Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 361
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdiaziz, Abdulkadir Ali
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Nuru Mahmud, Reyan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Montering av roterande enhet på Wedas bottensugare YT-6002021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att bidra med ett alternativ till den nuvarande rengöringsmetoden som används på Wedas bottensugare YT-600. En ersättning av pump och sugmunstycke med en elektrisk driven roterande enhet ska underlätta sedimentupptagningen i bassänger och tunnlar. I nuläget är borstarna som används på sugmunstycket inte tillräckligt effektiva. Den nya lösningen ska kunna bearbeta svårborttaget sediment och annan påväxt.

  En motor har valts för enheten, motorfästen har konstruerats och design ändringar har genomförts på YT-600s ramverk. Materialval, en marknadsanalys och en SWOT analys har genomförts för att identifiera eventuella förbättringsområden. I ett första skede har konceptgenerering skett för hand därefter har modellen konstruerats på CAD genom Creo Parametric. Beräkningar och simuleringar har genomförts för att kunna identifiera den maximala spänningen som sker på ramverket.

  Arbetet resulterade i framtagning av en ny lösning för YT-600. En lämplig elmotor har utsetts, motorfästen har konstruerats och en ersättning av pump samt sugmunstycke har genomförts. Därmed har målen för detta arbete uppnåtts.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdlla, Hamodi
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Safwa, Adnan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Digitaliseringsteknologier inom svensk industri: Utmaningar och drivkrafter för SMF2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den industriella utvecklingen har genomgått tre olika revolutioner och den fjärde indust-riella revolutionen är på gång, industri 4.0. Denna revolution rör sig mot automatiserade och självorganiserande tillverkningsfabriker där digitaliseringen spelar en central roll i dess utveckling. Företag som riskerar att hamna efter med sitt digitaliseringsarbete kan utkonkurreras och slås ut. Detta skapar ett hinder i Sveriges utveckling mot att bli en in-ternationell ledande aktör inom digitalisering och försvagar den nationella konkurrens-kraften. Då detta projekt är ett bidrag till projektet Fordonsdalen Stockholm så är syftet att undersöka vilka digitala teknologier de stora företagen arbetar med inom produk-tionen, vad som krävs för att få teknologierna att fungera och hur SMF:erna kan imple-mentera dessa teknologier.

  Projektets genomförande grundar sig i den kvalitativa metoden som möjliggör data-insamling via intervjuer och akademiska artiklar. Artiklarna erhölls via internetbaserade databaser som exempelvis Google Scholar, KTH Primo, Diva-portal, Scopus och Science-Direct. Därefter genomfördes åtta intervjuer med fordons- och tillverkningsföretag, varav tre stora företag och fyra små- och medelstora företag. Detta för att skapa en djupare för-ståelse för industrin och de krav och utmaningar som SMF:erna ställs inför.

  Det resultat som arbetet medfört är följande. Flesta stora företag använder sig oftast av alla teknologier som presenteras i avsnitt 4.3, och att kompetensnivån bland SMF:erna måste höjas för att de ska kunna implementera dessa teknologier på samma sätt som de större företagen. Kompetensbristen inom ett företag lyfts fram till att vara den största utmaningen alla företag ställs inför och är gemensamt både för SMF och för större företag. Ytterligare utmaningar som tas upp är resursbegränsningar och bristen på standarder inom respektive bransch. Med hjälp av standarder underlättas digitaliseringsarbetet och skapandet av en uppkopplad fabrik. Avsaknaden av standarder kring informationsutbytet och hur fabriker och maskiner ska kopplas upp är ett problem som behöver lösas.Tillverknings- och fordonsindustrin bör ta lärdom av elektronikindustrin som har lyckats införa sådana standarder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdul Nabi, Noor
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Ahmadizadeh, Natalie
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Acceleration av hållbarhetsarbete på en monteringsanläggning i en stor produktionsindustri2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Minskningen av miljöbelastningen är ytterst viktig för att värna om planeten för de kommande generationer. Tillsammans med den höga efterfrågan för hållbart arbete har Förenta nationerna, FN, framfört och utvecklat 17 globala mål för en hållbar utveckling, Sustainable Development Goals (SDG). Detta arbete kallas för Agenda 2030.

  Arbetet utreder Green Kaizen, eller Green Accelerator, metoden på Scania, hos en större produktionsenhet. Metoden avser att öka medvetenhet och engagemang, med målet att minska miljöpåverkan samt accelerera hållbarhetsarbetet på Scanias motormontering. Verktyget Green Performance Map, GPM, användes för att tydliggöra vilka aktiviteter som kan utföras direkt i monteringsstationerna med ändamålet att förbättra hållbarhetsarbetet.

  Syftet med studien var att utforska hur en produktionsenhet inom motormonteringen på Scania kan bidra till accelerationen av det totala hållbarhetsarbetet. Fallstudien skall besvara huruvida Green Kaizen metoden accelererar det miljömässiga hållbarhetsarbetet inom Scanias motormontering. Utöver det undersöktes även hur mer effektiv och tydlig kommunikation kan stimulera delaktigheten och sprida god arbetsmiljö hos samtliga medarbetare på den avsedda avdelningen miljöförbättring.

  Metoder som användes för att reda ut frågeställningarna var: observationer, enkäter samt intervjuer. Tjänstemän och montörer på Scanias motormontering var nyckelpersonerna som data grundades på. Resultatet visade brister i miljöförbättringsarbetet. Bristerna som identifierade svar inom följande områden: informationsöverföringen, involveringen av medarbetarna samt kunskap, verktyg och resurser. Detta kan behövas för att tillföra en kultur av kontinuerlig miljöförbättringsarbete på området och hela företaget. Åtgärder såsom att förbättra avfallshanteringen samt öka involveringen av medarbetarna genom diverse aktiviteter har framtagits för att gynna det undersökta området i Scanias motormontering.

  Slutsatsen visade att metoden Green Kaizen kan effektiviseras för att accelerera miljöförbättringsarbetet på Scanias motormonteringsenhet. Även vikten av ökad motivation, stöd, informationsspridning, utbildning och miljömässig kommunikation påvisades för kontinuerlig miljöförbättringsarbete på enheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdullahi Elmi, Summaya
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Sahin, Elmas
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Konstruktion av lyftverktyg2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta projekts mål var att konstruera ett lyftverktyg som kan användas av Husmuttern, för att lyfta deras väggelement. Syftet med detta lyftverktyg är att underlätta byggprocessen i Husmutterns microfabrik och förutsätta säkra lyftningar av väggelementen.

  Väggelementen kan förekomma i olika varianter - ett med en panel, ett med ett fönster och ett med en dörr. Dessa varianter har olika tyngdpunkter och därmed var Husmuttern i behov av ett lyftverktyg som kan justeras utefter dessa olika varianter. Väggelementen förekommer även i två olika längder samt i två olika djup, vilket lyftverktyget också ska kunna justeras efter. Dessa justeringar ingår i kravspecifikationen. Lyftningen sker med både truck och travers, vilket verktyget ska vara anpassat till.

  Projektet utfördes enligt fyra faser; förstudier, planering, genomförande samt slutfas. I förstudierna studerades bl.a. tidigare förslag på lyftverktyg. Husmuttern hade en grundidé till ett lyftverktyg som projektgruppen skulle utgå ifrån i första hand. Som utgångspunkt för konceptgenereringen, gjordes analyser såsom funktionsanalys och QFD. Med brainstorming som metod, genererade gruppen fram flera koncept.

  Efter val av koncept med hjälp av diskussioner och beslutsmatriser, gjordes CAD-modell av lyftverktyget för att visualisera det färdiga förslaget.

  Förslaget som togs fram av gruppen på ett lyftverktyg, består av totalt fem komponenter - två U-liknande komponenter, två stödkomponenter och ett lyftrör. Gruppens förslag är en utveckling på Husmutterns grundidé. Justering efter tyngdpunkt sker med hjälp av stödkomponenten på U-komponenten. Lyftröret har olika öglor för de olika längderna på väggelementet. Justering efter djup görs genom att ha två olika U-komponenter, som har olika djup.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Adem, Aba Jimma Jihad
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Långsiktig underhållsplan på ångsystem2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet genomfördes på AstraZeneca, Snäckviken hos fabriken API. Dess ångsystem har länge drabbats av oavsiktliga avbrott och detta har inte åtgärdats trots förebyggande insatser, vilket i sin tur har resulterat i produktionsbortfall. Syftet med denna studie är därmed att ta fram en långsiktig underhållsplan på komponentnivå som ska minska samtliga avbrott i ångsystemet. För att genomföra detta var det nödvändigt med litteraturstudier, avbrottanalys, nulägesanalys, besök på Snäckviken samt intervjuer. Studiens teoriavsnitt omfattades bland annat av väsentliga begrepp såsom underhåll, tidsbaserat- och tillståndsbaserat underhåll. Dessa termer bidrog till förståelsen av arbetet och framtagningen av resultatet och i sin tur även diskussionen. Det slutliga resultatet påvisade faktumet att det fanns tre komponenter som orsakade flest avbrott i systemet, och för en av dessa skapades det en underhållsplan. Planen omfattas av en underhållsbeskrivning, reservdelar/utbyteskomponenter, tidsutförande samt underhållsreperationer som inkluderar rekommenderad utförarkompetens.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Afaneh, Lara
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Ulambayar, Unubold
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Smart Maintenance: tillämpning inom svensk tillverkningsindustri2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tillverkningsindustrin blir alltmer digitaliserad samt att nya digitala verktyg implementeras inom företagen. Som följd av detta pågår en förändring av arbetssätt. Smart Maintenance är det senaste begreppet i hur underhåll borde utföras inom tillverkningsanläggningar med hjälp av digital teknik. Detta begrepp syftar på ett arbetssätt som ämna möjliggöra en resurseffektivare produktion och underhållsverksamhet, ur såväl organisatoriskt som tekniskt perspektiv.

  I detta examensarbete genomfördes intervjuer med företag, vilket utgjorde den centrala undersökningsmetoden för att förstå hur den svenska tillverkningsindustrin ser på Smart Maintenance (SM), vad deras tolkning är på begreppet samt ifall de har tillämpat detta, samt tillämpat aspekter eller dimensioner från SM i deras underhållsverksamhet. En intervju med en forskare genomfördes för att utöka projektgruppens kompetens kring begreppet och dess påverkan på lönsamhet, hållbarhet och konkurrenskraft.

  Med information från intervjuerna och en litteraturstudie som grund, erhölls slutsatser kring vilka de främsta fördelarna och utmaningarna är i utövandet av Smart Maintenance, samt dessas samband med hållbarhet. Dessutom resulterade projektet i slutsatser kring hur företagen tolkar begreppet och hur data kan används för investeringsplaner inom de intervjuade företagen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Angelis, Jannis
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.). Research Institute of Industrial Economic, Stockholm, Sweden.
  Ali Khilji, Wajid
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell produktion, Hållbara produktionssystem.
  Kalaiarasan, Ravi
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell produktion, Hållbara produktionssystem. Scania CV AB, Södertälje, Sweden.
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Demonstration of a blockchain-based framework using smart contracts for supply chain collaboration2023Inngår i: International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, E-ISSN 1366-588X, Vol. 61, nr 5, s. 1497-1516Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Blockchain technologies can support traceability, transparency and trust among participants. This has primarily been explored in established supply chains and not in the growing use of business networks or ecosystems, which is a notable limitation since supply chains typically are organised with a dominant actor that ensures common information systems and standards that negate blockchain benefits. Hence, this study explores the design of a blockchain-based collaborative framework for resource sharing using smart contracts. These are particularly well-suited for supporting operations in broader networks or ecosystems beyond supply chains with established collaborations and hierarchies. Based on a systematic literature review, a demonstrator framework was developed for stakeholder interactions through a procurement and distribution unit backed with blockchain technology. The framework consists of (a) network architecture to demonstrate partner interactions; (b) rules for network working principles based on supply collaboration requirements; (c) UML diagram to define smart contract interaction sequence; and (d) algorithm for smart contract network verification and validation. Applicability of these smart contracts was verified by deployment on an Ethereum blockchain. The demonstrator framework ensures quality and data authenticity in supply networks, so it is useful for effective resource utilisation in networks where outsourcing and production surpluses are major issues. 

 • 8.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Angelis, Jannis
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.).
  Thakur, Jagruti
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Energisystem.
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Kalaiarasan, Ravi
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Enabling circularity of electric vehicle batteries-the need for appropriate traceability2021Inngår i: 2021 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions, ICTMOD 2021, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) , 2021Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  With the increased electrification of transportation, there is a growth in the number of electric vehicles (EV) in use, and hence also discarded EV batteries. It is critical to trace the batteries so that the policy of electrification does not lead to a negative impact on sustainability. To achieve the goals of circular economy, it is necessary to consider the sustainable extended life cycle strategies of reduce, reuse and recycle. Information gathering and sharing through the supply chain is the key driver for enabling the tracking and tracing of materials and services needed. Traceability indicators across the value chain may enable the creation of a comprehensive database that aids the circular economy goals. In this study, we discuss three different circular economy business models and identify the key traceability indicators for enabling circularity in the lithium-ion battery application in the automotive sector. Insights are used to develop a framework for viable EV battery circularity, capturing three key circular economy elements and four traceability characteristics for different circularity types.

 • 9.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Angelis, Jannis
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.).
  Thakurd, J
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Kalaiarasan, Ravi
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Enabling circularity of EV batteries - the need for appropriate traceability2021Inngår i: Proceedings of IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (IEEE ICTMOD), Marrakech, 2021Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 10.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Kalaiarasan, Ravi
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik. Scania CV AB, Södertälje, Sweden.
  Olhager, Jan
  Department of Industrial Management and Logistics, Lund University, Lund, Sweden;.
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Supply chain visibility: A Delphi study on managerial perspectives and priorities2022Inngår i: International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, E-ISSN 1366-588X, s. 1-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Visibility across supply chains has been a key concern for organisations for many years, but the tools and information systems to achieve real-time visibility have not been available until recently. In response to uncertainty and complexity, advanced information and communication technologies have been explored for supply chain visibility (SCV). However, managerial perspectives are largely absent from the current literature. In response, this paper systematically documents managerial factors influencing SCV and information that should be collected and shared among supply chain partners for better visibility. A multi-stage Delphi analysis was conducted with 26 supply chain experts from various globally recognised enterprises with manufacturing units located worldwide. The results provide details on prioritised managerial perspectives and experiences within (1) factors affecting SCV (drivers, enablers, challenges and contingencies), (2) SCV content (supplier, internal and customer information) and (3) implications of SCV (capabilities and performance effects). One observation was that forecasting is not deemed as important due to severe disruptions in supply chains. Real-time visibility for better predictability emerged as the top priority. This study is among the few that empirically explores factors influencing supply chain visibility and generates new insights into why barriers can be difficult to overcome in complex supply chain settings.

 • 11.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Kalaiarasan, Ravi
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Olhager, Jan
  Lund University.
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Understanding Supply Chain Visibility Through Experts’ Perspective: A Delphi Based Approach2021Inngår i: Advances in Production Management Systems. Artificial Intelligence for Sustainable and Resilient Production Systems: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2021, Nantes, France, September 5–9, 2021, Proceedings, Part IV / [ed] Alexandre Dolgui, Alain Bernard, David Lemoine, Gregor von Cieminski, David Romero, Cham: Springer Nature , 2021, Vol. 633, s. 189-196Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Visibility in production logistics and across the supply chain has become a key concern for organizations. Its need has been further emphasized due to the current COVID 19 crisis. Organizations find it challenging to prepare the internal logistics and supply chain, and quickly respond to such unexpected events, due to low visibility. Against this backdrop, the paper, which is a work-in-progress, systematically documents different factors influencing supply chain visibility and crucial information that should be collected and shared among supply chain partners for better visibility. A Delphi analysis is being conducted with twenty-six supply chain experts from various globally recognized enterprises with manufacturing units located worldwide. The study starts with a short open-ended questioner to collect a comprehensive list of antecedents, drivers, barriers, effects, and visibility information based on the qualitative response from the experts. The preliminary results from the first round of the Delphi analysis indicate that risk management, environmental sustainability, and supply chain control are some of the key drivers. Lack of IT infrastructure and maturity are some of the barriers, integrated systems, and technology maturity are among the key antecedents and gaining planning capability and better customer service are some of the positive effects of supply chain visibility as per the experts’ opinion. In addition, information related to planning, supplier location, and deviation are among the crucial ones that require the collection and sharing for better supply chain visibility. This research study is among the few that empirically explores factors influencing supply chain visibility and generates new insights as to why the barriers can be difficult to overcome in complex supply chain settings.

 • 12.
  Agrawal, Tarun Kumar
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Kalaiarasan, Ravi
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML). Scania CV.
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Blockchain-Based Secured Collaborative Model for Supply Chain Resource Sharing and Visibility2020Inngår i: IFIP Advances in Information and Communication Technology: The Path to Digital Transformation and Innovation of Production Management Systems / [ed] Bojan Lalic, Vidosav Majstorovic, Ugljesa Marjanovic, Gregor von Cieminski, David Romero, Springer, 2020, Vol. 1, s. 259-266Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Globalization, escalating competition, and demand for sustainable practices have required supply chain and production managers to consider various capabilities and value creation strategies for the customers. Rapid technological advancement in the current production environment calls for integrative and collaborative efforts for effective resource utilization and better visibility to gain competitive advantages. However, privacy risks and trust have always been a significant barrier for organizations’ efforts towards supply chain integration. Supply chain stakeholders fear these collaborate practices might weaken their bargaining power, accelerate risk of data manipulation and result in loss of information advantages. Addressing these issues, the study proposes a Blockchain-based collaborative model for production visibility and resource sharing. It demonstrates the framework for stakeholders’ interaction over a central procurement system backed with blockchain technology. The study further lays down the notion of production capacity backed smart contract rules. These smart contracts will run on the proposed blockchain network to reduce the possibilities of fraudulent transactions and capacity overbooking- leading to illegitimate subcontracting. The overall network will stimulate visibility and develop a technology-based trust among partners which ensuring sustainability by effective utilization of resources.

 • 13.
  Alakrami, Muhammad Raed
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Haj Ali, Mohammad
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Metodframtagning för effektivare störningsanalys2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På avdelningen DM (dieselmotor) på Scania bearbetas de olika typer av motorblock som Scania använder i sina lastbilar. De använder sig av ett störningsdatasystem med syfte att kunna ha störningsfria produktionslinor utav de inrapporterade störningarna. Trots den stora mängden av data som finns i systemet utnyttjas inte de på ett effektivt sätt i störningsanalysen.

  Uppgiften i examensarbetet är att kartlägga nuvarande metoder för störningsanalys som används på Scania motorbearbetning. Syftet med detta är att hjälpa DM-avdelningen att kunna använda sig av störningsdata på ett bättre sätt.

  Projektets resultat pekar mot tre slutsatser. Rapporteringssystemet är krånglig och svår för operatörerna att göra vilket är på grund av de olika rapporteringsnivåerna vid rapportering av en störning. Rapporteringen tar onödig tid med tanken på att operatören har många andra arbetsuppgifter. Visa störnings data kategorier tas bort från analysen för att man inte visste hur de kan utnyttjas.

  Förbättrings förslag till tidigare nämnda situationer blev att utveckla rapporteringssystemet med en sökfunktion. Operatörerna ska kunna rapportera störningar med arbetes mobiltelefoner därmed ska varje maskin ha sin egen QR-code. Störningsdata under kategorien “Fullt Fram” ska analyseras för långa perioder vilket kan hjälpa med utvecklingen av produktionslinan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Aldherwi, Aiman
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Conceptualising a Procurement 4.0 Model for a truly Data Driven Procurement2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose - Procurement is an integrated part of the supply chain and crucial for the success of manufacturing. Many organisations have already started the digitalisation of their manufacturing processes using Industry 4.0 technologies and consequently trying to understand how this would impact the procurement function. The research purpose is to conceptualize a procurement of 4.0 model for a truly data driven procurement. Two research questions were proposed to address the model from digital capabilities and sustainability preceptive.

  Design/Methodology/approach - This study is based on a systematic literature review. A method of reviewing the literature and the current research for the propose of conceptualizing a procurement 4.0 model.

  Findings - The findings from the literature review contributed to the development of a proposed procurement 4.0 model based on Industry 4.0 technologies, applications, mathematical algorithms and procurement processes automation. The model contributes to the research field by addressing the gap in the literature about the lack of visualization and conceptualization of procurement 4.0.

  Originality/Value - The current literature discusses the advantages, implementation and impact of individual or a group of industry 4.0 technologies and applications on procurement but lacks visualization of the transformation process of combining the technologies to enable a truly data driven procurement. This research supports the creation of knowledge in this area.

  Practical Implementation /Managerial Implications - The proposed model can support managers and digital consultants to have practical knowledge from an academic perspective in the area of procurement 4.0. The knowledge from the literature and the systematic literature review is used to create knowledge on procurement 4.0 applications and analytics taking in to consideration the importance of visibility, transparency, optimization and the automation of the procurement function and its sustainability.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Alemseged, Sador
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Saleem, Nooraldeen
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  BTPX 305 separator2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis analyzes BTPX 305, a biotech separator developed by Alfa Laval. It focuses on a problem found in the vertical drive where the machine's vibration absorber and damper take place. Today the machine is experiencing vibration above the normal levels, and the product that the machine usually separates is very sensitive to vibration. Therefore, the damping mechanism in the machine needs to be serviced often because of wear in the damping mechanism. In the report, a variety of methods are used, TIPS (the Theory of Inventive Problem Solving) for example are used to model and describe the problem in more detail, and internal/external research is done to possibly find inspiration from other machines that have solutions to similar problems. Solution ideas were generated in brainstorming sessions that were mostly inspired by the information gathered from both the internal and external sources. The concepts were then adapted to then become a solution proposal to the problem. With the help of a priority matrix, it was decided which of the concepts should be considered reasonable as a solution proposal. A couple of experiments were conducted on the concepts that were further taken from the priority matrix to ensure that the theory works in practice.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Alhelfi, Ibrahim
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Standardisering av pillerdosa med alarm2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Behandling med medicin innebär att inta rätt medicinsk mängd vid rätt tidpunkt. Mer en 50 % av patienterna missar minst en gång per vecka att inta sina mediciner enligt vårdrekommendationen.

  Victrix AB ville skapa en pillerdosa apparat som är anpassad för patienter med olika sjukdomar och svårigheter. Syftet är att underlätta användningen för patienter och gör det enklare att inta sina mediciner vid rätta tidpunkter med hjälp av en klocka som är kopplat till dosan. För att pillerdosan skulle nå största kundgruppen så måste den anpassas till olika patientbehov. Detta lede till att företaget ville skapa två olika modeller av dosan som kan kopplas till samma klockenhet. Den första modellen ska vara icke låsbar och ska levererastill ca. 90 % av patienterna. Den andra modellen ska vara låsbar och ska säljas till ca. 10 % av patienterna. Klockenheten skulle standardiseras för att anpassas till både modellerna.

  Arbetet är en vidare utveckling av ett tidigare examensarbete som har utförts av en grupp KTH-studenter i samarbete med Victrix AB år 2017.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ali, Heja
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Sivarajah, Jayaravi Jedusan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Gyrolösning för samtliga maskiner2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att hitta ett MEMS-gyroskop till W2000, en rengöringsrobot som finns hos Weda AB. Gyroskopet ska användas för att korrigera rengöringsrobotens kurs när den avviker från sin bestämda rutt. I dagsläget har inte W2000 någon sensor för att kunna rätta till sig. För att hitta det lämpligaste för rengöringsroboten så undersöktes ett antal MEMS-gyroskop genom att samla information och fakta samt kontakta olika företag för vägledning med vårt problem.

  Det MEMS-gyroskop som hittades och implementerades i W2000 var OMNI LPMS-CU2. Gyroskopet valdes på grund av att den hade samma utgångstyp och kommunikationsspråk som PLC:n som var inbyggd i W2000. Ett test utfördes för att se om det implementerade gyroskopet kunde kurskorrigera när den vreds från programmerade väg. Det blev ett lyckat resultat av testandet, W2000 kunde justera sig när den avvek.

  Examensarbetet föreslår rekommendationer och förbättringar för vidare arbete med det här projektet. Anledningen är att trots att det var ett tillfredställande resultat så var det bara det första steget för att göra W2000 optimal för att kunna använda gyroskopet och dess funktioner till fullo. Det måste göras ett antal mer tester och undersökningar på W2000 för att kunna implementera MEMS-gyroskopet i helhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Alyas, Lailee
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Kundkrav för service av mobilnät i stora industrier2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete inom Industriell teknik och produktionsunderhåll som handlar om kundkrav för service av mobilnät i stora industrier. De stora industrierna, som exempelvis Scania och Boliden, har fokus på att underlätta underhåll och hantering av produktionen med hjälp av automation och digitalisering i sina företag. Idag är det nya mobilnätet, 5G, en efterfrågad teknologi i stora industrier med stora produktionsanläggningar, som gör det möjligt att koppla upp de fysiska komponenterna och därmed effektivisera sitt företag.

  I detta arbete har intervjuer genomförts med tre svenska företag, Ericsson, Scania och Boliden, där de stora kraven med implementering och användning av 5G tagits fram. Utöver den kvalitativ studien har en litteraturstudie genomförts, där kravet var att välja information som inriktar sig på 5G och dess implementering i stora produktionsanläggningar. Målet med detta arbete är att identifiera kundens behov av egen service och kundkrav på operatören vid implementering och användning av 5G, samt komma fram med ett förslag på ett SLA.

  Resultaten, från intervjuer och litteraturstudie, visar att kundens krav på operatören överväger kundkrav av egen service. Vid implementering av 5G måste industrikunder ställa om hela produktionen, vilket kräver ny utrustning, ny teknik och kompetent personal. Dessa krav ska operatörer, som implementerar och levererar mobilnät, ta hand om. Industrikunder har också krav att kunna själv hantera vissa delar i 5G-mobilnätet, exempelvis att ha tekniker som kan ta hand om enkel underhåll. Detta gör nätet säkrare och effektivare men även billigare, då operatören inte behöver genomföra enklar underhållsarbete. Vidare har ett förslag på ett SLA tagits fram, där vissa krav som industrikunder hade på ett serviceavtal dokumenterades.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Hanna
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Sundquist, Fanny
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Sätthärdningens potential till minskade koldioxidutsläpp2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande examensarbete har utförts på Scanias transmissionsavdelning där det huvudsakliga syftet har varit att utvärdera vilken potential det finns att minska koldioxidutsläppet från nuvarande sätthärdning med atmosfärsuppkolning. Detta har gjorts genom att jämföra nuvarande metod med lågtrycksuppkolning och biogas som en alternativ processgas till atmosfärsuppkolning. Över 60 procent av växthusgaserna i atmosfären kommer från koldioxidutsläpp och industrisektorn står för 31 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. För att uppnå Agenda 2030 och en begränsad global uppvärmning behöver åtgärder vidtas för att reducera koldioxidutsläppen där industrisektorn kommer ha en avgörande roll för målbilden.

  Arbetet har utformats genom att kartlägga nuvarande processflöde för atmosfärsuppkolning och beräkna aktuella koldioxidutsläpp för processen till följd av förbränning av propangas. Kartläggningen har genomförts i samråd med avdelningens processingenjör där kvantitativ data från produktionen har inhämtats genom observationer och intervjuer med anställda. En alternativ metod med lågtrycksuppkolning finns idag i en av avdelningens tio ugnar och en kartläggning över detta flöde har på liknande sätt genomförts. För att utvärdera biogasens potential att minska avdelningens koldioxidutsläpp har en extern intervju genomförts tillsammans med en litteraturstudie om ämnet.

  Resultatet visar att lågtrycksuppkolning genererar drygt 80 gånger lägre koldioxidutsläpp per kilogram stål än nuvarande atmosfärsuppkolning, men diskussionen tyder på omfattande och kostsamma omställningar. Biogas anses vara förnybart men genererar i princip samma mängd utsläpp av koldioxid till följd av utsläpp av metangas. Liksom för lågtrycksuppkolning är omställningen kostsam men behöver göras i mindre omfattning och anses därför vara det rimliga alternativet för företaget i dagsläget. Lågtrycksuppkolning är en modern elektrifierad industriprocess och kan vara framtidens process för minskad klimatpåverkan inom tillverkningsindustrin.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Sam
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Svantesson, Carl
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Styrning av servomotor med LabVIEW och DAQ-kort2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På KTH-Södertälje finns laborationsutrustning som inte har använts på länge. Utrustningen som behandlats i detta examensarbete är ett antal servobord. Ett servobord har en servomotor som roterar en cirkulär platta. Plattan är försedd med vita fält och en visare, och på utsidan av plattans omkrets finns markörer för olika vinklar. Detta tillåter att motorns vridningsvinkel går att avläsa. De vita fälten på plattan kan avläsas med optiska sensorer och möjliggör att motorn kan styras med hjälp av pulser. Motorn på servobordet är även sammanlänkad med en potentiometer. Potentiometern tillåter att spänningsnivåer, som står i relation till motorns vridningsvinkel, kan utläsas.

  Ett önskemål fanns om att denna utrustning ska kunna används i en laboration. Målet meddetta arbete är att programmera system för styrning av motorn till en önskad position. Därefter ska dessa system kunna ligga till grund för en laboration.

  De olika positionerna som motorn önskas styras till betraktades som våningsplan i ett hissystem. Visaren på den cirkulära plattan betraktades som en hisskorg. I LabVIEW skapades det användargränssnitt som tillåter att en användare bestämmer vilket våningsplan hissen ska åka till. För att skapa laborationen var nästa steg i arbetet att ta bort delar av programmeringen för att låta studenterna komplettera programkoden. Slutligen skrevs en laborationsinstruktion.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  André, Meza Kahn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Energy flow model for a scrapper conveyor unit2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Värmevärden AB is an energy company that distributes district heating. One of their challenges today is to reduce the energy losses and wear that occur in the plant's scrapper conveyor unit. The conveyor belt is in constant motion whether it is transporting fuel or going unloaded at idle. An understanding of the module's energy flow needs to be mapped.

  An energy flow behavior model for the scrapper conveyor unit is presented. The energy flow in the startup sequence when the belt runs at idle and at full load is simulated. The simulations visualize the velocity and acceleration of the belt as a function of time and the current flow in the engine when getting started. The model allows changes on various parameters such as engine velocity, current limitations, work efficiency and enables the calculation of necessary material to achieve a desired power delivery.

  With a current-limited engine of 140 [A], a lower acceleration is obtained as the belt transports the fuel masses. Energy losses are also reduced as the belt is started by their own mass when transportation is needed. This means that the wear on the components of the plant decreases as transportation takes a more controlled form.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andrén, Emil
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Digitala lås i hemtjänst: En förstudie till digitala lås i hemtjänsten2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En undersökning av det upplevda behovet att införa digitala lås på en enhet i Södertälje kommun, ett kvalitetshus används för att välja ett system utav tre. Därefter kalkyleras vad en investering skulle kosta och slutligen levereras en kalkyl som visar vad ett införande skulle kunna generera i monetära termer.

  Att investera i en pilotanläggning med 77 brukare skulle kosta cirka 50 000 kronor, detta är en sanning med modifikation – alla kostnader är inte medräknade, utan bara licens för mjukvara och hårdvaran. Kalkylen visar en potentiell besparing på: 200 000 kronor om man räknar på 20-minuter, 100 000 kronor om man räknar på 10-minuter och 120 000 kronor om man räknar på 12-minuter.

  Idag använder kommunen traditionella (fysiska) nycklar och förvarar brukarnas nycklar i både större och mindre skåp hos enheterna. Enligt rutinen ska nycklarna tillbaka till nyckelskåpet vid ett eventuellt byte, detta medför att det blir väldigt mycket spring med nycklarna.

  Om ett trygghetslarm utlöses så har utföraren 30-minuter att inställa sig hos brukaren. Problem kan uppstå om nycklarna inte finns registrerade i systemet på rätt sätt, samt att personalen under dagen har överlämnat nycklarna till någon annan i personalen och inte lämnat tillbaka nycklarna till nyckelskåpet mellan överlämningarna. Det kan också vara så att nycklar försvinner, som sedan måste ersättas av kommunen. De största tidstjuvarna finns: vid larm, morgonrutinen och byten på dagen. Det händer mycket under en arbetsdag, vilket gör att personalen behöver byta nycklar med varandra och personalen löser detta på det bästa sättet för tillfället och inte alltid enligt rutinen.

  I rapporten undersöks vilka system som utförarna använder och slutsatsen är att det är lämpligt att försöka använda ett system som passar in smidigt i befintliga system, så att det inte blir ytterligare system. Det är även viktigt vid ett eventuellt införande fundera på hur kommunen tänker organisera sig vid: installation, underhåll och förvaltning – vill kommunen disponera antingen en central enhet, decentraliserad ute hos enheterna eller använda externa entreprenörer, exempelvis en låssmed.

  Utförarna är positiva och upplever att behovet finns att införa digitala lås, medan fastighetsägarna inte ser en direkt nytta med lösningen. Mycket beror på hur kommunen för dialogen och bjuder in till samtal vid ett tidigt stadium och förklarar vad man har tänkt sig för lösning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Anongdeth, Alexander
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Mikaelsson, Oskar
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Lagerplats och logistiklösningar2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utfördes under våren 2021 på ett svenskt företag i Centrala Sverige. Uppdraget har som syfte haft att få en objektiv inblick i företagets lagersituation för försäljningen i EMEA. Uppdragets mål var att undersöka vart kostnadsbesparingar kunde göras, hur koldioxidutsläpp kunde reduceras för transporter av SMT produkter och hur servicenivån till kunderna kunde öka med att korta ned interna och externa ledtider. För att möjliggöra dessa kriterier undersöktes den befintliga lagersituationen mot en omställning för att komma närmare kunderna i EMEA. Med syfte att minska på transportdistanserna från lager till kund och från produktion till lager.

  För att möjliggöra arbete har information givits av företaget där ansvariga personer för respektive avdelning och en förstudie om vart ett lager bör placeras. Förstudien har jämförts mot den interna datainsamlingen. Interndatasamlingen har bestått av intervjuer och analyser utav tidigare arbeten i form av säljvolym och kundlokalisation granskats för att få en inblick i hur materialet flödar vid försäljning i EMEA.

  Logistiken för nuläget har gett en djupare förståelse i hur problemet uppstått och varför förbättringar önskats. När slut produktionen ligger närmare slutkunden än vad det befintliga central lagret gör i dagensläge antas att förbättringar kan göras. Med en granskning av företagets transportkostnader, lagerkostnader och distansen till samtliga kunder har resultatet visat på att vinningar kan göras på samtliga punkter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Anwer, Andri
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Boujakly, Edward
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  En jämförelsestudie av risker och säkerhet mellan elbilar och vätgasbilar2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten är skriven för ett högskoleingenjörsexamensarbete på kungliga tekniska högskolan, inom programmet maskinteknik, med inriktning industriell ekonomi och produktion. Bakgrunden av detta arbete ska ge läsaren en grund för de olika modellerna, elbilar och vätgasbilar samt väcka ett intresse för att bevara säkerheten med valet av bil.

  Syftet och målet med denna studie har varit att presentera en jämförelsestudie, gällande elbilar och vätgasbilar, samt svara på frågeställningarna som arbetet tagit fram. Resultatet av arbetet bygger på både FMEA- analyser för vätgasbilar och elbilar, samt jämförelsematris som ger en förtydligad bild på skillnader mellan elbilar och vätgasbilar, ur vissa valda funktioner. En förtydligad bild av FMEA analysen har byggt, genom att tillämpa ett paretodiagram som beskriver de olika risker och prioritering som finns för respektive modell. Rekommendationer och ytterligare säkerhetsarbeten för att minimera dessa risker beskrivs i FMEA analysen, utifrån indata och beskrivningar från tidigare rapporter, samt kunskap från studier.

  Resultatet från FMEA- analysen, paretodiagrammet, samt jämförelsematrisen visar att vätgasbilar är en säkrare modell och har en framtid eftersom utvecklingsmöjligheterna fortfarande finns, då dessa är nya på marknaden. Vätgasbilen är även mindre riskbenägen modell jämfört med elbilar, detta kan man visa med hjälp av RPN-talet, som är lägre för vätgasbilar, i jämförelse med elbilarnas RPN-tal.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ané, Gustav
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Karlsson, Martin
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Dimensionering av färdigvarulager2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna skriftiga avhandling omfattar en redogörelse kring examensarbetet dimensionering av färdigvarulager. Arbetet har genomförts på Scania DT i Södertälje inom avdelningen för transmission och axlar. Den centrala delen i arbetet har varit att studera hur dagens färdigvarulager för transmission skall kunna möta framtidens produktionsrelaterade utmaningar. I samband med att högre produktionsvolymer var prognostiserade inom den ärmaste åren samt att ett helt nytt artikelprogram parallellt skulle införas i sortimentet så talade sammantaget för att dagens kapacitet skulle överskridas.

  För att säkra färdigvarulagrets kapacitet inför de framtida omställningarna skulle området granskas för att sedan presentera lösningsförslag på en rad punkter i syfte att ge lagret ökad kapacitet. Primärt inriktades fokus på att se över lagrets dimensionering, och genom byggnation av simuleringsmodeller kunna presentera förslag på nödvändiga dimensionersom skulle kunna hantera de ökade produktionsvolymerna.

  Scania efterfrågade även att simuleringsmodellerna skulle kunna appliceras på deras övriga system för färdigvarulager och då kunna presentera liknande dimensionsförslag inför framtida scenarion. Arbetet avgränsades till att se över tre tidshorisonter som hade avgörande betydelse för lagrets kapacitet. Horisonterna omfattade att överskåda dagens volymer samt två framtida steg av produktionsökning och reducering av systemets takttider vilket skulle generera större volymflöden av produkter. Genom lösningsmetoderna semistrukturerade intervjuer, byggnation av simuleringsmodeller, observationer och datakällor samlades fakta in för modellbyggnaden. 

  Modellens första steg var att motsvara dagens färdigvarulager, i syfte att validera resultaten från modellen emot bekräftad data. Sedan skulle framtida produktionsdata genereras utifrån dagens in- och utflöden för att motsvara framtidens produktionsökningar. Framtidens produktionsdata genererades genom att reducera dagens ut- och in leveransdata med differenserna mellan de nya och gamla takttiderna. Dataverktyget Excel tillämpades för hantering av de stora datamängderna, medan simuleringsprogrammet Extendsim9 användes för modellbyggnaden. Programmen kopplades sedan samman och genererade framtidens volymflöden som lagret sedan skulle dimensioneras efter. Dessa resultat skulle även ligga till grund för vidare formulering av lösningsförslag kring hur aspekterna arbetsmetodik och lagerlayout kunnat omarbetas för att öka lagrets hanteringsförmåga.

  Dessa två aspekter granskades utöver dimensioneringsförslagen eftersom det ända lösningsförslaget som var tillämpningsbara utifrån aspekten dimensionering var utbyggnation i höjd eller bredd för att ge rum för fler ställage. Detta lösningsförslag var mycket kostsamt och inte ett förstahandsval för Scania, vilket efterfrågade andra lösningsmetoder på problemet. Efter att simuleringarna hade genomförts så granskades resultaten från modellens olika komponenter. Resultaten indikerade att nästa produktionsomställning skulle medföra ett produktflöde som överskrider dagens lagringskapacitet. Dessutom skulle truckarnas kapacitet i färdigvarulagret överbeläggas i samband med reducerad takttid, vilket skulle innebära regelbundna produktionstopp då transportbanorna överbeläggs med artiklar.

  Lösningsförslag presenterades i syfte att säkerställa färdigvarulagrets framtida kapacitet, där förslagen riktades emot de flaskhalsar som hade identifierats parallellt med omställningarna. Förslagen omfattade implementering av höglager, tillförd truck- och transport kapacitet, reducerad liggtid för lagrets artiklar och omarbetad slottid för att möjliggöra ett tillräckligt brett utflöde inför de nya volymerna. Sammantaget resulterar i en kapacitetsökning för dagens färdigvarulager, så att det kan möta framtidens kapacitetskrav.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Archenti, Andreas
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Processledning och hållbar produktion.
  Laspas, Theodoros
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell produktion, Tillverkning och mätsystem.
  Accuracy and Performance Analysis of Machine Tools2019Inngår i: Metrology / [ed] Wei Gao, Singapore: Springer, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The key to solve manufacturing quality and productivity problems in the machining of parts is to understand the physical attributes’ geometric/kinematic, static, dynamic, and thermal behavior of machine tools. In this chapter basic definitions, error sources, and instruments and methodologies for the identification and evaluation of machine tools’ physical attributes will be outlined.

  The first section presents the background and answers “why” it is important to measure and evaluate machine tools under no-load and loaded condition. Basic concepts and definitions of metrological terms will be given. In the second part, error sources in machine tools are introduced, and in the third part, instruments and methodologies for the accuracy evaluation of machine tools will be given.

 • 27.
  Argården Björn, My
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Boija, Olivia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Ekvall, Joakim
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Energiförsörjning med solenergi genom användning av solcellspaneler: Ett implementeringsförslag för Rosendals Trädgård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport redogör för ett projekt inom området industriell teknik och hållbarhet. Studien utreder möjligheten att tillämpa en förnyelsebar energikälla där solenergi skall utvinnas genom solceller. Energin som utvinns skall till en viss grad leda till energiförsörjning hos Rosendals Trädgård. Verksamhet har valts som ett hypotetiskt förslag på hur man kan anpassa, beräkna och implementera solceller. För att uppnå ett realistiskt förslag har företaget HP Solartech används som ett “verktyg” och teoretiskt stöd kring solcellstekniker och beräkningsmodeller. Syftet med detta projekt var att ta fram beslutsunderlag för Rosendal, med hjälp av att använda HP Solartechs simuleringsprogram för solcellsanläggningar. Resultatet visade att en solcellsanläggning på Rosendal skulle täcka 24% av den årliga energiförbrukningen och ge en kostnadsbesparing på SEK 160 900.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Askar, Maryam
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Svärdelid Fichera, Davide
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Optimering av underhållssystem för luftkvalitet i Hamreskolan2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Teknik och fastighetsförvaltningen är en förvaltning inom Västerås stad som ansvarar för byggandet av Västerås stad. Förvaltningen är intresserad av att få en bredare kunskap om optimering av underhållssystem för luftkvalitet och hur det skulle leda till energibesparing.

  Uppkomsten till deras intresse för om optimering av underhållssystem för luftkvalitet och energibesparing, är av anledning att de söker nya innovativa möjligheter att optimera luftkvalitet inom deras befintliga och nya fastigheter inom Västerås stads kommun. Projektgruppen samt teknik och fastighetsförvaltningen valde att lägga fokus på Hamreskolan där de i dagsläget har ett gediget underhållssystem för luftkvaliteten men har en önskan till förbättring. Skälet är deras upplevelse av luftkvalitet som inte är optimal, upplevelsen är att man känner sig trött, att det är kallt och kvavt ibland även för varmt inne i lokalerna. Bra luftkvalite är väsentligt för det påverkar både personalen och eleverna prestationsförmåga prioriterades detta.

  Målet med detta examensarbete är att presentera förbättringsförslag för att optimera underhållssystemet i Hamreskolan. Underhållssystemet innefattar ventilationssystemet och styrsystemet där dess syfte är att underhålla luftkvaliteten.

  De metoder som användes för framtagandet av förbättrings förslagen är djup litteraturstudie, platsbesök i Hamreskolan, brainstorming med förvaltare från Teknik och fastighetsförvaltningen samt pugh matris för validering av förbättrings förslagen.

  I detta examensarbete presenteras och diskuteras de förbättringsförslag som kommer medföra positiva effekter för Hamreskolan vid implementation. Dessa förbättringsförslag behövs inte nödvändigtvist begränsas till endast implementation vid Hamreskolan, det går även att implementera vid flera fastigheter inom Västerås stad, Teknik och fastighetsförvaltning. Vid utvecklande av förbättringsförslagen har realitet för funktionalitet och dess effekt vid implementation i Hamreskolan varit i åtanken.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Aslan, Murad
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Implementering av solceller vid busshållplats2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag är människor i behov av Wi-Fi, eluttag samt belysning och samtidigt är kollektivtrafiken en stor del av människors vardag. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida en implementering av solceller kan gynna samhället utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Studien beskriver även hur prisskillnaden mellan On-Grid och Off-Grid kan variera på grund av komponenter som används i implementeringen.

  I genomförandet undersöks energibehovet för Wi–Fi, LED-belysning och eluttag och detta har lett till att batteristorleken för systemet är 150 Ah. Däremot har Sverige få soldagar vilket leder till att antal mörka nätter approximeras till två och batteristorleken fördubblas därför till 300 Ah.

  Resultatet uppvisar att anslutande av elnät till busshållplatsen betingar ett pris av 100 000 kr men att implementera Off-Grid system på busshållplatsen kostar 23 653 kr för huvudkomponenter exklusive pris av montering, säkring och kablar.

  Genom att implementera solceller på On-Grid systemet kan elkostnader för bolaget minskas och återbetalningstiden förkortas.

  Studien kom fram till att två paneler av Midsummer BOLD med 195 Wp kommer täcka systemets behov. Dessa paneler är svensk tillverkad från 100% förnyelsebar el och har lågt koldioxidutsläpp med runt 90% lägre än traditionella solceller.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Atarian, Pegah
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Eriksson, Julia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Utvärdering och inventering av produktionsuppföljningssystem på AstraZeneca: En litteratur- och fallstudie av produktionsuppföljningssystem på AstraZeneca i Södertälje2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ledningen på AstraZeneca globalt har beslutat att produktionsuppföljningssystemet TrakSYS ska införas i hela verksamheten. Implementeringen av detta system har redan påbörjats men det är en lång väg kvar innan det finns på alla produktionsavdelningar, som även benämns PET (Process Execution Teams). Det finns för- och nackdelar med de system som idag används på AstraZeneca samt att arbetet med produktionsuppföljningen varierar. För att möjliggöra goda jämförelser krävs det att kalkylering av nyckeltal genomförs på samma sätt i hela verksamheten. Tolkningen av de standarder som finns för kategorisering av förluster skiljer sig mellan PET vilket försvårar jämförelserna. En viktig aspekt i bedömningen av produktionsuppföljningssystemen är att nyckeltalen ska kunna jämföras mellan olika PET samt att systemet ska vara användarvänligt och effektivt.

  Syftet med detta projektarbete är att bedöma de befintliga produktionsuppföljningssystemen och avgöra vilket som passar bäst för verksamhetens alla sex PET för att möjliggöra aggregering och jämförelser av OEE (Overall Equipment Effectiveness). Jämförelser ska kunna göras på alla nivåer och därför har eskaleringen av problem också granskats. Kartläggning över hur förlusterna kategoriseras är också en del av detta arbete och syftar till att få en förståelse för nuläget i verksamheten och hur OEE i slutändan ska kunna jämföras. För att svara på frågeställningarna har en litteratur- och en fallstudie använts. Fallstudien gjordes i form av intervjuer på samtliga sex PET och kringfunktionen Förråd och Dispensering på AstraZeneca. Teorin till litteraturstudien som har hämtats från Primo och Google Scholar. En tematisk analys har genomförts och i detta arbete har sorteringen skett utifrån produktionsuppföljningssystem samt underkategorierna för-och nackdelar.

  Arbetet resulterade i fyra slutsatser som är betydande för syftet att bedöma produktionsuppföljningssystemen och avgöra vilket som passar bäst för verksamhetens alla sex PET för att möjliggöra aggregering och jämförelser av OEE. De produktionsuppföljningssystem som används på AstraZeneca idag är TrakSYS, PlantPerformance samt ett analogt produktionsuppföljningssystem. Kategorisering av förluster utförs enligt TAK-modellen men variation i hur kategoriseringen går till förekommer. Eskalering av problem sker i Tier-nivåer, från produktionslinjerna uppåt till SOMT (Sweden Operation Management Team). Det produktionsuppföljningssystem som gruppen rekommenderar som det mest passande för AstraZeneca är TrakSYS, det vill säga det system som är på väg att implementeras på alla PET. Fördelen med detta system är inte bara att det är effektivt, utan också att det kan formas på ett sätt som passar processerna samt att nyckeltal automatiskt beräknas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Atha, Abdullah
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Moreno, Nico
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  En jämförelsestudie med Augmented Reality för inlärning i produktion2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tillverkningsindustrin förändras och personalen måste anpassa sig till dessa förändringar som ställer högre krav på arbetsinstruktioner. Augmented Reality (AR) är ett verktyg som underlättar dessa instruktioner och snabbar upp inlärningsprocessen. Detta examensarbete tittar på förändringen som sker i inlärningssystemet vid tillämpningen av AR samt vilka tids-, säkerhets-, och kvalitetsaspekter som uppkommer vid denna tillämpning.

  Arbetet genomfördes med vetenskapliga artiklar samt intervjuer med kandidater från svenska företag som använder Augmented Reality. Ett Scaniabesök utfördes för att undersöka ett AR-verktyg också. Resultatet visade att AR leder till positiva förändringar gällande tidsaspekten då tekniken reducerar tiden vid inlärning för nya och erfarna användare.

  I jämförelser med pappersbaserade instruktioner ger AR tydliga instruktioner för användaren vilket snabbar upp inlärningsprocessen. Kvaliteten förbättras under inlärningen då användaren inte har stora kognitiva belastningar vilket leder till färre fel. Inlärningskurvan blir hög eftersom AR-instruktionerna är enkla vilket bidrar till en ökning av användarens förmåga vid inlärningen.

  Tekniska faktorer sker hos AR-enheterna som försvårar inlärningen såsom utdaterat system eller uppkopplingsproblem. AR ger möjligheten att följa inlärningsprocessen i distans av säkerhetsskäl så användarna utför sin inlärning i en AR-miljö och experimenterar utan fara. Begränsningar tillkommer vid användning av AR, HMD, då det framkallar besvär i ögon samt huvudvärk vid långtidsanvändning. För framtida studier rekommenderas det att utföra svårare uppgifter för att genomföra mätningar kring kvalitets- och träning överföring för AR-användaren.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Axelsson, Patrik
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Korhonen, Sanna
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Volymbaserat underhåll2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utfördes på Scania Industrial Maintenance. Historiskt på Scania har intervallerna för det förebyggande underhållet (FU) på produktionsutrustningen bestämts baserat på kalenderdatum. Då kalenderdatum inte tar hänsyn till produktionsutrustningens faktiska användning så anpassas inte underhållet efter användningen. Detta kan leda till att för mycket eller för lite underhåll utförs i förhållande till användandet. Om för mycket underhåll utförs är detta kostsamt eftersom arbete och utbyten av reservdelar utförs i onödan. Samtidigt som för lite underhåll leder till att maskinerna går sönder när dom är planerade att användas vilket är väldigt kostsamt för företaget. På grund av detta önskar Scania att övergå till att utöver det kalenderbaserade intervallet även kunna bestämma intervallerna för det förebyggande underhållet baserat på produktionsvolymen.

  Målet med arbetet var att ta fram metoder samt process vilka beskriver hur Scanias fabriker i Södertälje, inom ramen för Future Powertrain Program (FPP), ska övergå till ett underhållsintervall baserat på volym. Dessa metoder ska sedan testas i två piloter, en pilot på Scanias axel- och växellådsmontering och den andra piloten på Scanias motorbearbetning.

  För att öka projektgruppens kunskap inom de ämnen vilka innefattades av projektet utfördes litteraturstudier på rapporter, artiklar och i faktaböcker. Litteraturstudier utfördes även under arbetets gång på sådant som inte täckts av arbetets initiala litteraturstudie. Utöver litteraturstudien har även en dokumentstudie utförts på företagets interna dokument och omfattade bland annat beredningsprocessen och instruktioner för Maximo vilket är det underhållsystem som används på Scania. Vidare utfördes även intervjuer av personal på Scania IM och Scania under arbetets gång då projektmedlemmarna önskade få insikt i verksamheten och de befintliga arbetssätten.

  Genom att avgränsa arbetet har fokuset legat på att realisera teorin på ett mindre område för att undersöka ifall denna omställning är möjlig att genomföra. De utvalda pilotområdena på DT och DM studerades i avseende på både organisation och produktionsutrustning. Dessa studier tillsammans med projektets litteraturstudie och dokumentstudie låg sedan som grund vid framtagandet av metoderna. De inom projektet framtagna metoderna testades i pilot på de utvalda områdena och utrustningarna. Piloterna vilka utfördes inom projektet var lyckade och Scania har som avsikt att inte återgå utan i stället utvidga områdena där projektets framtagna metoder ska användas.

  Resultatet av detta arbete är att det kommer utföras ett mer exakt underhåll i förhållande till det kalenderbaserade underhållet. Projektgruppen kunde även konstatera att säkerheten i verkstäderna skulle kunna höjas vid tillämpning av projektets framtagna metoder. Detta då underhållet som utförs på t.ex. nödstopp eller andra säkerhetsfunktioner utförs i proportion med utrustningens användning, därmed kan säkerheten säkerställas även vid höga produktionstakter. Metoderna framtagna inom projektet tar hänsyn till ifall utrustningen omfattas av garanti eller myndighetskrav. Dessutom tar de hänsyn till förebyggande underhållets längd och om FU:t omfattar ronder, underhåll för operatörer (UFO), periodiska utbyten eller säkerhet. Alla dessa faktorer påverkar vilka åtgärder som ska vidtas på det kalenderstyrda och volymbaserade FU:t vilket resulterar i en anpassad och förbättrad FU plan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Aziz, Alan
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Samaka, Omar
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Effektiv materialhantering genom samarbete i leveranskedjan2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Parker Hannifin i Trollhättan vill förbättra sitt materialflöde i godsmottagningen genom skapandet av nya värdeflödesanalyser och simuleringar. De vill även hitta möjliga ergonomiska risker och potentiella lösningar till dessa risker.

  Syftet med arbetet är att fastställa potentiella vinster som erhålls av att ändra godsmottagningens hantering av leveransen från Bror Tonsjö. Målet med arbetet är att få svar på forskningsfrågorna som är framställda utifrån Parkers krav på författarna.

  Två nya värdeflödesanalyser skapades, första som beskriver godsmottagningen på ett mer detaljerat sätt och andra som är författarnas förslag på förbättringar som kan göras i godsmottagningen. Det andra värdeflödesanalysen skapades baserat på en flaskhalseffekt som hittades i simuleringen av den första värdeflödesanalysen. De rekommenderade föreslagen för bekräftades genom simuleringen av den andra analysen.

  Parker Hannifin har redan vidtagit åtgärder för vissa ergonomiska risker från att lyfta tunga lådor. De främsta lösningarna framtagna är då för att åtgärda tidsslöserier som uppstår när personalen använder truckarna. Genom att föreslå ändringar i packmönster och rutiner gällande truckhantering erbjuds ergonomiska lösningar som bidrar till att effektivisera godsmottagningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik. BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Bremen, Germany.
  Basu, Prabahan
  BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Bremen, Germany.;Univ Bremen, Bremen, Germany..
  Sundus, Fatima
  BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Bremen, Germany.;Univ Bremen, Bremen, Germany..
  Chowdhury, Anindya
  BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Bremen, Germany.;Univ Bremen, Bremen, Germany..
  Schurig, Artem
  Design of a Mixed Reality Game for Exploring How IoT Technologies Can Support the Decision Making Process2022Inngår i: Online Engineering and Society 4.0 / [ed] Auer, ME Bhimavaram, KR Yue, XG, Springer Nature , 2022, Vol. 298, s. 281-288Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There is a trend in industries towards adoption of new technologies coming from Industry 4.0 to improve logistics operations. This has also led to new requirements on engineering education. This paper presents work in progress on a mixed reality game that is intended to be used for the education on engineers and engineering students in the blended lab environments. The game itself consist of a physical and a digital component, and the focus in this article is to describe the design and prototypical implementation of the physical part and how that can be operated in a remote lab environment.

 • 35.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik. Bremer Institut für Produktion und Logistik an der Universität, Bremen, Germany.
  Birkie, Seyoum Eshetu
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Processledning och hållbar produktion.
  Jeong, Yongkuk
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Developing a holistic decision support framework: From production logistics to sustainable freight transport in an urban environment2021Inngår i: Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, ISSN 2590-1982, Vol. 12, artikkel-id 100496Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In recent years, policy makers as well as urban logistics and transport research have investigated how to reduce environmental impact from transportation in urban areas. Therefore, many new frameworks that can help a specific actor in its decision making process at a certain decision making level (i.e., business or policy level) have been implemented and published. However, the first screening of existing literature did not reveal frameworks that can be used across different decision making levels. This limits the possibility for actors using the same infrastructure but not necessarily co-operate to discuss how the actions and needs of each actor of different decision making levels mutually influence each other. This paper first presents an outcome of a literature review and analysis of existing research project results before. It combines these to a multi-layer framework that can enhance collaborative decision-making and seamless aggregation of performance measures such as environmental impact from multiple transportation activities in and around urban areas. For this multi-layer framework, factors are identified, and possible relationships across the various layers are indicated. The field of application is the area near urban manufacturing sites and specifically addressing all actors that share on regulate infrastructure relevant to last mile inbound logistics. The source of data is project databases as well as for the literature review research databases. The methodology applied is a combination of a literature review based on database entries and a snowball approach. The article also presents how the framework can be prototypically implemented in participatory simulations using a simplified example. Potential usage for establishing holistic urban mobility structures is also discussed.

 • 36.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Cardoso, J. C. S.
  Roque, L.
  Gonzalez-Calero, P.
  Preface2021Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 37.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik. BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Bremen, Germany.;Univ Bremen, Bremen, Germany..
  Chowdhury, Anindya
  BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Bremen, Germany.;Univ Bremen, Bremen, Germany..
  Basu, Prabahan
  BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Bremen, Germany.;Univ Bremen, Bremen, Germany..
  Fatima, Sundus
  BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Bremen, Germany.;Univ Bremen, Bremen, Germany..
  Schurig, Artem
  BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Bremen, Germany..
  Designing a Mixed-Reality Sandbox Game on Implementation in Inbound Logistics2021Inngår i: SERIOUS GAMES, JCSG 2021 / [ed] Fletcher, B Ma, M Gobel, S Hauge, JB Marsh, T, Springer Nature , 2021, Vol. 12945, s. 47-54Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Practical lab exercises and haptic games are often used to create understanding and awareness of how technologies can support the quality of warehouse operations. However, not all students have access to a suitable physical lab or game environment. A Mixed reality sandbox mode was planned, a game mode of free form that emphasises freedom of movement and offers the player a lot of flexibility and ingenuity in completing tasks and coming up with solutions to the game objectives with a combination of Augmented Reality and physical tools. The purpose of playing this game is to promote the importance of using sensors to increase the efficiency of inbound logistics remotely.

 • 38.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik. Univ Bremen, Bremer Inst Prod & Logist BIBA, Bremen, Germany..
  Clua, Esteban
  Univ Fed Fluminense, Dept Ciencia Computacao DCC, Niteroi, RJ, Brazil..
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden Univ, Dept Educ, Sundsvall, Sweden..
  Soebke, Heinrich
  Bauhaus Univ Weimar, Weimar, Germany..
  Educational Location-based Interaction PREFACE2022Annet (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik. aBIBA – Bremer Institut Für Produktion Und Logistik GmbH, Bremen, 28359, Germany.
  Duin, H.
  Kammerlohr, V.
  Göbl, B.
  Using a Participatory Design Approach for Adapting an Existing Game Scenario – Challenges and Opportunities2020Inngår i: Serious Games: Joint International Conference, JCSG 2020, Stoke-on-Trent, UK, November 19–20, 2020, Proceedings, Springer Nature , 2020, Vol. 12434, s. 204-218Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Designing Serious Games (SGs) is a complex process, often putting game play in a central role during the design process. Therefore, the game mechanics can create unwanted tangential outcomes. Further challenges emerge from the time constraints to deliver a purposeful product that meets the requirements of the target group, while maintaining a low budget. The re-use of game components and a participatory design may contribute to overcome these challenges. This paper presents and reports on a case study integrating reuse and re-purposing of a game-engine while involving the future users in the early phase of the design process.

 • 40.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Soebke, Heinrich
  Bauhaus Univ Weimar, Goethepl 7-8, D-99423 Weimar, Germany..
  Broeker, Thomas
  Nuremberg Inst Technol, Nurnberg, Germany..
  Lim, Theodore
  Heriot Watt Univ, Edinburgh, Midlothian, Scotland..
  Luccini, Angelo Marco
  Succubus Interact, Nantes, France..
  Kornevs, Maksims
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Medicinteknik och hälsosystem, Hälsoinformatik och logistik.
  Meijer, Sebastiaan
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Medicinteknik och hälsosystem, Hälsoinformatik och logistik.
  Current Competencies of Game Facilitators and Their Potential Optimization in Higher Education: Multimethod Study2021Inngår i: JMIR Serious Games, E-ISSN 2291-9279, Vol. 9, nr 2, artikkel-id e25481Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Serious games can be a powerful learning tool in higher education. However, the literature indicates that the learning outcome in a serious game depends on the facilitators' competencies. Although professional facilitators in commercial game-based training have undergone specific instruction, facilitators in higher education cannot rely on such formal instruction, as game facilitation is only an occasional part of their teaching activities. Objective: This study aimed to address the actual competencies of occasional game facilitators and their perceived competency deficits. Methods: Having many years of experience as professional and occasional facilitators, we (n=7) defined requirements for the occasional game facilitator using individual reflection and focus discussion. Based on these results, guided interviews were conducted with additional occasional game facilitators (n=4) to check and extend the requirements. Finally, a group of occasional game facilitators (n=30) answered an online questionnaire based on the results of the requirement analysis and existing competency models. Results: Our review produced the following questions: Which competencies are needed by facilitators and what are their training needs? What do current training courses for occasional game facilitators in higher education look like? How do the competencies of occasional game facilitators differ from other competencies required in higher education? The key findings of our analysis are that a mix of managerial and technical competencies is required for facilitating serious games in higher educational contexts. Further, there is a limited or no general competence model for game facilitators, and casual game facilitators rarely undergo any specific, formal training. Conclusions: The results identified the competencies that game facilitators require and a demand for specific formal training. Thus, the study contributes to the further development of a competency model for game facilitators and enhances the efficiency of serious games.

 • 41.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik. BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH BremenGermany.
  Stefan, I.
  Improving Learning Outcome by Re-using and Modifying Gamified Lessons Paths2020Inngår i: Improving Learning Outcome by Re-using and Modifying Gamified Lessons Paths, Springer Nature , 2020, Vol. 12434, s. 150-163Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A main challenge for teachers is to provide good educational offers that appear both appealing as well as motivating to students to learn about the content according to the curriculum. Educational games are thought to be a good complementary way of provide this learning environment, but, so far, the adaption of educational games to a specific context is not only costly but also requiring a lot of knowledge related to game design. This article provides some examples on how gamified lessons paths can be changed in a simple way and how different components can be re-used, in order to save costs and time and to improve the overall quality of the learning experience.

 • 42.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik. BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Hochschulring 20, Bremen, Germany..
  Stefan, Ioana Andreea
  Adv Technol Syst, Str Tineretului 1, Targoviste 130029, Romania..
  Hauge, Jakob Baalsrud
  BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Hochschulring 20, Bremen, Germany.;Hsch Fuer Tech, Stuttgart, Germany..
  Stefan, Antoniu
  KTH.
  Gheorghe, Ancuta Florentina
  KTH.
  Redesign with Accessibility in Mind: A Visual Impairment Study2021Inngår i: SERIOUS GAMES, JCSG 2021 / [ed] Fletcher, B Ma, M Gobel, S Hauge, JB Marsh, T, Springer Nature , 2021, Vol. 12945, s. 55-66Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The role of the teacher is to help students improve their knowledge and skills. While it is acknowledged that learning occurs within specific activities and contexts, the adaptation of learning settings to distinct didactical objectives and learner needs remains a challenge. Under these premises, the authors explore the demanding endeavour of creating and tailoring game-based learning activities for specific subjects. The design and personalisation of rich media applications require an extra effort on the teacher side and imply advanced skills. The paper explores the opportunity to reuse gamified lesson plans using an authoring pipeline that reunited authoring tools, game narratives and minigames.

 • 43.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML). BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Hochschulring 20, D-28359 Bremen, Germany.;Royal Inst Technol, Kvarnbergagt 12, S-15181 Södertälje, Sweden..
  Stefan, Ioana Andreea
  Adv Technol Syst, Str Tineretului 1, Targoviste 130029, Romania..
  Sallinen, Niina
  LAB Univ Appl Sci, Mukkulankatu 19, Lahti 15210, Finland..
  Hauge, Jakob A. H. Baalsrud
  BIBA Bremer Inst Prod & Logist GmbH, Hochschulring 20, D-28359 Bremen, Germany..
  Accessibility Considerations in the Design of Serious Games for Production and Logistics2021Inngår i: Advances In Production Management Systems: Artificial Intelligence For Sustainable And Resilient Production Systems, APMS 2021, Pt Iv / [ed] Dolgui, A Bernard, A Lemoine, D VonCieminski, G Romero, D, Springer Nature , 2021, s. 510-519Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Digital accessibility has been the focus of initiatives, policies and standards at European and international level in the last decade. However, adoption of accessibility guidelines and the development of accessible resources and applications remain limited and education is a primary example of the multiple challenges that must be addressed. This research has highlighted the main barriers that should be overcome in order to make digital educational games accessible for learners with disabilities and it has brought forward the critical need of personalizing the game contexts and analytics to meet specific profiles of learners with disabilities. Building upon the outcomes of two case studies, the authors propose a game analytics framework for learners with disabilities, in an effort to streamline game design processes that target accessibility.

 • 44.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Söbke, H.
  Stefan, I. A.
  Stefan, A.
  Applying and Facilitating Serious Location-Based Games2020Inngår i: 19th IFIP TC 14 International Conference on Entertainment Computing, ICEC 2020, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH , 2020, s. 104-109Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The popularity of location-based games continues unabated and is benefiting from the increasing use of mobile end devices and advantageous general conditions, such as the Internet of Things and the Smart City paradigm. This enormous potential of engagement should also be tapped for serious location-based games, i.e. the use of location-based games beyond the purpose of entertainment. The workshop “Applying and Facilitating Serious Location-based Games” aims to contribute to the development of this potential. In the article, the theoretical basis for this workshop is derived and corresponding frameworks are presented.

 • 45.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML). BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH, Hochschulring 20, Bremen, 28359, Germany.
  Söbke, Heinrich
  Bauhaus-Institute for Infrastructure Solutions (B.Is), Bauhaus-Universität Weimar, Goetheplatz 7/8, Weimar, 99423, Germany.
  Stefan, Ioana A.
  Advanced Technology Systems, Str. Tineretului Nr 1, Targoviste, 130029, Romania.
  Virtualization of Digital Location-Based Experiences2021Inngår i: Lecture Notes in Computer Science, Springer Nature , 2021, s. 467-474Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Digital location-based experiences, such as app-guided digital scavengers, depend on users being on-site. The requirement to be on-site is a virtue, but it can also be a shortcoming of location-based experiences, such as in the COVID 19 pandemic. This workshop addresses the possibilities of eliminating the on-site requirement, thus extending the potential application of location-based experiences. First, virtualization approaches will be presented, which allow eliminating the need to be on-site, such as the usage of 360° technologies or the employment of videoconferencing software. Further, various challenges, such as the application of existing design principles for location-based experiences and instructional design for virtualized location-based experiences, are discussed and options to overcome the limitations imposed by the virtualization. This paper provides insights into theoretical foundations relevant to solving the aspects of virtualizing location-based experiences. The workshop results are intended to provide lasting advancements to eliminating the on-site requirements for location-based experiences. 

 • 46.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik. Bremer Insitut fur Produktion und Logistik GmbH (BIBA), Bremen, Germany;.
  Zafarzadeh, Masoud
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Jeong, Yongkuk
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Li, Y.
  Ali Khilji, Wajid
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Larsen, C.
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML), Avancerad underhållsteknik och produktionslogistik.
  Digital Twin Testbed and Practical Applications in Production Logistics with Real-Time Location Data2021Inngår i: International Journal of Industrial Engineering and Management, ISSN 2217-2661, Vol. 12, nr 2, s. 129-140Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Nowadays, digital twins exist everywhere in various fields. However, an analysis of existing applications in manufacturing and logistics revealed that many entirely apply the concept. To identify when a complete implementation of the concept is beneficial, we analyse the need and the implications within production logistics. This study also presents an architecture supporting integrating a digital twin into production logistics and a corresponding application scenario. Based on this, we have derived practical applications. Each application is applied to different situations, and actual benefits can overcome the limitations of the previous studies. 

 • 47.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Zafarzadeh, Masoud
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Jeong, Yongkuk
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Li, Yi
  Ali Khilji, Wajid
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Digital and Physical Testbed for Production Logistics Operations2020Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Digitalisation and automation of existing processes are key factors for competitive industry, but still logistics operations are often dominated by manual work. A shift towards higher degree of automation within existing infrastructure is often challenged by high cost and complex processes, thus a return-on-investment is hardly achievable within decent time. The experience has shown that it is hard to assess all restrictions and interactions between new and old components before any new equipment or infrastructure is implemented and put into operation. This paper presents and discusses if the usage of digital twins representing and simulating a physical part can support the related assessing and decision-making processes. In this context, this paper presents a production logistics test-bed includes physical devices, an IoT-infrastructure and simulation software for innovation as well as operational management purposes.

 • 48.
  Baalsrud Hauge, Jannicke
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Zafarzadeh, Masoud
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Jeong, Yongkuk
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Li, Yi
  Fraunhofer-Chalmers Centre for Industrial Mathematics.
  Ali Khilji, Wajid
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Employing digital twins within production logistics2020Inngår i: Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), 2020Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Digitalisation and automation of existing processes are key competitive factors for industry. Still, logistic operations often comprise manual effort, because the movement of goods and material places stringent requirements on the interactions between different systems, human-computer/robot-interaction as well as on changes in the operative processes. In general, the introduction and up-take of new enabling technologies, like the IoT, in complex systems evolved over decades, are challenging. The experience has shown that it is hard to assess all restrictions and interactions between new and old components before any new equipment or infrastructure is implemented and put in operation. This paper presents and discusses the usage of digital twins for supporting the decision-making processes in two different areas: Workstation design and logistics operation analysis. The results are based on tests and experiments carried out in a production logistics test-bed that includes physical devices, an IoT-infrastructure and simulation software. The digital twin is realised in a combination of using Unity and the simulation software IPS. The primary results show that there is no one-size fit all in terms of granularity of the underlying simulation model as well as for the reduction of reality in the digital twin, but the results also indicate that a context-aware digital twin supports the decision-making within a given scope.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Babavand, Shahin
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Kartläggning av fastigheters utsläpp med avseende på drift2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Länder som skrivit under parisavtalet har som mål att sänka sina utsläpp av växthusgaser, men också med hjälp av mänsklig aktivitet absorbera växthusgasutsläpp för att förhindra den globala uppvärmningen till max 1,5°C under 2000-talet. Satsningar som berör mänsklig aktivitet är bland annat Bio-energy with carbon capture and storage (BECCS) och tillämpning av biokol. Sektorer som måste genomgå förändringar angående hur de bedriver sina verksamheter är bland annat transport, energiproduktion, fastigheter och lantbruk med mera.

  Studiens syfte är att beskriva kolsänkemetoderna BECCS och biokol samt kartlägga växthusgasutsläppen på en fastighet med hänsyn till dess drift och påvisa hur stor andel lagrad koldioxid som behövs för att fastigheten skall bli klimatpositiv. Kartlägga studenters intressen med hänsyn till klimatpositiva produkter och tjänster. Studien utgår från att göra en bokförings-livscykelanalys (BLCA) och information hämtas direkt från bolaget som ansvarar för driften av fastigheten samt utgår från hållbarhetsrapporter från företag och organisationer som har emissionsfaktorer gällande el och fjärrvärme kopplat till fastigheten. En marknadsundersökning riktad mot studenter genomfördes även för att kartlägga studenters intresse angående klimatpositiva produkter och tjänster.

  Fastigheten släpper ut ca 15,4 kg CO2e / m2 per år med avseende på drift. Det framkommer även att ca 70 procent av de tillfrågade studenterna är intresserade av klimatpositiva produkter och tjänster. Några slutsatser ur studien är att de kan installeras en förnybar energikälla på fastigheten och teckna elavtal gällande grön el för att minska koldioxidutsläppen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Baghestani, Aidin
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Rahman, Fahim
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Teknisk Tillgänglighet: En insyn på dess tillämpning inom tillverkningsindustrinTechnical2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom tillverkningsindustrin präglas ständig utveckling och förbättringsarbete, speciellt när det kommer till produktionsavdelningen, som är hjärtat för verksamheten. Det är här produkterna vi konsumenter drömmer om visualiseras, definieras och förbereds för att komma till liv. Företagen är därför i mån av att ha en produktion som producerar konkurrenskraftigt i en hög hastighet, men också resurssnålt och tillförlitligt. Teknisk tillgänglighet är det nyckeltal som beskriver huruvida verksamhetens utrustning lever upp till sina förväntningar och är idag ett av de vanligaste nyckeltalen som används inom industrisektorn. Nyckeltalet är en procentsats som beskriver den andel av organisationens utrustning som är tillgänglig under den planerade produktionstiden, och används för att kunna mäta utrustningens prestation men också för att kunna prediktera och förebygga produktionsstopp. I denna studie så har vi beräknat den tekniska tillgängligheten på ett utav Scanias monteringslinjer genom att beräkna maskinernas MTBF och MTTR med hänsyn till seriella och parallella sammankopplingar. I resultatet framgår det att tillgänglighets förluster enkelt kan undvikas genom att använda sig utav redundans samt att enstaka maskiner bristfälliga prestation kan dra ner det slutgiltiga resultatet på grund av maskinernas seriella sammanslutningar till varandra och på så vis göra resultatet missvisande. Vidare kan man dra slutsatsen att värdefull information som kan användas för strategiskt beslutsfattande inom produktionsavdelningen inte nödvändigtvis utvinns ur den tekniska tillgängligheten utan istället av dess byggstenar MTTR och MTBF.Dessa nyckeltal kan användas för att validera organisationens underhållsstrategier, samt för att prediktera och förebygga maskinhaverier. I Scanias fall är tillgängligheten på den avdelningen som studien baserats på så pass hög att det inte riktigt finns rum för förbättring som kan uppnås på personalnivå, och eventuella mål om förbättringar kan kännas långsökta. Som en lösning till detta kan man se över att istället titta på MTBF och MTTR med avseende på samtliga maskiner av samma typ istället för att titta på de individuella. Detta för att få ett medelvärde som representerar maskintypens genomsnittliga presentation på avdelningen. Genom detta så får man en siffra som personalen på underhållsavdelningen kan vara med och påverka denna siffra på en daglig eller veckobasis istället för 6 månaders period.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 361
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf