Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 382
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abraham, Jonatan
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Strand, Anna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Reseavdrag: En analys av ett arbetsmarknadspolitiskt styrmedel ur ett hållbarhetsperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att öka rörligheten på arbetsmarknaden har man i Sverige haft möjlighet att göra skatteavdrag för kostnader som uppstår kring arbetspendling. Idag ifrågasätts det dock om syftet verkligen uppfylls, samt om det är samhällsekonomiskt lönsamt att behålla avdraget. Den ökande bilismen som uppstår som effekt av subventioneringen gör även det hela till en miljöfråga.

  Syftet med följande kandidatexamensuppsats är ge läsaren och oss författare ökad kunskap kring reseavdraget, samt ge underlag för fortsatt utveckling av styrmedlet. Arbetet är består av fyra större delar:

  • En litteraturstudie med bakgrundsfakta kring reseavdraget och dess historia, tidigare forskning och den politiska debatten idag.
  • En enkätundersökning där allmänhetens åsikter kring avdraget utforskas.
  • En diskussion av möjliga justeringar av reseavdragets olika parametrar förs, där det (enligt vår mening) mest optimala förändringsförslaget tas fram.
  • En styrmedelsanalys av 3 olika sorters reseavdrag; det nuvarande, förändringsförslaget som togs fram, samt ett borttaget.

  Av resultaten kunde slutsatsen dras att ett förändrat reseavdrag skulle vara märkbart mer samhällsekonomiskt lönsamt samt miljövänligt, gentemot det nuvarande. Ett borttaget reseavdrag skulle dock vara det mest optimala. Dessutom visade enkätundersökningen att allmänheten mestadels är positiv till reseavdraget, men att mångas åsikter kan skiftas snabbt när man presenterar fakta.

 • 2.
  Ahlberg, Fanny
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Ivansen, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Analys över variationer i vattenförbrukning och dess påverkandefaktorer: En fallstudie över områden i Borås2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För människor är vatten en livsavgörande resurs och har många betydande användningsområden, såsom dricksvatten, i jordbruk och industri. Därför är vattenförsörjning viktig för att ett samhälle ska vara hållbart. En effektiv dimensionering av vatten- och avloppssystem (VA-system) är i sin tur en viktig komponent för att säkerställa en trygg vattenförsörjning. Dimensioneringen av VA-system görs utifrån en uppskattning av förbrukningen, som i sin tur beror av sex faktorer; folkmängd, hushållsförbrukning, allmän förbrukning, industriförbrukning, förluster och brandvattenförbrukning. Denna rapport har med bakgrund av detta till syfte att analysera hur vattenförbrukningen hos olika förbrukartyper varierar under tidsintervallen dygn och år samt utreda hur vattenförbrukningen beror av temperatur och medelåldern hos förbrukarna. Analysen utfördes genom en fallstudie på tillhandahållen mätdata från Tyréns på vattenförbrukningen i olika områden i Borås och Karlstad. Dessa data hade felsökts tidigare och de områden med minst antal osäkra värden valdes ut för vidare analys. För att analysera årsvariationerna jämfördes variationen i vattenförbrukningen mellan områden med olika förbrukartyper under åren 2013 och 2014. Vidare analyserades dygnsvariationen på motsvarande sätt genom att en medeldygnsförbrukning togs fram för de olika områdena. För att utreda hur vattenförbrukningen beror av temperatur användes korrelation- och regressionsanalys och för analys av medelålderns påverkan på vattenförbrukningen jämfördes ett medeldygn av ett område med väldigt hög medelålder med övriga områden. Resultatet av analysen på vattenförbrukningens variation under ett år och under ett medeldygn blev att inget samband kunde ses för områden med samma förbrukartyp. Vidare visade resultatet av medelålderns påverkan på vattenförbrukningen att området med hög medelålder (80 år) i alla fall hade högre förbrukning än de övriga områdena och att dess variation skiljde sig anmärkningsvärt jämfört med de andra områdena. Regressions- och korrelationsanalysen visade att vattenförbrukning har en positiv korrelation med temperaturen i alla områden mellan mars och september. Starkast var korrelationen i maj till och med juli och trenden var att korrelationen i villaområdet var starkare än i områden med flerbostadshus som förbrukartyp. 

 • 3.
  Ahlfors, Charlotta
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Bergkrantz, Malin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Energieffektivisering av en bandybana: Analys av kompressorkylteknik och fjärrvärmedriven absorptionskylteknik2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Energianvändningen ökar i både Sverige och i världen och därför är ett arbete mot en hållbar utveckling essentiellt. För att framtida generationer ska kunna få samma möjligheter som dagens befolkning är ett viktigt steg att analysera vilka energieffektiviseringar som kan göras fram till att nästa generations teknik lanseras. På så sätt kan jordens energiresurser sparas och det leder till kostnadsbesparingar, eftersom driftkostnader sjunker med en minskad energianvändning. En lägre efterfrågan på energi leder till minskad energiproduktion, vilket medför mindre utsläpp av ämnen som i sin tur medför mindre miljöpåverkan. Västerviks kommun har länge lagt vikt vid hållbar utveckling och månar därmed om att energieffektiviseringar i den offentliga sektorn kan genomföras.

  Med en litteraturstudie samt beräkningar har en analys utförts i syfte att studera om ett byte av kylmaskin till utomhusbandybanan i Gamleby, Västerviks kommun, skulle medföra energieffektivisering och därmed kostnadsbesparingar. Studien syftar till att dels analysera den befintliga maskinen, en kompressorkylmaskin, dels en alternativ absorptionskylmaskin som kan sammankopplas med fjärrvärme från ett lokalt fjärrvärmeverk. För att driva kylprocessen skulle överskottsvärme från fjärrvärmeverket vara en potentiell värmekälla och på så sätt skulle detta främja miljön och hållbar utveckling.

  Genom beräkningar av kylbehov, ekonomisk hållbarhet samt CO2-utsläpp har slutsatser om vad bytet innebär kunnat dras. Då köldfaktorn för en absorptionskylmaskin är lägre än köldfaktorn för en kompressorkylmaskin och totala energimängden (el och fjärrvärme) som behöver tillföras i en absorptionskylmaskin är större, skulle den alternativa tekniken medföra ökade CO2-utsläpp och minskad resurseffektivitet.

  Investeringskostnaden för en absorptionskylmaskin är dubbelt så stor jämfört med kostnaden för en kommersiell kompressorkylmaskin och beräkningar visar att det skulle dröja över 18 år för att ett byte av kylsystem ska kunna ses som ekonomiskt lönsamt. Detta gäller vid optimala värden på köldfaktorn samt då gratis överskottsvärme kan erhållas, dock visar beräkningarna på att om fjärrvärmen kostar kommer ett byte av kylsystem inte att löna sig. Antagandena för det optimala alternativet är inte bekräftade och då en kylmaskins tekniska livslängd beräknas till 25 år anser författarna till denna rapport att en rekommendation om ett byte av kylmetod till absorptionskyla inte kan lämnas baserat på denna studie. Istället skulle en analys av det befintliga systemet kunna göras för att identifiera vilka effektiviseringsmöjligheter som finns, vad gäller till exempel optimering av styrsystem samt effektivisering av bandyisens kylbehov genom minskad värmeöverföring från omgivningen. 

 • 4.
  Ahmad, Zoe
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  An Assessment of the Swedish Bioeconomical Development2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bioekonomi är ett nyligen etablerat begrepp som fick fäste genom att Europeiska kommissionen publicerade sin strategi for bioekonomi år 2012. Där definieras en bioekonomi som ’en ekonomi baserad på biologiska, förnybara resurser för att producera bioenergi, biobaserade produkter, tjänster och livsmedel’. Sverige visar på ambitioner att övergå från fossilbaserad till en bio-baserad ekonomi bland annat genom den ’Forsknings-och innovations strategi for en biobaserad samhällsekonomi’ som utkom från Formas 2012. Vidare har Sveriges regering initierat projektet ”Fossilfritt Sverige” med ambitionen att bli en av värdens första fossilfria nationer. Dessa ambitioner tar sig vidare uttryck i det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som utreds i denna studie och vars vision är att Sverige skall ha ställt om till en bioekonomi år 2050. Grannländer såsom Tyskland och Finland föregår dock Sverige i den bioekonomiska utvecklingen genom att nationella bioekonomiska strategier publicerats. Sverige saknar ännu en generell definition for begreppet ’bioekonomi’ samt en nationell bioekonomisk strategi. Branschorganisationen IKEM (Innovations och Kemiindustrierna i Sverige) hävdar att detta indikerar en omotiverat långsam och ineffektiv reglerad bioekonomisk utveckling, speciellt då Sverige innehar ett försprång form av sin skogstillgång. Vidare har inte den svenska bioekonomiska omställningen utvärderats, till stor del som följd av dess ännu korta existens och dess ännu odefinierade karaktär. För att åstadkomma en sådan utvärdering ansågs det nödvändigt att rikta frågan till aktörer som är del av organisationer som för närvarande genomlever den bioekonomiska övergången. En litteraturstudie samt 13 intervjuer med aktörer från departement, myndigheter och industriella sektorer som anses relevanta för den svenska bioekonomiska övergången har använts för att uppnå studiens syfte. Det kan konkluderas att ett starkt behov av parametrar genom vilka en bioekonomi kan definieras och dess utveckling mätas finns. Att sådana etableras är en förutsättning för att kunna mäta den svenska bioekonomiska utvecklingen samt hur väl denna förhåller sig till andra länders utveckling i Europa. Trots att det finns lång väg att gå innan Sverige ställt om till en bioekonomi, visar studien att Sverige inte ligger nämnvärt bakom Finland i den bioekonomiska utvecklingen trots att en svensk nationell bioekonomisk strategi saknas. Satsningar i rätt riktning görs och med termens fyraåriga existens i åtanke bedöms utvecklingen inte vara nämnvärt hindrad.

 • 5.
  Ahmed, Amber
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Gong, Jindan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Assessment of the Electricity Generation Mix in Ghana: the Potential of Renewable Energy2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elektricitet är en grundläggande del av ett välfungerande samhälle. Ghanas elsystem påfrestas allt mer av skiftande klimat och växande befolkning. Därför är det oumbärligt för landets utveckling att elförsörjningen sker på ett hållbart sätt.

  Denna rapport syftar till att undersöka Ghanas förmåga att uppnå SDG 7.1 och Marrakech-visionen, vilken landet förband sig till under COP 22 mötet i Marocko. Detta genomfördes genom att utveckla en modell över Ghanas elsystem och dess utveckling, kallad BAU, med de digitala verktygen: OSeMOSYS och OnSSET. Därefter diskuterades dess genomförbarhet. Fortsatt undersöktes tre utvecklingsscenarier med olika mål för andel förnybar energi i elproduktionen, i modellen. Resultatet visar på att CSP och gaskraftverk var de mest framträdande elproducenterna. En stigande andel förnybar energi utspelade sig som en ökad elproduktion från vindkraftverk och minskad från gaskraftverk.

  Ghana besitter naturgastillgångar och hög solpotential. Den stigande andelen förnybar energi begränsar koldioxidutsläppen. Samtidigt kan den ökande andelen förnybar energi sätta pålitligheten i fråga då tillgången till sådan energi fluktuerar, och innebära höga investeringskostnader. Således kan BAU vara genomförbar sett till begränsning av koldioxidutsläpp, men kan eventuellt inte tillhandahålla tillförlitlig eller tillräcklig elektricitet. Att öka andelen förnybara energi i elproduktionen kan förbättra chanserna att nå SDG 7.1 men inte uppfylla målet helt.

 • 6.
  Aid, Graham
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Brandt, Nils
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi (flyttat 20130630).
  Lysenkova, Mariya
  Smedberg, Niklas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Looplocal - a heuristic visualization tool to support the strategic facilitation of industrial symbiosis2015Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 98, s. 328-335Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Industrial symbiosis (IS) developments have been differentiated as self-organized, facilitated, and planned. This article introduces a tool, Looplocal, which has been built with objectives to support the strategic facilitation of IS. Looplocal is a visualization tool built to assist in 1) Simplifying the identification of regions susceptible to new industrial symbiosis facilitation activities 2) Enabling proactive and targeted marketing of potential exchanges to key actors in specific regions and 3) Assisting facilitators to assess the various strategies and consequential engagement and analysis methodologies suitable for additional IS development in specific regions. The tool compares industrial symbiosis data and estimated regional material and energy flows (on a facility level) to identify potential IS transfer information along with key stakeholder and network data. The authors have performed a proof of concept run of this tool on Sweden. In its early stages of application the method has given results seen as useful for identifying regions susceptible to the investment of symbiosis facilitators' time and resources. The material focus and customization possibilities for the tool show potential for a spectrum of potential facilitators: from waste management companies to national or regional authorities. In conjunction with long term business models, such a tool might be utilized throughout an adaptive chain of facilitation activities and aims.

 • 7.
  Aid, Graham
  et al.
  Ragn-Sells AB.
  Lazarevic, David
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi. Finnish Environment Institute SYKE.
  Kihl, Anders
  Ragn-Sells AB.
  Waste to Resources: Moving Toward the 2030 Sustainable Development Goals2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 8. Alnaami, Zurya
  et al.
  Duenas, José
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Wind Power Integration and Operational Challenges2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Wind power generation has gained considerable relevance in global energy markets in the last few decades. The technology behind wind turbines and their integration to the power grid are still the focus of considerable research. How exactly does this energy source influence the existing power distribution grid is still a matter of interest to many parties. The method used in this report is based on a literature study which intends to examine what is the current state of energy generation based on wind power in Sweden. In the report we have analyzed some of the integration and operational challenges of connecting a large amount of wind generated electricity to the power grid and attempted to provide an accurate and up to date summary of what these challenges will entail in the coming decade. Our results show that further research would greatly improve the current technology used in wind power generation to allow such a high level penetration. 

 • 9.
  Andersson, Carl
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Olausson, Linus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Identifiering av mervärden i EPC-projekt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport genomförs en studie med mål att identifiera mervärden i EPC-projekt genomförda i skolor för att öka intresset för EPC-projekt på marknaden. Rapporten undersöker hur planerat underhåll, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll påverkas, hur försäkringspremier och villkor påverkas, hur inomhusmiljön och arbetsuppgifterna för driftpersonalen förändras. En litteraturstudie över energibesparingar, energianvändning i skolor, underhåll och försäkringar samt hur energieffektiviseringar relaterar till de svenska miljömålen har gjorts. Studiebesök har genomförts i Ludvika kommun, intervjuer har även genomförts med drifttekniker samt lokalstrateger i Ludvika och även anställda på försäkringsbolag.

  Skolor har ofta ett eftersatt underhåll, problem med ventilation och inomhusmiljö. Skolor har även en stor energieffektiviseringspotential på grund av deras låga nyttjandegrad, främst för att de står tomma delar av året. Alla Sveriges skolor skulle tillsammans kunna minska sin elanvändning med 1 TWh per år vilket i pengar motsvarar lönekostnaden för cirka 2000 lärartjänster.

  8 skolor i Ludvika kommun samt 10 skolor i Piteå kommun som har genomfört EPC-projekt har studerats. Tidsperioderna som studerats är sju år för Ludvika kommun, 2006 – 2012, och Piteå kommun fem år, 2010 – 2014. Data över felanmälningar och underhållskostnader har hämtats från kommunerna, och beskrivningar över skolorna samt EPC-projekten har erhållits från Caverion som har utfört EPC-projekten. Data för underhållet har till viss del valts ut i samråd med anställda på kommunerna.

  Antalet felanmälningar i Piteås skolor har visat på en svagt nedåtgående trend med en topp samtidigt som EPC-projektet genomfördes och ett år efter. Ludvika kommun har en uppåtgående trend för underhållskostnader, men detta beror troligtvis på sedan tidigare ackumulerat underhåll. Mängden felavhjälpande underhåll minskar, men först en tid efter projekten då man åtgärdat nyuppkomna fel och injusterat systemen. Arbetsuppgifterna relaterade till tillsyn och skötsel ändras då fjärrstyrning av systemen installeras vilket leder till en bättre överblick och förenklar felsökning. Inomhusklimatet blir även jämnare, men först efter att bristerna som framkommit i samband med driftoptimeringen åtgärdats. Dock finns det klagomål i Ludvika om låga temperaturer, men detta grundar sig i att kommunen satt för låg rikttemperatur. Försäkringar påverkas marginellt, och först när skadeförebyggande åtgärder genomförs i fastigheter, vilket inte är något som gjorts i de studerade fastigheterna. Dock är underlaget för litet och i båda fall över för få år för att kunna påvisa säkra förändringar.

  Ett mervärde som identifierats är möjligheten att använda EPC-projekt som ett verktyg för att åtgärda eftersatt underhåll inom fastighetsbeståndet utanför de normala budgetramarna och samtidigt uppnå en energibesparing. 

 • 10.
  Andersson, Maria
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Ring, Mikaela
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  The Need for Permanent Mooring Buoys in  the Gulf of Thailand: A Minor Field Study2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to evaluate the need for permanent mooring buoys at the popular off-shore islands of Pattaya, Thailand. By investigating the ecological, social and economic gains and losses of installing such buoys, the project aims to examine whether such buoys would help support a more sustainable development in the area. In order to fulfil the aims and objectives of the project, a literature study, two different questionnaires, interviews, line intercept transects (LIT) and a boat traffic survey were performed. 

  The results prove that every dive store operator, 71% of the dive instructors/dive masters and 65% of the tourist divers that took part in the interviews or questionnaires have observed anchor damages in the area. This is supported by the results of the LITs, which, although differing greatly between depths, reveal a top score of 44% damaged corals (of which 20% were apparent anchor damages) at snorkelling depth at site 3. At diving depth the damage indexes were generally lower, revealing a top score of 38% damaged corals at Site 2, but no definite anchor damages. The boat traffic survey showed that 192 boats were active in the area, of which 47 used an anchor, during a 3 hour period a Saturday morning. The results also prove that dive store operators and questionnaire participants generally agree that divers wish to see healthy reefs and great aquatic biodiversity when visiting a dive site. The interviews showed that all dive store operators have a positive attitude towards an installation of mooring buoys in the area, which could protect the local reefs and thereby their own business. 85% of the tourist divers that took part in the questionnaires stated they would be willing to pay extra (where a majority of those with a WTP would be willing to pay 7-13 USD) if they could be guaranteed to see healthy coral reefs and a great diversity in species and 88% stated they would be willing to pay extra (where a majority of those with a WTP would be willing to pay 0.7-1.7 USD)  to support a permanent mooring buoy system.  The interviews and the questionnaires also prove that healthy coral reefs hold a special sentimental value, providing invaluable recreational opportunities to humankind. 

  Conclusively the results indicate that there is a need for permanent mooring buoys in the area. The ecological, social and economic gains of installing permanent mooring buoys seem to overshadow the cost of installation and maintenance of the buoys, meaning the buoys would most certainly improve the conditions for a more sustainable development in the area.

 • 11.
  Andersson, Martin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Vindkraftverk med trätorn: Miljöpåverkan och kostnad jämfört med ståltorn2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet avsåg att undersöka skillnader i miljöpåverkan och kostnad genom att bygga vindkraftverk med ett torn i korslimmat-trä jämfört med stål som är det vanligaste idag. Genom att undersöka tillverkningen av vartdera materialet samt kostnader från olika leverantörer så kunde miljöpåverkan och kostnad uppskattas, både totalt och per producerad MWh, till rimliga resultat.

  Resultatet blev en signifikant mindre miljöpåverkan av att använda KL-trä istället för stål. Totala utsläpp av koldioxidekvivalenter var 15 gånger högre för vindkraftverk med ståltorn. Kostnaderna visade också på ett mer ekonomiskt optimalt torn på höjden 100 m för KL-trä räknat i både totala kostnader så väl som kostnad per producerad MWh.

  Utsläpp av andra ämnen undersöktes också där det visade att stål också hade högre utsläpp på samtliga kategorier, där vissa utsläpp skiljer materialen åt. 

 • 12.
  Andersson, Niklas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Malmös strategi för social hållbarhet med fokus på förorten2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten behandlar olika aktörers bidrag till den sociala hållbarheten i Malmös förorter. Dessa förorter byggdes mellan åren 1960-1975 och är nu i stort behov av upprustning. Samtidigt lider Malmö av en stor bostadsbrist och det är främst bostäder med låga hyror som efterfrågas. Ungdomar, studenter, invandrare, pensionärer och familjer letar efter bostäder som de har råd med. Stor efterfrågan på bostäder och ett stort renoveringsbehov kan innebära en gentrifiering som inte är socialt hållbar. De aktörer vilkas sociala hållbarhetsarbete har undersökts är Malmö stad, det kommunala bostadsbolaget MKB samt hyresgästföreningen. Dessa är organisationer som har en stor möjlighet att påverka agendan runt den sociala hållbarheten i Malmös förorter. Vidare undersöker rapporten också på hur arbetet med medborgardialog ser ut samt vilka reaktioner olika satsningar fått från de boende. Slutligen så redovisas två erfarenheter från Göteborgs miljonprogramsområden. Rapporten baseras på en litteraturstudie.

  Undersökningen visar att både Malmö och Göteborg jobbar med en form av matrissystem för att säkerställa att den sociala hållbarheten inkluderas i planfrågor och har visat sig fungera bra i båda städerna. Malmö kommun tog 2014 ett beslut om att social rättvisa ska vara vägledande vid nybyggnation av flerfamiljshus. Det finns en insikt i att många nybyggda lägenheter kan bli dyra men förhoppningen är att detta ska frigöra billigare bostäder. Olika investeringsprogram har sjösatts i Rosengård där Rosengård i förvandling är ett exempel. Delar av detta program fokuserar på olika pedagogiska aktiviteter och stadsodling och en bieffekt har blivit att människor har fått en mer positiv syn på Rosengård. MKB fokuserar sitt sociala hållbarhetsarbete på sociala klausuler för underleverantörer där målet är att tio procent av arbetarna ska vara bosatta i området eller tidigare arbetslösa. Hyresgästföreningens fokus ligger på att hålla hyreshöjningarna på en så låg nivå som möjligt men de ser också en potential med såkallade grannskapseffekter, där boende påverkar andra boende på ett positivt sätt. Hyresgästföreningen och Malmö stad tror att detta är något som delvis kan uppnås genom att bygga nya flerbostadshus bland äldre bebyggelse.

  Medborgardialogen har tidigare karakteriserats av att den varit fokuserad på att informera de boende om olika beslut. Det nya målet med medborgardialogen är att det ska föra in de boendes åsikter som en aktiv del i beslutsprocessen i ett tidigt stadium. Ett potentiellt problem är de språkbarriärer som kan uppstå i ett så multikulturellt samhälle som Malmö. Erfarenheter visar dock på goda resultat i projekt där medborgardialogen prioriterats. Det visade sig problematiskt att finna reaktioner från de boende som är kopplade till de olika initiativen som syftar öka den sociala hållbarheten. Genomförandet av en sådan studie med hjälp av enkäter eller djupintervjuer är ett förslag för att nå ökad kunskap och ett förslag på fortsatt forskning inom området. 

 • 13.
  Andersson, Simon
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Analys av energisimulering från projekteringsskede och verklig energianvändning i lokalbyggnad.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag sker ett kontinuerligt arbete med att reducera energianvändningen i byggnader under desslivscykel för att minska miljöbelastningen och utnyttjandet av fossila energikällor. En reduceringav energianvändningen utgör även ett ekonomiskt incitament genom minskade energikostnader.Inom byggsektorn arbetar flertalet företag med olika former av miljöcertifieringar såsomMiljöbyggnad, LEED och BREAM. En viss del av bedömningen bygger på en energisimuleringav projekterad byggnad, ett scenario av framtida energianvändning.

  Energisimuleringar utgör ett beslutsunderlag och kan användas under hela byggprocessen menlämpar sig främst under projektering då flertalet beslut rörande olika faktorer såsom klimatskal,ventilationssystem, värme och kyla samt framtida drift och styrning behandlas.

  I detta examensarbete analyseras energianvändningen i fastighet BioCentrum i Uppsala utifråndriftår 2012 och jämförs mot projekterade värden från tidigare energisimulering. En jämförelsegörs även mellan indata och antaganden samt projekterade energiflöden för värme, komfortkyla,processkyla och el. Att arbeta med energisimuleringar under projektering är en kontinuerligprocess och på vilket sätt detta verktyg kan förbättras i projekteringsarbetet diskuteras. Tre faktorer har behandlats, vilka är utomhusklimatets påverkan på energianvändningen, drift ochstyrning av olika system inom fastigheten samt brukarens beteende och verksamhet. Med hjälp avunderlag från driftår 2012 genomförs en uppdaterad energisimulering för analys och jämförelse.

  För fastighet BioCentrum syns en tydlig ökning av både värme och kyla samt el i jämförelse medprojekterade värden. Orsak till detta är i många fall verksamhetsanknutet genom ökade driftstider,förhöjda luftflöden i ventilationssystem samt en varierande verksamhet inom byggnadensom kräver ett stort behov av el, men även kylning av dess interna laster. Störst påverkan påresultatet från energisimulering har bedömningen av den verksamhetsanknutna internvärmensamt luftflöden i laborationslokaler.

  Tre resultat som verifieringsprocessen sammanställer är hur mätarstrukturen i drift fungerar, vilkaförändringar som skett under produktion i förhållande till projektering samt hur verksamhetenidag utnyttjar och styr de tekniska systemen. Till stor del en verifiering av projekterad data.

  Genom uppföljning och verifiering skapas en nulägesbild över energianvändningen, vilkettillsammans med identifierade energieffektiviserande åtgärder skapar ett bra beslutsunderlag förframtida investeringar.

  För att förbättra projekteringsprocessen av framtida energianvändning och verifieringsprocessenär det viktigt att tydligt definiera vilka antaganden som genomförts under projektering samt vilkaprocesser som ingår i bedömning av specifik energianvändning. Att samredovisa underlag ochresultat möjliggör för en bättre uppföljning av nyckeltal och underlättar för förvaltning attoptimera och följa upp olika processer och system inom fastigheten.

  Sammanfattningsvis är hjälpmedel såsom energisimuleringar ett viktigt verktyg underprojekteringsprocessen och skapar ett scenario över framtida energianvändning. Detta arbetevisar på den komplexitet som finns vid uppföljning av energianvändningen inom lokalbyggnaderoch att ett bra samarbete mellan konsulter, beställare/fastighetsägare och hyresgäst är nödvändigtför att uppnå ett bra energiarbete under projektering och sedermera drift av fastigheten.

 • 14.
  André, Hampus
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Jonsson, Max
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  INDUSTRIELLT EKOLOGISK STADSODLING: EN KVALITATIV STUDIE SOM UNDERLAG FÖR EN STADSODLINGSREVOLUTION I  STOCKHOLM2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utifrån teorier inom det vetenskapliga fältet Industriell Ekologi (IE) bedömer denna rapport hur stadsodling i Stockholms innerstad, både som koncept och praktiska tekniker, kan bidra till ökad ekologisk hållbarhet. I detta syfte genomfördes en övergripande litteraturstudie samt intervju, resulterande i en kvalitativ analys med tillhörande förslag på tillämpningar i Stockholm. Det upptäcktes att IE:s eko-restruktureringsmål fanns återspeglade i motiven för stadsodling som koncept, samt i varierande grad i samtliga berörda stadsodlingstekniker. Diversiteten av stadsmiljöer kan besvaras av kombinationer av stadsodlingstekniker, permakulturella koncept och industriella symbioser. Särskilt utmärkande förekomster av eko-restruktureringsmål samt utförande av ekosystemtjänster motiverade bland annat; väggodlingar på Hornsgatan, aquaponics på kolonilotter, spillvärmetillvaratagande takodlingar samt vertikala växthus i adekvata industriella symbioser.

 • 15.
  André, Hampus
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Jonsson, Max
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Svaret är 42, men vad är frågan?: En analys av EMEC-modellen och dess effekter på svensk klimatpolitik2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  EMEC är en allmänjämviktsmodell som har använts av Konjunkturinstitutet för att beräkna samhällsekonomiska kostnader av styrmedel, och utvärdera kostnadseffektivitet som en del av det svenska klimatpolitiska beslutsunderlaget. Med anledning av kritik som har riktats mot modellen har detta examensarbete syftat till att analysera EMEC och dess effekter i klimatpolitiken, samt belysa och diskutera aspekter som eventuellt behövs utvecklas eller hanteras på ett annat sätt i den svenska klimatpolicyutvärderingen. En intervju - och litteraturstudie bidrog med ett kontrasterande aktörsperspektiv på olika identifierade nyckelaspekter som sedan utgjorde ett ramverk för analysen av en efterföljande empirisk studie. Resultaten visar att det finns starka skäl att påstå att modellen har överskattat kostnader av utsläppsminskningar vilket sannolikt har påverkat Sveriges klimatpolitiska inriktning. I direkt anknytning till modellen argumenteras detta bero på svårigheten i att göra antaganden om framtida teknik-och prisutvecklingar, samt på modellens statiska utformning. I samband med modellens klimatpolitiska roll kan det argumenteras bero på ett relativt kortsiktigt tidsperspektiv och en endimensionell bedömning av klimatomställningens nytta i relation till klimatfrågans långsiktighet och flerdimensionella nyttosida. Det kan också påpekas att detta fördyrar klimatpolitiken på lång sikt.

  En alternativ klimatpolicyutvärdering tillämpar ett bredare grepp genom att exempelvis inkludera de dynamiska kostnader som är förknippade med inlåsningseffekter i kolintensiva strukturer, vilket med en kontrafaktisk jämförelse sänker kostnaden av en klimatpolicy. Vid fortsatt styrmedelsutvärdering med EMEC föreslås en förändring av hur resultaten ska tolkas. Givet att det politiska sammanhanget också fortsättningsvis kräver kvantitativa underlag finns det ett behov av en mer varierad klimatpolicyutvärdering, där också kvalitativa aspekter och fler indikatorer än BNP beaktas som komplement. 

 • 16.
  Apostolopoulou - Kalkavoura, Varvara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Effects of Varying Sludge Quality on the Permeability of a Membrane Bioreactor2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master thesis firstly includes a theory part describing, the conventional municipal wastewater treatment plant (WWTP) and especially the conventional activated sludge (CAS) process. As Stockholm municipality want to retrofit the current activated sludge system at Henriksdal into a membrane bioreactor (MBR), an extensive description of the MBR and its advantages and disadvantages are included.

  Fouling is considered a really important issue for the operation of an MBR since it reduces an MBR’s productivity over time. Therefore, description of the fouling mechanisms and the potential foulants is included as well as a description of the membrane cleaning procedures. Sludge composition is considered a very important parameter which contributes to membrane fouling and thus this master thesis aims to identify the effects of varying sludge quality on the membranes operation. Precipitation chemicals used for phosphorus chemical precipitation and especially ferrous sulphate which is examined in this master thesis are also affecting the sludge quality and the membranes operation.

  The report includes description of Henriksdal reningsverk and line 1 of the pilot MBR at Hammarby Sjöstadsverk where the experimental work was performed. The following chapter describes the experimental work performed in the laboratory including the determination of total suspended solids (TSS), volatile suspended solids (VSS), sludge volume index (SVI) and sludge’s filterability. The filterability was determined by performing the time to filter (TTF) method and the sludge filtration index (SFI) method. Furthermore, the samples were also examined in the optical microscope to determine their bulkiness and their filaments content. The iron content in the sludge was also measured from Eurofins Environment Testing Sweden AB.

  In the results section, the different parameters measured are illustrated in charts and they are compared to each other in order to define which factors contribute positively or negatively to the sludge’s filterability and thus affect the sludge quality and the membranes operation. The results indicate that SFI is a more reliable method for measuring filterability compared to TTF. Furthermore, the iron content in the sludge is proportional to the permeability as well as the filaments content observed during microscopy is proportional to the SFI or TTF. Finally, this master thesis includes recommendations for future research which basically include more analyses to identify the sludge biology and more samples taken for longer time periods. 

 • 17.
  Arvanitis, Konstantinos
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  MACROALGAE IN THE BIOREFINERY: A SUBSTANCE FLOW ANALYSIS AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF AN EXTRACTION PROCESS OF THE MAJOR COMPONENTS IN SACCHARINA LATISSIMA2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A turn to more sustainable resources has lead the research during the last decades to algae. Algae is a resource that has been utilized for thousands of years offering a variety of possibilities. Nevertheless modern technology were able to uncover algae’s great potential and pave the way for alternative uses such as biofuel and biomaterial production. Towards that direction, ‘Seafarm’ aims in utilizing algae in the most efficient and sustainable way. For that purpose various steps have been established, including the biorefinery step which entail among other the extraction of carbohydrates from brown algae.

  The current thesis is based on an extraction of carbohydrates from Saccharina latissima, a brown algae species, which was developed by Viktor Öberg during his master thesis at KTH. The aim of this work is to assist in the scaling up of that laboratory process by analyzing the basic steps and substances of the process, investigating its environmental performance and identifying improvement areas for theoretical optimization. The results of the aforementioned analysis include a substance flow analysis which reveals the basic steps of the process and constitute the basis for further analysis. The second step examines the environmental performance of the process based on the chemical selection. Hence the results are a risk assessment of chemicals with performance indicators for each chemical as well as the whole process. The final part provides a theoretical optimization of the process based on literature studies where the recommendations are divided in production optimization and environmental performance.

  The above results constitute the basis of the analysis of the process and sets the foundations for scaling up the process at an industrial level. The current analysis in combination with an energy and economic assessment could be used for the designing of the process and its integration in the biorefinery. 

 • 18.
  Arvidsson, Ebba
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Forsberg, Sofia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Ögren, Sofie
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Sustainability Practices on University Campuses: Case Study of Zhejiang University and KTH Royal Institute of Technology2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report provides an analysis of the energy consumption and a study of the sustainabilitywork regarding buildings at Zhejiang University, ZJU, and the Royal Institute of Technology,KTH. Three students from KTH performed a field study at ZJU in Hangzhou, China, in theyear of 2017.

  By interviewing actors at KTH and ZJU and studying the differences in conditions, policiesand regulations the results shows how the sustainability work regarding buildingsdifferentiates between the universities. The result of the study shows that both universitieshave national goals, policies and regulations they have to follow that give different incentivesto encourage sustainable development. KTH and Sweden also needs to consider laws andpolicies of the European Union, EU. KTH and Akademiska Hus, AH, have sustainabilitygoals of their own while ZJU only have provincial goals in addition to the national. If ZJUwants to be a leading university in the field of sustainable development, the authors suggestthat they make sustainability goals of their own.

  AH is the property owner at KTH campus and they decide what kind of energy sources to usein their buildings. They cooperate with KTH to establish the sustainability work while ZJUowns all their buildings, which makes them in charge of the sustainability work themselves.To evaluate properties in terms of sustainability, KTH uses Miljöbyggnad certification andZJU is using the Three Star System.

  The authors have concluded that the difference in prerequisites between the two countriesmakes it difficult for ZJU to use the same amount of renewable energy in their buildings asKTH. If ZJU would like to use only renewables they need to produce it themselves. ZJUmonitors 150 of their 500 buildings, while AH monitors all buildings at KTH. The authorsrecommend that ZJU put sensors in all their buildings to monitor the energy consumption inorder to get a fair image of the situation in terms of energy use.

 • 19.
  Ashok, Archana
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Textile paper as a circular material2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Increasing resource efficiency by utilising secondary raw material is one of the key characteristics of a circular economy. Textile dust fibre, a waste generated from textile mechanical recycling has the prospect to be utilised as secondary raw material for producing novel material: textile paper suitable for packaging and other applications. A comparative Life Cycle Assessment (LCA) of carrier bags made from one ton of virgin paper, recycled paper and novel textile paper (~22584paper bags with grammage of 100 g/m2 and same dimensions for all 3 types of bags) showed that textile paper bag is more environmentally friendly in terms of carbon footprint. The largest environmental contributors were energy consumed in the pulping and paper making processes, followed by the use of adhesives and printing ink in the conversion process of paper to papercarrier bags.

  A comparative Techno-economic Assessment (TEA) was carried out for the operating cost of producing the three selected carrier bag types. The analysis conveyed that textile paper bags are more economically attractive, mainly due to the partial substitution of paper fibre with low-cost textile dust fibre.

  Furthermore, a simple tool was developed with an attempt to assess and compare materials suitability for the circular economy considering life cycle thinking and business perspectives. Assessment of textile paper using the Circular material assessment tool indicated that there is still scope for improvement on the following circularity characteristics of circular material: scarcity of raw material, local supply of resources, clean and non-toxic resources. Textile paper material scored high in the following circularity characteristics: secondary raw material, industrial symbiosis, recycling, resource efficiency in manufacturing and use. In the final step, the textile paper bag was eco-designed through the combined and iterative LCA and TEA approach with the aim to achieve improved scores as a circular material. In order to understand the overall sustainability advantages and trade-offs, further research is recommended on different textile dust fibre grades as well as textile paper performance based on mechanical properties. It is also recommended to investigate textile paper in other applications like one time fashion clothes, reusable paper bags as textile hangers etc.

 • 20.
  Askew, Robin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Carlberg, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Office chairs in circular business models2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a master’s thesis project of 30 credits written with guidance from the Swedish research institute ICT Viktoria and Industrial Ecology at KTH. This thesis is conducted by two students at KTH, one with a background in Mechanical Engineering and Industrial Ecology and the other with a background in Energy and Environmental Technology. This study focuses on circular economy linked to the furniture industry in Sweden and how the transition from theoretical to practical concepts can be improved.

  The methods of this thesis consist of three semi-structured interviews, a survey and an analytical comparative literature review. The interviews, survey and literature review is analyzed with the purpose of finding important criteria relevant for office chairs in circular business models. The interviews are performed face-to-face with three different key persons; an office supply manager, a CEO at a refurbishing company and a product manager.

  The study focuses on product design within the Swedish furniture industry although some aspects regarding circular business models, logistics and psychological values are included.

  The results are design criteria for office chairs in circular business models and a design evaluation program for the industry built on these. The program, based on multi criteria analysis, can help reduce the gap between theory and practice of how circular economy should be implemented in the industry. By giving early feedback during the design phase on how well an office chair and a company’s structure meet circular economy criteria the authors hope to ease and speed up this transition.

  The main characteristics of an office chair designed for circular business models are:

  • Durable

  • Easy to service

  • Adaptable

  • Modular

  • Homogeneous material composition in modules

   Although the transition to circular business models can be a comprehensive process the authors believe that if furniture manufacturers would integrate circular business models for office chairs into their business structure this would be both economically viable and highly beneficial for their environmental profile which can strengthen their position on the market. 
 • 21.
  Askew, Robin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Rönnberg-Halvorsen, Arvid
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  GRINDA WÄRDSHUS: Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Grinda Wärdshus är beläget på ön Grinda i Stockholms nordöstra skärgård. Detta projekt har till avsikt att på Skärgårdsstiftelsens förfrågan inventera värdshusets nuvarande oljebaserade värmesystem för att finna ett mer hållbart alternativ baserat på en värmepump. En omfattande litteraturstudie samt ett flertal studiebesök genomförs för att införskaffa nödvändig bakgrund kring nuvarande samt alternativa värmesystem. Med hjälp av årlig oljeförbrukning samt värdshusets maxeffektbehov dimensioneras ett system baserat på en värmepump. Ekonomiska, sociala samt miljömässiga aspekter av systembytet utvärderas. Huvudsyftet med projektet är att minska värdshusets miljöpåverkan men då ett byte till värmepump innebär stora investeringskostnader ligger det i Skärgårdsstiftelsens intresse att hitta ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Därmed genomförs även en långsiktig ekonomisk analys.

  Värdshusets värmebehov uppskattas till 160 MWh med en årlig kostnad på 228 000 kr. Med en bergvärmepump blir kostnaden 62 000 kr per år vilket medför en årlig besparing på 166 000 kr. En bergvärmepump med 40 kW är lämplig för systemet. Vald värmepump kan leverera upp till 188.5 MWh per år vilket ger marginaler för framtida ökat värmebehov. Investeringskostnaden för bytet uppgår till ca 600 000 kr som återbetalas inom 4 år och nuvärdet av projektet är 2.4 miljoner kr. Nuvarande system ger upphov till 53 ton CO , vid ett byte till rekommenderad bergvärmepump 2reduceras dessa utsläpp till noll.  

 • 22.
  Ast, Eric
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  The state of long-term climate action planning in megacities: Planning and demographic trends among 17 of the world’s leading cities aiming to reduce emissions by 80% by the year 20502015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report reviews the current state of long-term climate action planning in 17 cities which have publicly communicated carbon reducttargets in line with the IPCC recommended 80% reduction by 2050 (80x50) for stabilizing the impacts of climate change at 2°C.  The aim of this report is to provide a foundation of support for cities in achieving their deep carbon reduction goals through a comprehensive understanding of leading climate action plans and the context under which they were created, including current city emissions and demographic data, climate plan reduction strategies and targets, and feedback on plan creation and needs from city planning staff.  By achieving this aim, cities are in a better position to understand where their plans fit in the global context and connect with other cities around common issues, research institutions have a new benchmark analysis of leading action plans to build further research upon, and city-level climate action organizations have a clearer idea of how to focus efforts in helping cities achieve carbon reduction goals.  This aim is achieved through the application of a framework for comparing city plans and targets, an analysis of current city emissions and demographic data, and synthesis of key findings from city planning staff discussions.  

  Key findings show no clear demographic and environmental biases exist within these 17 cities, indicating long-term climate action planning can be undertaken by cities across the full spectrum of size, climate, and current per capita emissions output, though regional geographic and development bias exists.  Plans for carbon reduction are highly concentrated among a small number of actions, indicating the movement has coalesced around a standard set of strategies for achieving deep carbon reductions.  Finally, the relative newness of plans, with the majority less than 5 years old, and the lack of commonality among cities in emissions methodology and communication of reduction strategies, shifts a short-term focus towards standardization methodologies which enable deeper comparison between cities and plans.

 • 23.
  Axelsson, Elin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Jennerot, Mikaela
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Restaurangers förhållningssätt till hållbar matkonsumtion: En studie av restauranger på KTH campus med tonvikt på animaliska livsmedel2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens livsmedelproduktion står för uppemot 30 % av världens totala växthusgasutsläpp. Den grad av klimatpåfrestning ett livsmedel har beror på olika faktorer som t ex produktionsmetod och transport, där tidigare forskning visat på att animaliska produkter är de livsmedel som har störst klimatavtryck. Mot målet att uppnå en mer hållbar matkonsumtion har det blivit allt viktigare i dagens samhälle att kartlägga matflöden och utifrån denna kunskap upprätta handlingsåtgärder för att minska på konsumtionen av livsmedel med sämre klimatpåverkan. Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilka mängder olika slags livsmedel, med tonvikt på animaliska produkter, serveras på restauranger på KTH campus samt att undersöka restaurangernas befintliga arbete relaterat till hållbar utveckling. Undersökningen har avgränsats till två restauranger, Open Café och Restaurang Nymble, och den information som studien baserats på har erhållits från restaurangerna genomdatainsamlingar och intervjuer.

  Utifrån resultaten av studien kan konstateras att bägge restauranger arbetar med hållbar matkonsumtion, däremot har olika prioriteringsområden valts. Open Café har huvudfokus på inköp av KRAV-märkta produkter medan Restaurang Nymble arbetar mycket med att minimera sitt matsvinn. Beträffande lunchmåltider så förekommer animaliska livsmedel såväl som vegetabiliska på bägge restaurangers veckomenyer. Kött- fisk och vegetariska rätter erbjuds, där Open Café serverar helvegetariska måltider två gånger per vecka och Restaurang Nymble erbjuder ett vegetariskt alternativ varje dag.

  Genom kartläggning av animalieprodukterna i ingående lunchrätter, med hjälp av verktygen KöttP och Fiskguiden, visar det sig att båda restauranger använder produkter som klassas som bättre för miljön, men även produkter som har för hög påverkan på planeten och därför borde undvikas. Mängden animalieprodukter per lunchrätt beror på restaurangens hållbarhetstänk, vilket serveringskoncept man valt samt huruvida näringsrekommendationer tillämpas eller inte.

 • 24.
  Azeez Mohamed, Hussain
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Campos, Leonel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  OIL SHALE ASH UTILIZATION IN INDUSTRIAL PROCESSES AS AN ALTERNATIVE RAW MATERIAL2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Oil shale is a fine-grained sedimentary rock with the potential to yield significant amounts of oil and combustible gas when retorted. Oil shale deposits have been found on almost every continent, but only Estonia, who has the 8th largest oil shale deposit in the world has continuously utilized oil shale in large scale operations. Worldwide, Estonia accounts for 80% of the overall activity involving oil shale, consuming approximately 18 million tons while producing 5–7 million tons of oil shale ash (OSA) annually. Since the amounts are quite significant, Estonia has made the choice to store OSA outdoors as ash heaps, which currently average a height of 45m and overall cover an area of approximately 20 km2. Oil shale is primarily composed of organic matter (15%–55%), low–magnesium calcite (>50%), dolomite (<10%–15%), and siliciclastic minerals (<10–15%). When oil shale is combusted in thermal power plants (TPP), temperatures as high as 1500˚C are reached; calcining CaCO3 into CaO in the process. It is the high CaO content (30%–50%; Free CaO 8%–23%) along with trace elements that makes OSA a threat to the environment; it is mainly the CaO and to a lesser degree the trace elements found in OSA that are exploited in this thesis. Currently, only about 5% of the 5–7 million tons of OSA produced annually is being utilized as an alternative raw material, mostly in the construction industry for the production of Portland cement. Multiple studies have been conducted on OSA in the past by various institutions in an attempt to increase its use in industry and reduce the negative environmental effects of storing large quantities of the highly alkaline material.

  This thesis primarily focuses on the treatment of acid mine drainage (AMD) and the production of precipitated calcium carbonate (PCC) using OSA. In Sweden, CaO is utilized in treating AMD in historical mine sites and in the production of PCC used in the paper industry. Oil shale ash has the potential to become a substitute for lime (CaO) utilized in various industries while Estonia transitions into renewable energy. The mining industry has been abundant in Sweden for hundreds of years, but the poor mining techniques of the past have led to a significant number of mines that require immediate AMD remediation. The Swedish EPA has declared that 600 mines currently need attention, which may cost approximately 2–3 billion SEK (232–350 million USD).

  1:200, 1:500, and 1:1000. All ratios yielded a pH greater than 10, most likely inducing the formation and precipitation of secondary minerals such as Schwertmannite and Ferrihydrite. The reduction of metallic cations such as Cu (maximum reduction 99.9%), Pb (99.8%), V (95.5%), Cd (99.9%), As (88.7%), and Ni (99.9%) from AMD waters was observed. The previously mentioned metallic cations most likely adsorbed and co-precipitated to the negatively charged surfaces of Schwertmannite and Ferrihydrite minerals. Metals such as Ba, Cr, and Sb were observed to leach out of OSA, increasing their concentrations in the treated AMD waters, but still within Swedish regulatory limits. Acid mine drainage treatment with OSA significantly reduces heavy metal concentrations; transforming the polluted waters from hazardous to non-hazardous waste (below Swedish leaching limit values). Precipitated calcium carbonate is utilized in many industries, such as in the production of paper, sealants and adhesives, paint, food, and pharmaceuticals. In Sweden, it is common for paper producers to have satellite PCC plants in close proximity so that CO2 (from the paper facility) is used in the carbonation of Ca(OH)2 to form PCC. The CaO in OSA may be mixed with H2O to form the required Ca(OH)2 for PCC production. Potentially replacing raw CaO currently purchased for the production of PCC.

  The conducted PCC production experiments directly carbonized vacuum filtered OSA leachate with a steady flow of CO2 gas to yield PCC. Precipitate obtained yielded 94%–99% of CaCO3 theoretical values. Throughout the carbonation process; OSA leachate’s pH began >12 and continuously decreased with time, maximum PCC production occurred at pH 9–10, and stabilized at pH 8.

  Although, the polymorphism and purity of the PCC is not known, the conducted experiments and previous studies on the topic indicate the feasibility of producing high quality PCC from OSA to be used in industry. Additionally, oil shale thermal power plants have the potential to produce PCC and other minerals by injecting flue gases into the highly alkaline (Ca(OH)2) water used to hydraulically transport OSA from the furnaces to ash heaps; reducing or seizing the production of alkaline leachates and emission of gases that currently contaminate the environment. Other applications for OSA were also investigated and reviewed, such as the lucrative extraction and refinement of rare earth elements. Estonian oil shale ash was tested for Ce, Nd, Y and Sc using ICP-MS and compared to Chinese OSA and selected European REE ores. Estonian OSA had the lowest concentrations of REEs in the comparison, nevertheless, previous studies have shown up to 80%-90% REE recovery via an acid leaching process. Rare earth recovery from OSA may be successful in the future if a practical and cost-effective method is developed. Reducing Europe’s dependence on China for REE.

 • 25.
  Aziz, Md. Tanjil Al
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Potential Utilization of Municipal Organic Solid Waste: Case Study: Dhaka City Corporation Area, Bangladesh2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Municipal solid waste management is a concern of high priority for any city authority. Without proper management of this waste great problems may occur for society. Dhaka, the capital of Bangladesh, is a developing city. The population load and energy demand is increasing day by day. The city authority, Dhaka City Corporation (DCC), is responsible for managing the city’s solid waste.

  In Dhaka city waste is collected from door to door then put into dustbins and finally transported and dumped in the landfill sites. This unplanned waste management system creates environmental problems, such as water pollution and metal contamination, as well as social and health problems, for example skin diseases, headache, vomiting, and increases in mosquitoes, flies, and bad odour. Since the generated waste has more than 50% organic content, it can be a good source for energy generation.

  New technological solutions and a systematic approach can be a great option for management of waste. In Dhaka City Corporation Area this study addresses anaerobic digestion as a new option for energy generation. Among various types of existing technologies based on the climatic factor, waste stream, social and cultural factors, and environmental factors, the anaerobic treatment method is considered the best possible alternative method. The environmental system analysis tool, cost benefit analysis, is used in combination with the technology for determining the suitability of the system.

  By analysing technological treatment methods and environmental system analysis tools, comparisons are conducted between the present situation and a proposed scenario. The comparisons were conducted based on various considerations, such as net present benefit of total life time, net present benefit considering only economic value, net present benefit considering economic value including environmental and social value, and so on. In all cases, values for the proposed project show positive outcomes and for the present scenario they show negative ones. By analysing an environmental system analysis approach of anaerobic digestion of proposed project, it can be considered as a beneficial project for the DCC authority from environmental, social, and economic points of view. 

 • 26.
  Azzi, Elias
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Waste Management Systems in Lebanon: The benefits of a waste crisis for improvement of practices2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hushållsavfallshantering är ett offentligt verktyg som, när det misslyckas, snabbt kan bli överväldigande för samhällen och myndigheter att hantera. Det är också under de djupaste kriserna som incitament förändras och nya metoder utvecklas. Libanon gick igenom en avfallskris som varade i 8 månader, efter stängningen av landets största deponi. På grund av oförmågan att återställa grundläggande tjänster, blev det monopolistiska centraliserade systemet ifrågasatt: det civila samhället, sociala företag och kommuner organiserade, i mindre skala, sina egen avfallshantering. Examensarbetets mål var att identifiera vilken roll nya intressenter av avfallshantering får i ett brett perspektiv, bedöma effektiviteten och behovet av kommunala projekt samt föreslå prioriteringar för landets politik gällande fast avfall. Ett processflödesschema och en kontextberoende klassificering av aktörer användes för att beskriva det libanesiska systemet. En fallstudie gjordes med hjälp av ett ramverk för integrerad avfallshantering över de senaste initiativen som tagits på området. Undersökningarna har visat att avfallshanteringen är organiserad kring tre kompletterande system, som har de egna rättigheterna, anhängare och utmaningar, men det saknas tydligt samarbete och ömsesidigt erkännande. Den nya decentraliserade avfallshanteringen tenderar att uppnå bättre resultat än det traditionella centrala systemet gjort. Det gäller särskilt när deponiutrymme kan sparas, resurshantering förbättras och användarna integreras i processen. Dock kvarstår problem när det kommer till att hantera slutförvaring, energiåtervinning, och även finansiering. Framtida avfallspolitik bör inkludera alla avfallsaktörer, fastställa klara mål och avvisa alla "one-size-fits-all" lösningar som gynnar privata intressen.

 • 27.
  Bakhiet, Omnia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Data collection for management of fuel consumption in vehicles and machinery: A study on the challenges and strategic possibilities in the construction industry2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Energianvändningen i Sverige har stigit sedan 1980-talet och industrisektorn har bidragit mest till detta. Byggbranschen står för utformningen av städer för en snabbt växande befolkning. Miljömedvetenhet har gett organisationer incitament att minska koldioxidutsläppen ochutveckla mer hållbara verksamheter. Materialanvändning, fordonsflottor och maskinparker utgör de tre största utmaningarna inom byggbranschens klimatarbete. Fordon och maskiner är grundläggande delar inom byggbranschens verksamhet, men minskningen av denna miljöpåverkan är ett relativt nytt forskningsområde med många utmaningar. Aktörerna inom byggbranschen har utvecklat klimatstrategier för att minska koldioxidutsläppen där man bland annat vill samla in data om bränsleförbrukningen hos fordon och maskiner. Fordon och maskiner drivs huvudsakligen med fossila bränslen och genom att kartlägga denna förbrukning kan koldioxidutsläppen minskas.

  Datainsamling om fordon och maskiners bränsleförbrukning ger förståelse gällande vilka faktorersom ökar eller minskar förbrukningen. Genom att analysera dessa faktorer är det möjligt att minska koldioxidutsläpp och kostnader. Syftet med denna rapport är därför att undersöka datainsamling och hantering angående bränsleförbrukning för fordon och maskiner. Rapporten är resultatet av ett arbete som bedrivits i samarbete med det Nordiska bygg- och utvecklingsbolaget NCC. NCC har satt upp ett mål för att minska klimatpåverkan fråndirektverksamheten med 50% mellan åren 2015 och 2020. För att detta ska kunna uppnås måstekoldioxidutsläpp från bränsleförbrukningen redovisas. Eftersom detta är ett nyttforskningsområde, är rapport en utgångspunkt för att NCC ska få en överblick över vilka utmaningar och möjligheter det finns med effektiv datainsamling och hantering avbränsleförbrukning.

  Studien initieras genom att analysera de tre huvudaspekter som måste beaktas inom detta ämnesområde. Första aspekten är kraven som ställs av myndigheter som kommuner och Trafikverket. Den andra aspekten är NCC entreprenörer som måste uppfylla dessa krav. Sista aspekten är leverantörerna som anställs av entreprenörerna inom projekt. Det övergripandesynsättet i studien är därför att analysera varje aspekt separat för en djupare förståelse för derasrespektive samband inom detta ämne. Vidare genomförs intervjuer för att få insikt omerfarenheter från personer inom studieområdet och de utmaningar de har mött. En studie av Norrtälje hamn, en gammal industrihamn som omvandlas till ett nytt stadsdelsområde,genomförs, eftersom det finns tillgängliga data från fordon och maskiner i detta projekt. Slutligen konstrueras en gapanalys för att få en överblick över NCC:s nuvarande läge, framtidamål och begränsningar när det gäller datainsamling och hantering från fordon och maskiner.

  Slutsatsen som dras är att brist på standard är den största utmaningen som industrin står inför. Myndigheterna står inför utmaningar om hur man kan ställa krav, medan bristen på dem leder till olika metoder för datainsamling från entreprenörer och leverantörer. Det går att samla in data från fordon och maskiner, men beräkningarna är för närvarande baserade på schabloner och ger inte en sann bild av bränsleförbrukningen. Faktorer som körvanor och miljö kan påverka bränsleförbrukningen, därför bör de insamlade uppgifterna ta hänsyn till alla dessa faktorer. Fördelarna med att ha dessa data tillgängliga är att det öka konkurrensen på grund avmiljömedvetenhet och öppenhet, samt minska kostnader för inköp av bränsle. Att minska bränsleförbrukningen kommer i slutändan att minska koldioxidutsläppen, vilket är branschens och NCC:s övergripande mål.

 • 28.
  Bakhiet, Omnia
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Mustafa, Riham
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Biogas Production in Abu Dhabi: An Evaluation based on Energy and Economy (Comparison of two plant designs)2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abu Dhabi, huvudstaden för Förenade Arab Emiraten, är kända för deras snabba utveckling under en kort period. Staden generar mycket avfall dagligen och detta deponeras oftast. Den organiska delen av hushållsavfall som deponeras bidrar till utsläpp av växthusgaser och cirka 80 % av detta organiska avfall deponeras i Abu Dhabi. Staten i Abu Dhabi har visat engagemang för att minska utsläppen av växthusgaser genom att försöka generera 7 % förnybar energi, förbättra avfallshanteringen, och utveckla en strategi för "grön ekonomi". I denna studie undersöks biogassystemet som utnyttjar rötning av den organiska delen av hushållsavfall för sin produktion av biogas. Moduler baserade på två olika kraftanläggningar, Aikan® och REnescience®, simulerades med hjälp av programvaran SuperPro Designer®. Värden för energiåtgång och ekonomiska storheter erhölls och användes för beräkningar i arbetet.

  Energikvot är ett begrepp som används för att beräkna hur effektiv ett bränsle är genom att dividera energin som ges med energin som behövs i en process. De två olika modulerna ger energikvot (EROI) värden för elektricitet som nästan fördubblas i båda fallen. Tre metoder användes för att beräkna lönsamheten av modulernas lönsamhet, ”internal rate of return, pay- back period ” och Nuvärdesmetoden ”NPV”. Nuvärdesmetoden ansågs vara mest pålitlig och en NPV av 500 000 $ respektive 3 000 000 $ ficks för modulerna. Dessa resultat visar att genomförandet av ett biogassystem kommer ge ett mycket litet bidrag för att uppnå Abu Dhabis mål på 7 % förnybar energi till och med år 2030. Däremot minskas utsläpp av växthusgaser, avfallshanteringen förbättras samt bidrar till en grönare ekonomi. 

 • 29. Bartoli, A.
  et al.
  Hamelin, L.
  Rozakis, S.
  Borzęcka, M.
  Brandão, Miguel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Coupling economic and GHG emission accounting models to evaluate the sustainability of biogas policies2019Ingår i: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 106, s. 133-148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to evaluate and quantify the impacts of different biogas and related policies on the agricultural sector as well as their performance in terms of climate change mitigation and associated costs. To do so we coupled the partial equilibrium approach simulating the market clearing process with the perspective of Life Cycle Assessment of GHG applying it to the well-documented Lombardy case. Results show that the recent Italian biogas policy – prompting manure utilization and reducing the average subsidy per kWh – effectively increased the environmental sustainability of the system, which only now seems able to counteract global warming. Synergies are observed when the recent Common Agricultural Policy greening reform is simultaneously considered by the model.

 • 30.
  Barås, Madeleine
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Assessing the environmental sustainability of an apparel supply chain: the development of a conceptual model based on a comparative study of preferred tools and actual practices2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The apparel and textile industry is one of the largest in the world and is characterised by complex, global supply chains, water and chemical intensive processes as well as environmentally harmful raw material extraction and production. Because of this, environmental sustainability has become a key issue for the businesses in recent years. With this in mind, and considering an increasing demand for textile and apparel goods, the industry is in urgent need of improving the environmental footprint of its products. However, lack of transparency and available data throughout apparel supply chains decrease chances of producing accurate sustainability assessments, which in turn obstruct improvement measures. Moreover, companies often lack the in-house competence required to manage and create strategies for sustainability assessments.

  In this study an overview of an apparel supply chain is provided, highlighting phases, sub phases, input and environmental indicators. Appropriate tools for assessing the environmental sustainability of such a supply chain are inventoried and examined. Based on a case study, a literature review and a stakeholder opinion assessment, misalignments between actual practices within an apparel company and recommended practices of the researcher and stakeholder communities are uncovered. These identified misalignments enabled the development of a conceptual model, aiming at facilitating the process of developing an environmental sustainability assessment strategy within an apparel company. 

 • 31.
  Berger, Malin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  STADSODLINGAR: En litteraturstudie kring hållbarhet och byggnadsintegrerade stadsodlingar i Afrika och Nordamerika2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jordens befolkning ökar i snabb takt och stadsodlingar kan vara ett sätt att förse den ökande populationen med mat. Hur byggnadsintegrerade stadsodlingar, med fokus på tak, kan kopplas till hållbarhet undersöks i denna rapport. Den nuvarande situationen i Afrika och Nordamerika undersöks och frågeställningen som besvaras är: Hur skiljer sig prioriteringen av olika dimensioner av hållbarhet vid olika förutsättningar för urbana byggnadsintegrerade odlingar i Afrika och Nordamerika?

  Vilka aspekter av hållbarhet som kopplas till byggnadsintegrerade stadsodlingar bestäms till ekologiska, sociala och ekonomiska. Stadsodlingar kan också delas in i fyra olika verksamhetsplaner, av vilka institutionella odlingar, kommersiella odlingar och community farms analyseras.

  Resultatet visar att Afrika och Nordamerika har olika förutsättningar för att stadsodling ska vara en hållbar lösning. Afrika består idag av 1.1 miljarder människor vilket beräknas stiga till 2.4 miljarder år 2050. Klimatet är torrt på de flesta platser och en stor del av befolkningen lever i fattigdom och svält. Nordamerika har ett tempererat klimat med fyra årstider, och befolkningen kommer att ligga på en stabil nivå fram till år 2050. Nordamerika räknas som ett mer utvecklat land, vilket innebär att de ekonomiska förutsättningarna här är större än de är i Afrika. Det finns en större andel stora odlingar i Nordamerika jämfört med Afrika, där odlingarna är mindre till ytan. Det finns också fler exempel på byggnadsintegrerad stadsodling i Nordamerika än i Afrika.

  Slutsatserna blir att byggnadsintegrerade stadsodlingar har bättre potential att utvecklas i Nordamerika då de kräver en stor investeringskostnad vid anläggning. För att byggnadsintegrerade stadsodlingar ska bli en mer hållbar och utbredd lösning både i Afrika och Nordamerika krävs att anläggningskostnaderna sänks med hjälp av nya tekniker.

  Community farms och institutionella odlingar prioriterar social hållbarhet medan kommersiella odlingar främst satsar på ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

  Stadsodlingar är och har möjlighet att bli en allt viktigare del i matförsörjningen i städer. Då städerna förtätas minskar tillgänglig odlingsyta och andra lösningar måste användas. Byggnadsintegrerad stadsodling är en hållbar lösning både ekologiskt och socialt, och kan även kostnaderna för en byggnadsintegrerad odling minska kan dessa odlingar vara till stor hjälp för att minska svält och fattigdom. 

 • 32.
  Berggren, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  LCA of Egg Phospholipids2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Äggfosfolipider är ett fett eller lipider i äggulan som används som emulgator i kemiindustrin för att förenkla andra medels sammanlösning. Farmasiföretaget Fresenius-Kabi tillverkar den här produkten och söker bättre förståelse för de största miljöproblemen med produktionen av produkten i syfte att uppfylla krav inom ISO 14001, kommunicera sitt miljöarbete, och att välja råmaterial med låg miljöpåverkan.

  Målet med den här studien är att kvantifiera och identifiera de största miljöproblemen i ett livscykelperspektiv med produktionen av äggfosfolipid. Målet har uppnåtts genom att följa standardmetoden för livscykelanalyser. Livscykeln består av ägg-, äggule och äggfosfolipid produktion. Den mest signifikanta tillförseln av produkter är gödsel, pesticider, hönsavföring, eldningsolja och lösningsmedel. De mest signifikanta produkter som lämnar livscykeln är hönsgödsel, ägg rester, luft och vatten emissioner.

  Resultaten visar att de mest betydelsefulla miljöproblemen uppstår i äggfosfolipidens livscykel äggproduktionen av hönsfoder och råvaror för etanolproduktion, hanteringen av hönsgödsel och vid den slutgiltiga äggfosfolipid tillverkningen. De mest betydande miljöpåverkanskategorierna är utsläpp av för människan toxiska ämnen och övergödning.  Användandet av pesticider och gödsel vid produktion av råvaror till hönsfoder och etanol ger utsläpp av fosfor, mangan och arsenik, vilka är emissionskällor i den här kategorin. Emissioner av nitrat och fosfat från gödsel användning och hantering av hönsavföring är två emissionskällor till övergödningen. Miljöproblem som uppstår i den slutgiltiga äggfosfolipid produktionen är utsläpp av flyktiga kolväten vilka inte inkluderar metan, koldioxid och fosfor i avfallsvattnet. Andra påverkanskatergorier som till exempel klimatförändringarna, försurning och uttag av fossila bränslen har lägra global miljöpåverkan.

  Fem scenarioer har genomförts för att ge resultaten högre trovärdighet. Att minska produktion och intag av hönsfoder per kilogram ägg med sex procent minskar miljöpåverkan med 2 till 6 procent. Att byta råmaterial vid etanol produktionen till cellulosabaserade material minskar markant utsläppen av toxiska ämnen på grund av mindre användning av pesticider och gödsel. Att ersätta fett och protein källor med äggrester som uppstår i äggfosfolipidproduktionen ger mest nytta i ett miljöperspektiv. Ingen klar bästa behandlingsmetod för hönsavföringen har hittats. Femte scenariot inkluderar en känslighetsanalys på hur miljöpåverkan från äggulepulvret allokeras från övriga äggprodukter. Att öka allokeringsfaktor från 11 procent till 25 procent får ingen nämnvärd effekt på de totala resultaten, eftersom den livscykelfasen där äggulepulvret produceras redan har låg miljöpåverkan.

  Åtgärder som får störst påverkan på äggfosfolipidens totala miljöpåverkan är att optimera användandet av gödsel och pesticider vid fodertillverkningen och råvaruproduktion av etanol, minska utsläpp av ammonium och fosfater från hönsgödselavföring och gödselanvändning i samband med fodertillverkningen och råvaruproduktion av etanol samt lägre utsläpp av lösningsmedel, koldioxid, fosfor och fosfat från den slutgiltiga äggfosfolipidtillverkningen. Fresenius-Kabi rekomenderas att undersöka de här emissionskällorna för att minska miljöpåverkan från produktion av äggfosfolipid.

 • 33.
  Berggren, Max
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Aerodynamisk optimering av vindkraftverks rotorblad med en genetisk algoritm, BEM-teori, och XFOIL2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie presenteras en metod som möjliggör att ett vindkraftverks årliga genomsnittseffekt kan ökas genom att vingprofiler, korda- och twistdistributioner automatiskt optimeras. För studien har därför programvaran SiteOpt utvecklats. Denna sammanbinder den öppna programvaran XFOIL med den så kallade “bla- de element momentum”-teorin. XFOIL kan för vingprofiler ta fram lyft- och mot- ståndskoefficienter vilka möjliggör för “blade element momentum”-teorin att ta fram ett vindkraftverks effekt vid olika vindhastigheter och rotationshastigheter. En op- timeringsalgoritm av typen genetiska algoritmer har använts för att utifrån ett re- ferensfall ta fram ett optimerat rotorblad. I detta fallet valdes ett akademiskt vind- kraftverk (Unsteady Aerodynamics Experiment Phase III) där vindtunneldata fanns tillgänglig. Genom att den genetiska algoritmen optimerade vingprofilens geometri kunde teoretiskt 15 % mer effektuttag göras och en ny vingprofil presenteras i stu- dien. Däremot har det visats att den för studien utvecklade modellen har avvikelser från verkligheten vid höga vindhastigheter. Detta tros ha att göra med att model- len förutsätter ett helt stelt blad, medans verkligheten ofta medför blad som böjer sig vid höga vindhastigheter (c:a 8 m/s). Det konstateras därför att modellen i sin nuvarande form har vissa brister och att framtida arbete bör inrikta sig på att ta hänsyn till dessa hållfasthetsaspekter. Däremot används ett vindhistogram för en specifik plats för att beräkna ett vindkraftverks årliga genomsnittseffekt. Då vind- histogrammet som godtyckligt användes har vindhastigheter som till 81 % ligger innan 10 m/s, konstateras det att resultatet som presenteras till stor del ändå är giltigt då det använder den delen av modellen som visats ge god överensstämmelse med verkligheten. 

 • 34.
  Bergstrand, Susanne
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Bonnier, Thérèce
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Norra Djurgårdsstaden som nollstad: En studie av miljöprojektets sista etapp och dess potential2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att en allt större del av jordens befolkning flyttar till städerna gör att städerna växer och för med sig större resursanvändning och mer utsläpp. Därför har hållbara städer hamnat allt mer i fokus i diskussioner kring hållbar utveckling. Ett exempel på detta är Norra Djurgårdsstaden, där Stockholms stads vision är att skapa en ”miljöstadsdel i världsklass”. Detta genom att etappvis bygga stadsdelen och skärpa kraven kring energi, avfall och utsläpp allt eftersom stadsdelen växer fram. Syftet med detta projektarbete är att reda ut vilka krav som skulle behöva ställas på Loudden, sista etappen av Norra Djurgårdsstaden, för att stadsdelen ska kunna vara helt självförsörjande vad gäller energi för byggnader, utsläpp av växthusgaser, samt helt och hållet kunna ta hand om sitt eget avfall. Frågeställningarna är: Vilka miljökrav finns för de tidigare etapperna och hur väl har de följts?; Vilka miljökrav finns redan nu för Loudden?; Vilka krav krävs för att göra Loudden helt självförsörjande?; Sett från ett tekniskt perspektiv, är det möjligt att uppnå de krav som krävs för att Loudden ska bli helt självförsörjande? För att besvara dessa frågor har intervjuer hållits med ansvariga för Norra Djurgårdsstaden inom Stockholms stad, olika aktörer i projektet samt forskare och miljövetare på KTH. Litteraturstudier och bearbetning av relevant statistik har även gjorts.

  Resultaten visar att det sett från ett tekniskt perspektiv, och med de avgränsningar som gjorts för studien, vore möjligt för Loudden att bli helt självförsörjande på solenergi. Dock visar studien att Loudden inte kan bli utsläppsneutral med de systemgränser som satts, på grund av invånarnas antagna transport- och konsumtionsvanor. Loudden som stadsdel kommer inte heller att kunna ta hand om sitt eget avfall. Slutsatsen är att det i dagsläget är fullt möjligt att bygga bättre rent tekniskt, hindrena ligger snarare i sociala och ekonomiska aspekter, så som livsstil, lagstiftning och dagens politik. Det är alltså inte rimligt att fokusera på endast en av hållbarutvecklings tre dimensioner då de överlappar varandra för mycket. 

 • 35.
  Bergström, Ida Gomez
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Bahr, Maximilian von
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Konventionell sprängning eller fullortsborrning som tunneldrivningsmetod?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport har de två vanligaste tunneldrivningsmetoderna konventionell sprängning och fullortsborrning, TBM undersökts. Konventionell sprängning innebär att små borrhål görs i berget där sprängmedel förs in för att sedan spränga bort materialet. Fullortsborrning innebär å andra sidan att en enda stor borr används vilket gör att tunnelhålet får samma dimension som själva borren. Målen med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer som påverkar valet mellan dessa två metoder i Stockholm, att göra en jämförelse mellan metoderna ur ekologisk- och ekonomisk hållbarhetssynpunkt samt att undersöka hur hanteringen och användningen av

  det uttagna bergmaterialet för respektive metod ser ut. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med tio personer inom tunnelbyggnadsbranschen har dessa mål besvarats. De resultat som framkommit visar att det finns ett flertal faktorer som påverkar valet, några mer än andra. De tyngst vägande är de ekonomiska och erfarenhetsmässiga faktorerna som talar till fördel för konventionell sprängning. Fullortsborrning har dock funnits vara den fördelaktiga metoden ur ett hållbarhetsperspektiv, främst eftersom den ger en mindre påverkan på den omgivande miljön. Hanteringen och användningen av det uttagna bergmaterialet har däremot visat att konventionell sprängning kan vara fördelaktigt eftersom det idag finns en etablerad industri kring just sprängt bergmaterial. Fullortsborrat material är idag inte efterfrågat på grund av dess dåliga kvalitet.

 • 36.
  Björk, Erik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Åkerberg, Viktor
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Data Acquisition Architecture for HVDC Grids2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The climate crisis has caused many countries around the world to invest in large amounts of renewable energy. To be able to handle the intrinsic unreliability and geographic de- pendency of many renewable energy sources, HVDC technology is considered due to its low cost when transferring electricity across great distances. Traditional AC grids are controlled with 15-minute intervals at control centers, but HVDC grids require a faster control due to more power fluctuations within the grid. The aim of this project was to propose an architecture for a gateway in a control center for an HVDC grid. The gateway was programmed in C and C++ and the data was sent using UDP packets. Testing of the gateway was done using a real-time simulation of an HVDC grid. The data was sent with intervals smaller than a second which satisfied the speed requirements for this project. A gateway like the one developed in this project can be implemented at control centers to display and process data and to improve the overall reliability of an HVDC grid. 

 • 37.
  Björklund, Erik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Hansson, Linus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  VÄRMEÅTERVINNING I ALBANO: Energieffektivisering i studentbostäder2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver undersökningen av två värmeåtervinningsmetoder, frånluftsvärmepump och frånlufts/tilluftsvärmeväxlingssystem (FTX-system), för en av Svenska Bostäders byggnader i det kommande byggprojektet i Albano. Syftet var att göra detta utifrån hållbarhetsaspekterna energieffektivitet, klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp samt driftskostnader för inköpt energi. Uppbyggnad av en värmeflödesmodell, baserad på en av byggnaderna i området, samt energiberäkningar för respektive uppvärmningssystem, visade att det relativt nollalternativ gick att spara 55 % av uppvärmningsbehovet om frånluftsvärmepumpen väljs och 45 % om FTX-systemet väljs. Totalt sett tyder resultaten på att frånluftsvärmepumpsystemet utgör ett något mer fördelaktigt alternativ, men om den studerade byggnadens totala klimatskalsprestanda kan uppnå mycket låga värmegenomgångstal utgör FTX-alternativet det bättre alternativet.

 • 38.
  Björn, Erik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Dessle, Filip
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Foder och fisk i landet mittemellan: en litteraturstudie över utsikterna för det svenska vattenbruket2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det råder ingen tvekan om vattenbrukets viktiga roll för att producera högvärdigt protein

  med ett överlägset mindre ekologiskt fotavtryck än köttindustrin. Även fast vattenbruket har avlastat fångstfisket då cirka hälften av den matfisk som produceras idag kommer från vattenbruket återstår fortfarande ett beroende av vildfångad fisk för odling av framförallt karnivoriska fiskar. Då det råder stora osäkerheter kring tillståndet hos framtida fiskbestånd finns det ekonomiska risker med ett beroende av fiskmjöl och fiskolja. Det finns alltså både ekonomiska och miljömässiga incitament för svenskt vattenbruk att expandera inom alternativa produktionsled för vattenbruket där man använder sig av slutna odlingsmetoder och ett foder som inte är baserat på animaliskt protein. En stor del av det svenska vattenbrukets expansion kommer handla om kasseodlingar av karnivoriska arter som laxfiskar i näringsfattiga sjöar och kraftmagasin då tillgången på dessa är goda. I samband med vattenbrukets expansion ser vi även ett behov av att utveckla den inhemska foderproduktionen, där mikrober verkar som den mest lovande foderkomponenten. 

 • 39.
  Bladby, Hanna
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Wersäll, Johanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  A meat free society: The different substitutes for meat, their future and their environmental and health impact compared to meat2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The worldwide consumption of meat continues to increase and in Sweden the annual consumption has gone from 24 kg/person in 1990 to about 78 kg/person in 2005. This contributes to large environmental impacts such as an increase of greenhouse gas emissions, unsustainable land and resource use and shortage of water. A solution to the problem is to change our diets to be more sustainable. The purpose with this research is therefore to study the positive environmental and health aspects of alternative protein rich products based on soya, grown meat, algae and insects in comparison with meat. The goal is then to compare the environmental impacts from these products by studying different LCA-studies. Furthermore, also to understand how the future will be developed by interviewing producers of meat substitutes in Sweden. Some difficulties of comparing different LCA-studies are the choice of system boundaries, functional units and environmental aspects in the studies. Nevertheless, after studying a large amount of reports and articles about the products conclusions could yet be drawn. The carbonfootprint from beef is up to 20 times larger than from the substitutes and the land use is up to 125 times larger for beef compared to substitutes. Pork and chicken have lower impact but the lowest impact seems to come from producing substitutes based on soya beans. Insects and algae also have a low impact, but the products are still in the stage of development in Sweden due to laws, regulations and lack of knowledge. Regarding the health aspects substitutes could possibly replace meat since both insects and soya are rich of protein. Insects are also rich oniron and other nutrition. Algae consist as well of good nutrition. The companies interviewed in this study were Kung Markatta, Ekko gourmet and Veggi. They had some different opinions on future products, but they could all agree on that we need to eat less meat and more substitutes. The conclusions of this research are that the environmental aspects considered in the analysed LCA-studies are mostly carbon footprint and land use. They show that beef have a larger environmental impact than meat substitutes. It is however recommended to do new studies on products with the same system boundaries and functional units to get a more accurate and comparable result.

 • 40.
  Blomgren, Axel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Stockholms grundvattenkvalitet: Bidrag till övergödningen av ytvattendrag och sjöar i Stockholmsområdet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övergödning är ett av Sveriges mest allvarliga miljöproblem. Genom utsläpp till följd av antropogen verksamhet läcker näringsämnen ut i vattnet. Den senaste undersökningen av Stockholms stads grundvatten har kartlagt halterna av kväve och fosfor. Eftersom grundvatten är en del utav det hydrologiska kretsloppet, och efter en viss omsättningstid övergår till ytvatten, påverkar kvalitén hos grundvattnet recipienten samt det ekosystem som denna ingår i. Rapporten ämnar undersöka halterna av kväve och fosfor i grundvattnet utifrån befintliga bedömningsgrunder samt kartlägga huruvida grundvattnet bidrar till övergödning av Stockholms kommuns ytvattenförekomster. Detta är av vikt för kommunens vattenförvaltning i linje med EU:s vattendirektiv och mål om god status för vattenförekomster, men även för att verka mot landets miljökvalitetsmål.

  Miljöförvaltningens undersökning av grundvattenkvaliteten visar på höga halter av fosfor samt ammoniumkväve. Halterna av nitrat samt nitrit är enbart höga i vissa av provpunkterna. Halterna av främst fosfor och ammoniumkväve kan enligt bedömningsgrunder ha övergödande effekt på ytvattendrag. En översiktlig undersökning baserad på grundvattnets strömningsriktning visar att kommunens vattenförekomster får ett tillskott av vatten via grundvattnet inom kommunen. Detta finns representerat i kvalitetsundersökningen av grundvattnet varpå slutsatsen dras att ytvattenförekomsterna inom kommunen påverkas negativt av grundvattnet. 

 • 41.
  Bodin, Robert
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Att välja färdsätt: En studie av de boendes resvanor och attityder samt av trafikens utsläpp i Hammarby Sjöstad2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en tid då miljöfrågor värderas alltmer hörs en miljödebatt inom många områden i samhället. En pågående urbaniserning över hela världen är ett faktum idag och därför blir begreppen hållbarhet och stadsutveckling viktiga att föra samman. Många områden kan inkluderas i en sådan diskussion, och ett sådant är de urbana transportsystemen. Människors resvanor spelar stor roll för utvecklandet av en hållbar stad, och i detta arbete kommer just boendes resvanor att belysas och ställas mot det befintliga transportsystemet. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera resvanor hos boende i stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm och samtidigt belysa det befintliga transportsystemet i stadsdelen och redogöra för dess miljöeffekter. Denna analys leder till en diskussion om miljöfrågor kopplade till energiföbrukning och utsläpp i transportsektorn, och relateras delvis till Hammarbymodellen. Resvanorna har studerats genom en enkätundersökning som delats ut till 250 hushåll och där 72 svar har inkommit. Detta svarsmaterial har sedan analyserats kvantitativt. Undersökning visar att när det handlar om boendes resor ut ur eller in till Hammarby Sjöstad så sker flest resor med tvärbanan, vilket är det mest centrala färdmedlet för det kollektiva pendlandet i stadsdelen, till skillnad från bussåkandet, som bara utgör en liten del av det totala resandet. Efter tvärbanan är bilen det vanligaste färdmedlet, med ett snitt som verkar ligga betydligt lägre än riksgenomsnittet. Beträffande resor inom stadsdelen sker över hälften av alla resorna till fots, vilket kan förklaras med stadsdelens begränsade omfång och form. Utöver enkäterna har även en litteraturstudie genomförts för att belysa Stockholms transportsektors miljöpåverkan, med fokus på tunnelbana, buss, bil och tvärbana. Här har det framkommit att tunnelbana och tvärbanan är de mest energieffektiva färdmedlen, och de har låga utsläpp av växthusgaser. Det senare gäller även för biogasbussar, som inte har något utsläpp av koldioxid alls. Mer problematiskt är bruk av bensin och dieselbilar samt diselbussar, med både hög energiföbrukning och höga utsläpp. När denna data kopplas till resultatet från resvaneundersökningen kan man slutleda att tvärbanan är ett bra alternativ ur miljösynpunkt och att dess betydelse för transporterna i stadsdelen är positivt. Bilåkandet behöver dock minska, vilket blir en utmaning med tanke på att många svarande är beroende av bil, men där en övergång till mer kollektivåkande skulle kunna underlättas av en god och utökad turtäthet med få störningar på tvärbanan och på busslinjerna. En ytterligare utbyggnad av kollektiva färdmedel skulle ytterligare kunna minska bilåkandet. 

 • 42.
  Bodin, Robert
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  To Reuse or to Incinerate?: A case study of the environmental impacts of two alternative waste management strategies for household textile waste in nine municipalities in northern Stockholm, Sweden2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With an increasing human population in the world, textiles are part of current unsustainable consumption patterns. Unlike most other mass produced products available today however, textiles are often vital to satisfy human core needs, and cannot be considered superfluous. Textile materials can be problematic from an environmental perspective. Synthetics are made from non-renewable petroleum, while production natural textile materials are very resource intensive, and rely on non-renewable energy supplies.

  Many reports on textiles indicate that production and use have great environmental impacts compared to waste management. On the other hand, it is in the latter phase decided whether the textile should be reused, recycled or discarded. These different material flow alternatives greatly determine overall impacts, since the possibility of avoided production through reuse and recycling is an important factor to consider.

  The main goal of this report was, through the use of life cycle assessment (LCA), to evaluate the environmental impact of household textile waste management from reuse and disposal alternatives, when conducted through the activities of the Swedish waste management company SÖRAB. Two different waste management strategies/scenarios where compared: one centered around incineration of textile waste, specified as the incineration scenario, and one focused on a textile waste flow where the textiles are separated from household waste and sorted for reuse, recycling and incineration, specified as the reuse scenario. Due to the potential effects of displaced production through reuse and recycling, it was deemed important to additionally include the textile production phase besides the waste management phase in the LCA. Since the use of the textiles was considered outside of the sphere of influence of SÖRAB, this phase was excluded from the report.

  Results indicate that the reuse scenario is, in all impact categories investigated, preferable to the incineration scenario. The reason for this is the displaced production in the reuse scenario thanks to the fact that textiles sorted as reuse in the waste management phase are assumed to replace virgin textiles in the use phase. Since the production phase contributes with the vast majority of the environmental impacts, avoided production affects results greatly, by lowering total impacts. For a company like SÖRAB, the easiest way currently to contribute to lowering environmental impacts would be to inform and in different ways encourage households to increase sorting of textiles for reuse, instead of it being thrown in the household waste.

 • 43.
  Boley, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Kalkvärmelagring: Värmelagring med kalk genom kemiska reaktioner2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  från solpaneler i kalk via en kemisk process, kalciumhydroxid ⇔ kalciumoxid. Produkten är anpassad för svenska småhus enligt de standarder som anges av statistiska centralbyrån. Energin ska lagras med hjälp av solenergiöverskottet på sommaren och ska användas för att värma huset under vintern när solinstrålningen är mindre än under sommaren.

  För att verifiera vad som är möjligt för en sådan produkt har det här arbetet gått ut på att sammanställa relevant fysisk och kemisk data samt modellerat den aktuella datan för att beräkna det föreslagna systemets effektivitet.

  Slutsatsen av arbetet är att den föreslagna produkten och dess metod fungerar men med för stora energiförluster. Dessa energiförluster är grundade i för låg effekt och otillräcklig isolering. Systemet har potential men produkten är inte lönsam i sitt nuvarande skick. 

 • 44.
  Book, Tony
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Svensson, Sofia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Hållbarhetsanalys av ett cykelinfrastrukturprojekt inom Stockholms stad: Utvärdering av ett cykelinfrastrukturprojekt via samhällsekonomisk nyttoanalys2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att sträva mot en hållbar utveckling, inom alla dess aspekter, är i dagsläget högst aktuellt. Särskilt då medvetenheten ökat kring de negativa effekter som exempelvis utsläpp, föroreningar och buller ger upphov till. Dessa effekter finns alla närvarande när man utvecklar en av samhällets allra mest vitala funktioner, nämligen transportinfrastruktur. Transportsystemen är, och har länge varit, ohållbara då bilar och andra motorfordon, som har stor miljöpåverkan, har prioriterats. För att minska utsläppen från transporter har Europeiska kommissionen uttryckt att andra typer av transportmedel, som kollektivtrafik, gång och cykling, bör ges högre prioritet. Flera stora städer i Europa har infört cykelvisioner och planer för att förbättra möjligheterna för att just cykla. Stockholm är en av dessa städer och en handfull projekt har därför införts för att rusta upp stadens cykelnät. Trots dessa cykelsatsningar görs dock få hållbarhetsanalyser av cykelinfrastrukturprojekt, vilket kan vara problematiskt då beslutsfattare ofta saknar adekvat underlag för att motivera investeringar.

  Arbetet har undersökt den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten hos ett cykelinfrastrukturprojekt genom att jämföra projektets investeringskostnad mot dess samhällsvinster via kostnads- och nyttoanalys (CBA). Projektet som har undersökts innefattar en byggnation av en 400 m lång gång- och cykelbana längs Skärholmsvägen i sydvästra Stockholm. Tidigare har vägen kantats av cykelfält på vardera sida och ingen gångväg har funnits längs sträckan. Projektet väntas vara klart under 2015 och beräknas kosta 4,16-5 miljoner kronor.

  Vid CBA utreds inledningsvis vilka effekter, som projektet ger upphov till, som ska beaktas i analysen. I detta arbete har hälsovinst, tidsvinst, bekvämlighetsvinst, olycksriskskillnad och miljövinst analyserats. Efter att effekterna kvantifierats omvandlas dessa kvantiteter till monetära termer för att kunna jämföras med projektets budget. Värdet för hälsovinster ges av minskad dödsrisk och värdet av ett statistiskt liv (VSL), tidsvinsten fås av ökad medelhastighet, bekvämlighetsvinsten beräknas genom att cyklisterna separeras från biltrafik, olycksriskskillnaden ges av förändringar i cyklisternas trafiksituation och miljövinsten fås av den andel nytillkomna cyklister som tidigare pendlade via bil.

  Projektet kommer, enligt utförda beräkningar, resultera i en samhällsnytta på mellan 1,05 miljoner kronor och 2,88 miljoner kronor beroende på mängden genomförda antaganden. Den effekt som bidrog mest till denna nytta är hälsoeffekter med ett bidrag på mellan 919 000 kr och 2,76 miljoner kr. Den effekt som bidrog med minst nytta är miljövinst med ett bidrag på mellan 168 kr och 630 kr. Nyttan kan sedan jämföras med projektets budget vilken förmodas minst uppgå till 4.16 miljoner kronor. Den planerade kostnaden för projektet uppgår dock till 5 miljoner kronor. Projektet kommer alltså slutligen ge upphov till en samhällskostnad på mellan 1,28 miljoner kr och 3,95 miljoner kr enligt genomförda beräkningar.

  Projektet kan möjligtvis anses vara samhällsekonomiskt gångbart om den procentuella bredden av gångbanan även motsvarar dess procentuella kostnad. Sedan miljöeffekten för projektet blev försumbar jämfört med övriga effekter kan ytterligare analysverktyg dock behövas för att vidare bedöma projektets miljöpåverkan. Detta är en indikation på att CBA är ett ofullständigt analysverktyg för att bedöma hållbarhet vad gäller cykelinfrastrukturprojekt. 

 • 45.
  Borg, Emelie
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Pereira de Moraes, Felicia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Varför sorterar inte Lidingöbor ut sitt matavfall?: Matavfallsinsamling för småhushåll på Lidingö2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lidingö har sedan 2010 erbjudit sina invånare att bli abonnenter av tjänsten för matavfallsinsamling. Trots årliga kampanjer har de dock inte samma anslutningsgrad som kommuner som har ett taxerings - och insamlingssystem som fungerar på liknande sätt. Syftet med detta arbete är därför att svara på; Varför sorterar inte småhus ut matavfall i Lidingö stad trots att det finns förutsättningar för det? Genom litteraturstudier och utskickad enkät till boende på Lidingö har anledningar till varför majoriteten av småhus-hushållen inte är abonnenter tagits fram samt vilka åtgärder som Lidingö stad kan bistå med för att få fler av dessa att bli abonnenter. Det som identifierades som anledningar till att Lidingöbor inte sorterar var främst att de var oroliga för lukt, de hade för lite matavfall och de saknade information. Kampanjer som ansågs fungera väl genom resultat från litteraturstudier i beteendeförändring och jämförelse med andra kommuner var att använda informatörer eller dörrknackare samt att involvera boende i funktionen och driften av systemet. De slutgiltiga åtgärdsförslagen till Lidingö var att synliggöra information bättre och på ett sätt som får de boende att känna sig personligt engagerade till att sortera samt att minska trösklarna i systemet.

 • 46.
  Borg, Gustaf
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Kennerstedt, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Temporära bostäder i den socialt hållbara staden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av världens befolkning bor i städer, och ännu fler kommer bo där i framtiden. Denna urbanisering ställer stora krav på stadsutvecklingen, samtidigt som vår tids utmaning handlar om att ställa om vårt samhälle till att bli mer hållbart. Det finns många idéer om hur stadsplaneringen ska skötas. En metod är att använda temporära bostäder, något som har gjorts vid Frihamnen i Göteborg. Detta ställer då frågan om liknande projekt är tillämpningsbara på större skala, samtidigt som det inte får hamna i konflikt med strävan efter hållbarhet?

  Socialt hållbar stadsutveckling och social hållbarhet går hand i hand. Det ena skapar plattformar för det andra. Termerna har breda definitioner inom litteraturen, dock framhålls ofta viktiga aspekter som social interaktion, delaktighet, variation, och samverkan för att skapa social hållbarhet. Temporära installationer har blivit ett alltmer vanligare och uppskattat fenomen inom stadsplanering eftersom man inte binder upp sig i långsiktiga lösningar, och framtagandet av sådana platser kan ske i samråd med invånarna. Rapporten är delvis gjord på en fallstudie av Frihamnen, där de temporära bostäderna har en central del i planeringsprocessen. Frihamnen har planer på att inrätta andra temporära områden som exempelvis Jubileumsparken intill. Många av dimensionerna av social hållbarhet kommer att behöva identifieras i efterhand, men det går att dra paralleller redan innan mellan projektet och social hållbarhet. Exempel på dessa är delaktighet och variation av funktioner.

  Temporära bostäder påverkar social hållbarhet i sig inte särskilt mycket mer än vad permanenta byggnader kan göra. Däremot bör de utgöra en del av ett temporärt område för att gynna en blandning av funktioner och verksamheter, och kan på så sätt vara en del av social hållbarstadsplanering. Ämnesområdet kring temporära bostäder i förhållande till social hållbarhet och planering är dock relativt outforskat, vilket gör att det är svårt att ställa generella slutsatser.

 • 47.
  Boström, Fanny
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Lundström, Johanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Biokols struktur och dess förmåga att adsorbera näringsämnen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljömål där ett av dem ämnar att minska övergödningen isvenska sjöar och vattendrag. Övergödning är bland annat ett resultat från näringsämnen somläckt från jordbruk. En lösning på övergödningsproblemet skulle kunna vara att samla upp deläckta näringsämnena och återföra dem till åkern. Detta skulle kunna göras med hjälp av biokolsom adsorbent och syftet med detta projekt är att undersöka dessa möjligheter samt biokoletsstruktur.

  Definitionen på biokol är att det är en heterogen kolliknande substans från hållbart framtagenbiomassa. Den ska även ha ett högt kolinnehåll och användas på ett sådant sätt att den binderupp kolet under en längre tid. Biokol framställs genom pyrolys eller förgasning under högtemperatur och syrefattiga förhållanden. Syftet med användande av biokol som adsorbent ärmöjligheten att kunna skapa ett kretslopp. Biokolet ska först verka som filter i avrinningsdikenvid åkermark för att sedan återföras, mättad med näringsämnen, tillbaka till åkermarken.

  Vid experimenten användes tre olika kol. Ett grillkol och två olika biokol. Strukturen på deolika kolen undersöktes med en BET-analys. Analysen av grillkolen gav ett orimligt svar menför de två biokolen gavs resultat som ansågs rimliga. Denna analys ger inte ett direkt värde påadsorptionsförmåga hos kolen utan behöver verifieras med ett experimentellt framtagetsamband mellan struktur och adsorptionsförmåga. Ett alternativ till BET-analysen är att göraen jodnummeranalys, som ger värden på adsorptionsförmåga för det undersökta ämnet. Denna analys utfördes inte praktiskt.

  Två lösningar med olika koncentrationer av Na3PO4 förbereddes och blandades underomrörning med de olika kolen. Två olika omrörningstider användes för att kunna undersökauppehållstidens betydelse. Efter omrörning filtrerades proverna för att få bort kol och de olikafiltraten genomgick en ICP-analys för undersökning av fosforinnehåll. Resultatet som framkomav denna analys var att filtraten hade en högre fosforhalt än vad de initiala lösningarna hade.Förklaringen till detta antas vara att biokolet redan innehöll fosforföreningar som Na3PO4 ut. Problemet med ICP-analysen var att den inte kunde detektera i vilken form fosforn var.Det gick heller inte att detektera kväve i ICP-analysen då luften runt omkringinstrumentet innehåller kväve vilken kontaminerar provet och detekteras i analysen. Enalternativ metod till ICP är att använda spektroskopi som dels kan detektera kväve men ävenolika former av fosfor- och kväveföreningar.

  Slutsatsen var att analys av biokols adsorptionsförmåga är att den är komplex. BET-analys ären bra metod för att visa struktur på kolen men jodnummer kan vara ett bättre alternativ för attdirekt hitta ett värde på kolets adsorptionsförmåga. För analys av lösningar fungerar ICP enbartför fosfor och därför skulle spektroskopi kunna vara ett bättre alternativ då det kan detekterakväve samt olika former av föreningar.

 • 48.
  Bramsäter, Jenny
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Lundgren, Kajsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Study on the Dynamic Control of Dam Operating Water Levels of Yayangshan Dam in Flood Season2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Water levels up- and downstream of dams are strongly affected by water levels in the reservoir as well as the discharge of the dam. To ensure that no harm comes to buildings, bridges or agricultural land it is important to ensure that the water level in the reservoir is adjusted to handle large floods. This report studies within what range the water level in the reservoir of the Yayangshan dam, located in Lixian River, can vary without causing any flooding downstream the dam or at the Old and New Babian Bridge located upstream the dam. By calculation of the designed flood, flood routing- and backwater computation, initial water level ranges in the reservoir have been set for the pre-flood, main flood and latter flood season for damages to be avoided. Due to the far distance between the dam site and the bridges, backwater effects had no influence on the limitations of the initial water level in the reservoir. 

 • 49.
  Brandt, Robert
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Miljösystemanalys av förorenade muddermassor utifrån ett Livscykelperspektiv2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bottensediment i anslutning till hamnarna runt Östersjön har i stor utsträckning blivit kontaminerade av föroreningar. Behovet av muddringsinsatser är därför stort. Traditionella hanteringssätt har varit tippning till havs samt deponi. På senare tid har stabilisering av massorna i hamnen visat sig vara ett möjligt alternativ.

  Livscykelanalysen är gjord med Gävle hamn som fallstudie, hamnen planerar att muddra 4 miljoner kubikmeter sediment, varav en miljon bedöms som förorenade. Gävle hamn har valt att stabilisera sina förorenade sediment och ett delmål har varit att undersöka om stabilisering är det bästa alternativet för Gävle.

  Denna studie har utifrån livscykelperspektiv visat att stabilisering av muddermassor är ett bra hanteringssätt samt att deponi ger en stor miljöbelastning sett ur de undersökta miljöpåverkanskategorierna. De undersökta kategorierna var växthuseffekt, övergödning, försurning, abiotiska resurser samt energianvändning.

  Studien visar att stabilisering av muddermassor ger en liten miljöbelastning gentemot de andra hanteringssätten. Detta eftersom det inte behövs någon transport av muddermassor vid detta hanteringsalternativ. Vidare så ger produktion av kajmaterial ett stort bidrag till växthuseffektspotential vilket undviks vid stabilisering

  Ur bedömningssynpunkt kantas alla hanteringssätt av fördelar och nackdelar.

  Rekommenderbart för Gävle hamn är dock stabilisering med tanke på att det gav en liten belastning gentemot deponi. Deponi gav störst belastning inom alla undersökta miljöpåverkanskategorier.

  Vidare var denna studie av screening karaktär där de största miljöbelastningarna fastställdes och kvantifierades. Studien visar på att det finns behov av att göra flera fallstudier eftersom hamnar är platsspecifika vilket ger olika förutsättningar vad gäller bland annat sedimentkaraktär och hantering av muddermassor.

  Resultatet kan användas som vägledning vid beslut om muddringsinsatser för hamnar kring Östersjön. 

 • 50.
  Briggner, Viktor
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Grahn, Pontus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Johansson, Linus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Centralized Versus Distributed State Estimation for Hybrid AC/DC Grid2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  State estimation enables for values throughout a power transmission grid to be known with a higher level of certainty. New technologies for bulk power transmission and power grid measuring enables for new possibilities in the energy sector and it is required that state estimation algorithms are developed to adapt to these new technologies. This project aims to develop a state estimator (SE) that is modified for hybrid AC/HVDC grids with voltage source converters (VSC) and phasor measurement units (PMU). Two different sets of architectures are tested. The centralized architecture where one common SE is implemented for both AC and DC grids or the distributed where a separate SE for every grid is used. The method used for the SE is the weighted least square (WLS) method. The SE will be developed based on the power grid model ’The CIGRE B4 DC Grid Test System’, designed by the International Council on Large Electric Systems (CIGRE) as a benchmark system. The SE is subject to four different scenarios in order to evaluate the quality of the SE, benefits of added phasor measurements and choice of architecture for the SE. The results of the tests show that the developed SE improves the accuracy of state values on the DC grid. However, regarding the AC state values of the converters the results of the test are ambiguous. Furthermore the distributed architecture offered slightly less accurate AC values than the centralized. The addition of PMU measurements improved the error of the estimated values. 

1234567 1 - 50 av 382
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf