Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Miranda Carranza, Pablo
Publications (6 of 6) Show all publications
Koch, D., Legeby, A. & Miranda Carranza, P. (2019). Maktperspektiv i byggd miljö: Reflektioner från Gottsunda (77ed.). In: Lisa Daram och Björn Hellström (Ed.), Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål: En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser (pp. 241-268). Stockholm: Arkus
Open this publication in new window or tab >>Maktperspektiv i byggd miljö: Reflektioner från Gottsunda
2019 (Swedish)In: Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål: En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser / [ed] Lisa Daram och Björn Hellström, Stockholm: Arkus , 2019, 77, p. 241-268Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Avsikten med det här kapitlet är att reflektera kring två teman – makt och rumsstruktur – på ett sätt som underlättar för planeringspraktiken att ta sig an relationer mellan dessa teman. Området är brett och komplext och också komplicerat; eftersom makt till övervägande del är en social praktik låter den sig inte på ett enkelt sätt avläsas i rumsstrukturer.1 Detta, att makt är en social praktik, betyder dock inte att rummet inte ’utövar’ makt i sig själv i fysisk mening. Rum utövar ett slags makt genom att sätta begränsningar och erbjuda möjligheter, dela upp och binda samman, stödja, fostra, försvåra och underlätta olika sociala, kulturella, och ekonomiska praktiker. Rummet lyfter fram, visar eller gömmer, och så vidare – arkitektur är så att säga en social praktik. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Arkus, 2019 Edition: 77
Keywords
makt, rumskonfiguration, segregation, Gottsunda
National Category
Architecture
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-252531 (URN)978-91-980422-8-3 (ISBN)
Projects
Decode
Funder
Vinnova, 2016-03724
Note

QC 20190617

Available from: 2019-05-30 Created: 2019-05-30 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Miranda Carranza, P., Legeby, A. & Koch, D. (2019). Path Diagrams: Configurational descriptions from GIS data, an algorithm and its implications. In: Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium: . Paper presented at 12th International Space Syntax Symposium Beijing, July 8-12, 2019 (pp. 289:1-289:15). Beijing: Beijing Jiaotong University
Open this publication in new window or tab >>Path Diagrams: Configurational descriptions from GIS data, an algorithm and its implications
2019 (English)In: Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium, Beijing: Beijing Jiaotong University , 2019, p. 289:1-289:15Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper proposes and explains a type of diagrams which share some of the characteristics distinctive of axial maps, while also differing substantially in some other aspects. A main discussion in Space Syntax is the capacity of different diagrammatic representations to describe relevant morphological characteristics of space: convex maps or visibility graphs at the scale of buildings; axial maps and other topological representations of streets or roads at urban and geographic scales. The relevance of these representations is often assessed through the correlation of the different metrics they afford with empirical observations of real phenomena, such as the flow, circulation and presence of people in space. This has led to an instrumentalist understanding of representations and models through their capacity to produce measurements that may be empirically correlated, relegating other aspects to a secondary plane. In their “Space Syntax” paper from 1976, Hillier et al. outlined a research programme based on the proposition of morphic languages and their syntaxes; the collection of maps and diagrams proposed by Hillier and Hanson years later in “the Social Logic of Space,” including the axial map, carried further this programme of a science of diagrams and “morphic languages,” rather than one focused on metrics and their empirical correlations. This paper wants to reconsider some of these original characteristics of the representations of spatial configurations, through the proposition of a diagram and an algorithm to generate it. This diagram has been developed for its use in the comparison and classification of spatial configurations. Using data available from Open Street Map, the algorithm presented here builds a graph in which its vertices consist of straight paths on the original graph, and edges represent crossings or adjacencies of these straight paths. The process involves the implicit construction of what is known in graph theory as the line graph and a set of operations so as to derive the final graph from it. This graph is referred to in the paper as the “straight path graph,” as it consists of paths, both in their graph theoretical sense of a sequence of non-repeated vertices, and in their more general sense as circulation paths on a map. The insistence on its qualities as a diagram is the result of a need to describe more concisely spatial organisations in order to map, compare and classify them, either by hand or through the use of diverse automatic techniques and algorithms, rather than its use in the production and correlation of metrics with empirical observations.

Place, publisher, year, edition, pages
Beijing: Beijing Jiaotong University, 2019
Keywords
diagram, graph, configuration, algorithm, path, patter recognition
National Category
Architecture
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-259382 (URN)
Conference
12th International Space Syntax Symposium Beijing, July 8-12, 2019
Projects
DECODE - Community Design for Conflicting Desires: Interface GottsundaInteractive Platform for Social Systems Services in Comprehensive Planning
Funder
Vinnova, 2016-03724Vinnova, 2017-04833
Note

The study ‘Interface Gottsunda’ is part of the research project Community Design for Conflicting Desires, Decode, financed by Vinnova, Sweden’s Innovation Agency. The paper also draws from result from the project Interactive Plattform carried out in Upplands Väsby and financed by Vinnova.

QC 20190925

Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2019-10-30Bibliographically approved
Legeby, A., Koch, D. & Miranda Carranza, P. (2019). Rumslig gestaltning och sociala processer: Skolor som förmedlare av samhällelig närvaro. In: Lisa Daram; Björn Hellström (Ed.), Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål: En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser (pp. 213-239). Stockholm: Arkus
Open this publication in new window or tab >>Rumslig gestaltning och sociala processer: Skolor som förmedlare av samhällelig närvaro
2019 (Swedish)In: Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål: En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser / [ed] Lisa Daram; Björn Hellström, Stockholm: Arkus , 2019, p. 213-239Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Forskningsprojektet Gränssnitt Gottsunda syftar till att öka förståelsen för hur förutsättningar i byggnader och städer får betydelse för sociala processer som i sin tur formar och reproducerar samhället. Centrala frågor i det här projektet berör segregation, utanförskap och ojämna livsvillkor samt hur dessa är kopplade till stadens resurser, till andra människor och olika samhällsgrupper påverkas till följd av stadens form och organisationen i stadsrummet.

I denna text redovisas en av projektets delstudier som handlar om hur olika byggnader och institutioner syns i stadsrummet och vad det signalerar om samhället i stort. Vi har valt skolbyggnader som exempel som får representera en typ av samhällelig funktion med stor betydelse för lokalsamhället, i synnerhet i områden med en befolkning som har begränsade socioekonomiska resurser. Närmare bestämt studeras i vilken grad och på vilket sätt skolor är synliga i stadsdelen, vilken rumslig logik deras placering följer och vad detta kan ha för betydelse för det vardagliga livet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Arkus, 2019
Keywords
stadsbyggnad, rumskonfiguration, samhällelig närvaro, skolor, segregation, Gottsunda
National Category
Architecture
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-249706 (URN)978-91-980422-8-3 (ISBN)
Funder
Vinnova, 2016-03724
Note

QC 20190617

Available from: 2019-04-17 Created: 2019-04-17 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Legeby, A., Koch, D. & Miranda Carranza, P. (2019). Schools at 'Front Row': Public buildings in relation to societal presence and social exclusion. In: Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium: . Paper presented at 12th International Space Syntax Symposium Beijing, July 8-12, 2019 (pp. 287-2:1-287-2:19). Beijing: Beijing Jiaotong University
Open this publication in new window or tab >>Schools at 'Front Row': Public buildings in relation to societal presence and social exclusion
2019 (English)In: Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium, Beijing: Beijing Jiaotong University , 2019, p. 287-2:1-287-2:19Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In analyses of affordances and opportunities in different neighbourhoods it is found that access to public buildings and a well-functioning public space are of outmost importance. This is found to be especially important in neighbourhoods having a population with fewer resources, areas often discussed in terms as ‘deprived’ or ‘excluded’, concepts that alludes to the phenomenon of segregation. Presence or visibility of key facilities manifest power situations and relations, and, may be seen as symbols of society at large and even extensions of society affecting tendencies of social exclusion and inclusion. It is argued that amenities, and what they represent, materialized through architecture, are important not only for those who use these facilities but also for others. These institutions are in a low-intense way continuously reminding of the larger society and signal coherence with such larger community.

In this study we investigate how the location of schools performs as a result of spatial location in combination with spatial configuration, creating different degrees of accessibility and presence locally. More specifically, we investigate to what extent institutions for education are located centrally in the area, visible for both locals and non-locals, and to what extent they are situated at ‘front row seat’ from a configurative perspective. We draw from ideas discussed by Hillier (2009), Vaughan (2013), Legeby et al. (2015), and Peponis (2017).

First, the most central paths and spaces are identified in the studied district, establishing the integration core. Then, the location of schools are analysed in relation to this. Apart from establishing the most central paths and how this structure relates to the schools, we add information of the size and content of the catchment area of each school, including distance between residential buildings and schools. This allows for a detailed mapping of variations in access to schools within the neighbourhood, and establish presence or absence of these institutions in the neighbourhood, argued to have implications both for pupils (and their families), as well as for others. Finally, income levels are superimposed to reveal to what extent there is diversity of different socio-economic groups within each specific catchment area.

The results show that there are two different logics at work in the district of Gottsunda, having different social implications; preschools tend to be more deeply located in the structure, having more limited catchment areas but a strong relation to housing units, while compulsory schools are located in proximity of the integration core and thus more present in the neighbourhood at large. Moreover, the location of the schools in combination with the configurative properties is found to reproduce residential segregation patterns rather than creating interfaces between social groups. We argue that urban design and architecture could be more efficiently used when trying to create more equal living conditions and address social exclusion if we have higher awareness of the social implications of what is located at ‘front row seat’ in a neighbourhood.

Place, publisher, year, edition, pages
Beijing: Beijing Jiaotong University, 2019
Keywords
spatial configuration, presence of society, continuous city, equal living conditions, social exclusion
National Category
Architecture
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-259381 (URN)
Conference
12th International Space Syntax Symposium Beijing, July 8-12, 2019
Projects
Interactive Platform for Social Systems Services in Comprehensive PlanningDECODE - Community Design for Conflicting Desires: Interface Gottsunda
Funder
Vinnova, 2016-03724Vinnova, 2017-04833
Note

The study ‘Interface Gottsunda’ is part of the research project Community Design for Conflicting Desires, Decode, financed by Vinnova, Sweden’s Innovation Agency. The paper also draws from result from the project Interactive Plattform carried out in Upplands Väsby and financed by Vinnova. QC 20190916

Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2019-09-16
Koch, D., Legeby, A. & Miranda Carranza, P. (2019). Suburbs and Power: Configuration, Direct and Symbolic Presence, Absence, and Power in The Swedish Suburb Gottsunda. In: Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium: . Paper presented at 12th International Space Syntax Symposium, Beijing, July 8-12, 2019 (pp. 264-2:1-264-2:21). Beijing: Beijing Jiaotong University
Open this publication in new window or tab >>Suburbs and Power: Configuration, Direct and Symbolic Presence, Absence, and Power in The Swedish Suburb Gottsunda
2019 (English)In: Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium, Beijing: Beijing Jiaotong University , 2019, p. 264-2:1-264-2:21Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

One aspect of how cities are arranged and configured, from structures of communication networks to land division, programme distribution, and location of functions, monuments, and other urban objects is directly related to questions of power and representation. While sometimes more explicitly discussed regarding buildings or historical cities, as by Thomas A Markus and Kim Dovey, it is a present inquiry in a lot of syntax research. This article will engage explicitly with this inquiry through the filter of the city as a pedagogical device encoding and communicating priorities, values, and roles in society through built form and its subsequent effects on individual and collective use. From this perspective, centrality, and who is given space centrally, becomes a question of power and values as centrality for something (or someone) comes at the expense of something (or someone) else. Who this someone is might not always be obvious in terms of concerning a person but could be a type of amenity, a process, a kind of actor, or more symbolic means. It is a means by which one can remind others of one’s right to take up space, and the importance for the generic public to be aware of and relate to oneself. But power also operates through other means in displacing and relegating to the side or periphery, by claiming exclusivity through seclusion, or by imposing presence through other means such as being located in central viewsheds while physically not located centrally. This article draws on earlier studies to construct an understanding of how power can be read as manifest in the material, spatial structure of Gottsunda outside of Uppsala in Sweden, a suburb considered a particularly challenging area from a segregation perspective but where local variations of how the area is experienced are significant, suggesting that questions of ‘who’ or ‘what’ is Gottsunda are of interest to examine, and where specific aspects of the spatial systems allow local acts of control and dominance which then contribute to the image of the area as a whole. Such power structures and identity formations are analyzed in part by constructing how symbolic/visual and material/practical presence and absence of various actors and functions are configured to build an understanding of importance/unimportance and other types of power structures ‘ground-up’. The article thus—in addition to the particular study of Gottsunda and Uppsala—both advances and refines how power can be analyzed and understood through spatial configuration.

Place, publisher, year, edition, pages
Beijing: Beijing Jiaotong University, 2019
Keywords
power, presence of society, segregation, displacement, spatial configuration
National Category
Architecture
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-259384 (URN)
Conference
12th International Space Syntax Symposium, Beijing, July 8-12, 2019
Projects
DECODE - Community Design for Conflicting Desires: Interface GottsundaInteractive Platform for Social Systems Services in Comprehensive Planning
Funder
Vinnova, 2016-03724Vinnova, 2017-04833
Note

The research in this article has been funded by the Vinnova project Decode: Community Design for Conflicting Desires, Vinnova project 2016-03724, in the sub-project Interface Gottsunda: Spatial form and social processes, with the writing of the article further supported by the project Interactive Platform for Social Systems Services in Comprehensive Planning, Vinnova project 2017-04833. QC 20190923

Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2019-09-23Bibliographically approved
Miranda Carranza, P. (2017). Computer utterances: Sequence and event in digital architecture. International Journal of Architectural Computing
Open this publication in new window or tab >>Computer utterances: Sequence and event in digital architecture
2017 (English)In: International Journal of Architectural Computing, ISSN 1478-0771 Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Barely a month before the end of World War II, a technical report begun circulating among allied scientists: the ‘First Draft of a Report on the EDVAC’, attributed to John von Neumann, described for the first time the design and implementation of the earliest stored-program computer. The ‘First Draft’ became the template followed by subsequent British and American computers, establishing the standard characteristics of most computing machines to date. This article looks at how the material and design choices described in this report influenced architecture, as it set up the technological matrix onto which a discipline relying on a tradition of drawn geometry would be eventually completely remediated. It consists of two parts: first, a theoretical section, analysing the repercussions for architecture of the type of computer laid out in the ‘First Draft’. Second, a description of a design experiment, a sort of information furniture, that tests and exemplifies some of the observations from the first section. This experiment examines the possibilities of an architecture that, moving beyond geometric representations, uses instead the programming of events as its rationale. The structure of this article reflects a methodology in which theoretical formulation and design experiments proceed in parallel. The theoretical investigation proposes concepts that can be tested and refined through design and conversely design work determines and encourages technical, critical and historical research. This relation is dialogical: theoretical investigation is not simply a rationalisation and explanation of earlier design work; inversely, the role of design is not just to illustrate previously formulated concepts. Both design and theorisation are interdependent but autonomous in their parallel development.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
Keywords
Stored-program, Turing machine, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, inscription/incorporation, geometry, sequence, event, information furniture, tangible interface, calm technology
National Category
Architecture
Research subject
Architecture; History of Science, Technology and Environment; Art, Technology and Design
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-218178 (URN)10.1177/1478077117734661 (DOI)
Projects
Architecture in the Making, Forms as events: the spells of control flow.COMPEIT
Funder
EU, FP7, Seventh Framework ProgrammeSwedish Research Council Formas
Note

QC 20171127

Available from: 2017-11-24 Created: 2017-11-24 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications