Change search
Refine search result
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Annadotter, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Vilka är orsakerna till ett ökat behov av bostäder till Helsingborgs bostadssociala program och hur ska bostadsbehovet lösas?: En förstudie.2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Helsingborgshems formulering av problemet som denna rapport adresserar är att man önskar få besked av socialtjänsten, i detta fall Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen, hur behovet av en utökning av det bostadssociala programmet ser ut. Hur många lägenheter per år är behovet och vilka klienter eller klientgrupper hos förvaltningarna är det som har behovet?

   

  Inom Helsingborg stad är det Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård- och Omsorgsförvaltningen och Fastighetsförvaltningen som samarbetar inom ramen för det bostadssociala programmet. Fastighetsförvaltningen fungerar som spindeln i nätet, administrerar och fördelar remisser från förvaltningarna på de lägenheter som ställs till socialtjänstens förfogande av Helsingborgshem och privata fastighetsägare.

   

  Från den 1 januari 2015 har socialnämnden och dess förvaltning samordningsansvaret för det bostadssociala programmet.

   

  I intervjuerna har framkommit att gruppen av försörjningsstödstagare som saknar övrig social eller ekonomisk problematik inte är ny för Socialförvaltningen utan har funnits länge, att man inte vet om gruppen har ökat eller inte samt att man har svårt att bedöma hur många personer som utgör behovet av en utökning av det bostadssociala programmet. Socialförvaltningen uppger ändå att det kan röra sig om ca 50 personer eller fler. Man betonar att siffran är en grov uppskattning och att man vill återkomma om antalet. Fastighetsförvaltningen bedömer sitt behov till ca 40-50 personer. Dessa personer har enligt förvaltningarna ingen så kallad bostadsproblematik, innebärande att personerna inte har någon belastning som gör att de inte kan uppfylla hyreslagens krav på en hyresgäst. Dessa personer skulle enligt nuvarande regler vara kvalificerade för ett förstahandskontrakt med hyresgaranti inom det bostadssociala programmet. Arbetsmarknadsförvaltningen uppger att de inte har något utökat behov av lägenheter med hyresgarantier inom det bostadsociala programmet.

   

  Ett urval reflektioner, slutsatser och rekommendationer är:

   

  • Hemlösheten i Sverige idag kan till stor del förklaras av en mängd dysfunktionaliteter på strukturell och institutionell nivå i samhället, se avsnitt 3 och Appendix 2. En kompletterande förklaring av den pågående snabba ökningen av hemlösheten är den internationella flyktingkrisen och antalet asylsökande som kommer till Sverige.
  • Helsingborgs stad har ett upparbetat och välfungerande system för det bostadssociala programmet som berörda förvaltningar nu ser över med syftet att åstadkomma ett ännu bättre system för det bostadssociala programmet. Enligt uppgift (feb 2016) finns ett förslag från arbetsgruppen som innebär smärre justeringar av programmet eftersom man i stort är nöjda med gällande ordning.
  • Helsingborgs stad behöver kommunicera med, informera och engagera fler privata fastighetsägare i staden att delta i det bostadssociala programmet och att bidra med lägenheter motsvarande sin marknadsandel av hyresmarknaden i Helsingborg. Det bedöms här som nödvändigt för att uppnå stadens mål: att minska segregation och utanförskap. Vid behov kan staden använda verktygen markanvisningar och exploateringsavtal för att få även nyproducerade lägenheter till det bostadssociala programmet.
  • Relevant och korrekt statistik behöver föras av och kommuniceras mellan alla parter i det bostadssociala programmet, det vill säga förvaltningarna och fastighetsägarna.
  • Den kommunala hyresnormen behöver höjas för att möjliggöra lägenheter med hyresgaranti i fler bostadsområden.
  • Socialförvaltningen i Helsingborg har svårt att bedöma behovet av fler hyreslägenheter med hyresgaranti. De problem som orsakar svårigheter av en behovsbedömning behöver identifieras, kommuniceras och lösas.
  • Bygg fler hållbara bostäder, även till låginkomsttagare. Öka konkurrens och innovation i nyproduktion och på bostadsmarknaden.
  • Ingen av förvaltningarna har identifierat vilka klientgrupper som står för det ökade behovet av hyreslägenheter med hyresgaranti.
 • 2.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Blomé, Gunnar
  Malmö Högskola/ Malmö University.
  Uthyrningspolicy-jämförelse och diskussion av uthyrningsregler i nio bostadsföretag med fördjupning för Landskrona Stad2014Report (Other academic)
 • 3.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Blomé, Gunnar
  Malmö Högskola, Urbana studier.
  Uthyrningspolicys och förmedlingsstrategier i kommuner och bostadsföretag2015In: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. En antologi: Uthyrningspolicys och förmedlingsstrategier i kommuner och bostadsföretag / [ed] Hans Lind och Kristina Mjörnell, Sustainable Integrated Renovation, Rapport 2015:4 , 2015, 1, p. 151-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antologin om social hållbarhet har skrivits inom ramen för den starka forskningsmiljön om hållbar integrerad renovering, SIRen. De som bidragit till antologin kommer både från akademi, institut och näringsliv och representerar olika discipliner och aktörer. Vi vill främst tacka alla författare som har varit med och bidragit med sin värdefulla kunskap och sina perspektiv på vad social hållbarhet kan innebära. Vi vill också passa på att tacka de deltagande företagen och organisationerna som aktivt deltar med sin kompetens, erfarenhet och egen tid. Sist men inte minst vill vi tacka Forskningsrådet Formas för värdefullt stöd som gjorde det möjligt att författa bidragen, redigera texter och trycka antologin. Hans Lind, professor på KTH och Kristina Mjörnell, senior forskare på SP och adjungerad professor på LTH har ansvarat för redigering och sammanställning av antologin. Margareta Widegren har lagt in texterna i en gemensam form och Louise Quistgaard och Jenny Lööf på SP har gjort framsidan så att antologin har fått en fin layout.

 • 4.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Werner, Inga Britt
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan: Arbetsrapport 3: Ekonomiska investeringar i Dalen och Östberga2014Report (Other academic)
 • 5.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Werner, Inga Britt
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Motiv för inflyttning till Dalen och Östbergahöjden samt inflyttades värdering av områdena: Arbetsrapport nr 5 i projektet Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna studie är att få kunskaper om varför man flyttar till Östbergahöjden och Dalen samt vilka kvaliteter och eventuella problem de nyinflyttade upplever i respektive område.

   

  Metoden för att erhålla svar på frågorna är skriftliga enkäter där inbjudan att delta i en webbaserad enkät sändes ut via brev till personer som flyttat in till Östbergahöjden respektive Dalen under år 2014. Data på inflyttade personer 2014 erhölls från SPAR. Såväl brevet med inbjudan som enkäten var på både svenska och engelska.

   

  Antalet inflyttade år 2014 var 341 personer i Östbergahöjden och 320 personer i Dalen. Svarsfrekvensen efter två påminnelser blev totalt ca 12% i båda områdena, en mycket låg siffra.

  En analys av delgrupper av svarande indikerar att de som svarat kan anses vara representativa för de som har köpt en bostadsrätt eller fått en hyresrätt i respektive område.

   

  Priserna på bostäderna i Dalen och Östbergahöjden uppfattas som billiga och prisvärda. Det är den mest omnämnda orsaken för flytt till båda områdena. Man har kunnat köpa sin bostad eller köpa en större bostad. Man har i båda områdena i viss utsträckning flyttat från hyresrätt till bostadsrätt vilket talar för att områdena till del har fungerat som ett insteg på bostadsrättsmarknaden för de inflyttande.

  De svarande i båda områdena tillsammans bedömer att bostadsområdet de bodde i tidigare var tryggare, hade bättre rykte, att man hade bättre förtroende för grannar, att man tog mer hänsyn till varandra och att man höll mer rent och snyggt. Svaren per område visar att man i Östbergahöjden upplever att trygghet och områdets rykte är de faktorer där skillnaderna är störst och negativa jämfört med det bostadsområde där man bodde innan flytten.

  Att läget är centralt med goda kommunikationer och bra service är det näst mest omnämnda orsaken till varför man flyttat in, både för Dalen och Östbergahöjden. Andra ofta omnämnda orsaker till att flytta till Dalen är: ”nära natur, grönt”; ”trevligt område, fin arkitektur”; ”barnvänligt, bra skola, dagis ”samt att ”vänner, släkt har rekommenderat området”. Andra ofta nämnda orsaker att flytta till Östbergahöjden är att man ”flyttar ihop eller isär”; ”flyttat med släkt och familj” samt ”fick möjligheten; var tvungen”.

  Det bästa med att bo i både Dalen och Östberga är att områdena ligger nära Stockholms centrum. För Dalen omnämns också ”nära natur”; ”trevliga grannar, bra gemenskap”; ”trevligt område, ”fina innergårdar” samt ”bra lägenhet, stor lägenhet, billigt att bo”.

  Det mest omnämnda problemet med att bo i Östbergahöjden är ”anlagd brand”. Därefter kommer ”ungdomsgäng, knark, störande beteende, otryggt”, vilket också är de problem som omnämns mest i Dalen. I Dalen kommer därefter ”nedskräpning, dålig sophantering” samt ”dålig bostadskvalitet, planlösning, ljudisolering”.

  I Dalen upplever man att tex ungdomskriminaliteten minskat och att befolkningen håller på att gentrifieras. I Östbergahöjden fortsätter problemen med kriminalitet och bränder vilket oroar de boende. Östbergahöjden ser ut att lida större brist på socialt förtroende, gemenskap och samarbete än Dalen.

 • 6.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Werner, Inga Britt
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Sammanfattande rapport: Projekt Grannskapseffekter på områdesnivå-en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan2017Report (Other academic)
 • 7.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management.
  Werner, Inga Britt
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment.
  Hungria Gunnelin, Rosane
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management.
  Bostadsrättsprisernas nivå och utveckling i Dalen och Östberga, åren 2005 - 2012: Arbetsrapport nr 2 i projekt Grannskapseffekter på områdesnivå - en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan2014Report (Other academic)
 • 8.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Werner, IngaBritt
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Bostadsrättsombildning i allmännyttan: Delproejkt 4 Socialt Kapital: Delrapport. Redovisning av undersökningsfas 12009Report (Other academic)
 • 9.
  Björklund, Kicki
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Klingborg, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Correlation between negotiated rents and neighbourhood quality: A case study of two cities in Sweden2005In: Housing Studies, ISSN 0267-3037, E-ISSN 1466-1810, Vol. 20, no 4, p. 627-647Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to analyse whether or not differentiated rents reflect differences in neighbourhood quality in housing of similar quality and age in two target cities in Sweden. The system for rent setting in Sweden is partly based on a process of negotiation in which the annual change in actual rents is an outcome of negotiations between the local branch of the Swedish Union of Tenants and local municipal housing companies. One possible outcome of these negotiations could be change to the rental structure in the different neighbourhoods within the municipality. By allowing differences in negotiated rent outcomes in different neighbourhoods, a better relationship of rent level to tenant perception of neighbourhood quality can be achieved. It is the understanding of the authors that in a number of local-housing-market rent negotiations over the last decade, the parties involved have agreed on the need for and have consciously aimed towards making such adjustments. In this paper, regression analysis has been used to analyse data about rent levels for residential units from two cities in Sweden, namely Gothenburg and Lulea. It can be concluded that differentiated rents are indeed present, hence the existing rent-setting system in Sweden can be used to improve the relationship between rental structure and neighbourhood quality.

 • 10.
  Bohman, Mats
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Klingborg, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Natural Vacancies under Monopoly on Local Submarkets for Rental Housing2009Report (Other academic)
 • 11.
  Klingborg, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Housing Vacancies and Rents in a Rent Controlled Market: the Case of Sweden2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 12.
  Klingborg, Kerstin
  KTH, Superseded Departments, Real Estate and Construction Management.
  Vakanser på bostadsmarknaden: i praktik och teori2001Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis treats the problem of vacancies in the rental housing market. THe first part of the thesis consists of an empirical study aimed at enlighten how the vacancies are handled by Swedish Municipal Housing Companies between the years 1990 and 1994. THe data is collected through a postal survey which was sent to a choice of Swedish Municipal Housing Companies, namely those companies with a high overall vacancy rate so that it could be expected that these companies have a vacancy problem. The results of the survey is structured in a way that make them possible to relate to economic theory and conduct an analysis in terms of what kinds of adjustments have been made by the companies as a response to exogenic changes on the local housing market.

  IN a descriptive part of the results, it becomes clear that housing vacancies are concentrated to certain submarkets, which means that on these submarkets the vacancy rate can be very high. The submarkets are characteristically neighbourhoods built either during the sities, the so called million homes programme, which often means a less attractive location or appearence, or neighbourhoods built later which often means high rents. The companies handle the vacancies in a way that can be explained by the market models monopolistic competition as well as monopoly. Price adjustments are conducted as different forms of price discrimination, for instance lower rents for young people. THe companies have demolished apartments, which is a quantity adjustment. Demolitions have been used to a surprisingly great extent. Three percent of the total stock of these companies has been demolished during a period of five years.

  THe statistical analysis shows that a lowered rent has no connection with changes in demand bur it has connection with changes in supply in fomrs of an increased number of apartments in nearby substitute markets, for instance an increase of condominiums and rental apartments owned by other municipal housing companies. Several results of the statistical analyses implies that the market structure is of importance when predicting how a municipal housing company will act in situations demanding price- or quantity adjustments.

  A theoretically interesting result is that the companies have invented different forms of short-run quantity adjustments, for instance locking one bedroom in a two-bedroom apartment and lease it as a one-bedroom apartment. Among theorists there are different opinions on whether the short run supply curve for housing is fixed or not. The findings here could be an argument against a fixed short run supply curve.

  The second part of the thesis consists of a literature study. In analysing wellknown papers on vacancies it is found that although "the natural vacancy rate" is an established concept there is need for a definition. Therefore the concept is analysed and defined. Five related vacancy concepts are suggested: 1) observed vacancy rate, 2) natural vacancy rate in short run equilibrium, 3) deviation of vacancy rate in short run equilibrium, 4) natural vacancy rate in long run equilibrium and 5) deviation of natural vacancy rate in long run equilibrium.

  These concepts are useful in analysing vacancies whether the units are number of apartments or number of weeks. To measure vacancies in time is of great importance to be able to analyse vacancy persistence.

 • 13.
  Klingborg, Kerstin
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Werner, Inga Britt
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Studying Social Capital in Housing Neighborhoods, does Tenure matter?2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As in Sweden in general, the municipality owns a large share of the rental multi-family housing stock through its’ housing companies. At present tenants are offered the possibility to buy the houses or the real estate units, from the municipal housing companies, in the form of tenant-owners associations. This extensive process of conversion of tenure will have major influence on the Stockholm housing market, also in respects such as the relationships between residents and between residents and the society’s institutions.

  The aim of our study is to analyze whether social capital, here in forms of trust and reciprocal norms as well as the resulting collective action and conflicts, changes with conversing tenure.

  Our hypothesis is that changes will occur and that the tenure form ‘tenant-owner’s association’ will imply residents’ stronger participation in decision processes than in rental tenure, which in turn should increase the social capital among residents. On the other hand, factors like increased mobility, due to the opportunity to sell the apartment, or conflicts that may occur between residents who choose to continue renting their apartment and the tenant-owner’s association- can lead to a negative influence on social capital.

  The data are collected through telephone interviews with residents at two occasions: spring 2008 and spring 2010. Ten buildings in five suburban neighborhoods are chosen for the study, five of which will be, as is indicated right now, owned by tenant-owners associations and five that will continue to be owned by the municipal housing companies. This paper analyzes the results of 350 interviews during spring 2008. Methods used are cross tabulations with Chi-square and Mann-Whitney tests, factor and regression analyses.

  Results indicate that residents forming tenant-owners associations in order to buy their dwellings have more trust in neighbors in the neighborhood and politicians at local and municipality levels but less trust in the housing company and the neighborhood police than residents that will continue renting their dwellings. Also indicated are local versions of social capital that do not seem to be related to the conversion process.

 • 14.
  Lind, Hans
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Annadotter, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Björk, Folke
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Building Technology.
  Högberg, Lovisa
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Af Klintberg, Tord
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Building Technology.
  Sustainable Renovation Strategy in the Swedish Million Homes Programme: A Case Study2016In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 8, no 4, article id 388Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden has a large multifamily housing stock that was built between 1960 and 1975. An important current issue is how this stock can be renovated in a sustainable way. The article analyses a strategy used by a suburban municipal housing company that had clear social ambitions and offered the tenants three options of renovation: Mini, Midi and Maxi. Most tenants chose the Mini alternative which meant that they could afford to stay and that there was no increase in costs for the social authorities. An investment analysis showed that the Mini alternative had a positive net present value, but that the Midi and Maxi alternatives were more profitable. Even though there was no clear environmental focus in the renovation, energy use was reduced by 8%. As a conclusion, the study shows that a sustainable renovation is possible but that there are a number of conflicts between the different dimensions of sustainability.

 • 15.
  Lind, Hans
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Annadotter, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Björk, Folke
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Building Technology.
  Högberg, Lovisa
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  af Klintberg, Tord
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Building Technology.
  Sustainable renovation strategy in the Swedish Million HomesProgramme: A case study2014Report (Other academic)
 • 16.
  Werner, Inga Britt
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Annadotter, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Varför flyttar unga kvinnor från Gällivare?: Och vad kan samhällsplanering göra för att locka dem tillbaka?2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna studie har gjorts inom ramen för KTH:s forskningsprojekt kring stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare-Malmberget. Delstudien behandlar Gällivare-Malmbergets framtida utveckling utifrån frågan hur yngre välutbildad arbetskraft ska kunna attraheras att bo permanent och arbeta i kommunen, särskilt med yngre kvinnor i fokus.

 • 17.
  Werner, Inga Britt
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Kerstin, Klingborg
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Delprojekt 4- Socialt Kapital: En studie av ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt 2007-2010: Slutrapport2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den politiska majoriteten i Stockholms Stadshus tog i januari 2007 beslut om att hyresgäster som bildat bostadsrättsförening skulle erbjudas att köpa kommunalt ägda hyresfastigheter.

  Processen med ombildning av upplåtelseformer kommer att ha en betydande effekt på bostadsmarknaden i Stockholm, inte bara i termer av förändringar av utbud och efterfrågan av substitut: minskat utbud av hyreslägenheter och ökat utbud av lägenheter prissatta på marknaden i form av bostadsrätt utan också i termer av förändrad institutionell bas då upplåtelseformerna hyresrätt och gemensamt ägda bostäder i form av bostadsrätt är fundamentalt olika.

  Syftet med denna studie att undersöka och analysera huruvida det sociala kapitalet mellan boende i Stockholm förändras då upplåtelseformen för boendet förändras. Forskning visar att socialt kapital underlättar gemensamma handlingar. Att bilda bostadsrättsförening är ett exempel på en gemensam handling.

  Huvudhypotesen är att det sociala kapitalet i form av förtroende, normer och nätverk kommer att öka på grund av att ombildningen till bostadsrätt förutsätter samarbete mellan boende och deltagande i beslutsprocesser. Å andra sidan kan faktorer som skilda intressen orsaka konflikter mellan boende och istället minska det sociala kapitalet.

  Denna undersökning har pågått före och under ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt. Projekttiden har inte omfattat förvaltningsskedet efter ombildning till bostadsrätt.

  Projektets syfte – att studera hur förtroende, normer, samarbete och konflikter i nätverken bland boende påverkas av övergång från hyresrätt till bostadsrätt- kräver ett både explorativt och analytiskt angreppssätt.

  Strukturerade telefonintervjuer med boende har kombinerats med öppna intervjuer med nyckelpersoner i bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. Urvalet av fastigheter gjordes för att möjliggöra parvisa jämförelser mellan fastigheter med hyresrätt och fastigheter som var intresseanmälda för att ombildas till bostadsrätt. De jämförbara paren av fastigheter skulle vara så lika som möjligt i övriga avseenden, som läget i en viss förort, tillgång till service, kollektivtrafik och grönområden liksom beträffande storlek och lägenhetssammansättning.  Totalt 10 fastigheter har studerats före och efter den tänkta ombildningsprocessen. Telefonintervjuer med de boende gjordes i två omgångar, i juni 2008 och i november 2010.

  I analysskedet visade sig de parvisa jämförelserna inte vara möjliga då ombildningsprocesserna inte utvecklats enligt de indikationer som förelåg vid projektstart. Istället har analyserna genomförts utifrån fyra kategorier: ”ingen intresseanmälan”- tre fastigheter, ”köpstämma men ej köp”- fem fastigheter, ”köpt fastigheten”- en fastighet och ”endast intresseanmälan” -en fastighet.

 • 18.
  Werner, Inga Britt
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Klingborg, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  En studie av ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt 2007-20102011Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Werner, Inga Britt
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Klingborg, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Studying Social Capital in Housing Neighborhoods: Does Tenure Matter?2010Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Werner, Inga Britt
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Klingborg, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Studying Social Capital in Housing Neighborhoods: Does Tenure Matter?2010Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Wilhelmsson, Mats
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Centres, Centre for Banking and Finance, Cefin.
  Andersson, Roland
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Klingborg, Kerstin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Rent Control and vacancies in Sweden2011In: International journal of housing market and analysis, ISSN 1753-8270, Vol. 4, no 2, p. 105-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to analyze the effects of Swedish rent controls on observed vacancy rates for rental housing.

  Design/methodology/approach – Housing vacancy rates are unevenly distributed among Swedish municipalities. In large expansive municipalities, such as Malmö, Göteborg and Stockholm, vacancy rates are very low, while in declining or smaller municipalities such as those in the northern and interior parts of Sweden, vacancy rates are considerably higher. This implies welfare losses not only in growing municipalities with queues for rental apartments but also in municipalities that are shrinking since the controlled rents there are higher than market rents and cause higher vacancy rates than with market rents. The authors estimate the influences of various determining factors, such as population growth, population size, rent levels, construction, demolition and market orientation of rents, on the observed vacancy rates.

  Findings – The authors find that that these factors affect the vacancy rates differently depending on whether a municipality is large or small, growing or shrinking. Population growth, in percent per year, plays an important role in explaining the observed vacancy rates in declining regions.

  Research limitations/implications – A research task that remains to be done is to calculate the welfare losses due to rent higher than the market rent for municipalities in contraction.

  Practical implications – To reduce the welfare losses of rent control, both in expanding and contracting municipalities, economists' straightforward recommendation to deregulate the rent control should, in principle, be carried out.

  Originality/value – In many countries, rent control regulations are limited to cities, such as New York City. The paper shows that the Swedish rent control system however, applies nationwide, except for annual rent increases, which are set locally through negotiation.

1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf