kth.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Brokking, Pieter
Publications (10 of 10) Show all publications
Auzins, A., Brokking, P., Jürgenson, E., Lakovskis, P., Paulsson, J., Romanovs, A., . . . Weninger, K. (2022). Land Resource Management Policy in Selected European Countries. Land, 11(12), 2280-2280
Open this publication in new window or tab >>Land Resource Management Policy in Selected European Countries
Show others...
2022 (English)In: Land, E-ISSN 2073-445X, Vol. 11, no 12, p. 2280-2280Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Land use, land resource demands, and landscape management practices are linked to many of the environmental, climatic, and socio-economic challenges faced by contemporary society. The study focuses on a comparative analysis of the experience of the land resource management (LRM); thus, the study aims respond to how the land-related resources are managed, what policy instruments support it, and what improvements would promote the sustainable management of these resources. Exploring LRM policies in selected countries, the experience of three Baltic countries and two other countries under the jurisdiction of continental Europe was analyzed, and their comparison was made based on qualitative research methodology. Based on the study’s results, the most important comparative characteristics of LRM policies are discussed. The findings of the study in selected countries provide recommendations for improving the institutional framework related to LRM. However, the outcome encourages a transfer of the research experience to other jurisdictions.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI AG, 2022
Keywords
land-related resources, land management, policy, sustainable development, comparative analysis, institutional framework
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-322451 (URN)10.3390/land11122280 (DOI)000902649200001 ()2-s2.0-85144849840 (Scopus ID)
Note

QC 20230118

Available from: 2022-12-15 Created: 2022-12-15 Last updated: 2023-02-06Bibliographically approved
Högström, J., Brokking, P., Balfors, B. & Hammer, M. (2021). Approaching Sustainability in Local Spatial Planning Processes: A Case Study in the Stockholm Region, Sweden. Sustainability, 13(5), Article ID 2601.
Open this publication in new window or tab >>Approaching Sustainability in Local Spatial Planning Processes: A Case Study in the Stockholm Region, Sweden
2021 (English)In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, no 5, article id 2601Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The quest for cogent responses to sustainability goals challenges local spatial planning practices across growing metropolitan regions to develop planning approaches that enable transformative capacity in increasingly complex settings. Based on a case study conducted in the Stockholm region, this paper explores the design and organization of local planning processes to provide a basis for a discussion of alternative approaches that may enhance sustainability in plan and project development. More specifically, it aims to analyze the conditions for embedding and consolidating sustainability issues in local planning processes. The results show that the municipalities need to create conditions for an effective interplay between the planning work carried out in individual projects and the organization of resources, knowledge, and skills on which the projects depend to handle sustainability issues. This study contributes to the understanding of the challenges associated with putting sustainability into practice at the local level by identifying and conceptualizing three important barriers. By acknowledging the temporal, locational, and procedural dimensions of knowledge in local planning processes, planning practices may become better at knowing when, and in what ways, different forms of knowledge can become created, introduced, and used in a synergistic manner to aid the realization of sustainability goals.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI AG, 2021
Keywords
sustainable urban development, local planning, process design, co-production
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-292587 (URN)10.3390/su13052601 (DOI)000628607100001 ()2-s2.0-85102288484 (Scopus ID)
Note

QC 20210414

Available from: 2021-04-14 Created: 2021-04-14 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Brokking, P., Mörtberg, U. & Balfors, B. (2021). Municipal Practices for Integrated Planning of Nature-Based Solutions in Urban Development in the Stockholm Region. Sustainability, 13(18), Article ID 10389.
Open this publication in new window or tab >>Municipal Practices for Integrated Planning of Nature-Based Solutions in Urban Development in the Stockholm Region
2021 (English)In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, no 18, article id 10389Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Urban planning is assumed to play an important role in developing nature-based solutions (NBS). To explore how NBS is addressed in urban development, municipal planning practices are analyzed based on three case studies in the Stockholm region of Sweden. Through focus group discussions, interviews and document studies, the planning and implementation of NBS and their intended contribution to regional green infrastructure (GI) and social and ecological qualities are investigated. The results show that the planning and design of urban green spaces engages the local community. Moreover, different conceptual frameworks are used to strengthen an ecological perspective and nurture expected outcomes, in particular ecosystem services and GI. Through competence development and collaborative approaches, the co-creation of innovative solutions for public and private green spaces is promoted. However, institutional conditions, e.g., legal frameworks and landownership shape the planning process and can challenge the ability to enhance social and ecological qualities. An assessment of the planning processes indicates a strong focus on ecosystem services and local GI, while the potential to contribute to regional GI differs widely between cases. The study concludes that a knowledge-driven and integrative planning process can foster the potential of NBS for green and sustainable cities.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI AG, 2021
Keywords
green infrastructure, municipal planning, ecosystem services, shared governance, co-creation, public-private collaboration, competence development, land development
National Category
Environmental Sciences Landscape Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-303178 (URN)10.3390/su131810389 (DOI)000699960200001 ()2-s2.0-85115662513 (Scopus ID)
Note

QC 20211011

Available from: 2021-10-11 Created: 2021-10-11 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Brokking, P., Liedholm Johnson, E. & Paulsson, J. (2020). Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan till bygglov.
Open this publication in new window or tab >>Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan till bygglov
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För att främja en omställning mot hållbar stadsutveckling har de flesta kommuner formulerat mål för att minska miljöpåverkan, säkerställa en hållbar hushållning med naturresurser och främja social hållbarhet inom kommunen. Det har resulterat i att hållbarhetsfrågor får en allt mer framträdande plats även i detaljplaner. I dagens planeringspraktik förekommer det dock att flera av de ambitioner och åtgärder som diskuterades i planprocessen inte genomförs och att projektet därmed inte bidrar i samma utsträckning till hållbar stadsutveckling som planerat. Det finns flera möjliga förklaringar till detta som bl.a. kan kopplas till regelverket samt till hur arbetet med plan- och bygglovsdokument organiseras inom kommunen och de olika roller och kompetenser som finns inom organisationen. Det övergripande syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka möjligheter och hinder i planerings- och markexploateringsprocessen från detaljplan till bygglov för att främja hållbar stadsutveckling, där vi bland annat har studerat hantering och implementering av sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsambitioner i processen, kontinuiteten mellan de olika skedena och hur kompetensbehovet tillgodoses. För att undersöka detta har vi använt en kombination av metoder föratt samla in information och analysera dagens praxis, såsom litteraturstudier med koppling till regelverket och dokumentstudier av t.ex. planbeskrivningar och kvalitetsprogram, samt fallstudier av några aktuella detaljplaner i fyra kommuner med uttalade hållbarhetsambitioner, inklusive intervjuer med representanter från de aktörer som är involverade i projekten. Fallstudierna visar att kommuner på olika sätt arbetar med att stärka hållbarhetsfrågor i planeringen av nya stadsutvecklingsprojekt. Resultaten visar att kommunerna har tagit upp hållbarhet i olika policydokument, även om det finns skillnader i vilka hållbarhetsfrågor som tas upp och i vilken detaljeringsgrad de behandlas. Dessa policydokument är kommunernas agenda för hållbar stads-utveckling, där en del frågor hanteras i detaljplanen, medan andra frågor hanteras i markanvisnings-tävlingar och -avtal där byggaktörer åtar sig att genomföra åtgärder utifrån kommunernas tävlings-kriterier. Gemensamma seminarier eller byggherredialoger främjar innovation och kompetens-utveckling. Processen visar ett intimt samband mellan målsättning, detaljplanering och förhandlingar mellan kommunen och byggaktörerna. Det är dock viktigt att skapa en löpande dialog om genomförandet av hållbarhetsfrågor eftersom projekten ändras och nya personer kommer in som behöver informeras om tidigare diskussioner. När det gäller kompetensbehovet kan vi konstatera att det upplevts som positivt med arbets- och styrgrupper med blandade yrken och utbildningsbakgrund, liksom kontinuitet och en fortsatt process mellan olika skeden. Vi har även noterat att det finns en bredd av olika diskussions- och mötesformer representerade i de undersökta kommunerna, såsom dialog via workshoppar, seminarieserier, tävling och byggherredialog. Kommunerna försöker inkludera många aktörer redan från början av processen när de äger marken för att skapa ett kollektivt lärande. Studien visar på vikten av kommunalt markägande, vilket gör det möjligt för kommuner att ställa krav genom markanvisning. En aktiv markpolitik kan således vara en bra strategi för kommuner med begränsat markägande, liksom en proaktiv kommunal agenda för hållbar stadsutveckling som ger en grund för kravställning i kommande projekt. Slutligen bidrar en tidig dialog mellan kommuner och byggbolag till en diskussion om möjliga innovationer inom hållbar stadsutveckling och engagemang bland partner. Våra studier har visat att hållbarhetsambitioner spelar en viktig roll i detaljplanering i Sverige och hanteras i gränssnittet mellan kommuner och byggaktörer i seminarier, tävlingar och dialoger samt formaliseras i detaljplaner och genomförandeavtal. För att bredda kunskapen bör framtida forskning fokusera på hur hållbarhetshänsyn kan stärkas ytterligare i detaljplanering.

Series
TRITA-ABE-RPT ; 2033
National Category
Public Administration Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-286096 (URN)
Note

Non-duplicate with diva 1145779, QC 20220517

Available from: 2020-11-19 Created: 2020-11-19 Last updated: 2024-03-15Bibliographically approved
Brokking, P., Liedholm Johnson, E. & Paulsson, J. (2020). Implementation Strategies for Sustainable Urban Development: Examples from Swedish practice (1ed.). In: Erwin Hepperle, Jenny Paulsson, Vida Maliene, Reinfried Mansberger, Armands Auzins, Jolanta Valciukiene (Ed.), Methods and Concepts of Land Management: Diversity, Changes and New Approaches (pp. 223-234). Zurich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Open this publication in new window or tab >>Implementation Strategies for Sustainable Urban Development: Examples from Swedish practice
2020 (English)In: Methods and Concepts of Land Management: Diversity, Changes and New Approaches / [ed] Erwin Hepperle, Jenny Paulsson, Vida Maliene, Reinfried Mansberger, Armands Auzins, Jolanta Valciukiene, Zurich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2020, 1, p. 223-234Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Zurich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2020 Edition: 1
Series
European Academy of Land Use and Development (EALD)
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-283966 (URN)
Note

DPO: 10.3218/4027-2, ISBN: 978-3-7281-4026-5; 978-3-7281-4027-2, QC 20201120

Available from: 2020-10-13 Created: 2020-10-13 Last updated: 2022-06-25Bibliographically approved
Brokking, P., García, M., Vaiou, D. & Vicari Haddock, S. (2017). Housing and neighbourhood: basic needs, governance and social innovation. In: Flavia Martinelli, Anneli Anttonen and Margitta Mätzke (Ed.), Social Service Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity (pp. 342-360). Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Housing and neighbourhood: basic needs, governance and social innovation
2017 (English)In: Social Service Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity / [ed] Flavia Martinelli, Anneli Anttonen and Margitta Mätzke, Edward Elgar Publishing, 2017, p. 342-360Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Edward Elgar Publishing, 2017
Series
New Horizons of Social Policy
Keywords
housing, social innovation, neighbourhood, governance
National Category
Human Geography Other Civil Engineering
Research subject
Planning and Decision Analysis, Urban and Regional Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-260326 (URN)10.4337/9781786432117.00027 (DOI)2-s2.0-85075849806 (Scopus ID)9781786432100 (ISBN)9781786432117 (ISBN)
Projects
COST Action IS1102 SO.S Cohesion Social Services, Welfare and Places
Note

QC 20191001

Available from: 2019-09-27 Created: 2019-09-27 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Brokking, P., Liedholm Johnson, E. & Paulsson, J. (2017). Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan till bygglov. In: Maria Hullgren och Mats Wilhelmsson (Ed.), Bostad 2.0: En bostadsmarknad för alla (pp. 147-157). Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan
Open this publication in new window or tab >>Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan till bygglov
2017 (Swedish)In: Bostad 2.0: En bostadsmarknad för alla / [ed] Maria Hullgren och Mats Wilhelmsson, Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, 2017, p. 147-157Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, 2017
Series
TRITA-FOB
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-215051 (URN)
Note

Non-duplicate with diva 1502416, QC 20220517

Available from: 2017-09-29 Created: 2017-09-29 Last updated: 2024-03-15Bibliographically approved
Mätzke, M., Anttonen, A., Brokking, P. & Javornik, J. (2017). Public Policy Conceptions: Priorities of Social Service Provision in Europe. In: Flavia Martinelli, Anneli Anttonen and Margitta Mätzke (Ed.), Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity (pp. 71-91). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Public Policy Conceptions: Priorities of Social Service Provision in Europe
2017 (English)In: Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity / [ed] Flavia Martinelli, Anneli Anttonen and Margitta Mätzke, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017, p. 71-91Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017
Series
New Horizons in Social Policy
Keywords
Social service provision, EU, Public Policy
National Category
Human Geography Public Administration Studies
Research subject
Planning and Decision Analysis, Urban and Regional Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-260339 (URN)10.4337/9781786432117.00011 (DOI)2-s2.0-85072136333 (Scopus ID)
Projects
COST Action IS1102 SO.S Cohesion Social Services, Welfre States and Places
Note

Part of book: ISBN 9781786432100 ISBN 9781786432117

QC 20191007

Available from: 2019-09-27 Created: 2019-09-27 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Dahlberg, J., Moritz, M., Rosenqvist, M., Mörtberg, U., Jönsson Strandberg, K., Brokking, P., . . . Engberg, T. (2016). Södertörnsanalysen (The Sodertorn Analysis). In: : . Paper presented at Visualizing Cities - an open platform for urban visualization projects. Habitat III, 15-22 October 2016 in Quito, Equador.
Open this publication in new window or tab >>Södertörnsanalysen (The Sodertorn Analysis)
Show others...
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Land and Water Resources Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-193695 (URN)
Conference
Visualizing Cities - an open platform for urban visualization projects. Habitat III, 15-22 October 2016 in Quito, Equador
Funder
VINNOVA
Note

QC 20161019

Available from: 2016-10-08 Created: 2016-10-08 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
Högström, J., Balfors, B., Hammer, M. & Brokking, P.Organization of municipal planning processes for enhanced sustainability: examples from peri-urban areas in Stockholm, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Organization of municipal planning processes for enhanced sustainability: examples from peri-urban areas in Stockholm, Sweden
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Abstract [en]

This study analyzes how local planning processes are organized and the possibilities to consolidate sustainability issues in urban development. The results show that the municipalities use different approaches, and that municipalities engage with challenges associated with different phases of the urban development planning process. The case study identifies three main lessons related to the enhancement of sustainability in the planning process. First, sustainability issues need to be brought into the center for consideration at an early stage of the planning process. Second, to have non-technical sustainability issues, which are often in the periphery of the planning process, become embedded in planning process, there is a need to evaluate existing rules for process participation. Third, to enhance sustainability in municipal spatial planning, there is a need to complement the existing project-based approach to planning with an ongoing learning process in which practitioners from different levels can exchange experiences and expectations regarding the existing institutional setting.

Keywords
land use planning, local government, statutory planning
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-264405 (URN)
Note

QC 20191127

Available from: 2019-11-27 Created: 2019-11-27 Last updated: 2022-06-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications