Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Four Sustainability Goals in a Swedish Low-Growth/Degrowth Context
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Environmental Strategies Research (fms). (Beyond GDP growth)ORCID iD: 0000-0003-4389-8984
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Environmental Strategies Research (fms).ORCID iD: 0000-0002-0218-9746
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Environmental Strategies Research (fms).
Lund University, Department of Human Geography and the Human Ecology Division.
2016 (English)In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 8, no 1080Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Continual environmental degradation and an unfair distribution of environmental burdens and benefits are two great challenges for humanity. Economic growth is often taken for granted when planning for the future. However, it is often argued that maintaining economic growth conflicts with keeping human activities adjusted to ecological boundaries and finite resources, at least for the more-developed countries. With this paper, we present sustainability goals for building and planning in Sweden to be achieved by 2050 in a context of limited or even negative economic growth. These goals should ensure that all groups in society have sufficient resources and a good life within planetary boundaries. We select four goals in a participatory process: two environmental goals related to climate change and land use and two social goals related to welfare and participation. Our results show that achieving the environmental goals will require significant reductions of Sweden’s greenhouse gas (GHG) emissions and land use compared to today’s levels. Regarding the social goals, these are, in many aspects, reasonably well fulfilled in Sweden today, although disparities remain between groups of citizens. The main challenge, however, is to ensure that these goals are fulfilled even within environmental limits and if economic growth should halt.

Place, publisher, year, edition, pages
Basel: MDPI AG , 2016. Vol. 8, no 1080
Keywords [en]
sustainability goals, degrowth, environmental justice
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Planning and Decision Analysis
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-196668DOI: 10.3390/su8111080ISI: 000389316200003Scopus ID: 2-s2.0-85000392922OAI: oai:DiVA.org:kth-196668DiVA, id: diva2:1047352
Funder
Swedish Research Council Formas
Note

QC 2016118

Available from: 2016-11-17 Created: 2016-11-17 Last updated: 2018-11-22Bibliographically approved
In thesis
1. Sharing the doughnut: Exploring sustainable and just futures
Open this publication in new window or tab >>Sharing the doughnut: Exploring sustainable and just futures
2018 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Despite decades of international discussions or summits on the need to radically reduce e.g. increasing concentrations of greenhouse gases (GHGs) or biodiversity loss, these are still rising. While these negative environmental trends continue, it is important to discuss alternative futures in an attempt to redirect society on a more sustainable and just path.

The overall aim of the thesis is to develop images of the future and explore what sustainable and just futures might look like. The current environmental impact of Swedish consumption, both in Sweden and abroad, is shown using eight indicators of environmental pressures and resource use – illustrating where in the world the pressures or resource use occur and for which product groups. This gives us a starting point as to where we are today regarding some of the environmental challenges facing Sweden.

Alternative futures that can challenge existing unsustainable trends are explored using four images of the future – so-called backcasting or long-term transformative scenarios. All of these need to fulfil two environmental and two social sustainability goals and do not rely on continued GDP growth.

These images represent different strategies to reach the four selected goals.

Such strategies may however have different consequences not just for these four specific goals but also for other sustainability issues and may have different implications for various groups in society. Therefore, they need to be evaluated accordingly. Existing methods to evaluate future scenarios regarding sustainability aspects are discussed in this thesis as well as the need to develop new methods to encompass all issues.

A combination of methods and data is used to evaluate what it would actually mean if the scenarios were to fulfil a climate target for Swedish consumption in line with the 1.5°C. trajectory suggested as the target to strive for in the Paris Climate Agreement and in the latest IPCC report (IPCC, 2018) as regards reduction of goods consumption and altered consumption patterns in Sweden.

This thesis stresses the need to clarify the assumptions made when formulating goals such as whether a perspective on intergenerational (between different generations) and intragenerational justice (within the current generation) is considered. It also underlines the need to identify and discuss potential goal conflicts that necessarily occur when considering several sustainability goals, whether they can be avoided or require potential trade-offs. It highlights the importance of making the underlying values embedded in assessment methods more visible. The intention in revealing goal conflicts, contradictions or hidden values is not to reach consensus but to ensure that the decisions are informed and made in a transparent manner.

Indeed, these considerations imply moving from a first and rather vague level of meaning of the concept of sustainability where everyone can agree on a definition but no concrete and practical guidance can be gained to a second level where conflicts arise and values differ.

Abstract [sv]

När de negativa miljötrenderna av t.ex. ökad koncentration av växthusgaser eller förlust av biologisk mångfald fortsätter trots flertalet internationella samtal och toppmöten om behovet av att radikalt minska dem, är det viktigt att diskutera alternativa framtider för att styra om samhället i en mer hållbar och rättvis riktning.

 Det övergripande målet med den här avhandlingen är att utveckla framtidsscenarier och undersöka hur hållbara och rättvisa framtider i Sverige skulle kunna se ut.

 Resultat för den nuvarande miljöpåverkan från svensk konsumtion i Sverige och utomlands presenteras genom åtta indikatorer för utsläpp av växthusgaser och andra utsläpp till luft samt för resursanvändning som visar var i världen utsläppen eller resursanvändningen sker och för vilka produktgrupper. Detta ger en utgångspunkt för var Sverige står idag vad gäller dessa miljöutmaningar.

 Då radikala minskningar av Sveriges miljöpåverkan behövs, undersöks sedan alternativa framtider som kan utmana nuvarande ohållbara trender genom utvecklingen av fyra framtidsbilder för Sverige, år 2050. Dessa så-kallade backcasting eller långsiktiga transformativa scenarier måste alla uppfylla fyra hållbarhetsmål: två miljömål och två sociala mål. Dessutom förutsätter inte scenarierna en fortsatt BNP-tillväxt. De belyser olika strategier för att nå de fyra valda hållbarhetsmålen.

 Sådana strategier kan emellertid ha olika konsekvenser både för de fyra valda målen men också för andra hållbarhetsaspekter och för olika grupper i samhället. Därför måste de utvärderas gentemot flera hållbarhetsmål. Befintliga metoder för att utvärdera framtida scenarier diskuteras i denna avhandling samt behovet av att utveckla nya metoder för att omfatta alla relevanta hållbarhetsaspekter.

En kombination av metoder och data tillämpas för att utvärdera vad det skulle innebära, när det gäller minskad varukonsumtion och förändrade konsumtionsmönster i Sverige, om scenarierna skulle uppfylla ett klimatmål för svensk konsumtion i linje med den i det globala Parisavtalet föreslagna ambition att begränsa den globala uppvärmningen till maximum 1,5°C som också understryks i senaste IPPC rapport (IPCC 2018).

 Denna avhandling betonar behovet av att klargöra de antaganden som görs när man formulerar mål, t.ex. om ett perspektiv på intergenerationell rättvisa (dvs. rättvisa mellan olika generationer) och intragenerationell rättvisa (inom den nuvarande generationen) har beaktats. Den belyser också behovet av att identifiera och diskutera potentiella målkonflikter som nödvändigtvis uppstår när man överväger flera hållbarhetsmål samtidigt, oavsett om de kan undvikas eller innebär potentiella kompromisser. Dessa kompromisser måste lyftas fram. Den här avhandlingen understryker även vikten av att synliggöra de antaganden och underliggande värderingar som är inbäddade i bedömningsmetoder. Syftet med att lyfta fram målkonflikter, värderingar eller implicita antaganden är inte att komma överens utan snarare att se till att beslut fattas på ett transparent och medvetet sätt.

Detta innebär att gå från en första nivå och en ganska vag definition av begreppet hållbarhet som alla är överens om men som inte ger någon konkret och praktisk vägledning till en annan nivå där konflikter uppstår och värderingar skiljer sig åt.

Abstract [fr]

Plusieurs décennies de discussions et une succession de sommets internationaux n’ont toujours pas permis de réduire de façon significative les concentrations croissantes de gaz à effet de serre (GES) ou l’érosion de la biodiversité. Alors que ces tendances environnementales alarmantes se poursuivent, il est important de mettre la pluralité d’avenirs possibles au centre des débats, afin de tenter de réorienter la société sur une voie plus juste et plus durable.

 

L'objectif général de cette thèse est de développer des images de l’avenir et d'explorer ce à quoi pourraient ressembler des futurs durables et justes.

 L’impact actuel de la consommation suédoise sur l’environnement, tant en Suède qu’à l’étranger, est ici mesuré par le biais de huit indicateurs des pressions exercées sur l’environnement (par exemple les émissions de gaz à effet de serre) et de l’utilisation de ressources naturelles - illustrant à quel endroit du monde elles produisent leurs effets et pour quels types de biens et services. Le résultat fournit une description de certains des défis environnementaux auxquels la Suède est aujourd’hui confrontée.

 La thèse examine des visions alternatives d’avenir plus soutenable sur la base de quatre scénarios normatifs en «backcasting», c’est à dire de transformation à long terme. Chacune des quatre représentations du futur doit remplir quatre objectifs de durabilité, dont deux environnementaux et deux sociaux, et cela sans compter sur une croissance continue du PIB.

 Ces représentations ou « images du futur » constituent différentes stratégies pour atteindre les quatre objectifs sélectionnés.

 De telles stratégies peuvent toutefois avoir des conséquences positives ou négatives, non seulement pour ces quatre objectifs spécifiques, mais également pour d'autres aspects environnementaux ou sociaux de la durabilité. Ils peuvent aussi avoir des implications diverses pour différents groupes sociaux. L’évaluation des scénarios doit donc tenir compte de ces impacts. Les outils existants d’évaluation de la durabilité dans les scénarios prospectifs sont discutés dans cette thèse, de même que la nécessité de développer de nouvelles méthodes pour mieux appréhender les différents aspects de la durabilité.

 Un éventail d’outils et de données est déployé pour évaluer les effets pour la Suède de la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés pour chacun des quatre scénarios, en termes de réduction de la consommation de biens et de modification des habitudes de consommation. Le seuil d’un réchauffement de 1,5 degrés au-dessus des niveaux préindustriels est en effet l’objectif le plus ambitieux fixé dans l'Accord de Paris sur le climat et confirmé dans le dernier rapport du GIEC (IPCC, 2018).

Cette thèse souligne la nécessité de clarifier les hypothèses retenues lors de la formulation des objectifs, par exemple en mentionnant si on privilégie une perspective de justice intergénérationnelle (entre différentes générations) et intragénérationnelle (au sein de la génération actuelle). Ce travail met également en évidence la nécessité d'identifier et de discuter des conflits qui se produisent nécessairement lorsque plusieurs objectifs de durabilité doivent être conciliés, afin de les éviter ou d’envisager les compromis possibles. Le propos insiste également sur l’importance d’une plus grande transparence quant aux valeurs sous-jacentes aux méthodes d’évaluation. En révélant ces conflits d’objectifs, ces contradictions ou ces valeurs cachées, l’objectif n’est pas d’atteindre un consensus, mais plutôt de veiller à ce que les décisions soient prises en connaissance de cause et de manière transparente.

 En effet, ces considérations impliquent de passer d'un premier niveau de définition assez vague du concept de durabilité, sur les termes duquel tout le monde peut s'accorder sans qu’aucune orientation concrète et pratique ne puisse être obtenue, à un deuxième niveau plus précis, où les valeurs diffèrent et les conflits surgissent.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2018. p. 66
Series
TRITA-ABE-DLT ; 1840
Keywords
Sustainability goals, goal conflicts, trade-offs, environmental justice, futures studies, backcasting, future scenarios, climate and energy targets, sustainability assessments, Objectifs de durabilité, Conflit d'objectifs de durabilité, justice environnementale, prospective, backcasting, évaluation d'impacts de durabilité, Hållbarhetsmål, målkonflikter, miljörättvisa, framtidsstudier, backcasting, framtidsscenarier, klimat och energimål, hållbarhetsutvärderingar
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Planning and Decision Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-239419 (URN)978-91-7873-038-4 (ISBN)
Public defence
2018-12-19, Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Note

QC 20181121

Available from: 2018-11-22 Created: 2018-11-22 Last updated: 2018-11-22Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Four Sustainability Goals in a Swedish Low-Growth/Degrowth Context(247 kB)194 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 247 kBChecksum SHA-512
b28d63f06e925b4311fd639fe9328b781fa18e431d01c54d81c5a1c0fe144dbbacb96eec07f98e959dfc1b76a3b1a9582603335f32540ec3dc1e37bc79ee20fb
Type fulltextMimetype application/pdf

Other links

Publisher's full textScopushttp://www.mdpi.com/2071-1050/8/11/1080

Search in DiVA

By author/editor
Fauré, EléonoreSvenfelt, ÅsaFinnveden, Göran
By organisation
Environmental Strategies Research (fms)
In the same journal
Sustainability
Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 194 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

doi
urn-nbn

Altmetric score

doi
urn-nbn
Total: 554 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf