kth.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 19) Show all publications
Snickars, F. (2021). Market Areas and Competing Firms: History in Perspective (2nded.). In: Handbook of Regional Science: (pp. 81-98). Springer Nature
Open this publication in new window or tab >>Market Areas and Competing Firms: History in Perspective
2021 (English)In: Handbook of Regional Science, Springer Nature , 2021, 2nd, p. 81-98Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Location theory has traditionally been based on equilibrium concepts. Dynamics have been introduced mainly to ascertain whether there are paths leading to the equilibrium states. The modeling of dynamics has been very simple yet involving both locational changes and price changes. Notions of market areas and competition between firms have been at the core of location analysis. Although the classical location theory was developed in a regional context, the models have found a number of recent applications in urban analysis where interdependencies and dynamics are central elements. The theoretical contributions of Hotelling, Hoover, and Palander form cornerstones for the discussion in the current chapter. In this chapter, we will mainly dwell in the Hotelling tradition and use the theories of Hoover and Palander as introductory and complementary inputs. The chapter presents a series of behavioral models in the spirit of the classical Hotelling location game involving the spatial location of suppliers (sellers) and consumers (customers) in an urban context. The models have been established within a cellular automata framework. The location models studied assume fixed prices. The location of sellers is determined by the relative accessibility to customers and the competition between sellers for customers. Using the techniques of cellular automata, a set of simulations will be performed to discuss equilibrium states of customer-seller systems. The discussion will serve to illustrate some elements of location theory under different levels of complexity.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Nature, 2021 Edition: 2nd
Keywords
Cellular automaton, Location theory, Market share, Relative accessibility, Urban system
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-331857 (URN)10.1007/978-3-662-60723-7_95 (DOI)2-s2.0-85151629956 (Scopus ID)
Note

Syskonpost Not duplicate with DiVA 1153425

Part of ISBN 9783662607237 9783662607220

QC 20230714

Available from: 2023-07-14 Created: 2023-07-14 Last updated: 2024-02-28Bibliographically approved
Snickars, F. (2019). The sustainable network society- a scenario study of transport and communications. In: East West Perspectives on 21st Century Urban Development: Sustainable Eastern and Western Cities in the New Millennium (pp. 221-262). Taylor and Francis
Open this publication in new window or tab >>The sustainable network society- a scenario study of transport and communications
2019 (English)In: East West Perspectives on 21st Century Urban Development: Sustainable Eastern and Western Cities in the New Millennium, Taylor and Francis , 2019, p. 221-262Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

A major contemporary policy issue in Sweden as in other countries is the emerging conflict between the mobility of commodities and people and environmental sustainability. A major parliamentary government investigation has been performed in Sweden about sustainable transport. It has involved a number of research projects, among others the current one. The causal relationships between societal changes and transport and communications policy, defined in accordance with the best available scientific and experience-based knowledge, result in conditions of society relevant for the assessment of environmental quality. Labour mobility will have a direct impact on transport and communications, and on urban development. The modern life-style seems to be one of combining a relatively stable residence with mobility to reach supplies of both jobs, service outlets, and recreational and cultural amenities. There is a dominant role of private cars in supporting the individual mobility in Sweden as in almost all high-mobility countries.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor and Francis, 2019
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-274872 (URN)10.4324/9780429458293-9 (DOI)2-s2.0-85082888726 (Scopus ID)9780429857300 (ISBN)9781138312098 (ISBN)
Note

QC 20200611

Available from: 2020-06-11 Created: 2020-06-11 Last updated: 2022-12-07Bibliographically approved
Camagni, R., Cheshire, P., De Gaudemar, J. P., Hall, P., Rodwin, L. & Snickars, F. (2017). Europe's regional-urban futures: Conclusions, inferences and surmises. In: Industrial Change and Regional Economic Transformation: The Experience of Western Europe: (pp. 301-316). Taylor & Francis
Open this publication in new window or tab >>Europe's regional-urban futures: Conclusions, inferences and surmises
Show others...
2017 (English)In: Industrial Change and Regional Economic Transformation: The Experience of Western Europe, Taylor & Francis, 2017, p. 301-316Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This chapter focuses on two speculative issues: the broad implications for regional and urban areas of the development of the European Community in the context of an internationalizing economy and an informational revolution. An interlocking set of influences is likely to shape national and regional economies as a consequence of the completion of the single European market. Backward areas and old industrial regions, and notably the urban areas, have particular dangers and risks in prospect from the single European market. This may be even more so than for European regions that are outside the European Community competitive environment. A vital role will be played by the rapid integration of the European economy after 1992. The astonishing, and probably least predictable, element for the 1990s will be the totally unexpected transformation of the planned economies of Eastern Europe and the speed and character of their incorporation into the European and global economy.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-280636 (URN)10.4324/9781315103112-10 (DOI)2-s2.0-0343669721 (Scopus ID)
Note

Part of ISBN 9781315103112

QC 20200910

Available from: 2020-09-10 Created: 2020-09-10 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Falck, S., Snickars, F. & Westlund, H. (2017). Högskolan i Borås: Om högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i Västra Götaland. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Högskolan i Borås: Om högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i Västra Götaland
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna studie handlar om framtiden för Borås. Den gör det för att dess tema gäller högskolans roll som en central komponent i en kunskapsproducerande ekonomi med global räckvidd. I studien analyseras hur kunskap sprids från utbildnings- och forskningsverksamheten vid Högskolan i Borås till det omgivande samhället samt betydelsen av olika kunskapsspridningsmekaismer. Syftet är att öka förståelsen av högskolans roll för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i en regional kontext. Studiens bakgrund är ett tilltagande behov att förstå och förklara hur kunskap sprids och spiller över från universitet och högskolor samt den långsiktiga betydelsen av högre lärosäten för kompetensförsörjning och regional utveckling. För planerare och beslutsfattare kan studien ligga till grund för diskussioner och planeringsarbete om hur främja högskolans roll som motor i en kunskapsdriven ekonomi.En slutsats av den förhållandevis omfattande genomgång som studien görs av utbildning, forskning och samverkan vid Högskolan i Borås är att högskolan uppvisar förhållanden som liknar de som gäller vid andra regionala högskolor i landet. Studenterna sätter sin prägel på stads- och kulturliv. Högskolan framstår som väl etablerad på sin ort. Detta lägger en grund för ekonomisk tillväxt och utveckling. Man behöver dock förbättra det strategiska arbetet med att få fler att stanna kvar, inte minst bland dem med utbildning och kunskap utanför välfärdsrelaterade yrken. Bland dem med utbildning och kunskap typisk inom innovationsrelaterat arbete samt teknisk forskning och utveckling är det relativt få som stannar kvar. För att få studenterna att stanna kvar efter avslutad måste förutsättningarna stärkas för karriärer inom yrken med krav på (fördjupad) högskolekompetens.För att detta ska vara möjligt krävs ett långsiktigt och gränsöverskridande arbete som involverar högskolan, företag, entreprenörer och offentliga arbetsgivare samt planerare och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Ett lyckosamt ett exempel på ett sådant arbete är satsningen Smart Textiles. Man behöver dock ett bredare och mer omfattande engagemang. En central fråga i ett sådant arbete är hur långt man kommit i att främja ett närings- och arbetsliv som skapar en kompetensmultiplikator till nytta för den ekonomiska utvecklingen på längre sikt. En annan fråga är hur kunskapsnyttor från forskningsverksamheten vid Högskolan i Borås kan få ännu större spridning och förankring i regionen.För att komma vidare på det spåret behövs en kritisk granskning från universitetsledningen av hur man ska förhålla sig till frågan om konkurrens eller samverkan mellan universiteten i Västra Götaland. Vid strategivalet kring Högskolan i Jönköping eller som lärosätet nu heter Jönköping University har frågan om lokal förankring eller internationell positionering varit av central betydelse. Det ambitiösa valet att satsa på det internationella spåret och göra hela Jönköping University internationellt har inte skett utan motsättningar och svårigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2017. p. 74
Keywords
Högskolan i Borås, högre utbildning, regional utveckling
National Category
Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-209410 (URN)10.13140/RG.2.2.25069.79846 (DOI)
Note

QC 20170627

Available from: 2017-06-19 Created: 2017-06-19 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Snickars, F., Olerup, B. & Persson, L. O. (2017). Preface. Taylor and Francis
Open this publication in new window or tab >>Preface
2017 (English)Other (Refereed)
Place, publisher, year, pages
Taylor and Francis, 2017
National Category
Other Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-314670 (URN)2-s2.0-85042051353 (Scopus ID)
Note

Part of book: ISBN 978-1-138-73939-0, ISBN 978-1-315-18413-5

QC 20220622

Available from: 2022-06-22 Created: 2022-06-22 Last updated: 2023-05-16Bibliographically approved
Snickars, F. (2017). Regional perspectives on the deindustrialization of Sweden. In: Industrial Change and Regional Economic Transformation: The Experience of Western Europe (pp. 202-234). Taylor & Francis Group
Open this publication in new window or tab >>Regional perspectives on the deindustrialization of Sweden
2017 (English)In: Industrial Change and Regional Economic Transformation: The Experience of Western Europe, Taylor & Francis Group, 2017, p. 202-234Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2017
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-280600 (URN)10.4324/9781315103112-7 (DOI)2-s2.0-6244247851 (Scopus ID)
Note

Part of ISBN 978-135159411-0, 978-113810187-6

QC 20200910

Available from: 2020-09-10 Created: 2020-09-10 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Snickars, F. & Karlsson, U. (2017). Research infrastructure, networks of science and regional development – the case of oskarshamn. Region, 4(3), 119-131
Open this publication in new window or tab >>Research infrastructure, networks of science and regional development – the case of oskarshamn
2017 (English)In: Region, ISSN 2409-5370, Vol. 4, no 3, p. 119-131Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Final disposal of nuclear waste is a global engineering challenge. The Swedish nuclear industry has consequently spent more than thirty years investigating the best sites and technologies for the final storage of nuclear waste. Universities have been involved as experts in this large-scale R&D activity. This has resulted in a well-documented body of knowledge for supporting relevant decision-making. Simultaneously, as a result, global research infrastructure networks have been developed and consequently more than 140 PhD theses have been produced. Eleven of these PhD holders are now full professors. Based on earlier work on research infrastructures from Lund, Hamburg, and Kiruna, see for instance Snickars, Falck (2015), we have addressed the question of the role of a technical research infrastructure in the development of the fields of engineering and natural science while simultaneously generating regional development. It has provided an opportunity to empirically study the use of research infrastructure in a specialized technology field. At the same time, this study investigates one municipality’s efforts to specialize in research without a university in the vicinity. Do networks of cooperation differ between research groups and research infrastructures? How can a region build its smart specialization on research infrastructure? How can research equipment once belonging to a company be transformed to a public research infrastructure asset? Our results indicate that research infrastructures such as the ones in Oskarshamn are powerful creators of international research networks. It is possible, although somewhat difficult in view of scattered systems for data provision, to assess their academic and societal impacts. Engineering research has its own networks of university-industry and industry-university interaction where project-based value is cogenerated dynamically. In this study, we have come some way towards empirically analyzing the networks of research cooperation between industry and university using methods of infrastructure and social network analysis.

Place, publisher, year, edition, pages
European Regional Science Association, 2017
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-280641 (URN)10.18335/region.v4i3.143 (DOI)2-s2.0-85044681123 (Scopus ID)
Note

QC 20220426

Available from: 2020-09-10 Created: 2020-09-10 Last updated: 2022-12-07Bibliographically approved
Snickars, F., Olerup, B. & Persson, L. O. (2017). Reshaping regional planning: A northern perspective (1ed.). Informa UK Limited
Open this publication in new window or tab >>Reshaping regional planning: A northern perspective
2017 (English)Book (Other academic)
Abstract [en]

This title was first published in 2002: Uniting scholars from across the full range of social sciences, this distinctive volume provides a unique overview of northern European planning. It examines all the key issues as well as the evolution, traditions, current innovations and future developments in the field of planning. Focusing on how planning impacts upon social issues such as employment, social exclusion and quality of life, the volume also looks at innovations in planning policy and practice, in particular the challenge of sustainability. The contributors analyze the built environment's relationship with culture and take a critical look at the creative re-thinking currently taking place in Nordic planning.

Place, publisher, year, edition, pages
Informa UK Limited, 2017. p. 462 Edition: 1
National Category
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-314669 (URN)10.4324/9781315184135 (DOI)2-s2.0-85042058021 (Scopus ID)9781315184135 (ISBN)9781138739390 (ISBN)
Note

Not duplicate with DiVA 455437

QC 20220622

Available from: 2022-06-22 Created: 2022-06-22 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Larsen, K., Nilsson, S., Blaus, J. & Snickars, F. (2015). Impact and beyond in research centres: university-industry collaboration in material sciences. In: Proceedings XIII Triple Helix conference, Beijing, August 2015. Panel session: University-Industry relationships: . Paper presented at XIII Triple Helix conference, Beijing, August 2015 (pp. 158-177). Beijing, China, Panel 5
Open this publication in new window or tab >>Impact and beyond in research centres: university-industry collaboration in material sciences
2015 (English)In: Proceedings XIII Triple Helix conference, Beijing, August 2015. Panel session: University-Industry relationships, Beijing, China, 2015, Vol. Panel 5, p. 158-177Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This study is concerned with the role of research centres in realising universities‟ impact strategy. From the university management‟s perspective, this raises questions about how a university more systematically can organize and manage effective environments to stimulate both academic excellence and societal impact. The analysis draws on experiences from a centre in the area of material sciences with an explicit ambition to generate impact through engaging in research and education activities together with industry. The study aims to build knowledge on what type of impact goals these centres are targeting and what impact mechanisms that are considered important in order to achieve these goals. The results show that the centre has established mechanisms for close-knitted collaborative research, which also create an in-depth understanding among collaborators about areas of application of new materials and the diverse range of research work in the centre. This facilitates translation activities to form more fundamental research questions from industry‟s practical needs. Four areas of impact are identified: 1) tools and methods saving time, money and materials 2) skilled people 3) solutions of theoretical problems; and 4) development of absorptive capacity and science-signalling trough co-publications between industry partners and centre researchers. Conclusions about scope of impact, in the Swedish case, are presented in relation to recent university policy in UK, also discussing key themes of centres as impact creators.

Place, publisher, year, edition, pages
Beijing, China: , 2015
Keywords
centres of excellence, materials science, university-industry links, science policy
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Materials Science and Engineering; History of Science, Technology and Environment
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-172991 (URN)
Conference
XIII Triple Helix conference, Beijing, August 2015
Projects
Impact 3C
Note

QC 20150907

Available from: 2015-09-05 Created: 2015-09-05 Last updated: 2024-03-15Bibliographically approved
Snickars, F. & Falck, S. (2015). Inter-regional trade in research-based knowledge: The case of the EISCAT radar system. In: The Region and Trade: New Analytical Directions (pp. 227-264). World Scientific
Open this publication in new window or tab >>Inter-regional trade in research-based knowledge: The case of the EISCAT radar system
2015 (English)In: The Region and Trade: New Analytical Directions, World Scientific, 2015, p. 227-264Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This study makes use of a unique micro-database on research performed at the European Incoherent Scatter Scientific Association (EISCAT) radar system to provide some new perspectives on interregional and international knowledge trade as regards theory, empirics and practice. More broadly, the study examines the economic and societal importance of EISCAT in a spatial context from the perspective of inter-regional trade of knowledge. The fundamental research question is whether the establishment of such scientific infrastructure leads to clustering of related activities in proximity to its location or whether they are spread world-wide independently of the location. We aim to illustrate this question with regard to how inter-regional trade in a research-based knowledge system is fashioned. This is also relevant considering the projected investment in a novel EISCAT system, and prior studies emphasizing that highly-skilled professionals are vital in the knowledge-driven economy, influencing the global dynamics of science-based industries and regions.

Place, publisher, year, edition, pages
World Scientific, 2015
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-207219 (URN)10.1142/9789814520164_0009 (DOI)2-s2.0-85011791467 (Scopus ID)
Note

QC 20170626

Available from: 2017-06-26 Created: 2017-06-26 Last updated: 2024-03-15Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0370-8656

Search in DiVA

Show all publications