Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 426
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbasi, Mazhar
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Dawit Ghebreigziabher, Kibret
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Objektklassificerad modellering och effektivisering avmängduttag2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bristen på strukturerad kommunikation i byggbranschen har uppmärksammats p.g.a. uppkomsten av

  kostnader i form av tid vad gäller 2D- och 3D modellering och mängduttag. Dessa kostnader har sina

  rötter i missförstånd mellan delaktiga aktörer i byggprojekt.

  En studie av ämnet har lyft fram orsaken till det bristfälliga kommunikationsflödet som råder i

  dagsläget. Studien visar på tendenser hos aktörer som utför sina rutiner på ett sannerligen effektivt,

  men ogynnsamt sätt väl dags för vidarebefordring till näste man. Problembeskrivningen mynnar

  sammanfattningsvis ut i en efterfrågan på ett gemensamt språk för modellering och effektivare

  programvaror för mängduttag.

  Arbetets utredning för optimering av modellering har resulterat i implementering av

  objektklassificeringssytemet BIP. Dessa BIP-koder har som syfte att märka alla objekt i en modell

  med objektspecifika namn som ska genomsyra ett projekt och refereras till under projektets hela

  livscykel.

  Vad gäller optimering av mängduttag är förslaget ett program vid namnet VICO Office. Programmet

  har smidiga metoder för importering av ritningsmodeller och näst intill automatiska mängduttag av

  dessa.

  Slutsatsen för arbetet tyder på att det finns argument för att ifrågasätta gamla arbetssätt och göra

  utrymme för nya metoder. Tekniken och branschen genomgår en konstant förändring och effektivare

  lösningar är sällan långt borta.

 • 2.
  Abbasi, Mozaffer
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Analys och implementering av VSL-System i FEM-Design för kontroll av stabiliserande effekt: En undersökning i syfte att fastlägga effekten av VSL-kablar i FEM-Design för att utvärdera dess stabiliserande påverkan.2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Abdali, Yasser
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Holm, Lovisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  En jämförelse mellan Tekla Structures och Civil 3D i krökta betongkonstruktioner2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom byggbranschen talas det idag mycket om BIM (Building Information Modelling). Det finns ettbehov av att komma ifrån skräddarsydda 2D-ritningar och istället använda sig av informationsrika 3Dmodellersom brukas genom hela konstruktionens livscykel. Denna utveckling har länge pågått inomhuskonstruktion, men i anläggningssektorn är detta arbetssätt svårare att implementera.Svårigheten att få in ett mer BIM-orienterat arbetssätt inom anläggning beror dels på att mångaprogramvaror inte är tillräckligt utvecklade för att kunna skapa informationsrika och tillförlitligamodeller av konstruktioner med komplexa geometrier, så som broar.I takt med att Trafikverket, som är den största beställaren i Sverige, börjar ställa krav på 3D måstebåde tekniken och människans arbetssätt utvecklas.Syftet med detta examensarbete är att genom en fallstudie undersöka hur lämpade programmen TeklaStructures och AutoCAD Civil 3D är för att utföra en 3D-modell av en dubbelkrökt bro. Programmenställs sedan mot varandra i en avslutande jämförelse där fördelar och nackdelar presenteras.Studien har gjort det tydligt att BIM inte bara handlar om att skapa en informationsrik modell, utan omett arbetssätt som helt och hållet förändrar byggsektorn till att arbeta mer samordnat och effektivt.Jämförelsen mellan de två berörda programvarorna i denna studie visar att de båda har styrkor ochsvagheter men att båda lämpar sig bra för vårt ändamål. Dock skiljer de sig åt i detaljeringsgrad ochhur bra förmåga de har att vara till hjälp för att arbeta med BIM i större utsträckning.

 • 4.
  Abdinasser, Ahmed
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tabatabaei, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Samverkan av jord och ovanliggande struktur i FEM-program: En studie av nya jordmodeller I FE-programmet 3D- Structure2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  De senaste åren har det funnits olika företag som har tillverkat avancerade mjukvaror inom byggbranschen. En del av mjukvaror är avsedd att skapa 2D ritningar och 3D modeller. Med hjälp av dessa verktyg har ingenjörer och arkitekter snabbt och enkelt skapat ritningar och modeller för projektering av konstruktioner. Utvecklingen inom detta område kallas BIM. Byggnadsinformationsmodellering, BIM, stödjer design av en byggnad genom alla faser och möjliggör bättre konstruktions-, tillverknings- och inköpsaktiviteter.

  Andra mjukvaror är tilltänkt att förutse hur en struktur reagerar på verkliga laster, vibrationer, värme och andra fysiska effekter. För detta används finita elementmetod, där kommer strukturen analyseras i element för ett noggrannare resultat. En utveckling inom detta område har också skett. Företaget Strusoft AB utvecklar FE-verktyg för analys av struktur. Den senaste nyheten är modul för beräkning av samverkan mellan struktur, grundläggning och undergrunden i form av jord. Modulen kallas 3D-Soil och används enligt Strusoft för modellering och analys av geokonstruktioner.

  I denna rapport redovisas modellering av en struktur och underliggande jord med finit elementanalysprogrammet, FEM-Design som är försett med den nya modulen 3D-Soil för geotekniska beräkningar.

  Målet är att jämföra resultat för moment utifrån samverkanskrafter mellan jord och struktur i FEM-Design med ett annat FEM-program, Lusas. Till skillnad från FEM-Design appliceras jord- och vattentryck som utbredd last i Lusas.

  Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan resultaten från analysprogrammen och det finns begränsningar i modelleringsverktyget som behöver utvecklas vidare.

 • 5.
  Abdulkhalik, Lauko
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Samuelsson, Paula
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Ekonomiska konsekvenser vid stambyten som berör skyddsrum: -en förtydligande studie av fyra typfall2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet behandlar stambyten som passerar skyddsrum.Skyddsrum användas som skyddsutrymme för människor vid behov under nödsituationer. Deflesta skyddsrummen byggdes under 1951-1974 och de är i behov av underhåll ochrenovering.På grund av strikta lagar blir alla renoveringar som berör skyddsrum väldigt kostsamma förfastighetsägare.Studien undersöker fyra typfall av renoveringar och reder ut lagar. Förhoppningsvis blir deanvändbart för fastighetsägare för att förstå kostnaderna kring stambyten som berörskyddsrum.

 • 6.
  Abed, Mohamad Samir
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Hosseinzade, Azita
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Parameterstyrd projektering av broar: Koppling mellan Rhinoceros-Grasshopper och Tekla Structures2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I byggbranschen har nya metoder för projektering utvecklats genom införandet av moderna och mer kraftfulla BIM-verktyg. Flera av dagens konstruktioner modelleras enligt tredimensionella principer.Tekla Structures är ett kraftfullt BIM-verktyg som klarar av att hantera både huskonstruktioner och anläggningskonstruktioner. Trots detta kan programmet inte hantera broar med dubbelkrökning på ett effektivt sätt. Projektörer behöver därför utgå från flera program för att kunna hantera komplexa brokonstruktioner.För att kunna utnyttja fördelar med Tekla Structures, behöver programmet att utvecklas eller kompletteras med andra tredjepartsprogram. Detta projekt syftar till att integrera nya arbetssätt och införa en metodik, i form av parametriserade modellering i Tekla Structures. En sådan form av modellering tillåter användaren att modifiera parametrar för en önskad modell.Ett skript är skapad genom ett visuellt programmeringstillägg, som genererar parametriskbaserade bromodeller. Brokonstruktionstyp som modellerades i detta projekt är en plattrambro.Resultatet av projektet pekar mot att parametriserad modellering är ett effektivt sätt att modellera och en lösning för att bland annat hantera broar med dubbelkrökningar.

 • 7.
  Abrigian, Mari
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Almqvist Gärtner, Daniel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Möjligheter och utmaningar med internationella inköp: En studie av internationella inköp2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggindustrin i Sverige står idag inför en stor utmaning i att bygga samhället och följa med i den takt som populationsökningen kräver. Stigande materialpriser är idag ett faktum och samtidigt finns det många gånger en avsaknad av kapacitet hos de svenska leverantörerna då de är uppbundna i leverantörsavtal för kommande år. De största byggbolagen i Sverige arbetar sen lång tid tillbaka strategiskt med internationella leverantörer för att öka sina marginaler och för att säkra sitt materialbehov.

  BTH Bygg AB är idag ett företag som bygger, renoverar och underhåller fastigheter i Stor-Stockholm. Företaget har expanderat de senaste åren och de satsar på en stark tillväxt fram till år 2020. Arbetet med internationella inköp har tidigare varit begränsat på BTH Bygg, men denna typ av inköp ses idag som en nödvändighet för att fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga i den del av Sverige det byggs mest.

  Syftet med denna studie är att analysera BTH Byggs existerande inköpsprocess för att vidareutveckla och föreslå förbättringar med internationella upphandlingar som utgångspunkt.

  Studien har utförts med hjälp av intervjuer för att få en samlad bild kring de frågor som finns vid internationella inköp. BTH Bygg AB besitter en stark organisation med mycket erfarenheter kopplade till ämnesområdet och fokus har legat på att sammanställa dessa för att komma med förslag och idéer kring hur de internationella inköpen ska hanteras.

  Rekommendationerna fokuseras till områden kopplade till leverantörsbedömning, kommunikation, logistik samt val av produkt.

 • 8.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Distributed thermal response tests: New insights on U-pipe and Coaxial heat exchangers in groundwater-filled boreholes2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  U-pipe Borehole Heat Exchangers (BHE) are widely used today in ground source heating and cooling systems in spite of their less than optimal performance. This thesis provides a better understanding on the function of U-pipe BHEs and Investigates alternative methods to reduce the temperature difference between the circulating fluid and the borehole wall, including one thermosyphon and three different types of coaxial BHEs.

  Field tests are performed using distributed temperature measurements along U-pipe and coaxial heat exchangers installed in groundwater filled boreholes. The measurements are carried out during heat injection thermal response tests and during short heat extraction periods using heat pumps. Temperatures are measured inside the secondary fluid path, in the groundwater, and at the borehole wall. These type of temperature measurements were until now missing.

  A new method for testing borehole heat exchangers, Distributed Thermal Response Test (DTRT), has been proposed and demonstrated in U-pipe, pipe-in-pipe, and multi-pipe BHE designs. The method allows the quantification of the BHE performance at a local level.

  The operation of a U-pipe thermosyphon BHE consisting of an insulated down-comer and a larger riser pipe using CO2 as a secondary fluid has been demonstrated in a groundwater filled borehole, 70 m deep. It was found that the CO2 may be sub-cooled at the bottom and that it flows upwards through the riser in liquid state until about 30 m depth, where it starts to evaporate.

  Various power levels and different volumetric flow rates have been imposed to the tested BHEs and used to calculate local ground thermal conductivities and thermal resistances. The local ground thermal conductivities, preferably evaluated at thermal recovery conditions during DTRTs, were found to vary with depth. Local and effective borehole thermal resistances in most heat exchangers have been calculated, and their differences have been discussed in an effort to suggest better methods for interpretation of data from field tests.

  Large thermal shunt flow between down- and up-going flow channels was identified in all heat exchanger types, particularly at low volumetric flow rates, except in a multi-pipe BHE having an insulated central pipe where the thermal contact between down- and up-coming fluid was almost eliminated.

  At relatively high volumetric flow rates, U-pipe BHEs show a nearly even distribution of the heat transfer between the ground and the secondary fluid along the depth. The same applies to all coaxial BHEs as long as the flow travels downwards through the central pipe. In the opposite flow direction, an uneven power distribution was measured in multi-chamber and multi-pipe BHEs.

  Pipe-in-pipe and multi-pipe coaxial heat exchangers show significantly lower local borehole resistances than U-pipes, ranging in average between 0.015 and 0.040 Km/W. These heat exchangers can significantly decrease the temperature difference between the secondary fluid and the ground and may allow the use of plain water as secondary fluid, an alternative to typical antifreeze aqueous solutions. The latter was demonstrated in a pipe-in-pipe BHE having an effective resistance of about 0.030 Km/W.

  Forced convection in the groundwater achieved by injecting nitrogen bubbles was found to reduce the local thermal resistance in U-pipe BHEs by about 30% during heat injection conditions. The temperatures inside the groundwater are homogenized while injecting the N2, and no radial temperature gradients are then identified. The fluid to groundwater thermal resistance during forced convection was measured to be 0.036 Km/W. This resistance varied between this value and 0.072 Km/W during natural convection conditions in the groundwater, being highest during heat pump operation at temperatures close to the water density maximum.

 • 9.
  Adnan Alromi, Sandra
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Singh Sidhu, Jivi
  Arbetsberedning som verktyg för att förbättra arbetsmiljön2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I byggbranschen är planering en viktig del för att säkert och effektivt genomföra byggnads- och anläggningsarbeten. En form av planeringsverktyg är arbetsberedning. Med en arbetsberedning görs det analyser på enskilda arbetsmoment, med målet att genomföra arbetet inom rätt tid, ekonomi, kvalitet och bra arbetsmiljö.Syftet med denna rapport är, ur ett arbetsmiljöperspektiv, att kartlägga hur NCC:s arbetsberedningar fungerar i dagsläget, med målet att ge förbättringsförslag. Detta sker genom intervjuer och enkätundersökningar på personalen på NCC.Resultatet visar att personalen på NCC ser arbetsberedningar som ett bra hjälpmedel för att förbättra arbetsmiljön. Däremot finns det brister i dagens arbetssätt kring arbetsberedningar som bör förbättras. Vi rekommenderar NCC att förbättra sitt arbete kring planering, genomförandet och uppföljning av arbetsberedningar. Våra egna förbättringsförslag finns att läsa om under avsnitt ”Rekommendationer”.

 • 10.
  Af Klintberg, Albin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Åkehag, Jonny
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Träbjälklag med tung fyllning: Bjälklag framtaget med inspiration av byggteknik från sekelskiftet 1800–19002017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utreder möjligheterna att använda restprodukter som ljudisolering i lägenhetsskiljande

  mellanbjälklag av trä med spännvidd 6 m. Ett steg mot att uppfylla Sveriges byggindustris nollvision

  för koldioxidutsläpp är att bygga mer i trä och att återanvända/återvinna restprodukter. Det svenska

  entreprenadföretaget Skanska har vid sina krossanläggningar ett överskott av material i form av

  bergkross 0 - 0,2 mm och krossad restbetong. I denna rapport har en prototyp av ett träbjälklag tagits

  fram med influenser från byggtekniken från sekelskiftet 1800–1900 med avseende på nyttjandet av

  tung fyllningsmassa som ljudisolering i träbjälklag.

  Den framtagna bjälklagsprototypen uppfyller de krav som ställts i BBR efter dimensionering enligt

  Eurokoderna med hänsyn till brand, hållfasthet, svikt och nedböjning. Enligt en simulering i

  SEAWood, ett verktyg för akustiksimulering som är under utveckling vid RISE Research Institutes of

  Sweden, uppfylls även kraven på ljudisolering, detta stöds av de analyser som gjorts av mätresultat

  från liknande bjälklag. Fyllningsmaterialets höga vikt medför att prototypen är ett lågfrekvent

  bjälklag, detta kombinerat med att simuleringen endast är en indikation på ljudisoleringsegenskaper

  gör att det kommer krävas praktiska tester för att fastställa prototypens ljudisolerande och dynamiska

  egenskaper.

  Den framtagna bjälklagsprototypen är lämplig att prefabricera tack vare en konstruktion med få

  ingående delar. Att prefabricera bjälklaget har utöver de ekonomiska fördelar det medför stora

  fördelar ur ett arbetsmiljöperspektiv och är även fördelaktigt ur fuktsynpunkt.

  För att uppskatta bjälklagets miljöpåverkan gjordes en enklare jämförelse med ett prefabricerat

  betongbjälklag som visade att utsläppen av koldioxidekvivalenter fram till bruksfasen var mer än

  dubbelt så stor för betongbjälklaget än för prototypbjälklaget.

 • 11.
  Afshar, Samim
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Alaoui, Youssef
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Jämförelser mellan massivträ- och betongstommar i flerbostadshus: Bedömning av byggtid, väderkänslighet, arbetsmiljö, bekant byggteknik, installation, projektering, spännvidder, flexibilitet, brandsäkerhet, ljudisolering och fuktsäkerhet.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 12.
  Ahlfors, JOhanna
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Häggdahl, Josefin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Framtidens modulskola: En jämförande studie av arbetsmiljön i en tillfällig och en befintlig skolbyggnad2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 13.
  Ahmad, Roman
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Chammoun, Johan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Optimering av den svenska metoden fördimensionering av betongbeläggningar på flygfält2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har länge använt beläggningsytor av asfalt på grund av dess flexibla

  egenskaper som är lämpliga för det svenska klimatet. Historiskt sett har Sverige

  haft låg trafikmängd vilket inte gett utrymme för utvecklingen av betong som

  beläggning i vägar.

  Trafikmängden har sedan ett par år tillbaka ökat markant och det kan därför hända

  att det kommer att byggas betongvägar i huvudleder. Emellertid är erfarenheten i

  Sverige så pass låg att utveckling av nuvarande metoder fordras. USA har länge

  brukat betongvägar i stor skala och har betydligt större mängd betongvägar i

  motsats till Sverige, som har mindre än 1 %. Den ökade trafikmängden speglas

  även på flygplatser.

  I den här studien jämförs den svenska dimensioneringsmetoden för

  betongbeläggning på flygfält (Strand, 2016) med den amerikanska

  dimensioneringsmetoden i syfte att optimera den svenska metoden.

  Den svenska dimensioneringsmetoden (Strand, 2016) som denna studie behandlar

  är förenklad och baserad på gamla teorier. Metoden framställs genom äldre

  litteraturstudier men kombineras även med aktuell litteratur. Den amerikanska

  metoden används genom dess egna datorprogram kallad FAARFIELD där alla

  beräkningar görs med hänsyn till dess normer och krav.

  Dimensioneringen sker för lasten från Airbus A380 med 365 avgångar per år

  enligt Swedavias förväntningar. Oarmerade betongplattor med 350 till 450 mm

  tjocklek med betongkvaliteten C35/45 klarar inte av utmattningskriteriet. Däremot

  klarar likadana plattor med betongkvalitén C60/75 utmattningskraven och

  fungerar utmärkt som beläggning på uppställningsplatser och rullbana. Vid

  dimensionering enligt den amerikanska metoden visar resultaten att plattorna blir

  både tjockare och tunnare än den svenska metoden beroende på vilken

  betongkvalite som används.

  Den svenska metoden förutsätter en del förenklingar vid dimensionering av

  betongbeläggningar och därför blir inte beräkningen helt korrekt. Resultaten som

  denna studie visar är därför preliminära. Optimering av den svenska

  beräkningsgången är ett steg i rätt riktning men det praktiska utförandet av arbetet

  och erfarenheten av detta är något som måste byggas ut för en fulländad och

  fungerande metod i praktiken.

 • 14.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Sundström, Agneta
  The market intelligence impact on strategic performance in declining markets2017Ingår i: International Journal of Applied Business and Economic Research, Vol. 15, nr 15, s. 457-473Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines how companies in declining markets operate in the context of market intelligence, responding to customer needs and applying them to strategic performance. A quantitative survey was sent to 214 public housing companies. The results indicate that market intelligence creates commitment and is significant. A positive relationship was found between data gathering, dissemination, and responsiveness, which indicates that the companies comprehend market needs but companies have difficult to manage construction strategies that improve strategic performance. There was a low value of strategic performance; a link between market intelligence and the chosen strategy was not confirmed. Companies know what the market wants but base their decision on previous strategic performance on economic conditions in the municipality instead.

 • 15.
  Ahmic, Edvin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Akbarov, Dosmat
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Klassifikationssystemens påverkan på kalkylarbete: En jämförelse mellan CoClass och BSAB-systemen2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att byggsektorn övergår till digital informationsmodellering av sina projekt ökar även behovet för att samordna och effektivisera hanteringen av denna information. Ett gemensamt språk i form av ett branschgemensamt klassifikationssystem kan leda till miljardbesparingar. Inom kalkyleringen är det viktigt att rätt informationshantering sker för att bidra till att en så noggrann kalkyl som möjligt kan utföras.

  Syftet med studien är att undersöka hur de tre olika systemen, BSAB 83, BSAB 96 och CoClass, skiljer sig och ställa de i kontrast mot varandra för att påvisa dessa skillnader. Målet är att studien skall kunna ligga till grund för hur ÅF kan skapa kalkyler klassade enligt CoClass.

  För att uppnå rapportens syfte och besvara frågeställningar har granskningen bestått av litteraturstudier, intervjuer, en komparativ studie och en fallstudie. Dessa metoder har bidragit i sin tur att resultatet av studien visade att ÅF skulle kunna övergå till CoClass på ett effektivt sätt. Vid jämförelsen mellan systemen har det visat sig att CoClass är ett mer omfattande och ett heltäckande system som struktureras på ett annat vis i motsats till de tidigare klassifikationssystemen.

  Med hänsyn till studiens resultat kan en kalkylstruktur enligt CoClass implementeras i ÅF:s nuvarande arbetssätt, där färdiga recept för byggdelar fortfarande kan användas. Rekommendationen är att betrakta komponent-tabellen som likvärdig till produktionsresultatet vid kalkylarbete med CoClass struktur i MAP. Detta hade i det långa loppet varit en sund strategi, både ekonomiskt men främst tidsmässigt.

 • 16.
  Aid, Graham
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Industrial Ecology Methods within Engagement Processes for Industrial Resource Management2013Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The global use of resources such as materials, energy, and water has surpassed sustainable levels by many accounts.  The research presented here was explicitly normative in its aim to improve the understanding of, and make sustainable change toward highly systemic issues of resource management.  The core methods chosen to work toward this aim were bottom up action research procedures (including stakeholder engagement processes) and industrial ecology analysis tools.  These methods were employed and tested in pragmatic combination through two of the author’s case study projects. The first case study, performed between 2009 and 2012, employed a multi-stakeholder process aimed at improving the cycling of construction and demolition waste in the Stockholm region.  The second case study produced a strategic tool (Looplocal) built for facilitating more efficient regional industrial resource networks. While the highly participative aim of the cases required a larger contribution of resources than that of more closed studies, it is arguable that the efficacy of approaching the project aims is improved through their employment. 

 • 17.
  Aid, Graham
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi (flyttat 20130630).
  Brandt, Nils
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi (flyttat 20130630).
  Improvement of aggregate cycles in Stockholm and the Baltic Region: Activities and results of the BRA initiative2012Ingår i: WASCON 2012 Conference proceedings / [ed] M. Arm, C. Vandecasteele, J. Heynen, P. Suer and B. Lind, 2012, s. 1-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  From 2009 until 2011 project BRA (Bygg-och Rivningsavfall i Stockholms Län) “Construction and Demolition (C&D) waste in Stockholm County” was coordinated from the division of Industrial Ecology, KTH. This project was focused on actively improving (from plural perspectives) the cycles of C&D (specifically non-metallic inert) materials in the region. In response to the normative aim and inter-systems complexity, a highly participative action research procedure was adopted. Through processes of network communication, workshops, a course, and an international symposium - a number of issues (such as market development, recycled product quality, greenhouse gas impacts, collaborative planning, and statistics) were prioritized, researched, and acted upon. Indicators for measuring progress in selected areas were developed and preliminary action plans created. At a final co-organized symposium Swedish delegates laid the groundwork for the establishment of a Swedish C&D recycling b ranch organization. This initiative of continued collaboration between and within sectors is seen as a vehicle for the priorities and action requirements identified in BRA to be further enabled and held in focus. Furthermore, these actors taking ownership of the process is seen as a success in accordance to the original aims and the need for further cycles of evaluation, planning, and action.

 • 18.
  Akrawi, Kahi
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Halim, Magdalena
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Ombyggnation av befintlig byggnad till hotell2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19.
  Akrawi, Kahi
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Sharif, Vina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tätningsmetoder av tunnlar för skydd av installationer: En studie baserad på litteratur, intervjuer och tidigare arbeten.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 20.
  Albihn, Sara
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Ivarsson, Erica
  ÄNDRAD ANVÄNDNING AV BEFINTLIG BYGGNAD: från kontor till studentbostäder2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bostadsbristen är hög i Stockholm, framförallt för unga vuxna som nyligen etablerats påbostadsmarknaden. Studenter har svårt att finna bostad innan studierna börjar och får ibland väntai flera år innan de får hyra en studentbostad. Det kan resultera i att studenter inte kan fullfölja sinutbildning. Det byggs nya studentbostäder men fortfarande är det långt kvar innan behovet är tillgodosett.Samtidigt står kontorslokaler tomma i väntan på nya hyresgäster. Stockholm växer i hög takt ochnybyggnation är ett måste. När äldre bebyggelse måste rivas för att ge plats för nybyggnation kan det varaen belastning på miljön. Det finns ofta ett värde ur hållbarhetssynpunkt att bevara befintlig bebyggelsemen det är inte alltid en byggnad är optimal för sin ursprungliga användning. I dessa fall kan en ändradanvändning vara lämplig för att bevara en byggnad samtidigt som ett annat behov uppfylls.Detta examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design på Kungliga TekniskaHögskolan i Stockholm, har utförts under 10 veckor hos Ahlsénarkitekterna i Stockholm. Arbetetbehandlar ämnet ändrad användning och innefattar ett förslag på en ändrad användning från kontor tillstudentbostäder.

 • 21.
  Aldebe, Wesam
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tararbit, Yacine
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tids- och kostnadseffektivisera byggproduktionen: Slöserier och störningar2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Största utmaningen byggindustrierna har i dagens läge är att reducera onödiga kostnader och onödigt arbete samt att effektivisera arbetet i form av tid och pengar. Detta är en fråga och en undersökning som gjorts ett flertal gånger under de senaste åren eftersom att det är ett stort problem inom de flesta byggbranscher. Denna rapport är skriven i uppdrag av Peab i syfte att identifiera slöserierna och kritiska störningar, för att sedan ta fram åtgärdsförslag för att reducera slöseriet av tiden och kostnaderna för framtida projekt

  Fyra olika, slutförda anläggningsprojekt har undersökts i uppdrag av Peab belägna i Stockholm. Dessa projekt omfattar ombyggnad av en vägkorsning samt nybyggnad av gång- och cykelbanor. Dessa fyra projekt varierar i omfattning och ger en mer varierad resultat i jämförelse med fyra stycken liknande projekt.

  Faktainsamlingen för detta arbete har mestadels omfattat

  lean construction med de olika sorters slöseri som finns i byggbranschen samt de olika principerna och metoderna lean construction omfattar, så som Just-In-Time. Andra studier gällande byggprocessen har även gjorts, mer specifikt produktions skedet. Skillnaden mellan värdeskapande och icke värdeskapande tid har behandlats, samt angående riskhanteringen och hur en riskhantering genomförs. Intervjuer har även genomförts i syfte att identifiera de mest kritiska slöserierna och störningar.

  Fakta framtagen från intervjuerna har redovisats i resultatet. Där framkom det att de fyra mest kritiska slöserierna var

  fel- och omarbeten, väntetider, onödiga transporter och onödiga arbeten. Sammanfattningsvis har åtgärdsförslag med hjälp av lean construction, intervjuer samt kunskap från denna rapport framtagits för att minska på dessa störningar och slöseri med hjälp av t.ex. Jidoka och PDCA för att öka tids- och kostnadseffektiviteten i produktionen.

  Kortfattat kan begreppet slöseri och störning definieras på olika sätt. Där slöseri är en aktivitet som inte bidrar med något till verksamheten, och en störning är ett moment som stör arbetet.

 • 22.
  Aleksic, Slobodan
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Lin, Max
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Effektivisera implementering av BIM i produktionen: En studie om vad som krävs för att underlätta implementering av digitala verktyg i produktionen2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The general mode of operation within the building and construction sector in the present days are classified as outdated with plenty of room for improvement. Fortunately, this has been picked up by more organizations and has enabled them to spot the future of the work procedures in digitalisation. This has now been put on the agenda of implementation within the organisations as it has proven to be more efficient not to mention profitable.

  BIM (Building Information Modeling) is today frequently used within projection but the main question remains, the question on “how to implement BIM to the production”. The evolutionary curve within projection is exponentially increasing and at the same time, the vision of a more digital driven production process within the building sector is becoming more of a reality.

  This report is mainly based on field studies in which the building sector often touches the underlying factors on the implementation of digital tools. The focus area lies within the production stage of which many studies show that there is in fact an existence of good knowledge of digitalisation and resources within the branch to apply it to the steamline in order to achieve increased efficiency. However, the process of advancement is being pulled back by the human factor in terms of the individual ́s limited knowledge of digitalisation, the willingness and fear of change and also the generation gap.

  The Final result is based on fact collection, surveys, construction exhibitions and interviews with experienced workers in the targeted field. Study visit has been arranged to SWECO Civil AB and other companies with the similar qualifications. The advantages of implementing digital tools to the day- to-day work are considered to be many. Performing work tasks using for example an ipad will result in a simplified workday in the terms that one will be able to navigate and store required data much more efficiently than before. The process will become less time consuming and with the focus now directed to what is more important, it will result in an improvement of the overall quality. In the long term the aboves mentioned measure is equivalent to a more competitive and profitable organisation.

 • 23.
  Allawirdi, Teresa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Gunduz, Helen Rebecka
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tidsplanering och visualisering inom anläggningsprojekt2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 24.
  Andersson, Emil
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Dag, Maria
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Kvalitetssäkring av 3D-modeller i Revit2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagsläget används BIM,

  Building information model, i majoriteten av alla stora byggnadsprojekt. En 3D-modell upprättas med ett kompatibelt BIM-program. Genom att arbeta med en 3D-modell förenklas arbetsprocessen då alla aktörer kan jobba mot samma modell och får därmed bättre samordningsmöjligheter samt en överblick över hur slutprodukten kommer att bli.

  Som konstruktör är det viktigt att ha ett exakt och tillförlitligt underlag att arbeta utifrån. I dagsläget har Sweco inget dokument för att förtydliga och kvalitetssäkra innehållet i 3D-modeller. Här finns en stor förbättringspotential genom att använda en checklista för att lyfta kvalitetssäkringen av modelleringen till en ny nivå.

  Arbetet gick ut på att ta fram en checklista som kan underlätta och kvalitetssäkra arbetsprocessen kring upprättandet av 3D-modeller. Genom intervjuer med konstruktörer på Sweco utformades en checklista som visade sig vara användbar för konstruktörerna som arbetar med Revit, då det inte finns något likande dokument i dagsläget. Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att den framtagna checklistan är ett bra steg mot en bättre kontrollerad modelleringsprocess av 3D-modeller.

 • 25.
  Andersson, Lina
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Trochez, Michelle
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Accelererande tillsatsmedlens påverkan på betongens egenskaper: Med fördjupning på betongens uttorkning2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Andersson, Victor
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Hållbara byggnader.
  Väderprognosstyrda värmesystem i byggnader: En jämförelse mot traditionell styrning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har i avsikt att undersöka hur energianvändningen och värmeeffekterna för uppvärmning påverkas med prognosstyrning i jämförelse med traditionell styrning av värmesystem i lokaler av olika byggnadskonstruktioner. 2013 var energianvändningen 80 TWh för uppvärmning och tappvarmvatten i hushåll och lokalbyggnader. Detta motsvarade då 55 % av den totala energianvändningen inom sektorn där lokaler representerar 28 % av byggnaderna. Med andra ord finns det utrymme för effektivisering av uppvärmningen i lokaler.Krav från direktiv om skärpt energianvändning av byggnader måste införas i svenska regler. Den 19 juni 2018 publicerades nya ändringsdirektiv som måste vara införda i svenska regler senast den 10 mars 2020. Kraven på byggnader blir allt hårdare för att uppnå kraven som ställs från BBR och så även för att uppnå miljöcertifieringar som miljöbyggnad. Det blir alltså allt viktigare att hitta detaljlösningar som kan minska på energianvändningen på byggnader.För att ställa prognosstyrning mot traditionell styrning har en referensbyggnad använts. Den har byggts upp i simuleringsverktyget IDA ICE med tre olika byggnadskonstruktioner. Ett med både högt U-värde och liten termisk massa (originalkonstruktion), en med lägre U-värde men fortfarande liten termisk massa (lätt konstruktion) och en med lägre U-värde och mycket termisk massa (tung konstruktion).Den centralt styrda prognosstyrningen prövades sedan mot den traditionella styrningen för respektive byggnadskonstruktion. Med traditionell styrning används vanligtvis termosstatventiler i lokaler men då hållbarheten på dessa är låg vilket också underhållet av dessa kan vara, prövas även båda strategierna utan termostatventiler också.Resultatet visar att prognosstyrningen förbättrar energianvändningen som mest med 3.4 % i det fallet termostatventiler inte används och 2.7 % i det fallet termostatventiler används. Effekttopparna kan förbättras med 33 % utan termostatventiler och 15 % med termostatventiler. Dessa förbättringar genererades med den tunga konstruktionen. En tung konstruktion kan visa på fördelar med prognosstyrning med avseende på lägre effekttoppar. Utifrån resultaten går det däremot inte att se några fördelar med avseende på energianvändningen.Stora fördelar kunde däremot gå att se med lokal reglering med termostatventiler, vilket var särskilt gynnsamt för byggnader med högt U-värde och låg termisk massa. Resultatet visade då på en förbättring med 30 % för den traditionella styrningen och 28 % för prognosstyrningen när jämförelse med om de inte användes.En god förståelse av byggnadsstommens karaktär har en betydande roll för valet av reglersystem. Prognosstyrning kan vara fördelaktigt med avseende på toppeffekterna, framför allt med den tunga konstruktionen i resultatet. För att minska på energianvändningen är det dock troligtvis viktigast att se över och injustera det befintliga systemet på både central som lokal nivå.

   

 • 27.
  Andersson-Vass, Vilmer
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
  Temperatursprickor i betong: Metodutveckling för sprickbegränsning och uppföljning av uppsprickning i en tunnelkonstruktion2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att reducera risken för temperatursprickor vid motgjutningar kan motgjutna betongkonstruktioner värmas upp för att minska de temperaturdifferenser som orsakar temperatursprickorna. Inom anläggningsbyggandet är ingjutna värmekablar den vanliga metoden för att åstadkomma detta. Två nackdelar med värmekablarna är dels att de måste förberedas för och gjutas in vid en tidigare gjutning, dels att de kan gå sönder vid gjutningen och därmed bli obrukbara. Som ett alternativ och komplement till värmekablarna utformades och producerades under 2014 en ny typ av värmematta avsedd för uppvärmning av betongkonstruktioner. Denna nya värmematta är uppbyggd på samma sätt som så kallade tjältiningsmattor men har en lägre elektrisk effekt. Tack vare den lägre effekten ska den utan att överhettas kunna användas kontinuerligt i ett antal dagar och på så vis öka medeltemperaturen i betongen.

  I detta arbete undersöks vilken uppvärmande funktion värmemattan har på den underliggande betong som ska värmas upp. Detta undersöktes i fyra fältförsök genom temperaturmätningar på olika höjder i de betongkonstruktioner som värmdes upp. Försöken gjordes på bottenplattor och valv och värmemattorna täcktes vid försöken med 10 mm betongtäckmatta av cellplast. Försöken genomfördes i både soligt och torrt samt molnigt och regnigt väder. Mätdata från dessa försök användes sedan för att ta fram ett förslag för hur värmemattans uppvärmande funktion kan modelleras i programmet Contest. Detta förslag presenteras i avsnitt 5.1.2och är det huvudsakliga resultatet av detta arbete. Det kan användas för att inkludera värmemattans funktion vid bedömningar av sprickrisk i Contest.

  I denna uppsats beskrivs också två verkliga gjutningar av en tunnelkonstruktion där värmemattan använts som sprickbegränsande åtgärd. Slutligen gjordes en ekonomisk betraktelse av värmemattan som sprickriskbegränsande åtgärd där den jämfördes med alternativet att använda värmekablar.

  Slutsatsen av denna uppsats är att värmemattans uppvärmande funktion på ett enkelt och ändamålsenlig sätt kan modelleras i programmet Contest genom den metod som föreslås. I förslaget tas hänsyn till att nederbörd och solstrålning påverkar uppvärmningen. Därför kan den verkliga uppvärmningen bli högre än vad som erhålls med förslaget, som ger en uppvärmning på den säkra sidan. Denna konservativa, medvetet något lågt bedömda uppvärmning motsvarar den som fås av konventionella värmekablar monterade på överkantsarmering med 40 cm c/c-avstånd. Ur ekonomisk synvinkel innebär ett inköp av värmemattor en relativt stor initial investeringskostnad jämfört med värmekablar. Värmemattan som metod är därför dyrare initialt, men blir så småningom lönsam eftersom värmemattan kan återanvändas ett stort antal gånger. Utifrån de ekonomiska antaganden som gjordes i denna uppsats var värmemattorna billigare än värmekablarna efter ungefär 30 gångers användning.

 • 28.
  Anjevall, Hilma
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Jääskeläinen Nyberg, Johannes
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Flödeseffektivitet i partneringprocessen: En studie av produktbestämningsskedet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Partnering som arbetssätt har funnits i Sverige sedan slutet av 90-talet och kommit att bli allt vanligare, särskilt inom offentligt byggande. Arbetssättet är en reaktion på det traditionella förfarandet som kritiserats för att vara fragmentiserat och innebära dåligt utnyttjande av kunskap och skapa många konflikter. I en integrerad organisation och med en iterativ process utvecklar och genomför alla aktörer projektet med full transparens i alla delprocesser i syfte att maximera värdet av slutprodukten och sätta kundens behov i centrum. ByggDialog är ett företag som från start specialiserat sig på partnering och som organiserar och leder produktbestämningsskedet ofta kallat Fas 1, varefter man också samordnar alla entreprenörer och utför byggentreprenaden med egen arbetskraft. ByggDialog vill utveckla sitt arbete i Fas 1 och skapa en så flödeseffektiv process som möjligt för att komma till produktion inom rimlig tid. Detta är viktigt då man strävar efter effektivitet i allmänhet men också för att det ska vara möjligt att med god säkerhet och små avvikelser prognostisera resursbehov, tillväxttakt och resultat. Flödeseffektivitet är ett begrepp hämtat från Lean-teorin som har sitt ursprung i Toyotas bilfabriker. Det handlar om att skapa en process där icke värdeskapande aktiviteter elimineras och fokus ligger på densiteten i värdeöverföringen till produkten och dess flöde. Syftet med denna rapport är att applicera dessa teorier på ByggDialogs processer i Fas 1 och att genom intervjuer med personer med stor erfarenhet kartlägga icke värdeskapande aktiviteter i Fas 1. I studien ingick också att föreslå åtgärder till förbättrad flödeseffektivitet. Det gjordes även en ansats till att beräkna flödeseffektiviteten i ett antal genomförda projekt i syfte att utreda möjligheten till lämplig indikator för företagets förbättringsarbete av Fas 1. Det visade sig att flödeseffektiviteten i Fas 1 sammanfattningsvis kan påverkas positivt genom bland annat öppenhet, integrerade organisationer, standardiserade arbetssätt, iterativa projekteringsmetoder och tydlig projektledning. En indikator för flödeseffektivitet som beaktar kvoten mellan värdeskapande tid och genomloppstid genom BTA visade sig vara komplex att ta fram. En framkomlig väg är dock att endast låta indikatorn avspegla genomloppstid genom BTA eller produktionskostnad. Fördjupade studier rekommenderas ByggDialog för att söka den mest användbara metoden för uppföljning och mätning av effektiviteten i Fas 1.

 • 29.
  Anselius, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Safety first: a case study of incident and accident reporting in a company within the construction and civil engineering industry2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggbranschen är en spännande och samhällsutvecklande bransch, men den är också mycket omtalad med anledning av den höga skadefrekvens som branschen karakteriseras av. Som ett led i att förebygga olyckor i arbetet bedriver arbetsgivaren ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att upptäcka riskabla moment i arbetet samt åtgärda dessa. Trots eliminering av risker i arbetet, inträffar olycksfall och tillbud – så kallade avvikelser i arbetsmiljön. Avvikelser i arbetsmiljön skall omedelbart rapporteras till arbetsgivaren. Inom det företag som utgör föremål för denna studie rapporteras och lagras avvikelserna i ett system som kallas för BIA. BIA möjliggör att, utifrån avvikelserapporter, skapa statistiskt underlag för företaget med avseende på olika parametrar. Denna rapport är baserad på denna avvikelsestatistik med avseende på olycksfall och tillbud, framtaget ur rapporteringsverktyget BIA. Studien har undersökt i vilka skeden/faser tillbud och olycksfall inträffar, vilka arbetsmoment som föranleder tillbud och olycksfall samt skaderisker och skadeorsaker bakom tillbud och olycksfall. Majoriteten av företagets tillbud och olycksfall inträffar vid anläggningsprojekt, produktion och markarbete. Tillbud föranleds av arbetsmoment som schaktningsarbete, arbete vid/med passerande fordonstrafik samt förflyttning inom området. Olycksfall föranleds av arbete vid/med maskin, manuell hantering av material/produkt samt arbete vid/med handhållen arbetsutrustning. Skaderiskerna vid inträffade tillbud är fordonsolycka, träffas av fallande eller flygande föremål samt fastnat eller klämts mellan föremål. De skadeorsaker som olycksfall innebär är skada av egenhanterat föremål, fall i samma nivå samt kontakt med vasst föremål. Fall från höjd och fall i samma nivå utgör orsak till skada i en stor del av olycksfallen. Resultatet av studien visar också att det saknas information i de händelserapporteringar som inkommer i BIA, alternativt är den tillgängliga informationen bristfällig.

 • 30.
  Antoan, Shahad
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Naeem, Lina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Solceller - för lönsam elproduktion: En undersökning om hur lönsam en solcellsanläggning på en byggnad är med hänsyn till teknisk samt ekonomisk perspektiv.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 31.
  Ardalani, Alan
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Holm, Eddie
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Energianalys mellan programmen IES (Integrated Environmental Solutions) och Enorm2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I fastighetsbranschen har intresset ökat för nya metoder och verktyg. Detta gör att det dyker upp nya program som är till för att förenkla arbetet med energieffektivisering och miljöfrågor.

  I samråd med Björn Alsmark på teknikkonsultföretaget Bjerking AB beslutades att detta examensarbete skulle undersöka programmet IES (Integrated Environmental Solutions) med hjälp av applikationen Revit Architecture. För att göra denna undersökning har Bjerking, tillhandahållit ett färdigprojekterat projekt, en förskola belägen i Uppsala. Bjerking AB har ansökt om att få förskolan Green Building-certifierad. Enligt Bjerkings egna beräkningar med energiberäkningsprogrammet Enorm är energiförbrukningen 48 procent lägre än BBR-kravet.

  En studie har gjorts av två olika energiberäkningsprogram IES VE och Enorm. Målet är att jämföra dessa två program och att testa om det i Bjerkings fall vore lämpligt att ersätta Enorm med IES. Kan Enorm eller IES uppfylla BBR:s krav?

  Till en början gjordes flera justeringar och avgränsningar för att examensarbetet skulle rymmas inom ramen om 15 hp. Därefter gjordes litteraturstudier.

  Sedan modellerades förskolan upp i Revit Architecture och anpassades för IES. Komplikationer uppstod när modellen skulle föras över till IES. Istället för att använda sig av Revit, modellerades en förenkling av förskolan i IES:s modelleringsprogram ModelIT.

  Solstudier gjordes i SunCast för att ta reda på var på byggnadens skuggor uppstår, samt effekter från solen. Resultaten användes till energiberäkningen i ApacheSim. I ApHVAC designades ett schema för ventilationssystemet.

  Resultatet visade att IES VE är en lämplig programvara och att det finns utrymme för förbättring av integrationen mellan IES och Revit.

 • 32.
  Aripov, Alim
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Shirvanpour, Shaian
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Bygglogistik metoder: En granskning av norra Djurgårdsstaden och Barkarbystaden2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 33.
  Arleij, Axel
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Åhlander, Mattias
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Bultförstärkning av berg vid konventionell tunneldrivning: En jämförelse av kamstålsbult och PC-bult2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid tunneldrivning inom infrastrukturprojekt i Sverige är den mest förekommande bergbulten för permanenta förstärkningar den konventionella kamstålsbulten. En ingjuten bult utan förspänning. Montaget sker genom att med handkraft pressa in bulten i ett cementfyllt borrhål. Detta ger upphov till spill av cement och stor fysisk ansträngning, när tusentals bultar monteras i varje projekt. Den permanenta bergssäkringen uppnås först när den omslutande cementen har härdat. Detta medför ett moment i bergförstärkningsskedet där entreprenören måste säkra tunneln med temporära driftbultar.   För att undvika temporärbultning kan en förspänd ingjuten bult användas som permanent bult. Exemplet på en sådan bult är PC-bulten. Vid montage ger den en omedelbar driftsäkring och en permanent förstärkning genom injektering via det inre röret. Bulten blir då helt ingjuten av cement.  Syftet med studien är att jämföra PC-bulten med kamstålsbulten. Studien undersöker den förmodade nyttan i belastningsergonomi och ekonomi av att använda PC-bulten som permanent förstärkningsbult. Genom att utföra en styrd observation på ett studiebesök där tunneldrivning med bergförstärkning skedde har de båda bultarnas montagearbete jämförts ur belastningsergonomisk synpunkt. För att utreda skillnader i arbetsvolym och tidsåtgång utfördes beräkningar på ett sammanställt bultprotokoll. Beräkningarna visar vilken förstärkningsbult som medför den lägsta kostnaden för bultförstärkning.  Av resultatet i studien framgår det att det finns en stor potential i ett framtida användande av PC-bulten som permanent bult vid tunnelförstärkning. Potentialen ligger i en klart förbättrad arbetsmiljö i avseendet belastningsergonomi och i den tidsvinst framtida projekt kan nyttja.

 • 34.
  Aronsson, Andreas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
  Hinders, Niclas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
  Analys av SWMM-CAT och möjligheten att tillämpa SWMM-CAT i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under det närmaste seklet kommer Sverige att vara med om en klimatförändring med en ökad nederbörd upp mot 40 % i delar av landet. Översvämningar kommer bli vanligare och kraftigare skyfall under kortare perioder är det största hotet mot ett fungerande avrinningssystem. De mängder dagvatten som ska hanteras i stadsbebyggelse kan vara mycket stora på grund av att grönytor har bytts ut mot hårdgjorda ytor.

   

  SWMM-CAT (Storm Water Management Model – Climate Adjustment Tool) är ett program som kan skapa prognoser för framtida klimatförändringar. Genom att söka på koordinater eller postnummer i USA kan användaren få fram data för förändring i nederbörd, avdunstning, temperatur och största dygnsnederbörd vid olika återkomsttider vid just den platsen sökningen skett i. Informationen kan användas för att få en uppfattning i hur dessa parametrar kommer att ändras i framtiden. Informationen kan även sparas till SWMM (Storm Water Management Model) i form av klimatjusteringsfaktorer. SWMM är ett simuleringsprogram som används för planering och analys av dagvattenavrinning. Med hjälp av dessa klimatjusteringsfaktorer kan man vid projektering av avloppssystem vara mer förberedd och dimensionera med hänsyn till det framtida klimatet.

   

  Genom uppbyggnad av en modell i SWMM har vi jämfört resultatet av en simulering utan klimatjusteringar och en simulering med klimatjusteringar. Resultatet visar att vattenflödet från avrinningsområdet skulle öka från 43 l/s till 66 l/s. Utifrån denna flödesökning ser vi att det finns en stor vikt att beakta hur klimatförändringarna kan komma att påverka dessa flöden vid dimensionering av avloppssystem.

   

  SWMM-CAT är ett lätthanterligt och användarvänligt program som enkelt kan användas för att få en inblick i hur klimatförändringarna kan komma att påverka temperatur och nederbörd. Det krävs dock erfarenhet av SWMM för att göra korrekta simulationer med justeringsfaktorer från SWMM-CAT. Eftersom klimatförhållanden skiljer sig geografiskt går SWMM-CAT inte att tillämpa i Sverige då prognoserna är framtagna över ett rutnätssystem i USA. Med hjälp av forskning från Rossby Centre är det möjligt att ta fram data för framtida förändringar i nederbörd, avdunstning och temperatur för Sverige.  Det tror vi är tillräckligt med underlag för att skapa ett program liknande SWMM-CAT i Sverige.

   

  För att på bästa sätt möta klimatförändringarna i svenska stadsmiljöer påstår vi att man bör kombinera klimatprognoser med mer öppen dagvattenhantering.

 • 35.
  Arvfors, Linnea
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Taneesan, Jennifer
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Produktivitetsmätning i anläggningsprojekt: Ett sätt att optimera framdriften2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skanska (2016) har uppgett som ett av sina mål att minska slöserier och stillestånd i produktion. För att nå dit har Skanska tagit fram en metod för att mäta produktiviteten för sina anläggningsprojekt. Skanska köper maskintjänster för ca 1 miljard kronor per år. Undersökningar har visat att maskiner står stilla 30 till 40 % av den planerade arbetstiden. En dag av stillastående arbete är kostsam och om det gick att effektivisera med endast 1 % sparar det Skanska upp till 10 miljoner SEK per år.

  Tillsammans med Skanskas region Väg och Anläggning Mellansverige, utfördes mätningar på fyra av regionens projekt med hjälp av en produktivitetsmätare som fästs på grävmaskinernas bom. Produktivitetsmätaren kan inte koppla rörelser till effektivitet utan räknar endast rörelserna maskinerna utför.

  Målet med rapporten var att hitta samband mellan driftnedgångar och aktiviteter i produktion samt att se varför de uppstår, för att senare ge förslag på hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Ett annat relevant slutresultat var att lägga grunden för fortsatta mätningar och kontinuerlig uppföljning. Studien genomfördes med metoderna mätningar, dagböcker och intervjuer.

  Resultatet blev att driftnedgångar uppstår på grund av:

  • ●  Brist på material

  • ●  Krockar i arbetsmoment

  • ●  Arbetsplanering

  • ●  Bristfälliga handlingar

  • ●  Brist på yrkesarbetare

  • ●  Väntetider

   Optimeringen av arbetet kan ske redan i planeringsfasen. Grunden till en bra produktion ligger i hur välplanerat projektet är. Att bibehålla en god kundrelation i produktionsskedet underlättar till att snabbare få tag på kompletterande handlingar. Genom att involvera produktionspersonalen i planering, kan risken minska för att onödiga stillestånd uppstår. Deras kunskaper och erfarenhet om arbetets utförande är värdefulla i planeringen. Även att skapa leveransplaner för material och en levande arbetsplatsdisposition, där materiallager uppdateras kontinuerligt efter tidplanen och kommande arbetsmoment. Mätdata från produktivitetsmätaren kan i framtiden användas för att skapa diskussion i alla led. Som en punkt vid veckomöten i produktion, som en punkt i ledningsgruppsmöten i distriktet och även för Skanska centralt. Detta för att ta lärdom av varandras sätt att arbeta.

 • 36.
  Atabas, Burak
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Unlu, Busra
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Verktygslådan : Effektivisering av projekteringsskedet med hjälp av en tilläggsfunktion i Revit2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För ett effektivt arbete behöver byggbranschen utveckla mer moderna- och integrerade arbetsmetoder. Evolutionen inom bygg med avseende på framställningen av konstruktionshandlingar övergår från 2D- till 3D-handlingar och övergången effektiviserar arbetet.

  Denna studie har i syfte att effektivisera arbetet för konstruktörerna i projekteringsskedet genom att beakta behoven som efterfrågas om Revit och tillgodose dessa. Genom en fallstudie utvärderades för-och nackdelarna med den befintliga arbetsmetoden som bidragit till idén om en tilläggsfunktion i Revit.

  I de kvalitativa studierna utreddes behovet av en tilläggsfunktion som genomfördes i form av intervjuer med konstruktörer. Behovet tillgodosågs med hjälp av tilläggsfunktionen

  Verktygslådan som tillhandahåller olika knappar som representerar olika byggkomponenter. Det var den kvalitativa studien som bidrog till utvecklingen av idén där konstruktörers åsikter och råd tog i akt. Effekten av Verktygslådan blev en reducering av projekteringstiden som samtidigt minskade störningar i arbetet.

  Slutsatser som har dragits efter avslutad studie är att byggbranschen indikerar ett behov av förändring, där sektorn kräver ett mer systematiskt och enhetligt arbetssätt för att effektivisera arbetsmetodiken. Genom att tillhandahålla konstruktionshandlingar på ett effektivare sätt reduceras tidsåtgången och merkostnaderna samtidigt som sektorn erhåller högre kvalité och tillförlitlighet i de olika skedena.

 • 37.
  Ausekle, Maija
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Beräkning av snittstorheter för betongspiral i ett vattenkraftverk: Jämförelse mellan handberäkningar och FEM-modellering2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Backlund, Oskar
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Gustafsson, Agnes
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Kvartsdamm - ett arbetsmiljöproblem i anläggningsprojekt.: En undersökning om medvetenhet, rutiner och krav gällande kvartsdamm.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 39.
  Baithoon, Firas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Wahlgren, Ludwig
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Arbetsmiljölagen för projektören i praktiken: E4Förbifart Stockholm2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Baltzer, Sigrid
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Bühlmann, Axel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Så bygger vi bättre studentbostäder: Bostäder efter studenterns behov2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Barikan, Chirin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Velu, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Fukttillskott från mark i uteluftsventileradekrypgrunder: Moisture supply from ground in outdoor ventilated crawl spaces2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uteluftsventilerade krypgrunder; fuktskador; mögelskador; fukttillskott;

  avdunstning från mark; relativ fuktighet

 • 42.
  Barikan, Maria
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Samir, Lina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Kommunikation och samarbete mellanbeställare och entreprenör2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med det ökade bostadsbehovet i landet ökar behovet av nybyggda bostäder. För att kunna effektivisera bostadsbyggandet är det av värde att förbättra byggprocessen. Med förbättring avses kommunikation och samarbete mellan beställare och entreprenör som vidare kan leda till tids- och kostnadseffektivisering. I byggprocessen är flera personer inblandade från tidig projektering till slutlig förvaltning. Alla inblandade parter jobbar för ett gemensamt mål där samarbetet kan pågå under flera år. Nyckeln till ett framgångsrikt och lyckat projekt är god kommunikation och ett bra samarbete under hela byggprocessen.Examensarbetet som följer är utfört i samarbete med företaget Riksbyggen. Syftet med arbetet är att kunna effektivisera framtida projekt. Detta görs genom undersökning av kommunikationen och samarbetet för tre utförda nybyggnadsprojekt. Målet med denna studie är att uppmärksamma när det brister i både kommunikationen och samarbetet mellan beställare och entreprenör. Kunna identifiera bra tillvägagångssätt som använts för att uppnå god kommunikation och samarbete. Även ta fram konstruktiva åtgärdsplaner för att effektivisera och förbättra den framtida kommunikationen och samarbetet.Studien har en kvalitativ utformning, empiriinsamlingen består huvudsakligen av semi-strukturerade intervjuer. Genom intervjuer med nyckelpersoner från de tre undersökta nybyggnadsprojekten har en uppfattning erhållits över hur samarbetet och kommunikationen mellan beställaren och entreprenören varit. Resultatet visar att där beställaren arbetat med entreprenören i samverkan under tidigare byggskeden har det skapat mervärde i projektet. När det exempelvis har varit tidspress och organisationsbyten i projekten har det påverkat samarbete och kommunikationen till det sämre. Varje byggprojekt är unikt med olika medarbetare, därför är det av värde att anpassa kommunikationsformen och samarbetet efter projekt. Examensarbetet lyfter även fram värdet av att erfarenhets återföra och förbättringsförslag för Riksbyggens system gällande detta.

 • 43.
  Barzngy, Ahmad
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Zangana, Majid
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Beläggningsskadors typ, omfattning och orsaker på statliga vägnätet2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trafikverket genomför i dagsläget ett större projekt där undersökningar och analyser utav vägskador på statliga vägar utförs. Syftet med projektet är att långsiktigt förbättra möjligheterna att mäta vägnätet, försöka ta fram mätvärden som kopplar orsaken till skadornas uppkomst och varför vald underhållsåtgärd genomförs. Målet med denna studie är att med hjälp av en omfattande insamlingsfas i PMSv3, som lagrar data utifrån vägytemätningar, att kunna analysera olika typer av vägskador och dess olika egenskaper. Indata har sedan jämförts med Trafikverkets krav på underhållsstandard. Resultatet av datainsamlingen har sedan analyserats och samband mellan visuell skada och mätdata från PMSv3 har observerats. Nyttan med sambanden som har iakttagits leder till bättre förståelse om vilka huvudfaktorer som påverkar vägens nedbrytning och var dem vanligen förekommer. Totalt har 19 av 67 vägsträckor valts ut från datainsamlingen att redovisa och analysera. Det finns indikationer på sambanden utifrån resultatet som är redovisade i analysen och slutsatsen. Med hänsyn till observationerna i PMSv3 ligger denna studie för vidare fördjupning och forskning.

 • 44.
  Bashay, Natnael
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Nawfal, Roubin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Installationskrockar i ett ROT-Projekt2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att utföra installationer i ett ROT-projekt är mer komplicerat än vid nyproduktion. I ROT-projekt möter

  installatören gamla svårlästa handlingar som oftast inte stämmer med verkligheten. Vanligaste problemet

  är att det kan uppstå krockar mellan installationerna och mellan installationerna och stommen vilket leder

  till kostnader och tidsförluster.

  I vår rapport har vi studerat möjligheten att i ett tidigt skede få fram handlingar som stämmer med

  verkligheten vilket skulle underlätta planering och byggande i ett ROT-projekt. Metoden förväntas lösa

  problemet med krockar som kan uppstå vid utförandet av arbetet samt kunna nå installationerna på ett

  smidigt sätt utan något hinder vid tillsyn, skötsel och underhåll.

  Resultatet i denna rapport baseras på mätningar som vi har genomfört, i form av inskanning av ett rum

  med hjälp av en handlasermätare och en 3D-laser för att skapa en 3D-modell. För att kunna hitta ett

  lämpligt utrymme i byggnaden och säkerställa installationer utan någon typ av krock krävs noggrann

  projektering. För att komplettera studien intervjuades flera personer med erfarenhet inom detta område.

  Vår slutsats är att genom en kombination av BIM tillsammans med en väl fungerande

  installationssamordning och skanning med 3D-laser kan noggrannheten i projekteringen öka, risken för

  kollisioner minska vilket leder till ökad lönsamhet i ett ROT-projekt.

 • 45.
  Battini, Jean-Marc
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner, Byggkonstruktion.
  Pacoste, Costin
  KTH, Tidigare Institutioner, Byggkonstruktion.
  Eriksson, Anders
  KTH, Tidigare Institutioner, Byggkonstruktion.
  Improved minimal augmentation procedure for the direct computation of critical points2003Ingår i: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, ISSN 0045-7825, E-ISSN 1879-2138, Vol. 192, nr 16-18, s. 2169-2185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a new numerical procedure for the direct computation of critical points for elastic beam structures undergoing large displacements and rotations. Compared to the approach described by Wriggers et al. [Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 70 (1988) 329; Int. J. Numer. Methods Engrg. 30 (1990) 1551, two main modifications are introduced. First, following Eriksson [Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 114 (1994) 77; Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 156 (1998) 45; Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 179 (1999) 265; Int. J. Struct. Stability Dynam. l(l) (2001)], the condition of criticality is expressed by a scalar equation instead of a vectorial one. Next, the present procedure does not use exclusively the extended system obtained from the equilibrium equations and the criticality condition, but also introduces intermediate iterations based purely on equilibrium equations under load or displacement control, Eight numerical examples, presenting bifurcation and limit points, are used in order to compare the performances of this new method and the one presented in [Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 70 (1988) 329; Int. J. Numer. Methods Engrg. 30 (1990) 155].

 • 46.
  Bawa, Soran
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Berntsson, Johan
  Uppföljning av erfarenheter från dammprojekt: två exempel från Vattenfall Vattenkraft2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet har gjorts i samarbete med Vattenfall Vattenkraft AB under våren 2019. Vattenfall äger och driver anläggningar för produktion av el, däribland genom vattenkraft. Syftet har varit att få inblick i arbetsprocessen vid projektarbete på dammar. Detta har i huvudsak skett genom uppföljning av projekt utförda på dammarna Damm A och Damm B. Uppföljningen har gjorts genom intervjuer med personer ansvariga för projekten. De två dammarna har valts som objekt för denna undersökning eftersom skadorna varit likartade men lösts på olika sätt. Rapporten har som mål att bidra till Vattenfall Vattenkrafts arbete med att förbättra sin projektstyrning och erfarenhetsåterföring inom projekt för att i förlängningen skapa bättre förutsättningar för att effektivt genomföra dammsäkerhetsrelaterade projekt med hög kvalitét. Efter samtal och intervjuer i samband med uppföljning på de två anläggningarna kan det konstateras att arbetet med underhållsarbeten på aktuella anläggningar fungerat väl trots att projekten varit brådskande, men att det finns utrymme för förbättring av erfarenhetsåterföring.

 • 47.
  Behnam, Majd
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Karlsson, Axel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Värmeförluster i fjärrvärmerör: En granskning av värmeförluster i fjärrvärmerör2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här examensarbete är en utredning av värmeförluster och ekonmiska besparingar av olika fjärrvärmerör. En fiktiv fjärrvärmeförläggning på 100m, för respektive dimension av fjärrvärmerör, har legat till grund för beräkningarna. Syftet är att få en klar bild på hur lönsamt det är att använda sig utav isoleringsserie 3 istället för isoleringsserie 2 alternativt dubbelrör med isoleringsserie 2 när förutsättningar tillåter detta.Resultaten visar att dubbelrör i mindre dimensioner har en lägreinvesteringskostnad, har lägre värmeförluster och ger en större vinst än vad enkelrör serie 2 och serie 3. För dubbelrör i större dimensioner så är investeringskostnaderna något högre men värmeförlusterna mycket lägre.I jämförelsen mellan serie 2 och serie 3 så är serie 3 lönsamt i båda fallen.Dessa resultat visar att det gynnar fjärrvärmenätägare i längden att använda sig utav en högre isoleringsserie alternativt dubbelrör.Examensarbetet har ej utrett miljöpåverkan av respektive rör, ej heller har kontirör undersökts.

 • 48.
  Bellander, Rickard
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
  Hed, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
  Water-calorimetric measurement on large samples of PCM2005Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Bergfeldt, Annie
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Sönnerlid, Malin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Cut & Cover- betongtunnlar: Tids- och kostnadsanalys i Norsborgsdepån.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 50.
  Berggren, Niklas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Gustafsson, Henke
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Dags att vända blad för monarkins fasad: Putsarbeten på Stockholms slott2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Restaureringsarbetet av den gotländska sandstenen på Stockholms slott har påbörjats under våren 2011. I den första etappen är det sandstenen på norra Logårdsflygelns norra och östra fasad som restaureras och detta kommer medföra skador på de putsade ytorna. Innan arbetena startade var putsen i gott skick med tanke på sin ålder även om en del ballast var framtvättad i ytan.

  I och med de skador som kommer att uppstå har det blivit aktuellt att ta fram ett putsbruk för lagning. Lagningsbruket som vi tagit fram genom detta examensarbete stämmer med den befintliga putsen i kulör, struktur, åldringsegenskaper, åldringsgrad och tekniska egenskaper.

  För framtagningen av lagningsbruket har vi studerat de två originalrecept som använts vid putsningen av fasaden. Vi har även utfört laborationer med de material som ersätter originalmaterialen då de inte i dag finns på marknaden.

  Under laborationerna har vi genom siktning bestämt den befintliga putsens ballasttyp, fraktioner och fördelning. Den ersättningsballast som vi tagit fram följer den befintliga ballastens siktkurvor.

  Laborationerna resulterade i ett recept på 25 kilo putsbruk. Detta recept innehåller exakta mängder för bindemedel, ballast och pigment. När lagningarna utförs måste den putsade ytan efterbehandlas genom penseltvättning för att rätt struktur, liknande den åldrade putsen, ska uppnås. Vi har i detta examensarbete tagit fram metoder för de två ytterligheterna för efterbehandling av ytan.

  Vi har också tagit fram ett förslag på putsbruk som kan användas vid total omputsning av slottet. Detta putsbruk har vi inte gjort några laborationer med utan vi har valt ett färdigt NHL-bruk som fungerar väl med slottets fasad och dess konstruktion. Vi föreslår att den ofärgade putsen målas med en NHL-kalkfärg.

  I detta examensarbete har vi inte tagit hänsyn till ekonomiska aspekter vad gäller materialval och utförandemetoder.

1234567 1 - 50 av 426
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf