Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Stockholms Fiskmarknad
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Architecture.
2017 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title
Stockholms Fishmarket (English)
Abstract [sv]

Koncept

En fiskmarknad som attraktion

Låt denna containerbaserade byggnad få vara ett levande konstverk som tar tillvara på platsens egenskaper och historia samtidigt som det är en mötesplats för nyfikna och marknad för fiskälskare. Det som driver marknaden är ett “allt ska synas” motto där hela processen får ta plats och skina igenom. Marknaden får sitt egna lilla kretslopp där dess resurser så som fiskrens tas tillvara på. Detta kan sedan ge tillbaka till staden i form av ett biotoptak där en gräsmatta anläggs och bildar en minipark. Något som verkligen fattas på platsen idag. Det skapas inte bara en fiskmarknad utan blandar maten med nöje.

Platsanalys

I platsanalysen kom jag fram till att platsen är en fartled som traffikeras av både bilar, cycklister och gångare men det är också en förbipassage. Det är ett ypperligt solläge men ofta mycket blåsigt vilket bidrar till att man inte stannar till och spenderar tid på platsen idag. Det är en väldigt kal plats som saknar grönområden, vilket är mycket påtagligt i nuläget. 

Slutsatsen till denna information var att ta tillvara på platsens egenskaper och försöka se dem i ett positivt ljus. Det är ett fantastiskt solläge som borde tas tillvara på, det är en fartled vilket betyder att det redan passerar mycket människor på platsen, det gäller bara att skapa något som får dem att vilja stanna upp och ta några minuter till att utforska denna plats. Kanske är det som behövs något lekfullt och föränderligt för att locka fram nyfikenheten i besökarna. 

Utförande

Skeppsbrokajen har en lång historia där platsen började som lastkaj. Runt 1920 talet var skeppsbron centralt för mycket av all export och import. Då pryddes kajen av olika skepp och stora lyftkranar som lastade av frakten från båtarna.

Merparten av dessa magnifika kranar har blivit skrotade för att de blivit ersatta och satta ur funtion, men det finns en kvar. Den står för tillfället på Beckholmen där den snart är klar med sitt sista arbete och schemalagd för att sedan skrotas. Kranens ägare har gått ut i media om detta och folk rasar. Befolkningen har förälskat sig i denna kran som blivit till ett slags märke för staden och vill inte se den skrotas. Det vill inte jag heller. 

I mitt förslag ska kranen flyttas tillbaka till sitt ursprung där spåren fortfarande är kvar och kajen ska få återse lite av den charm den en gång i tiden hade som lastkaj. 

Det för en till frågan, vad är en lastkaj idag?

Dagens lastkajer runt om i världen är prydda utav den smarta lilla modulen kallad container. Denna är standardiserad för att kunna transportera alla typer utav gods och kommer i olika storlekar som är tillverkade för att oavsett storlek kunna lastas på varann med mycket hög lastkapacitet. En container är helt återanvändbar och om den inte kan användas som container igen kan den brytas ner och alla delarna kan tas tillvara på och bilda något nytt. Efter den stora depressionen 1930 avtog mycket utav världens export och importer och containrar blev stående och lämnade att börja skräpa. Idag finns det fortfarande en hel del containrar som står kvar oanvända för att de aldrig tagits till vara på. 

Därför har jag valt att använda mig av containern som byggsten till min byggnad.

Undersökande

Att jobba med containern som byggsten medför frågan om det tillfälliga. Ofta används containers som tilfälliga byggnader för bygarbetare eller annat och är därför kopplade till det begreppet. Den kan snabbt monteras och demonteras och det är något flyktigt vackert i det. Kunskapen om att den kan försvinna nästan när som helst. Detta är något som jag har valt att ta tillvara på i projektet. Denna känslan av flyktighet. Omfammna det två motesägelseulla orden permanent och tillfälligt till ett koncept om det “permanent tillfälliga”.

Konstruktionen är därför inte grundad utan placeras på justerbara containerben som lyfter hela byggnaden ca 10 cm från marken och ger den ett svävande intryck. Byggnaden skapar en hall eller gång mellan renseriet och butikerna med en överhängande våning. Den skjuter även ut en bit mot vattnet och skapar ett litet tak som bland annat skyddar butikerna från soljuset och ger butikernas övervåning en fin liten utkiksplats. 

Marknaden

Marknaden är programmerad så att besökaren tar sig mellan själva renseriet där fisken lastas in och butikerna som den sedan flyttas till för att säljas. Då hammnar man alltså mitt i processen på ett sätt när man prommenrar förbi. Man kan kolla på när personalen rensar fisken och sedan gå och handla sin torsk på Axels delikatesser. Det ska alltså vara en naken marknad som inte döljer något men inte heller slänger all kunskap i ansiktet på besökaren. Besökaren får själv stilla sin nyfikenhet och hitta marknades olika delar och kvaliteer.

Det ska vara lokala fiskare som är betrodda av butiksägarana som i sin tur är betrodda av kunderna. Eftersom hela fiskhandeln handlar om kunskap och tillit är det just detta marknaden ska utstråla. 

För personalen på marknaden har jag försökt skapa en varierad arbetsmiljö där man rör sig mellan de olika delarna utav arbetet men också kan sköta allt från själva butiken. Personalutrymmerna har jag försökt ge lika mycket vikt åt som de andra delarna av marknaden eftersom det är arbetarna som spenderar mest tid på stället och inte bör skufas ner i någon undervåning eller vrå. Deras personalutrymme ligger högst upp och ger lagom mycket undanflyckt som utsikt och yta. 

Resurser

En fiskmarknad är en enorm resurs. Med allt sitt fiskrens som ofta bara slängs skulle man i stället kunna skapa något som ger tillbaka till staden. Både för att utbilda om återvinning men också för att visa ett givande kretslopp med resultat som alla kan ta del av ska all fiskrens tas omhand om för att sedan skickas till närmaste biogasverk. Där komposteras fiskrenset och kan sedan komma tillbaka till marknaden i form av jord som sedan kan användas för att anlägga ett biotoptak med gräsmatta. Detta ger gamla stan en minipark, något som verkligen saknades innan. 

Biotoptaket ger inte bara tillbaka något till besökarna utan fungerar även som nedkylning för containerkonstruktionen som annars kan bli väldigt varm när solen ligger på.

Marknaden skulle kunna producera så pass mycket komposterad jord att ett växthus som drivs av volontärer kan ta plats i en del utav övervåningen. Man kan engagera privatpersoner att ta med sin egna kruka plantera sin gurka eller växt med jorden som marknaden står för. Växtintresserad som saknar plats för rabatter eller bara vill odla sin egna paprika kan därför göra det här. På detta sätt kan både byggnaden och marknaden i sig tas tillvara på som resurser.

Låt marknaden bli en attraktion

Så med detta varför inte låta marknaden bli en attraktion. Med den ståtliga kranen som är hem till ett take away cafe längst upp i förarhytten och miniparken där man kan ta vara på vinden och kanske flyga lite drake. De stora väggytorna kan man låta en konstelev gå lös på och till och med utlysa en årlig tävling för studenter där det vinnande förslaget får pryda marknadens fasad samtidigt som man engagerar de utomstående i marknaden. Detta gör platsen till en levande utställning och förstärker konceptet om det “permanent tillfälliga”. Det “permanent tillfälliga”, som i sig själv är lockande just för att det inte är för alltid. Dock när man ser på det är det inget som är för alltid, så man skulle kunna säga att allt är tillfälligt och denna byggnad har bara omfamnat den insikten och anpassat sig.

Abstract [en]

Koncept

A fishmarket as an attraction

Let this containernbased building become a living artwork which embrace the qualities and history of the space it inhabits. At the same time it should be a hotspot for quirious and a market for fishlovers. 

What drives this market is a  “ all shall be seen” moto, where the whole process  gets to take its place and be seen. The market  is  trusted with its own circle of life where its resourses such as  the leftovers from the fish is taken care of.  This can then give back to the city in the form of a bioroof where a lawn  is  placed which  turns into a mini park which the are is in real need of.

This not only creates a fishmarket but also mixes food with pleasure.

Area study

In the areastudy i found that the place sucha as it is today is a bypass where lots of cartrafic as well as people pass everyday. It is not a place where you stop to enjoy the wievs or the sun. Its an amazing place to enjoy the sun since its southeast, south but it is also very windy without any shelter. It is a very empty space today and the abcence of green is very noticeble.  

The result of this areastudy was that i decided the important thing was to embrace the qualities of this space, the sun as well as the wind and the traffic. Use these in a positive way and find alternative ways tu used them and turn them into something fun. The most importand part seemed to be to find a way to make people want to stop and enjoy the place. Maybe what was needed was something fun and playful to bring forward the quoriusnes of the visitors.  

Process

Skeppsbrokajen have a long history where it started as a shippingharbour. Around 1920 skeppsbron was central for most of all export and import.import. Back then the dock was decorated with large kranes which took care of all the shipments from the boats. 

Most of all these magnificant kranes have been destroyed because theyve been replaced with newer models, but there is one left. For now it is placed at beckholmen but even this krane has been scheduled for demolition after its work there is done. The owner of the crane has gone out with this to the media and people are horrified. They have fallen in love with this krane and it has almost become a symbol for stockholm. They do not want to see it destroyed, and neither do I. 

In my suggestion the kranes should be moved back to where it used to stand, right there at skeppsbrokejen, and the landing shall see its formal charm as a loadingdock again.  

This moves us to the question, what is a loadingdock today?

Todays loadingdocks around the world are home to the module called container. This module is standardized to be able to be stocked ontop of eachoter and carry very hravy loads. They are designed to be able to ship almost anything almost anywhere.The container is recucleble and if it cant be but together as a container after beeing used for something else, it can be recucled into something else. After the great depression 1930, alot of the worlds imports and exports decreased and since a container never is shipped empty, containers were left unused at many places around the world. Today there are still alot of unused containers standing around because they never been taken care of.

Because of this I have decided to use the container as a buildingblock for my projekt.

Research

To work with the container as a module in the project brings alot of cuestions to light. For example the question about the temporary. Today the container is usualy asociated with constructions cites and know for beeing temporary buildings.They are easely  assembeld and disassembled and there is something beautiful in that. The knowledge that it could dissapear any minute. This feeling of volatility is something I have chosen to preserve in my project. To embrace the two contradictive words that are permanent and temporary which form a koncept of “the permanent temporary”.

Because of this I have chosen not to ground my building but to let it stand on pillars as to just barely touch the ground below. The building creates a marketspace wich is seme coverd with roof. Teh building also stretches toward the water and created a overhang which protects the shop parts of the building from the sun and therefor from beeing overheated. As a result this also created a nice lookoutspace for visitors to enjoy.

The Market

The market is programmed so that the visitor can se were the fish enters, is prepared and then is taken to the smaler shops on the other side of the semi coverd marketspace. This places the visitor in the middle of the whole process and created a naked market where everything is seen. 

The market shall buy from local fishermen who thay trust and the shops are then trusted to sell fine fish by their visitors. Since the whole fishbuisness is all about trust this is what I want to bring to Stockholms fishmarket. 

Since the personal spend the most time at the market it makes the most sence that the market should be designed mainly for them and not the visitors. Therefor I have tried to make the offices and the personal space airy and open with both views and shelter. I have also tried to make their days as eaasy as possible by placing the process as simple as possible.

Resorses

A fishmarket is a hughe resource. With all the leftovers from the fish that usually is just thrown away there is a possibillity to give back to the city instead.Both to educate but also to show a rewarding circle of life where everyone can enjoy the rewards. The leftovers from the fish could be turned into kompost and then into soil which could be used to create a mini park on top of the containerbuilding. 

This bioroof not only becomes a park for the people but is works as a cool off for the containers wich otherwise could get overheated in the summers.

The marked could produce so much soil that the market could run a greenhouse and even encourage the public to bring theiur own pots and the market will provide them with soil. Both the building and the market would become resources for the people.

Let the market become an attraction

So why not let the market become an attraction. With the magnificant krane that could become a take away coffe shop, and the park where children could use the wind to fly some kites. The large container walls could be used by some artstudents and maybe even an annual competition where the winning suggestion gets to decorate the markets walls for a year or so. This could make the market a living exhibition and further strenghtens the koncept of “the permanent temporary”. “The permanent temporary”  wich in itself is tempting because it does not last forever. Though when you think about it nothing lasts forever, so you could say that everything is temporary and this building has just embraced this reality and adapted to it.

Place, publisher, year, edition, pages
2017. , p. 44
Keywords [sv]
Skeppsbrokajen, fiskmarknad, containerbyggnad, attraktion
National Category
Architecture
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-168609OAI: oai:DiVA.org:kth-168609DiVA, id: diva2:817476
Educational program
Bachelor of Science - Architecture
Supervisors
Examiners
Available from: 2017-07-07 Created: 2015-06-05 Last updated: 2017-07-07Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

By organisation
Architecture
Architecture

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 62 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf