Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Kunskapshantering inom en projektbaserad organisation: En fallstudie om ett ingenjörs- och konsultföretag
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management.
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management.
2017 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesisAlternative title
Knowledge Management within a Project Based Organization : A case study of an engineering and consulting company (English)
Abstract [sv]

En av de viktigaste ekonomiska nyckeltillgångarna för organisationer är dess intellektuella kapital då verksamhetens kunskapsresurser anses vara en av dess starkaste konkurrensfördelar. Inom byggindustrin råder det en stark kunskapsintensitet vilket medfört en efterfrågan på effektiv kunskapshantering då sektorn präglas av små marginaler och hård konkurrens.  Arbetet syftar till att utforska kunskapshanteringen inom en projektbaserad organisation och se till hur företaget kan effektivisera kunskapsdelningen inom verksamheten för att bibehålla samt utveckla en stark marknadsposition. En fallstudie har genomförts i samarbete med ingenjörs- och konsultföretaget ÅF, där arbetes inriktning varit mot affärsområdet Projektledning med huvudfokus på två sektioner belägna i Solna. De frågeställningar som arbetet ämnar besvara är:

 Hur ser kunskapshanteringen ut i nuläget inom affärsområdet Project Management på ÅFs kontor i Solna? Hur kan affärsområdet Project Management utveckla deras kunskapshantering med stöd av nuvarande arbetsprocesser och med hänsyn till marknadens utveckling för att mer effektivt kunna dela med sig av samt inhämta kunskap?

Teorin belyser företagens möjlighet till ISO-certifiering och de påföljder som medförs samt forskning kring kunskapsbegreppet och diverse modeller angående inlärnings- och innovationsprocesser samt för hantering av organisationens intellektuella kapital. Med grund i arbetets teori har intervjufrågor utformats och 10 intervjuer utförts. De genererade svaren har kategoriserats utefter teorierna kring kunskapshantering. En ny modell har skapats med fokus på fallstudiens organisation vilket har legat till grund för arbetets analys och resultat. De framgångsfaktorer som tagits upp i arbetets föreslagna modell, sammanfattande nulägesrapport och rekommendationer för de enskilda områdena, är följande:

 Ledningen stöd: Cheferna besitter en stark vilja och engagemang att skapa en effektiv kunskapshantering. Dock råder det en otydlighet kring verksamhetens strategiska fokus vad gäller organisationens intellektuella kapital. De rekommendationer som ges är att cheferna tar ett större ansvar att själva följa kunskapsdirektiv samt skapa en tydlighet i bakgrunden till företagsstrategierna. Områdesstruktur: Verksamheten har nyligen genomgått en förändring i områdesstrukturen vilket inneburit att påföljderna för kunskapshanteringen ännu inte går att reflektera kring. Därför föreslås en utvärdering vid ett senare skede för att bedöma huruvida uppdelningen gett en positiv effekt.  Teknisk infrastruktur: Den tekniska infrastrukturen bedöms vara svårhanterlig. De rekommendationer som ges är att öka tillgängligheten, förbättra enhetligheten och sökfunktionen samt utforska alternativa forum för bland annat kundundersökningar. Kultur: En öppenhet präglar verksamheten med en stark fallenhet för den sociala interaktionen, dock existerar en fallenhet att inte dela med sig av motgångar samt en konkurrens mellan sektionerna på kontoret. Ett ökat samarbete mellan avdelningarna, en starkare trygghetskänsla och begränsad insyn i dokumenterade motgångar rekommenderas för att förbättra kulturen. Motivation: Det råder en positiv attityd gällande kunskapshanteringen inom området men motivationen saknas. Det rekommenderas därför att obligatoriska moment med koppling till kunskapshanteringen förmedlas samt att chefer förtydligar hur kunskapshantering kan öka sektionernas resultat. Kvalitetsutveckling: Verksamheten har implementerade moment för kunskapsdelning och kvalitetsförbättring men specifika områden kan förbättras. Det råder dessutom en relativt hög personalomsättning för stunden vilket riskerar att delar av organisationens humankapital går förlorade. En rekommendation är därmed att skapa trivsel och gemenskap på arbetsplatsen samt implementera nya roller för utveckling av strukturkapitalet. Man bör även investera i att öka humankapitalet, använda mätetal i större utsträckning samt möjliggöra förändringar i den tekniska infrastrukturen och inkludera en kvalitetsansvarig i större utsträckning. Utbildning: Organisationens utbildningsaspekt är god då det finns fadderskap, samarbete mellan projektledare och biträdande samt ett visst samarbete sektionerna emellan. Det rekommenderas att man fortsätter skapa utrymme för reflektion och att underlätta dessa genom att bland annat införa delrapporter samt använda dokumentation som stöd och inte som enskild källa. Ytterligare en rekommendation är implementeringen av tydligare riktlinjer för fadderskapet.

Abstract [en]

One of the most important key assets for organizations is their intellectual capital, since knowledge resources in the organizations are one of the strongest competitive advantages. Within the construction industry there is a strong knowledge intensity which has brought about a demand of efficient knowledge management as the sector is affected by small margins and competition. The purpose of this thesis is to explore the knowledge management within a project based organization and investigate how the company can make knowledge sharing more efficient within the organization in order to be able to maintain and develop a strong market position. A case study has been performed, in collaboration with the engineering and consulting company ÅF. The focal point of the thesis has been on the business area Project Management with a main focus on the two departments situated in Solna. The problems investigated in this thesis are:

 How does the knowledge management currently work in the business area of Project Management, at ÅF’s office in Solna? How can the business area of Project Management develop their knowledge management, with support from current work processes considering the development of the industry, to more efficiently share and obtain knowledge?

The theory chapter gives insight to companies’ possibility to become ISO certified and the repercussion of it, as well as research about the concept of knowledge and models about learning, innovation and management of the organization’s intellectual capital. Based on the theory of the thesis, questions for interviews have been formulated and 10 interviews have been performed. The answers have been categorized according to the theories regarding knowledge management. A new model has been constructed with focus on the organization of the case study which has been the foundation of the thesis’ analysis and results. The success factors which have been included in the proposed model, the current situation analysis and the recommendations, are as follow:

Leadership Support: The leadership of the departments have a great will and dedication for creating an efficient knowledge management. However there is an ambiguity about the strategic focus when it comes to the organization’s intellectual capital. The recommendations for this are a greater responsibility for the leadership to follow the knowledge directives and create clarity for where the company strategies come from.  Structure of the Area: The organization has recently gone through a change in the structure of the area, which means that the effects on the knowledge management currently cannot be analysed. Therefore a survey in a later stage is proposed, to be able to evaluate if the change has led to an improvement. Technical Infrastructure: The technical infrastructure is considered to be hard to handle. The recommendations are to increase accessibility, create uniformity and improve the search tool, as well as explore alternative forums for customer surveys among others. Culture: A sense of openness characterizes the organization with a great aptitude for the social interaction. However the aptitude for not sharing setbacks exists as well as a rivalry between the departments in the office. An increased collaboration between the departments, a stronger feeling of security and a restricted insight into the documented setbacks are recommended to improve the culture. Motivation: There is currently a positive attitude towards knowledge management within the area but there is a lack in motivation. Therefore it is recommended that mandatory steps related to knowledge management is conveyed and that the leadership clarify how knowledge management can increase the results of the department. Quality development: The organisation has implemented elements for knowledge sharing and quality improvements but certain areas could be improved. There is also a relatively high employee turnover at the moment which could result in the risk that some parts of the human capital will be lost. One recommendation is thereby to create comfort and a sense of belonging at the workplace and make room for new positions in order for the structure capital to be developed. The organisation should also invest in an increase in the human capital, increase the usage of measuring indication, implement changes in the technical infrastructure and include a quality manager in a bigger scale. Education: The educational aspect for the organisation is good since there is an implemented mentorship and a collaboration between project managers and assistant project managers as well as some collaboration between the sections. It is therefore recommended that the creating of room for reflection should continue and to facilitate it by implementing section reports and use documentation as support and not as a single source for knowledge. Another recommendation is the implementation of clearer guidelines for the mentorship.

Place, publisher, year, edition, pages
2017. , p. 75
Keywords [en]
Knowledge Management, knowledge sharing, knowledge transfer, project based organisation
Keywords [sv]
Kunskapshantering, kunskapsöverföring, erfarenhetsåterföring, knowledge management, projektbaserad organisation
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-211201Local ID: TRITA-FOB-ByF-MASTER-2017:31Archive number: 489OAI: oai:DiVA.org:kth-211201DiVA, id: diva2:1128129
Supervisors
Examiners
Available from: 2017-07-21 Created: 2017-07-21 Last updated: 2017-07-21Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

By organisation
Real Estate and Construction Management
Engineering and Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 260 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf