kth.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Gunnarsson-Östling, Ulrika, DocentORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3101-5902
Alternative names
Biography [eng]

Sustainability researcher interested in the boundary between policy and planning. Justice issues such as environmental justice and gender are also in focus.

Biography [swe]

Hållbarhetsforskare intresserad av gränslandet mellan politik och planering. Rättvisefrågor så som miljörättvisa och genus är också i fokus.

Publications (10 of 70) Show all publications
Isacs, L., Håkansson, C., Lindahl, T., Gunnarsson-Östling, U. & Andersson, P. (2024). 'I didn't count "willingness to pay" as part of the value': Monetary valuation through respondents' perspectives. Environmental Values, 33(2), 163-188
Open this publication in new window or tab >>'I didn't count "willingness to pay" as part of the value': Monetary valuation through respondents' perspectives
Show others...
2024 (English)In: Environmental Values, ISSN 0963-2719, E-ISSN 1752-7015, Vol. 33, no 2, p. 163-188Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A frequent justification in the literature for using stated preference methods (SP) is that they are the only methods that can capture the so-called total economic value (TEV) of environmental changes to society. Based on follow-up interviews with SP survey respondents, this paper addresses the implications of that argument by shedding light on the construction of TEV, through respondents' perspective. It illuminates the deficiencies of willingness to pay (WTP) as a measure of value presented as three aggregated themes considering respondents' unintentionality, their retraction once they understood that their WTP could be decisive in cost-benefit analysis and the inherent incompleteness of WTP. We discuss why the TEV discourse persists, how it conceals rather than reveals broader notions of value and in what ways our results support the development of alternative approaches that truly endorse plurality in environmental valuation and decision-making.

Place, publisher, year, edition, pages
SAGE Publications, 2024
Keywords
CBA, non-use values, non-market valuation, neoclassical economics, ecological economics, deliberation, qualitative research, ethics, performativity
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-346326 (URN)10.1177/09632719241231509 (DOI)001205570000002 ()
Note

QC 20240513

Available from: 2024-05-13 Created: 2024-05-13 Last updated: 2024-05-13Bibliographically approved
Eckersten, S., Gunnarsson-Östling, U. & Balfors, B. (2022). Inclusion and exclusion of environmental aspects in early-stage planning of transport infrastructure projects: A Swedish case study. International Journal of Sustainable Transportation, 1-13
Open this publication in new window or tab >>Inclusion and exclusion of environmental aspects in early-stage planning of transport infrastructure projects: A Swedish case study
2022 (English)In: International Journal of Sustainable Transportation, ISSN 1556-8318, E-ISSN 1556-8334, p. 1-13Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Informa UK Limited, 2022
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-312035 (URN)10.1080/15568318.2022.2039978 (DOI)000763217000001 ()2-s2.0-85125999872 (Scopus ID)
Note

QC 20220530

Available from: 2022-05-09 Created: 2022-05-09 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Åkerman, J., Finnveden, G., Gunnarsson-Östling, U., Höjer, M. & Kamb, A. (2021). Alla stora investeringar i infrastruktur måste leda till minskade utsläpp. Dagens Nyheter (20210525)
Open this publication in new window or tab >>Alla stora investeringar i infrastruktur måste leda till minskade utsläpp
Show others...
2021 (Swedish)In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, no 20210525Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-296991 (URN)
Note

QC 20210616

Available from: 2021-06-13 Created: 2021-06-13 Last updated: 2023-12-07Bibliographically approved
Gunnarsson-Östling, U., Robèrt, M. & Fauré, E. (2021). Alternativa resepraktiker?: Potentiella beteendeförändringar ispåren av COVID-19. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Alternativa resepraktiker?: Potentiella beteendeförändringar ispåren av COVID-19
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

COVID-19-pandemin har förändrat resandet. Trots pandemins negativa aspekter i form av allvarlig sjukdom, dödsfall och arbetslöshet kan minskat resande bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås. I arbetet mot dessa betonas behovet av att involvera olika aktörer och många organisationer har redan fastställt mål för minskad klimatpåverkan. Trots detta var substitutionen från exempelvis flygtrafik till digitala möten modest innan COVID-19. För att förstå mer om pågående resebeteendeförändringar vad gäller affärsresor och arbetspendling och dra lärdomar om möjligheten att vidmakthålla positiva förändringar utifrån ett miljö- och organisationsperspektiv genomfördes projektet “Potential for alternative travel practices? – Behavioural changes due to viruses in the short and longer-term” som den 29 april 2020 beviljade bidrag från Mistra enligt VD-beslut nr 2020-15.

Syftet med projektet var att utforska, kvantitativt och kvalitativt, resebeteendeförändringar inom svenska organisationer vad gäller affärsresor och arbetspendling som följd av COVID 19-pandemiutbrottet. Samtidigt ville vi dra lärdomar om möjligheten att vidmakthålla positiva förändringar utifrån ett miljö och organisationsperspektiv och undvika negativa förändringar för framtida mer hållbara resvanor.

Studien visar att resande till och från arbetet och i tjänsten förändrats markant under pandemin. Det blev tydligt att restriktionerna för fysiska resor inneburit att medarbetarna (beroende på arbetsplats och arbetsuppgift) i högre grad tillämpat flexibla arbetsformer och digitala mötesvanor och en stor andel av medarbetarna upplevde en ökad kunskapsnivå kring hantering av digitala möten. För att befästa de positiva förändringarna bör målorienterade handlingsplaner implementeras nu, annars finns en risk att pendeln svänger tillbaka till ett än mer ohållbart resande post COVID-19 eftersom pandemin inte bara inneburit en mängd digitala möten, utan också ett bilberoende. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2021
Series
TRITA-ABE-RPT ; 212
Keywords
resepraktiker; resvanor; tjänsteresor; pendling; digitala möten; klimat; pandemi; covid-19;
National Category
Environmental Engineering
Research subject
Planning and Decision Analysis, Strategies for sustainable development
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-293166 (URN)978-91-7873-783-3 (ISBN)
Funder
Mistra - The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, VD-beslut nr 2020-15
Note

QC 20210422

Available from: 2021-04-20 Created: 2021-04-20 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Eckersten, S., Balfors, B. & Gunnarsson-Östling, U. (2021). Challenges and Opportunities in Early Stage Planning of Transport Infrastructure Projects: Environmental Aspects in the Strategic Choice of Measures Approach. Sustainability, 13(3), Article ID 1295.
Open this publication in new window or tab >>Challenges and Opportunities in Early Stage Planning of Transport Infrastructure Projects: Environmental Aspects in the Strategic Choice of Measures Approach
2021 (English)In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, no 3, article id 1295Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Strategic Choice of Measures (SCM) approach aims to integrate different perspectives and identify measures to adapt new infrastructure projects to their local context at an early stage of Swedish transport planning. SCM is a loosely structured framework for collaboration between actors from, e.g., municipalities and the Swedish Transport Administration, in order to facilitate the coordination of transport planning and land use planning. This paper aims to explore the consideration of environmental aspects in early-stage transport planning by analyzing the SCM approach. An explorative research approach is applied based on literature studies, semi-structured interviews, and a focus group interview. The result shows that in the SCM process, environmental aspects such as noise and air pollution generated by road traffic in urban areas, engage the actors, whereas aspects related to landscape and water were perceived as poorly addressed and received less attention. The consideration of environmental aspects in the SCM process is affected by the local and national authorities' different interests and the competences involved. To consolidate environmental aspects in early transport planning, these aspects need to be explicitly addressed in the SCM guidelines and the link between the SCM and preceding and following planning stages needs to be strengthened.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI AG, 2021
Keywords
urban transportation planning, transport infrastructure, environmental aspects, collaborative planning, Strategic Choice of Measures, Sweden
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-292381 (URN)10.3390/su13031295 (DOI)000615615900001 ()2-s2.0-85100173125 (Scopus ID)
Note

QC 20210401

Available from: 2021-04-01 Created: 2021-04-01 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Gunnarsson-Östling, U. (2021). Housing Design and Mobility Convenience-The Case of Sweden. Sustainability, 13(2), Article ID 474.
Open this publication in new window or tab >>Housing Design and Mobility Convenience-The Case of Sweden
2021 (English)In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, no 2, article id 474Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A parking space is the beginning and the end of every car journey. Policies aimed at parking spaces are, thus, an effective way of affecting car travel. Policies regarding parking typically mean setting minimum parking requirements to meet the peak demand for parking. However, in several Swedish cities, as well as around Europe, attempts are made to lower the number of parking places. One way is to build homes without parking places for cars and pilot projects with zero-parking have started to materialize. This paper looks into the academic literature in the field of design and architecture to see how parking issues are dealt with. It also looks into ongoing practice by studying three pilot projects in Sweden that challenge the dominant parking norm by planning and building for a new normal-mobility convenience and zero parking. Both the literature and the cases point to little knowledge in the field. However, high demands on "creative mobility solutions" are placed on housing projects without parking places for cars. Even if the effects of sustainability are still unknown, zero parking pilot projects can narrate the possibility of another future-a future with mobility convenience instead of parking convenience.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2021
Keywords
parking, mobility, housing, planning, sustainable development
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-290483 (URN)10.3390/su13020474 (DOI)000611760000001 ()2-s2.0-85099163165 (Scopus ID)
Note

QC 20210408.

Available from: 2021-04-08 Created: 2021-04-08 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Åkerman, J., Finnveden, G., Gunnarsson-Östling, U., Höjer, M. & Kamb, A. (2021). Höghastighetsbanor ger ingen positiv klimateffekt. Dagens Nyheter (20210513)
Open this publication in new window or tab >>Höghastighetsbanor ger ingen positiv klimateffekt
Show others...
2021 (Swedish)In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, no 20210513Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-296989 (URN)
Note

QC 20210616

Available from: 2021-06-13 Created: 2021-06-13 Last updated: 2023-12-07Bibliographically approved
Wretling, V., Hörnberg, C., Gunnarsson-Östling, U. & Balfors, B. (2021). SEA screening practice and the inclusion of environmental objectives in Swedish energy and climate planning. Impact Assessment and Project Appraisal, 1-16
Open this publication in new window or tab >>SEA screening practice and the inclusion of environmental objectives in Swedish energy and climate planning
2021 (English)In: Impact Assessment and Project Appraisal, ISSN 1461-5517, p. 1-16Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Informa UK Limited, 2021
National Category
Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-294387 (URN)10.1080/14615517.2021.1893929 (DOI)000624741600001 ()2-s2.0-85102757420 (Scopus ID)
Note

QC 20210527

Available from: 2021-05-17 Created: 2021-05-17 Last updated: 2022-12-07Bibliographically approved
Eckersten, S., Balfors, B. & Gunnarsson-Östling, U. (2021). Strategier för integrering av miljöfunktioner i transportplaneringen: med fokus på Åtgärdsvalstudier.
Open this publication in new window or tab >>Strategier för integrering av miljöfunktioner i transportplaneringen: med fokus på Åtgärdsvalstudier
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Series
TRITA-ABE-RPT ; 218
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-297667 (URN)978-91-7873-825-0 (ISBN)
Note

QC 20210623

Available from: 2021-06-21 Created: 2021-06-21 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Lundberg, K., Balfors, B., Gunnarsson-Östling, U., Eriksson, L., Isaksson, K. & Robinson, T. (2020). Strategisk miljöbedömning i långsiktig transportplanering. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Strategisk miljöbedömning i långsiktig transportplanering
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Strategisk miljöbedömning (förkortat SMB) är en lagstadgad process som infördes i Miljöbalken 2004, som ett resultat av EU-direktivet (2001/42/EG) om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.Bestämmelserna gäller planer eller program som upprättas av myndigheter eller kommuner,till exempel översiktsplaner, havsplaner, avfallsplaner, transport- eller infrastrukturplaner. Syftet medSMB är att åstadkomma en integrering av hållbarhetsaspekter i ett tidigt, mer strategiskt skede avplaneringen där det finns möjligheter att göra olika strategiska val. I praktiken har det dock visat sig attSMB-processen används i alltför liten utsträckning och att genomförandet ofta är bristfällig. Detta harframkommit i forskning såväl som i utvärderingar av myndigheter.

Forskningsprojektet TRAMP – Är långsiktig transportplanering och miljöbedömning kompatiblaprocesser? har under åren 2018–2020 analyserat och utvecklat stöd i utformningen av SMB iTrafikverkets långsiktiga transportinfrastrukturplanering, det vill säga inriktningsplanering ochåtgärdsplanering. I rapporten benämns dessa planeringssteg som nationell transportplanering.Även om resultat och rekommendationer är utformade för SMB i inriktnings- ochåtgärdsplanering är rapporten även relevant för andra aktörer som verkar i regional eller nationelltransportplanering såsom länsplaneupprättare, regeringskansliet och andra statliga myndigheter.

Projektet fokuserar på såväl SMB:s roll i den nationella transportplaneringen som kompatibilitetenmellan dels Trafikverkets planeringspraktik, dels den lagstiftning och metodpraxis som finns gällandeSMB. Studien baseras på en utvärdering och analys av de två senaste planeringsomgångarna (2014–2025 och 2018–2029) med fokus på den genomförda SMB-processen. De metoder som använts istudien har varit dokumentstudier, workshops och intervjuer. Workshops och intervjuer har genomförtsmed experter, planerare och chefer på Trafikverket, men även med tjänstepersoner på andranationella myndigheter samt departement och politiker som har varit centralt involverade i, eller avandra skäl har god insyn i, den nationella transportplaneringen under de två senaste planeringsomgångarna(2014–2025 samt 2018–2029).

Utifrån resultaten har förslag tagits fram till hur SMB kan utvecklas till en process som ger nytta ochfrämjar en hållbar utveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2020
Series
TRITA-ABE-RPT ; 2014
Keywords
Transportplanering, strategisk miljöbedömning, miljöbedömning, strategiskt tankesätt
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-271859 (URN)978-91-7873-504-4 (ISBN)
Projects
TRAMP – Är långsiktig transportplanering och miljöbedömning kompatibla processer?
Note

QC 20200414

Available from: 2020-04-08 Created: 2020-04-08 Last updated: 2022-06-26Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3101-5902

Search in DiVA

Show all publications