Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 623
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Lindbohm, Adrian
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Actively Working with Sustainability: What are the Rewards?: Rewards, Premiums and the Future of Sustainability2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Global warming is becoming an increasingly pressured problem for the climate and worldeconomy. The trend and importance of sustainability is growing and is a heavily researchedarea. Real estate accounts for approximately 40% of global energy consumption and 33% ofcarbon emissions. Naturally, the potential and significance of sustainability is an increasinglyimportant topic within the sector.On the foundation of global climate change, this thesis aims to uncover the financial benefitsof active sustainability work for listed real estate companies on the Stockholm StockExchange. Previous research within the field has focused heavily on tangible sustainabilitywork and the effects on the property level rather than the company level by primarily usingquantitative research methods. This paper combines a quantitative and qualitative researchmethod to dig deeper into the market's view of financial effects given to real estate companiesworking actively with sustainability.The study commenced with a panel data regression model analysis where a dummy for activesustainability work in the form of membership in the organisation GRESB was used todetermine the financial effects of active sustainability work on the daily total return index.GRESB guides members in their work with sustainability where membership indicates a willto improve. Results landed in a random effects model which showed that GRESB is positiveand significant for daily total return index, explaining 3% of development. Results from thequantitative study were used in the qualitative research method when designing an interviewguide for semi-structured interviews.It can be concluded that active sustainability work has positive effects on the total return oflisted real estate companies in Sweden. Sustainability work differs in its effectiveness andsuitability depending on the real estate companies size and core business area. GRESB islikely to be an umbrella for other sustainability-related factors and future research shouldexpand the number of sustainability variables used for analysis. There is no universal workmodel for sustainability and every organisation needs to design their sustainability strategywith regards to their business. Organisations seeking sustainability rewards should aim to domore than the minimum needed; real estate companies at the top of sustainability brackets arethe ones receiving the highest portion of the rewards.

 • 2.
  Krantz, Evelina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Agila arbetsmetoder inom stadsutveckling: En utforskande fallstudie av arbetssättet i Nacka Stad2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med en kvalitativ metod undersöker studien det agila arbetssättet inom projektledning förstadsutvecklingsprojekt genom en fallstudie av Nacka kommuns projekt Nacka Stad. Studiensyftar till att identifiera och förtydliga problem och hinder en applicering av ett agilt arbetssättkan leda till och hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från litteratur om det agila arbetssättet ihandböcker och vetenskapliga artiklar – med hopp om att ge en djupare förståelse för agilaarbetsmetoder inom projektledning av stadsutvecklingsprojekt.Studien beskriver det agila manifestet och dess kärnprinciper, tillvägagångssättet för Scrumoch Kanban samt tittar på vad det innebär att ha en agil mentalitet. Genom detta formulerasatt essensen av ett agilt arbetssätt är att arbetsfördelningen sker i korta, regelbundna ochfrekventa cykler av tydliga uppgifter, där deltagandet av kunden och medarbetarna iplaneringsprocessen är centralt och strukturen av organisationen är i ‘teams’.Fallstudien visade att även om vissa agila metoder appliceras görs detta utan tydlig struktur.Det som kunde identifieras som agilt var att projektresultat i form av tidplan levererades oftaoch det nya arbetssättet gav en bättre överblick av helheten för delprojektledare. En nymötesplan visade agila element av att ha mer möten med kommunikation face-to-face för attfå snabbare beslut. Användandet av en digital Kanban tavla och en form av Scrum-mötenobserverades där en ’backlog’ av uppgifter delades ut mellan samordningsteamet.Scrum-mötena hade dock låg energi och fundamentala agila metoder såsom ’stand-upmeetings’ och Sprints applicerades inte. Full applicering av agila metoder visade sig svårt dåbeslutsprocesser var tröga och organisationen fortfarande hade en tydlig hierarkisk struktur.Fyra semi-strukturerade intervjuer utfördes som bekräftade observationerna. Upplevda hindermed agila metoder och att applicera dem beskrevs som att det saknades motivation ochstruktur.Studien mynnar ut i att det agila arbetssättet behöver förvaltas och att det i praktiken intefungerar att applicera agila metoder på ett i agilt sätt utan det behöver ske strukturerat och konsekvent för att ge önskat resultat om högre engagemang och en effektivare organisation.

 • 3.
  Karahan, Gözde
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  An Econometric Analysis of the Office Market Rent in Istanbul: Long-run Equilibrium Rent Estimation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Istanbul metropolitan area is the largest office investment made in Turkey. According to the CBRE ERIX data, the total office stock in Istanbul by the end of 2018 exceeded 7 million sqm. There is approximately 1 million sqm of pipeline figures. The biggest problem for office projects which in the hold-on status and under construction status, Turkey's economy is rapidly affecting office rents and tenants of office the selection criteria. In particular, high financing costs and construction costs increase the importance of predicting the rent figures in office investments. This degree project aims at contributing to the understanding of the Istanbul rental office market underlying mechanisms. The office market data will be analyzed between Q1 2005-Q4 2018 period. Long-term equilibrium rents will be reached for the Istanbul office market and examined sub-markets. With the econometric analysis method, the long-term causality for rent with employment, stock and vacancy will be examined. Short-term estimates will be made with an error correction model.

 • 4.
  Li, Xiaokuan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Asset-Backed Securitization of Chinese PPP Projects: Operating Mechanism and Current Difficulties2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Under the background that China's economy has entered the new normal, de-leveraging, structural adjustment, and resolution of various risks have become an essential part of macro-control. The unique advantages of PPP asset securitization make this tool widely recognized and respected by the government, enterprises, and investors. On December 21st, 2016, the National Development and Reform Commission and the China Securities Regulatory Commission jointly issued the Notice on Promoting the Asset Securitization of Government and Social Capital Cooperation (PPP) Projects in the Field of Traditional Infrastructure. This prompted the PPP asset securitization process to enter the express train. Therefore, it is particularly important to strengthen the research on the securitization of PPP assets.The author mainly uses the literature review method and a comparative analysis method to study the securitization of PPP assets. This paper first carries out theoretical research on PPP asset securitization, and then studies cash flow analysis theory, asset reorganization theory, risk isolation theory, and credit enhancement of PPP asset securitization; and then participates in the subject, operation model of PPP asset securitization, The operating mechanism is studied; the related cases are used to analyze the cases, and then the research conclusions are drawn, and policy recommendations are proposed. It was found that PPP asset securitization can improve the creditworthiness of the issuer and reduce the issuance cost. Further suggestions include strengthening cash flow management for PPP asset securitization projects; encouraging enterprises to restructure assets through PPP asset securitization; strengthening risk control of PPP asset securitization projects; strengthening statutory construction; Change government functions.

 • 5.
  Sandgren, Marie
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Att leda projekteringsgruppen: En studie om projekteringsledares förmågor att leda projekteringsgruppen och vilka utmaningar som ställs på projekteringsledare med digitala arbetssätt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällsbyggnadssektorn står inför många utmaningar. Inte minst har fokus legat på att reduceratid och öka kvalitet i byggprojekt. Dessutom sker en utveckling inom digitalisering. Nya digitalaverktyg och tekniker kräver nya arbetssätt och utmanar nu den bransch som länge ansetts varabåde konservativ och karaktäriserad av låg produktivitet.Ett byggprojekt involverar aktörer av flera slag där beställare, projektledare, projekteringsledareoch produktionsledare är några av de mest självklara rollerna. För att möta utvecklingen krävs detförändringar i arbetssätt och förhållningssätt för dessa positioner. I detta examensarbete studerasförmågor som en projekteringsledare bör besitta för att kunna leda projekteringsgruppen somockså står inför nya digitala arbetssätt. Projekteringsprocessen studeras som processen där inputförvandlas till output under ett konstant flöde av informationsutbyte som slutligen resulterar i envärdeskapande produkt för beställaren. Dessa tre koncept har ledarskapet inomprojekteringsledning sina rötter inom.Examensarbetet utförs som en kvalitativ studie där syftet är att undersöka projekteringsledaresförmågor att leda projekteringsgruppen samt hur rollen och ledarskapet påverkas avdigitaliseringen med BIM och VDC. I studien studeras projekteringsledares roll utifrån att leda,samordna och hantera människor och information. BIM studeras som samlad och delad digitalinformation i en virtuell modell som kan användas som ett arbetssätt. VDC studeras som enstrategi för att integrera virtuella modeller och ett arbetssätt inom projekteringsprocessen för atteffektivisera och underlätta samtliga aktörers arbetsuppgifter genom att använda BIM och följaICE.Utifrån studiens resultat kan sägas att det generellt finns sex olika områden med förmågor som enprojekteringsledare bör besitta för att leda projekteringsgruppen; 1) erfarenhet inom projekteringeller produktion, 2) ledarskapsförmåga, social kompetens och engagerad, 3) beslutsförmåga, 4)generalist, 5) organiserad, tydlig och insatt samt 6) lyhörd. Examensarbetet visar att samarbete är en väldigt viktigt del för en lyckad projekteringsprocess. Vidare, påvisas att det efterfrågas forumdär projektörer kan projektera tillsammans. Därför bör projekteringsledare samlaprojekteringsgruppen i större utsträckning för en lyckad projekteringsprocess. Examensarbetetpåvisar att projekteringsledare ställs inför utmaningar att planera och styra projekteringsprocessenutifrån BIM och VDC. De möter förändringar av roller och ansvarsfördelning samt svårigheter attstyra ICE-möten. Projekteringsledare bör vara ”vakna på nya professioner” och hålla kvarprojekteringsgruppen mot slutmålet istället för den digitala modellen.

 • 6.
  Melander, Elvira
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Ekeroth, Linn
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Att producera kulturbärare: En undersökning av hur traineer har formats för att sprida ett bolags företagskultur2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företagskultur är en framgångsfaktor för ett bolags ekonomiska såväl som sociala hållbarhet, och har en direkt påverkan på medarbetarnas motivation och tillfredsställelse. Kulturen förstärks och sprids bland annat av kulturbärare, förebilder som visar vägen i osäkra eller kritiska situationer. Tidigare studier kring framstående ledares möjlighet att påverka företagskulturen finns, men teorin menar på att kulturbärarna kan finnas inom ett bolags samtliga nivåer, oavsett innehav av ledande befattning. Denna uppsats ämnar därför till att undersöka vilka som av medarbetarna uppfattas vara kulturbärare, vad som kännetecknar dessa och vad som har format traineer, som är medarbetare utan ledande befattning, till att bli kulturella förebilder.För att erhålla nödvändig information har ett entreprenadbolags företagskultur och dess kulturbärare undersökts. Ett större antal kortare intervjuer genomfördes för att erhålla info kring vilka medarbetare som ansågs vara kulturbärare. Framkomna kulturbärares kännetecken och bakomliggande orsaker till varför/hur de har formats till kulturella förebilder undersöktes därefter genom ett färre antal djupare intervjuer, med såväl tjänstemän och representanter från bolagets ledning. Detta med fokus på de kulturbärare utan ledande befattning, vilket i dessa fall visade sig vara bolagets traineer. Resultatet ger tillsammans med tidigare forskning och teorier underlag till studiens slutsats.Undersökningen visar att framstående ledare ofta anses vara kulturbärare, men att andra medarbetare på andra nivåer även kan anses vara kulturella förebilder. Kulturbärare kännetecknas av förmågan att påverka andra medarbetares uppfattning om bolaget, är stolt över sitt arbete och innehar egenskaper som värderas högt inom kulturen. En ny upptäckt är att kulturbärare även kan påverka kulturen negativt, något som inte beskrivs i teorin. Vidare har nya iakttagelser gjorts gällande hur en kulturbärare, utan ledande befattning, kan växa fram. Vissa faktorer har då visat sig vara nödvändiga, som exempelvis; tillhörighet i en tydlig grupp samt kombinationen mellan att sakna tidigare erfarenheter och handledning av andra tydliga kulturbärare och/eller framstående ledare. Tecken på att bolag medvetet kan producera kulturbärare hittas även.

 • 7.
  Ahnlén, Fredrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Geodesi och satellitpositionering.
  Automatic Detection of Low Passability Terrain Features in the Scandinavian Mountains2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  During recent years, much focus have been put on replacing time consuming manual mappingand classification tasks with automatic methods, having minimal human interaction. Now it ispossible to quickly classify land cover and terrain features covering large areas to a digital formatand with a high accuracy. This can be achieved using nothing but remote sensing techniques,which provide a far more sustainable process and product. Still, some terrain features do not havean established methodology for high quality automatic mapping.The Scandinavian Mountains contain several terrain features with low passability, such asmires, shrub and stony ground. It would be of interest to anyone passing the land to avoid theseareas. However, they are not sufficiently mapped in current map products.The aim of this thesis was to find a methodology to classify and map these terrain featuresin the Scandinavian Mountains with high accuracy and minimal human interaction, using remotesensing techniques. The study area chosen for the analysis is a large valley and mountain sidesouth-east of the small town Abisko in northern Sweden, which contain clearly visible samplesof the targeted terrain features. The methodology was based on training a Fuzzy Logic classifierusing labeled training samples and descriptors derived from ortophotos, LiDAR data and currentmap products, chosen to separate the classes from each other by their characteristics. Firstly,a set of candidate descriptors were chosen, from which the final descriptors were obtained byimplementing a Fisher score filter. Secondly a Fuzzy Inference System was constructed usinglabeled training data from the descriptors, created by the user. Finally the entire study area wasclassified pixel-by-pixel by using the trained classifier and a majority filter was used to cluster theoutputs. The result was validated by visual inspection, comparison to the current map productsand by constructing Confusion Matrices, both for the training data and validation samples as wellas for the clustered- and non-clustered results.The results showed that

 • 8.
  Börjesson, Alexandra
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Geodesi och satellitpositionering.
  Automatic Generation of Levels of Detail: A Study on the Swedish National Road Database2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  When creating a map, the amount of data and which geographical information chosen to bepresented are decided based on the purpose of the map. Trafikverket is responsible for theNational Road Database that is a reference road network with a large amount of dataconnected to it. The database is built at a carriageway level where several links can be usedto represent a single road. In this thesis the database has been studied as well as thepossibilities to create an automatic workflow that creates a generalisation to road level. Someapplications and analyses that use this database are requesting input data of a higher level ofdetail. It is also found important from a cartographic point of view. Possibilities to create alinear referencing for the data between the different levels was studied as well, to make theupdates between the levels easier and not having the need to maintain two differentdatabases. It would make it possible to inherit attributes and the generic features connectedto the network.The first fully automated workflow for a generalisation of an entire map was developed in theNetherlands in 2014. Several other agencies in Sweden and Norway are currently working ongeneralisations as well and using different approaches. Statens Vegvesen, which is theNational Road Agency in Norway, has already implemented the different levels of detail intheir road database. Lantmäteriet currently has a project where their goal is to create a fullyautomated map to easily change to a larger scale.After studying the programs used in other generalisations and which programs Trafikverketnormally use, FME and ArcGIS were chosen to be used in this thesis. A small study area waschosen, and the proper data was collected from the National Road Database. The study wasconducted by a set of experiments and trying different parameter values in order to obtain asatisfactory result.Three different areas where studied, where the goal was to find a sequence of functions thatsuccessfully generalised all the areas. The areas were parallel roads, complex intersectionsand roundabouts. The result consists of a suggested workflow, but alterations hade to bemade manually since it was not possible to find a fully automated generalisation for the areachosen. Therefore, a set of functions and tools that could be developed were collected as wellin the end to make a more automated workflow possible.The result found in this thesis show that if the cartographic generalisations are more studiedand examined it should be possible to get a more automated workflow to create ageneralisation between the different level of detail. However, it might be difficult to get theworkflow fully automated due to the complexity of the intersections.

 • 9.
  Vogt Thorell, Fredrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Barriers for Wide Adoption of LCA in the Swedish Construction Sector: An Interview Study on Bbarriers and How They Differ Between Big and Small Actors2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Research suggests that the construction industry plays a crucial role in the fight against climate change and global warming. In 2010, the building sector answered for 30% of the global CO2 emissions and 32% of the total energy use. By adopting life-cycle assessments (LCA), the construction companies have a chance to improve indicators for economic, social and environmental sustainability. The Swedish government is in the process of making climate declarations of buildings, through LCA, a requirement to steer the industry towards more sustainable development.This study aims to show what barriers there are for wide adoption of LCA in the Swedish construction sector today and how these barriers are related to the rate of adoption. Furthermore, the study aims to investigate if there are differences in barriers between big and small actors in the industry. The study is guided by the theory “Diffusion of Innovations” by Everett Rodgers. The main method for data collection has been semi-structured interviews with people in the Swedish construction industry.The main barriers identified were lack of demand and lack of regulation. The study shows that the relative advantage of LCA is not perceived as high enough for it to be widely adopted without an increase in demand. It is also shown that high demand on a wide front is unlikely to happen without regulation. Furthermore, this study shows that the barriers are the same for actors of different sizes. The difference is the ability to deal with the barriers. Much of that ability can be ascribed to how much resources are available within the company.

 • 10.
  Árnandóttir, Kristrún Helga
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  BIM Maturity in Iceland: A Study of Contractors and Sub-contractors2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the last decade, BIM has provided the construction industry with countless tools that canbe used during all construction phases (Kam et al., 2016). Implementation of BIM in Icelandat the beginning was driven by the heroic’s individuals. In recent years leadership within theAEC has recognized the opportunities BIM can provide.The aim of this thesis is to map BIM maturity of contractors and sub-contractors in Iceland.The results found that there is a lack of awareness about BIM among small to medium sizedcontractors as well as among sub-contractors. Among the larger contractors and designersmaturity is higher then found in the last study performed for GDDA 2013 (Valdimarssonand Kjartansdóttir, 2013). Recent requirement from large public project owners that requiresBIM has speed up implementation.

 • 11.
  Gustafsson Rydell, Robin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Hult, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Blockchain: fundamentet i en ny fastighetsmarknad?: En studie om digitala identiteter och tokens som verktyg för en likvid och transparent fastighetsmarknad2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fastigheter identifieras av många som ett relativt illikvitt tillgångsslag vars information även ivissa avseenden kan anses vara opak för den öppna marknaden. Detta resulterar i långa ochkostsamma köp- och säljprocesser, där informationsasymmetrier mellan köpare och säljaremåste redas ut under en due diligence process. Fastighetsmarknaden präglas således av en delvisoönskad ineffektivitet orsakad av traditionella och konservativa processer. I en tid av storteknisk utveckling finner vi allt fler kreativa lösningar på problem vi tidigare inte mäktade medatt ta oss an. Blockchain har identifierats som en av de tekniker som potentiellt kan komma attförbättra såväl fastighetsmarknadens likviditet som transparens. Närmare bestämt diskuterarman en standardiserad informationshantering för fastigheter i form av digitala identiteter, menäven möjligheten att fragmentera ägandet och tillgängliggöra momentan handel viablockchainbaserade tokens. Dessa begrepp är ännu relativt outforskade och utgör såledesstudieämnet. Syftet med denna studie är därmed att redogöra för hur fastighetsmarknadenslikviditet- och transparensproblematik potentiellt kan avhjälpas genom ett fragmenterat ochtransparent fastighetsägande placerat på blockchain.Studiens akademiska förankring grundar sig i en omfattande litteraturstudie av begreppenlikviditet och transparens, men även bena ut betydelsen av due diligence och blockchain somhelhet. Resultatinsamlingen genomfördes via kvalitativa studier, där semistruktureradeintervjuer utgjorde mediet från vilken denna information insamlades. I studienidentifierades likviditet och transparens som två grundförutsättningar för en fungerande ocheffektiv marknadsplats. I fastighetsmarknaden finns det tydliga tecken på att problematiken gersig tillkänna i trögrörliga DD-processer och undanhållen informationen av hyresdata. Slutsatsenav studien kan sammanfattas som en brett överenskommen bild av potentialen hos såväl tokenssom digitala identiteter för att effektivisera marknaden och lösa dessa problem.Marknadsaktörerna menar dock att tekniken omges av för många orosmoln för att våga kastasig in med båda fötterna före. Med det sagt menar man inte att tekniken saknar framtid i branschen, snarare att fler tillämpade exempel samt ett tydligt ramverk för utförandet avtransaktioner i den nya marknadsmiljön måste bestämmas för att på så sätt etablera en trygghethos investerare.

 • 12.
  Körner, Erik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Sivula, Sami
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Commercial Real Estate Valuation Based on Modern Technology Solutions: Case Study in Helsinki, Finland2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The current state of global economy and modern technology have emerged questionsregarding the existing property valuation methods. The development of new and moredata-oriented methods has come a necessity to cope with the huge amount of dataneeded in order to compute property valuations. Furthermore, this has raised a need todevelop and study the methods which modern technology can provide to enhanceproperty valuation.The transparency has been acknowledged to be one important factor for theenhancement of the property valuation and the attractiveness of the market. Furthermore,the object of this study was to investigate the transparency of Helsinki real estate marketand further evaluate to what extent the property valuations can be performed with thedata available in the various sources. Additionally, to the quantitative results, the studyevaluates the advantages and disadvantages of property valuation done by utilizing GIStool compared to the traditional valuation methods.To answer the questions a comprehensive literature review was conducted. Based on theprevious literature, the study was implemented by assessing four properties which wererecently transacted with the information available. The quantitative results were comparedto the transaction prices. Additionally, the process was evaluated by comparing it to moretraditional method of conducting property valuation. The conclusions were that GIS toolstogether with aggregated datasets provide a great foundation for property valuation bymitigating biases and making the process more efficient.

 • 13.
  Müller Löfvenberg, Madeleine
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Sörensson, Lovisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Coworking Companies Leading the Way for a Change on the Office Market: A Study About Profitability and Perseverance in the Business Model2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  With the advancements that have taken place in technology the recent decades, it is nowpossible to work anywhere and at any time. Coworking space is the type of flexible workplacethat is currently growing the fastest and comprises a workplace shared between severalcompanies and individuals with emphasis on collaboration and knowledge sharing. Withbenefits such as cost efficiency for members, it is now questioned how the companies that offercoworking make it work financially. This thesis investigates the profitability of coworkingcompanies and whether they are persevering enough to survive an economic downturn orrecession.By examining the Stockholm market’s nine largest coworking companies' annual reports,interviewing them and experts from different areas on the market, these questions have beenanswered. In order to further assess the potential of the new market segment, the currenteconomic climate has been compared with the IT-bubble in 2001. Further, the financial positionof the coworking companies has been set against the business model of hotels. Through a datacollection that is both qualitative and quantitative, the results have been discussed thematically.From the study it was concluded that coworking operators are economically weak with low orno profitability. By developing their business model in accordance with the one of hotels,companies are expected to improve their financial position. This is done by overbookingflexible workplaces and in detail work with profit per workplace to increase the total return.The coworking companies' rental cost to their property owners one of the largest expenses andthus also decisive. For companies to be able to operate in the long run, revenue sharing rent isrecommended. Experience, strong ownership, central location and diversification of membersare recognized as success factors. Regarding the coworking companies' sustainability ineconomic downturns, they are also considered weak. Given their deficient financial statementsand balance sheets, they lack the margins and qualifications to endure an economic downturnor recession. A consolidation is expected to take place where survival of each coworkingoperator depend on new customers to leave conventional leases and prioritize flexibility. 

  Furthermore, the study has shown the economic climate today to resemble with what led to theIT-bubble in 2001, which in turn signals for a coworking bubble. A pattern of increased demandfor service in the office market has also been discovered. What we are seeing today is thebeginning of a change on the office market - a servicification that requires a fundamental changein the office sector's business model.

 • 14.
  Andersson, Lukas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Källman, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Crises in Stockholm’s Office Market: Any Signs Today?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The office market in central Stockholm has since the financial crises in ‘08 showed remarkablegrowth and the current conditions are compared to the once under the previous crises. Thecommercial real estate market has had a substantial role in the last crises, as it is sensitive to cyclesand has high indebtedness. The study aimed to evaluate the market today by comparing it withforemostly the crises in Sweden in the 90s and dotcom-era, but also the great recession in’08.Further, the perception of the market actors was analysed. The methodology was qualitative, as sixprofessionals have been interviewed representing property companies, consultancy firms, bank,and institutional owners. The result shows more differences than similarities to the past crises, inboth macro and micro level. Furthermore, consensus had an optimistic view of the future and thereal estate market. Central Stockholm office market can be regarded as more professional andstable. However, there are uncertainties which were not present during the crises, such ascoworking, market-financing and low-interest rate. The study suggests that the factor causing thenext crisis is something the market does not know.

 • 15.
  Ghalandar Zehi Jalalabad, Toomaj
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Design Quality in Architecture and Construction Research2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The issue of design quality in construction projects has long been a major concern for designprofessionals (Gann et al. 2003). The emphasis on improvement of processes in constructionin order to manage or reduce “cost, time and waste” in projects, at times has led to concernsthat the design of a building could become a matter of less importance due to such processimproving measures (Gann et al. 2003, p.319) “Design Quality” in architecture andconstruction is an ambiguous and “dynamic concept” in relation to its context, continuouslygoing through changes (Rönn 2010, p.48; Slaughter 2004).Quality itself is related to value and multiple definitions of it (Rönn 2010). It is often possiblefor both people and professionals to feel and experience design quality in buildings ratherintuitively, but to frame it in a recognizable manner has always proved challenging (Rönn2010). Essentially, human behavior apart from being influenced by the physical environmentis also influenced by the social context existing within the physical environment (Vischer2008).These challenges further extend to judgement, assessment and measurement of design quality,and setting out the relevant criteria for them (Rönn 2010, Slaughter 2004). Therefore, it’sdifficult for building designers, to structure design solutions that could guarantee theachievement of such ambiguous concept (Rönn 2010).

 • 16.
  Hanna, Jacoub Jack
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Purasell, Michael
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Det långsiktiga investeringsstödet – Ett bostadspolitiskt misslyckande?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska bostadsmarknaden är minst sagt bristfällig. Utbudet av prisrimliga bostäder ärbegränsat i mer eller mindre hela landet. De lägenheter som finns tillgängliga är dyrabostadsrätter eller nyproducerade hyresrätter med höga hyror. Den begränsadebostadstillgängligheten har resulterat i subventioner för att öka tillgängligheten avhyresbostäder. Investeringsstödet infördes som ett försök till att, bland annat, erbjuda billigahyresrätter till hushåll med låg eller genomsnittlig inkomst och pressa ner byggkostnader.Uppsatsen har som utgångspunkt att beskriva bostadssituationen i dagsläget samt utvärderainvesteringsstödet. Arbetet består både av en kvalitativ och kvantitativ studie där de kvalitativamomenten består av en teoretisk litteraturstudie och semi-strukturerade intervjuer medsakkunniga inom området. Det kvantitativa momentet bygger på en områdesbaseradkassaflödeskalkyl. Det vill säga att nyckeltal och antaganden som använts i kalkylerna beror påvilket område i landet som det fiktiva projektet genomförs i.Resultatet påvisar att investeringsstödets genomförbarhet är områdesberoende, det vill säga attdet styrs av hyresnivåerna i området. Respondenterna betraktade investeringsstödet som enkortsiktig lösning. Långsiktigt måste innovationen i byggbranschen utvecklas därbyggkostnaderna och byggrätterna är två hämmande faktorer i dagsläget.Med utgångspunkt från litteraturstudien och resultatet belyses den aktuella bostadsbrist ochdisfunktionalitet som grundar sig i en avsaknad av en tydlig bostadspolitisk plan. Resultatet avdetta är att det finns ett behov av subventionering på bostadsmarknaden. Om investeringsstödetär rätt lösning är argumenterbart. Stödet har inte haft en nämnvärd effekt på bostadsbyggandetoch bestraffar, genom en överkompensationsmodell, fastighetsutvecklare som kan pressa nerbyggkostnader. Vidare är det svårt att uppfylla målen med stödet när subventionering är riktadmot utbudssidan. Av dessa anledningar är investeringsstödet inte en bra lösning på dagensbostadsbrist. Subventioneringen bör genomföras på ett annorlunda sätt, möjligtvis genom attrikta subventioneringen mot efterfrågesidan.+

 • 17.
  von Heideken, Hedda
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Höglund, Nina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  E-commerce and its Effects on Commercial Real Estate and F&B: Space Conversions, the Optimal Meeting Place and Future Expectations on Development in Stockholm CBD2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  People are becoming more digital today, and are spending the majority of their time behindscreens. Because of this, the importance to socialize have become more prominent. In thisdigital era, more businesses are establishing online. A structural reformation in the retailmarket is inevitable. One of the reasons for this is the competition which comes frominternational competitor. Consumers can click home goods directly from internationallow-cost production actors. With this change, it has become harder for physical retailbusiness to become profitable. Even though the online retail market is blooming, there is stilla need for physical spaces in Stockholm, and this is because of webrooming and Halo effects.In combination to this, retailers desire fewer and smaller spaces. Further, the effectse-commerce has on physical retail have altered the way real estate owners establish theirspaces. Several real estate owners convert retail stores into food and beverage (F&B). TheF&B sector has become more important and prominent today because of its importance ofcreating a meeting place in today’s society. Due to this, the F&B market is saturated causingcannibalization between actors.The aim of this study is to explore and interpret qualitative data, based on interviews withbranch experts from real estate owners and consultants, retailers, researchers and F&B actors.Considering, if the online retail market affects the F&B market in Stockholm CBD. What willbe the future for physical retail and F&B spaces, based on the change in consumer behaviour?What is the relation between the expanding online market and the conversion from retail toF&B? What will happen when the market is saturated and how will the future meeting placebe established? The thesis will also be based on a case study of Sergelstan, a developmentproject in Stockholm CBD, owned and established by Vasakronan.The conclusion of the research is that e-commerce has an indirect impact on the F&B sector,based on direct effect from retail. The physical retail sector creates vacancy due to a changedconsumer behaviour, which enables other sectors to grow. Due to the importance of ameeting place for society, real estate owners have almost doubled their F&B supply in theCBD of Stockholm.

 • 18.
  Alveman, Filip
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Karlsson, Gustav
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Empirical Study on the Term Structure for Stockholm Commercial Property Leases2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Over recent years, the economic climate on the Swedish office market has been advantageous,and, as a result, both property prices and market rents have been on a constant rise for almost adecade. Moreover, an increased demand for flexibility in lease terms has been seen on themarket, which begs the question; how would changing preferences in length of tenure affectrent levels? There exist several convincing theoretical cases that leases should yield differentpricing dependent on its maturity and expectation about future market conditions. Theconceptual framework developed by Grenadier (1995, 2005) has been used for the valuation ofgeneral leasing contracts and lease terms - applying an option-pricing approach. In total, threepapers have analysed the effect length of tenure has on office equilibrium lease rates. However,the empirical evidence, to this date, has been inconclusive in its result when trying to isolatethe effects.The purpose of this report is to investigate the relationship between rent and lease maturity. Ahedonic pricing model will be developed, which allows for different shapes of the term structurecurve, building on the model created by Gunnelin and Soderberg (2003), while controlling forprice-relevant characteristics omitted in previous research – such as, building quality, qualityof office premise, location, and tenant industry. The model will be used in an empirical studyapplied to commercial office contracts in Stockholm, Sweden, concluded between 2012 and2019.The data used in the regression comprise of 1 508 office leases, contracted on the Stockholmmarket during the investigated period. The result showed a significant term structure for 4 outof 8 years for the full sample, and 5 out of 8 years for the subsample only including leasessigned in the CBD. Concludingly, giving further evidence to the reasoning that the marketadjusts the rents after lease length, according to future market expectations.

 • 19.
  Olsson, Kimberly
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  How Have the Amortization Requirements Affected Housing Prices in Stockholm?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how the amortization requirements of 2016 and 2018 haveaffected the housing prices in Stockholm county, using an event-study approach and a regressionanalysis. Furthermore, the paper studies how the regulations have affected single-family housescompared to tenant-owned apartments, if the effect was different for tenant-owned apartments ofdifferent sizes and if existing housing compared to newly produced housing were affected differently.The reasoning behind the introduction of amortization requirements was to regulate and decreasegrowing household indebtedness that was making Swedish households vulnerable to changes in theoverall economy. The second requirement aimed to further regulate household indebtedness and wasexpected to lower housing prices, which it received criticism for. The report is limited to thedevelopment of house prices for single-family houses and tenant-owned apartments betweenDecember 2013 and February 2019.The primary findings of this report are that the amortization requirements have resulted in decreasedexpected returns. Consistent with previous literature, the introduction of macroprudential policiesreduced the price growth for existing tenant-owned apartments and decreased the housing prices ofsingle-family houses and newly produced homes. The amortization requirements accomplished theFinancial Supervisory Authority’s aim of reducing household indebtedness, but increased the averageloan-to-value ratios for households. Lastly, it has become increasingly difficult for younger householdsto finance their housing purchase due to increased monthly payments and thereby failing to pass theleft-to-live-on computations created by lenders. At the same time, the rental housing market remainslimited.

 • 20.
  Feng, Minggang
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  How Will Proximity to Higher Education Affect the rental Housing Market? A Case in Beijing: A Regression Analysis of Rent Level in Beijing2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Education would always be an important issue in China. Capitalization of education wouldhave impact on housing price and rent price and affect the housing market, this can bereflected from the phenomenon of ‘over-priced school district house’. While thecapitalization of higher education on rent price is always be neglected.In that case, the propose of this study is to estimate the relationship between highereducation and rental market price level in China based on the rental market in Beijing.And the study would focus four zone in Beijing, each of them contains one to twouniversity district and surrounding non-university district.Hedonic pricing model would be used in this study to determine the impact of independentvariables on the rent price development.The result of this study indicates a complex relationship, it finds that the relationshipbetween higher education and rent price in different zones while most zones shows apositive relationship, and the overall result is insignificant. And according to our research,some target suggestions were pointed out.

 • 21.
  Smedberg Svensk, William
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Höglund, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Hur påverkas hyresnivån av miljöcertifieringen Miljöbyggnad?: En studie inom Akademiska Hus fastighetsbestånd2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bygg- och fastighetssektorn står idag för en betydande andel av de utsläpp som ärdirekt farliga för miljön. Miljöcertifieringar av byggnader är ett led i arbetet med attminska den mänskliga påverkan på miljön inom fastighetsbranschen.Akademiska Hus är ett svenskt och statligt ägt fastighetsbolag som förvaltaruniversitets- och högskolelokaler. Bolaget arbetar aktivt med att minska sinmiljöpåverkan och ett av verktygen i det arbetet är att företaget certifierar samtliganybyggnationer och större ombyggnationer med det svenska certifieringssystemetMiljöbyggnad.Den här studien redovisar hur hyresnivån inom Akademiska Hus fastighetsbeståndpåverkas av att en byggnad är miljöcertifierad. Studien har genomförts genom attskapa statistisk modell baserad på en rad olika variabler som förklarar hyresnivån. Dendata som använts är baserad på hyreskontrakt och attribut för de byggnader somkontrakten tillhör.Resultatet visar att en miljöcertifierad byggnad inom Akademiska Husfastighetsbestånd har tio procent högre hyresnivå i jämförelse med övriga byggnader.Resultatet ligger i linje med både förväntningar och vad tidigare liknande studier visat.

 • 22.
  Laab, William
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Pataky, Adam
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Impact of Interest Rate Increase on Stockholm’s Households2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The housing prices have increased in a rapid pace in Stockholm the past decades. Simultaneously, the interest rates have decreased drastically, since the global financial crisis in 2008. The two movements combined have led to higher debt among Swedish households and especially in the capital, Stockholm. This article presents a quantitative research investigating which types of households, based on their social economic profile, will be mostly affected by an increased mortgage rate. The DSR is calculated for each HH, taking in account the amortization regulations introduced in 2016 and 2018. By doing a regression analysis using the DSR as the dependent variable and the socioeconomic factors as independent variables, we find that income and age are the variables with highest significance describing the DSR. Additionally, we investigate the socioeconomic profile of those households that have the highest DSR increment, based on specific cluster made by Insightone. The findings of the paper suggest that four out of 44 types of families have exceptionally higher exposure to the two different mortgage-rate increase scenarios. Three of these four family clusters are young, have children, high income and lives in houses. The remaining family cluster is young, have no children, has low income but is highly educated.

 • 23.
  Wisén, André
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Integrating IFC Models and Virtual Reality for Indoor Lighting Design2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Previous research has studied the use of Building Performance Simulations (BPS) tools withBuilding Information Modeling (BIM). BPS can be used to visualize and evaluate the designof buildings. Virtual Reality (VR) can be used as a BPS tool for designing indoor lighting.The problem is that previous research still has difficulties with data interoperability. That isthe integration of VR with BIM. Many studies suggest using the file format IFC to mitigatethis problem.The aim of this study is to investigate how to increase data interoperability by using a fileformat IFC. A prototype system will be developed to test this. The research question is if openBIM formats can improve the quality of design solutions? The study will try to answer howVR can be integrated with BIM and how VR can be used for indoor lighting design.The result from this thesis is in part a prototype system called FooBar. FooBar shows how VRcan be integrated with BIM. However, the file format IFC was not used throughout the wholedesign process. Instead, IFC is only used at the beginning and the end of the process. Thisstudy shows how VR can be used as an alternative BPS tool. Users can manipulate lights inthe building model. These changes are then updated in the original BIM model.This means that VR can be used to improve the quality of design solutions. In other words,FooBar can help to cope with multidisciplinary design processes. Users can immersethemselves into the virtual environment and see different design alternatives for themselves.Different design alternatives can easily be rendered in VR. With a system like FooBar, userscan easily define, propose, and analyze different design ideas to reach design goals.

 • 24.
  Le, Mai
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Eriksson, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Investeringsbeslut i komplexa projekt: Fallstudie - Överdäckning av centralstationsområdet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid investeringar i komplexa projekt finns det många aspekter att ta hänsyn till och det finns många metoder för att kunna utvärdera dessa investeringar. Komplexa projekt som en överdäckning där nya ytor tillskapas och befintliga trafikleder byggs över genererar fler nyttor än bara ekonomiska. Vid investeringsbeslut är det därav av stor vikt att kunna värdera investeringen med hänsyn till de aspekter som är av intresse.Samhällsekonomisk analys är en metod som ofta förekommer vid investeringsbeslut där fler än bara ekonomiska aspekter ska inkluderas. Metoden är välkänd och förekommer både i den akademiska sfären men används även praktiskt bland företag. En annan metod, option games är en nyare metod där förankring finns i teorin men inte har tillämpats i lika hög grad i praktiken.Syftet med detta arbete är att jämföra två metoder, samhällsekonomisk analys och option games. Detta för att bedöma vilken av metoderna som lämpar sig bäst vid investeringsbeslut i komplexa projekt. De två metoderna kommer att utvärderas med hjälp av tre valda bedömningskriterier. Metoderna utvärderas på hur väl de tar hänsyn till antaganden och indata, deras applicerbarhet i den aktuella fallstudien och slutligen hur omfattande metoden är. Arbetet är genomfört som en fallstudie och har applicerats på överdäckningen av Stockholms centralstation.Resultatet visar att samhällsekonomisk analys överlag är bättre än option games som metod för att generera beslutsunderlag för investeringar vid komplexa projekt. Dock finns det aspekter som option games tar hänsyn till men som saknas i den samhällsekonomiska analysen. Känslighetsanalysen pekar ut kalkylräntan som den viktigaste parameter i de båda metoderna.

 • 25.
  Örtevall, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Kommunala markanvisningar: Logik och transparens i anbudsutvärderingen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning fortsätter att öka och en majoritet av Sveriges kommuner anger att deupplever en bostadsbrist. För att bemöta behovet av fler bostäder finns därför ett behov avfortsatt exploatering av kommunal mark där kommunernas process för tilldelning av mark tillbyggherrar benämns markanvisning. Fram tills 2015 har detta dock varit oreglerat vilket ocksåhar lett till stora variationer i anvisningsprocessen mellan kommunerna och få studier hargenomförts inom området.Syftet med denna studie är att beskriva markanvisningsprocessen i olika kommuner med fokuspå transparensen i utvärderingen av anbud samt vilken logik som styr detta. Målet är attdiskutera olika tillvägagångssätt inklusive dess förutsägbarhet och transparens med avstamp itidigare studier samt teorier för den rationella beslutsprocessen. Det empiriska materialetsamlades primärt in via intervjuer med respondenter från utvalda kommuner i kombinationmed information från offentliga styrdokument.Studiens resultat bekräftar de variationer mellan kommunerna som tidigare identifierats menger en ny inblick i hur utvärderingsprocesserna genomförs i praktiken. I studien föreslås enalternativ kategorisering av anvisningsmetoder samtidigt som resultaten visar på en generellotydlighet och brist på standardiserade utvärderingsprocesser. Avsaknaden av generellariktlinjer försämrar transparensen mot aktörer på marknaden och en trend att övergå till meriterativa beslutsprocesser minskar även förutsägbarheten. För att förbättra dessa aspekterinom markanvisningsprocessen krävs ytterligare forskning som studerar de kommunalaförutsättningarna, ökad kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte tillsammans med endiskussion kring lämpliga metoder för att uppnå den största samhällsekonomiska nyttan.

 • 26.
  Linjo, Sofia
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Andonov, Alexandar
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Kontorshyresgästers betalningsvilja för flexibla hyresavtal: En undersökning av kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kontorshyresmarknaden i Stockholm har de senaste åren blomstrat med höga hyresnivåer, låga vakansgrader och en stabil ekonomisk tillväxt. Allt fler företag söker sig till kontor inne i Stockholm city vilket har lett till att hyresgästerna befinner sig i en position där det är konkurrens om utbudet på lokaler samtidigt som efterfrågan på mer flexibilitet i hyresavtalen har ökat. Hittills har få fastighetsägare i Stockholm börjat erbjuda mer flexibla hyresavtal till sina hyresgäster, istället har tredjepartsaktörer såsom coworking- och kontorshotellsbolag absorberat den marknad som möter hyresgästernas efterfrågan på flexibilitet. Den positionen fastighetsägarna i Stockholm befinner sig i just nu med höga hyror och låga vakanser gör att de inte behöver ta steget för att anpassa kontorsutbudet till hyresgästernas önskan om flexibilitet, men i takt med digitaliseringens utveckling, ändrade arbetsvanor och arbetssätt samt en potentiell annalkandelågkonjunktur kan detta komma att ändras. För de fastighetsägare som väljer att gå igenom processen för att anpassa lokalutbudet så att flexibla hyresavtal kan växa fram återstår dock frågan om hur lönsamt det kommer vara att erbjuda mer flexibla hyresalternativ. Detta arbete syftar till att undersöka betalningsviljan för flexibla hyresavtal rörande kontraktslängd, yta och service hos kontorshyresgäster i Stockholm CBD. För att fånga betalningsviljan har en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ intervjustudie genomförts, där hyresgäster med kontor i CBD varit respondenter i båda undersökningarna. Resultaten från studien visar att det finns en mycket stor andel hyresgäster i Stockholms primära affärsdistrikt som är villiga att betala ett premietillägg om 4% på marknadshyran för att få ta del av gemensam service i form av reception, konferensrum, omklädningsrum och cykelgarage i fastigheten. En stor andel av hyresgästerna är även villiga att betala ett premietillägg om 25% på marknadshyran för att hyra ett kontor i en fastighet där det även finns tillgång till coworkingyta och därmed möjlighet att hyra extra arbetsplatser. Undersökningen visade även att det finns en relativt stor betalningsvilja för nyckelfärdiga kontor med hyresavtal som löper på obestämd tid och har kort uppsägningstid där premietillägget var 50% på marknadshyran. Tidigare studier visar att en efterfråga på flexibla hyresavtal hos kontorshyresgäster finns, och resultaten från den här studien pekar på att det också finns en vilja att betala mer än marknadsmässig hyra för att få mer flexibilitet i hyresavtalet. För fastighetsägare som är villiga att erbjuda mer flexibla hyresavtal kommer det vara viktigt att diversifiera hyresgästportföljen för att minimera den risk som flexibla hyresavtal medför. Genom att erbjuda hyresgästerna en meny av kontrakt kommer en större mix av hyresavtal kunna uppnås.

 • 27.
  Arafat, Dalill
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Czerkinsky, Karolina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägande bolag2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stockholm upplever en ökad urbanisering, en fastighetsbransch som är i ständig tillväxt, denlängsta bostadskön i historien och en vakansgrad på kontorsfastigheter som är rekordlåg. Denintensiva marknadskonkurrensen tvingar fastighetsorganisationer att anta strategier för attsäkerställa överlevnad, tillväxt och utveckling i en snabbväxande miljö. I detta avseende blirorganisatoriska metoder och tekniker ett särskilt viktigt forskningsämne. Fastighetsföretagensframgångar bör fånga samtligas uppmärksamhet då dessa är av stor vikt för ett områdesekonomiska och sociala liv.Denna studie placeras i detta teoretiska ramverk och syftar till att identifiera framgångsfaktorernaför fastighetsägande bolag i Stockholmsregionen, ur ett allmänt samt förvaltningsperspektiv.Studien siktar även på att undersöka eventuella skillnader i kritiska framgångsfaktorer beroendepå vilken typ av fastigheter företagen är specialiserade inom. Vidare lyfter studien fram eventuellaskillnader i kritiska framgångsfaktorer beroende på geografiska lägen samt om det finns enpåverkan i beslut för fastighetsägande bolag att expandera på nya orter. För att uppnå studienssyfte har författarna intervjuat sex fastighetsbolag relaterade till förvaltningssektorn i Stockholmsamt Hans Lind, f.d. professor i fastighetsekonomi på KTH. Intervjuer administrerades via telefonsamt möten med respondenter. Den studerade modellen ger en översikt som kan, på ett översiktligtsätt, användas av företag för egen analys av framgångsfaktorer.Forskningen presenteras i fyra huvuddelar. Den första delen går igenom fastighetsindustrinsegenskaper i Stockholm, specificerar forskningsproblemet samt fastställer den konceptuellaanalysen av fastighetsbranschens interna faktorer. Den andra delen består av en litteraturstudie omkritiska framgångsfaktorer i allmänhet samt i en förvaltningsmiljö. Den tredje delen fastställermetoden och tolkningen av resultaten som följer de genomförda intervjuerna. Slutligen avslutasrapporten med en allmän slutsats samt rekommendation. Slutsatsen visar att en gemensam kritiskframgångsfaktor för samtliga fastighetsägande bolag är att erbjuda en lokal närvaro inom sinabestånd. En större skillnad i kritiska framgångsfaktorer har inte visats sig finnas mellan studeradefastighetssektorer. Vidare anser samtliga bolag att det finns en skillnad i kritiska framgångsfaktorerberoende på geografiskt läge, dock påverkar det inte beslutet huruvida man ska man expandera tillnämnda läge eller inte.

 • 28.
  Bohman, Peter
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Karlsson, Erik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Leasing Risks and Commercial Real Estate: A Study on the Relationship Between Risk Premium and Leasing Risks2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this thesis paper is to evaluate what the current market practice of real estatevaluation and investment decisions is when it comes to different leasing risks and the risk premium.With regard to some of the ongoing trends within real estate, it is believed that investor preferencesaffect the market practice and the underlying theories of valuation does not fully comply to the currentmarket practice.

  Method: The implementation of the method is stage wise. At first already existing research andliterature was evaluated and triangulated to find relevant knowledge as basis for the theoreticalframework. Afterwards an analysis was performed to answer whether there is a research gap or not.By analyzing the literature, a research gap as well as potential problems related to leasing risks wasfound. The second phase consisted of a qualitative method where experts in the field were interviewedregarding leasing risk to evaluate whether the problem exist in practice or only in literature.Experts on the topic also helped to develop the questions consequently delivered to the interviewees.The mentioned strategy was done with guidance of our tutor Han-Suck Song at KTH and DanielHolmkvist at CBRE.

  Interviews: Nine interviews were conducted where experts in the business (consultants and propertyfirms) participated to deliver different perspectives on the research question. All interviews were madein Stockholm and held in Swedish and afterwards translated to English.

  Results: The results consist of the answers from the interview-part, where the relevant findings weresummarized and pin-pointed with regard to the respective field of business and property segment.The general themes that arose throughout the methods are presented, as well as the extremes in termsof opinions and answers. It was found that there is a clear relationship between the leasing risk and therisk premium for commercial real estate. The relationship depends on several factors such asgeographical location, the different submarkets and finally the segment. A municipal- or corporate bondcannot be fully comparable to a leasing contract but for a 20 year or longer contract where the tenant ispublicly financed, the contract can become an interesting investment alternative due to the currentinterest rate cycle. Finally the leasing contract needs to be more effortless to liquidate in order to becomparable to the bond situation.

  Scientific relevance: The recent transaction activity on the Swedish real estate market has been ratherdefensive for multiple segments the last twelve months with an exception of community properties.A common understanding is that such objects feature “stable tenants” and are viewed as a safeinvestment by the market. This investment practice raises the awareness of what a stable tenant is, andhow the consultants and property owners’ reason during investments and appraising decisions.This research paper illustrates that a common perception on the subject is that the risk exposurecompletely depends on the specific segments, location or contract length etc. The academic researchexplains the theory behind how to derive the discount rate for an investment decision, however thisstudy has during the literature review proven that several important concepts are left out in the theorypartand thus does not fully cover phenomena’s that investors and appraisers are exposed to duringmarket practice. The most critical part is how to relate leasing risk to the risk premium on the Swedishmarket. Since this study focuses on specifically the Swedish market it is crucial to relate to suitableliterature review for further discussions. On foreign markets, more rigid literature on the subject wasfound.

 • 29.
  Sten, Mikael
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Höjdefors, Jakob
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Ledning av internt förändringsarbete: En studie på ett konsultföretag2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har problematiserat förändringar på företag via hur förändringsledare implementerar dem och att motvilja till förändringar finns hos de berörda. Studien i rapporten fokuserar därför på att förstå hur ett konsultbolag inom samhällsbyggnad arbetar med interna utvecklingsförändringar. Genom att analysera förändringsledares tillvägagångssätt vid implementation av förändringar kan studien föreslå faktorer som bidrar till en mer effektiv ledning av internt förändringsarbete.Kvalitativa data har samlats in genom intervjuer med förändringsledare som tidigare har lett interna förändringar. Intervjuerna var semistrukturerade och frågorna var utformade via det teoretiska ramverket som rapporten belyser. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teoretiska begrepp. Det empiriska resultatet bidrog till att slutsatser om vilka faktorer som är centrala för ett konsultbolag inom samhällsbyggnad vid implementering av förändringar samt vilka utvecklingspotentialer som finns.Slutsatsen kan stödja ett konsultbolag inom samhällsbyggnad att kartlägga vad som är viktigt för dem samt vilka delar de kan utveckla för en mer effektiv förändringsledning.Resultaten visar att fyra faktorer och ett utvecklingspotentialområde kan utläsas ur materialet om de förändringsledarnas tillvägagångssätt för implementation av interna utvecklingsförändringar. De fyra faktorerna är, ‘Kommunikation’, ‘Bemöta de berörda’, ‘Flexibilitet’, ‘Attityd’. Där varje faktor beskriver den generella uppfattningen som de intervjuade ledarna gett uttryck för. Utvecklingspotentialen är ‘Planera’ och slutsatsen belyser hur och varför man som förändringsledare bör planera för förändringar. Utvecklingspotentialen är en generalisering av vad de förändringsledarna tillsammans anser är viktigt samt vad teorin förstärker.De teoretiska implikationerna säger att samtliga aktiviteter inom det teoretiska ramverket inte är lika aktuella och relevanta för denna sortens företag. Resultaten visar också att de förändringsledarnas attityd till förändringen är en viktig faktor för företaget vilket det teoretiska ramverket inte belyser. De praktiska implikationerna beskriver att man som bolag kan förstå sina mest viktiga faktorer och vilka områden man inom implementeringen av interna utvecklingsförändringar behöver utveckla.

 • 30.
  Bergsten, Lisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Ledningsrättslagens sakägarbegrepp2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den som är sakägare i en förrättning eller process har rätt att föra sin talan. Det vill säga rättatt inkomma med yrkanden, överklaga beslut och i vissa fall rätt till ersättning. Vidlantmäteriförrättningar, enligt bland annat ledningsrättslagen, avgör förrättningslantmätarenvilka som är sakägare och får föra sin talan i förrättningen.Ledningsrätt gör det möjligt för en ledningshavare att dra fram och ha sina allmännyttigaledningar i annans mark. Lantmäterimyndigheten prövar frågan vid en ledningsrättsförrättningenligt bestämmelser i ledningsrättslagen (fortsätt LL) och i ett antal frågor blir dessutomfastighetsbildningslagen (fortsatt FBL) tillämplig.Vilka som ska vara sakägare vid en ledningsrättsförrättning behandlas i LL 18 § jämte FBL 4kap. 11 §. Bestämmelsen i FBL stadgar att förrättningslantmätaren ska utreda vilka som ärsakägare i förrättningen. Bestämmelsen i LL stadgar att rättighetshavare, med rätt till fastighetsom kommer att belastas av ledningsrätt, ska vara sakägare om deras rätt berörs. De syfte ochfrågeställningar som formulerats i arbetet går ut på att undersöka hur man avgör om någonsrätt berörs – och hur omfattande förrättningslantmätarens utredningsplikt är. Ett perspektiv avrättsekonomi har också adderats till undersökningen.Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar har metoden utformats. För att undersöka hurlagstiftaren avsåg att sakägarbegreppet skulle tolkas och hanteras har förarbeten undersökts.Så även de vägledande rättsfall som finns. För att se hur begreppet tillämpas i praktiken har 40genomförda ledningsrättsförrättningar undersökts. Vidare har förrättningslantmätare ochtekniska råd intervjuats.Resultatet från undersökta förrättningsakterna visar att hanteringen av sakägarbegreppet ärmycket varierande. I vissa förrättningar är alla rättighetshavare, vars rättighet korsas sakägare.I andra är ingen av dessa sakägare. I intervjuerna förstärks bilden av att begreppet tolkas olika 

  och är svårt att tolka. Det finns också en varierande syn på hur strikt tolkningen ska göras ochhur omfattande utredningsplikten är.Förarbetena ger inte mycket svar i frågan om hur begreppet ska tolkas. Däremot finns ett antalrättsfall som vägledning. I rättsfall där ledningsrätten kommer att gå in på upplåtet utrymmeför en ledning (upplåten med avtalsservitut eller ledningsrätt), har domstolen ansett atträttighetshavarna ska anses vara berörda.Utifrån ett perspektiv av rättssäkerhet kan sägas att det ska vara förutsebart hur lagen kommeratt tolkas. I dessa fall skiljer sig tillämpningen åt för mycket för att vara förutsebar, något somtyder på att lagrummets utformning inte är tillräckligt tydligt för att uppfylla ett rättssäkertförfarande.Ett förtydligande eller en omformulering behövs – både ifråga om hur mycket som ska utredasoch ifråga om tolkningen av begreppet berörs.

 • 31.
  Linell, Markus
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Riise, Theodor
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Logistics in a Changing Retail Landscape: How Will Warehouses and Logistics Real Estate Evolve With the Transformation of Retail?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish retail sector is experiencing a structural shift, where the e-commerce sector isgrowing steadily each year. As of 2017, e-commerce had seen an average annual growth rateof 14% over the past decade. Currently, e-commerce corresponds to 8.7% of the total retailsector. As the e-commerce sector is growing, so are the requirements for the underlyinglogistics operations. Larger trade volumes implicate a greater need of warehouses andlogistics real estate.The purpose of this master thesis is to investigate how the changing retail landscape will affectdemand for logistics real estate in Sweden for the coming decade. The study is based on amixed-method research design, combining a data analysis on the current market situationwith scenario-based interviews with 14 professionals about future market expectations. Thisthesis is structured around the DAS-framework, a strategy model developed at the Real Estateand Housing department at Delft University of Technology in the Netherlands.From observations, the conclusion is that the logistics real estate stock in Sweden needs to becomplemented by several, smaller distribution terminals located in close vicinity to the citycores. This in order to address the last-mile issue from the continued development of ecommercein areas with dense population.

 • 32.
  Brunius, Charlotte
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Lorenius, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Osäkerheter kring förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm: Vilka finansiella orsaker ligger till grund för de problem som har uppstått?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bostadsinvesteringarna har tagit fart de senaste åren i Sverige. Den gynnsammaprisutvecklingen har resulterat i fler nybyggnadsinvesteringar och antaletproducerade lägenheter har varit stort. I detta marknadsläge blev det allt merattraktivt att teckna förhandsavtal på nyproducerade bostäder. När prisfallet sedankom under hösten 2017 för att därefter stagnera, har det uppstått en ökad osäkerhetpå den svenska bostadsmarknaden. I den stagnerade marknaden harbostadsutvecklarnas finansieringsmodell avseende förhandsavtalen fått störremedial uppmärksamhet. Oftast handlar det om den kritik och de brister vad gäller deförhandsavtal som tecknats och som har uppenbarat sig allt mer när marknadensvängde. Detta har gett upphov till ett ökat antal tvister mellan bostadsutvecklare ochköpare såsom konsumenter, i ett försök att häva dessa avtal. Mot denna bakgrundhar idag allt fler hushåll avvaktat med att teckna förhandsavtal, framför allt påbostadsrätter där tillträdesdatum ligger långt fram i tiden.I uppsatsen har intervjuer hållits med bostadsutvecklare i Stockholm, finansiärer ochjuridiska ombud för konsumenter för att sammanställa synen på marknaden idag vadgäller förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter hos olika aktörer. Vidare har enfallstudie genomförts genom en djupdykning i två olika bostadsutvecklaresaffärsmodeller och styrprocesser, för att kunna granska underliggande orsaker till atttvister med köpare har uppstått. Syftet med uppsatsen har varit att identifiera definansiella orsaker som ligger till grund för de problem som idag uppstått påmarknaden, samt ge förslag på lösningar som vidare skulle kunna undersökas iämnet.

 • 33.
  Westerberg, Tim
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Karadja, Riad
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Price Development of Residential Assets in the Stockholm Inner City Areas: Regression Analysis of Macro Prudential Policies, Construction Levels and Determination of Price in the Tenant Owned Market2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  After the financial crisis in 2008 Sweden implemented a stricter monetary expansionary enforcement trying to stabilize the overall economy of the country. These measures have led to discussions about secular stagnation and an increased savings glut when the interest rate is lowered.Between 2013 and 2018, Stockholm has seen an increase of construction levels trying to meet the market demand of a somewhat neglected supply of housing. The import of the new tenant-owned assets has shown indications of not fulfilling the market demand as after stricter amortization requirements was implemented, the possibilities to purchase these assets has been somewhat limited.The research will focus on four inner city areas in Stockholm between the timeline, aiming to determine the household effect of a larger intake of supply and implemented regulations onto the price point of tenant-owned assets.Regression analysis is utilized to statistically determine the effects of these market conditions together with an overall analysis of the imposed dataset with a theoretical framework capitalizing models of the Stock-flow theory, Tobin’s Q and the four-quadrant model.Statistically the research regression model is built up with newly imposed variables such as user cost and new supply together with a variation of other independent variables determining effects the variables have had on the price development of tenant-owned assets. The empirical analysis then researches the mentioned scenarios together with individual area analysis in all of the specific research areas imposed by a hedonic cross-sectional method.The results of the paper indicate the amortization requirements as having a large part of the declining price development within the research areas. The new supply entering the market has had a small effect. Nevertheless, the intake of new supply has been greater than previous years, amounting to 30% over thetransaction volume at the end of 2018 indicating a large supply of tenant-owned assets that are not being sold.We conclude that the market is not in equilibrium and together with a large intake of new supply in a certain segment and strict amortization requirements, the price development has decreased indicating myopic and herd behavior by construction firms and developers that are advised to further increase and advance their strategies as well as tactics with deeper market analysis before processing new construction.

 • 34.
  Dag, Maria
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Garg, Apoorv
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Production Planning With the Last Planner System on Construction Projects in Sweden: An Exploratory Case Study of Challenges and Improvement Measures2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  One of the main assumptions in conventional production process is that each component or part of the production process can be controlled separately as if they are not dependent on anything. This assumption gives rise to problems such as need of effective collaboration with different actors and constraints in budgets. Conventional planning process also causes delay as well as cost overruns which ultimately leads to reduction in productivity.The Last Planner system, LPS, is a tool used in the construction sector with the goal of streamlining production. The tool has several advantages, for example, to make collaboration between different actors more efficient, achieve a better workflow and increase production efficiency. The purpose of this masters’ thesis is to explore how two construction projects in Stockholm work with LPS. Apart from the fact that LPS provides many advantages in the production planning of the projects, this study aims to explore the challenges that they face while working with LPS. The goal of this study is to be able to suggest improvement measures for the challenges that the projects are facing.Semi-structured interviews were conducted on both projects to understand how they work with LPS and what challenges they face. The results section contains the information from the interviews. That is then discussed against the theory on which the Last Planner system is built.The conclusion of this study is that the production planning in the projects differs from how the tool should be used according to the framework of LPS. Learning, which emphasizes what has been done during the project, is a phase in LPS's framework. According to one of the founders of the LPS system, ‘learning’ is the most important phase. However, due to the lack of time, the studied projects were not able to involve the learning phase into their production planning. The projects faced several challenges, including repeated changes from the design teams, which entailed new actions during the project. Also, the involvement of the construction workers in the planning phases came out as a big challenge for the managers. Furthermore, communication problems and lack of cooperation with subcontractors is also present. Some of the improvement measures suggested to meet the challenges are that managers should increase commitment to involve especially construction workers in the planning phases, create nucleus teams, create a standard protocol for how production planning should be implemented, and improve visual planning to enhance communication.

 • 35.
  Magne, Sofie
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Stenswed, Jacob
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Revenue Management Applicability on Coworking Space: Operator Perspective2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis explores the potential use and implementation of a revenuemanagement model for coworking operators. With a critical realism philosophyand abductive approach, a quantitative study using primary data from a coworkingoperator has been conducted. Based on a comprehensive literature review, wehave found that much research is done on revenue management in the airline andhotel industries. However, we found no research on revenue management modelsthat intend to optimize revenue for coworking operations. Hence, this thesis aimsto fill this gap in existing academic research. Features from revenue managementmodels used in the hotel and airline industries are identified and analyzed with theobjective of implementing these in the coworking industry to efficiently maximizerevenue. The paper proposes the use of multinomial logit (MNL) model in theprocess of market segmentation; this method allows one to determine whichfactors influence the different segments. Moreover, the MNL model is used todefine the demand function from which a probability (probable?) distributionof total demand can be separated into demands representing each product class.Furthermore, the demand is used to calculate protection limits according to theExpected Marginal Seat Revenue (EMSR) model, with the objective of allocatingcapacity to the highest-yielding customers.Results indicate that the MNL regression is an effective tool to analyze themarket segmentation and demand allocation for coworking operators. Afterour successful analysis, we are prepared to argue with confidence that revenuemanagement models are applicable to coworking operations.

 • 36.
  From, Sebastian
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Lindén, Lasse
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Samverkan mellan entreprenör och underentreprenör: En studie ur underentreprenörens perspektiv i byggbranschen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Byggindustrin har en stor påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt. Av byggprojekts totala omsättning står underentreprenörerna för en stor del. I studien undersöks hur samverkan mellan entreprenör och underentreprenör kan främja problemlösning under produktionsfasen.För att besvara på frågeställningarna som skapats har åtta stycken platsansvariga underentreprenörer intervjuats. Intervjuerna har sedan jämförts och analyserats tillsammans med information från litteraturstudien av artiklar, rapporter och andra texter.Resultatet visar på att flertalet problemlösningsmetoder används för de vanliga problemen ute på byggprojekten, dock finns det möjlighet för standardisering och förbättring. Planering, informationsbrist och oförutsägbarhet är de ord som karakteriserar de vanligaste problemen. Entreprenören och underentreprenören bör fokusera på att skapa ett förtroende för varandra och skapa ett gemensamt tänk på att arbetet ska göras tillsammans. Entreprenörens platschef bör se till att det finns mötesstrukturer som hjälper både underentreprenörer och entreprenören med planering. Ersättningsformen löpande räkning får underentreprenörerna att fokusera mer på huvudprojektmålet och gemensamma lösningar.

 • 37.
  Ingelmark, Emelie
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Nettelbladt, Susanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Social hållbarhet i markanvisningstävlingar: Urval, tydlighet och rättvisa2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige idag satsas det allt mer på att bygga hållbara städer, det vill säga mer hållbar stadsutveckling. Hållbarhet har historiskt delats in i tre olika delar: ekonomi, miljö och sociala aspekter. Det finns inte någon allmänt erkänd definition av begreppet social hållbarhet och därför behöver det utforskas. Det finns också en juridisk rättviseaspekt i att skapa klarhet i begreppet, för att minska risken för att det i senare skeden ska råda tvist om vad avtalen innebär. I och med oklarheten runt begreppet kan det uppstå informationsasymmetri dels mellan kommunerna och byggherrarna dels mellan byggherrarna. I sammanhanget markanvisningar behövs tydlighet för att parterna tillsammans ska kunna sträva mot det gemensamma målet – hållbar stadsutveckling.Det övergripande syftet med denna studie är att tydliggöra för kommun och byggherre hur de genom rättvisa markanvisningstävlingar kan bidra till social hållbarhet i stadsutveckling. Målet är att, genom analys av markanvisningstävlingar, redogöra för hur kommuner uttryckt och använt begreppet social hållbarhet samt hur urval av inkomna bidrag i markanvisningstävlingar inom stadsutvecklingsprojekt har gjorts.Denna studie utfördes med deskriptiv metod med tre olika tillvägagångssätt: dokumentgranskning av handlingar, djupdykande semistrukturerad intervju samt textintervjuer med kommuner. Stadsutvecklingsprojekten som undersöktes var Skeppsbron i Göteborg, Kolkajen del 2 i Stockholm, Nya gatan i Nacka och Vallastaden i Linköping.Resultatet från denna studie tyder på att inga betydande insatser har gjorts för att tydliggöra vad begreppet innebär, även i de undersökta kommunerna som gjort tydliga satsningar på social hållbarhet. Istället arbetar kommunerna idag med unika lösningar för varje projekt. De har ingen enhetlig hantering eller definition av begreppet social hållbarhet i stadsutveckling. En slutsats som kan dras är att tydligt utformade modeller som är flexibla och lämnar utrymme för innovation och kreativitet skulle troligtvis underlätta kommunernas arbete. Modellerna skulle möjliggöra för kommunerna att hålla tydliga, rättvisa och transparenta markanvisningstävlingar där byggherrar tävlar under samma förutsättningar.

 • 38.
  Haegerstrand, Anna
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Knutsson, Emelia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  The Attractive Workplace: Are the Site Offices Meeting the Employees´Needs?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Previous research have shown a possible relationship between the indoor work environmentand the impact it has on the employees’ performance. Different factors can affect theperformance; physical parameters, such as ventilation and air quality, noise levels, thermalclimate, lighting and access to daylight, as well as the level of flexibility of the work, furnitureetc. Therefore, this study aims to investigate the quality of the indoor work environment at siteoffices within Company AB in Sweden. Further, how the physical and the psychologicalenvironment play an important role regarding the attractiveness of the workspace. The studywill only focus on four physical parameters affecting the physical functionality of an office; airquality, noise, temperature and lighting. The following research questions were asked: 1) Whatdifferent types of site offices can be identified in Sweden and what are the commonly usedoffice layouts? 2) How well does the actual indoor work environment at site offices align withthe restrictions by the Swedish Work Environment Authority? 3) How is the indoorenvironment of the site offices perceived by the people utilizing the workspace? 4) Which arethe most important parts to look at to improve the attractiveness of the site offices at CompanyAB? The study is both qualitative and quantitative including measurements, interviews,meetings, and a questionnaire as the main sources of information used to answer the researchquestions.According to the results, the two most commonly used site offices are construction trailers andrented premises. The visited offices had varied layouts since they are designed to fit the needsof the specific project organizations. Out of the four parameters, noise was the only one thatentirely fulfilled the requirements in the six site offices visited.The employees perceived the physical parameters in the site offices differently. The air qualitywas generally perceived to be sufficient in the office spaces but quite bad in the meeting rooms.Multiple employees thought noise was one of the most problematic parameters and it wasshown to possibly depend on work role or task. Employees expressed the need of a versatileoffice layout, with both open office areas and smaller secluded rooms combined, which couldincrease their concentration level and decrease disturbance. Another problematic parameterwas the temperature and generally, the need was to stabilize it throughout the year. Regardingthe lighting, many expressed the desire to be able to adjust it on their own.People perceive things differently which is why a more varied and flexible office might fulfillmore people’s needs. If these needs are fulfilled, it could improve not only the physical workenvironment but also the psychological work environment and therefore increase theattractiveness and job satisfaction of the employees.

 • 39.
  Berglund, Josefin