile governance arenas by functioning as a linguistic political mechanism with no essence other than the capability to attract positive affections for any coalition of actors with the power to mobilise others. In the GMA, sustainability served as a cohesive and mobilising discourse empowering a coalition of technoeconomic experts to "get things done" and make an unruly city region governable enough to develop infrastructure perceived as crucial for the advancement of economic-growth projects.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
Keywords
Sustainable cities, city region, metropolitan governance, discourse coalitions, Gothenburg
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-209018 (URN)10.1080/13549839.2017.1320538 (DOI)000418479500006 ()2-s2.0-85018245932 (Scopus ID)
Funder
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures
Note

QC 20170706

Available from: 2017-06-14 Created: 2017-06-14 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Tahvilzadeh, N. (2017). Somliga proffs är mer jämlika än andra. In: Peter Örn (Ed.), Leda med tillit: (pp. 88-97). Idealistas
Open this publication in new window or tab >>Somliga proffs är mer jämlika än andra
2017 (Swedish)In: Leda med tillit / [ed] Peter Örn, Idealistas , 2017, p. 88-97Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Nyliberalismen driver både demokratin och välfärden i sank. Under eufemismen ”New public management”(NPM) har integrerandet av ideologin bidragit till att degradera funktioner i offentlig sektor på ett sätt som urholkat statens förmåga att uppfylla ett av demokratins viktigaste uppdrag: jämlikhet. Detta har bland annat skett genom devalverandet av vissa professioners möjligheter att utföra respektive uppgifter. I detta kapitel ska jag belysa detta argument genom att titta närmare på politiken för rättvis och hållbar stadsutveckling. Mot bakgrund av implementeringen av Göteborgs stads policy för ”social hållbarhet” som inbegrep upprättandet av den nya professionen ”stadsutvecklare” på stadsdelsnivå, menar jag att handlingsutrymmet att påverka städers utveckling mot ökad jämlikhet i praktiken är mycket begränsat. Detta beror inte på bristande vilja, tillit för vissa proffs, eller avsaknad av adekvata kunskapsgrunder. Utan det beror på den nyliberala omprogrammeringen av stadsstyrningens funktioner som gör somliga proffs till mer jämlika än andra proffs.

Place, publisher, year, edition, pages
Idealistas, 2017
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Planning and Decision Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-232035 (URN)9789187003202 (ISBN)
Note

QC 20180717

Available from: 2018-07-09 Created: 2018-07-09 Last updated: 2022-06-26Bibliographically approved
Kings, L., Åhlund, A. & Tahvilzadeh, N. (2016). Contesting Urban Management Regimes: The Rise Of Urban Justice Movements In Sweden. In: Agustín, Ó. G. & Jörgensen, M. B. (Ed.), Solidarity without Borders: Gramscian perspectives on migration and civil society alliances (pp. 186-202). Pluto Press
Open this publication in new window or tab >>Contesting Urban Management Regimes: The Rise Of Urban Justice Movements In Sweden
2016 (English)In: Solidarity without Borders: Gramscian perspectives on migration and civil society alliances / [ed] Agustín, Ó. G. & Jörgensen, M. B., Pluto Press, 2016, p. 186-202Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Pluto Press, 2016
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-211192 (URN)9780745336312 (ISBN)9780745336268 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2013-1547
Note

QC 20170804

Available from: 2017-07-21 Created: 2017-07-21 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Legeby, A., Marcus, L., Berghauser Pont, M. & Tahvilzadeh, N. (2015). Storstäder i Samverkan: Stadsbyggandets sociala dimension. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Storstäder i Samverkan: Stadsbyggandets sociala dimension
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Metropolitan Cities in Collaboration : The social dimension of urban design and planning
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2015. p. 71+170
Series
TRITA-ARK. Forskningspublikationer, ISSN 1402-7453 ; 2015:7
Keywords
stadsbyggnad, social segregation, social hållbarhet, jämlika livsvillkor, medskapande, urban form, analytiska metoder och verktyg, urban design, social segregation, social sustainability, equal living conditions, co-production, urban form, analytical methods and tools
National Category
Architecture
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-180288 (URN)978-91-7595-834-7 (ISBN)
Projects
Storstäder i Samverkan
Funder
National Board of Housing, Building and Planning
Note

QC 20160127

Available from: 2016-01-09 Created: 2016-01-09 Last updated: 2024-04-25Bibliographically approved
Tahvilzadeh, N. (2015). Till frågan om representation och byråkratin.: Minoritetsadministratörers företrädarpraktiker i offentliga organisationer.. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys (4), 121-149
Open this publication in new window or tab >>Till frågan om representation och byråkratin.: Minoritetsadministratörers företrädarpraktiker i offentliga organisationer.
2015 (Swedish)In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, no 4, p. 121-149Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Frågan om (o)jämlik representation och närvarons politik i politiska organisationer är central för demokratins legitimitet. Teorin om en representativ byråkrati föreslår att mångfalden i den offentliga förvaltningen tillser att olika gruppers intressen representeras i respektive organisationers beslut och verksamhet. Syftet med Nazem Tahvilzadehs artikel är att öka förståelsen för om och i så fall hur tjänstepersoner med minoritetsetnisk bakgrund i ledande befattningar företräder grupper som de identifierar sig med. Företrädarskap definieras som ett medvetet handlande att gynna en viss grupps levnadsvillkor. Det empiriska materialet består av 52 kvalitativa intervjuer i fem svenska kommuner, offentliga dokument och andra textkällor. I fokus står 12 offentliga tjänstepersoners berättelser om deras arbete och företrädarskap. Resultaten visar att företrädarskap förekommer i offentliga organisationer och att detta kan kategoriseras i sju olika praktiker inriktat gentemot enskilda individer eller gentemot policynivå. Studien aktualiserar betydelsen av representativitet i offentlig förvaltning för representativa styrelseskicks kvalitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2015
Keywords
Representation, byråkrati, offentlig förvaltning, rasism
National Category
Public Administration Studies Other Social Sciences
Research subject
Planning and Decision Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-232030 (URN)10.13068/2000-6217.4.4 (DOI)
Note

QC 20180810

Available from: 2018-07-09 Created: 2018-07-09 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Projects
The promise and perils of the participatory turn in urban governance. A study of the democratic qualities of participatory governance arrangements in Swedish cities from 2000 to 2025 [2022-01115_Formas]; Södertörn University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1581-4731

Search in DiVA

Show all publications