Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Snickars, Folke
Publications (2 of 2) Show all publications
Falck, S., Snickars, F. & Westlund, H. (2017). Högskolan i Borås: Om högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i Västra Götaland. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Högskolan i Borås: Om högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i Västra Götaland
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna studie handlar om framtiden för Borås. Den gör det för att dess tema gäller högskolans roll som en central komponent i en kunskapsproducerande ekonomi med global räckvidd. I studien analyseras hur kunskap sprids från utbildnings- och forskningsverksamheten vid Högskolan i Borås till det omgivande samhället samt betydelsen av olika kunskapsspridningsmekaismer. Syftet är att öka förståelsen av högskolans roll för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i en regional kontext. Studiens bakgrund är ett tilltagande behov att förstå och förklara hur kunskap sprids och spiller över från universitet och högskolor samt den långsiktiga betydelsen av högre lärosäten för kompetensförsörjning och regional utveckling. För planerare och beslutsfattare kan studien ligga till grund för diskussioner och planeringsarbete om hur främja högskolans roll som motor i en kunskapsdriven ekonomi.En slutsats av den förhållandevis omfattande genomgång som studien görs av utbildning, forskning och samverkan vid Högskolan i Borås är att högskolan uppvisar förhållanden som liknar de som gäller vid andra regionala högskolor i landet. Studenterna sätter sin prägel på stads- och kulturliv. Högskolan framstår som väl etablerad på sin ort. Detta lägger en grund för ekonomisk tillväxt och utveckling. Man behöver dock förbättra det strategiska arbetet med att få fler att stanna kvar, inte minst bland dem med utbildning och kunskap utanför välfärdsrelaterade yrken. Bland dem med utbildning och kunskap typisk inom innovationsrelaterat arbete samt teknisk forskning och utveckling är det relativt få som stannar kvar. För att få studenterna att stanna kvar efter avslutad måste förutsättningarna stärkas för karriärer inom yrken med krav på (fördjupad) högskolekompetens.För att detta ska vara möjligt krävs ett långsiktigt och gränsöverskridande arbete som involverar högskolan, företag, entreprenörer och offentliga arbetsgivare samt planerare och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Ett lyckosamt ett exempel på ett sådant arbete är satsningen Smart Textiles. Man behöver dock ett bredare och mer omfattande engagemang. En central fråga i ett sådant arbete är hur långt man kommit i att främja ett närings- och arbetsliv som skapar en kompetensmultiplikator till nytta för den ekonomiska utvecklingen på längre sikt. En annan fråga är hur kunskapsnyttor från forskningsverksamheten vid Högskolan i Borås kan få ännu större spridning och förankring i regionen.För att komma vidare på det spåret behövs en kritisk granskning från universitetsledningen av hur man ska förhålla sig till frågan om konkurrens eller samverkan mellan universiteten i Västra Götaland. Vid strategivalet kring Högskolan i Jönköping eller som lärosätet nu heter Jönköping University har frågan om lokal förankring eller internationell positionering varit av central betydelse. Det ambitiösa valet att satsa på det internationella spåret och göra hela Jönköping University internationellt har inte skett utan motsättningar och svårigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2017. p. 74
Keywords
Högskolan i Borås, högre utbildning, regional utveckling
National Category
Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-209410 (URN)10.13140/RG.2.2.25069.79846 (DOI)
Note

QC 20170627

Available from: 2017-06-19 Created: 2017-06-19 Last updated: 2017-11-07Bibliographically approved
Snickars, F. (2014). Market areas and competing firms: History in perspective. In: Handbook of Regional Science: (pp. 833-850). Springer Berlin Heidelberg
Open this publication in new window or tab >>Market areas and competing firms: History in perspective
2014 (English)In: Handbook of Regional Science, Springer Berlin Heidelberg , 2014, p. 833-850Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Location theory has traditionally been based on equilibrium concepts. Dynamics have been introduced mainly to ascertain whether there are paths leading to the equilibrium states. The modeling of dynamics has been very simple yet involving both locational changes and price changes. Notions of market areas and competition between firms have been at the core of location analysis. Although the classical location theory was developed in a regional context, the models have found a number of recent applications in urban analysis where interdependencies and dynamics are central elements. The theoretical contributions of Hotelling, Hoover, and Palander form cornerstones for the discussion in the current chapter. In this chapter, we will mainly dwell in the Hotelling tradition and use the theories of Hoover and Palander as introductory and complementary inputs. The chapter presents a series of behavioral models in the spirit of the classical Hotelling location game involving the spatial location of suppliers (sellers) and consumers (customers) in an urban context. The models have been established within a cellular automata framework. The location models studied assume fixed prices. The location of sellers is determined by the relative accessibility to customers and the competition between sellers for customers. Using the techniques of cellular automata, a set of simulations will be performed to discuss equilibrium states of customer-seller systems. The discussion will serve to illustrate some elements of location theory under different levels of complexity.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Berlin Heidelberg, 2014
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-216917 (URN)10.1007/978-3-642-23430-9_95 (DOI)2-s2.0-85026995955 (Scopus ID)9783642234309 (ISBN)9783642234293 (ISBN)
Note

Export Date: 24 October 2017; Book Chapter; Correspondence Address: Snickars, F.; Department of Urban Planning and the Environment, KTH Royal Institute of TechnologySweden; email: folke.snickars@abe.kth.se. QC 20171030

Available from: 2017-10-30 Created: 2017-10-30 Last updated: 2017-10-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications