Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Berggren Kleja, Dan
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Elert, Mark
  Kemakta Konsult AB.
  Gustafsson, Jon Petter
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Jarvis, las
  Markvetenskap, SLU.
  Norrström, Ann-Catrine
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Metallers mobilitet i mark2006Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  I rapporten beskrivs nuvarande kunskapsläge när det gäller metallers uppträdande imark. Riskbedömningar för metaller i förorenad mark diskuteras.De flesta metaller binds i viss utsträckning i marken, oftast genom olika ytreaktioner med markens organiska material eller med järn- och aluminiumoxider, ochibland även genom utfällningsreaktioner. I vilken omfattning detta sker beror avfaktorer som t.ex. pH, redoxförhållanden, löst organiskt material (DOC) i markvattnet, samt förekomst av konkurrerande joner. Det är också viktigt att beaktavilka former metallerna förekommer som i markvattnet. Komplexbildning medt.ex. DOC minskar i regel toxiciteten. För att bättre ta hänsyn till markkemiskaförhållanden i riskbedömningen bör geokemiska modeller komma till ökad användning.Metaller lösta i vattnet följer med när vattnet strömmar och kan transporterastill grund- och ytvatten eller tas upp av växter. Hur snabbt detta går beror, förutomkemiska och biologiska processer, även på en rad olika jordegenskaper. Till exempel innehåller vissa jordar s.k. makroporer vilka ger upphov till preferentiellt flöde.Detta innebär att en del av metallerna snabbare kan transporteras genom marken,förbi jordpartiklar där metallerna annars skulle bindas.De olika modeller som används för att beskriva påverkan av markförorening pågrundvatten kan delas in i två grupper: stationära modeller antar att källtermen ärkonstant och tar enbart hänsyn till den utspädning som sker i grundvattnet. Exempel på sådana modeller är den svenska riktvärdesmodellen, JAGG och RBCA. I detvå senare modellerna finns möjlighet att ta hänsyn till nedbrytning av organiskaämnen. Tidsberoende modeller antar en avklingande källterm och en tidsberoendetransport i grundvattnet, exempelvis RISC och TAC-modellen. För beräkning avtransport i grundvattnet tas hänsyn till flödes- och fastläggningsmekanismer somadvektion, dispersion och linjär sorption.Med hjälp av laktester kan man uppskatta den andel av metallföroreningen somär löslig i vatten. Denna information kan sedan användas för att beräkna adsorptionsparametrar (Kd-värden, m.m.) för spridningsmodeller. Laktester kan ibland gemissvisande resultat eftersom de orsakar utspädning av provet, bl.a. blir DOCkoncentrationerna alltför låga. Dessutom bör de inte användas för sulfidjordar.Geokemiska modeller kan användas för att förbättra tolkningen av laktester för attfå till stånd realistiska uppskattningar av Kd-värden.Det finns ett antal spridningsmodeller som kan användas för att bedöma riskenför spridning till grundvatten och ytvatten. De är kraftfulla verktyg som dock ännuinte använts i någon större utsträckning i Sverige. Detta beror på flera orsaker, bl.a.de hydrogeologiska förhållandena i Sverige, behovet av anpassningen av de modeller som är allmänt tillgängliga, svårigheter att ta fram bra dataunderlag samt ensvag tradition i att använda modeller och förstå modellresultat.Ett par angelägna forsknings- och utvecklingsinsatser är att ta fram bättre uppskattningar av metalladsorption i svensk mark, och att anpassa existerande spridningsmodeller för användning i riskbedömningar.

 • 2. Berggren Kleja, Dan
  et al.
  Svensson, Magnus
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Majdi, Hooshang
  Jansson, Per-Erik
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Langvall, Ola
  Bergkvist, Bo
  Johansson, Maj-Britt
  Weslien, Per
  Lindroth, Anders
  Pools and fluxes of carbon in three Norway spruce ecosystems along a climatic gradient in Sweden.2008In: Biogeochemistry, ISSN 0168-2563, E-ISSN 1573-515X, Vol. 89, no 1, p. 7-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an integrated analysis of organic carbon (C) pools in soils and vegetation, within-ecosystem fluxes and net ecosystem exchange (NEE) in three 40-year old Norway spruce stands along a north-south climatic gradient in Sweden, measured 2001-2004. A process-orientated ecosystem model (CoupModel), previously parameterised on a regional dataset, was used for the analysis. Pools of soil organic carbon (SOC) and tree growth rates were highest at the southernmost site (1.6 and 2.0-fold, respectively). Tree litter production (litterfall and root litter) was also highest in the south, with about half coming from fine roots (< 1 mm) at all sites. However, when the litter input from the forest floor vegetation was included, the difference in total litter input rate between the sites almost disappeared (190-233 g C m(-2) year(-1)). We propose that a higher N deposition and N availability in the south result in a slower turnover of soil organic matter than in the north. This effect seems to overshadow the effect of temperature. At the southern site, 19% of the total litter input to the O horizon was leached to the mineral soil as dissolved organic carbon, while at the two northern sites the corresponding figure was approx. 9%. The CoupModel accurately described general C cycling behaviour in these ecosystems, reproducing the differences between north and south. The simulated changes in SOC pools during the measurement period were small, ranging from -8 g C m(-2) year(-1) in the north to +9 g C m(-2) year(-1) in the south. In contrast, NEE and tree growth measurements at the northernmost site suggest that the soil lost about 90 g C m(-2) year(-1).

 • 3.
  Bertling, Sofia
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering.
  Odnevall Wallinder, Inger
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering.
  Leygraf, Christofer
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering.
  Berggren, Kleja D.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering.
  Occurrence and fate of corrosion-induced zinc in runoff water from external structures2006In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 367, no 2-3, p. 908-923Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper comprises data from an extensive cross-disciplinary research project aiming to elucidate the environmental fate of corrosion-induced zinc release from external structures. It includes an exposure assessment that provide long-term runoff rates, concentrations and chemical speciation of zinc, from 14 zinc-based materials exposed during 5 years in Stockholm, Sweden, and an effect assessment including bioavailability and ecotoxicity measurements, both at the immediate release situation and after soil interaction.Runoff rates of total zinc ranged from 0.07 to 2.5g Znm(-2) yr(-1) with zinc primarily released as the free ion for all materials investigated. The average effect concentration, causing a 50% growth reduction after 72h to the green algae Raphidocelis subcapitata, was at the immediate release situation 69 mu g ZnL-1. Upon interaction of runoff water with soil, which simulated 18 to 34years of exposure, the total zinc concentration was significantly reduced, from milligram per litre to microgram per litre levels. Simultaneously, the most bioavailable fraction of zinc in runoff, the hydrated zinc(II)-ion, decreased from more than 95% to about 30%. The major fraction, 98-99%, of the introduced total zinc concentration in the runoff water was retained within the soil. As long as the soil retention capacity was not reached, this resulted in zinc concentrations in the percolate water transported through the soil layer, close to background values and below growth inhibition concentrations for the green algae investigated. Zinc retained in soil was to a large extent (85-99.9%) extractable with EDTA, and available for plant uptake after 5 to 7months of ageing.

 • 4.
  Gustafsson, Jon Petter
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Oromieh, Aidin Geranmayeh
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Sjöstedt, Carin
  KTH, School of Chemical Science and Engineering (CHE), Chemistry, Applied Physical Chemistry.
  Persson, Ingmar
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute, Stockholm, Sweden.
  Chromium (III) and bismuth (III) complexation to organic matter: EXAFS Spectroscopy and equilibrium modeling2013In: Mineralogical magazine, ISSN 0026-461X, E-ISSN 1471-8022, Vol. 77, no 5, p. 1235-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The complexation of chromium(III) and bismuth(III) to organic matter was investigated by batch equilibrations with Suwannee River Fulvic Acid (SRFA) and with mor layer material (Risbergshöjden Oe). In the SRFA systems, 3 mM chromium(III) solutions were equilibrated with 9 g L-1 SRFA and equilibrated at different pH values ranging from 2 to 6. Characterization of the reaction products was made at MAX-Lab, Lund, Sweden, using Cr K-edge EXAFS spectroscopy at 5 989 eV. The spectra were interpreted using both conventional data treatment using EXAFSPAK and with wavelet transform (WT) analysis. The results show that chromium(III) formed monomeric organic complexes with SRFA. There was no evidence of polymerization with the exception of the particulate phase at pH 6, which was attributed to a limited extent of Cr(OH)3 formation.

  The mor layer material was equilibrated with chromium(III) and bismuth(III) solutions as a function of pH, time and competing ions (iron(III), aluminium(III), copper(II)). Again Cr

  K-edge and Bi L3-edge EXAFS spectroscopy was used, at 5 989 and 13 419 eV. The experiments showed a predominance of monomeric organic complexes for chromium(III). The sorption of chromium(III) was pH-dependent and to some extent found to be influenced by competition from aluminium(III) and copper(II). Chromium(III) complexation was found to be very slow at pH < 4, and equilibration times of three months or longer were required to reach equilibrium under these conditions. Concerning bismuth(III), complexation was quicker and found to be very strong, with more than 94 % bound at pH 1.2 at a high bismuth(III) loading. EXAFS spectroscopy showed that two complexes were involved, one monomeric and one di- or trimeric, with the latter being predominant at higher pH values, although it was present already at pH 1.2. In the organic bismuth(III) complexes, the bismuth(III) octahedron was found to be strongly distorted, which implies strong binding to organic acid functional groups. The complexation of bismuth(III) remained essentially unchanged even in the presence of a potent competitor such as iron(III).

  The results from the spectroscopic investigation and from the quantitative solution data were used to calibrate new and improved complexation models for the Stockholm Humic (SHM) and the NICA-Donnan models. In the case of the Stockholm Humic Model, both complexes as found by EXAFS spectroscopy were considered explicitly; this ensured the model to predict minimum competition effects in agreement with the laboratory results.

 • 5.
  Gustafsson, Jon Petter
  et al.
  KTH.
  Van Schaik, J. W. J.
  Kleja, Dan Berggren
  KTH.
  Persson, I.
  Mechanisms of iron(III) binding to organic matter and its competitive effect on trace metals2007In: Geochimica et Cosmochimica Acta, ISSN 0016-7037, E-ISSN 1872-9533, Vol. 71, no 15, p. A364-A364Article in journal (Other academic)
 • 6.
  Jansson, Per-Erik
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Svensson, Magnus
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Berggren Kleja, Dan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Gustafsson, David
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Simulated climate change impacts on fluxes of carbon in Norway spruce ecosystems along a climatic transect in Sweden2008In: Biogeochemistry, ISSN 0168-2563, E-ISSN 1573-515X, Vol. 89, no 1, p. 81-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A simulation study based on recent regional climate scenarios for Sweden investigated possible changes in carbon (C) dynamics and net ecosystem exchange (NEE) of Swedish Norway spruce forest ecosystems. Four sites, representative of well-drained soils in four regions, were included. Stand development was simulated for a 100-year rotation period using a coupled model describing abiotic and biotic processes in the soil-plant-atmosphere system. Two IPCC climate change scenarios, corresponding to a mean annual temperature increase of about 2 degrees C (A2) or 3 degrees C (B2) from the reference period 1961-1990 to a new period 2061-2090, were considered. Annual maximum snow depth decreased with the increase in air temperature, whereas maximum soil frost depth and mean annual soil temperature showed only small changes, especially for the sites in northern Sweden. Simulations suggested that in the warmer climate, gross primary production (GPP) increased by 24-32% in northern Sweden and by 32-43% in the south. In the north, the increase was related to the combined effect of air and soil temperature extending the growing season, whereas in the south it was mainly governed by increased N availability due to increased soil temperature. NEE increased by about 20% (A2) or 25% (B2) at all sites, more or less solely due to increased accumulation of C in the tree biomass (including harvest residues), since changes in soil C were small compared with the current climate. Both light use efficiency and water use efficiency were improved in the future climate scenarios, despite increases in atmospheric CO2 not being considered.

 • 7.
  Svensson, Magnus
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Jansson, Per-Erik
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Berggren Kleja, Dan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Modelling soil C sequestration in spruce forest ecosystems along a Swedish transect based on current conditions2008In: Biogeochemistry, ISSN 0168-2563, E-ISSN 1573-515X, Vol. 89, no 1, p. 95-119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The change of current pools of soil C in Norway spruce ecosystems in Sweden were studied using a process-based model (CoupModel). Simulations were conducted for four sites representing different regions covering most of the forested area in Sweden and representing annual mean temperatures from 0.7 degrees C to 7.1 degrees C. The development of both tree layer and field layer (understory) was simulated during a 100-year period using data on standing stock volumes from the Swedish Forest Inventory to calibrate tree growth using different assumptions regarding N supply to the plants. The model successfully described the general patterns of forest stand dynamics along the Swedish climatic transect, with decreasing tree growth rates and increasing field layer biomass from south to north. However, the current tree growth pattern for the northern parts of Sweden could not be explained without organic N uptake and/or enhanced mineralisation rates compared to the southern parts. Depending on the assumption made regarding N supply to the tree, different soil C sequestration rates were obtained. The approach to supply trees with both mineralised N and organic N, keeping the soil C:N ratio constant during the simulation period was found to be the most realistic alternative. With this approach the soils in the northern region of Sweden lost 5 g C m(-2) year(-1), the soils in the central region lost 2 g C m(-2) year(-1), and the soils in the two southern regions sequestered 9 and 23 g C m(-2) year(-1), respectively. In addition to climatic effects, the feedback between C and N turnover plays an important role that needs to be more clearly understood to improve estimates of C sequestration in boreal forest ecosystems.

 • 8.
  Svensson, Magnus
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Jansson, Per-Erik
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Gustafsson, David
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Berggren Kleja, Dan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water Resources Engineering.
  Langvall, Ola
  Lindroth, Anders
  Bayesian calibration of a model describing carbon, water and heat fluxes for a Swedish boreal forest stand.2008In: Ecological Modelling, ISSN 0304-3800, E-ISSN 1872-7026, Vol. 213, no 3-4, p. 331-344Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This study quantified major fluxes of carbon (C), heat and water, including uncertainty estimates, in a boreal forest in northern Sweden, using a process-based model (Coup-Model) and Bayesian calibration methodology. Coupled C, water and heat fluxes were described together with estimated uncertainties for all major components of the simulated C budget. Simulated mean gross primary production was 641 +/- 74 gC m(-2) yr(-1), total ecosystem respiration 570 +/- 55 gC m(-2)yr(-1) and net ecosystem productivity 71 +/- 37gCm(-2)yr(-1). Most high-resolution measurements were well described but some interesting exceptions arose between model and measurements, e.g. latent heat flux was overestimated and field layer (understory) root litter production underestimated. Bayesian calibration reduced the assumed prior parameter ranges in 30 of 33 parameters, thus reducing the uncertainty in the estimates. There was a high degree of couplings between different sub-models and processes in the model, highlighting the importance of considering parameters not as singularities but in clusters

1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf