Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 76
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alemseged, Sador
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Saleem, Nooraldeen
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  BTPX 305 separator2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Projektet analyserar BTPX 305, en biotechseparator utvecklad av Alfa Laval. Arbetet fokuserar på ett problem som finns i den vertikala enheten där maskinens vibrationsdämpare äger rum. Idag upplever maskinen en vibration över normala nivåer. Produkterna som maskinen brukar separera är mycket känslig för vibrationer och därför måste maskinen ofta kontrolleras på grund av slitage i dämpningsmekanismen. I rapporten används olika metoder, till exempel används TIPS (the Theory of Inventive Problem Solving) för att modellera och beskriva problemet mer detaljerat och en intern/extern forskning görs för att eventuellt hitta inspiration från andra maskiner som har lösningar för liknande problem. Lösningsidéer genererades i brainstorming sessioner som inspirerades av den informationen som samlats in från både interna och externa källor. Koncepterna anpassades sedan för att bli möjliga lösningsförslag till problemet. Med hjälp av en prioriteringsmatris bestämdes vilka av lösningsförslagen som skulle anses vara rimliga att arbeta vidare med. Ett par experiment gjordes på de koncepten som togs vidare från prioritetsmatrisen för att säkerställa att teorin fungerar i praktiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Alhelfi, Ibrahim
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Standardisering av pillerdosa med alarm2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Behandling med medicin innebär att inta rätt medicinsk mängd vid rätt tidpunkt. Mer en 50 % av patienterna missar minst en gång per vecka att inta sina mediciner enligt vårdrekommendationen.

  Victrix AB ville skapa en pillerdosa apparat som är anpassad för patienter med olika sjukdomar och svårigheter. Syftet är att underlätta användningen för patienter och gör det enklare att inta sina mediciner vid rätta tidpunkter med hjälp av en klocka som är kopplat till dosan. För att pillerdosan skulle nå största kundgruppen så måste den anpassas till olika patientbehov. Detta lede till att företaget ville skapa två olika modeller av dosan som kan kopplas till samma klockenhet. Den första modellen ska vara icke låsbar och ska levererastill ca. 90 % av patienterna. Den andra modellen ska vara låsbar och ska säljas till ca. 10 % av patienterna. Klockenheten skulle standardiseras för att anpassas till både modellerna.

  Arbetet är en vidare utveckling av ett tidigare examensarbete som har utförts av en grupp KTH-studenter i samarbete med Victrix AB år 2017.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  André, Meza Kahn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Energy flow model for a scrapper conveyor unit2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Värmevärden AB är ett energibolag som distribuerar fjärrvärme. En av deras utmaningar idag är att minska energiförlusterna och slitaget som uppstår i anläggningens skrapstransportörs modul. Transportbandet är i konstant rörelse vare sig det transporterar bränsle eller går olastad i tomgång. Förståelse för modulens energiflöde behöver kartläggas.

  En beteendemodell för skraptransportörens modul presenteras. Genom analys av energiflödet i systemet simuleras startförloppet när bandet körs i tomgång och vid full last. Simuleringarna visualiserar bandets hastighet och acceleration som funktion av tid och även motorns strömförlopp under uppstartsfasen. Modellen tillåter ändringar på diverse parametrar såsom motorns varvtal, strömbegränsning, verkningsgrad och möjliggör även framräkningen av nödvändigt material för att uppnå en viss leverans uteffekt.

  Med en strömbegränsad motor på 140 [A] fås en lägre acceleration när bandet transporterar bränslemassorna. Energiförlusterna minskar också eftersom bandet sätts igång av massornas egenvikt när transporteringen behövs. Detta medför att slitaget på anläggningens komponenter minskar i och med att transporten sker i mera kontrollerade former.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andrén, Emil
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Digitala lås i hemtjänst: En förstudie till digitala lås i hemtjänsten2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En undersökning av det upplevda behovet att införa digitala lås på en enhet i Södertälje kommun, ett kvalitetshus används för att välja ett system utav tre. Därefter kalkyleras vad en investering skulle kosta och slutligen levereras en kalkyl som visar vad ett införande skulle kunna generera i monetära termer.

  Att investera i en pilotanläggning med 77 brukare skulle kosta cirka 50 000 kronor, detta är en sanning med modifikation – alla kostnader är inte medräknade, utan bara licens för mjukvara och hårdvaran. Kalkylen visar en potentiell besparing på: 200 000 kronor om man räknar på 20-minuter, 100 000 kronor om man räknar på 10-minuter och 120 000 kronor om man räknar på 12-minuter.

  Idag använder kommunen traditionella (fysiska) nycklar och förvarar brukarnas nycklar i både större och mindre skåp hos enheterna. Enligt rutinen ska nycklarna tillbaka till nyckelskåpet vid ett eventuellt byte, detta medför att det blir väldigt mycket spring med nycklarna.

  Om ett trygghetslarm utlöses så har utföraren 30-minuter att inställa sig hos brukaren. Problem kan uppstå om nycklarna inte finns registrerade i systemet på rätt sätt, samt att personalen under dagen har överlämnat nycklarna till någon annan i personalen och inte lämnat tillbaka nycklarna till nyckelskåpet mellan överlämningarna. Det kan också vara så att nycklar försvinner, som sedan måste ersättas av kommunen. De största tidstjuvarna finns: vid larm, morgonrutinen och byten på dagen. Det händer mycket under en arbetsdag, vilket gör att personalen behöver byta nycklar med varandra och personalen löser detta på det bästa sättet för tillfället och inte alltid enligt rutinen.

  I rapporten undersöks vilka system som utförarna använder och slutsatsen är att det är lämpligt att försöka använda ett system som passar in smidigt i befintliga system, så att det inte blir ytterligare system. Det är även viktigt vid ett eventuellt införande fundera på hur kommunen tänker organisera sig vid: installation, underhåll och förvaltning – vill kommunen disponera antingen en central enhet, decentraliserad ute hos enheterna eller använda externa entreprenörer, exempelvis en låssmed.

  Utförarna är positiva och upplever att behovet finns att införa digitala lås, medan fastighetsägarna inte ser en direkt nytta med lösningen. Mycket beror på hur kommunen för dialogen och bjuder in till samtal vid ett tidigt stadium och förklarar vad man har tänkt sig för lösning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ané, Gustav
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Karlsson, Martin
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Dimensionering av färdigvarulager2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna skriftiga avhandling omfattar en redogörelse kring examensarbetet dimensionering av färdigvarulager. Arbetet har genomförts på Scania DT i Södertälje inom avdelningen för transmission och axlar. Den centrala delen i arbetet har varit att studera hur dagens färdigvarulager för transmission skall kunna möta framtidens produktionsrelaterade utmaningar. I samband med att högre produktionsvolymer var prognostiserade inom den ärmaste åren samt att ett helt nytt artikelprogram parallellt skulle införas i sortimentet så talade sammantaget för att dagens kapacitet skulle överskridas.

  För att säkra färdigvarulagrets kapacitet inför de framtida omställningarna skulle området granskas för att sedan presentera lösningsförslag på en rad punkter i syfte att ge lagret ökad kapacitet. Primärt inriktades fokus på att se över lagrets dimensionering, och genom byggnation av simuleringsmodeller kunna presentera förslag på nödvändiga dimensionersom skulle kunna hantera de ökade produktionsvolymerna.

  Scania efterfrågade även att simuleringsmodellerna skulle kunna appliceras på deras övriga system för färdigvarulager och då kunna presentera liknande dimensionsförslag inför framtida scenarion. Arbetet avgränsades till att se över tre tidshorisonter som hade avgörande betydelse för lagrets kapacitet. Horisonterna omfattade att överskåda dagens volymer samt två framtida steg av produktionsökning och reducering av systemets takttider vilket skulle generera större volymflöden av produkter. Genom lösningsmetoderna semistrukturerade intervjuer, byggnation av simuleringsmodeller, observationer och datakällor samlades fakta in för modellbyggnaden. 

  Modellens första steg var att motsvara dagens färdigvarulager, i syfte att validera resultaten från modellen emot bekräftad data. Sedan skulle framtida produktionsdata genereras utifrån dagens in- och utflöden för att motsvara framtidens produktionsökningar. Framtidens produktionsdata genererades genom att reducera dagens ut- och in leveransdata med differenserna mellan de nya och gamla takttiderna. Dataverktyget Excel tillämpades för hantering av de stora datamängderna, medan simuleringsprogrammet Extendsim9 användes för modellbyggnaden. Programmen kopplades sedan samman och genererade framtidens volymflöden som lagret sedan skulle dimensioneras efter. Dessa resultat skulle även ligga till grund för vidare formulering av lösningsförslag kring hur aspekterna arbetsmetodik och lagerlayout kunnat omarbetas för att öka lagrets hanteringsförmåga.

  Dessa två aspekter granskades utöver dimensioneringsförslagen eftersom det ända lösningsförslaget som var tillämpningsbara utifrån aspekten dimensionering var utbyggnation i höjd eller bredd för att ge rum för fler ställage. Detta lösningsförslag var mycket kostsamt och inte ett förstahandsval för Scania, vilket efterfrågade andra lösningsmetoder på problemet. Efter att simuleringarna hade genomförts så granskades resultaten från modellens olika komponenter. Resultaten indikerade att nästa produktionsomställning skulle medföra ett produktflöde som överskrider dagens lagringskapacitet. Dessutom skulle truckarnas kapacitet i färdigvarulagret överbeläggas i samband med reducerad takttid, vilket skulle innebära regelbundna produktionstopp då transportbanorna överbeläggs med artiklar.

  Lösningsförslag presenterades i syfte att säkerställa färdigvarulagrets framtida kapacitet, där förslagen riktades emot de flaskhalsar som hade identifierats parallellt med omställningarna. Förslagen omfattade implementering av höglager, tillförd truck- och transport kapacitet, reducerad liggtid för lagrets artiklar och omarbetad slottid för att möjliggöra ett tillräckligt brett utflöde inför de nya volymerna. Sammantaget resulterar i en kapacitetsökning för dagens färdigvarulager, så att det kan möta framtidens kapacitetskrav.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Argården Björn, My
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Boija, Olivia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Ekvall, Joakim
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Energiförsörjning med solenergi genom användning av solcellspaneler: Ett implementeringsförslag för Rosendals Trädgård2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redogör för ett projekt inom området industriell teknik och hållbarhet. Studien utreder möjligheten att tillämpa en förnyelsebar energikälla där solenergi skall utvinnas genom solceller. Energin som utvinns skall till en viss grad leda till energiförsörjning hos Rosendals Trädgård. Verksamhet har valts som ett hypotetiskt förslag på hur man kan anpassa, beräkna och implementera solceller. För att uppnå ett realistiskt förslag har företaget HP Solartech används som ett “verktyg” och teoretiskt stöd kring solcellstekniker och beräkningsmodeller. Syftet med detta projekt var att ta fram beslutsunderlag för Rosendal, med hjälp av att använda HP Solartechs simuleringsprogram för solcellsanläggningar. Resultatet visade att en solcellsanläggning på Rosendal skulle täcka 24% av den årliga energiförbrukningen och ge en kostnadsbesparing på SEK 160 900.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Baker, Haidar
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Carlberg, Fadhil
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Layoututformning och introduktion av 5S på en produktionsverksamhet2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver ett examensarbete som har utförts på företaget Catscreen AB. Rapporten är en del av kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi och produktion på KTH Södertälje. Det huvudsakliga målet med examensarbetet är att presentera ett lösningsförslag för layouten på den nya verkstaden, Catscreen AB kommer att flytta sin verksamhet. Rapporten introducerar Lean-filosofier för företaget samt beskriver hur en implementation kan ske. En analys av företagets värdeskapande och icke värdeskapande processer inom produktionen gjordes för att försöka hitta slöseri och sedan föreslås åtgärder för att hjälpa verksamheten att kunna bli effektivare i sin produktion i samband med flytten.

  Flera metoder användes vid genomförandet av examensarbetet som observationer, intervjuer, Kaizen 5S, värdeflödesanalys, grundläggande steg för layoututformning med Richard Muthers åtta faktorer för layoutframtagning samt benchmarking på Företag X. Flera layoutförslag togs fram där en av dem sedan valdes genom att använda en poängmatris baserat på olika kriterier som kostnad, rörelse och lagringskapacitet. Resultatet är ett layoutförslag tillsammans med en implementering av 5S. Layoutförslaget är inspirerat delvis av Företag X och delvis av analysen av slöseri i det nuvarande läget. Arbetet visade att Catscreen AB bör implementera Lean-verktygen för att minska på slöseriet som sker mest i form av väntan samt för att strukturera upp och förbättra sitt arbetssätt.

  Rekommendationen är att införa bestämda stationer för maskiner, datorer, verktyg och bearbetning tillsammans med bestämda platser för in- och utleverans av produkter som skulle effektivisera hanteringen av tillverkningsprocessen samt leda till att man lättare upptäcker avvikelser. Dessutom identifierades förbättringsmöjligheter i hanteringen av lager, då Catscreen AB hade mycket kapital bundet till lagret. Värdeflödesanalysen visade att Catscreen kan spara pengar på att eliminera slöseri, främst i form av väntan. Slutligen så identifierades outnyttjad kreativitet i verksamheten då en process av ständiga förbättringar och utbildningar inte är inkorporerat i företagskulturen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Balata, Diar
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Butty, Laith
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Layoutförändring baserat på Lean2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Verkstadsindustrin är en bransch i ständig utveckling. Utvecklingen har gjort så att många företag blivit tvungna att tillämpa olika filosofier och principer för att kunna hänga med sina konkurrenter. En av dessa filosofier är Lean Production. Scania är ett av de företag som tidigt bestämde sig för att tillämpa Lean. Det slutade upp med att de tolkade den på sitt eget sätt vilket bildade Scania Production System. En avdelning som inte tillämpar Scanias sätt att arbeta med Lean på bästa sätt är avdelning Fo1:3 på chassi. Här finns det brister som inte uppfyller det Lean-tänk som Scania eftersträvar.

  Layouten på avdelningen tillför många problem. Det finns mängder av slöserier på området. Arbetsbelastning, gångtiden och trivsel är några exempel på vad som brister på avdelningen. På grund av detta ville chassi implementera en ny layout och därför gavs en uppgift att först kartlägga det interna och externa flödet för att se exakt var bristerna fanns för att sedan komma med layoutförslag. Layoutförslagen som gavs var på ett eller annat sätt grundade i Lean. De utgick dock från olika prioriteringar, som exempelvis att minska gångtiden eller att försöka förbättra den sociala aspekten.

  I slutändan gavs fem olika layoutförslag. Två av dessa layoutförslag föreslog en förflyttning av hela avdelningen närmare line. Detta, eftersom det ansågs vara det bästa alternativet utifrån Lean-perspektivet. Det var också dessa förslag som Scania ansåg vara de bästa. Det blev dock tydligt att dessa förslag också var de mest svårimplementerade eftersom en förflyttning av en hel avdelning är något som kostar mängder av resurser och tid. Layoutförslag 5 ansågs enhälligt vara det optimala förslaget. Det var också den layout som skulle kräva mest arbete då inte bara stationen skulle flyttas utan det skulle också tvinga fram en helt ny standard som montörerna skulle vara tvungna att jobba efter eftersom nya stationer skulle införas.

  Alla var i slutändan överens om att förslag 5 skulle i den bästa av världar ge det bästa resultatet. Det finns däremot många hinder som måste övervinnas för att det ska bli verklighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Barsom, Michel
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  De Silva, Robin
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Dokumentationsarbete för Weda AB undervattensfarkost YT-8002019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undervattensmaskinen YT-800 är en av Weda ABs största rengöringsrobotar som säljs och används idag. För att lyckas sälja och marknadsföra denna produkt på bästa möjliga sätt anser Weda att ju mer data de har för produkten, ju mer attraktiv blir det för framtida potentiella kunder. Därför var en av Wedas mål att sammanställa en CAD-modell av undervattensmaskinen med tillhörande ritningar. Eftersom Wedas personal saknar denna kunskap erbjöds dokumentationsuppdraget som ett dokumentationsprojekt för två studenter vid KTH i Södertälje. Under denna process samlades information om urval av material, tolerans, ritningsformat och CAD-monteringsförfarande för att erhålla de nödvändiga resurserna för att utföra dokumentationen. Med en uppdatering av produktritningarna är det möjligt att beställa produkter utan behov av andra företag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Bellgran, Monica
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Kurdve, Martin
  Chalmers.
  Hanna, Rodan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Cost driven Green Kaizen in pharmaceutical production: Creating positive engagement for environmental improvements2019Ingår i: Procedia CIRP 81, Vol. 81, s. 1219-1224Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A case study of green kaizen is presented demonstrating results of how to engage operators and management in environmental improvements on the shop-floor by utilizing a method, the Green Performance Map, in a pharmaceutical manufacturing company. The method involves identification of improvement possibilities, an input-output model for visualization (to reach consensus), and a cost saving approach for prioritization of actions (to attain force to take the step). The paper sets out to demonstrate how operationalization is needed to change behaviour, and points at the advantage of utilizing cost as a driver for environmental change.

 • 11.
  Berzins, Louise
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Sohlman, Josefine
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Linjär blandningsoptimering för skrotanvändning i aluminiumproduktion2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet har varit att öka andelen skrotanvändning i omsmältan med hjälp av linjärprogrammering som en optimering vid en aluminiumindustri, vilket uppnåddes. Det har gjorts en nulägesanalys om hur aluminium används, hur produktionen fungerar samt var det faller ut skrot. Följande har en teoretisk referensram upprättats med källor från tidigare problem som lösts med linjärprogrammering, en beskrivning av linjärprogrammering och en matematisk uppställning. Det har också beskrivits hur problemet ställts upp, vilka infallsvinklar som använts och de resultat som optimeringen gett. Det har även gjorts arbete kring den måluppfyllande optimeringen som presenterats efter resultatet, vilket följs av en diskussion och slutsats med rekommendationer för framtida arbete inom ämnet. Optimeringen är gjord både mot volym som målfunktion, vilket ger en ökad användning av skrotet, och med pris som målfunktion, som bidrar till en minskad kapitalbindning i skrotet som finns kvar. Dagslägets användning av skrot uppgår till cirka 30 % per år medan optimeringsmodellen gjord på endast 17 av 72 recept skulle kunna få i så mycket som 90 % av hela årets producerade skrot. En optimering på endast ett recept visar också på att det är möjligt att smälta om och producera gjutlegeringar bestående av hög andel enbart skrot.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Birkie, Seyoum Eshetu
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML). KTH Royal Institute of Technology.
  Towards resilient and sustainable production systems: a resource orchestration perspective2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research orchestration (RO) perspective argues that resource orchestration actions are needed to develop unique set of capabilities to effectively implement strategies at different hierarchies. This study sets out to provide a resource orchestration perspective to provide capabilities-based explanation as to why firms having “similar” resources could differ in obtaining competitive performance based on existing empirical studies. The initial part of the study with review of literature indicates that: (i) RO provides a relevant view to explain relationship of resilience and sustainability in manufacturing, and (ii) creating fit rather than linear benefit, should be the aim of resource investments.

 • 13.
  Birkie, Seyoum Eshetu
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Bellgran, Monica
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Feldmann, Andreas
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.).
  Managing manufacturing footprint decisions for better sustainability2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 14.
  Birkie, Seyoum Eshetu
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML). KTH Royal Institute of Technology.
  Trucco, Paolo
  Politecnico di Milano.
  Do not expect others do what you should! Supply chain complexity and mitigation of the ripple effect of disruptions2020Ingår i: The International Journal of Logistics Management, ISSN 0957-4903, ISSN 0957-4903Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  Recent studies have argued that companies may actively implement practices to mitigate disruptions in their supply chain and reduce the extent of damage on performance. Other studies have shown that disruptions may propagate in supply chains, leading to consequences that are more negative and raising doubts on the effectiveness of mitigation strategies implemented downstream. This study investigates the influence of supply chain complexity on the two phenomena and their interplay, taking a focal company's perspective.

  Design/methodology/approach

  A systematic procedure for data collection, encoding and aggregation based on incident data mainly from secondary sources was used. Multiple regression models were run to analyse direct and moderation effects involving resilience, distance of impact location from trigger point, and supply chain complexity on weighted performance change.

  Findings

  Supply chain complexity is found to have positive moderation on the ripple effect of disruption. Resilience capability remains to have dominating direct positive effect in mitigating disruptions when supply chain complexity is taken into account.

  Research limitations/implications

  This study extends the research discourse on supply chain resilience and disruption management with focus on the supply side. It demonstrates that, along with the severity of the disruption scenario, the ripple effect must also be considered when analyzing the benefits of resilience practices implemented by the focal company.

  Practical implications

  Complexity in the supply chain can only help to smooth-out the rippling effects of a disruption, which go largely beyond supply-demand unbalances and lead time fluctuations. To mitigate it better, the focal company has to act proactively with adequate resilience practices, which also connects to the importance of better visibility across multiple supply chain tiers.

  Originality/value

  To the best of the authors' knowledge, this is the first study that empirically tests the benefits of resilience practices and the ripple effect of disruptions under the moderation role of supply chain complexity.

 • 15.
  Bondestad, Mattias
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Effektivare avisering av paket2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  DHL Parcel har en gammal modell för avisering till sina kunder. Syftet med uppdraget var därför att undersöka hur nya eller alternativa metoder för aviseringar kan användas i en ny modell. Den nya modellen ska vara tillförlitlig och lönsam.

  Undersökningar och intervjuer genomfördes för att få en helhetsbild av hur aviseringar går till i nuläget och för att undersöka möjligheter för en ny aviseringsmodell. Brev är den största kostnaden i den nuvarande modellen. Av undersökningarna och genom möten med LINK Mobility framkom att ”Facebook Messenger” är den metod som kommit längst i utvecklingen för att kunna användas som aviseringsmetod.

  Den nya modellen som presenterades i resultatdelen föreslår att breven som idag går ut vid dag 7 istället ska skickas dag 3. Detta genom att läsa av leveranslistan av SMS och skicka brev till de kunder som inte nåtts av en SMS‐avisering. Även Messenger föreslås integreras i den nuvarande modellen och vara ett komplement till de äldre metoderna för avisering. Den nya modellen beräknas ge kostnadsminskningar på uppemot 3 Mkr per år och en stor tillförlitlighet.

  I slutet av rapporten presenterades tankar kring arbetet och rekommendationer till DHL för fortsatt arbete avseende implementationsplan och andra steg som behövs för att genomföra förändringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Chowdhury, Sharmin
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Mostafai, Masouda
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Optimering av produktflöde genom analys av tillverkningskapacitet2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete utfördes hos en produktionsverksamhet i syfte att beräkna tillverkningskapaciteten av ett produktflöde. Beräkningen av tillverkningskapaciteten görs för att se om produktionssystemet klarar av att möta den prognostiserade efterfrågan. Syftet var även att identifiera flaskhalsar i produktflödet och föreslå konkreta förslag till effektiviseringar. Projektet inleddes med observationer i verkstaden och därefter intervjuades företagets VD för att få en bra uppfattning och förståelse för arbetsverksamheten.

  Lämpliga metoder och verktyg valdes för att nå dem uppsatta målen. Primära data för vår studie var intervjuer, observationer och data från företaget. Sekundärdata bestod av litteraturstudier och dataprogrammet Microsoft Vision användes för att kartlägga samt simulera produktflödet.

  Våra resultat påvisade att det nuvarande processflödet för produkten klarar av att tillverka enligt kundkraven och efterfrågan. Takttiden visade sig vara mindre än cykeltiden för varje bearbetningsprocess. Den enda flaskhalsen som identifierades var den första stationen i bearbetningsprocessen, klippningsmaskinen. Flödesoptimeringar som vi föreslog var att tillverka enligt batchstorlekar istället för orderstorlekar. Det föreslogs även ett förbättringsförslag för att öka på flödeseffektiviteten. Enligt våra beräkningar kan investering i en ny slipmaskin respektive en ny klippmaskin resultera i en ökning på 80% av flödeseffektiviteten.

  Våra rekommendationer för fortsatt förbättringsarbete att beräkna cykeltiderna för olika bearbetningsprocesser genom att ta tid för varje enskild process istället för teoretiska beräkningar. Vi ser även ett behov att utföra kostnadskalkyler när det gäller anskaffning av ny utrustning för att bedöma lönsamheten för investeringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Dölcü, Delil
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Nordin, Linus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  En flödesanalys hos Saltå Kvarn - med fokus på två produkter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport har varit att studera produktionsflöden i företaget Saltå Kvarn. Efter ett tidskrävande avgränsning i företaget hittades det till slut vilka två produkter som skulle analyseras. Dessa två produkter är röda linser 500 g och russin 500 g. De två produkterna är två av Saltå Kvarns storsäljare och är därför strategiskt viktiga. Med hjälp av olika teoretiska modeller har dessa produkter analyserats, Detta har medför att det identifierats slöserier samt möjliga lösningar till dessa. Genom datainsamling och flödeskartläggning av de två produkterna har det möjliggjorts att problemen kan identifieras i flödena. Datainsamlingen bestod utav diverse möten och intervjuer. Flödet som det ska fokuseras på är inflödet av de två produkterna från producent till Saltå Kvarns färdigvarulager. I och med identifieringen av problemen med bägge produkter var det tydligt att röda linser har störst förbättringspotential. Lösningarna har presenterats i form av rekommendationer som företaget kan ta del utav. Rekommendationerna har gjort för produkten röda linser främst. En av dessa lösningar är att ge större ansvar till företag som fungerar som mellanhand i flödet av röda linser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ejdeskog, Madeleine
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Woo, Sungji
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Effektivisering av monteringslina genom simuleringprogrammet ExtendSim2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppdragsbeskrivningen till detta examensarbete kom från Sweparts verksamhet i Liatorp. Målet med examensarbetet var att utreda hur tillverkningsprocessen av Sweparts kraftuttag kan effektiviseras i avseende: kapacitet, mätt i antal produkter samt investeringskostnader och operatörslöner, genom att använda simuleringsprogrammet ExtendSim. En kartläggning av dagens den nuvarande monteringslinan gjordes för att få en få en klar bild av monteringsprocessen, processtider och antal operatörer, för att sedan kunna simulera en realistisk version av den nuvarande monteringslinan. En litteraturstudie av simulering, diskret händelsestyrd simulering, ExtendSim samt val av sannlikhetsfördelning gjordes för att fördjupa kunskapen inom ämnet simulering. När den nuvarande monteringslinan simulerats och verifierats, simulerades de valda nio scenarierna. De fem första scenarierna experimenterades det med olika antal operatörer, uppdelning av stationer och antal testmaskiner. De resterande tre var sammanslagna PTO- linor med olika antal operatörer och testmaskiner. Dessa analyserades med ett antal indikatorer: antal produkter efter åtta timmar, genomsnittlig kö och väntetid framför testmaskin samt utnyttjandegrad av operatörer. Resultatet av simuleringarna visade att de scenario 3 gav flest produkter efter åtta timmar med två testmaskiner och fyra operatörer. Följt av scenario 2, med tre testmaskiner och fem operatörer. Resultatet i avseende investeringskostnader och operatörslöner efter 15 år var bäst för scenario 8, med sammanslagen PTO- lina med två testmaskiner och tre operatörer. Scenario 4 var näst bäst med två testmaskiner och tre operatörer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Ekström, Erik
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Thorne, Nicholas
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Green Kaizen – Verktyget inom Lean med miljö i fokus2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Green Kaizen, AstraZenecas version av Green Performance Map, är ett nytt Lean-verktyg utformad för att minska miljöpåverkan av industriell produktion. Avfall är en av kategorierna av miljöaspekter som verktyget främjar och hanterar. Detta görs genom att i första hand minska mängden avfall som genereras och i andra hand maximera mängden avfall som återvinns eller återanvänds. Denna rapport är en fallstudiesom följt Green Kaziens tillämpning på sju olika tillverkningsprocesser inom bioläkemedelsföretaget AstraZenecas verksamhet i Södertälje. AstraZeneca valde att använda verktyget eftersom att företaget har en målsättning att minska mängden avfall som dess produktion genererar.

  Syftet med rapporten är att visa hur verktyget fungerar som en förbättringsprocess i läkemedelsindustrin och hur reducering av miljöpåverkan medför ekonomiska besparingar. För att visa detta har tidigare forskning som kopplar ihop miljömässiga förbättringar med ekonomiska besparingar sammanställts. Verktyget Green Performance Map beskrivs och tidigare utveckling av verktyget presenteras. Green Kaizen har analyserats genom att resultat från de sju olika fallen sammanställts, jämförts och utvärderats. Resultatets fokus ligger på identifierat avfall som kunde prioriteras och åtgärdas.

  Genom att utforma en enkel kostnadsmodell har potentiella kostnadsbesparingar uppskattats för olika förbättringsåtgärder inom avfallshantering. Åtgärder för identifierade miljöaspekter som implementerats eller börjat utredas redovisas i resultatet. Resultaten tyder på att verktyget både leder till miljömässiga förbättringar samt ekonomiska besparingar. Kostnadsmodellen har varit användbar för att effektivt uppskatta besparingar från återkommande åtgärdsförlag inom avfallshantering. Dessutom visar resultaten att verktyget kan anpassas för AstraZenecas verksamhet och bland annat kan leda till minskade utsläpp och slöserier i tillverkningsprocesser. En slutsats är att Green Kaizen kompletterar AstraZenecas arbete med Lean produktion och bör utvecklas vidare som ett Lean-verktyg för att bli integrerat med den befintliga Lean-strukturen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ericson, Richard
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Olofsson, Karl
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Utveckling av ett adaptivt munstycke för bassängrengöring2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en rapport som beskriver utvecklingen av ett produktkoncept som är tänkt att ersätta Weda:s SD-enhet. SD-enheten är ett munstycke som kan tillverkas från 1𝑚 upp till 10𝑚 brett i bockad plåt och sitter installerad på en drivenhet. Denna ersättare av SD-enheten ska göras mer anpassningsbar efter olika bassängstorlekar och billigare i tillverkningskostnader.

  Baserat på kundkrav, problemställning och till följd av en utvecklingsprocess togs det fram fem koncept där samtliga stöds av grundläggande fakta, teoretiska tillverknings och monterings aspekter samt flödessimuleringar.

  Dessa fem koncept sattes emot varandra i en sållnings matris för att sedan gå vidare med ett koncept som vidareutvecklades med hjälp av projektverktyg som QFD och DFA. Slutligen utfördes en laboration med en prototyp med syfte att undersöka och stärka projektets beräkningar.

  Avslutningsvis analyseras resultaten som ställts upp mot projektets mål och kundkrav för att värdera om projektet har lyckats eller ej.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Fagerlind, Therese
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Stefanicki, Martin
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Feldmann, Andreas
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Korhonen, Jouni
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  The distribution of sustainability decision-making in manufacturing networks2019Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 18, artikel-id 4871Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to contribute to research on implementing business sustainability, this study aims to explore the distribution of decision-making authority related to economic, environmental, and social sustainability. Sustainability objectives between different organizational levels in multinational manufacturing enterprises (MMEs) are investigated. The research is fundamentally exploratory. We conducted a multiple case study endeavor with nine participating case organizations. The study identified five different decision-making approaches to sustainability in multinational manufacturing enterprises. The findings showed that there was no consistent way of deciding upon sustainability issues. Some case organizations seemed to regard sustainability as a global concern, while others regarded it as a more local concern. In general, the economic sustainability dimension was regarded as more of a global concern, while the environmental dimension was more of a local concern, and the social dimension more of an integrated concern. The findings of this study can act as guidance for managers when implementing or improving sustainability strategies. The findings will also serve as a map to navigate and understand what should be given the strongest priority in different situations concerning decision-making relating to sustainability in manufacturing processes and networks.

 • 22.
  Farde, Andreas
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Svinge, Carl
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  SCADA-system för mindre företag - en inkörsport till Industri 4.02019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den digitala fabriken behöver inte kräva stora investeringar och fördelarna är stora för företag som vill öka sin konkurrenskraft. Med hjälp av den digitala fabriken kan man utveckla varje enskild process eller hela fabriken samt övervaka sin produktion med större precision.

  Syftet med detta arbete var hur en digitaliserad fabrik kan öka konkurrenskraften, vilka resurser som krävs för att digitalisera och vilka problem som kan uppstå när man digitaliserar. Arbetet har byggts på en specifik studie hos ett litet företag med en redan framtagen prototyp som vidareutvecklades och installerades i ett skapat nätverkssystem med syfte att meddela tillståndet fabriken eller tillverkningsmaskinerna befinner sig i. Studien har gått ut på att jämföra nyckeltal (KPI:er) som är mätta manuellt och automatiskt.

  De manuellt mätta nyckeltalen samlades in via en framtagen mall, och de automatiska mätta nyckeltalen samlades in via en prototyp som omfattade en RAPID SCADA implementation. Detta för att praktiskt få en uppfattning över vad skillnaden och fördelen är mellan att mäta nyckeltal manuellt eller mäta det automatiskt. KPI:erna som tas fram är baserade på OEE, men det lyfts även fram att utvecklingen till andra viktiga mätvärden kan tas fram från denna grund. Systemet som är framtaget är flexibelt nog för att kunna ses som ett enkelt verktyg att använda för att skräddarsy en lösning som passar hos varje enskild SME. Arbetet visar att digitalisering inte nödvändigtvis måste kräva stora investeringar eller hög kompetens. Det som kan vara bekymmersamt för ett mindre företag är däremot tiden som kan behövas läggas ner för att förstå varför och hur systemet ska byggas då personal kan vara en bristvara.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23. Flores-Garcia, E.
  et al.
  Bruch, J.
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Jackson, M.
  Decision-making approaches in process innovations: an explorative case study2019Ingår i: Journal of Manufacturing Technology Management, ISSN 1741-038X, E-ISSN 1758-7786Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to explore the selection of decision-making approaches at manufacturing companies when implementing process innovations. Design/methodology/approach: This study reviews the current understanding of decision structuredness for determining a decision-making approach and conducts a case study based on an interactive research approach at a global manufacturer. Findings: The findings show the correspondence of intuitive, normative and combined intuitive and normative decision-making approaches in relation to varying degrees of equivocality and analyzability. Accordingly, the conditions for determining a decision-making choice when implementing process innovations are revealed. Research limitations/implications: This study contributes to increased understanding of the combined use of intuitive and normative decision making in production system design. Practical implications: Empirical data are drawn from two projects in the heavy-vehicle industry. The study describes decisions, from start to finish, and the corresponding decision-making approaches when implementing process innovations. These findings are of value to staff responsible for the design of production systems. Originality/value: Unlike prior conceptual studies, this study considers normative, intuitive and combined intuitive and normative decision making. In addition, this study extends the current understanding of decision structuredness and discloses the correspondence of decision-making approaches to varying degrees of equivocality and analyzability.

 • 24.
  Flores-Garcia, Erik
  et al.
  Malardalen Univ, Sch Innovat Design & Engn, Eskilstuna, Sweden..
  Bruch, Jessica
  Malardalen Univ, Sch Innovat Design & Engn, Eskilstuna, Sweden..
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Jackson, Mats
  Jonkoping Univ, Sch Engn, Jonkoping, Sweden..
  Challenges of Discrete Event Simulation in the Early Stages of Production System Design2019Ingår i: International journal of industrial engineering, ISSN 1072-4761, E-ISSN 1943-670X, Vol. 26, nr 5, s. 819-834Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study analyzes the challenges of applying discrete event simulation in the early stages of production system design. Highlighting the implications of new production processes and technologies leading to improved competitiveness, this study provides novel contributions to the understanding of discrete event simulation based on three case studies of the transformation of legacy production systems in the heavy vehicle industry. The findings of this study show that equivocal or ambiguous understanding about new production processes or technologies, and uncertainty about necessary data input and the interrelation of subsystems in production, are critical in addressing discrete event simulation-related challenges. These findings highlight the need for an established process to manage assumptions and simplifications during the design, development, and deployment of discrete event simulation models as a countermeasure against uncertainties, improving manufacturing system design and practice.

 • 25.
  Gebreslassie, Mulualem G.
  et al.
  Mekelle University.
  Gebreyesus, Hailu B.
  Mekelle University.
  Gebretsadik, Mulubrhan T.
  Mekelle University.
  Bahta, Solomon T.
  Mekelle University.
  Birkie, Seyoum Eshetu
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Characterization of Municipal Solid waste’s Potential for Power Generation at Mekelle City as a Waste Minimisation strategy2019Ingår i: International Journal of Sustainable Engineering, ISSN 1939-7038, E-ISSN 1939-7046Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Waste to energy concept is one of the best methods, which not only consider the environment but alsogenerate energy from municipal solid waste (MSW). Generation of MSWs at Mekelle city, Ethiopia, hasgrown steadily mainly due to migration of people from rural areas. However, the waste has not beenmanaged and utilised as a useful resource due to lack of awareness and proper technology in the city.The objective of this study was to measure the heat content of solid waste generated in the city.Measurement of heating value was performed on collected samples using bomb calorimeter andDulong’s formula. The average heating values obtained from the experimental analysis were 17,001kJ/kg. The energy content obtained from the elemental composition of waste using Dulong’s formulawas 16,853 kJ/kg. These results indicate that it could be possible to generate 8.7 MW of power from thesolid waste composition represented by the sample; it is a good potential to alleviating the powershortage and interruption problems in the city. The results of this study could be used for designconsiderations in the selection and establishment of waste to energy technology in Mekelle city.

 • 26.
  Ghazarian, Daniel
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Sjöberg, Sofia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Digitalization of the environmental matrix2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ute till havs finns det massvis med regler som kontrollerar vilka utsläpp fartygen får göra. Dock finns det ingen tydlig metod för hur den här informationen ska samlas in av kryssningsföretag. Ett företag, Holland America Group, har skapat en matris där de lagrar information om utsläpp för alla områden till havs, vilket sker manuellt av de som arbetar med matrisen. I och med att miljöregler har skärpts samtidigt som regler differentierats för allt fler områden, har matrisens omfattning vuxit enormt och gjort arbetet med matrisen omständigt. Projektets mål är att undersöka hur informationen i matrisen presenteras för användaren. Målsättningen är att hitta alternativa, mer effektiva sätt att arbeta med informationen som finns i matrisen för att minska uppgiftens tid samtidigt som man förebygger olovliga utsläpp från fartygen.

  Det stora problemet är hur informationen i matrisen ska presenteras. I dagsläget finns informationen i en Excel-fil vars storlek har vuxit omfattande vilket har bidragit till att matrisen är svår att hantera. Ett lösningsförslag om ett planeringsverktyg har tagits fram med två olika utformningar, en som är app-inspirerad och en som är inspirerad av traditionella datorprogram. Arbetsprocessen och lösningsförslag är främst baserade på koncept och teori från perspektiv ur industriell teknik och hållbarhet. De lösningsförslag som ges motiveras med hjälp av metoder som vanligtvis används i skapande, utvecklande och underhåll inom industri med målet att skapa ett nytt hållbart system sett ur ett sådant perspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Gredic, Adela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Tasci, Gabriella
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Simuleringsverktyg för toleransoptimering2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete har varit att utvärdera ett simuleringsverktyg för toleranskedjeanalyser i 1D, följt av en jämförelse med dagens metod att beräkna toleranskedjor i 1D med kalkylark i Excel. Simuleringsverktyget heter EZtol och har funnits sedan ett och ett halvt år tillbaka. Examensarbetet utfördes på uppdrag från Scania CV AB, som ville undersöka om mjukvaran kan ersätta den nuvarande metoden. Examensarbetet utfördes under 10 veckor och delades upp i tre huvudområden: Upplärning i form av webkurs och internkurs på Scania, simulering av olika toleranskedjor i mjukvaran samtidigt som beräkningar i kalkylark gjordes och till sist rapportskrivning. Rapporten är uppdelad i sex kapitel. I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till problemet, mål och syfte. Det andra kapitlet redogör för nuläget som påvisar att det finns ett visst behov av en mjukvara. Konstruktörer intervjuades för att få en bild över vilka behov som inte uppfylldes i kalkylarket. Dessa visade sig främst sig vara grafisk visualisering och bidragslista över toleranser (en lista som visar vilka toleranser som påverkar utfallet mest). I det tredje kapitlet beskrivs teorierna som använts som grund till arbetet. Teorierna är Användarguiden i EZtol, Grundläggande om toleranser, toleranskedjor, Simulering och CATIA V5. I kapitel fyra beskrivs genomförandet vilket till största del bestått av upplärning samt simulering i mjukvaran. Det femte kapitlet redogör resultatet vilket presenteras i form av för- och nackdelar. De främsta fördelarna har visat sig vara grafisk visualisering av toleranskedjor samt bidragslista över toleranser. Dock visade det sig att den främsta nackdelen var att mjukvaran inte klarar av att hantera långa och mer komplicerade toleranskedjor, vilket har lett till slutsatsen att mjukvaran inte rekommenderas till Scania i dagsläget. Scanias krav uppfylls inte då mjukvaran inte kan hantera företagets alla toleranskedjor. Men eftersom konceptet kring EZtol är intressant bedöms ändå mjukvaran ha potential att passa in på Scania om några år. En rekommendation är därför att simuleringsmjukvaran bör utvärderas om på nytt i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Gustafsson, Filip
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Optimering utav antalet produkter på en EUR-pall genom framtagningav ny förpackningslåda2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie om hur en framtagning utav en transportlåda på företaget AstraZeneca utfördes. Syftet med studien var att transportlådan skulle ersätta tre olika transportlådor som användes för att paketera tre olika storlekar på en förpackning som innehåller samma produkt. Förpackningarna har samma höjd och bredd men har olika längdmått beroende på hur många produkter som ska in i samma förpackning. Den första förpackningen har 1 produkt i sig, den andra förpackningen har 2 produkter i sig och den tredje förpackningen har 3 produkter i sig. För att ta sig an problemet användes linjärprogrammering för att hitta största gemensamma längdmått som ligger inom dimensionerna för en standardiserad EUR-pall. Utöver framtagningen utav lådan utfördes en flödesanalys samt en kostnadsanalys för att hitta förbättringsområden och kostnadsreduceringar i flödet.

  Studien lyckades att ta fram en låda där all tre olika förpackningar fick plats i och utöver det medförde den framtagna lådan att antalet produkter på pall ökade med 20% för förpackningen med 1 produkt i sig, 12 % för förpackningen med 2 produkter i sig och den sista förpackningen har samma antal produkter på pall jämfört med föregående låda. Kostnadsanalysen visade en kostnadsreducering på 1,96 mkr per år på inköpspriset jämfört med inköpskostnader för de tre tidigare transportlådorna. Slutsatsen för denna studie blev därför att det är en förbättring att införa den framtagna lådan istället för att ha tre separata transportlådor för respektive förpackning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Hassan, Shah
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Kaka Khel, Muhammad Noman
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Software Development Efficiency A Case Study in a Mobil Payment Company2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to Internet, the IT industry have seen rapid changes and to compete in the digital work, the organizations need more vigilance than ever before to respond to market changes and customer needs. Some organizations have opted to go agile to be more efficient in their software development but still deploying agile methodology and reaping its fruits further needs more research and empirical evidence.This research is a case study to evaluate the deployment of agile methodology in Easypark and explore its efficiency focusing on their structure and organization. Certain criterions are chosen to evaluate software development efficiency against that and to analyse what the deployment in the organization has led to.The method chosen for this study is a case study, where the empirical data is gathered through semi structured, and qualitative interviews from five senior employees in Easypark. The responses were analysed and reviewed under the light of theoretical background to elaborate the research question.The results of this case study revealed that efficiency in general have greatly been improved after adopting agile methods in Easypark and the core contributor is the permanent teams for different projects. There have been quite a few complications to deploy agile and that must be taken into consideration when other organizations plan to adopt agile methodologies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Henningsson, Jesper
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Brewitz, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Biojetbränslen; Förutsättningar, möjligheter ochutmaningar med framtida flyg2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag pågår en omfattande omställning till förnyelsebara energikällor för att minska negativa effekter orsakade av växthusgaser. Sverige har som mål att vara fossilfritt 2045. Biojetbränsle, jetbränsle framställt från biomassa, är det enda rimliga förnyelsebara alternativet för flyget meddagens teknik. Sverige har goda tillgångar till potentiellt råmaterial för framställning av biojetbränsle från skogsbruket.

  Fem certifierade framställningsmetoder kartlades och analyserades genom litteraturstudier och intervjuer med experter inom såväl flyg som bränsle för att fastställa deras lämplighet för svensk biojetbränsleproduktion. Förutsättningar, möjligheter, utmaningar och drivkrafter kopplade till framställning av biojetbränsle identifierades. Framställningsmetoderna analyserades med hjälp aven Pugh-matris där framställningsmetoderna jämfördes mot varandra utifrån faktorer som bedömdes relevanta. Analysen indikerade att framställningsmetoderna Alcohol to Jet och Fischer-Tropsch var bäst lämpade för svenska förhållanden, mycket tack vare möjligheten att användaskogsråvara som råmaterial.

  Certifieringsprocesser och certifierade bränslen identifierades. Nya biojetbränslen måste genomgå en rigorös certifieringsprocess och uppfylla hårda krav för att kunna certifieras enligt standarden ASTM D7566. Certifieringsprocessen för biojetbränslen visade sig vara en internationellt gemensam process, som en koalition av motortillverkare, flygbolag, myndigheter med flera, beslutat skall vara standard för framtagandet av framtida biojetbränslen.

  Återstående arbete för att kvalificera försvarsmaktens flygplattformar för drift med biojetbränsle därav utreddes. Det konstaterades att tillverkarna av flygfarkoster och motorer avgör huruvida de är godkända för drift med biojetbränsle.

  Till följd av högre kostnader för framställning av jetbränsle från biomassa än från råolja är tydliga policys och långsiktiga styrmedel en grundläggande förutsättning för att framställning av biojetbränsle ska lyckas. Tillgång till tillräckliga mängder hållbart råmaterial samt effektiva försörjningskedjor är exempel på utmaningar. Möjligheterna för biojetbränsle visade sig exempelvis vara tillvaratagandet av skadad skog.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Holst, Johan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. Arbetet är baserat på tekniska rapporter som erhållits av Aqua‐Nova. Rapporterna utreder en möjlig optimering av destillationsprocessen med ejektorteknik.

  Målet med rapporten var att kartlägga kvalificerade leverantörer av ejektorer till Aqua‐Nova. Det ingående målet med rapporten var att besvara de fyra detaljerade målen som formulerades.

  • Vilka fördelar respektive nackdelar skapas av att införa en ejektor i systemet?
  • Vilka kundfördelar ger en ejektor?
  • Vilka krav ställs på tekniken för att fungera tillsammans med Aqua‐Novas nuvarande system?
  • Vilka krav ställs på leverantörerna vad gäller kompetens, leveransförmåga och pris?

  Genom Googlesökningar, undersökning av Achema industrimässa samt genom intervju hittades elva leverantörer som uppfyllde kravspecifikationen. Med Pugh‐ och Kesselring‐matriser utfördes en sållningsprocess i två steg. Det brittiska företaget Transvac Systems Ltd. fick högst poäng i båda sållningarna och anses således var den mest kvalificerade leverantören.

  Sållningsprocessen kompletterades med en konkurrentanalys, en riskanalys samt intervju för att besvara de detaljerade målen. Konkurrentanalysen utreder för‐ och nackdelar med utvecklingsprojektet och visar att Aqua‐Nova kan öka sina marknadsandelar genom differentiering av produkten. Fokus bör läggas på de marknader där kylvatten är en bristvara och de företag som lider av platsbrist. Kundfördelarna blir en mer miljövänlig och lönsam produkt. Riskanalysen svarar på om det föreligger en risk att implementera ny teknik i Aqua‐Novas system. Baserat på resultatet är risken, att ejektortekniken ska orsaka driftstörningar, minimal. Intervjun visar att en leverantör måste kunna leverera skräddarsydda ejektorer samt hur ejektorn bör utformas för att fungera i Aqua‐Novas system.

  Det slutgiltiga resultatet anses trovärdigt eftersom sållningsprocessen utfördes i två steg. Risk‐ och konkurrentanalysen ger en bild över de utmaningar företaget kan möta i och med utvecklingsprojektet. Arbetet bör kompletteras med en kostnadsanalys samt att en testanläggning utvecklas för att garantera lönsamhet och en funktionsduglig produkt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Hussein, Jacob
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Flodin, Simon
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Automatisering av kvalitetskontroll inom tillverkning av kugghjul2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett fokus på ständiga förbättringar har fått Scania att se över automationsgraden på deras kvalitetskontroller i deras transmissionsavdelning. En automatiserad avsyning ska enligt teorin öka pålitligheten samt minska antalet avvikelser som går vidare till kund.

  I examensarbetet utreddes om det är möjligt att automatisera dagens kvalitetskontroller och utreda vilka de eventuella riskerna och konsekvenserna blir till följd av att ersätta dagens manuella avsyning. Med dessa förutsättningar bestämdes att med en kvalitativ metod samla in data genom bland annat intervjuer, företagskontakt, litteratursökning och studiebesök. Datainsamlingen resulterade i att kontakt med fyra företag varav en av dem kunde tillgodose de kvalitetskrav som ställdes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Iich, Jakob
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Soltaniha, Mikael
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Processtyrning av IVL Svenska Miljöinstitutet AB:sprocesser2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Processer utgör en verksamhets förmåga att producera, vare sig det gäller produkter eller tjänster. För att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska kunna optimera verksamheten eftersträvas att processtyrning implementeras i stället för linjestyrning. Därför har detta arbete haft som mål att undersöka mätetal och styrformer som är lämpliga att implementera inom processen för projektprocessen ur ett kvalitets-, tids- och kostnadsperspektiv.

  Primärdata för denna rapport tillhandahölls genom intervjuer med grupp-/enhetschefer samt medlemmar i ledningen medan sekundärdata baserades på litteraturstudier. För intervjuer beaktades tillförlitlighet, validering och reliabilitet medan litteraturstudier har beaktat publiceringsdatum, relevans och ämnesområden.

  Projektprocessen hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB består av tre huvudprocesser: “Säljprocessen”, “Genomföra och leverera” samt “Avslutning och utvärdering”. Resultaten av primärdata visar att samtliga mätetal och styrning sker på övergripande nivå, men för processtyrning så behövs mätetal och styrformer nedbrutet på delprocessnivå.

  Det är möjligt att uppnå processtyrning på delprocesnivå med hjälp av CRM-Systemet Salesforce som är nyligen implementerat i Säljprocessen och Avslutning och utvärderings-processen. Det upptäcktes även att Genomförande och leverans-processen saknade ett en tydigt projekthanteringssystem. Ur ett kvalitets-, tids- och kostnadsperspektiv tillför ett en tydigt projekthanteringssystem ökad projekteffektivitet och dataunderlag för mätning och förståelse för processerna. Sammanlagt rekommenderades 17 mätetal och 2 styrformer vilka agerar som underlag för ökad kundförståelse, bidrar till långsiktig förbättring av säljprocessen samt agerar som verktyg för beslutsunderlag.

  Slutgiltiga rekommendationer för vidare studier är att initiera en förstudie för ett en tydigt projekthanteringssystem. Vidare är frekvens en frågeställning som bör behandlas internt, där rekommendation görs att IVL Svenska Miljöinstitutet AB har målvärdet att mäta och styra senast veckovis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Isacson, Mimmi
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Jonviken, Caroline
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Kaffepaus: Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. Projektets mål var således att undersöka de mest frekventa orsakerna till mikrostopp samt att försöka ta fram förslag på åtgärds- eller handlingsplaner. Ett mål var även att utreda om de stoppkategorier som finns i RS production är relevanta. För att uppfylla målen ställdes följande frågor:

  • Kan operatörerna beskriva verkligheten med de kategorier som finns i RS Production idag?
  • Vilka är de huvudsakliga stopporsakerna för kategorin Mikrostopp?
  • Vilka åtgärder kan vidtas för att minska stopptiden relaterad till stopporsaker ikategorierna Mikrostopp, Felorsak okänd och Orsak Övrigt?

  Data samlades in från RS Production, observationer samt med hjälp av enkäter och samtal med operatörer och tekniker. De tre främsta orsakerna till stopp är silobyte, paket fastnar och paket välter. Vidare framkom att det inte är någon större skillnad på antal stopp mellan skiften. Helgskiften hade färre stopp totalt, men har också totalt färre timmar. Nattskiften hade flest stopp när antal stopp per arbetad timme beräknades. Eco, Kok och Festivita hade flest stopp per packat ton kaffe. Antalet mikostopp reduceras enklast med en buffert. Utöver mikrostopp studerades även kategorierna Felorsak okänd och Orsak övrigt. Dessa används på ett likartat sätt och det framkom från enkäterna att det rådde delade meningar om hur Felorsak okänd används. Felorsak okänd och Orsak övrigt verkade användas trots att passande kategorier finns i RS Production. En anledning till detta är att stopp inte kategoriseras av operatör på en gång, en annan kan vara att operatör inte känner till eller orka leta fram rätt kategori. Här rekommenderas att dessa två kategorier slås samman till en.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Jeong, Yong-Kuk
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Ju, Su Heon
  Seoul National University.
  Shen, Huiqiang
  Seoul National University.
  Lee, Dong Kun
  Shin, Jong Gye
  Seoul National University.
  Ryu, Cheolho
  An analysis of shipyard spatial arrangement planning problems and a spatial arrangement algorithm considering free space and unplaced block2018Ingår i: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 95, nr 9-12, s. 4307-4325Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The components of shipyard production systems can be classified into products, processes, facilities, space, humans, and schedules. The production capacity of a shipyard may vary depending on how they are operated. Particularly in the case of ships, it is important to efficiently utilize the limited space because they have large blocks, which are semi-finished products made during the shipbuilding process. To efficiently utilize the space, the locations of blocks must be determined taking various factors into consideration when arranging them in the workshop or stock area. This problem can be described as a spatial arrangement problem. However, as the items with fixed arrival dates and departure dates occupy the space for certain periods before being released from shipyards, this problem must be approached from the perspective of a spatial arrangement planning problem for certain periods and not as a simple spatial arrangement problem. In this study, various shipyard spatial arrangement planning problems are classified and defined based on arrangement areas, arrangement items, algorithms, and evaluation factors. In addition, taking the increasing sizes of shipyard blocks into consideration, evaluation factors and algorithms are proposed so that the shape of the free space and the characteristics of unplaced blocks can be considered in the spatial arrangement planning problems of large blocks. The performances of the proposed evaluation factors and algorithms were verified using block data generated by analyzing existing shipyard data product information. The proposed algorithm performed better than the existing algorithm for spatial arrangement planning problems of large blocks. However, the performance of the proposed algorithm was not significantly different from the existing algorithm when the size of the arrangement item was relatively small compared with the arrangement area.

 • 36.
  Jeong, Yong-Kuk
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Kim, Youngmin
  Seoul National University.
  Ju, Su Heon
  Seoul National University.
  Shin, Jong Gye
  Seoul National University.
  Kim, Jong Chul
  Woo, Jong Hun
  A Spatial Layout Optimization Program considering the Survivability of a Naval Vessel in the Early Design Stage2019Ingår i: Journal of Ship Production and Design, ISSN 2158-2866, E-ISSN 2158-2874Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 37.
  Jeong, Yong-Kuk
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Lee, Philippe
  Woo, Jong Hun
  Shipyard Block Logistics Simulation Using Process-centric Discrete Event Simulation Method2018Ingår i: Journal of Ship Production and Design, Vol. 34, nr 2, s. 168-179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, shipyards have conducted various studies to accurately investigate their production capacities and improve the accuracy of their production plans. Nevertheless, frequent delays in schedules inevitably occur at production sites. Simulation-based techniques are used in various fields to solve similar problems, especially those related to predicting loads on facilities and upgrading production planning by considering various constraints. Process-centric simulation modeling techniques are used in shipyards because the shipbuilding process has different characteristics from the general manufacturing process. Conventional resource-oriented modeling techniques are inadequate to construct a simulation model to analyze the logistical behavior of shipyards. In this study, a process-oriented simulation modeling method is applied and improved through the identification and development of additional modules needed to simulate the behavior of shipyard logistics. The core of the simulation is improved using a logistic token that can analyze the physical movement effected by each process. Moreover, such process modeling modules as the geographic information system, the route search module, and the spatial arrangement module are developed and integrated into one solution.

 • 38.
  Johansson, Glenn
  et al.
  Mälardalen University.
  Sundin, Erik
  Linköping University.
  Wiktorsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Sustainable Manufacturing: Why and how to improve environmental performance2019 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 39. Ju, S.
  et al.
  Sung, S.
  Shen, H.
  Jeong, Yong-kuk
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Shin, J. G.
  System development for establishing shipyard mid-term production plans using backward process-centric simulation2020Ingår i: International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, ISSN 2092-6782, E-ISSN 2092-6790, Vol. 12, s. 20-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we propose a simulation method based on backward simulation and process-oriented simulation to take into account the characteristics of shipbuilding production, which is an order-based industry with a job shop production environment. The shipyard production planning process was investigated to analyze the detailed process, variables and constraints of mid-term production planning. Backward and process-centric simulation methods were applied to the mid-term production planning process and an improved planning process, which considers the shipbuilding characteristics, was proposed. Based on the problem defined by applying backward process-centric simulation, a system which can conduct Discrete Event Simulation (DES) was developed. The developed mid-term planning system can be linked with the existing shipyard Advanced Planning System (APS). Verification of the system was performed with the actual shipyard mid-term production data for the four ships corresponding to a one-year period.

 • 40.
  Karlsson, Anton
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Oldestam, Anton
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Beräkning för kapacitet i vattenhanteringsrör2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med detta projekt är att beräkna maxkapaciteten och begränsningarna med AstraZenecas rörsystem för avfallsvattnet i deras anläggning i Snäckviken, Södertälje. Projektgruppen valde att beräkna både maxkapaciteten för hållfastheten såväl som maxkapaciteten för flödet i rörsystemet. För att beräkna flödesmaxkapaciteten använde projektgruppen data som inkluderade rörsektioner mellan brunnar i rörsystemet och även pumpar. För att ta fram maxkapaciteten för hållfastheten jämförde gruppen det värsta möjliga scenariot, alltså den standard som svarade mot det fall då väggtjockleken var som tunnast på rören. Detta jämfördes sedan mot rörmaterialets teoretiska sträckgräns med en säkerhetsfaktor för att se ifall hållfastheten i rörsystemet är begränsat och då en maxkapacitet i Astrazenecas rörsystem. Resultatet var att pumpstation 385 i dagsläget inte är en flaskhals för flödet i systemet enligt bilaga 1. Denna pump har en kapacitet 27,8 liter per sekund. Alltså får inte mer flöde än detta komma in i buffertbassängen under längre tid än det tar att fylla denna bassäng. Den första brunnen har tidigare varit problematisk och kan enligt gruppens beräkningar hantera 42,1 liter per sekund. Det är då viktigt att ligga strikt under detta och ta med en säkerhetsmarginal för att inte riskera att brunnen svämmar över. Detta är alltså maxkapaciteten för flödet ur den första brunnen enligt de beräkningar som gjorts utifrån gruppens antaganden och avgränsningar. I byggnad 334 är flödet trycksatt meden pump som pumpar ut vätskan ut i systemet. I dagsläget är normalt flöde från denna byggnad 13,1 liter per sekund. Givet detta flöde i denna byggnad byggs det upp en spänning i stålrör (1) på 1,24 %, stålrör (2) på 4,38 % och PE-rör (3) på 47,6% av respektive rörmaterials sträckgräns. I de självfallande rören är trycket i det värsta scenariot 24,5 kPa som är ett betydligt lägre tryck än det som byggs upp i början av rörsektion 3 (PE-röret) som var på 120 kPa. Av denna anledning anses inte denna vara en riskfaktor för hållfastheten. Slutsatsen av detta är att hållfastheten i rören bedöms att inte vara en begränsande faktor för flödet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Kim, Youngmin
  et al.
  Seoul National University.
  Woo, Jong Hun
  Jeong, Yong-Kuk
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Shin, Jong Gye
  Seoul National University.
  Computational Shipyard Dynamics2018Ingår i: Journal of Ship Production and Design, Vol. 34, nr 4, s. 355-367Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Early simulations focused mainly on virtualizing the shipyard itself and the approach in terms of production management that focuses on improving productivity was hardly sufficient. For systematically approaching shipyard production problems, to which the dynamics between various factors are applied, this study uses the shipyard simulation information model to explain the six factors, which are the input variables of the shipyard production system simulation. Then, the objective or output variable is set up as the key performance index (KPI) by aligning the interests from an enterprise perspective. The output variable, KPI, is generally expressed as a function of functions of the input variables, namely a functional. To evaluate the value of the functional, a computational method in the form of a simulation is used. The process-centric simulation is adopted as it is appropriate for the shipyard production system simulation, which is an engineered-to-order industry, and it is easy to implement the concept of dynamic resolution. According to this methodology, we present a simulation application that focuses on the fabrication shop of a shipyard.

 • 42.
  Kurdve, Martin
  et al.
  Chalmers.
  Bellgran, Monica
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Operationalisation of the circular economy concept at the factory shop floor2019Ingår i: Proceedings of the 6th EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 43. Lee, Dong Kun
  et al.
  Shin, Jong Gye
  Seoul National University.
  Kim, Youngmin
  Seoul National University.
  Jeong, Yong-Kuk
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Simulation-based work plan verification in shipyards2014Ingår i: Journal of ship production and design, Vol. 30, nr 2, s. 49-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The productivity of a shipyard depends on how efficiently and systematically its limited resources are managed and used. Korean shipyards, the most competitive in the world, have developed and operate their own production management systems to attain high productivity, each of which reflects the unique characteristics of a specific company. Recently, research on simulation methods to enhance production management systems has been gaining popularity. Production management based on simulations rejects decision-making based on experience and intuition and values the establishment of improvement methods based on quantitative and concrete data. In this article, simulation is applied to the work plan as part of the production planning in shipyards. To this end, the work planning processes and planning systems are analyzed. Based on this analysis, a simulation model and application system are suggested. By using the results obtained in this study, it is expected that shipyards can construct cycles for establishing, simulating, and analyzing work plans, enabling the establishment of more precise production plans.

 • 44.
  Lidberg, Elis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Andersson, Marcus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Industrialisering inom SME – Identifiering av arbetssätt och utmaningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten var att beskriva och analysera hur små och medelstora företag, SMF, från Sverige arbetade med industrialisering av nya produkter i sina produktionssystem, och hur SMF arbetade och kopplade digitalisering och hållbarhet till industrialiseringsprocessen. En kvalitativ studie genomfördes vilken inkluderade 9 respondenter från 7 olika företag. Genomgående har en litteraturstudie genomförts, där resultatet från intervjuerna jämfördes och analyserades mot den teoretiska bakgrunden från litteraturstudien. Resultatet visade att samtliga av de studerade företagen arbetade med industrialisering på ett liknande sätt och att företagen hade liknande förhållningssätt till hållbarhet. Det fanns skillnader i hur de studerade företagen arbetade med digitalisering, där några av företagen såg stora möjligheter och där några ansåg att digitalisering inte var speciellt användbart i deras verksamhet. Utvecklingssområden observerades i industrialiseringsprocessen och förbättringsförslag gavs över hur industrialiseringen skulle kunna utvecklas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Linderson, Sara
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Birkie, Seyoum Eshetu
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Bellgran, Monica
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Success factors for rapid roll-out of a lean method change: a pharmaceutical manufacturing case study2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ways of coping with the complexity of implementing lean production in Multinational Corporation diverge. Successful knowledge transfer within corporations’ network of production plants is of major importance. One way to roll out programs with changes rapidly is through top management commitment. The paper reports from an industrial case study exploring the characteristics, as well as issues and success factors, of a roll-out program to implement a standard. Important factors were identified, such as early involvement of stakeholders, type of knowledge transferred, involvement at both group and individual level, and to secure external deliveries prior to initiation of the program.

 • 46.
  Liu, Hongyi
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Fang, Tongtong
  KTH.
  Zhou, Tianyu
  KTH.
  Wang, Yuquan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Wang, Lihui
  Deep Learning-based Multimodal Control Interface for Human-Robot Collaboration2018Ingår i: 51st CIRP Conference on Manufacturing Systems, Elsevier, 2018, Vol. 72, s. 3-8Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In human-robot collaborative manufacturing, industrial robot is required to dynamically change its pre-programmed tasks and collaborate with human operators at the same workstation. However, traditional industrial robot is controlled by pre-programmed control codes, which cannot support the emerging needs of human-robot collaboration. In response to the request, this research explored a deep learning-based multimodal robot control interface for human-robot collaboration. Three methods were integrated into the multimodal interface, including voice recognition, hand motion recognition, and body posture recognition. Deep learning was adopted as the algorithm for classification and recognition. Human-robot collaboration specific datasets were collected to support the deep learning algorithm. The result presented at the end of the paper shows the potential to adopt deep learning in human-robot collaboration systems.

 • 47.
  Löf, Mats
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Fransson, Sebastian
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Analys & kartläggning av provprocessen på Scania Tekniskt Centrums transmissionsutveckling2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att mäta hur effektivt aktiviteter och processer utförs för att lokalisera förbättringspunkter är både svårt och komplext på en utvecklingsavdelning. Förbättringsmöjligheterna står i relation till hur väl de anställda är benägna att förmedla upplevelser av processerna, vad som kunde gjorts annorlunda för att korta ned delprocesserna inom avdelningen men likväl tvärfunktionellt.

  Utförandet av examensarbetet har varit förankrat på Scania Tekniskt Centrums avdelning för transmissionsutveckling. Fokus har legat på att, genom kartläggning av provprocessen och dess aktiviteter utföra en fallstudie mellan tidigare utförd dokumentation och pågående ärende för att se om liknande problematik upprepas och på så vis pekar på att inga förbättringsåtgärder implementerats sedan föregående version växellådor.

  Genom att analysera orsaker som ligger till grund för att provobjekt inte utnyttjas effektivt, utvärderades om ett gemensamt arbetssätt saknades och om implementering avstandardiserade arbetssätt skulle kunna medföra minskade ledtider samt säkra att informationsflöden inte faller bort. En nulägeskartläggning utfördes genom intervjuer och observationer för att under bearbetning sedan analyseras och belysa hur tillvägagångssätt ilika aktiviteter mellan grupper skiljer sig.

  Resultatet av fallstudien blev grunden till att ett ramverk för hur definitioner i förhållande till provobjektets värdeskapande-, icke värdeskapande men nödvändiga- och icke värdeskapande aktiviteter skapades. Detta för att möjliggöra framtida mätbarhet av provobjektens effektiva utnyttjande då definitionen tidigare inte varit klar. Definitionerna står i relation till teorin om slöseri men är anpassad till provobjekten i samråd med Scaniaanställda. Av studien kunde författarna med hjälp av hängiven personal peka påbrister i och emellan provprocessens aktiviteter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  M. Kösanlioglu, Jiyan
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Emad, Mark
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Global affärsmodellering och digitalisering2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande examensarbete har genomförts inom Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik, Industriell Ekonomi och Produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Hållbar Produktionsutveckling. Studien har utförts på uppdrag av Alfa Laval Lund AB, vid enheten Business Unit GPHE, under vårterminen 2019.

  Målet med detta arbete har varit att utföra en kartläggning av intressenter i det digitala ekosystemet, identifiera kundbehov och aktörer på marknaden inom området prediktivt underhåll och uppkopplade produkter samt att definiera möjliga affärsmodeller. Alfa Lavals förväntningar av projektet har varit att resultatet skall understödja uppfyllelse av kundernas behov samt att bolaget skall erhålla en överblick av det digitala ekosystem som idag växer fram.

  Under genomförandet har metoder såsom research av intressenter samt intervjuer varit centrala. Efterforskningar av bolag har skett med avsikten att utforma en kartläggningsmodell. Intervjuer med aktörer och slutkund har varit till stöd för att undersöka i vilka fall uppkoppling skapar kundvärde samt för att få en helhetssyn kring andra spelares strategier inom digitaliseringen. Litteraturstudier har omfattat information beträffande Internet of Things, Connectivity, Industri 4.0, prediktivt underhåll samt affärsmodellering.

  Resultatet har visat att de mest förekommande kundbehoven är statusmonitorering av utrustning, prediktivt underhåll och högre produktivitet med flera, vilka alla har anknytning till att kunden vill minska sina kostnader. För det digitala ekosystemet kan det konstateras att det aktuella läget är ganska splittrat samt att det ständigt dyker upp nya lösningar och spelare som försöker positionera sig på marknaden. Studien visar likaledes att uppkopplingen till internet bidrar till uppkomst av nya erbjudanden i form av tjänster, varför det förekommer ett ökat behov av att implementera nya serviceinriktade affärsmodeller med nya intäktsströmmar baserade på prenumerationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Mallari, Joy
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Penttilä, Roine
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Design för möbler i framtidens förskola – Ett möbelset som främjar lärandet2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete var att ta fram ett koncept på möbelset som passar in i framtidens förskolor, samt att leverera CAD-modeller och tillverkningsunderlag. Detta möbelset skall enligt en kvantitativ definition kunna främja för lärandeförmågan hos användaren, med tanke på funktion, säkerhet, och tillgänglighet.

  Uppgiften startades med Furneas initiativ att ta sig in på möbelmarknaden i Mellansverige och Stockholmsområdet med en ny produkt som kan möta de behov som kännetecknas av framtidens hållbara förskolor.

  Arbetet gjordes i fyra olika faser; planering, faktainsamling, genomförande, och analys.

  I planeringsfasen fastställdes strukturering och metodik av hela arbetet.

  I faktainsamlingsfasen gjordes litteraturstudier med avseende på pedagogiska inriktningar, miljö, säkerhet, ergonomi, och material. Det gjordes även intervjuer av förskolepedagoger angående nuvarande användning av bord i förskolan, och på företag rörande möbeltillverkning och förskolor.

  Genomförandefasen använder den insamlade datan för att skapa en funktionsanalys och kravspecifikation på möbelns design, och sedan komma fram med koncept på möbelsetet. I fasen ingår även att konstruera koncepten med CAD och 3D-printing.

  Analyser användes för att få fram konceptet som bäst möter användarens behov och modifiera konceptet till det slutgiltiga resultatet. För detta används sållningsmatriser, simuleringsprogram för att göra hållfasthetsberäkningar, samt DFMEA, en felorsaksanalys för produktutveckling.

  Resultatet av detta arbete presenteras med figurer och beskrivningar av möbelsetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Marteleur, Jonatan
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Mannberg, Niklas
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Hållbar produktionsutveckling (ML).
  Vidareutveckling av doseringsmodul för Dosis®2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dosis® är en digital doseringsask från Victrix AB som med hjälp av en inbyggd datorenhet kan ställas in för att påminna patienter om doseringstillfällen genom alarm, röstmeddelande och vibration. För att vidareanpassa Dosis® till patienter med kognitiva nedsättningar vill Victrix AB implementera en låsfunktion till doseringsfacken. Facken skall endast kunna öppnas under doseringstillfällen för att undvika felmedicinering.

  Detta arbete fokuserar på att skapa underlag för utvecklingen av denna låsfunktion till Dosis®. Genom att bryta ned låsets funktion i delfunktioner har koncept strategiskt kunnat utvecklas. Genom ett morfologiskt schema har utvalda konceptfragment från alla låsets delfunktioner slutligen kombinerats till sex potentiella lösningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 av 76
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf