Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1344
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdul Al, Fatima
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Alla barns lekplats: En studie om tillgängligheten på lekplatser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har länge varit ledande inom tillgänglighet. Genom införandet av begreppen ”tillgänglighet” och ”användbarhet” har man genom Plan- och bygglagen och Boverkets riktlinjer ställt krav på den fysiska miljön.

  Ca 7 000 barn i Sverige är rörelsehindrade. Ungefär hälften av dessa barn använder en rullstol. Trots att alla barn har rätt till lek, är det intressant att undersöka huruvida alla barn ges möjlighet att utnyttja denna rättighet. Efter att ha uppmärksammat Helsingborgs stads kreativa lekplatsbyggen, dök frågan kring huruvida alla barn har möjlighet att leka på dessa lekplatser, upp.

  Syftet med arbetet är att belysa vikten av tillgängliga lekplatser, samt att undersöka hur tillgängligheten på lekplatser kan förbättras och vilka anpassningar som krävs för att förbättra tillgängligheten för rullstolsburna barn.

  I detta arbete görs en litteraturstudie, med fokus på regelverk och litteratur kopplad till tillgänglighet. En fallstudie görs i form av platsbesök på 8 lekplatser i Helsingborg, som underlag för en jämförelse. En intervju görs med Johanna Elgström, landskapsarkitekt på Helsingborgs stad.

  Slutsatsen av detta arbete är att lekplatser där man fokuserat mer på tillgänglighet ofta är mer tillgängliga och användbara för barn i rullstol. Dock krävs incitament för att säkerställa en tillgänglig och användbar lekplatsmiljö, samt tydligare definition av dessa begrepp. Genom att ha en lekplats som är tillgänglig och användbar för de flesta, gynnas den sociala hållbarheten. Slutsatsen av detta arbete blir således att säkerställandet av tillgängliga och användbara lekplatser gynnar rullstolsburna barns möjlighet till socialt samspel.

 • 2.
  Abdul Al, Fatima
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Ansvarsfördelning vid förvaltning av 3D-utrymmen: En studie om underbyggnad av allmän plats2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ansvarsfördelningen av drift och underhåll vid bildandet av tredimensionella fastigheter lämpligen bör utformas för att åstadkomma en långsiktigt hållbar förvaltning i en tät stadsstruktur, där ytor för allmänna platser underbyggs med enskilda anläggningar. Examensarbetet begränsar sig till att endast behandla 3D-utrymmen som avser allmän plats med kommunalt huvudmannaskap som underbyggs med en enskild anläggning. Examensarbetet behandla frågorna om 3D-utrymmen ur ett kommunalt och lantmäterimässigt perspektiv. I examensarbetet studeras hur ansvaret för drift och underhåll av 3D-fastigheten ska fördelas mellan parterna för att underlätta en långsiktigt hållbar förvaltning av allmän plats som underbyggs med en enskild anläggning. Därefter studeras hur ansvarsfördelningen regleras i detaljplan, förrättningsakt och avtal, för att slutligen kunna svara på vilka möjliga utmaningar 3D-fastighetsbildningen medför för den långsiktiga förvaltningen av den allmänna platsen. Studien har visat att förvaltningen av 3D-fastigheter är en komplex fråga. Resultatet tyder på att det krävs att ansvarsfördelningen mellan de båda fastighetsägarna tydligt definieras för att få till en hållbar och välfungerande långsiktig förvaltning. Därav följer en reglering av kostnadsfördelningen för att tydligt avgöra vilken fastighetsägare som står för vilka kostnader avseende utförande, drift och underhåll. Ansvaret definieras genom angivelse i plankarta och planbestämmelser samt genom reglering i förrättningsakt och avtal. Studien visar även på att det är viktigt med ett nära samarbete mellan kommunen och Lantmäterimyndigheten för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning. Det är särskilt viktigt med ett nära samarbete mellan enheterna inom kommunen för att kunna tillgodose entydigheten i de juridiskt bindande dokumenten för att därigenom kunna säkerställa en tydlig reglering av ansvarsfördelningen för förvaltningen av 3D-fastigheten

 • 3.
  Abenoza, Roberto
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap.
  Ceccato, Vania
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Susilo, Yusak O.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap.
  Cats, Oded
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap. Department of Transport and Planning, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands.
  Individual, Travel, and Bus Stop Characteristics Influencing Travelers’ Safety Perceptions2018Inngår i: TRR Journal of transportation research boardArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ensuring safety during door-to-door public transport trips is a fundamental challenge to service providers as safety influences individuals’ mobility. Using reported safety perceptions of travelers waiting at six bus stops with different characteristics in Stockholm, this study investigates factors that have an impact on determining travelers’ perceived safety and crime perceptions. This is done by assessing the importance of real-time information provision and the environmental characteristics of bus stops during the day and at night for different types of crime, after controlling for travelers’ individual and trip characteristics, and their previous experiences of victimization. Interaction effects of age, gender, and travel frequency are also tested. The  results  suggest  that  bus  shelter  characteristics,  natural  surveillance,  and  trustworthy  real-time  information  are  the most important factors influencing safety and crime perceptions. Additionally, safety perceptions are strongly influenced by previous experiences of victimization. The effect of perceived feelings about crime and safety are found to be nuanced by age and gender. Unlike some common beliefs, travelers: (1) feel less worried about becoming a victim of crime at bus stops associated with high crime rates; (2) prefer opaque shelters at night; and (3) have higher safety perceptions when the stop is located in an area of mixed land use. The impact of a bus stop’s number of passers-by is found to be insignificant. No direct or indirect effects can be attributed to frequency of travel by bus, indicating that familiar places and routine behavior have noeffect on declared crime and safety perceptions.

 • 4.
  Abrahamsson, Johanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Vild natur: Värden, attityder och associationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den moderna människan anses ha förlorat kopplingen till naturen, och en planering som arbetar för att minska separationen mellan människa och natur har efterfrågats. Grönområden värderas ofta utifrån ett brett perspektiv och få studier har undersökt den vilda naturtypens specifika kvaliteter. Det verkar också finnas definitionsmässiga problem och konflikter rörande begreppet ”vild natur”. Syftet med denna rapport är att identifiera vild naturs specifika värden och att undersöka vad begreppet egentligen kan innefatta. Ett annat syfte är att undersöka attityder och associationer till vild natur och hur den arbetas med i planeringen.

  En litteraturstudie har använts som främsta metod. Litteraturstudien har sedan kompletterats med en mindre fallstudie innefattande en dokumentstudie, intervjuer och enkäter. 

  Slutsatsen är att vild natur erbjuder värden av ekologisk, pedagogisk och upplevelsemässig karaktär. Det ekologiska värdet består i att vild natur möjliggör biologisk mångfald. Det pedagogiska värdet innefattar aspekter som bidrar till att stärka kopplingen till naturen, vilket kan leda till ändrade miljömässiga beteenden. Dessutom har vild natur upplevelsevärden av spirituell och reflekterande karaktär, bidrar till stressminsking och ökat välmående. Vild natur associeras till mänskligt opåverkade och stora områden. Samma synsätt finns inom planeringen och den vilda naturens upplevelsekvaliteter värderas ofta utifrån ett ekologiskt perspektiv. Detta innebär att potentialen hos grönområden som inte passar in i den traditionella bilden inte tas tillvara. Vild natur kan också definieras utifrån de upplevelsekvaliteter som relaterats till vildhet. En utveckling mot ett sådant synsätt skulle kunna innebära att den vilda naturens specifika värden tas tillvara. Detta skulle kunna bidra till ett ökat välmående hos invånarna men långsiktigt även ett mer hållbart samhälle.

 • 5. Adam, F.
  et al.
  Westlund, Hans
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier. Jönköping International Business School, Jönköping, Sweden .
  Introduction: The meaning and importance of socio-cultural context for innovation performance2013Inngår i: Innovation in Socio-Cultural Context, Taylor & Francis, 2013, s. 1-21Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Estimating a polycentric urban structure2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 7.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Estimating a Polycentric Urban Structure. Case Study: Urban Changes in the Stockholm Region 1991-20042009Inngår i: Journal of urban planning and development, ISSN 0733-9488, E-ISSN 1943-5444, Vol. 135, nr 1, s. 19-30Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aims of this paper are to empirically test and evaluate methods for describing intraurban polycentricity, and to evaluate the polycentric development with respect to the regional development plan of the Office of Urban and Regional Transportation in 2001. The study area is Stockholm County and the time period investigated is 1991-2004. Three dimensions of polycentricity are analyzed: urban nuclei size relations, spatial distribution of urban nuclei, and potential interaction (accessibility). According to the methods' various qualifications in describing polycentric forms it is proposed here that a combination of methods is preferable for this subject. The polycentric structure exposes an increasing and considerable concentration of urban resources to the major urban nuclei. This concentration is combined with an increased spatial dispersal of the urban nuclei. In relative terms, the accessibility has decreased concerning the accessibility by public transportation modes and increased (workspace) or remained on almost the same level (residential space) by car transportation mode. Thus, the urban structural change in the Stockholm region corresponds to the political guidelines. In spite of this, by the increase in relative accessibility by car and decrease in the relative accessibility by public transportation modes the goal concerning higher share in public transports may not be possible to fulfill.

 • 8.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Estimating a Polycentric Urban Structure. Case Study: Urban Changes in the Stockholm Region 1991-2004 (vol 135, pg 19, 2009)2010Inngår i: Journal of urban planning and development, ISSN 0733-9488, E-ISSN 1943-5444, Vol. 136, nr 4, s. 381-381Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 9.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Främling i konsumtionsstaden2014Inngår i: Det förflutna i framtidens stad / [ed] Krister Olsson, Daniel Nilsson, Lund: Nordic Academic Press, 2014Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där konkurrensen är hård om tid, utrymme och uppmärksamhet. I vår samtid är även kultur- och stadsmiljöerna på olika sätt ”produkter” och ”resurser”. Men hur påverkar samhällsutvecklingen kulturarvet och vår syn på dess värden? Kanske kan vi tydligare se utvecklingstrenderna och kulturarvets roll för hållbar stadsutveckling om vi blickar bakåt i tid och även vänder perspektivet mot framtiden? I Det förflutna i framtidens stad lägger en grupp forskare olika tidsperspektiv på relationen mellan kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Författarna arbetar till vardags med framtidsstudier, samhällsplanering, arkeologi, arkitektur och konst och de samsas här under tematiska avsnitt som framtidsvisioner, valmöjligheter, tid och rörelse i stadslandskapet. Texterna gör nedslag i vår närmiljö bland resor, detaljhandel, bostäder och livsstilsideal. Författarna frågar sig bland annat hur vi kan bygga in hemkänsla, identitet och trygghet i stadsmiljön. Kan vi återanvända historiska bostadsmodeller? Och vem bestämmer vilka minnen som är värda att bevaras – vilka föreställningar om framtiden har bäring på samtidens kulturmiljövård? Boken vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän, studenter och en bred allmänhet – alla som har ett intresse för såväl utmaningar som lösningar för en hållbar stad. 

 • 10.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Kernel densities and mixed functionality in a multicentred urban region2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 11.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Kernel densities and mixed functionality in a multicentred urban region2010Inngår i: Environment and Planning, B: Planning and Design, ISSN 0265-8135, E-ISSN 1472-3417, Vol. 37, nr 3, s. 550-566Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Interurban-level focus during the last decade has shifted from the compact city towards a polycentric urban framework. The ability to define consistent urban structures and also link them with sustainability goals has been hindered by inconsistent evaluation methods for density and mixed functionality in a polycentric framework. The aim of this research is to test and combine various methods from these perspectives in order to define more reliable and consistent descriptions of urban structures. The methods used are spatial-density modelling using kernel convolution, a polycentric density estimation, and methods depicting mixed functionality and the association between density and mixed functionality. The empirical findings relate to planning goals at both national and international level. The study region is the municipality of Strangnas, within the Stockholm City Region since 1997. Results from the analysis reveal urban development towards further segregated land use and sprawl, as well as a decreasing link with a polycentric urban scheme. The methods developed for depicting urban form could be useful tools in the planning process and may reinforce the possibility for analysing links between urban form and sustainability aspects. This improved knowledge in turn could contribute towards formulating future planning principles.

 • 12.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  New urban settlements in a perspective of public and private interests. Case study: a Swedish municipality within the hinterland of the Stockholm city2008Inngår i: Journal of Geographical Systems, ISSN 1435-5930, E-ISSN 1435-5949, Vol. 10, nr 4, s. 345-367Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The changes of land use patterns and urban structures could be seen as the dynamic result of the trade off between public and private interests. Thereby the land use change is to some extent unpredictable. The focus in the current study is to measure the importance of spatial location factors regarding new residential and commercial buildings in relation to existing urban amenities and political guidelines. The relative importance of the location factors was studied by multinomial regression analysis. Results from this study reveal that the location profiles of new urban object types attained here indicate strong correspondence with local political land use guidelines and to clustering. The spatial distribution of new urban settlements does not in general correspond to the monocentric urban scheme where firms and residents locate in spatial proximity to urban centres.

 • 13.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  On analysing changes in urban structure: Some theoretical and methodological issues2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • 14.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Urban Design and social life – the relocation of Kiruna2009Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 15.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Vad talar vi om när vi talar om Urbansim?2016Inngår i: Urbanismer / [ed] Olsson K, Nilsson D. och Haas T., Nordic Academic Press, 2016Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 16.
  Adolphson, Marcus
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Johansson, Mats
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Van Well, Lisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Polycentrism, monocentrism och regionförstoring: Alternativa och/eller komplementära utvecklingsförlopp2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 17.
  Adolphson, Marcus
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Jonsson, Daniel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Transportplanering, ekonomi och teknik.
  The theory practice gap in regional (transport) planning2016Inngår i: RSA Annual Conference Graz 2016, Regional Studies Association , 2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 18.
  Adolphson, Marcus
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Jonsson, Daniel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Systemanalys och ekonomi.
  Westin, Jonas
  Regionala Systemanalyser2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 19.
  Adolphson, Marcus
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Olsson, Krister
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Urban structure and social life: the planning for relocation of Kiruna townArtikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 20.
  Adolphson, Marcus
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Snickars, Folke
  On analysing changes in urban form – some theoretical and methodological issues2003Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 21.
  Afrin, Shahrina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Green Skyscraper: Integration of Plants into Skyscrapers2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This research has been emphasized on integration of plants in skyscraper design which play a vital role for the energy conservation by the building as well as improving the living quality into these vertical cities. Throughout the thesis work it has been studied to establish the necessity of planting to incorporate into skyscrapers, for the well being of our economy, society and the environment. The rules and regulations in various countries have been studied. The provisions of integrate plants into skyscraper includes the four possible options like, Green roof, Green wall, Biofilter and Indoor potting plants which can be incorporate into the  esign. Benefits and impacts have been studied in terms of energy savings and  ndoor environmental qualities. For example green roof can reduce 50% of cooling  oad; green wall can reduce 10 degree centigrade indoor temperature, where as biofilter and indoor plants purifies indoor air by 50% to 60%. Available technologies for green installments, like complete, modular and vegetated blanket system for green roof; modular, freestanding and cable-rope system for green wall; active and passive system for biofilter and different types of indoor plants have been addressed here along with their examples and case studies. At the end the  ecommendation shows that integration of plants into skyscrapers can change the micro and macro environment, climate, can restore the ecology and benefited to the economy. Results are the noticeable decrease in urban heat island, rapid reduction of energy consumption and cost, refreshing air for a healthy environment.

  Key words: Green Skyscraper, integration of plants, green roof, green wall, biofilter, ecological impact, climate, energy savings, indoor air quality, aesthetics, design technology.

 • 22.
  Aguiar Borges, Luciane
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Education and Health in ICT-futures: Scenarios and sustainability impacts of ICT societies2015Inngår i: PROCEEDINGS OF ENVIROINFO AND ICT FOR SUSTAINABILITY 2015, Atlantis Press , 2015, s. 213-220Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study explores the performance of the education and health sectors in relation to five ICT futures for Sweden in 2060. The accessibility, affordability, quality and efficiency of these sectors influence the creation and maintenance of essential collective values such as democracy and justice; consequently both education and health are fundamental to a sustainable society. Exploring the performance of these sectors in different futures enables the identification of barriers and undesirable developments, and encourages a debate on how ICT can be used to reinforce inclusive, and counteract unwanted, futures.

 • 23.
  Aguiar Borges, Luciane
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Stories of Pasts and Futures in Planning2016Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Societies are constantly changing, facing new challenges and possibilities generated by innovative technologies, sociospatial re-structuring and mobilities. This research approaches these challenges by exploring the role that stories about pasts, presents and futures play in planning. It sees stories as interlinked spaces of struggle over meanings, legitimacies and powers through which “our” valuable pasts and “our” desirable futures become re-constructed, framed and projected. It argues that powerful stories might consciously or unconsciously become institutionalised in policy discourses and documents, foregrounding our spatial realities and affecting our living spaces. These arguments and assumptions are investigated in relation to three cases: Regional-Pasts, SeGI-Futures and ICT-Futures. The stories about pasts, presents and futures surrounding these cases are investigated with the aim of initiating critical discussions on how stories about pasts and futures can inform, but also be sustained by, planning processes. While studies of these cases are presented in separate papers, these studies are brought together in an introductory essay and reconstructed in response to the research questions: How do regional futures become informed by the pasts? How do particular stories about the pasts become selected, framed and projected as envisioned futures? What messages are conveyed to the pasts and the presents through envisioned futures? How can stories of the past be referred and re-employed in planning to build more inclusive futures? To engage with the multidisciplinarity of these questions, they are investigated through dialogues between three main fields: heritage studies, futures studies and planning. The discussions have challenged the conventional divides between pasts, presents and futures, emphasised their plural nature and uncovered how the discursive power of stories play a significant role when interpreting pasts and envision futures in planning practices.

 • 24.
  Aguiar Borges, Luciane
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Using the Past to Construct Territorial Identities in Regional Planning: the Case of Mälardalen, SwedenManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study examines how the past is used in the construction of regional identity narratives in policy discourses and documents. Despite assumptions that regional identity is based on shared culture, some authors argue that new forms of regional identity have emerged as the consequence of regions’ involvement in wider networks. Identity has been pursued as an asset to regional attractiveness and economic growth and, as such, is shaped by regional development strategies concerning particular social groups. Socially shared representations of the past through history, cultural heritage and collective memory play an important role in this process since the past is a powerful resource that may be used to construct images of places, legitimizing claims on territories. Document analysis and interviews with planners are used to analyse strategies for regional development in five counties located in the Mälardalen Region, Sweden. This study shows that regional strategies are guided by identity narratives framing regions from an exclusive outside perspective, leaving internal qualities unnoticed. The past is used to structure these narratives and construct identities that serve economic growth rather than the integration of the plural heritages of the region.

 • 25.
  Aguiar Borges, Luciane
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Adolphson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  The role of official heritage in regional spaces2016Inngår i: Urban Research and Practice, ISSN 1753-5069, E-ISSN 1753-5077Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Following the argument that increasing mobility has scattered consumption throughout Sweden’s regions, this study investigates how individuals’ consumption choices are influenced by official heritage. It argues that individuals’ everyday routines highlight the role played by heritage in socio-economic regional change, challenging traditional planning systems and altering individuals’ relationships with their environments, leading to new values being placed on official heritage. This argument was tested using interviews and questionnaires in Mariefred, Sweden, and demonstrates that official heritage plays multiple and contrasting roles, including the use of heritage as an attempt to reconcile opposing principles such as progress/development and tradition/conservation. 

 • 26.
  Aguiar Borges, Luciane Aguiar
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Humer, Alois
  University of Vienna.
  Smith, Christopher
  Europe's possible SGI futures: territorial settings and potential policy paths2015Inngår i: Services of General Interest and Territorial Cohesion: European Perspectives and National Insights / [ed] Heinz Fassmann, Daniel Rauhut, Eduarda Marques da Costa and Alois Humer, Vienna: Vienna University Press , 2015, 1, s. 123-146Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 27.
  Ahlstedt, Staffan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Hållbar stadsutveckling?: Problem och målkonflikter i planeringen av Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The major environmental problems that we have today are frequently mentioned in the media today. One example is the ongoing debate regarding global warming and its causes and consequences. There are also several other problems in our society such as segregation and social tensions. Most agree that we must do something to solve these problems and that we must try to achieve a sustainable development for the entire planet. But how should it actually be done and what trade-offs, compromises, sacrifices and changes must be made?

  The purpose of this paper is to examine how these issues are being dealt with in Swedish city planning. Which principles and objectives are being applied to achieve a sustainable development? Are the ambitions of the planners sufficient? And above all – which problems and conflicts of goals appear when they try to put the ideas of sustainable development into practice.

  To answer these questions I have conducted a case study of two current city development projects in Stockholm. For these two projects, several planning documents have been examined and analyzed. Based on this analysis I have conducted interviews with a responsible urban planner from each project and subsequently analyzed and evaluated the results. The main conclusions are that it is very difficult for the municipality to develop new housing for low-income earners in the inner city. The planners have no real tools to solve this issue that adds to segregation in the society. Furthermore, there is a major conflict between the aim to develop good public spaces and the municipalitys and the private operators economic interest in exploiting as much of the buildable land as possible.

  English title: Sustainable urban development? Problems and conflicts of aims in the planning of Hagastaden and Norra Djurgårdsstaden in Stockholm

 • 28.
  Ahmed, Salahuddin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Transformation and Expectations: From Landowner’s and Developer’s Perspective: A case study of Dhanmondi R/A2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 29.
  Ahsan, Tahmina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Passive Design Features for Energy-Efficient Residential Buildings in Tropical Climates: The context of Dhaka, Bangladesh2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aimed at identifying passive design features through extensive literature study that can be incorporated in residential buildings to make them energy efficient. The study also aimed at identifying changes in the design process that can affect energy efficiency in residential buildings. It has analyzed the design features of typical residential buildings representative of upper middle income households in Dhaka through a case study conducted in Dhaka. It also analyzed the present electric energy use for cooling and lighting typical residential buildings of upper middle income households in Dhaka and the possible energy savings by adopting certain energy efficient features in the case study building. It also distinguishes the different roles of developers, architects, interior designers, land owners (clients) and residents that can act as a barrier in achieving energy efficiency in residential buildings. The findings from this study indicate that doubling the thickness of external walls on east and west, use of hollow clay tiles instead of weathering course for roofs and use of appropriate horizontal overhang ratios for all four orientations can reduce the cooling load of the case study building by 64% and hence reduce the total energy use of the building by 26%. Finally it can be concluded that the process of designing energy efficient residential buildings is not a ‘one-man’s show’. Architects, developers, interior designers and clients are the other actors who can bring a change in the design practice.

   

   

   

   

  Keywords: Energy- efficient; passive design features; residential building; tropical climate

   

   

   

 • 30.
  Al Abassi, Mohammed
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  The Possibilities for Establishing Agricultural Vocational Training Institutions in Kisumu2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 31.
  Allen, J.
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Mark- och vattenteknik.
  Cars, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Multiculturalism and governing neighbourhoods2001Inngår i: Urban Studies, ISSN 0042-0980, E-ISSN 1360-063X, Vol. 38, nr 12, s. 2195-2209Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Parekh's theory of multiculturalism offers a number of insights which are useful in analysing the role of neighbourhood governance in promoting social cohesion within culturally diverse small areas. The problems of neighbourhood governance are rooted in disjointed structural change across Europe over the past 25 years. In this context, the formation of a multicultural European polity risks creating a white European ethnicity which will institutionalise specific forms of racism within distressed neighbourhoods. At the same time, the shift from government to governance as a way to address the problems of governability in structurally reconstituted societies is associated with the top-down imposition of specific forms of neighbourhood governance which can then, unwittingly, become part of the institutionalisation of racism. Using Parekh's theory to construct a critique yields a set of principles which illuminate a number of key strategic elements which can be used practically in designing neighbourhood governance mechanisms and which illuminate the pre-occupations in the existing literature.

 • 32.
  Andersson, Caroline
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Planerarens kompetenser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 33.
  Andersson, Emma
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Vardagslivets många nyanser: Om utmaningen i att bedöma den sociala konsekvensen av en fysisk miljö2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En av planeringens främsta uppgifter är att utarbeta strategier och visioner för att skapa förutsättningar för människors vardagsliv. Samtidigt som detta är av så stor betydelse för en planerare, finns det ingen teoretisk enighet om hur mycket människor faktiskt påverkas av en fysisk miljö. I ljuset av Stockholm stads översiktsplan – Promenadstaden – är syftet med denna uppsats att studera relationen mellan stadens fysiska struktur och sociala liv. Mer specifikt ämnar denna uppsats att diskutera ifall människor verkligen lever enligt dagens normativa stadsplaneringsideal. För att kunna studera människors vardagliga handlingar baseras det empiriska materialet på ett flertal kvalitativa intervjuer med boenden i ett nyproducerat område i Stockholm stad (Telefonplan). Förståelsen för människors handlingar i Telefonplan har sedan växt fram utifrån ett flertal tongivande teoretiker inom samhällsplanering och sociologi. Bland annat har Bourdieus kultursociologiska teorier varit av stor betydelse för uppsatsens analytiska resonemang. Resultatet visar på att det finns både starka och svaga argument för Promenadstaden. Att argumentera att idealet Promenadstaden inte kommer ge förutsättningar för att uppnå sina egna mål (idén om det funktionsblandade och lokala närområdet), vore att helt bortse från den fysiska strukturens betydelse för människors vardagsliv. Men att argumentera att människors vardagsliv per automatik kommer att gå i paritet med promenadstadsplanerna, vore lika med att förbise de sociala grunder och villkor som varje dag påverkar hur människor använder sin miljö.

 • 34.
  Andersson, Esmeralda
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Flytande städer: Att bygga städer och stadsdelar på vatten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Befolkningsökningen och klimatförändringarna är två mycket aktuella frågor i dagens stads- och samhällsplanering. Jordens yta utgörs av cirka 71 % vatten, vilket idag är områden som i mycket låg utsträckning utnyttjas för bebyggelseändamål. I dagsläget existerar bebyggelse som helt och hållet flyter på vatten, men den förekommer i mycket låg omfattning. Frågan är huruvida viktiga planeringsfrågor skulle kunna lösas genom att utnyttja vattenområden och utvidga den flytande bebyggelsen.

   

  Syftet var att med hjälp av nationella och internationella exempel presentera begreppet flytande städer samt att diskutera huruvida det skulle kunna vara ett alternativ inom framtida planering samt urbanisering i Sverige. 

   

  Genom en litteraturstudie samt en fallstudie som bägge kompletteras med hjälp av intervjuer erhålls information som slutligen blir utgångspunkten för en analys och diskussion där slutsats dras. Historia kring byggande på vatten behandlas tillsammans med tekniker och förutsättningar som möjliggör flytande konstruktioner. Även relevant lagstiftning tas upp, inte minst kring strandskydd som spelar en stor roll när det kommer till att exploatera vattenområden. Fallen som studeras är både svenska samt internationella exempel på projekt som involverar en flytande bebyggelse. Störst fokus läggs på Marinstaden i Nacka och på Ijburg i Amsterdam. Studien kompletteras genom intervjuer med Alexander Erixson, planarkitekt på Nacka kommun, samt med Richard Bergström, VD på AquaVilla AB.

   

  Slutsatserna som kan dras är att det är möjligt att öka exploateringen av vattenområden med flytande stadsdelar i Sverige. Stads- och samhällsutvecklingen skulle påverkas positivt då möjligheter skapas och kan bidra till att lösa problem som hjälp mot bostadsbrist samt. Det är även förebyggande för aktuella problem kring miljö- och klimatfrågor. Ett problem som en flytande bebyggelse skulle kunna bidra till är segregation, men med hjälp av en genomtänkt stadsplanering samt stöd från regelverket menar förespråkare att man i framtiden förhoppningsvis kommer kunna exploatera på vatten utan att problemet uppstår. Utmaningen är att övertyga om att fördelarna överväger nackdelarna för att fler ska få en positiv bild. Då skapas en större acceptans kring konceptet vilket är en förutsättning för utvecklingen av flytande bebyggelse i Sverige.

 • 35.
  Andersson, Jonas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Kazemian, RezaKTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.Rönn, MagnusKTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Nordic Journal of Architectural Research: Nordisk arkitekturforskning2009Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 36.
  Andersson, Lovisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Analys av Skiftingehus skolgårds fysiska miljö ur ett trygghetsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 37.
  Andersson, Lovisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Planera för barn i förtätad stad: En studie av hur barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor kan skapas i samband med stadsförtätning i Eskilstuna kommun2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med en växande befolkning och negativ klimatpåverkan går dagens planeringstrend i Sverige mot förtätning som innebär att städer utvecklas genom att ny bebyggelse koncentreras på redan exploaterad mark. Trots att förtätning är förknippat med hållbarhet har denna strategi resulterat i att barns betydelsefulla utemiljöer, såsom skol- och förskolegårdar, tagits i anspråk. Samtidigt är barn en relativt maktlös social grupp som utgör samhällets framtid och således behövs kunskap om barns perspektiv i planeringen av städer. Syftet med denna studie är därför att bidra med en ökad förståelse av hur barnperspektivet, insikten om barns bästa, kan tillämpas i samband med stadens förtätning inom kommunal samhällsplanering. I studien avgränsas barnperspektivet genom att undersöka hur en kommun kan skapa barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor.

  I studien tillämpas ett kvalitativt tillvägagångssätt genom en fallstudie av Eskilstuna kommun. Med hjälp av intervjuer och en dokumentstudie inhämtades data om kommunens arbete med skolors och förskolors utemiljöer. För att skapa en förståelse av den kommunala samhällsplaneringens förutsättningar studerades lagstiftning samt statliga och kommunala publikationer. Vidare utfördes en litteraturstudie beträffande barnperspektiv, barnkonsekvensanalys, barnvänlig utemiljö och kollaborativ planering. Tillsammans med data som inhämtades från expertintervjuer formar detta studiens teoretiska referensram som i sin tur legat till grund för den efterföljande diskussionen. 

  Resultatet påvisar att barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor innefattar ett flertal faktorer som bidrar till barns utveckling: plats för utelek, reducerad trafik, gröna och naturliga miljöer, variation samt utmaningar. Av dessa fastställs att plats för utelek, storleken på gården, utgör den grundläggande faktorn.

  Studien visar på att skolors och förskolors utemiljöer är en fråga som ofta hamnar i konflikt med andra utmaningar som samhällsplaneringen ställs inför. I Eskilstuna kommun finns en strävan att uppnå barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor. Dock utgör brist på tillgängliga ytor och avsaknad av konkreta strategier samt riktlinjer hinder som försvårar detta i praktiken. För att uppnå barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor belyser resultatet av denna studie vikten av ett kollaborativt arbetssätt genom samverkan och samförstånd mellan olika aktörer. Dessutom fastställs att barns behov bör lyftas fram i ett tidigt skede av processen för att säkerställa plats åt skol-och förskolegårdar i den täta staden. 

 • 38.
  Andersson, Lovisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  "Platser att hänga på": En studie av barns upplevelser av platser i den urbana miljön i Eskilstuna2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är en stor del av världens alla barn bosatta i städer, vilket medför att barns upplevelser av den urbana miljön har en inverkan på deras uppväxt och framtida liv. Eftersom barn utgör vårt samhälles framtid är det viktigt att framhäva och tillvarata deras upplevelser för att kunna förbättra staden ur ett barnvänligt ramverk. Utifrån detta är arbetets syfte att undersöka barns upplevelser av platser i den urbana miljön. För att uppnå syfte och besvara tillhörande frågeställningar avgränsas studien genom att undersöka hur barn i Eskilstuna upplever platser i staden. Data avseende barns upplevelser inhämtades genom att, vid två tillfällen, utföra gruppintervjuer med barn i årskurs 6 på en grundskola i Eskilstuna. För att möjliggöra analys av den empiriska undersökningen studerades även tidigare forskning och teorier som behandlar detta ämnesområde.

  Resultatet visar på att barn till största del vistas på offentliga platser, vilka utgör sociala mötespunkter och benämns "platser att hänga på". Barnens positiva upplevelser av platser associeras till lugna områden, fritidsintressen, aktiviteter och sociala processer med kompisar samt familj eller släkt. Platser som genererar negativa upplevelser hos barnen anknyts till obehagliga händelser och främmande sociala grupper.

  Med hjälp av tidigare forskning och teorier fastställs betydelsen av "platser att hänga på" eftersom dessa möjliggör barns identitetsskapande och självständighet. Det framgår även att direkta erfarenheter och sociala relationer kan förstärka barnens positiva uppfattningar samt reducera känslor av obehag. Slutligen konstateras att barns okunskap, vilken avser brist på direkta erfarenheter, ovetskap gällande främmande människor och mörker, producerar negativa upplevelser av platser.

 • 39.
  Andersson, Roland
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Mandell, Svante
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Wilhelmsson, Mats
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Så skapas attraktiva städer2014Bok (Fagfellevurdert)
 • 40.
  Andersson, Roland
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Nabavi, Pardis
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Entreprenörskap och Innovation.
  Wilhelmsson, Mats
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centrum för bank och finans, Cefin.
  The impact of advanced vocational education and training on earnings in Sweden2014Inngår i: International Journal of Training and Development, ISSN 1360-3736, E-ISSN 1468-2419, Vol. 18, nr 4, s. 256-270Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Researchers have established a relationship between greater education and training and higher earnings but it is difficult to infer that the former causes the latter if those with higher earnings tend to engage in more education and training. The present study attempts to control for ability and family background to see if stronger inferences can be made about education and training as the independent variable. The study focuses upon advanced vocational education and training (AVET) in Sweden. This is post-secondary school education for individuals who are 20 years of age or older. The aim of this article is to estimate the effects of AVET on earnings by controlling for selection bias. We used various approaches such as instrumental variables, Hausman–Taylor estimates, fixed effects estimates and propensity score matching to achieve this aim. A panel, or longitudinal, data set for eight different labor markets in Sweden for the period 1996–2008 was used. The results indicate that earnings from AVET are higher than the return on investment in comprehensive education. The average effect on income is estimated to be in the range of 3–8 percent.

 • 41.
  Andersson, Roland
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Wilhelmsson, Mats
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centrum för bank och finans, Cefin.
  Universities, knowledge transfer and regional development: Geography, entrepreneurship and policy2012Inngår i: Papers in regional science (Print), ISSN 1056-8190, E-ISSN 1435-5957, Vol. 91, nr 2, s. 477-479Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 42.
  Andersson, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Cross-Border Collaboration for a Sustainable Future: - a case study about Interreg V ÖKS subsidyand sustainable transportation projects2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate one of the European Structural Fundprogrammes, Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) and the priority areaTransportation. The programme gives financial support to transportation projectsaiming to develop sustainable (environmentally friendly) transportation alternativesand solutions.

  Through studies and theories on cross-border collaboration (CBC) and goals forsustainable transportation a major need of joint strategies for solving shared problems,such as environmental concerns has been demonstrated. This approach ofcollaboration projects as a pillar for sustainable development has been the foundationof how the current Interreg programme has been studied and the starting point for thisresearch. The study aims to clarify the relationship between the overall view uponcooperation and joint development programmes (within areas stretching over nationaland administrative borders, such as transportation) and the specific Interregprogramme. A programme which during current period (2014-2020) experienced adrastic decline of number of applicants. In order to further understand the context thecurrent study has trough empirical research defined added values (advantages) of theCBC but also identified the perceived difficulties and barriers (disadvantages). Thefounding’s have further been compared and supplemented with perspectives fromrelevant actors engaged in transportation development. This material has beencollected through qualitative interviews enabling a vital and good understanding ofconcerned actors and their view of advantages and disadvantages with CBC. Theanalysis has also enabled the conclusion that the general view among the actors is thatcollaboration projects are necessary for a sustainable development. However, studiedprogramme with declined number of applicants did not succeed in attracting desiredparticipants. Consequently, the actors were also asked to share their view upon thedecline of applicants for current Interreg period. One identified explanation wasrelated to the administrative burden which was perceived too heavy by the actors. Inaddition, the financial part was perceived to be too low or poorly designed. Theknowledge about the programme was also found to be limited among some of theactors. To be able to involve more participants in the future it has been concluded thatimprovements within the three areas of defined obstacles have to be implemented.

  This investigation and findings aim to contribute to increased insights andunderstanding of the cross-border cooperation process in order to be able to reach andinvolve relevant actors in the most favourable way for successful future projects anddesired sustainable development.

 • 43.
  Andersson, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Cross-Border Collaborationfor a Sustainable Future: - a case study about Interreg V ÖKS subsidy andsustainable transportation projects2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate one of the European Structural Fundprogrammes, Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) and the priority areaTransportation. The programme gives financial support to transportation projectsaiming to develop sustainable (environmentally friendly) transportation alternativesand solutions.

  Through studies and theories on cross-border collaboration (CBC) and goals forsustainable transportation a major need of joint strategies for solving shared problems,such as environmental concerns has been demonstrated. This approach ofcollaboration projects as a pillar for sustainable development has been the foundationof how the current Interreg programme has been studied and the starting point for thisresearch. The study aims to clarify the relationship between the overall view uponcooperation and joint development programmes (within areas stretching over nationaland administrative borders, such as transportation) and the specific Interregprogramme. A programme which during current period (2014-2020) experienced adrastic decline of number of applicants. In order to further understand the context thecurrent study has trough empirical research defined added values (advantages) of theCBC but also identified the perceived difficulties and barriers (disadvantages). Thefounding’s have further been compared and supplemented with perspectives fromrelevant actors engaged in transportation development. This material has beencollected through qualitative interviews enabling a vital and good understanding ofconcerned actors and their view of advantages and disadvantages with CBC. Theanalysis has also enabled the conclusion that the general view among the actors is thatcollaboration projects are necessary for a sustainable development. However, studiedprogramme with declined number of applicants did not succeed in attracting desiredparticipants. Consequently, the actors were also asked to share their view upon thedecline of applicants for current Interreg period. One identified explanation wasrelated to the administrative burden which was perceived too heavy by the actors. Inaddition, the financial part was perceived to be too low or poorly designed. Theknowledge about the programme was also found to be limited among some of theactors. To be able to involve more participants in the future it has been concluded thatimprovements within the three areas of defined obstacles have to be implemented.

  This investigation and findings aim to contribute to increased insights andunderstanding of the cross-border cooperation process in order to be able to reach andinvolve relevant actors in the most favourable way for successful future projects anddesired sustainable development.

 • 44.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Werner, Inga Britt
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan: Arbetsrapport 3: Ekonomiska investeringar i Dalen och Östberga2014Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Werner, Inga Britt
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Motiv för inflyttning till Dalen och Östbergahöjden samt inflyttades värdering av områdena: Arbetsrapport nr 5 i projektet Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna studie är att få kunskaper om varför man flyttar till Östbergahöjden och Dalen samt vilka kvaliteter och eventuella problem de nyinflyttade upplever i respektive område.

   

  Metoden för att erhålla svar på frågorna är skriftliga enkäter där inbjudan att delta i en webbaserad enkät sändes ut via brev till personer som flyttat in till Östbergahöjden respektive Dalen under år 2014. Data på inflyttade personer 2014 erhölls från SPAR. Såväl brevet med inbjudan som enkäten var på både svenska och engelska.

   

  Antalet inflyttade år 2014 var 341 personer i Östbergahöjden och 320 personer i Dalen. Svarsfrekvensen efter två påminnelser blev totalt ca 12% i båda områdena, en mycket låg siffra.

  En analys av delgrupper av svarande indikerar att de som svarat kan anses vara representativa för de som har köpt en bostadsrätt eller fått en hyresrätt i respektive område.

   

  Priserna på bostäderna i Dalen och Östbergahöjden uppfattas som billiga och prisvärda. Det är den mest omnämnda orsaken för flytt till båda områdena. Man har kunnat köpa sin bostad eller köpa en större bostad. Man har i båda områdena i viss utsträckning flyttat från hyresrätt till bostadsrätt vilket talar för att områdena till del har fungerat som ett insteg på bostadsrättsmarknaden för de inflyttande.

  De svarande i båda områdena tillsammans bedömer att bostadsområdet de bodde i tidigare var tryggare, hade bättre rykte, att man hade bättre förtroende för grannar, att man tog mer hänsyn till varandra och att man höll mer rent och snyggt. Svaren per område visar att man i Östbergahöjden upplever att trygghet och områdets rykte är de faktorer där skillnaderna är störst och negativa jämfört med det bostadsområde där man bodde innan flytten.

  Att läget är centralt med goda kommunikationer och bra service är det näst mest omnämnda orsaken till varför man flyttat in, både för Dalen och Östbergahöjden. Andra ofta omnämnda orsaker till att flytta till Dalen är: ”nära natur, grönt”; ”trevligt område, fin arkitektur”; ”barnvänligt, bra skola, dagis ”samt att ”vänner, släkt har rekommenderat området”. Andra ofta nämnda orsaker att flytta till Östbergahöjden är att man ”flyttar ihop eller isär”; ”flyttat med släkt och familj” samt ”fick möjligheten; var tvungen”.

  Det bästa med att bo i både Dalen och Östberga är att områdena ligger nära Stockholms centrum. För Dalen omnämns också ”nära natur”; ”trevliga grannar, bra gemenskap”; ”trevligt område, ”fina innergårdar” samt ”bra lägenhet, stor lägenhet, billigt att bo”.

  Det mest omnämnda problemet med att bo i Östbergahöjden är ”anlagd brand”. Därefter kommer ”ungdomsgäng, knark, störande beteende, otryggt”, vilket också är de problem som omnämns mest i Dalen. I Dalen kommer därefter ”nedskräpning, dålig sophantering” samt ”dålig bostadskvalitet, planlösning, ljudisolering”.

  I Dalen upplever man att tex ungdomskriminaliteten minskat och att befolkningen håller på att gentrifieras. I Östbergahöjden fortsätter problemen med kriminalitet och bränder vilket oroar de boende. Östbergahöjden ser ut att lida större brist på socialt förtroende, gemenskap och samarbete än Dalen.

 • 46.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Werner, Inga Britt
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Sammanfattande rapport: Projekt Grannskapseffekter på områdesnivå-en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 47.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Werner, IngaBritt
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Bostadsrättsombildning i allmännyttan: Delproejkt 4 Socialt Kapital: Delrapport. Redovisning av undersökningsfas 12009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 48.
  Antman Debels, Felix
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Socio-ekologisk resiliens i svensk strategisk planering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar och andra miljöproblem kan i framtiden komma att innebära stora påfrestningar på städer. Socio-ekologisk resiliens är ett sätt att förstå motståndskraft och förändring hos sociala och ekologiska system. För att göra städer mer motståndskraftiga för yttre och inre störningar har ett socio-ekologiskt resiliensförhållningssätt till planering ansetts givande. Konceptet socio-ekologisk resiliens kan också betraktas som en brygga mellan social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

  Denna uppsats undersöker ifall det finns uttryck för socio-ekologisk resiliens i svenska kommuners strategiska planering och om det finns strategier i kommunerna för att binda ihop social hållbarhet med ekologisk hållbarhet. Genom studier av teoretisk litteratur kring socio-ekologisk resiliens har fyra utgångspunkter för en planering för socio-ekologisk resiliens tagits fram och med hjälp av dessa fyra utgångspunkter analyseras nio kommunala översiktsplaner.

  Planerna har valts ut för att spegla ett genomsnitt av svenska kommuner. Resultatet visar att det finns spridda strategier som skulle öka den socio-ekologiska resiliensen men att ingen kommun har en fullt genomförd strategi. Studien visar också att det finns vissa strategier som skulle kunna sägas stärka både den sociala hållbarheten och den ekologiska hållbarheten men att dessa är få. En förklaring till att en socio-ekologisk resiliensplanering är så frånvarande är att kommunerna oftast har en rigid framtidsvision och att fokus i planeringen ligger på tillväxtstrategier.

  Sammanfattningsvis skulle en planering för ökad socio-ekologisk resiliens kunna stärka beredskapen inför klimat- och miljörelaterade kriser i svenska städer men det behövs mer forskning kring hur en socio-ekologisk resilienspraktik skulle kunna se ut och hur den skulle kunna uttryckas i plan- och policydokument.

   

 • 49.
  Appelgren, Hannes
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Hirsch, Sam
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Vintergatan - finns det liv innan mars?Förutsättningar för attraktiva stadsrum vintertid genom temporär urbanism2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Levande Stockholm är ett koncept som Stockholms Stad initierade 2015. Syftet med det är att skapa levande och attraktiva stadsrum för medborgarna. Sökandet efter den attraktiva staden är en utveckling som blivit vanligare och viktigare för städer i och med den allt mer tilltagande globaliseringen. Konceptet Levande Stockholm baseras på temporär urbanism för att skapa attraktiva stadsrum under sommaren och har haft ett lyckat utfall. Det är från detta koncept studien tar ansats. Under vintern råder andra förhållanden som påverkar staden och människorna och samspelet mellan dem. Därför undersöker denna studie hur man kan skapa förutsättningar för attraktiva och levande stadsrum vintertid genom temporär urbanism.

  Forskningsfrågan har besvarats genom att i en fallstudie samla in data från tre olika grupper som vi valt att benämna planerare, externa aktörer samt medborgare. De planerare samt externa aktörer som intervjuats har valts på grund av deras erfarenheter av att jobba med Levande Stockholm eller med att skapa attraktiva stadsrum. Ett medborgarperspektiv har undersökts genom en enkät för att jämföra om deras tankar om attraktiva stadsrum vintertid överensstämmer med åsikterna hos planerare samt externa aktörer. Det teoretiska ramverket består av tre övergripande forskningsfält från olika discipliner; den levande staden, temporär urbanism samt samhällsplanering i ett kallt klimat. Detta skapar en tvärdisciplinär kontext som skapar ett djup och en bredd i studien.

  Studiens resultat visar att den temporära urbanismen har potential att skapa fler levande och intressanta stadsrum. Vidare visar empirin att de flesta aktörer, offentliga och privata, är överens om att stadens roll är att skapa förutsättningar för levande stadsrum, medan övriga aktörer bör stå för innehåll. Möjliga hinder för att utveckla levande stadsrum vintertid genom temporär urbanism är rigida regler angående snöröjning, upplåtelsetaxa samt tidsperioden för uteservering. Genom att underlätta för aktörer att temporärt utveckla och utnyttja gatu- och stadsrum under vintern kan levande och attraktiva stadsrum skapas. 

 • 50.
  Aquili, Tommaso
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  The Austerical City.: London at the crush test of austerity2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the UK, the unprecedented cuts to local budgets, implemented by the national governments from 2010 to the present day, have pushed local authorities to reconsider their scope, their role and their action. The ever decreasing budgets have de facto transformed local councils from service providers to territorial entrepreneurs, as the pressing pursuit of revenues has placed the economic profit at the core of the local policy-making. Urban planning plays a central role in this shift in mindset. The British planning system has been remodelled so to facilitate the implementation of development processes, as these grant revenues from planning obligations, uplifts in land values and higher income from taxes. The reform of the planning system has however conceded free rein to developers, especially through the introduction of the Development Viability Appraisal, a document which they use to reduce the provision of affordable housing, in favour of luxury housing tenures. Therefore, in London the mechanisms that rule the territorial transformations exacerbate the existing housing crisis and force local communities to face displacement. Austerity has thus initiated a cascade-effect whose negative externalities are tangible at the very local level. The emerged topics find their concretization in the description of the Heygate Estate regeneration.

1234567 1 - 50 of 1344
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf