Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete.: Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.).
2006 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
Abstract [sv]

Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. Det övergripande syftet är att utveckla kunskap om och förståelse för utvecklingsprocesser med utgångspunkt i att skapa mer attraktivt arbete. Särskilt intresse ägnas åt hur dynamiken i utvecklingsprocesserna kan analyseras utifrån ett lärandeperspektiv. Ett resonemang förs om utvecklingsprocessernas karaktär och om egenskaper i arbetets attraktivitet. Ansatsen kan beskrivas som interaktiv forskning med tät interaktion med praktiker i verkstadsföretag och i lokalt utvecklingsarbete. Metodansatsen är aktions-, och processorienterad. Attraktivt arbete ses som ett processuellt begrepp, dvs ett strävansmål utifrån individers upplevelser, vilka är stadda under förändring. En distinktion görs mellan en skalbetonad (tilldragande) och en innehållsbetonad (behållande) egenskap. Avhandlingen baseras på fyra delstudier.

Utifrån tidigare forskning och eget material skapas en analysram över utvecklingsprocessers dynamik avseende aktivitetsnivåer och lärdimensioner. Processer kan ut¬ifrån ramen karaktäriseras som ställföreträdande förändring, skalförändrande utveckling, temporärt förändrande utveckling eller reflektiv utveckling. Faktaunderlag och diskussioner har i en spegelmetod utgjort grund för företagens reflektion om interna och externa förhållanden. Aktiviteter för att skapa attraktiva arbeten har skett på diagnos-, intentions-, och handlingsnivå. Analysramen tillämpas på dels utvecklingsprocesser inom fem verkstadsföretag, dels lokalt utvecklingsarbetet för mer attraktiv industriutbildning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH , 2006. , p. 64
Series
Trita-IEO, ISSN 1100-7982 ; 2006:06
Keywords [sv]
: Attraktivt arbete, utvecklingsprocess, lärande, anpassning, dynamik, re¬flektion, verkstadsindustri, arbetsmiljö, interaktiv forskning.
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-4008ISBN: 91-7178-347-4 (print)OAI: oai:DiVA.org:kth-4008DiVA, id: diva2:10364
Public defence
2006-06-09, Sal F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, 13:00
Opponent
Supervisors
Note
QC 20100929Available from: 2006-05-30 Created: 2006-05-30 Last updated: 2010-09-29Bibliographically approved
List of papers
1. En studie av ungdomars och anställdas syn på arbete i två kommuner i Dalarna
Open this publication in new window or tab >>En studie av ungdomars och anställdas syn på arbete i två kommuner i Dalarna
Show others...
2003 (Swedish)In: Arbete och hälsa, ISSN 0346-7821, Vol. 2, p. 52-Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A study of youths and employees opinions on work in two municipalities in Dalarna During the second half of the 1980:s attention was drawn to the difficulties for the industry to recruite youths. The difficulties to recruite had been made worse partly as a result of the decreasing batch of youths, partly of youths negative attitudes towards industrial work. When the state of the market turned to increased prosperity during the second half of the 1990:s, the difficulties in recruiting returned to... mer the agenda. The primary purpose of the study provides a data foundation for discussions in a development project aimed at increasing the attractiveness of manufacturing industry as a workplace. Other purposes concerns youths and employees opinions on ideal work and on industrial work. The study was turned towards youths in the ninth grade and to employees in small engineering workshops and in loghouse firms. The study was delimited to the municipalities Avesta and Rättvik in Dalarna, Sweden. The youths had higher estimates than the employees in both ideal and industrial work. The working environment, including physical, social and working organisational aspects, is the one aspect that the youths has put forward as most important for the firms to improve. Improvement in the working environment may be a suitable strategy to increase the interest for manufacturing and industrial work. A result of the study is that the environment and the treatment that youths experience in the contact with industry firms, e.g. by practical occupational experience, educational visits etc., has great importance for the youths opinion on work within the manufacturing industry.

Abstract [sv]

Under slutet av 1980-talet uppmärksammades att industrin hade svårigheter attattrahera ungdomar. Rekryteringsproblemen hade försvårats som en följd av delsminskande ungdomskullar, dels av ungdomars negativa attityd till arbete inomindustrin. När konjunkturen vände uppåt på mitten av 1990-talet kom rekryteringsproblemetåter upp på dagordningen.Huvudsyftet med studien var att ta fram ett fakta- och diskussionsunderlag förutvecklingsprocesser riktade mot utveckling av mer attraktiva tillverkningsföretag.Studiens delsyften handlar om ungdomars och anställdas syn på idealt arbete ochpå industriarbete. Undersökningen vände sig till elever i årskurs nio samt anställdainom mindre tillverkningsindustrier och inom timmerhustillverkning. Studien avgränsadestill kommunerna Avesta och Rättvik i Dalarnas län.Ungdomarna hade högre skattningar både på idealt arbete och industriarbete änvad de anställda hade. Arbetsmiljön, innefattande fysiska, sociala och arbetsorganisatoriskaaspekter, är det område som av ungdomarna har lyfts fram somviktigast för företagen att förbättra. Satsningar på arbetsmiljö kan vara en lämpligstrategi för att öka intresset för verkstads- och industriarbete. Ett annat resultat äratt det bemötande som ungdomar upplever i kontakter med företag, t.ex. viaPRAO, studiebesök m.m., har betydelse för ungdomarnas syn på arbete.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-5845 (URN)
Note
QC 20100713Available from: 2006-05-30 Created: 2006-05-30 Last updated: 2010-07-13Bibliographically approved
2. Attraktiv arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell
Open this publication in new window or tab >>Attraktiv arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell
2004 (Swedish)In: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, Vol. 1, p. 63-Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med undersökningen var att skapa fördjupad kunskap och förståelse förvad som gör arbete attraktivt, samt skapa en modell vars generaliserbarhet sedanprövas. Studien hade en kvalitativ ansats, med utgångspunkt i en kartläggningsmetod.Resultaten av studien ställs mot tidigare forskning i form av organisations- ochmotivationsteorier, samt mot tidigare litteratur om attraktivt arbete och närliggandebegrepp. Ett konstaterande var att den tidigare litteraturen på områdetinte är tillräcklig för en förståelse av vad som gör arbete attraktivt, då den oftahar andra utgångspunkter.I analyserna av det empiriska materialet har tre kategorier identifierats. Attraktivtarbetsinnehåll innehåller dimensioner som handlar om vad och hur denanställde gör under utförandet av arbetet. Exempel är arbetstakt, handlingsfrihetoch variation. Arbetstillfredsställelse innehåller dimensioner som handlar om vadden anställde upplever att den får ut av att utföra arbetet. Exempel är erkänsla,status och stimulans. Attraktiva arbetsförhållanden innehåller dimensioner som ärgemensamma för alla anställda på ett företag, dvs de är inte beroende av despecifika arbetsuppgifterna eller av vad den anställda upplever att den får ut avatt utföra arbetet. Exempel är arbetstiden, den fysiska arbetsmiljön och ledarskap.Modellen av attraktivt arbete representerar en helhetssyn på vad som gör ettarbete attraktivt och kan ligga till grund för fortsatt forskning eller utvecklingsarbete.Innehållet i modellen stämmer väl överens med det som tidigareforskning har visat är viktigt. Men samtidigt finns ett behov av att lära en del avde äldre tankestrukturerna, eftersom de innehåller drag som i vissa fall står imotsats till attraktivt arbete.

Abstract [en]

The purpose of the study was to create a deeper knowledge and understanding ofwhat makes work attractive, and to create a model and to test the possibility togeneralize the model. The study had a qualitative approach, with a starting pointin a mapping method.The results of the study are put in relation to prior research, constituted bytheories on organization and motivation, and in relation to literature on attractivework and adjacent concepts. An establishment was that the prior literature onattractive work is not adequate to give an understanding for what makes workattractive, due to unsuitable starting points.Three different categories have been identified in the analyses of the empiricalmaterial. Attractive work contents include dimensions that deal with what andhow the employee is doing during the performance of the job. Examples areworking speed, freedom of action and variation. Work satisfaction includesdimensions that deal with what the employee think he or she gets out of doing thejob. Examples are acknowledgement, status and stimulation. Attractive workingconditions deal with dimensions that are common for every employee within acompany or organization. These dimensions are not dependent on the specificwork tasks of how the employee thinks about what he or she gets out of doing thejob. Examples are working hours, physical work environment and leadership.The model of attractive work represents an overall picture about what makeswork attractive and it can form a base for continued research or developmentwork. The contents of the model corresponds to what prior research has shown isimportant. But at the same time there is a need to de-learn some of the old structuresof thought, since they include features that in some cases constitutes theopposite to an attractive work.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-7208 (URN)
Note
QC 20100713Available from: 2007-05-29 Created: 2007-05-29 Last updated: 2010-09-29Bibliographically approved
3. Attraktiv industriutbildning på gymnasiet: Ett deltagandeperspektiv på lokalt utvecklingsarbete
Open this publication in new window or tab >>Attraktiv industriutbildning på gymnasiet: Ett deltagandeperspektiv på lokalt utvecklingsarbete
2005 (Swedish)In: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, Vol. 2, p. 1-110Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Studiens syfte var att skapa förståelse för hur lokalt utvecklingsarbete kan öka industriprogrammetsattraktivitet för ungdomar i valet av gymnasieutbildning, och för att programmet ska vara attraktivt förelever som studerar på programmet.Ett särskilt intresse ägnas åt samverkan mellan gymnasieskola och lokala verkstadsföretag, samt åtinsatser med betoning på utveckling av den arbetsplatsförlagda utbildningen – APU.Under ett flertal år har antalet elever på industriprogrammet i Sverige minskat kraftigt. Samtidigt sermånga industriföretag en brist på utbildad arbetskraft som ett stort hinder för framtiden.Sökandetrycket, mätt i antalet förstahandssökande, har minskat med mer än tre fjärdedelar sedan slutetav 1980-talet.År 2001 sökte två elever till industriprogrammet i Avesta. Insatser för att öka industriprogrammetsattraktivitet fick ett överväldigande resultat – totalt 63 elever sökte till industriprogrammet 2002.Tjugonio elever sökte programmet i första hand.Undersökningar har gjorts av hur ungdomar som sökt och studerar på industriprogrammet sett på sittgymnasieval, på utbildningen, på APU samt på ett framtida industriarbete. Ett särskilt fokus har varit omeleverna gett uttryck av att vara vilseledda och inlurade på utbildningen genom insatser för ett merattraktivt industriprogram.Information om industriprogrammet, om branschen och om industriarbete har visat sig vara av stortvärde för att öka utbildningens attraktivitet. Vikten av en ärlig bild poängteras: det är bättre att visa upprealistiska arbetsmiljöer och arbetsinnehåll, än att peka på en alltför ”modern” bild som branschen intekan leva upp till.Tidigare litteratur har visat att elever har känt sig utnyttjade då de ingått i den ordinarie produktionen påAPU. I denna studie har eleverna istället ansett detta vara något positivt. Det har gett en känsla av att fåarbeta ”på riktigt”, samtidigt som det gett större acceptans för det som varit tråkigare eller mindreintressant. Eleverna som fått arbeta i produktionen har förmedlat en känsla av att ha blivit behandladesom de anställdas jämlikar.

National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-5847 (URN)
Note
QC 20100929Available from: 2006-05-30 Created: 2006-05-30 Last updated: 2010-09-29Bibliographically approved
4. Change Processes for Attractive Work in Small Manufacturing Companies
Open this publication in new window or tab >>Change Processes for Attractive Work in Small Manufacturing Companies
2009 (English)In: Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, ISSN 1090-8471, E-ISSN 1520-6564, Vol. 19, no 1, p. 35-63Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article originates from research in interaction between researchers and companies in a network,which has led to an increasing awareness among managers on issues such as reasons behind difficultiesin attracting competent labor. Particularly, attention has been directed toward the importance ofwork environment improvements that increase the attractivity of industrial work. To deal with suchchallenges, for more than 5 years a number of small engineering companies, with research support,have been engaged in change processes based on the concept of attractive work. The purpose of thearticle is to develop knowledge and understanding for how small engineering companies can createmore attractive work. One goal is to make it possible to draw conclusions about the employees’ experiencesof changes in the attractivity of industrial work. Efforts in this direction have been conductedthrough work environment assessments (before and after the changes) and through administration ofa questionnaire. The results show that it is possible to analyze how employees experience changes inthe attractivity of work. This is most interesting from the perspective that the results can be used forassisting further improvements.

National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-5848 (URN)10.1002/hfm.20133 (DOI)000262154200003 ()
Note
Tidigare titel: Development processes for attractive work in small engineering companies Uppdaterad från submitted till published QC 20100929Available from: 2006-05-30 Created: 2006-05-30 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(786 kB)1759 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 786 kBChecksum MD5
2d7acc929143f33383d5af28e09afd41afa567a3ff6716e40abaa20409abbcd6d14f4bec
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Åteg, Mattias
By organisation
Industrial Economics and Management (Dept.)
Other Mechanical Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 1759 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 1919 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf