Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Timetable evaluation with focus on quality for travellers
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Transport Science, Transport Planning, Economics and Engineering. Järnvägsgruppen. (Tågtrafikgruppen)ORCID iD: 0000-0002-2447-2438
2016 (English)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Punctuality and reliability are important for travellers. Railway lines with heterogeneous and dense traffic have proved to be prone to generate delays. Faster services and increased traffic have to be counterbalanced with measures for increased reliability. Efficient timetable planning can improve the use of such lines. Usually, that aim is treated from either a capacity or a socio-economic point of view. Because both are important, this thesis aims to combine the fields. A new method to evaluate timetable alternatives is developed. Commonly used methods are combined in a novel way to reveal values for different variables as input for evaluation of alternatives. That enables the comparison of timetable strategies using relevant input data. The idea is to estimate the benefits of a timetable for a traveller by expressing them as a timetable performance index (TTPI). For this purpose, quality indicators and methods to reveal them are identified. In the next step, traditional valuations for relationships between the indicators are used to test different model configurations for evaluation of alternatives, for example alternative departures on the same line or different timetables. 

To treat this multidisciplinary task, several case studies were performed on the Swedish Southern and Western Main lines. As part of a study focussing on methods to measure and evaluate capacity based on travellers’ valuations, the importance of delays was analysed in a questionnaire study and relationships between several variables describing the timetable were found. The other case studies aimed to identify relevant variables and use them to evaluate alternatives. Static and dynamic variables are distinguished. The static ones describe the timetable before operation, the dynamic ones the result of operation or estimated outcome revealed by means of, for example, simulation. Empirical delay data is used in one study, simulation with the microscopic tool RailSys in the others. In one of the studies, analysis is combined with the macroscopic timetabling tool TVEM (Lindfeldt, 2010). The case studies showed the characteristics of the analysed lines described by the chosen variables and which methods and variables are relevant to use for a comparison of timetable slots or evaluation of effects of changes in the timetable. An evaluation method was developed where simulation and timetable analysis reveal the variables. The idea is to construct an analytical function using traditional weights for relationships between the variables to convert the values of the variables into a performance index (PI). Based on a PI for each train slot (TSPI), the TTPI for the whole timetable is estimated. It describes the quality of a timetable in terms of timetable time, i.e. the resulting value is a time that is comparable to the scheduled travel time of one train departure, but includes additional information. With this method, complex timetables can be evaluated regarding their robustness to perturbations, which is valuable for socio-economic analysis of effects of measures applied on the railway system.

As shown in a one of the case studies, quality in terms of punctuality and reliability is important for travellers, at the same time as the design of the timetable has significant impact on these aspects. Timetable analysis and simulation are relevant methods to reveal variables that describe these characteristics and evaluation with the presented method is recommended. The configuration of the TTPI is essential for the outcome whereas it is important to choose variables and parameters adequately. If this is taken into account, the approach can be an efficient way to adjust timetables and choose the best alternative, for instance if a train path or timetable change is to be chosen among several.

Abstract [sv]

Punktlighet och tillförlitlighet är viktiga för resenärer. Järnvägar med heterogen och tät trafik har visat sig vara benägna att generera förseningar. Snabbare tåg och utökat trafikutbud måste uppvägas mot punktlighetsåtgärder. Effektiv tidtabellsplanering kan förbättra utnyttjandet av sådana linjer. Detta ändamål behandlas oftast utifrån antingen kapacitets eller samhällsekonomisk synvinkel. Eftersom bägge är viktiga syftar den här avhandlingen på att kombinera dessa områden. En metod för utvärdering av tidtabellsalternativ utvecklas. Befintliga metoder kombineras på ett nytt sätt för att ta fram värden för olika variabler som indata för en utvärdering av alternativen. Detta möjliggör en jämförelse av tidtabellsstrategier med relevant indata. Idén bygger på att bedöma en tidtabells nytta för resenären genom att uttrycka denna som ett prestationsindex (TTPI). För detta syfte identifieras kvalitetsindikatorer och metoder för att ta fram dessa. Traditionella valideringar för relationerna mellan indikatorerna används sedan för att testa olika konfigurationer av modellen för att utvärdera alternativ, till exempel alternativa avgångar på samma linje eller olika tidtabeller.

För denna multidisciplinära uppgift har flera fallstudier på svenska Södra och Västra stambanan genomförts. Som del av en studie med fokus på metoder för att mäta och utvärdera kapacitet baserad på resenärers värderingar har förseningens värde analyserats med hjälp av en enkätundersökning och relationer mellan några variabler som beskriver tidtabellen hittats. De övriga fallstudierna syftade på att ta fram relevanta variabler och att använda dem för att utvärdera alternativ. Variablerna delades upp i statiska och dynamiska. De statiska beskriver tidtabellen innan den körs, de dynamiska det verkliga utfallet eller det estimerade resultatet framtaget med hjälp av exempelvis simulering. Empiriska försenings­data används i en studie, simulering med det mikroskopiska programmet RailSys i de andra. I en av studierna kombineras analysen med det makroskopiska tidtabellsverktyget TVEM (Lindfeldt, 2010). Fall­studierna visade de analyserade linjernas egenskaper beskrivna av de valda variablerna och vilka metoder och variabler som är relevanta för en jämförelse av olika tåglägen eller en utvärdering hur en ändring i tidtabellen påverkar. En utvärderingsmetod där simulering och tidtabellsanalys används för att ta fram variablerna utvecklades. Idén är att skapa en analytisk funktion med hjälp av traditionella vikter som beskriver sambanden mellan variablerna för att räkna om variablernas värden till en prestations­index (PI). Baserad på en PI för varje tågläge (TSPI) estimeras värdet för hela tidtabellen (TTPI). Detta index beskriver tidtabellens kvalitet som tidtabellstid, dvs. värdet är en tid som är jämförbar med den tidtabellslagda restiden för en avgång, men med ytterligare information inkluderat. Med hjälp av denna metod kan komplexa tidtabeller utvärderas med avseende på robusthet mot störningar vilket är värdefullt för samhällsekonomiska bedömningar av åtgärder i järnvägssystemet.

Som en av fallstudierna visade är kvalitet i form av punktlighet och tillförlitlighet viktig för resenärer samtidigt som tidtabellens utformning har en signifikant påverkan på samma aspekter. Tidtabellsanalys och simulering är relevanta metoder för att ta fram variabler som beskriver dessa egenskaper och utvärdering med de visade metoderna rekommenderades. Modellens konfiguration är betydelsefull för resultatet vilket gör det viktigt att välja variabler och parametrar som är lämpliga. Om detta respekteras kan metoden vara effektiv för att anpassa tidtabeller och välja det bästa alternativet, till exempel när det gäller att välja mellan olika tåglägen eller justeringar i tidtabellen.

Abstract [de]

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind wichtig für Reisende. Stark belastete Eisenbahnlinien mit heterogenem Verkehr sind störungsanfällig. Zugleich besteht oft ein Bedarf an schnelleren und häufigeren Verbindungen, was jedoch mit potentiellen negativen Effekten auf die Kapazität aufgewogen werden muss. Effiziente Fahrplan­konstruktion kann die Nutzung solcher Linien verbessern. Dieses Ziel wird meist entweder aus der Sicht der Kapazitätsanalyse oder wirtschaftlichen Aspekten be­trachtet. Da beide Betrachtungsweisen wichtig sind, strebt diese Arbeit die Kombination beider Felder an. Eine Methode für die Auswertung verschiedener Fahrpläne wird entwickelt. Bewährte Methoden werden in neuer Weise kombiniert um Werte für verschiedene Variablen als Input für die Auswertung von Alternativen zu erhalten. Das ermöglicht es potentielle Änderungen im Fahrplan mithilfe relevanter Werte zu vergleichen. Die Idee basiert auf einem Leistungsindex (TTPI), der den Nutzen eines Fahrplans für die Reisenden ausdrücken soll. Zu diesem Zweck werden Qualitätsindikatoren gewählt und Methoden zur Berechnung und Bearbeitung der Indikatoren entwickelt. Traditionelle Werte für die Abhängigkeiten zwischen den Indikatoren dienen dann dem Test verschiedener Modelkonfigurationen sowie der Aus­wertung von Alternativen, z. B unterschiedlicher Trassen oder Fahrpläne.

Für diese multidisziplinäre Aufgabe wurden mehrere Fallstudien für die südliche und westliche Hauptstrecke in Schweden durchgeführt. In einer Fragenbogenstudie mit den Schwerpunkten Mess- und Auswertungsmethoden wurde der Wert von Verspätungen für Reisende untersucht und Verhältnisse zwischen mehreren Indikatoren ermittelt. Die weiteren Fallstudien strebten das Finden relevanter Variablen und deren Anwendung zur Auswertung von Alternativen an. Statische und dyna­mische Variablen wurden unterschieden. Die statischen beschreiben den geplanten Fahrplan vor dem Betrieb, die dynamischen den wirklichen Ausfall oder das beispielsweise durch Simulation berechnete erwartete Resultat. In einer der Fall­studien wurde empirisches Datenmaterial für die Verspätungsdaten genutzt, in den weiteren das mikroskopische Simulationsprogramm RailSys. In einer der Studien wurde die Analyse mit dem makroskopischen Fahrplanungsprogramm TVEM (Lindfeldt, 2010) kombiniert. Die Eigenschaften der untersuchten Linien wurden mithilfe der gewählten Indikatoren analysiert. Weiterhin wurde die Relevanz verschiedener Methoden und Variablen für den Vergleich von Fahrten oder der Beurteilung von Änderungen in Fahrplänen beschrieben. Die gewählte Bewertungs­methode kombiniert Simulation und Fahrplananalyse um die benötigten Werte zu bestimmen. Mithilfe einer analytischen Funktion sollen die Variablen durch An­wen­den von traditionellen Werten für die Zusammenhänge in einen Leistungsindex (PI) umgewandelt werden. Basierend auf einem PI für jede geplante Fahrplantrasse (TSPI) kann der Wert für den gesamten Fahrplan (TTPI) bestimmt werden. Dieser Index übersetzt die Qualität des Fahrplans in Fahrtzeit, das heißt resultiert in einer Zeit, die mit der fahrplanmäßigen Fahrtzeit für eine Fahrt vergleichbar ist, aber zusätzliche Information enthält. Diese Methode ermöglicht es, komplexe Fahrpläne bezüglich Robustheit gegen Störungen auszuwerten, was wertvoll für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen im Bahnnetz ist.

Wie eine der Fallstudien gezeigt hat, ist die Qualität in Form von Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit wichtig für die Reisenden. Gleichzeitig beeinflusst die Ausformung des Fahrplans diese Eigenschaften deutlich. Fahrplananalyse und Simulation sind geeignete Methoden um die Werte der Variablen, die diese Eigenschaften beschreiben, zu bestimmen. Auswertung auf diese Weise wird empfohlen. Die Konfiguration des Models beeinflusst das Ergebnis, weshalb es wichtig ist geeignete Variablen und Parameter zu benutzen. Wird das berücksichtigt, kann die entwickelte Methode effizient für das Verbessern von Fahrplänen angewandt werden und die Wahl der besten Alternative unterstützen, z.B. bei geplanten Änderungen im Fahrplan oder der Wahl zwischen unterschiedlichen Trassen.

Place, publisher, year, edition, pages
KTH Royal Institute of Technology, 2016. , p. 102
Series
TRITA-TSC-LIC, ISSN 1653-445X ; 16-001
Keywords [en]
Capacity evaluation, railway simulation, economic assessment, delays, timetable analysis
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Transport Science
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-190943ISBN: 978-91-87353-93-2 (print)OAI: oai:DiVA.org:kth-190943DiVA, id: diva2:957476
Presentation
2016-09-23, Nash/Wardrop, Teknikringen 10, 10044 Stockholm, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Note

QC 20160902

Available from: 2016-09-02 Created: 2016-08-18 Last updated: 2016-09-02Bibliographically approved
List of papers
1. Capacity for express trains on mixed traffic lines
Open this publication in new window or tab >>Capacity for express trains on mixed traffic lines
2014 (English)In: International Journal of Rail Transportation, ISSN 2324-8386, Vol. 2, no 1, p. 17-27Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Mixed traffic with large speed differences between fast and slower trains consumesmore capacity and makes the system sensitive to disruptions. This article focuses onadequate train configuration for increasing the top speed for express trains like theGreen Train and how that affects capacity on lines with heterogeneous traffic.Microscopic simulation of a future timetable selected by criteria revealed by analyticaltimetable analysis for a chosen structure of services combines the advantages of twomethods and makes it possible to reveal relevant characteristics for different alternatives.Punctual short stops through better train layout and skip-stop operation forregional trains are a few of the measures that are shown to have compensating effectsfor the increase in capacity utilisation and can reduce disruptions. Although it ispossible to reduce the perturbations by means of different measures, the basic problemwith mixing fast and slower trains on the same line still remains.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2014
Keywords
Green Train, freight train, mixed traffic, train timetabling, punctuality, capacity
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Järnvägsgruppen - Gröna tåget
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-165404 (URN)10.1080/23248378.2013.878292 (DOI)
Projects
Gröna Tåget
Note

QC 20150430

Available from: 2015-04-27 Created: 2015-04-27 Last updated: 2016-12-05Bibliographically approved
2. Economic evaluation of timetable strategies with simulation
Open this publication in new window or tab >>Economic evaluation of timetable strategies with simulation
2013 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Capacity shortfalls on railway lines often lead to disturbances in operation and limited possibilities for traffic increase. Static and dynamic characteristics describing the capacity are an important input for cost-benefit analysis. However, they are rarely used in economics. At the same time, economic parameters are hardly ever included in capacity studies.

This paper focuses on measurements of dynamic timetable and capacity characteristics. The purpose is to identify the determining variables that influence capacity and by the railway users. Is simulation a useful method to reveal the decisive parameters? A structure for economic evaluation of the identified characteristics is to be developed.

Using mixed methods data analysis, relevant capacity characteristics are retrieved and relationships between these, static criteria and socio-economic impacts identified. The study is mainly based on passenger rail traffic between Stockholm and Gothenburg in Sweden and the focus is on long-distance passenger traffic. Simulation is shown to be advantageous as future scenarios can be evaluated concerning operational parameters – which according to the results of this paper are important to travelers. A structure for a future model where timetable analysis and microscopic simulation are used to reveal relevant capacity characteristics based on the findings is presented.

National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Järnvägsgruppen - Kapacitet; Transport Science
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-138275 (URN)
Conference
WCRR 2013, 10th World Congress on Railway Research, Sydney, Australia, 25-28 November 2013
Note

QC 20161005

Available from: 2013-12-18 Created: 2013-12-18 Last updated: 2016-10-05Bibliographically approved
3. The use of railway simulation as an input to economic assessment of timetables
Open this publication in new window or tab >>The use of railway simulation as an input to economic assessment of timetables
2016 (English)In: Journal of Rail Transport Planning & Management, ISSN 2210-9706, E-ISSN 2210-9714Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Assessment of capacity for highly-used railways is an important and challenging task. This paper describes a method for evaluation of timetables based on capacity and economic assessment. Common methods from both fields are combined. For developing and analysing purposes, the model is first tested with historical delay data for express trains on a double-track line with dense, mixed traffic in Sweden. An assessment aiming to compare the departures is made by combining common weights for different variables. Differences in the results based on the model structure are discussed. In the second step, microscopic simulation is used to reveal delay characteristics of timetable alternatives that are then compared and discussed in a similar way to step 1.

The presented method using simulation makes it possible to reveal and evaluate characteristics that are important for both timetable planning and economic analysis, for example evaluation of strategies. Timetable and delay times are important input variables that affect the travellers' choice. Using simulation and other methods from capacity planning gives the opportunity to find characteristics for analysing alternatives and improve economic evaluation, at the same time as the use of economic parameters provides more possibilities to make a relevant capacity analysis.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2016
Keywords
Capacity evaluation, Railway simulation, Economic assessment, Delays
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Järnvägsgruppen - Kapacitet; Transport Science
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-190942 (URN)10.1016/j.jrtpm.2016.08.001 (DOI)2-s2.0-84994643720 (Scopus ID)
Note

QC 20160825

Available from: 2016-08-18 Created: 2016-08-18 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(796 kB)216 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 796 kBChecksum SHA-512
df7a76255f52c3a9f386eb5f742a16971a6028b3d6fa3a1c98c50a88f52e2c0cbb8e9e60bae160f37dff6e053376aa128dea1f1f97e5c36ce4fa1c129663be34
Type fulltextMimetype application/pdf

Authority records BETA

Warg, Jennifer

Search in DiVA

By author/editor
Warg, Jennifer
By organisation
Transport Planning, Economics and Engineering
Transport Systems and Logistics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 216 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 539 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf