Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Beckman, Claes, Professor
Publications (6 of 6) Show all publications
Beckman, C. & Nilsson, M. (2019). Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92). Stockholm Sweden: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)
2019 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

KTH, har ombetts att ge sin syn på Betänkandet enligt ovan, ert diarienummer N2019/00192/D.

Frågeställningarna faller innanför den utbildning och forskning som bedrivs inom KTH. Skolan har under lång tid varit ett nav inom utbildning, utveckling och forskning inom radiokommunikation och även hela system för trådlösa tjänster. Ett exempel är ”Wireless@kth”, som i samarbete med industri och myndigheter bedrivit forskning inom området trådlösa system sedan 2001. Forskare inom denna konstellation har berett frågan och lämnar nedanstående yttrande.

Place, publisher, year, pages
Stockholm Sweden: KTH Royal Institute of Technology, 2019
National Category
Engineering and Technology
Research subject
Telecommunication
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-256325 (URN)
Note

QC 20190910

Available from: 2019-08-21 Created: 2019-08-21 Last updated: 2019-09-10Bibliographically approved
Zander, J., Beckman, C. & Nilsson, M. (2019). Remissvar: "Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändningi framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst" (SOU 2018:92): Diarie nummer N2019/00192/D. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Remissvar: "Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändningi framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst" (SOU 2018:92): Diarie nummer N2019/00192/D
2019 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Betänkandet slår fast att frekvensspektrum är en viktig naturresurs som ur samhällets synpunkt måste användas så effektivt som möjligt. När olika användningsmöjligheter står mot varandra blir det svårt att avgöra vilken användning som ger störst samhällsnytta. Detta eftersom teknologi och innehåll för många tjänster är oklar eller tom okänd i det tidsperspektiv som anges. En fortsättning av pågående evolution är dock säkert, gäller också för metodiken runt spektrumallokering. Det är viktigt att spektrumallokering hantereras av en myndighet som i varje tidsskede har kompetens och inflytande för att utföra uppgiften på samma sätt som PTS gör idag.

 

KTH instämmer med konstaterandet att utvecklingen inom radio och kommunikation för tidsperioden 2027-2047 är omöjlig att förutse. Med detta följer också att metodiken för tilldelning av spektrum också kommer att behöva förändras över tid. Vi kommer att se nya tekniker för adaptivt val av frekvenser och effektiv delning av spektrum. Nya satellitbaserade system är under införande vilket förändrar distribution av ägande och tjänster i en global riktning.

 

Betänkandet är drivet av antagande om att efterfrågan på spektrum kommer att öka och därmed kommer bristen att öka dramatiskt. Huvudlösningen som förs fram är nya avgifter för att spegla nyttan. Vi inser att nya avgifter kan lösa en del av problemet men ser också att spektrumtilldelning är ett hantverk där många hänsyn måste tas. Helt olika motiv för användning måste vägas mot varandra. I det läget räcker inte en enda optimeringsmetod till, dvs nya avgifter. Vi ser ett stort behov av en myndighet som har nödvändig kompetens för att ta in alla dessa behov och göra de avvägningar som krävs.

 

Ömmande behov av säkerhet och trygghet i samhället, försvar, vetenskap, är näst intill omöjliga att hantera via en prissättning. De operatörer som idag har stor omsättning inom mobilt Internet har i regel betalt stora summor via auktion och betalar löpande operatörsavgifter i relation till omsättning (PTSFS 2018:06). Att mer eller mindre överföra denna princip på statliga organisationer och på så sätt rotera pengar runt mellan dem känns inte meningsfullt, däremot skall givetvis väl underbyggda hänsyn tas vid varje allokering.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2019. p. 2
National Category
Telecommunications
Research subject
Telecommunication
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-257894 (URN)
Note

QC 20190923

Available from: 2019-09-08 Created: 2019-09-08 Last updated: 2019-09-23Bibliographically approved
Ruiz, A. C., Cavdar, C. & Beckman, C. (2016). Impact of Base Station Antenna Vertical Beam Width and Tilt on the Performance of LTE Networks. In: 2016 IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY INTERNATIONAL SYMPOSIUM: . Paper presented at IEEE-Antennas-and-Propagation-Society International Symposium, JUN 26-JUL 01, 2016, Fajardo, PR (pp. 907-908). IEEE
Open this publication in new window or tab >>Impact of Base Station Antenna Vertical Beam Width and Tilt on the Performance of LTE Networks
2016 (English)In: 2016 IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY INTERNATIONAL SYMPOSIUM, IEEE, 2016, p. 907-908Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this study, system level simulations are performed using two different vertical antenna radiation patterns from two real base station antennas with otherwise similar characteristics. The vertical half power beam widths of the two antennas in the investigation were 4 and 8 degrees respectively. In addition the two antennas are compared with the ideal antenna model proposed by 3GPP. The results show that the choice of vertical beam width and electrical tilt setting may improve both the coverage and capacity of up to 50% in an LTE network. However, the optimum vertical beam width and tilt differs for different network sizes and propagation environment.

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2016
Series
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, ISSN 1522-3965
Keywords
Base station antennas, LTE performance, vertical beam width, tilt
National Category
Telecommunications
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-200784 (URN)10.1109/APS.2016.7696162 (DOI)000388377100441 ()2-s2.0-84997113493 (Scopus ID)978-1-5090-2886-3 (ISBN)
Conference
IEEE-Antennas-and-Propagation-Society International Symposium, JUN 26-JUL 01, 2016, Fajardo, PR
Note

QC 20170203

Available from: 2017-02-03 Created: 2017-02-02 Last updated: 2017-02-03Bibliographically approved
Beckman, C. & Nilsson, K. (2016). The Technical and Economic Consequences of Protecting GSM-R in Sweden. In: 2016 IEEE 83RD VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE (VTC SPRING): . Paper presented at IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring), MAY 15-18, 2016, Nanjing, PEOPLES R CHINA. IEEE
Open this publication in new window or tab >>The Technical and Economic Consequences of Protecting GSM-R in Sweden
2016 (English)In: 2016 IEEE 83RD VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE (VTC SPRING), IEEE, 2016Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

A number of protection criteria were implemented by the Swedish regulator PTS in order to protect the GSM-R operations in Sweden. In order to protect the GSM-R receivers from interference and blocking, two different constraints were implemented: First, a limitation of the "out-of-band" emissions from the mobile operators' existing base stations operating in the 900MHz band was implemented. Secondly, a limitation of the aggregated power received over the railroad within the operator's spectrum allocation in the 900 band was added. In this study, the background of these protection criteria is presented and their technical and economic consequences estimated. Regarding "out-of-band" emissions from base stations, four alternative protection levels have been investigated: -92, -95, -98 and -107 dBm. It is found that in order to meet these requirements, safety distances of between 280 and 1200m need to be introduced, which means that between 1500 and 2700 base stations would be needed to be taken out of service. In order to avoid blocking, the received power over the embankment from each base station within the public GSM band would also be needed to be limited. The consequences of limiting the received power levels to either -10, -23 or -40 dBm were here investigated. Given the level of blocking protection, it is found that between 1085 and 2330 base stations within the vicinity of the railway track would be affected and possibly needed to be shut down To avoid causing interference, all operators - with the exception of Hi3G - may limit their "out-of-band" emissions by installing filters on the base stations. The cost of such installations is estimated at 50 000 SEK per base station. Depending on the protection level that is applied, the estimated total cost for the mobile operators is between 67 and 113 million SEK (about 12 million Euros). In order to protect the GSM-R receivers from blocking, some 3500 locomotives would need to be equipped with additional filters at a total cost of around 130 million SEK (about 14 million Euros).

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2016
Series
IEEE Vehicular Technology Conference Proceedings, ISSN 1550-2252
Keywords
GSM-R, out-of-band emissions, blocking, interference
National Category
Transport Systems and Logistics Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-197030 (URN)10.1109/VTCSpring.2016.7504505 (DOI)000386528400453 ()2-s2.0-84979729414 (Scopus ID)978-1-5090-1698-3 (ISBN)
Conference
IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring), MAY 15-18, 2016, Nanjing, PEOPLES R CHINA
Note

QC 20161208

Available from: 2016-12-08 Created: 2016-11-28 Last updated: 2016-12-08Bibliographically approved
Beckman, C. (1996). Examining the performance of dul band base station antennas: What progress is being made?. In: Integrating GSM & DCS 1800: Exploiting the business potential of. Paper presented at Integrating GSM & DCS 1800. London: IIR
Open this publication in new window or tab >>Examining the performance of dul band base station antennas: What progress is being made?
1996 (English)In: Integrating GSM & DCS 1800: Exploiting the business potential of, London: IIR , 1996Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

The recent growth in cellular communications has rapidly created a need for more radio channels. In order to make better use of the available frequency bands new access techniques such as TDMA (Time Division Multiple Access), FDMA (Frequency DMA) and CDMA (Code DMA) have been introduced. Still, the need for new channels is strong and new frequency bands have therefore been allocated for future wireless communication systems. These new communication systems, e.g. the European Personal Communication Network (PCN: 1710-1880MHz) and the North American Personal Communication System (PCS: 1850-1990MHz), use frequencies about twice as high as their predecessors (e.g. AMPS: 824-894MHz and GSM: 880-960MHz). However, at a time when our downtown areas already are littered with basestation antennas, operators are not keen to install more. Therefore, dual-band antennas have gained an increased interest. They would allow the operators to replace two antennas for separate frequency bands with one only, thus, reducing the windload of the towers and perhaps most importantly reducing the cost of installation.

Place, publisher, year, edition, pages
London: IIR, 1996
National Category
Telecommunications
Research subject
Electrical Engineering; Telecommunication
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-235964 (URN)
Conference
Integrating GSM & DCS 1800
Note

QCR 20181015

Available from: 2018-10-11 Created: 2018-10-11 Last updated: 2018-10-15Bibliographically approved
Beckman, C., Lundgren, L. & Roos, D. (1988). Dielectric-loaded circular ridge waveguide applicator for hyperthermia. Microwave and optical technology letters (Print), 1(6), 221-223
Open this publication in new window or tab >>Dielectric-loaded circular ridge waveguide applicator for hyperthermia
1988 (English)In: Microwave and optical technology letters (Print), ISSN 0895-2477, E-ISSN 1098-2760, Vol. 1, no 6, p. 221-223Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

An applicator for intracavitary hyperthermia treatment of cancer has been designed and tested. The applicator is a section of a dielectric-loaded circular ridge waveguide closed at both ends to form a transmission cavity. An aperture in the cavity wall can produce a directed heating of a tumor growing in the wall of a body cavity such as the vagina.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company, 1988
Keywords
Hyperthermia, applicator, dielectric-loaded cavity
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-220559 (URN)10.1002/mop.4650010611 (DOI)
Note

QCR 20180115

Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications