Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Linder, David
Publications (10 of 16) Show all publications
Linder, D. (2020). Towards computational materials design and upscaling of alternative binder cemented carbides. (Doctoral dissertation). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Towards computational materials design and upscaling of alternative binder cemented carbides
2020 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Increasing demands on economic, social and environmental sustainability throughout society is putting pressure on the development of new and improved materials for resource efficiency, improved component life-time and substitution of toxic or rare elements. For the cemented carbide industry, as a major provider of tools for e.g. mining and metal cutting which are integral parts of many production chains, this may require complete or partial substitution of cobalt. Cobalt ore is primarily mined in conflict regions and cobalt powder has been shown to be carcinogenic upon inhalation. Substitution of this element could therefore have significant impact on several aspects of society. However, it is far from trivial to substitute this critical element in cemented carbide production. Nearly a century of materials and product development has made state-of-the-art cemented carbides with cobalt binder phase one of the most successful engineering materials. Over the years, accumulated investments throughout the supply chain has made these materials indispensable in industrial production. When envisioning cobalt substitution, it is therefore critical to generate new methods for accelerated materials development and standardised materials qualification. This will enable faster and more reliable development of new materials with the potential to substitute cobalt throughout the industry.

The present thesis is focused on the continued development of an integrated computational materials engineering framework for materials design as well as the development of quality control methods for alternative binder cemented carbides. The existing computational framework is here extended with a model for fracture toughness which allows for property trade-off between hardness and toughness. The extended framework is shown to replicate experimentally well-established property combinations and is thereby applicable for computational design of cemented carbides for specific applications. Furthermore, conventional quality control methods based on magnetic properties are evaluated and further developed for alternative binder cemented carbides. Combining these results on computational materials design and the steps towards standardised quality control has the potential to greatly accelerate future development of cemented carbides, both for cobalt substitution and for improved component life-time.

Abstract [sv]

Ökande krav på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i samhället sätter press på utvecklingen av nya och förbättrade material för resurseffektivitet, ökad komponentlivslängd och substitution av toxiska ämnen. Inom hårdmetallindustrin, som producerar verktyg till exempelvis gruvbrytning och metallbearbetning vilket är centrala delar av många produktionskedjor, kan detta kräva total eller partiell substitution av kobolt. Koboltmineral utvinns huvudsakligen i konfliktregioner och koboltpulver har visats vara cancerogent vid inhalering. Koboltsubstitution kan därför ha betydande effekt på flera aspekter av samhället. Det är däremot långt ifrån trivialt att ersätta en så central komponent i hårdmetallproduktion. Närmare ett århundrande av material- och produktutveckling har gjort modern hårdmetall med kobolt som bindefas till ett av de mest framgångsrika materialen. Genom åren har ackumulerade investeringar genom hela leverantörskedjan gjort dessa material oumbärliga inom industriell produktion. I samband med visionen om koboltsubstituton är det därför kritsikt att generera nya metoder för accelererad materialutveckling och standardiserad materialkvalificering. Detta skulle medföra snabbare och mer tillförlitlig utveckling och introduktion av nya material med potential att ersätta kobolt genomgående i industrin. 

Den här avhandlingen fokuserar på fortsatt utvekling av ett beräkningsbaserat ramverk för materialdesign enligt konceptet ”Integrated Computational Materials Engineering” samt utvecklingen av metoder för kvalitetskontroll av hårdmetall med alternativa bindefaser. Den existerande beräkningsplattformen utvecklas vidare med en modell för brottseghet. Detta medför möjligheten att med hjälp av beräkningar göra avvägningar mellan hårdhet och seghet genom design av mikrostrukturen. Det utökade ramverket påvisas upprepa empiriskt väletablerade samband mellan mikrostruktur och mekansika egenskaper och kan därmed tillämpas för beräkningsbaserad materialdesign av hårdmetall för specifika tillämpningar. Utöver detta utvärderas tillämpbarheten av konventionella metoder för kvalitetskontroll, baserade på magnetiska egenskaper, för hårdmetall med alternativa bindefaser. En kombination av resultaten kring beräkningsbaserad materialdesign och stegen mot standardiserad kvalitetskontroll har potential att accelerera framtida utveckling av hårdmetall, både för koboltsubstitution och förbättrad materiallivslängd.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2020. p. 160
Series
TRITA-ITM-AVL ; 2020:5
National Category
Materials Engineering
Research subject
Materials Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-266818 (URN)978-91-7873-433-7 (ISBN)
Public defence
2020-02-21, Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2020-01-31 Created: 2020-01-24 Last updated: 2020-01-31Bibliographically approved
Linder, D., Hou, Z., Xie, R., Hedström, P., Ström, V., Holmström, E. & Borgenstam, A. (2019). A comparative study of microstructure and magnetic properties of a Ni–Fe cemented carbide: Influence of carbon content. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 80, 181-187
Open this publication in new window or tab >>A comparative study of microstructure and magnetic properties of a Ni–Fe cemented carbide: Influence of carbon content
Show others...
2019 (English)In: International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, ISSN 0263-4368, Vol. 80, p. 181-187Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Due to the renewed interest in alternative binders for cemented carbides it is important to understand how the binder composition influences not only mechanical properties but also the microstructure and related measurements for quality control. Microstructure and chemical composition of WC-Co is often evaluated by magnetic measurements. However, when the binder composition deviates significantly from conventional Co-based binders it should not be assumed that the standard measurements can be used to directly evaluate the same parameters. In this paper we investigate the influence of relative C-content on the microstructure and magnetic properties of an alternative binder cemented carbide. It is shown that the saturation magnetization is related to the relative C-content and the magnetic coercivity is related to the microstructure, more specifically to the binder phase distribution, but could not be directly linked to the carbide grain size in the same manner as for standard WC-Co. Furthermore, a direct correlation between Curie temperature and saturation magnetization is observed for this system which means that the Curie temperature potentially could be used for calibration of empirical relations or as a method to accurately determine the binder volume fraction.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd, 2019
Keywords
Alternative binder, Cemented carbide, Cermet, Cobalt substitution, Magnetic properties, Metal-matrix composite, Microstructure
National Category
Metallurgy and Metallic Materials
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-246465 (URN)10.1016/j.ijrmhm.2019.01.014 (DOI)000460992100018 ()2-s2.0-85060087544 (Scopus ID)
Note

QC 20190326

Available from: 2019-03-26 Created: 2019-03-26 Last updated: 2020-01-24Bibliographically approved
Hou, Z., Linder, D., Hedström, P., Ström, V., Holmström, E. & Borgenstam, A. (2019). Evaluating magnetic properties of composites from model alloys – Application to alternative binder cemented carbides. Scripta Materialia, 168, 96-99
Open this publication in new window or tab >>Evaluating magnetic properties of composites from model alloys – Application to alternative binder cemented carbides
Show others...
2019 (English)In: Scripta Materialia, ISSN 1359-6462, E-ISSN 1872-8456, Vol. 168, p. 96-99Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The magnetic properties of 85Ni-15Fe model alloys containing Co, W and C have been studied with the intent to isolate the influence of alloy chemistry on quality control measurements of alternative binder cemented carbides. The results show a strong influence of dissolved W on the Curie temperature and the saturation magnetization. The amount of dissolved C, and the presence of WC precipitates, on the other hand, is shown to have negligible effect. Furthermore, the magnetic coercivity is indicated to be entirely dominated by the microstructural features and quite insensitive to composition.

Place, publisher, year, edition, pages
Acta Materialia Inc, 2019
Keywords
Alternative binder, Cemented carbide, Magnetic properties, Metal-ceramic composite, Ni-Fe model alloy, Binary alloys, Binders, Carbide tools, Carbides, Cobalt alloys, Nickel alloys, Saturation magnetization, Alloy chemistry, Cemented carbides, FE model, Magnetic coercivities, Metal-ceramic composites, Microstructural features, Properties of composites, Quality control measurement, Iron alloys
National Category
Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-252472 (URN)10.1016/j.scriptamat.2019.04.033 (DOI)000470798400021 ()2-s2.0-85064921201 (Scopus ID)
Note

QC 20190715

Available from: 2019-07-15 Created: 2019-07-15 Last updated: 2019-12-20Bibliographically approved
Walbrühl, M., Linder, D., Bonvalet, M., Ågren, J. & Borgenstam, A. (2019). ICME guided property design: Room temperature hardness in cemented carbides. Materials & design, 161, 35-43
Open this publication in new window or tab >>ICME guided property design: Room temperature hardness in cemented carbides
Show others...
2019 (English)In: Materials & design, ISSN 0264-1275, E-ISSN 1873-4197, Vol. 161, p. 35-43Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The potential change in EU regulations may affect the traditional W-C-Co based cemented carbides industry and a methodology is required to accelerate the materials development with alternative binders. This work presents the ICME (Integrated Computational Materials Engineering) framework and the improved models that will enable tailor-made materials design of cemented carbides. The cemented carbide hardness is one of the key properties of the composites and here its close relation to the binder composition is in focus. Modeling the influence of alternative binder materials on the hardness of cemented carbides offers a way to optimize the composite properties of prospective binder candidates virtually, thereby reducing the development time and costs drastically compared to a classical trial-and-error method. The outline of a genetic algorithm is presented and the integration of the required models and tools, that are, or will become, available within this ICME framework, are presented.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2019
Keywords
ICME, Hardness, Solubility, Solid solution strengthening, Genetic algorithm
National Category
Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-240990 (URN)10.1016/j.matdes.2018.11.029 (DOI)000453745400004 ()2-s2.0-85056645666 (Scopus ID)
Note

QC 20190110

Available from: 2019-01-10 Created: 2019-01-10 Last updated: 2019-12-20Bibliographically approved
Xie, R., Lizárraga, R., Linder, D., Hou, Z., Ström, V., Lattemann, M., . . . Vitos, L. (2019). Quantum mechanics basis of quality control in hard metals. Acta Materialia, 169, 1-8
Open this publication in new window or tab >>Quantum mechanics basis of quality control in hard metals
Show others...
2019 (English)In: Acta Materialia, ISSN 1359-6454, E-ISSN 1873-2453, Vol. 169, p. 1-8Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Non-destructive and reliable quality control methods are a key aspect to designing, developing and manufacturing new materials for industrial applications and new technologies. The measurement of the magnetic saturation is one of such methods and it is conventionally employed in the cemented carbides industry. We present a general quantum mechanics based relation between the magnetic saturation and the components of the binder phase of cemented carbides, which can be directly employed as a quality control. To illustrate our results, we calculate the magnetic saturation of a binder phase, 85Ni15Fe binary alloy, using ab-initio methods and compare the theoretical predictions to the magnetic saturation measurements. We also analyse interface and segregation effects on the magnetic saturation by studying the electronic structure of the binder phase. The excellent agreement between calculations and measurements demonstrates the applicability of our method to any binder phase. Since the magnetic saturation is employed to ensure the quality of cemented carbides, the present method allows us to explore new materials for alternative binder phases efficiently.

Place, publisher, year, edition, pages
Acta Materialia Inc, 2019
Keywords
Ab-initio calculations, Binder phase, Hard metal, Magnetic saturation
National Category
Other Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-246425 (URN)10.1016/j.actamat.2019.02.036 (DOI)000465365300001 ()2-s2.0-85062451846 (Scopus ID)
Note

QC 20190401

Available from: 2019-04-01 Created: 2019-04-01 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Walbrühl, M., Linder, D., Ågren, J. & Borgenstam, A. (2018). A new hardness model for materials design in cemented carbides. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 75, 94-100
Open this publication in new window or tab >>A new hardness model for materials design in cemented carbides
2018 (English)In: International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, ISSN 0263-4368, Vol. 75, p. 94-100Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Materials Design approach offers new possibilities towards property-oriented materials development. The performance of cemented carbides is significantly influenced by properties like the hardness and fracture toughness. Fundamentally based phenomenological models, which allow for prediction of the properties of interest, make it possible to tailor the properties of the material based on the required performance. None of the previously available models are suitable to actively design the cemented carbide hardness because they are valid only for Co binders and do not allow alternative binder phases. The hardness is greatly influenced by the chemistry, binder volume fraction and carbide grain size. Only the chemistry, specifically the binder composition, leaves the possibility to optimize the binder hardness and to exceed classical WC-Co cemented carbides. Specifically focusing on the design of the binder phase, a new binder hardness description is implemented in a modified Engqvist hardness model and allows description of a wider range of conventional and alternative systems. The model was validated for various published cemented carbide systems and is able to predict their hardness within a 10% error. The assessed systems contain classical Co binders as well as alternative, austenitic binders based on Fe, Ni and Co.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Alternative binder, Cemented carbides, ICME, Materials design, Solid solution strengthening, Thermo-Calc
National Category
Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-227506 (URN)10.1016/j.ijrmhm.2018.04.004 (DOI)000437362100013 ()2-s2.0-85045428618 (Scopus ID)
Note

QC 20180518

Available from: 2018-05-18 Created: 2018-05-18 Last updated: 2018-07-23Bibliographically approved
Walbrühl, M., Linder, D., Ågren, J. & Borgenstam, A. (2018). Alternative Ni-based cemented carbide binder – Hardness characterization by nano-indentation and focused ion beam. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 73, 204-209
Open this publication in new window or tab >>Alternative Ni-based cemented carbide binder – Hardness characterization by nano-indentation and focused ion beam
2018 (English)In: International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, ISSN 0263-4368, Vol. 73, p. 204-209Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The nano-hardness in the alternative 85Ni-15Fe binder phase of WC cemented carbide has been investigated. High-resolution scanning electron microscopy (SEM) imaging was used to measure the projected indentation area and a general pile-up correction, confirmed on selected indents, has been employed using atomic force microscopy (AFM). Focused ion-beam (FIB) cross-sections have been used to investigate the binder morphology below the indentations and the local binder hardness has been associated to the distance to the surrounding WC grains. Generally, decreasing distance to the WC grains leads to increased binder hardness. Furthermore, the nano-hardness for the cemented carbide binder has been corrected for the indentation size effect (ISE) to obtain the corresponding macroscopic hardness. A solid solution strengthening model for multicomponent bulk alloys was used to calculate the expected binder Vickers hardness considering the binder solubilities of W and C. Both the strengthening model and the ISE corrected hardness values, for larger binder regions, are in good agreement indicating that the intrinsic binder phase hardness is similar to that of a bulk metal alloy with similar composition.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Alternative binder hardness, Binder shape, Cemented carbides, Constrained binder, Indentation size effect
National Category
Metallurgy and Metallic Materials
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-227554 (URN)10.1016/j.ijrmhm.2018.02.017 (DOI)000430028800027 ()2-s2.0-85042350653 (Scopus ID)
Funder
VINNOVA
Note

QC 20180516

Available from: 2018-05-16 Created: 2018-05-16 Last updated: 2019-12-20Bibliographically approved
Linder, D., Holmström, E. & Norgren, S. (2018). High entropy alloy binders in gradient sintered hardmetal. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 71, 217-220
Open this publication in new window or tab >>High entropy alloy binders in gradient sintered hardmetal
2018 (English)In: International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, ISSN 0263-4368, Vol. 71, p. 217-220Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

High Entropy Alloys (HEAs) are a new group of multicomponent alloys showing great potential as bulk alloys in many fields, and their high temperature strength is especially of interest. In previous work (D. Linder, M.Sc Thesis "High Entropy Alloys - Alternative binders in cemented carbides", Linkoping University, Sweden (2015)) we have shown the possibility to produce cemented carbides with HEA-binders using standard powder metallurgical methods. The present work investigates the possibility to produce gradient sintered cemented carbides using HEA-binders. The materials are analyzed with regards to gradient depth, phases formed, phase composition and carbide grain size. The gradient formation is investigated with respect to C-content and sintering process and the results are showing the possibility to form industrially relevant gradient depths using standard methods. These results open up a whole new range of possible applications for these materials and show the potential for future design of a wide composition range of alternative binders.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
High entropy alloy, Cemented carbide, Alternative binder, Gradient sintering
National Category
Metallurgy and Metallic Materials
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-223267 (URN)10.1016/j.ijrmhm.2017.11.030 (DOI)000424068400029 ()2-s2.0-85034948514 (Scopus ID)
Note

QC 20180216

Available from: 2018-02-16 Created: 2018-02-16 Last updated: 2018-02-16Bibliographically approved
Holmström, E., Lizarraga, R., Linder, D., Salmasi, A., Wang, W., Kaplan, B., . . . Vitos, L. (2018). High entropy alloys: Substituting for cobalt in cutting edge technology. Applied Materials Today, 12, 322-329
Open this publication in new window or tab >>High entropy alloys: Substituting for cobalt in cutting edge technology
Show others...
2018 (English)In: Applied Materials Today, ISSN 2352-9407, Vol. 12, p. 322-329Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Cemented carbide, also known as hard metal, is one of the most outstanding composite engineering materials since its commercial introduction in the 1920s. The unique combination of strength, hardness and toughness makes cemented carbides highly versatile materials for the most demanding engineering applications. In their simplest form, these materials are composites of tungsten carbide (WC) grains that are cemented with a ductile metallic binder phase, typically cobalt. However, despite the superiority of Co as binder material, there is a long-standing need to find alternative binders due to serious health concerns that have haunted the industry for nearly 80 years. In the present study, we develop a new cemented carbide with a high entropy alloy binder phase (CoCrFeNi) from raw materials to a fully functional, coated and gradient-sintered cutting tool insert. The new hard metal with reduced Co content is designed by using first principles theory and the CALPHAD method. The cutting tool was made by pressing the new hard metal in a standard geometry, sintered to have a thin binder phase enriched surface zone, free from cubic carbides and coated with protective layers of Ti(C,N) and Al2O3. The resulting cutting insert was tested in a real machining operation and compared to a state-of-the-art reference that had Co as binder phase. The cutting tool made of the newly developed cemented carbide has an exceptionally high resistance against plastic deformation at all tested cutting speeds in the machining test, outperforming the reference insert, which shows a linear increase in edge depression when the cutting speed is increased. This result opens up the possibility to utilize the unique properties of high entropy alloys for industrial applications, in particular, as binder phase in new cemented carbides.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
High entropy alloys, Cemented carbides, Cobalt binder, Alternative binders, Density functional theory, Calphad
National Category
Other Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-235109 (URN)10.1016/j.apmt.2018.07.001 (DOI)000443213700028 ()2-s2.0-85049613452 (Scopus ID)
Funder
VINNOVA, 2016-00805Swedish Research CouncilSwedish Foundation for Strategic Research The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT)Carl Tryggers foundation
Note

QC 20180919

Available from: 2018-09-19 Created: 2018-09-19 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Linder, D., Ågren, J. & Forsberg, A. (2017). Bridging the Gap Between Bulk Properties and Confined Behavior Using Finite Element Analysis. In: Mason, P Fisher, CR Glamm, R Manuel, MV Schmitz, GJ Singh, AK Strachan, A (Ed.), PROCEEDINGS OF THE 4TH WORLD CONGRESS ON INTEGRATED COMPUTATIONAL MATERIALS ENGINEERING (ICME 2017): . Paper presented at 4th World Congress on Integrated Computational Materials Engineering (ICME), MAY 21-25, 2017, Ypsilanti, MI (pp. 103-111). SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
Open this publication in new window or tab >>Bridging the Gap Between Bulk Properties and Confined Behavior Using Finite Element Analysis
2017 (English)In: PROCEEDINGS OF THE 4TH WORLD CONGRESS ON INTEGRATED COMPUTATIONAL MATERIALS ENGINEERING (ICME 2017) / [ed] Mason, P Fisher, CR Glamm, R Manuel, MV Schmitz, GJ Singh, AK Strachan, A, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG , 2017, p. 103-111Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Theoretically and empirically based models of materials properties are crucial tools in development of new materials; however, these models are often restricted to certain systems due to assumptions or fitting parameters. When expanding a model into alternative systems it is therefore necessary to have sufficient experimental data. When working with composite or highly confined materials, such as layered structures or coatings, this can be problematic as most available data is on bulk materials. The present work displays the potential of using Finite Element Method (FEM) simulations as a tool to understand experimental observations and expand existing models to new systems using only bulk properties of the constituent phases. The present work focuses on the effect of geometrical constraints on the indentation behavior of elasto-plastic materials as an example on how FEM may be used to better understand experimental observations in composite or layered materials. The results may also be integrated into phenomenological models, expanding their application range.

Place, publisher, year, edition, pages
SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017
Series
Minerals Metals & Materials Series, ISSN 2367-1181
Keywords
Indentation behavior, Confined hardness, Finite element analysis
National Category
Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-223882 (URN)10.1007/978-3-319-57864-4_10 (DOI)000424820100010 ()2-s2.0-85042460080 (Scopus ID)978-3-319-57864-4 (ISBN)978-3-319-57863-7 (ISBN)
Conference
4th World Congress on Integrated Computational Materials Engineering (ICME), MAY 21-25, 2017, Ypsilanti, MI
Funder
VINNOVA
Note

QC 20180305

Available from: 2018-03-05 Created: 2018-03-05 Last updated: 2018-03-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications