Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Gaussian beam summation in shallow waveguides
KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Aeronautical and Vehicle Engineering.
2008 (English)In: Wave motion, ISSN 0165-2125, Vol. 45, no 4, 445-456 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The complex beam parameter a controls the beamwidth and the curvature of the wavefront of a Gaussian beam. Here some strategies for choosing a are analysed for a shallow cylindrically symmetric waveguide and examplified by three choices of a used in the calculation of synthetic impulse responses by Gaussian beam summation.

The geometry of the shallow waveguide puts a restriction on the feasible width of the beams, since beams that are too wide cause problems with end effects in the summation. Best results in the numerical examples are observed when choosing epsilon to give plane wavefronts and narrow beams at the points contributing to the field, so that the end effects are negligible.

The expansion of a point source into beams for launch-angle-dependent epsilon is shown to agree with the commonly used expansion, corresponding to launch-angle-independent epsilon.

Place, publisher, year, edition, pages
2008. Vol. 45, no 4, 445-456 p.
Keyword [en]
Acoustics; Caustics; Gaussian beam; Shadow zone; Waveguide; Acoustic waves; Circular waveguides; Computational methods; Numerical methods; Wavefronts; Beamwidth; Gaussian beam summation; Shallow waveguide; Gaussian beams; Acoustic waves; Circular waveguides; Computational methods; Gaussian beams; Numerical methods; Wavefronts; acoustic wave; electromagnetic wave; Gaussian method; numerical model; point source; wave propagation
National Category
Fluid Mechanics and Acoustics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-7793DOI: 10.1016/j.wavemoti.2007.09.003ISI: 000255418300006ScopusID: 2-s2.0-40649124533OAI: oai:DiVA.org:kth-7793DiVA: diva2:12921
Note
QC 20100819. Uppdaterad från In press till Published 20100819.Available from: 2007-12-10 Created: 2007-12-10 Last updated: 2010-08-19Bibliographically approved
In thesis
1. Physical modelling of acoustic shallow-water communication channels
Open this publication in new window or tab >>Physical modelling of acoustic shallow-water communication channels
2007 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
Abstract [sv]

Akustiska kanaler för undervattenskommunikation är flervägskanaler där ljudet reflekteras från havets yta och botten och bryts vid ljudhastighetsförändringar. I grunt vatten är impulssvaret långt jämfört med symbolernas tidslängd i ett utskickat meddelande. Detta orsakar intersymbolinterferens, vilket gör det svårt att återskapa meddelandet.

Denna avhandling behandlar fysikalisk modellering av kommunikationskanalen. Sådan modellering kan öka insikten om de svårigheter som finns vid design av kommunikationssystem och kan vara till hjälp vid utveckling av lämpliga modulationstekniker och avkodningsalgoritmer. Ljudutbredningen simuleras med en strålgångsmetod med reflektionskoefficienter beräknade för plana vågor. I artikel 4 och 5 utvidgas modellen till en algoritm för gaussisk strålsummation.

De viktigaste vetenskapliga bidragen är följande.

Artikel 1:

Aktuell kunskap om impulssvaret hos kommunikationskanalen gör det betydligt lättare att tolka det mottagna meddelandet. I denna artikel studeras tidsvariabiliteten hos impulssvaret i termer av bitfelssannolikhet när ett gammalt impulssvar används för kanalutjämning. Tidsvariabiliteten visar sig variera avsevärt med mottagarpositionen, inte bara när det gäller avståndet till sändaren, utan även när det gäller placeringen i djupled.

Artikel 2:

En hybridmetod presenteras, där strålgång i ett avståndsberoende medium kombineras med lokal fullfältsmodellering av interaktionen med havsbottnen. Metoden används för simuleringar av akustisk kommunikation i grunt vatten.

Artikel 3:

För att kunna göra tillförlitliga simuleringar av ljudutbredning behöver man god kunskap om mediets ljudhastighetsprofil --- information som inte alltid är tillgänglig. I denna artikel används den hybrida strålgångsmetoden från artikel 2 för att skatta ljudhastighetsprofilen från kommunikationsdata. Miljöparametrarna som beräknats genom inversionen minskar avvikelsen mellan simulerade och observerade skattningar av impulssvaret jämfört med avvikelsen då en uppmätt, två dagar gammal ljudhastighetsprofil används vid simuleringen. Miljömodellen används också för en genomgång av alternativa käll- och mottagarpositioner.

Artikel 4:

Gaussisk strålsummation är en vågutbredningsmodell som liknar strålgång men kan ge korrekta resultat i strålgångens singulära områden, som skuggzoner och kaustikor. I denna artikel diskuteras hur några olika val av den komplexa strålparametern $\epsilon$ fungerar i grunda vågledare. Bäst resultat erhålls om man väljer $\epsilon$ så att strålen blir smal i punkten närmast mottagaren och får en plan vågfront där.

Artikel 5:

En adaptiv metod för gaussisk strålsummation i grunda vågledare presenteras. Algoritmen ger en noggrannhet som är bättre än eller minst lika bra som strålgångens, även i grunda vågledare med en starkt djupberoende ljudhastighet.

Abstract [en]

Acoustic underwater communication channels are multipath channels where sound is reflected from the surface and the bottom of the sea and refracted by sound speed variations. In shallow water, the impulse response is typically long compared to the time length of the symbols in a transmitted message. This causes inter-symbol interference, which makes the message difficult to decode.

This thesis deals with physical modelling of the communication channel. Such modelling can provide insight into the difficulties of communication system design and may serve as an aid in the development of appropriate modulation techniques and decoding algorithms. The sound propagation is simulated by a ray tracing method with plane-wave reflection coefficients, in papers 4 and 5 expanded to a Gaussian beam summation algorithm.

The main scientific contributions are the following.

Paper 1:

Up-to-date knowledge of the impulse response of the communication channel considerably simplifies the extraction of information from a detected signal. In this paper the time variability of the impulse response is studied in terms of the bit-error rate, when an old impulse response is used for channel equalisation. The time variability is found to vary significantly with the receiver position, not only in range, but also in depth.

Paper 2:

A hybrid raytrace method is presented, combining ray tracing in a range-dependent water column with local full-field modelling of the seabed interaction. The method is applied to simulations of acoustic communication in shallow water.

Paper 3:

To be able to make reliable simulations of sound propagation, one needs to know, quite accurately, the sound speed profile of the medium --- information which is not always available. In this paper the hybrid raytrace method from paper 2 is used to estimate the sound speed profile from communication data. The environmental model obtained by the inversion reduces the mismatch between the modelled and the observed impulse response estimates, compared to the mismatch with a two-days-old sound speed profile. The model is also used to investigate alternative source-receiver configurations.

Paper 4:

Gaussian beam summation is a wave propagation model similar to ray tracing, which can yield correct results in singular regions like shadow zones and caustic points. In this paper some different choices of the complex beam parameter $\epsilon$ are discussed for shallow waveguides. Best results are observed when $\epsilon$ is chosen so that each beam is narrow at the point where it is closest to the receiver and has a plane wavefront there.

Paper 5:

An adaptive method for Gaussian beam summation in shallow waveguides is presented. The algorithm yields better or at least as good accuracy as ray tracing, even in shallow waveguides with a strongly depth-dependent sound speed profile.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KTH, 2007. 34 p.
Series
Trita-AVE, ISSN 1651-7660 ; 2007:72
Keyword
underwater acoustics, hydroacoustics, time variability, ray tracing, Gaussian beam summation, sound propagation models, shallow water, waveguides, caustics, underwater communication, undervattensakustik, hydroakustik, tidsvariabilitet, strålgång, gaussisk strålsummation, ljudutbredningsmodeller, grunt vatten, vågledare, kaustikor, undervattenskommunikation
National Category
Fluid Mechanics and Acoustics
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-4572 (URN)978-91-7178-805-4 (ISBN)
Public defence
2007-12-19, F3, KTH, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, 10:00
Opponent
Supervisors
Note
QC 20100819Available from: 2007-12-10 Created: 2007-12-10 Last updated: 2010-08-19Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text

Other links

Publisher's full textScopusScienceDirect

Search in DiVA

By author/editor
Svensson, Elin
By organisation
Aeronautical and Vehicle Engineering
In the same journal
Wave motion
Fluid Mechanics and Acoustics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Altmetric score

Total: 69 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link