Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 15) Show all publications
Lundström, S. & Nordlund, B. (2011). Den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige: Kommersiella fastigheter och finansiell stabilitet. In: Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden (pp. 365-408). Stockholm: Sveriges riksbank
Open this publication in new window or tab >>Den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige: Kommersiella fastigheter och finansiell stabilitet
2011 (Swedish)In: Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden, Stockholm: Sveriges riksbank , 2011, p. 365-408Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sveriges riksbank, 2011
Keywords
Kommersiella fastigheter, risker
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-86042 (URN)978-91-89612-50-1 (ISBN)
Note
Finns i engelsk version. QC 20120410Available from: 2012-02-13 Created: 2012-02-13 Last updated: 2012-04-10Bibliographically approved
Kalbro, T., Lind, H. & Lundström, S. (2011). En flexibel och effektiv bostadsmarknad till stöd för regional tillväxt. In: Jörgen Lindell (Ed.), Storstäder och tillväxt: Om storstadsregioners roll, betydelse och utmaningar för hållbar ekonomisk utveckling (pp. 175-194). Uppsala: Department of Social and Economic Geography, Uppsala University
Open this publication in new window or tab >>En flexibel och effektiv bostadsmarknad till stöd för regional tillväxt
2011 (Swedish)In: Storstäder och tillväxt: Om storstadsregioners roll, betydelse och utmaningar för hållbar ekonomisk utveckling / [ed] Jörgen Lindell, Uppsala: Department of Social and Economic Geography, Uppsala University , 2011, p. 175-194Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Department of Social and Economic Geography, Uppsala University, 2011
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-50691 (URN)978-91-506-2221-8 (ISBN)
Note
QC 20111212Available from: 2011-12-07 Created: 2011-12-07 Last updated: 2011-12-12Bibliographically approved
Lundström, S. (2011). Fastighetsförmedling som profession (11ed.). In: Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur. Stockholm: Fastighetsnytt förlags AB
Open this publication in new window or tab >>Fastighetsförmedling som profession
2011 (Swedish)In: Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur, Stockholm: Fastighetsnytt förlags AB , 2011, 11Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fastighetsnytt förlags AB, 2011 Edition: 11
Keywords
Fastighetsekonomi, fastighetsrätt
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-84682 (URN)978-91-974697-3-9 (ISBN)
Note
QC 20120410Available from: 2012-02-13 Created: 2012-02-13 Last updated: 2012-04-10Bibliographically approved
Lind, H. & Lundström, S. (2011). Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar.
Open this publication in new window or tab >>Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 38
Series
Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande ; 2011:1
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-58640 (URN)
Note
QC 20120207Available from: 2012-01-07 Created: 2012-01-07 Last updated: 2012-02-07Bibliographically approved
Lind, H. & Lundström, S. (2010). Fastighetsföretagande i offentlig sektor: Strategiska frågor och den samlade kunskapen. SKL Kommentus
Open this publication in new window or tab >>Fastighetsföretagande i offentlig sektor: Strategiska frågor och den samlade kunskapen
2010 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SKL Kommentus, 2010. p. 130
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-59568 (URN)978-91-7345-233-5 (ISBN)
Note
QC 20120112Available from: 2012-01-11 Created: 2012-01-11 Last updated: 2012-01-12Bibliographically approved
Lind, H. & Lundström, S. (2010). Owning vs leasing of real properties in the Swedish public sector. Journal of Corporate Real Estate, 12(3), 175-184
Open this publication in new window or tab >>Owning vs leasing of real properties in the Swedish public sector
2010 (English)In: Journal of Corporate Real Estate, ISSN 1463-001X, E-ISSN 1479-1048, Vol. 12, no 3, p. 175-184Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this paper is to give an overview of a number of studies about owning vs leasing in the Swedish public sector and relate this to more general determinants of the choice between owning and leasing.

Design/methodology/approach – The empirical results presented are primarily based on a number of case studies.

Findings – The research shows that there have been a number of “rational” reasons for moving from owning to leasing: primarily better risk allocation and more efficient management of complex properties with both public and private tenants. In other cases, the excess supply of capital and the need to strengthen the balance sheet seems to have been more important.

Research limitations/implications – The result is based on a rather small number of case studies and this limits the possibility to generalise the results.

Practical implications – The results also indicate that moving from owning to leasing can reduce flexibility and that it is very important for careful analyses about the pros and cons in specific situations.

Originality/value – The paper offers insights into the choice between owning and leasing in the Swedish public sector.

Keywords
Leasing, Partnership, Property, Public ownership, Public sector organizations, Sweden
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-58694 (URN)10.1108/14630011011074777 (DOI)2-s2.0-84993083342 (Scopus ID)
Note
QC 20120110Available from: 2012-01-07 Created: 2012-01-07 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Kalbro, T., Lind, H. & Lundström, S. (2009). En flexibel och effektiv bostadsmarknad - problem och åtgärder. Stockholm: Fastigheter och byggande, Rapport 4:111
Open this publication in new window or tab >>En flexibel och effektiv bostadsmarknad - problem och åtgärder
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport är den tredje och avslutande i ett uppdrag från Tillväxtverket (Nutek) till KTHs institution för Fastigheter och byggande. Ett parallellt uppdrag har gått till Institutet för Bostadsforskning vid Uppsala universitet. Den grundläggande frågan har rört hur bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i storstadsregionerna kan utvecklas.

I rapporten sammanfattas tio års forskning om bostadsmarknadens roll och funktion inkluderat hur nya bostäder kan tillskapas och hur beståndet kan utnyttjas effektivare. Våra observationer och rekommendationer baseras på såväl empiri som teori. De förändringar i regelverk och synsätt som presenteras och diskuteras utgår från bostadskonsumenten och den bostadskarriär som varje hushåll gör.

Vår målgrupp är politiker och andra aktörer på bostadsmarknaden. De ska förhoppningsvis finna att rapporten ger nya uppslag och underlag för en intressant och konstruktiv debatt. De slutsatser som dras är våra egna.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fastigheter och byggande, Rapport 4:111, 2009. p. 94
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-50648 (URN)978-91-85783-12-4 (ISBN)
Note
QC 20111212Available from: 2012-01-02 Created: 2011-12-07 Last updated: 2012-01-02Bibliographically approved
Lind, H., Lundström, S. & Bonde, M. (2009). Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?.
Open this publication in new window or tab >>Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På uppdrag av Energimyndigheten påbörjade vi i januari 2009 en förstudie med frågeställningen ”Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella lokaler” .Syftet med denna studie var att:- Analysera och beskriva de miljöklassningssystem som används för att bedöma en byggnads energi- och miljöprestanda.- Undersöka hur olika aktörer på fastighetsmarknaden tar hänsyn till en byggnads miljöprestanda.- Undersöka vilka värdepåverkande faktorer som eventuellt kan påverkas av byggnadens miljöprestanda.Metoden innebar främst en internationell litteraturöversikt. För att erhålla information om svenska förhållanden har examensarbeten med intervjuer använts och dessutom har en enkätundersökning till fastighetsvärderare genomförts.Gällande miljöklassningssystemen upptäckte vi att det fanns ett stort antal och därför valde vi att fokusera på de tre större, internationella, system (LEED, BREEAM och Green Star) samt det svenska systemet ”Miljöklassad byggnad”, vilket arbetats fram inom initiativet Bygga Bo-Dialogen. Vi valde även att beskriva EU GreenBuilding, trots att detta system endast beaktaren byggnads energiförbrukning, då det har fått stort genomslag på den svenska marknaden.Ett resultat var att många fastighetsföretag vill ha ett internationellt gångbart systemeftersom många utländska företag är verksamma på den svenska marknaden. "Doublebranding" är också en trolig utveckling med både en svensk och en internationellklassificering.När det gäller marknadens syn på "gröna byggnader" har vissa fastighetsägare och fastighetsutvecklare blivit allt mer intresserade av ”gröna” byggnader. Många menar dockatt efterfrågan idag är liten, men att det i framtiden kan bli ett krav från hyresgäster. Att dåinte kunna erbjuda ett ”grönt” alternativ kan innebära stort inkomstbortfall i form av ökadevakanser. Vår uppfattning är också att det skett en mycket snabb förändring under desenaste halvåret med ett klart ökat intresse, trots en lågkonjunktur som förväntades leda tillett minskat intresse för gröna byggnader.Våra resultat visar på att det finns ett antal teorier om hur byggnadens miljöprestanda kanpåverka en byggnads värde, både via intäktssida, kostnadssida och via avkastningskravet påfastigheterna. Vissa empiriska studier, utförda på den amerikanska marknaden, gerindikationer på en värdeökning. I dessa studier har dock märkningen av byggnaden varit inriktad på byggnadens energiprestanda, vilket bara utgör en liten del av miljöpåverkan. Vid fastighetsvärdering i Sverige fokuseras i dagsläget främst på lägre drift- och underhållskostnader. Många tillfrågade värderade menar dock att större hänsynstaganden, exempelvis lägre riskpremie, skulle tas vid värderingar om 5 – 10 år. I dag görs bara justeringar i avkastningskrav om investeraren särskilt efterfrågar en ”grön” byggnad.

Publisher
p. 75
Series
Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande ; 50
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-58649 (URN)
Note
QC 20120112Available from: 2012-01-07 Created: 2012-01-07 Last updated: 2012-01-12Bibliographically approved
Lind, H. & Lundström, S. (2009). Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet. SNS förlag
Open this publication in new window or tab >>Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet
2009 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SNS förlag, 2009. p. 167
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-59584 (URN)978-91-86203-96-2 (ISBN)
Note
QC 20120207Available from: 2012-01-11 Created: 2012-01-11 Last updated: 2012-02-07Bibliographically approved
Lind, H. & Lundström, S. (2008). Affären Gårdsten - Har förnyelsen av Gårdsten varit lönsam?. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Affären Gårdsten - Har förnyelsen av Gårdsten varit lönsam?
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Omvandlingen av bostadsområdet Gårdsten i Göteborg startade 1996 med en medveten strategi att omvandla ett bostadsområde som kännetecknades av drygt 2000 tekniskt nergångna lägenheter, hög vakans och en stigmatise-ring av de boende. Målet var att skapa en ur alla synvinklar väl fungerande stadsdel.Gårdsten har över tiden varit föremål för omfattande uppmärksamhet och ett flertal kartläggningar och utvärderingar. En pusselbit har dock saknats i form av det ekonomiska utfallet.Utvärderingen av ekonomin utförs i två steg. Först görs en rent företagseko-nomisk utvärdering där värdet av alla ekonomiska insatser från koncernen Framtiden ställs mot det marknadsvärde som skapats vid årsskiftet 2006/2007. Efter detta sker en samhällsekonomisk bedömning där värdet av minskad arbetslöshet, minskad kriminalitet etc. uppskattas och räknas om till ett kapitalvärde per 2006/2007. Avslutningsvis vägs det företagsekonomiska resultatet samman med det samhällsekonomiska.Kalkylerna visar att totalt sett har omvandlingen av Gårdsten varit lönsam. Den samhällsekonomiska vinsten överstiger väl den företagsekonomiska förlusten. Det samhällsekonomiska värdet av de åtgärder som inte direkt hamnar i företaget Gårdstensbostäders balansräkning ligger kalkylmässigt i intervallet 280 till 950 miljoner kronor med ett försiktigt räknat värde på 300 miljoner kronor. De omfattande byggnadsinvesteringar som utförs är i sig inte lönsamma. Investeringarna ger ett underskott på i storleksordningen 150 till 250 miljoner kronor givet att Gårdstensbostäder per årsskiftet 2006/2007 värderas till drygt 600 miljoner kronor som företag.Av de slutsatser vi drar kan särskilt följande framhållas: Omvandlingen av Gårdsten är lönsam främst därför att människor kommit i arbete och att samhällsbygget är uthålligt. Lönsamheten klingar snabbt av och förbyts i minus om det uppbyggda sociala kapitalet eroderar. Uttryckt på ett annorlunda sätt så är det sannolikt inte lönsamt att enbart byggnadstekniskt förnya miljonprogramsområden som Gårdsten. Det krävs ett helt batteri med systematiska åtgärder för att bygga ett hållbart samhälle.

Abstract [en]

Has the transformation of Gårdsten – a housing suburb of Gothenburg – been profitable?The housing suburb Gårdsten was built in the late 1960’s as a part of the Swedish housing policy for creation of one million apartments during a period of 10 years. In the 1990’s the maintenance of the buildings was gradually deferred and neglected. At the same time the social situation in the suburb deteriorated, which was reflected in a high turnover rate and high vacancies in the rental apartments, high unemployment and increasing criminality. In 1997 the city of Gothenburg decided that Gårdsten should be upgraded both from a technical and a social perspective.After 10 years of continuous upgrading it is time to answer the obvious question: Has the upgrading been profitable? The economic evaluation presented in this report first take into account the direct effects in the balance sheet of Gårdstensbostäder AB – the property company special designed for the renewal process. Added to that are all the effects on the society that follow from a better functioning area. These two effects together, the effect on the real capital (real estate) and society (social capital), give the total economic result of the transformation process.Our conclusion is that the upgrading has been profitable. A net profit for the society of 300 million SEK compensates a loss of 200 million SEK on the business level. The surplus on the society level originate from the following factors, in brief and in order of economic impact:• Decreasing unemployment. People at work instead of taking part of social programs have a tremendous effect on the economic output of society.• Welfare effects. People living in Gårdsten feel safer than before, which can be seen as an increased consumer surplus.• Less criminality. Less thefts and robbery, which means both, reduced direct and indirect costs.• Less use of natural resources. Individual measurement and payment of heating and water has decreased consumption of energy.• Positive impact on the surrounding neighborhood. House prices in the neighborhood of Gårdsten have increased more than in comparable submarkets.The negative business value follow from the fact that the total cash investment of 540 million SEK since 1997 is not fully reflected in the balance sheet of Gårdstensbostäder AB valued at market value by the beginning of year 2007.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2008. p. 20
Series
Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande ; 44
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-58657 (URN)
Note
QC 20120125Available from: 2012-01-07 Created: 2012-01-07 Last updated: 2012-01-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2932-6883

Search in DiVA

Show all publications