Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Dagsljusfaktorer vid miljöcertifiering av byggnader En jämförelse mellan beräkningar och mätningar
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering.
2014 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

nivåer i olika miljöcertifieringssystem. Strävan är att förbättra både den yttre och inre miljön och samtidigt jobba för att producera hållbara byggnader. För att minska energianvändningen och öka välbefinnandet det viktigt att ha nödvändigt dagsljusinsläpp på platser där vi vistas dagligen. Detta är extra viktigt i det moderna samhället eftersom vi i dag tillbringar en stor del av våra liv inomhus.

Ett syfte med detta examensarbete är att undersöka vilka dagsljuskrav som ställs i olika miljöcertifieringssystem samt hur man kan uppfylla dessa krav. I arbetet har även två olika simuleringsprogram använts för att jämföra resultatet med två olika mätinstrument. Vidare studeras dagsljusets roll för människans välmående och produktivitet. Arbetet redovisar även olika alternativa metoder att föra in dagsljus i byggnaders centrala delar, dit dagsljus normalt har svårt att nå fram.

 

För att få en djupare förståelse angående de krav som ställs och undersöka om det är möjligt att uppfylla dessa krav, skapades modeller av ett rum i två olika simuleringsprogram. Modellerna ritades i Velux daylight som är ett gratisprogram samt IES (Integrated Environmental Solutions) som är ett kommersiellt program har stor spridning över världen. Med programmen gjordes lika beräkningar som därefter undersöktes angående hur och varför resultaten skiljer sig åt. För att veta vilket av dessa simuleringsprogram som stämmer mest med verkligheten gjordes även handberäkningar och mätningar som kontroll.

Resultaten ifrån simuleringsprogrammen visar att programmet Velux pekar på att dagsljuskraven uppfylls i det aktuella rummet medan programmet IES VS ger resultatet att det aktuella rummet inte uppfyller kraven. Handberäkningarna enligt beprövade metoder och mätningarna stöder resultaten från IES VS beräkningarna.

Ibland tar man tyvärr inte hänsyn till kringliggande faktorer som kan påverka solinsläppet, vilket naturligtvis är viktigt för att få realistiska simuleringsresultat. För att uppfylla dagsljuskraven kan det bli nödvändigt att motarbeta andra miljöcertifieringskrav. Detta genom att till exempel ha stora glasfasader för att föra in mer dagsljus vilket ökar energiförlusterna på vintern och solvärmelasten på sommaren. Detta kan då innebära högre energianvändning både under både vinter och sommar.

 

Abstract [en]

Today different voluntary requirements are set to reduce environmental impact and to meet levels in various environmental certification systems. The aim is to improve both the external and internal environment while working to produce sustainable buildings. To reduce energy consumption and improve well-being it is important to have necessary daylight entering in places we spend time at daily. This is particularly important in modern society because today we spend a big part of our lives indoors.

 

One aim of this thesis is to investigate the daylight requirements in various environmental certifications, and how to meet these requirements. In this thesis two different simulation programs were used to compare the results of two different measuring instruments. Furthermore, the daylights role in human well-being and productivity are studied. The work also presents various alternative methods to bring daylight into the central parts of buildings, where it is normally difficult for daylight to reach.

 

To gain a deeper understanding about the requirements and examine whether it is possible to meet these requirements, models of a room was created in two different simulation programs. The models were designed in Velux daylight, which is a freeware and IES (Integrated Environmental Solutions), which is a commercial program that has spread widely across the world. With the programs equal calculations were made and later examined regarding how and why the results differ. In order to know which of these simulation programs that were most accurate with reality and in order to check that results are consistent with reality, hand calculations and measurements were made as control.

 

The results from the simulation programs shows that the Velux program indicates that daylight requirements for this room is met, while the IES VS program shows that the room in question does not meet the set requirements. The hand calculations that were made, using proven methods and measurements, supports the findings of IES VS calculations.

 

Unfortunately, sometimes there is no account of surrounding factors that can affect the solar let in, which obviously is important to get realistic simulation results. To meet the daylight requirements it may be necessary to counter other environmental certification requirements.

For example; having large glass facades, to bring more natural light in, increases energy loss during the winter and solar heat load during the summer. This can, in its turn, lead to higher energy use during both winter and summer.

Place, publisher, year, edition, pages
2014.
Series
Examensarbete Installationsteknik, 2014-01
Keyword [sv]
mijöpåverkan, hållbara byggnader, energianvändning
National Category
Civil Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-156204OAI: oai:DiVA.org:kth-156204DiVA: diva2:765789
Subject / course
Building Services Engineering and Energy
Educational program
Master of Science in Engineering - Urban Management
Supervisors
Examiners
Available from: 2014-11-25 Created: 2014-11-25 Last updated: 2014-11-25Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
Civil and Architectural Engineering
Civil Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 143 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link