Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Attraktivitetens dynamik: studier av förändringar i arbetets attraktivitet
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.).
2007 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
Abstract [en]

This thesis takes a point of departure in the problems to recruit and retain personnel in woodworking companies. Companies, actors of society and researchers started with the ambition to create work which people, especially young ones, would like to have and where employees want to stay. The research has been carried out within the att…-project in collaboration between Dalarna University and National Institute for Working Life.

The primary purpose was to create deeper understanding of characteristics of attractive work. A distinction has been made between on the one hand what makes work attractive, and on the other hand changes of the attractiveness. The empirical problem with recruitment was a starting point, followed by an interaction between theory and empiricism. The relation to practioners can be described as interactive with usefulness in focus. Questionnaires, group discussions and interviews, as well as informal conversations, have been used in five separate studies.

The attractiveness of work depends on the individual’s estimation of the totality of work based upon her/his life situation. Characteristic for attractive work is that it is dynamic and comparative. Positive factors of work are related to other employments or to the idea of attractive work. A model of attractive work which represents an overall picture regarding what makes work attractive contains about 80 qualities in 22 dimensions. One finding is that changes in one dimension influences other dimensions. Another finding is that changed estimations of work depends both on changed valuation of the importance of different aspects of work, and on changed conception of the aspects.

It is not enough to do a single effort aimed at retaining and recruiting personnel since the attractiveness of work is dynamic and comparisons are made with other employments. Companies must continuously do efforts for more attractive work. Existing attractive qualities that are hidden from applicants can be displayed. Other qualities can be realized and added to. Knowledge about what makes work attractive and about the dynamic of the attractiveness is valuable to create more attractive work.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH , 2007. , p. 59, [2]
Series
Trita-IEO, ISSN 1100-7982 ; 2007:03
Keyword [en]
attractive work, needs, motivation, work satisfaction, dynamics, work environment, woodworking industry, log house building
National Category
Work Sciences
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-4401ISBN: 978-91-7178-683-8 (print)OAI: oai:DiVA.org:kth-4401DiVA, id: diva2:12152
Public defence
2007-06-07, Sal F3, KTH, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, 13:00
Opponent
Supervisors
Note
QC 20100713Available from: 2007-05-29 Created: 2007-05-29 Last updated: 2010-07-13Bibliographically approved
List of papers
1. En studie av ungdomars och anställdas syn på arbete i två kommuner i Dalarna
Open this publication in new window or tab >>En studie av ungdomars och anställdas syn på arbete i två kommuner i Dalarna
Show others...
2003 (Swedish)In: Arbete och hälsa, ISSN 0346-7821, Vol. 2, p. 52-Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A study of youths and employees opinions on work in two municipalities in Dalarna During the second half of the 1980:s attention was drawn to the difficulties for the industry to recruite youths. The difficulties to recruite had been made worse partly as a result of the decreasing batch of youths, partly of youths negative attitudes towards industrial work. When the state of the market turned to increased prosperity during the second half of the 1990:s, the difficulties in recruiting returned to... mer the agenda. The primary purpose of the study provides a data foundation for discussions in a development project aimed at increasing the attractiveness of manufacturing industry as a workplace. Other purposes concerns youths and employees opinions on ideal work and on industrial work. The study was turned towards youths in the ninth grade and to employees in small engineering workshops and in loghouse firms. The study was delimited to the municipalities Avesta and Rättvik in Dalarna, Sweden. The youths had higher estimates than the employees in both ideal and industrial work. The working environment, including physical, social and working organisational aspects, is the one aspect that the youths has put forward as most important for the firms to improve. Improvement in the working environment may be a suitable strategy to increase the interest for manufacturing and industrial work. A result of the study is that the environment and the treatment that youths experience in the contact with industry firms, e.g. by practical occupational experience, educational visits etc., has great importance for the youths opinion on work within the manufacturing industry.

Abstract [sv]

Under slutet av 1980-talet uppmärksammades att industrin hade svårigheter attattrahera ungdomar. Rekryteringsproblemen hade försvårats som en följd av delsminskande ungdomskullar, dels av ungdomars negativa attityd till arbete inomindustrin. När konjunkturen vände uppåt på mitten av 1990-talet kom rekryteringsproblemetåter upp på dagordningen.Huvudsyftet med studien var att ta fram ett fakta- och diskussionsunderlag förutvecklingsprocesser riktade mot utveckling av mer attraktiva tillverkningsföretag.Studiens delsyften handlar om ungdomars och anställdas syn på idealt arbete ochpå industriarbete. Undersökningen vände sig till elever i årskurs nio samt anställdainom mindre tillverkningsindustrier och inom timmerhustillverkning. Studien avgränsadestill kommunerna Avesta och Rättvik i Dalarnas län.Ungdomarna hade högre skattningar både på idealt arbete och industriarbete änvad de anställda hade. Arbetsmiljön, innefattande fysiska, sociala och arbetsorganisatoriskaaspekter, är det område som av ungdomarna har lyfts fram somviktigast för företagen att förbättra. Satsningar på arbetsmiljö kan vara en lämpligstrategi för att öka intresset för verkstads- och industriarbete. Ett annat resultat äratt det bemötande som ungdomar upplever i kontakter med företag, t.ex. viaPRAO, studiebesök m.m., har betydelse för ungdomarnas syn på arbete.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-5845 (URN)
Note
QC 20100713Available from: 2006-05-30 Created: 2006-05-30 Last updated: 2010-07-13Bibliographically approved
2. Attraktiv arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell
Open this publication in new window or tab >>Attraktiv arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell
2004 (Swedish)In: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, Vol. 1, p. 63-Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med undersökningen var att skapa fördjupad kunskap och förståelse förvad som gör arbete attraktivt, samt skapa en modell vars generaliserbarhet sedanprövas. Studien hade en kvalitativ ansats, med utgångspunkt i en kartläggningsmetod.Resultaten av studien ställs mot tidigare forskning i form av organisations- ochmotivationsteorier, samt mot tidigare litteratur om attraktivt arbete och närliggandebegrepp. Ett konstaterande var att den tidigare litteraturen på områdetinte är tillräcklig för en förståelse av vad som gör arbete attraktivt, då den oftahar andra utgångspunkter.I analyserna av det empiriska materialet har tre kategorier identifierats. Attraktivtarbetsinnehåll innehåller dimensioner som handlar om vad och hur denanställde gör under utförandet av arbetet. Exempel är arbetstakt, handlingsfrihetoch variation. Arbetstillfredsställelse innehåller dimensioner som handlar om vadden anställde upplever att den får ut av att utföra arbetet. Exempel är erkänsla,status och stimulans. Attraktiva arbetsförhållanden innehåller dimensioner som ärgemensamma för alla anställda på ett företag, dvs de är inte beroende av despecifika arbetsuppgifterna eller av vad den anställda upplever att den får ut avatt utföra arbetet. Exempel är arbetstiden, den fysiska arbetsmiljön och ledarskap.Modellen av attraktivt arbete representerar en helhetssyn på vad som gör ettarbete attraktivt och kan ligga till grund för fortsatt forskning eller utvecklingsarbete.Innehållet i modellen stämmer väl överens med det som tidigareforskning har visat är viktigt. Men samtidigt finns ett behov av att lära en del avde äldre tankestrukturerna, eftersom de innehåller drag som i vissa fall står imotsats till attraktivt arbete.

Abstract [en]

The purpose of the study was to create a deeper knowledge and understanding ofwhat makes work attractive, and to create a model and to test the possibility togeneralize the model. The study had a qualitative approach, with a starting pointin a mapping method.The results of the study are put in relation to prior research, constituted bytheories on organization and motivation, and in relation to literature on attractivework and adjacent concepts. An establishment was that the prior literature onattractive work is not adequate to give an understanding for what makes workattractive, due to unsuitable starting points.Three different categories have been identified in the analyses of the empiricalmaterial. Attractive work contents include dimensions that deal with what andhow the employee is doing during the performance of the job. Examples areworking speed, freedom of action and variation. Work satisfaction includesdimensions that deal with what the employee think he or she gets out of doing thejob. Examples are acknowledgement, status and stimulation. Attractive workingconditions deal with dimensions that are common for every employee within acompany or organization. These dimensions are not dependent on the specificwork tasks of how the employee thinks about what he or she gets out of doing thejob. Examples are working hours, physical work environment and leadership.The model of attractive work represents an overall picture about what makeswork attractive and it can form a base for continued research or developmentwork. The contents of the model corresponds to what prior research has shown isimportant. But at the same time there is a need to de-learn some of the old structuresof thought, since they include features that in some cases constitutes theopposite to an attractive work.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-7208 (URN)
Note
QC 20100713Available from: 2007-05-29 Created: 2007-05-29 Last updated: 2010-09-29Bibliographically approved
3. The attractiveness on the work in affected when production of handcrafted log houses moves indoors
Open this publication in new window or tab >>The attractiveness on the work in affected when production of handcrafted log houses moves indoors
2006 (English)In: Silva Fennica, ISSN 0037-5330, E-ISSN 2242-4075, Vol. 40, no 3, p. 545-558Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Viewed from a historical perspective, a shift has occurred within the forestry and wood sector towards indoor work. In Sweden, the production of handcrafted log houses has now also begun to move indoors. With a point of departure in development processes within the log house sector involving working indoors, education, work attractiveness, between 2001-2005, the aim of this study was to compare indoor work with outdoor work, based on log house builders' experience of working on handcrafted log houses. Methods used in the interactive development project involving apprentices, experienced log house builders and researchers, were participation with continuous documentation of experiences and opinions; questions; interviews; and measurement of the work environment. The Attractive Work Model has been used in order to analyse perceptions and values. The changes, 15 out of 22 areas, were perceived both negatively and positively. Therefore, it can not be said that working on traditional, handcrafted log houses becomes more attractive if it is moved indoors. The majority wanted to work both outdoors and indoors, while most of the others only wanted to work outdoors. The results indicate that there is scope for developing more attractive work indoors by utilising experiences from log house builders and closely related activities such as the forestry and wood sector. Changes made within one area of work attractiveness affect other areas. Further research is needed both with regard to comparisons between indoor and outdoor work and regarding the interaction between the areas that are identified in the Attractive Work Model.

Keyword
log house building; attractive work; indoor; outdoor; work environment
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-7209 (URN)000240672300012 ()
Note
QC 20100713Available from: 2007-05-29 Created: 2007-05-29 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
4. Från elev till verksam timmerman: en utvecklingsprocess
Open this publication in new window or tab >>Från elev till verksam timmerman: en utvecklingsprocess
2006 (Swedish)In: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, no 13Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Denna studie har sin grund i timmerhusbranschens behov av ny arbetskraft. Enförutsättning för hantverksyrkets överlevnad var personer som ville utbilda sigtill timmermän, för att sedan arbeta i och utveckla branschen.Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, attraktiviteten i hantverksyrkettimmerhustillverkning förändras under och efter utbildning. Därtill förs resonemangom vad som påverkat individens bedömning av attraktiviteten.Den longitudinella studien har pågått från 2001 till 2005. Undersökningsgrupphar varit de två första årgångarna elever (skola-arbetslivsgrupp) på den nystartadeettåriga gymnasiala påbyggnadskursen Tillverkning av timmerhus. Somkomplement har elever i de två därpå följande årgångarna (skolgrupp) studeratsunder sin utbildningstid. De metoder som använts är enkäter, semistruktureradeintervjuer, fokusgrupper, informella samtal, samt studier av egna och andrasmötes- och observationsanteckningar.Den övergripande slutsatsen från studien är att attraktiviteten i hantverksyrketförändrades under och efter utbildningen. Förväntningarna på kommande arbetesolika aspekter var högre än realiteten vid yrkesverksamhet. Dock var arbetetsattraktivitet, totalt sett, högre vid yrkesverksamhet än samma arbetes attraktiviteti slutet av utbildningen.Det är många och varierande aspekter som bidrar till att göra ett arbeteattraktivt. En förändrad värdering av ett aktuellt arbete beror både på förändradvärdering av olika aspekters betydelse och på förändrad upplevelse av det aktuellaarbetet. Arbete med tillverkning av timmerhus anses attraktivt av dem somutbildat sig till yrket och därmed uppfyller det traditionella hantverksyrket i höggrad deras postmaterialistiska värderingar. Positiva samband finns mellan utbildningsyrketsoch utbildningens attraktivitet. Nyutbildade upplever, jämfört mederfarna yrkesmän, att hantverksarbetet i högre grad uppfyllde deras önskemål avarbete.Även om arbete med tillverkning av timmerhus anses attraktivt finns områdensom behöver utvecklas för att öka attraktiviteten, till exempel att erbjuda hälsosammarefysisk belastning och att underlätta inträde i yrket efter utbildning.Timmerhusbranschen behöver också arbeta för att skapa och visa upp timmermansyrketsom ett attraktivt arbete och lämpligt alternativ. De områden someleverna såg som attraktiva – till exempel att arbetet är skapande, bra miljö,uppskattning och eget arbetstempo – behöver förvaltas, utvecklas och marknadsförasför att locka och behålla nya timmermän i branschen.

Abstract [en]

This study has a point of departure in the recruitment difficulties in the log housebuilding sector. The need of persons who wants to educate in, work with anddevelop the sector was seen as a precondition for the survival of the sector.The aim of the study is to investigate if the attractiveness of the handcraft ofloghouse production changes during and after education, and if so, how itchanges. Moreover, which aspects that influence the individual’s estimation ofthe attractiveness will be discussed.The study has been conducted from 2001–2005. Apprentices from the firstfour years of the recently-started one-year post-secondary training programmeentitled “Production of loghouse” have been respondents. The apprentices fromthe first two years have been in focus of the study and apprentices from the thirdand fourth year have been studied as complement. Methods used are surveys,semi-structured interviews, focus groups, informal discussions, and studies ofboth own and other’s documentation from meetings and observations.The main conclusion is that the attractiveness of handcrafted loghouseproduction did change during and after the education. Also the expectations onareas of the future work were higher than the reality in the occupation. Although,the overall attractivity of the handcraft was perceived to be higher in theoccupation, than at the end of the education.There are many and varying areas which contribute to make a work attractive.A changed valuation of the attractiveness of the actual work depend both onchanged valuation of the importance of separate areas and on changed view ofthe actual work. Work with production of log houses are seen as attractive bypersons educated for the work and the traditional handcraft will thereby to a highdegree fulfil their post materialistic values. Relations were found between theattractiveness of the education and the attractiveness of the handcraft. Newlyeducated persons find, compared to experienced workers, that the handcraft to ahigher degree fulfils their wishes of work.Even though work with production of log houses is seen as attractive, there areareas which needs to be developed to increase the attractivity, for example tooffer healthier physical workload and to make the transition from education tooccupation easier. The sector of log house production also needs to make effortsto create and present the work as an attractive work. The areas which are seen asattractive, for example creativeness, should be conserved, developed andmarketed in aim to attract and keep new log house builders in the sector.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-7210 (URN)
Note
QC 20100713Available from: 2007-05-29 Created: 2007-05-29 Last updated: 2010-07-13Bibliographically approved
5. Införande av systematisk arbetsmiljöarbete på träföretag: utvärdeling av en metod, dess resultat och påverkan på arbetets attraktivitet
Open this publication in new window or tab >>Införande av systematisk arbetsmiljöarbete på träföretag: utvärdeling av en metod, dess resultat och påverkan på arbetets attraktivitet
2006 (Swedish)In: Arbete och hälsa, ISSN 0346-7821, no 15Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Träföretag i Dalarna förväntade sig att ett förbättrat och systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM) leder till attraktivare och bättre arbete, vilket i sin tur leder till förbättradrekrytering av personal. Fem träföretag valde att delta i ett projekt därSAM infördes med en utvecklad metod kallad TräSAM. Projektet innehöll tredelar – genomförande av SAM, konsultstöd och revision. TräSAM-metodenbestod av ett utbildningsprogram som involverade alla anställda på företaget.Det övergripande syftet var att praktiskt prova och utvärdera TräSAM-metoden,samt att undersöka hur arbetets attraktivitet förändrats.I projektet ingick företag som tillverkade dörrar (25 anställda), hus (22), kökssnickerier(16) och träkomponenter (22) samt ett sågverk (90). Enkäter, deltagandeoch intervjuer i kombination med litteraturstudier användes för att utvärderaTräSAM. Samtliga anställda på företagen deltog i utvärderingen. Utvärderingengjordes med avseende på process (metodens styrkor och svagheter),resultat och effekt, med utgångspunkt i företagens och deras personals behov.TräSAM-metoden innehåller till stor del de framgångsfaktorer som tidigareforskning identifierat för fungerande SAM i småföretag. Därtill har metodenmotivations- och engagemangsskapande egenskaper.Metodens förtjänster är främst att företagen själva stegvis inför SAM, som ettlagarbete, med stöd av arbetsmiljöintermediärer.TräSAM-metoden har visat sig kunna genomföras på små företag som ärberedda att avsätta de resurser som krävs för metodens genomförande.Arbetena blev attraktivare enligt de anställda på alla företag som deltog iTräSAM. Många kvaliteter i ett Attraktivt Arbete ökade signifikant, enligtpersonalen på fyra av de fem företagen. Såväl arbetsförhållanden, arbetsinnehållsom arbetstillfredsställelse ökade.Ett attraktivt arbete bidrar till att behålla, engagera och attrahera personal. Utvärderingenvisar att genomförandet av TräSAM har bidragit till att öka arbetetsattraktivitet. Ett företags önskan att erbjuda attraktiva arbeten kan alltså varamotiverande till att införa SAM. En väl genomförd implementering och ettfungerande SAM kan därmed också förbättra rekryteringen av personal.

Abstract [en]

Woodworking companies in Dalecarlia expected that improved and systematicwork environment management (SAM) should lead to more attractive and betterwork and thereby better recruitment. According to Swedish law all companiesmust have a functioning SAM. Five companies took part in a project where SAMwas implemented through a developed method called TräSAM. The project containedthree parts – implementation of SAM, consulting support and audit. TheTräSAM-method was an education program which involved all employees at thecompanies.The aim of the study was to practically test and evaluate the TräSAM-methodand to study changes in work attractiveness.Involved in the project were companies manufacturing doors (25 employees),houses (22), joineries for kitchen (16) and parts for construction (22), and a sawmill(90). Surveys, participation and interviews, together with studies of literaturewere used to evaluate TräSAM. All employees at the companies took part in theevaluation. The evaluation concerned the process (strengths and weaknesses of themethod), results and effects, based on the needs of the companies and their employees.The TräSAM-method, to a large extent, contained success factors which havebeen identified in earlier research as supporting a functioning SAM in smallcompanies. The method also has properties that stimulate motivation andengagement.The success of the method is mainly that the companies, stepwise, implementSAM by themselves as a team work, with support from work environment consultants.It has been shown that the TräSAM-method can be used at small companieswhich are prepared to allocate the demanded resources for implementingthe method.The work became more attractive according to the employees at all companiesin the project. Many qualities of an Attractive Work increased significantly, accordingto the personnel, at four of the five companies. Qualities of work conditionsas well as work content and work satisfaction increased.An attractive work help to keep, engage and attract personnel. The evaluationshows that the implementation of TräSAM has contributed to increasing attractivenessof the work. A company that wants to offer attractive work may thereforebecome motivated to implement systematic work environment management.Thus, a well implemented and a functioning SAM may improve the recruitment ofpersonnel.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-7211 (URN)
Note
QC 20100713Available from: 2007-05-29 Created: 2007-05-29 Last updated: 2010-07-13Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(800 kB)856 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 800 kBChecksum MD5
0d1ce364f6e47bc52fd8697a5928a32250e3b267741d54e0c69197ba9d2eec9aff78257d
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Hedlund, Ann
By organisation
Industrial Economics and Management (Dept.)
Work Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 856 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 911 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf