Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
En ny färdplan mot hållbarabostäder
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management.
2014 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Bakgrunden till examensarbetet är det kommande stora bostadsbyggandet som ska få bot på

storstädernas bostadsbrist. Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålen, God bebyggd miljö,

Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö, som berör bostadsbyggandet med dagens beslutade

eller planerade styrmedel. Nya bostäder behöver uppföras i enlighet med hållbar utvecklingens

tre beståndsdelar: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet under hela

byggprocessen från idé till rivning.

Denna studie beskriver vad som identifierar ”

hållbara bostäder” och dess kriterier som behöver

beaktas i byggprocessen för ett lyckat hållbart bostadsprojekt. För att skapa hållbara bostäder

behöver de involverade aktörerna i ett bostadsprojekt vara medvetna om vad hållbara bostäder

kännetecknas av och vilka nyttoeffekter hållbarhetsinsatser medför. Studiens presenterade

hållbarhetskriterier är:

1. Lätt att använda

2. Lätt att bygga

3. Lätt att förvalta och sköta

4. Estetisk tilltalande

5. Beständig

6. Lätt att uppfölja och utvärdera

7. Minimal energi- och vattenanvändning

8. Lätt att hantera husavfall och spillvatten

9. Robust med avseende av framtida klimatförändringar

10. God inomhusmiljö

11. Sunda material med minimal ekologisk påverkan och minimal påverkan på människors

hälsa

12. Säker

2

13. Flexibel och anpassbar för nya behov och krav

14. Acceptabel avkastning för samtliga involverade investerare

15. Boendegemenskapslokaler

De bostäder som byggs idag ska stå under lång tid i en okänd framtid med exempelvis okänt

klimat. De lösningar som tillämpas i nya bostäder låses för lång tid. Det är därför av stor

betydelse att hållbarhetskvaliteter beaktas, optimeras, implementeras och utvärderas i nya

bostadsprojekt. En stark byggherreroll är en avgörande faktor i förändrings- och

utvecklingsarbetet mot hållbara bostäder under förutsättning att byggherren har viljan och

kompetensen. De ovan nämnda hållbarhetskriterierna kan lätt planeras bort med en byggherre

som har ett kortsiktigt perspektiv.

BIM skapar bättre förutsättningar att involvera de värdeskapande aktörerna tidigt i

bostadsprojektet samt att skapa flerpartssamarbeten med en god kommunikation och inte minst

för att på ett systematiskt sätt optimera hållbarhetskriterierna. I studien har ett BIMbostadsprojekt

som är under produktion undersökts genom att projekt- och projekteringsledaren

har intervjuats. Resultatet pekar på att BIM-tillämpningar har lett till högre produktivitet, högre

kvalitet, mindre osäkerhet och mindre informationsförlust i byggprocessen. Inflyttningen

kommer att ske 3 månader tidigare än planerat tack vare tillämpning av BIM. Resultatet visar

även att det finns starka kopplingar mellan hållbara bostäder enligt studiens definition och BIM.

Kopplingen gäller alla tre aspekter av hållbar utveckling. Intervjuer med två andra aktörer visar

samma resultat vilket stärker påståendet.

En annan metod som har lett till ekonomisk hållbara bostäder är industriellt bostadsbyggande.

Metoden har resulterat i mindre slöseri i bostadsbyggandet genom att synliggöra de ickevärdeskapande

aktiviteterna och minimera dem. En definition av industriellt byggande som har

underlättat tillämpningen, uppföljningen och utvärderingen av industriellt bostadsbyggande är

Jerker Lessings definition och koncept som presenteras i arbetet. En viktig avgörande faktor i

industriellt bostadsbyggandet är flexibiliteten i metoden. Det är viktigt att det finns ett gott

samspel mellan design, teknik och ekonomi i metoden.

Hållbara bostäder kan bli verklighet om ovan nämnda hållbara bostäders kriterier beaktas och

optimeras i tidiga skeden och under produktbestämningsfasen, verifieras under

produktbestämningsfasen och produktframställningsfasen och, också valideras och utvärderas

under produktanvändningsfasen. Förutsättningen för alla nya arbetssätt, nämligen BIM-IKT,

industriellt byggande och tidig samverkan, som underlättar färden

mot hållbara bostäder är

långsiktighet och användningen av rätt verktyg och roller i projektet.

Abstract [en]

The background to this study is the ongoing housing constructions that are set to become the

cure for the existing housing shortage inside the Swedish large cities. It is not possible to achieve

the environmental quality objectives, involving housing construction, namely "

Good Built

Environment

", "Reduced Climate Impact" and "Non-toxic environment" with the present

assessments or planned management control measures. New homes need to be built in

accordance to the three components of sustainable development, namely economic sustainability,

environmental sustainability and social sustainability throughout the entire construction process

from conception to demolition.

This report describes what identifies "

sustainable housing" and, its criteria to be considered

during the construction process. In order to develop sustainable housing, those involved in the

construction projects should be well-informed and have knowledge about what is characterized

by sustainable housing as well as be aware of the beneficial effects of sustainability measures.

The presented sustainability criteria in this study are:

1. Easy to use

2. Easy to build

3. Easy to control and manage

4. Aesthetic appeal

5. Static

6. Easy to monitor and assess

7. Minimize energy and water use

8. Easy to handle waste and wastewater

9. Robust with respect to future climate change

10. A good indoor environment

11. Sound material with minimal ecological impact and minimal impact on human health

12. Secure

13. Flexible and adaptable to changing needs and requirements

5

14. Fair returns for all involved investors

15. Accommodation Community Premises

The homes being built today will last for a long time in an unknown future, for example,

unknown climate. The solutions that are today applied in the new homes are locked for a long

time in the future. It is therefore very important that sustainability qualities are considered,

optimized, implemented and evaluated in each new housing construction. A strong developers’

role is a key success factor both in the changing process and the development towards more

sustainable housing, provided that the developers have the will and the required skills. The

aforementioned sustainability criteria could be easily ignored as a product of the builders’ shortterm

perspective.

BIM generates better conditions in order to involve the value chains in the housing project

during early phases. It also cultivates multi-party collaborations, improved communications as

well as systematically optimized sustainability criteria. In this study, a BIM-housing project that

is under construction is examined through direct interview with the project- and projecting

manager. The results indicate that BIM applications lead to higher productivity, higher quality,

less uncertainty and less information loss in the construction process. The move-in will take

place three months earlier than planned thanks to the application of BIM. The results also show

that there are strong linkages between sustainable housing, which is identified in this study, and

BIM. The connections are applied to all the three aspects involving sustainable development.

Interviews with two other players show the same results which reinforces the arguments.

Another method that has led to economically sustainable housing is the industrial housing

construction. This method has resulted in less waste in the construction thanks to the

identification of the non-value-adding activities, and minimizing the impacts. One definition of

industrial housing construction”, which has facilitated the implementation, monitoring and

evaluation of the industrial housing constructions is the

Jerker Lessing's definition. The relevant

concept is presented in this report. An important determining factor of industrial housing

construction is the flexibility of the method itself. It is important that there is good interaction

between design, technology and the economics according to this method.

Sustainable housing can become a reality only if the above criteria are considered and optimized

during the early stages of product determination phases. Furthermore, if these are verified during

product determination and production phases and, also validated and evaluated during the

product usage phases. The prerequisite for all new working method, namely BIM-ICT, industrial

construction, and early collaboration that facilitates the journey towards sustainable housing is

long-term thinking and the use of proper tools and roles in the

proper tools and roles in the project.

Place, publisher, year, edition, pages
2014.
Keywords [en]
Sustainable Housing, BIM-ICT, Industrial Housing Construction, the Developers Role and the Early Interaction
Keywords [sv]
Hållbara bostäder, BIM-IKT, industriellt bostadsbyggande, byggherrerollen och tidig samverkan
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-147325OAI: oai:DiVA.org:kth-147325DiVA, id: diva2:729292
Supervisors
Examiners
Available from: 2014-06-25 Created: 2014-06-25 Last updated: 2014-06-25Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

By organisation
Real Estate and Construction Management
Engineering and Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 239 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf