Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 12) Show all publications
Annadotter, K. & Werner, I. B. (2016). Motiv för inflyttning till Dalen och Östbergahöjden samt inflyttades värdering av områdena: Arbetsrapport nr 5 i projektet Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Motiv för inflyttning till Dalen och Östbergahöjden samt inflyttades värdering av områdena: Arbetsrapport nr 5 i projektet Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Huvudsyftet med denna studie är att få kunskaper om varför man flyttar till Östbergahöjden och Dalen samt vilka kvaliteter och eventuella problem de nyinflyttade upplever i respektive område.

 

Metoden för att erhålla svar på frågorna är skriftliga enkäter där inbjudan att delta i en webbaserad enkät sändes ut via brev till personer som flyttat in till Östbergahöjden respektive Dalen under år 2014. Data på inflyttade personer 2014 erhölls från SPAR. Såväl brevet med inbjudan som enkäten var på både svenska och engelska.

 

Antalet inflyttade år 2014 var 341 personer i Östbergahöjden och 320 personer i Dalen. Svarsfrekvensen efter två påminnelser blev totalt ca 12% i båda områdena, en mycket låg siffra.

En analys av delgrupper av svarande indikerar att de som svarat kan anses vara representativa för de som har köpt en bostadsrätt eller fått en hyresrätt i respektive område.

 

Priserna på bostäderna i Dalen och Östbergahöjden uppfattas som billiga och prisvärda. Det är den mest omnämnda orsaken för flytt till båda områdena. Man har kunnat köpa sin bostad eller köpa en större bostad. Man har i båda områdena i viss utsträckning flyttat från hyresrätt till bostadsrätt vilket talar för att områdena till del har fungerat som ett insteg på bostadsrättsmarknaden för de inflyttande.

De svarande i båda områdena tillsammans bedömer att bostadsområdet de bodde i tidigare var tryggare, hade bättre rykte, att man hade bättre förtroende för grannar, att man tog mer hänsyn till varandra och att man höll mer rent och snyggt. Svaren per område visar att man i Östbergahöjden upplever att trygghet och områdets rykte är de faktorer där skillnaderna är störst och negativa jämfört med det bostadsområde där man bodde innan flytten.

Att läget är centralt med goda kommunikationer och bra service är det näst mest omnämnda orsaken till varför man flyttat in, både för Dalen och Östbergahöjden. Andra ofta omnämnda orsaker till att flytta till Dalen är: ”nära natur, grönt”; ”trevligt område, fin arkitektur”; ”barnvänligt, bra skola, dagis ”samt att ”vänner, släkt har rekommenderat området”. Andra ofta nämnda orsaker att flytta till Östbergahöjden är att man ”flyttar ihop eller isär”; ”flyttat med släkt och familj” samt ”fick möjligheten; var tvungen”.

Det bästa med att bo i både Dalen och Östberga är att områdena ligger nära Stockholms centrum. För Dalen omnämns också ”nära natur”; ”trevliga grannar, bra gemenskap”; ”trevligt område, ”fina innergårdar” samt ”bra lägenhet, stor lägenhet, billigt att bo”.

Det mest omnämnda problemet med att bo i Östbergahöjden är ”anlagd brand”. Därefter kommer ”ungdomsgäng, knark, störande beteende, otryggt”, vilket också är de problem som omnämns mest i Dalen. I Dalen kommer därefter ”nedskräpning, dålig sophantering” samt ”dålig bostadskvalitet, planlösning, ljudisolering”.

I Dalen upplever man att tex ungdomskriminaliteten minskat och att befolkningen håller på att gentrifieras. I Östbergahöjden fortsätter problemen med kriminalitet och bränder vilket oroar de boende. Östbergahöjden ser ut att lida större brist på socialt förtroende, gemenskap och samarbete än Dalen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2016. p. 45
Series
TRITA-FOB-RAPPORT-2016:6
National Category
Economic Geography Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-195584 (URN)978-91-85783-69-4 (ISBN)
Projects
Grannskapseffektier på områdesnivå-en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan
Note

QC 20161107

Available from: 2016-11-03 Created: 2016-11-03 Last updated: 2016-11-07Bibliographically approved
Lind, H., Annadotter, K., Björk, F., Högberg, L. & Af Klintberg, T. (2016). Sustainable Renovation Strategy in the Swedish Million Homes Programme: A Case Study. Sustainability, 8(4), Article ID 388.
Open this publication in new window or tab >>Sustainable Renovation Strategy in the Swedish Million Homes Programme: A Case Study
Show others...
2016 (English)In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 8, no 4, article id 388Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Sweden has a large multifamily housing stock that was built between 1960 and 1975. An important current issue is how this stock can be renovated in a sustainable way. The article analyses a strategy used by a suburban municipal housing company that had clear social ambitions and offered the tenants three options of renovation: Mini, Midi and Maxi. Most tenants chose the Mini alternative which meant that they could afford to stay and that there was no increase in costs for the social authorities. An investment analysis showed that the Mini alternative had a positive net present value, but that the Midi and Maxi alternatives were more profitable. Even though there was no clear environmental focus in the renovation, energy use was reduced by 8%. As a conclusion, the study shows that a sustainable renovation is possible but that there are a number of conflicts between the different dimensions of sustainability.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI AG, 2016
Keywords
affordability, housing renovation, sustainable renovation, million homes programme, Sweden
National Category
Environmental Management Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-187835 (URN)10.3390/su8040388 (DOI)000375155800098 ()2-s2.0-84965120309 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council Formas
Note

QC 20160530

Available from: 2016-05-30 Created: 2016-05-30 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Annadotter, K. & Blomé, G. (2015). Uthyrningspolicys och förmedlingsstrategier i kommuner och bostadsföretag (1ed.). In: Hans Lind och Kristina Mjörnell (Ed.), Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. En antologi: Uthyrningspolicys och förmedlingsstrategier i kommuner och bostadsföretag (pp. 151-168). Sustainable Integrated Renovation, Rapport 2015:4
Open this publication in new window or tab >>Uthyrningspolicys och förmedlingsstrategier i kommuner och bostadsföretag
2015 (Swedish)In: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. En antologi: Uthyrningspolicys och förmedlingsstrategier i kommuner och bostadsföretag / [ed] Hans Lind och Kristina Mjörnell, Sustainable Integrated Renovation, Rapport 2015:4 , 2015, 1, p. 151-168Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Antologin om social hållbarhet har skrivits inom ramen för den starka forskningsmiljön om hållbar integrerad renovering, SIRen. De som bidragit till antologin kommer både från akademi, institut och näringsliv och representerar olika discipliner och aktörer. Vi vill främst tacka alla författare som har varit med och bidragit med sin värdefulla kunskap och sina perspektiv på vad social hållbarhet kan innebära. Vi vill också passa på att tacka de deltagande företagen och organisationerna som aktivt deltar med sin kompetens, erfarenhet och egen tid. Sist men inte minst vill vi tacka Forskningsrådet Formas för värdefullt stöd som gjorde det möjligt att författa bidragen, redigera texter och trycka antologin. Hans Lind, professor på KTH och Kristina Mjörnell, senior forskare på SP och adjungerad professor på LTH har ansvarat för redigering och sammanställning av antologin. Margareta Widegren har lagt in texterna i en gemensam form och Louise Quistgaard och Jenny Lööf på SP har gjort framsidan så att antologin har fått en fin layout.

Place, publisher, year, edition, pages
Sustainable Integrated Renovation, Rapport 2015:4, 2015 Edition: 1
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-178025 (URN)978-91-88001-80-1 (ISBN)
Note

QC 20160321

Available from: 2015-12-02 Created: 2015-12-02 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Annadotter, K., Werner, I. B. & Hungria Gunnelin, R. (2014). Bostadsrättsprisernas nivå och utveckling i Dalen och Östberga, åren 2005 - 2012: Arbetsrapport nr 2 i projekt Grannskapseffekter på områdesnivå - en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan.
Open this publication in new window or tab >>Bostadsrättsprisernas nivå och utveckling i Dalen och Östberga, åren 2005 - 2012: Arbetsrapport nr 2 i projekt Grannskapseffekter på områdesnivå - en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 21
Series
TRITA-FOB-RAPPORT ; 2014:7
Keywords
prisnivå, prisutveckling, ombildning, Söderort, Stockholms kommun
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-157810 (URN)978-91-85783-45-8 (ISBN)
Note

QC 20141216

Available from: 2014-12-16 Created: 2014-12-16 Last updated: 2014-12-16Bibliographically approved
Annadotter, K. & Werner, I. B. (2014). Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan: Arbetsrapport 3: Ekonomiska investeringar i Dalen och Östberga. KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan: Arbetsrapport 3: Ekonomiska investeringar i Dalen och Östberga
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
KTH Royal Institute of Technology, 2014. p. 33
Series
TRITA-FOB ; 2014:8
Keywords
upprustning, parklek, kommunikationer, byggnadsinvesteringar, renovering, unga vuxna
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-158040 (URN)978-91-85783-46-5 (ISBN)
Projects
Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan
Note

QC 20150121

Available from: 2014-12-19 Created: 2014-12-19 Last updated: 2015-01-21Bibliographically approved
Lind, H., Annadotter, K., Björk, F., Högberg, L. & af Klintberg, T. (2014). Sustainable renovation strategy in the Swedish Million HomesProgramme: A case study. KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Sustainable renovation strategy in the Swedish Million HomesProgramme: A case study
Show others...
2014 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
KTH Royal Institute of Technology, 2014. p. 20
Series
Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin) ; 14/02
Keywords
housing renovation, sustainable renovation, million-homes programme, Sweden
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-143224 (URN)
Note

QC 20140321

Available from: 2014-03-19 Created: 2014-03-19 Last updated: 2016-05-24Bibliographically approved
Annadotter, K. & Blomé, G. (2014). Uthyrningspolicy-jämförelse och diskussion av uthyrningsregler i nio bostadsföretag med fördjupning för Landskrona Stad. KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Uthyrningspolicy-jämförelse och diskussion av uthyrningsregler i nio bostadsföretag med fördjupning för Landskrona Stad
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
KTH Royal Institute of Technology, 2014. p. 49
Series
TRITA-FOB ; 2014:4
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-146985 (URN)978-91-85783-38-0 (ISBN)
Note

QC 20140619

Available from: 2014-06-19 Created: 2014-06-19 Last updated: 2014-06-30Bibliographically approved
Werner, I. B. & Kerstin, K. (2011). Delprojekt 4- Socialt Kapital: En studie av ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt 2007-2010: Slutrapport. KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Delprojekt 4- Socialt Kapital: En studie av ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt 2007-2010: Slutrapport
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den politiska majoriteten i Stockholms Stadshus tog i januari 2007 beslut om att hyresgäster som bildat bostadsrättsförening skulle erbjudas att köpa kommunalt ägda hyresfastigheter.

Processen med ombildning av upplåtelseformer kommer att ha en betydande effekt på bostadsmarknaden i Stockholm, inte bara i termer av förändringar av utbud och efterfrågan av substitut: minskat utbud av hyreslägenheter och ökat utbud av lägenheter prissatta på marknaden i form av bostadsrätt utan också i termer av förändrad institutionell bas då upplåtelseformerna hyresrätt och gemensamt ägda bostäder i form av bostadsrätt är fundamentalt olika.

Syftet med denna studie att undersöka och analysera huruvida det sociala kapitalet mellan boende i Stockholm förändras då upplåtelseformen för boendet förändras. Forskning visar att socialt kapital underlättar gemensamma handlingar. Att bilda bostadsrättsförening är ett exempel på en gemensam handling.

Huvudhypotesen är att det sociala kapitalet i form av förtroende, normer och nätverk kommer att öka på grund av att ombildningen till bostadsrätt förutsätter samarbete mellan boende och deltagande i beslutsprocesser. Å andra sidan kan faktorer som skilda intressen orsaka konflikter mellan boende och istället minska det sociala kapitalet.

Denna undersökning har pågått före och under ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt. Projekttiden har inte omfattat förvaltningsskedet efter ombildning till bostadsrätt.

Projektets syfte – att studera hur förtroende, normer, samarbete och konflikter i nätverken bland boende påverkas av övergång från hyresrätt till bostadsrätt- kräver ett både explorativt och analytiskt angreppssätt.

Strukturerade telefonintervjuer med boende har kombinerats med öppna intervjuer med nyckelpersoner i bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. Urvalet av fastigheter gjordes för att möjliggöra parvisa jämförelser mellan fastigheter med hyresrätt och fastigheter som var intresseanmälda för att ombildas till bostadsrätt. De jämförbara paren av fastigheter skulle vara så lika som möjligt i övriga avseenden, som läget i en viss förort, tillgång till service, kollektivtrafik och grönområden liksom beträffande storlek och lägenhetssammansättning.  Totalt 10 fastigheter har studerats före och efter den tänkta ombildningsprocessen. Telefonintervjuer med de boende gjordes i två omgångar, i juni 2008 och i november 2010.

I analysskedet visade sig de parvisa jämförelserna inte vara möjliga då ombildningsprocesserna inte utvecklats enligt de indikationer som förelåg vid projektstart. Istället har analyserna genomförts utifrån fyra kategorier: ”ingen intresseanmälan”- tre fastigheter, ”köpstämma men ej köp”- fem fastigheter, ”köpt fastigheten”- en fastighet och ”endast intresseanmälan” -en fastighet.

Place, publisher, year, edition, pages
KTH Royal Institute of Technology, 2011. p. 50
Keywords
Köpstämma;, normer och förtroende bland grannar;föreningsdeltagande bland de boende;
National Category
Social Sciences
Research subject
Real Estate and Construction Management
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-164588 (URN)
Note

QC 20150508

Available from: 2015-04-17 Created: 2015-04-17 Last updated: 2015-05-08Bibliographically approved
Wilhelmsson, M., Andersson, R. & Klingborg, K. (2011). Rent Control and vacancies in Sweden. International journal of housing market and analysis, 4(2), 105-129
Open this publication in new window or tab >>Rent Control and vacancies in Sweden
2011 (English)In: International journal of housing market and analysis, ISSN 1753-8270, Vol. 4, no 2, p. 105-129Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this paper is to analyze the effects of Swedish rent controls on observed vacancy rates for rental housing.

Design/methodology/approach – Housing vacancy rates are unevenly distributed among Swedish municipalities. In large expansive municipalities, such as Malmö, Göteborg and Stockholm, vacancy rates are very low, while in declining or smaller municipalities such as those in the northern and interior parts of Sweden, vacancy rates are considerably higher. This implies welfare losses not only in growing municipalities with queues for rental apartments but also in municipalities that are shrinking since the controlled rents there are higher than market rents and cause higher vacancy rates than with market rents. The authors estimate the influences of various determining factors, such as population growth, population size, rent levels, construction, demolition and market orientation of rents, on the observed vacancy rates.

Findings – The authors find that that these factors affect the vacancy rates differently depending on whether a municipality is large or small, growing or shrinking. Population growth, in percent per year, plays an important role in explaining the observed vacancy rates in declining regions.

Research limitations/implications – A research task that remains to be done is to calculate the welfare losses due to rent higher than the market rent for municipalities in contraction.

Practical implications – To reduce the welfare losses of rent control, both in expanding and contracting municipalities, economists' straightforward recommendation to deregulate the rent control should, in principle, be carried out.

Originality/value – In many countries, rent control regulations are limited to cities, such as New York City. The paper shows that the Swedish rent control system however, applies nationwide, except for annual rent increases, which are set locally through negotiation.

National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-59591 (URN)10.1108/17538271111137903 (DOI)2-s2.0-84861394236 (Scopus ID)
Note

QC 20150623

Available from: 2012-01-11 Created: 2012-01-11 Last updated: 2015-06-23Bibliographically approved
Annadotter, K. & Werner, I. (2009). Bostadsrättsombildning i allmännyttan: Delproejkt 4 Socialt Kapital: Delrapport. Redovisning av undersökningsfas 1.
Open this publication in new window or tab >>Bostadsrättsombildning i allmännyttan: Delproejkt 4 Socialt Kapital: Delrapport. Redovisning av undersökningsfas 1
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 58
National Category
Economics and Business
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-159587 (URN)
Projects
Bostadsrättsombildning i allmännyttan
Note

QC 20150205

Available from: 2015-02-04 Created: 2015-02-04 Last updated: 2015-02-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2687-2371

Search in DiVA

Show all publications