kth.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1036
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abebe, Henok Girma
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Road Safety Policy in Addis Ababa: A Vision Zero PerspectiveManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this paper, the Addis Ababa city road safety work is examined and analysed based on the Vision Zero approach to road safety. Government policy documents and available research on the state of road safety in the city are explored and assessed in terms of how they compare with Vision Zero, concerning how road safety problems are conceptualized, the responsibility ascriptions promoted, the nature of goal setting with regards to road safety objectives, and the specific road safety interventions promoted. It is concluded that there is a big difference between the Vision Zero approach to road safety and the Addis Ababa road safety approach in terms how road safety problems are framed and how responsibility ascriptions are made. In Addis Ababa, road safety problems are mainly viewed as individual road user problems and, hence, the responsibility for traffic safety extended to other system components such as the vehicle and road design is very limited. It is argued that in order to find and secure long-term solutions for traffic safety in the city, a paradigm shift is needed, both regarding what are perceived to be the main causes of road safety problems in the city and who should be responsible for ensuring that road fatalities and injuries are prevented.

 • 2.
  Abebe, Henok Girma
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  The Rationality and Moral Acceptability of Vision Zero Goal and Its Interventions2021Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna licentiatavhandling diskuteras moraliska frågor i samband med trafiksäkerhetsarbetet, med särskild tonvikt på nollvisionsmålet och dess insatser. Avhandlingen innehåller en introduktion och tre artiklar. I denna svenska sammanfattning kommer jag kortfattat att presentera de tre artiklarna.

  1997 antog Sverige Nollvisionen som det slutliga målet för trafiksäkerhetsarbetet. Regeringspropositionen konstaterade att det långsiktiga målet med trafiksäkerhetsarbetet är att eliminera dödliga och allvarliga skador från vägsystemet. Den betraktade den fortsatta förekomsten av sådana krascher som moraliskt oacceptabel. För att uppnå målet föreslog regeringen att vägsystemets utformning och funktion skulle anpassas till Nollvisionens krav. Detta krav innebär erkännandet och främjandet av två grundläggande fakta om trafikanternas karaktär i vägsystemet, det vill säga deras fysiska bräcklighet och kognitiva felbarhet. Regeringspropositionen konstaterade att de då rådande tillvägagångssätten för trafiksäkerhetsarbete ignorerade dessa grundläggande fakta om trafikanternas karaktär. Som svar föreslog regeringen att dessa fakta skulle vara utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet och att utformning och drift av vägsystemet ska göras på ett sådant sätt att förutsägbara trafikantmisstag inte leder till dödlig eller allvarlig hälsoförlust. Enligt Nollvisionen ligger det yttersta ansvaret för att utforma vägsystemet på ett sådant sätt hos de så kallade systemformgivarna. Dessa är statliga och icke-statliga aktörer som ansvarar för utformningen och driften av vägsystemet och dess komponenter, till exempel fordonstillverkare, vägkonstruktörer och trafikplanerare.

  Sedan införandet av Nollvisionen har trafiksäkerheten avsevärt förbättrats i Sverige och i de andra länderna som följde en liknande strategi. Emellertid har Nollvisionens mål och vissa insatser som främjats för att komma närmare det målet allvarligt kritiserats både i Sverige och på andra håll. I den första artikeln identifierar, kategoriserar och utvärderar vi argument mot Nollvisionen. Enligt vår analys kan kritik av Nollvisionen indelas i moralisk, operativ och rationalitetsrelaterad kritik. Moralisk kritik mot Nollvisionen är främst den som riktar sig mot etiska premisser och antaganden som Nollvisionens policy grundar sig på. Bland annat ifrågasätter denna kritik det etiska antagandet bakom Nollvisionen, att dödliga och allvarliga skador är moraliskt oacceptabla. Ett viktigt argument är att, eftersom de ekonomiska resurserna är begränsade, borde offentliga pengar läggas på policyer och insatser som garanterar större nytta för samhället än andra tillgängliga alternativ. I praktiken är detta tankesätt dominerande och används ofta som berättigande för att inte investera i trafiksäkerhet. Liknande resonemang förs också fram för att berättiga utvecklingen av policyer och åtgärder som påverkar trafikanternas säkerhet på ett negativt sätt. I allmänhet säger kritiker att det ofta är moraliskt acceptabelt att äventyra säkerheten så länge det ger större fördelar för samhället. Andra kritiker avvisar godtagandet av Nollvisionens etiska princip och hävdar att trafikanter frivilligt har gått med på att ta ansvar för varje olycka som kan drabba dem i vägsystemet. Genom att gå in i vägsystemet och använda det, menar dessa kritiker, har trafikanterna i tystnad samtyckt till risken för dödlig eller allvarlig hälsoförlust. Vi tyckte att detta argument var svagt eftersom det inte finns någon anledning att tro att folk faktiskt accepterar att bli dödade och allvarligt skadade när de går in i vägsystemet. Däremot är det troligare att om de presenterades med ett säkrare och tryggare vägsystem skulle säkert de flesta välja att använda det säkrare systemet än ett där chansen att bli dödad och allvarligt skadad är stor. Övrig moralisk kritik mot Nollvisionen riktar sig mot specifika insatser som främjas för att öka säkerheten, t.ex. användning av säkerhetskameror (t.ex. att de kränker integriteten och samlar in för många känsliga personuppgifter), polisarbetet (t.ex. att det ofta är oproportionerligt och ineffektivt), trånga gator (t.ex. att de förhindrar snabba förflyttningar av utryckningsfordon), hjälmar och säkerhetsbälten (t.ex. att de kränker människors autonomi och frihet). Kritik relaterad till processrättvisan och beslutsprocesser i Nollvisionens beslutsfattande ingår också i denna kategori. I allmänhet visar vår analys att några av dessa moraliska argument mot Nollvisionen förtjänar noggrann uppmärksamhet och därför är det viktigt att fortsätta att studera och undersöka genomförandet av policyn ur ett moraliskt och socialt rättviseperspektiv.

  Den andra kategorin av kritik som vi kallar rationalitetsrelaterad kritik, riktar sig mot rationaliteten i att anta och driva Nollvisionen som sådan. Man sätter upp mål i det privata och offentliga livet för att människor vill uppnå de situationer som målen syftar på. För detta ändamål krävs ofta att målen måste vara specifika, mätbara, uppnåeliga och tidsbegränsade (SMART) för att kunna vägleda och motivera på rätt sätt. I den filosofiska 34 litteraturen om målrationalitet hänvisar man till mål som i tillräcklig utsträckning vägleder och motiverar handlingar mot måluppfyllelse som prestationsfamkallande mål. Även om det har hävdats att Nollvisionen är ett prestationsframkallande mål på grund av dess handlingsvägledning och motiverande roller i trafiksäkerhetsarbetet, har vissa kritiserat Nollvisionens mål som orealistiskt, ospecifikt, kontraproduktivt och demotiverande. I allmänhet hävdar kritiker att Nollvisionen är ett irrationellt policy-mål. Vi anser att den första kritken, att Nollvisionen är orealistisk, bygger på ett diskutabelt antagande om att målen antingen är realistiska eller orealistiska. Vi hävdar dock att en sådan binär beskrivning av måluppfyllelsekrav är förminskande eftersom den ignorerar det faktum att måluppfyllelse ofta sker gradvis. Dessutom visar empiriska belägg att även svåra och ambitiösa trafiksäkerhetsmål kan uppnås till en avsevärd nivå om effektiva och beprövade insatser främjas proaktivt. Vi hävdar att ett visionärt mål fortfarande kan vara värt att sträva efter så länge det kan uppnås till en betydande nivå.

  Vissa kritiker hävdar dessutom att Nollvisionens mål är för vagt för att korrekt vägleda och samordna åtgärder. Antagandet är att eftersom det inte är tydligt formulerat, skulle det vara problematiskt för agenter som eftersträvar det att ha en klar förståelse för vad de vill uppnå men också hur de ska utvärdera sina framsteg med tiden. Vissa hävdar dessutom att det faktum att sträva efter oprecisa och orealistiska mål skulle vara kontraproduktivt och demotiverande för agenter som strävar efter sådana mål. Vår analys visar att åtminstone när det gäller Sverige är det trafiksäkerhetspolitiska målet det tydligast uttalade policy-målet inom vägtransportpolitiskt område. Det finns inte endast ett tydligt uttalande om vad det slutliga policy-målet är, utan också det faktum att det övergripande långsiktiga målet har gjorts operativt och mer specifikt tack vare uppdelningen i delmål för att göra det mer relaterbart och exakt för agenter som är inblandade i trafiksäkerhetsarbete. En adekvat bedömning av inverkan Nollvisionens mål har på agenternas motivation skulle kräva en empirisk undersökning av dess karaktär, dess praktiska genomförande och dess konsekvenser för, bland annat, intressenters motivation. Bland annat skulle detta kräva en utredning för att fastställa om Nollvisionens mål har kunnat generera den nödvändiga energin och ansträngningen som behövs för att minska problemet på ett betydande sätt eller inte. Det är uppenbart att om ansträngningar för att uppnå trafiksäkerhet, efter flera år ägnade åt att implementera Nollvisionen, sjunker till den punkt där de befann sig före Nollvisionen, och trafiksäkerhetsbyråer och intressenter upphör eller saknar intresse för trafiksäkerhetsarbete, då kan Nollvisionen anses ha lett till att demotivera agenter. Det verkar, åtminstone i Sverige, som om antagandet av policy-målet har lett till en betydande ökning av intressenternas engagemang i trafiksäkerhetsinsatser. Statliga och privata medel för trafiksäkerhetsinsatser, särskilt för säkrare väginfrastruktur, fordonssäkerhet och forskning, har uppvisat betydande förbättringar sedan antagandet av Nollvisionen.

  Den sista kategorin av kritik som vi identifierar och diskuterar i den första artikeln är den som vi kallar operativ kritik mot Nollvisionen. Denna kritik riktar sig mot den operativa strategin i Nollvisionen, det vill säga den gäller de praktiska metoder som används för att genomföra insatser för att förbättra säkerheten. De viktigaste argumenten i denna kategori är argumenten relaterade till Nollvisionens ansvarsbeskrivning för trafiksäkerhet. Vissa kritiker har hävdat att nollvisionens betoning av systemformgivarnas ansvar skulle leda till övermod hos enskilda trafikanter, särskilt hos motorfordonsförare. Därför argumenteras det för att tonvikten snarare bör läggas på större ansvar hos trafikanterna. Vi fann detta argument felaktigt. Det finns ingen logisk eller empirisk anledning att tro att antagandet gällande större ansvar från systemformgivarnas sida leder till övermod i vägtrafiken. Det finns inga starka empiriska belägg, åtminstone i trafiksäkerhetsarbetet, som visar att detta faktiskt är fallet. Kritiken tycks dessutom försumma det faktum att enskilda trafikanter fortfarande är kopplade till sitt gamla ansvar när det gäller att bete sig och agera säkert i vägtrafiken. Faktum är att vissa länder som engagerat sig i Nollvisionen, som Sverige, är kända för sin strikta kontroll av trafikantansvar genom striktare krav på skicklighet och beteende. En annan aspekt av kritiken mot Nollvisionens ansvarsfördelning är synpunkten som ifrågasätter frånvarokodade lagkrav för främjandet och utvärderingen av systemformgivarnas ansvar. Även om Nollvisionen lägger det yttersta ansvaret på systemformgivarna saknas det enligt argumentet ett sätt att kontrollera om systemformgivarna verkligen agerar i enlighet med det som förväntas av dem. Vi hävdar att denna kritik är relevant. Vi tror att det för närvarande saknas empiriska bevis för att avgöra om det faktum att ge laga kraft åt systemforgivarnas ansvar skulle bidra effektivt till säkerheten i vägsystemet. I Sverige har exempelvis förekomsten av andra kontrollmekanismer än juridiska straffkontroller för 36 systemformgivarnas ansvar gjort det irrelevant för regeringen att ge laga kraft åt systemformgivarnas ansvar.

  Den andra artikeln i denna avhandling syftar till att förena metoden för kostnadsnyttoanalys och Nollvisionen i beslutsfattande om trafiksäkerhet. Kostnads-nyttoanalys har varit och är fortfarande ett viktigt beslutsverktyg inom vägtransporten och trafiksäkerhetsarbetet. Enligt denna princip är det moraliskt motiverat att förhindra risk endast när nyttan av att göra det överväger kostnaden. Detta skulle kräva att man påvisar att varje krona som läggs på trafiksäkerhetsarbete ger samhället mer nytta än någon annan alternativ användning av pengarna. Följaktligen fastställs relevansen och den moraliska godtagbarheten hos specifika trafiksäkerhetsmål och insatser på basis av nyttan och kostnadsöverväganden för samhället. Som kort sagt ovan i detta avsnitt, används ofta resultatet av överväganden relaterade till kostnads-nyttan för att berättiga varför utgifter för säkerhet inte är värda att göras ur ett moraliskt, ekonomiskt och samhällsperspektiv. Dessutom är det vanligt att i många länder använda kostnad-nyttoanalys för att fastställa och sätta upp trafiksäkerhetsmål som anses vara ekonomiskt optimala. Förespråkarna för Nollvsionen hävdar att det bland annat att inte är önskvärt att lämna trafiksäkerhetsmålen till kostnads-nyttoberäkningar ur en moralisk synpunkt. Det står i Nollvisionen att det enda moraliskt acceptabla målet för trafiksäkerhetsarbetet är noll dödliga och allvarliga skador. Dessutom, i den utsträckning man känner till effektiva och beprövade strategier bör de genomföras för att rädda människor från att bli dödade eller allvarligt skadade. I allmänhet avvisar förespråkarna för Nollvisionen beslutsfattande baserade på en ren kostnadsnyttoanalys av metodiska och etiska skäl.

  Nollvisionens syn att dödliga och allvarliga skador i vägsystemet är oacceptabla är moraliskt tilltalande. På samma sätt är kostnads-nyttoanalysen (CBA) främst avsedd att främja ekonomisk effektivitet. I den här artikeln argumenterar vi för att Nollvisionen och kostnads-nyttoanalys är båda baserade på rimliga principer och kan göras kompatibla. Vi identifierar och diskuterar sedan sätt på vilka Nollvisionen och kostnads-nyttoanalysen kan göras kompatibla.

  I den tredje artikeln undersöker vi policydokument angående trafiksäkerhetsarbete i Addis Ababa för att undersöka hur trafiksäkerhetsproblem faktiskt uppfattas av de som är ansvariga för trafiksäkerhetsarbetet. En viktig egenskap i det nuvarande trafiksäkerhetspr oblemet är att detta problem oproportionerligt påverkar låg- och medelinkomstländer. Dessa länder står för cirka 90 % av dödsolyckorna på vägen, medan de bara äger mindre än 50 % registrerade motorfordon i världen. Den stora omfattningen av dödsolyckor och allvarliga skador i dessa delar av världen visar vikten av att undersöka effektiviteten, verkningsfullheten och rationaliteten av policyer och insatser som främjas i dessa länder. Dessutom är det också viktigt att undersöka trafiksäkerhetsarbetet i dessa delar av världen ur ett normativt perspektiv. Genom att anta Nollvisionens tillvägagångssätt för trafiksäker hetsarbete som en normativ teoretisk ram, bedömer vi trafiksäkerhetsarbetet i denna stad med avseende på dess målsättningsaspekter, problemformulering, strategier och insatser för trafiksäkerhetsarbete och ansvarsbeskrivning för trafiksäkerhet i staden. Vår analys visar både på likheter och skillnader mellan Nollvisionen och Addis Ababas trafiksäkerhetsarbete. Vi hävdar i detta dokument att en förbättring av trafiksäkerheten i staden kräver att man främjar en bredare syn på orsakerna till trafiksäkerhetsproblem och fördelar och tilldelar ansvar till viktiga intressenter som har avsevärt inflytande på vägtrafiksystemets utformning och drift.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 3.
  Abebe, Henok Girma
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Hansson, Sven Ove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Can Cost Benefit Analysis and Vision Zero be Reconciled?Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Cost-benefit analysis (CBA) and Vision Zero are often considered to be incompatible approaches to road traffic safety. The discord between the two can be traced back to basic incompatibilities between utilitarian and deontological modes of moral thinking. However, both have something to contribute. CBA is an expression of the reasonable principle that the resources available for improving traffic safety should be used as efficiently as possible, and Vision Zero expresses the equally reasonable principle that deaths and serious injuries in road traffic are always unacceptable. The two can be reconciled, if due attention is paid to the fact that Vision Zero accepts temporary compromises, albeit not end-goal compromises, and the efficiency analysis of CBA is disassociated from claims of optimality. We propose two ways to reconcile the two approaches. First, the results of a CBA can be presented not only for the currently used life-value but also for alternative, higher life-values. Secondly, essentially the same information can be presented in the form of cost-effectiveness safety analysis (CESA), which reports the economic costs per life saved. We propose that a CESA should be performed for all road traffic projects, not only those that have safety improvement as their main objective. In this way, an economically informed total overview of the impact of Vision Zero in traffic safety can be obtained.

 • 4.
  Abebe, Henok Girma
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Hansson, Sven Ove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Edvardsson Björnberg, Karin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Arguments against Vision Zero: A Literature Review2022Ingår i: The Vision Zero Handbook: Theory, Technology and Management for a Zero Casualty Policy / [ed] Edvardsson Björnberg, K., Belin, M-Å., Tingvall, C., Hansson, S. O., Switzerland: Springer Nature, 2022, 1, s. 107-149Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite Vision Zero’s moral appeal and its expansion throughout the world, it has been criticized on different grounds. This chapter is based on an extensive literature search for criticism of Vision Zero, using the bibliographic databases Philosopher’s Index, Web of Science, Science Direct, Scopus, Google Scholar, PubMed, and Phil Papers, and by following the references in the collected documents. Even if the primary emphasis was on Vision Zero in road traffic, our search also included documents criticizing Vision Zero policies in other safety areas, such as public health, the construction and mining industries, and workplaces in general. Based on the findings, we identify and systematically characterize and classify the major arguments that have been put forward against Vision Zero. The most important arguments against Vision Zero can be divided into three major categories: moral arguments, arguments concerning the (goalsetting) rationality of Vision Zero, and arguments aimed at the practical implementation of the goals. We also assess the arguments. Of the thirteen identified main arguments, six were found to be useful for a constructive discussion on safety improvements.

 • 5.
  Ahlin, Jesper
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Reflective Equilibrium DefendedManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Reflective equilibrium is a method of justification in ethics. In this essay, I account for an argument against reflective equilibrium put forth by Theo van Willigenburg from a position of (weak) foundationalism. I attempt to demonstrate why it is flawed and how reflective equilibrium as a method of justification can withstand the foundationalist critique.

 • 6.
  Ahlin, Jesper
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  The Ethics of Immigration2015Ingår i: Theoria, ISSN 0040-5825, E-ISSN 1755-2567, Vol. 81, nr 4, s. 380-384Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Ahlin, Jesper
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia.
  The Evidence-Based Policy Movement and Political Idealism2021Ingår i: Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, ISSN 1744-2648, E-ISSN 1744-2656, Vol. 17, nr 3, s. 525-534Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The opposing views in the scholarly debate on evidence-based policy (EBP) have recently been labeled ‘rationalist’ and ‘constructivist’, where the former are positive to EBP and the latter are not. This framing of the debate is suboptimal, as it conflates critical positions that should be kept separate. This article suggests that the debate should be understood as one between idealists, realists, and counter-idealists about EBP. The realist position, that is, that EBP is difficult or impossible to achieve in practice, has already been treated at length in the debate. The conflict between idealism and counter-idealism, to the contrary, has been neglected. This article aims to stimulate the scholarly debate on EBP by initiating a principled discussion between idealism and counter-idealism about EBP, which should motivate proponents of EBP to formulate their ideal with substantial moral arguments. This places the debate on EBP in the context of normative political theory, where it rightfully belongs.

 • 8.
  Alfvén, Hannes
  Dept Applied Physics and Information Science, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92093, USA.
  Science, progress and destruction1979Ingår i: Bulletin of the atomic scientists, ISSN 0096-3402, E-ISSN 1938-3282, Vol. 35, nr 3, s. 68-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 9.
  Alfvén, Hannes
  et al.
  Dept Applied Physics and Information Science, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92093, USA.
  Barnaby, Frank
  International Peace Research Institute, Solna, Sweden.
  Patterson, Walter C.
  Friends of the Earth, London, UK.
  Lempert, Robert
  Harvard Univeristy, Cambridge, USA.
  Human IQ vs Nuclear IQ1981Ingår i: Bulletin of the atomic scientists, ISSN 0096-3402, E-ISSN 1938-3282, Vol. 37, nr 1, s. 4-5Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 10. Alger, I.
  et al.
  Weibull, Jörgen W.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.). Stockholm School of Economics, Sweden.
  Strategic behavior of moralists and altruists2017Ingår i: Games, E-ISSN 2073-4336, Vol. 8, nr 3, artikel-id 38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Does altruism and morality lead to socially better outcomes in strategic interactions than selfishness? We shed some light on this complex and non-trivial issue by examining a few canonical strategic interactions played by egoists, altruists and moralists. By altruists, we mean people who do not only care about their own material payoffs but also about those to others, and, by a moralist, we mean someone who cares about own material payoff and also about what would be his or her material payoff if others were to act like himself or herself. It turns out that both altruism and morality may improve or worsen equilibrium outcomes, depending on the nature of the game. Not surprisingly, both altruism and morality improve the outcomes in standard public goods games. In infinitely repeated games, however, both altruism and morality may diminish the prospects of cooperation, and to different degrees. In coordination games, morality can eliminate socially inefficient equilibria while altruism cannot.

 • 11. Al-Zoubi, N.
  et al.
  Schönecker, Stephan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Johansson, Börje
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Vitos, Levente
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Assessing the Exact Muffin-Tin Orbitals method for the Bain path of metals2017Ingår i: Philosophical Magazine, ISSN 1478-6435, E-ISSN 1478-6443, Vol. 97, nr 15, s. 1243-1264Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We scrutinise the muffin-tin approximation and the screening within the framework of the Exact Muffin-Tin Orbitals method in the case of cubic and tetragonal crystal symmetries. Systematic total energy calculations are carried out for the Bain path including the body-centred cubic and face-centred cubic structures for a set of simple and transition metals. The present converged results in terms of potential sphere radius (S) and hard sphere radius (b) are in good agreement with previous theoretical calculations. We demonstrate that for all structures considered here, potential sphere radii around and slightly larger than the average Wigner–Seitz radius (w) yield accurate total energy results whereas S values smaller than w give large errors. It is shown that for converged total energies hard spheres with radii b = 0.7–0.8w should be used for an efficient screening within real space clusters consisting typically of 70–90 lattice sites. The less efficient convergence of the total energy in the case of small hard spheres is ascribed to the delocalisation of the screened spherical waves, which leads to inaccurate interstitial overlap matrix. The above conclusions are not significantly affected by the volume of the system.

 • 12. Andersson, C
  et al.
  Authén, S
  Holmberg, Jan-Erik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Increased user-friendliness and transparency in PSA models: Phase 1. Pre-study2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 13. Andersson, C.
  et al.
  Authén, S.
  Holmberg, Jan-Erik
  VTT, Espoo, Finland.
  User-friendliness and transparency in PSA modelling2010Ingår i: Proc. of PSAM 10 — International Probabilistic Safety Assessment & Management Conference, 7–11 June 2010, Seattle, Washington, USA, IAPSAM — International Association of Probabilistic Safety Assessment and Management, 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Most of the probabilistic safety assessments (PSA) for Nuclear Power Plants were originally created to make conservative estimates of the core damage frequencies for internal events, which might occur during power operation. The PSA models have then been expanded to replace conservative estimates with more realistic assumptions and to include other types of initiating events, modes of operation and end states. The development has resulted in very large and detailed models, which are hard to understand completely, even for an experienced PSA engineer. Today, the trend to increase the level of detail and the scope of the PSA models continues as a consequence of regulatory requirements. Hence the Nordic PSA Group (NPSAG) has initiated a project with the aim of identifying methods to reduce the complexity of the PSA models. This paper presents and discusses the results of the first part of the project in which areas of importance for the user-friendliness and transparency of a PSA are identified.

 • 14.
  Angere, Staffan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  The defeasible nature of coherentist justification2007Ingår i: Synthese, ISSN 0039-7857, E-ISSN 1573-0964, Vol. 157, nr 3, s. 321-335Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The impossibility results of Bovens and Hartmann (2003, Bayesian epistemology. Oxford: Clarendon Press) and Olsson (2005, Against coherence: Truth, probability and justification. Oxford: Oxford University Press.) show that the link between coherence and probability is not as strong as some have supposed. This paper is an attempt to bring out a way in which coherence reasoning nevertheless can be justified, based on the idea that, even if it does not provide an infallible guide to probability, it can give us an indication thereof. It is further shown that this actually is the case, for several of the coherence measures discussed in the literature so far. We also discuss how this affects the possibility to use coherence as a means of epistemic justification.

 • 15.
  Arnswald, Ulrich
  KIT, Inst Philosophie, Stockholm, Sweden..
  The Philosophy of the Renaissance. The fifteenth Century2010Ingår i: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, ISSN 0044-2828, Vol. 58, nr 12, s. 1033-1035Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 16. Authén, S.
  et al.
  Björkman, K.
  Holmberg, Jan-Erik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Larsson, J.
  Guidelines for reliability analysis of digital systems in PSA context: Phase 1, Status Report2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Baard, Patrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Adaptive Ideals and Aspirational Goals: The Utopian Ideals and Realist Constraints of Climate Change Adaptation2015Ingår i: Journal of Agricultural and Environmental Ethics, ISSN 1187-7863, E-ISSN 1573-322X, Vol. 28, nr 4, s. 739-757Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a growing need to implement anticipatory climate change adaptation measures, particularly in vulnerable sectors, such as in agriculture. However, setting goals to adapt is wrought with several challenges. This paper discusses two sets of challenges to goals of anticipatory adaptation, of (1) empirical and (2) normative character. The first set of challenges concern issues such as the extent to which the climate will change, the local impacts of such changes, and available adaptive responses. In the second set of uncertainties are issues such as the distribution of burdens to enhance adaptive capacities in vulnerable agents with a legitimate claim to such resources, and what anticipatory adaptation ideally should result in. While previous discussions have been limited to either discuss the first or second set of uncertainties, this paper suggests that both dimensions should be considered when setting goals in social planning with long time frames. A taxonomy will be suggested that combines both dimensions. Furthermore, strategies for managing situations in which there are either empirical, or normative, uncertainties will be proposed which could be used in social decision-making with long planning time-frames in which goals must be set.

 • 18.
  Baard, Patrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Cautiously utopian goals: Philosophical analyses of climate change objectives and sustainability targets2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this thesis, the framework within which long-term goals are set and subsequently achieved or approached is analyzed. Sustainable development and climate change are areas in which goals have tobe set despite uncertainties. The analysis is divided into the normative motivations for setting such goals, what forms of goals could be set given the empirical and normative uncertainties, and how tomanage doubts regarding achievability or values after a goal has been set.

  Paper I discusses a set of questions that moral theories intended to guide goal-setting should respond to. It is often claimed that existent normative theories provide only modest guidance regarding climate change, and consequently have to be revised or supplemented. Two such suggested revisions or supplements are analyzed in order to determine whether they provide such guidance.

  Paper II applies the deep ecological framework to survey the extent to which it can be utilized to discuss issues concerning the management of climate change. It is suggested that the deep ecological framework can provide guidance by establishing a normative framework and an analysis of how the overarching values and principles can be specified to be relevant for actions.

  Paper III is focused on normative political theory, and explicates the two dimensions of empirical and normative uncertainty. By applying recent discussions in normative political theory on ideal/non-ideal theory, political realism, and the relation between normative demands and empirical constraints,strategies for managing the proposed goals are suggested.

  Paper IV suggests a form of goal that incorporates uncertainties. Cautious utopias allow greater uncertainty than realistic goals (goals that are known to be achievable or approachable, and desirable),but not to the same extent as utopian goals (goals wherein it is highly uncertain whether the goal can actually be achieved). Such goals have a performance-enhancing function. A definition and quality criteria for such goals are proposed.

  Paper V considers whether a goal that is becoming all the more unlikely to be achievable should be reconsidered. The paper focuses on the two degrees Celsius target, and asks whether it could still be a sensible goal to aspire to. By applying the principle that ‘ought’ implies ‘can’, the role of such obligations is investigated.

  Paper VI surveys how to treat circumstances in which an already set goal should be reconsidered and possibly revised, and what would evoke doubt in the belief upon which those goals have been set.Two situations are analyzed: (i) a problematic or surprising event occurs, upsetting confidence in one’s relevant beliefs, or (ii) respectable but dissenting views are voiced concerning one’s means and/or values. It is suggested that the validity of doubt has to be considered, in addition to the level in a goal-means hierarchy towards which doubt is raised.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Baard, Patrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Change of plans?: An environmental pragmatist view on reconsidering long-term goals2015Ingår i: Environmental Philosophy, ISSN 1718-0198, Vol. 12, nr 2, s. 185-204Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustainable ecosystem management often requires setting goals despite uncertainty regarding the achievability and desirability of the intended state of affairs. Coming to doubt the achievability or desirability of a previously set goal might sometimes, but not always, require reconsidering that goal. There is, however, a need to strike a balance between responsiveness to new information and knowing when to retain goals despite doubts. By critically engaging with adaptive ecosystem management (AEM), as advocated by environmental pragmatist Bryan G. Norton, criteria for warranted reconsideration of long-term goals are investigated. 

 • 20.
  Baard, Patrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Managing climate change: A view from deep ecology2015Ingår i: Ethics and the Environment, ISSN 1085-6633, E-ISSN 1535-5306, Vol. 20, nr 1, s. 23-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite the awareness that climate change is an increasingly urgent issue to manage, little is being done to adequately achieve mitigation targets and ambitions. It has been suggested that this is due to ill-equipped normative frameworks and that common concepts, such as responsibility, harm, and justice, collapse when applied to climate change. One perspective has however been missing from this debate – the deep ecological perspective. The paper will investigate the deep ecological view and will argue that it can provide a valuable contribution to normative issues pertaining to climate change.

 • 21.
  Baard, Patrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Mill, miljö och hållbarhet2011Ingår i: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, E-ISSN 2002-3383, nr 3, s. 29-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 22.
  Baard, Patrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  New Beginnings?Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Baard, Patrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Risk-Reducing Goals: Ideals and Abilities when Managing Complex Environmental Risks2016Ingår i: Journal of Risk Research, ISSN 1366-9877, E-ISSN 1466-4461, Vol. 19, nr 2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Social decision-making involving risks ideally results in obligations to avoid expected harms or keep them within acceptable limits. Ambitious goals aimed at avoiding or greatly reducing risks might not to be feasible, forcing the acceptance of higher degrees of risk (i.e., unrealistic levels of risk reduction are revised to comport with beliefs regarding abilities). In this paper, the philosophical principle ‘ought implies can’ is applied to the management of complex risks, exemplified by the risks associated with climate change. In its common interpretation, the principle states that we cannot expect an agent to perform something that lies beyond his or her abilities. However, it is here argued that this principle requires setting thresholds for legitimate claims of inabilities that justify the waiving of normative demands. This paper discuss three claims: (1) that caution is required before revising a risk-reducing goal that is perhaps exceedingly ambitious; (2) that claims on abilities are not only descriptive, but also value-laden; and (3) that the function of a goal has to be clarified before risk-reducing goals are revised. Risk-reducing goals that initially seem unrealistic arguably serve performance-enhancing purposes in risk management. Neglecting such goals could lead to choosing less desirable, but certainly feasible, risk-reducing goals.

 • 24.
  Baard, Patrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Sustainable Goals: Feasible Paths to Desirable Long-Term Futures2014Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The general aim of this licentiate thesis is to analyze the framework in which long-term goals are set and subsequently achieved. It is often claimed that goals should be realistic, meaning that they should be adjusted to known abilities. This thesis will argue that this might be very difficult in areas related to sustainable development and climate change adaptation, and that goals that are, to an acceptable degree, unrealistic, can have important functions.

  Essay I discusses long-term goal setting. When there is a great temporal discrepancy between the point in time of setting and achieving a goal, many uncertainties have to be considered. The surrounding world and the agent’s abilities and values might change. This is an ontological uncertainty. We often form beliefs regarding how abilities and values might change, but this belief is always uncertain. This is an epistemological uncertainty. A form of goal called cautiously utopian goals is proposed, which incorporate such uncertainties, but enables goal setting with long time-frames.

  Essay II discusses the issue of goals intended to reduce great risks. We cannot expect an agent to do something that lies beyond this agent’s abilities, as exemplified in the principle ‘ought implies can’. Adjusting goals to what we currently, with a high degree of certainty know could be done is difficult. If not including an estimation of how abilities can change, important performance-enhancing functions of goals might be lost. It is argued that very ambitious goals should be set. This is partly due to the great magnitude and likelihood of unwanted consequences and partly due to the difficulty of delineating what lies in agents’ capacity to manage complex risks.

  Essay III discusses a decision-facilitating tool Sustainability Analysis to be used by Swedish municipal planners. One sub-part of the tool, Goal Conflict Analysis, can be used to identify how the consequences of a planned adaptation measure will affect other long-term municipal goals. Identified goal conflicts can then be used in order to determine whether the conflicts are acceptable, or whether a different adaptation measure should be worked out. The paper discusses a workshop in a Swedish municipality in which the tool has been tested.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sustainable Goals
 • 25.
  Baard, Patrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  The Shape of Order at the Edge of Chaos2011Ingår i: Ephemera : Theory and Politics in Organization, ISSN 2052-1499, E-ISSN 1473-2866, Vol. 11, nr 4, s. 116-123Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Baard, Patrik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Edvardsson Björnberg, Karin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Cautious Utopias: Environmental goal-setting with long time frames2015Ingår i: Ethics, Policy & Environment, ISSN 2155-0085, E-ISSN 2155-0093, Vol. 18, nr 2, s. 187-201Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustainable development is a common goal in the public sector but may be difficult to implement due to epistemic uncertainties and required long time frames. This paper proposes that some of these problems can be solved by formulating cautious utopias, entailing a relationship between means and goals differing from both utopian and realistic goal-setting. Cautiously utopian goals are believed, but not certain, to be achievable and to remain desirable, but are open to future adjustments due to changing desires and/or factual circumstances. Quality criteria for such goals are suggested.

 • 27.
  Baard, Patrik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Vredin Johansson, Maria
  Carlsen, Henrik
  Edvardsson Björnberg, Karin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Scenarios and sustainability: tools for alleviating the gap between municipal means and responsibilities in adaptation planning2012Ingår i: Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, ISSN 1354-9839, E-ISSN 1469-6711, Vol. 17, nr 6-7, s. 641-662Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Adaptation to climate change often involves long-time frames and uncertainties over the consequences of chosen adaptation measures. In this study, two tools designed for assisting local decision-makers in adaptation planning were tested: socio-economic scenarios and sustainability analysis. The objective was to study whether these tools could be of practical relevance to Swedish municipalities and facilitate local-level climate change adaptation. We found that the municipal planners who participated in the testing generally considered the tools useful and of high relevance, but that more time was needed to use the tools than was provided during the test process.

 • 28.
  Barton, Adrien
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  How Tobacco Health Warnings Can Foster Autonomy2013Ingår i: Public Health Ethics, ISSN 1754-9973, E-ISSN 1754-9981, Vol. 6, nr 2, s. 207-219Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  I investigate whether tobacco health warnings' interference with autonomy is ethically justifiable in order to deter people from smoking. I dissociate first the informational role and the persuasive role of tobacco health warnings and show that both roles enable typical addicted smokers to better rule themselves, fostering their autonomy. The fact that some messages address people's non-deliberative faculties is therefore compensated by a larger positive influence on their autonomy. However, misleading messages are not ethically justified and should be avoided. Tobacco health warnings' effect on autonomy highlights an important difference between libertarian paternalism and classical paternalism.

 • 29.
  Barton, Adrien
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Burgun, A.
  Duvauferrier, R.
  Probability assignments to dispositions in ontologies2012Ingår i: Front. Artif. Intell. Appl., 2012, s. 3-14Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We investigate how probabilities can be assigned to dispositions in ontologies, building on Popper's propensity approach. We show that if D is a disposition universal associated with a trigger T and a realization R, and d is an instance of D, then one can assign a probability to the triplets (d,T,R) and (D,T,R). These probabilities measure the causal power of dispositions, which can be defined as limits of relative frequencies of possible instances of T triggering an instance of R over a hypothetical infinite random sequence of possible instances of T satisfying certain conditions. Adopting a fallibilist methodology, these probability values can be estimated by relative frequencies in actual finite sequences.

 • 30.
  Battisti, Chiara
  et al.
  Università degli Studi di Verona.
  Dahlberg, Leif
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Focus: Law, Fashion and Identities2016Ingår i: Pólemos, ISSN 2036-4601, Vol. 10, nr 1, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 31.
  Battisti, Chiara
  et al.
  Università degli Studi di Verona.
  Dahlberg, LeifKTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Law, Fashion and Identities2016Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 32.
  Belfrage, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Exploitative,irresistible and coercive offers.: Why research participants should be paid well or not at all.Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper starts with the assumption that it ismorally problematic when people in need are offered money in exchange forresearch participation if the amount offered is unfair. Such offers are called“coercive”, and the degree of coerciveness is said to be determined by theoffer’s potential to cause exploitation and its irresistibility. Depending onwhat view we take on the possibility to compensate for the sacrifices made byresearch participants, a wish to avoid “coercive offers” leads to policyrecommendations concerning payment for participation. For sacrifices consideredcompensable we ought to offer either no payment or payment at a level deemedfair, while for sacrifices deemed incompensable we always ought to offer nopayment.

 • 33.
  Belfrage, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  Exploiting gift-giving2014Ingår i: Ethical Perspectives, ISSN 1370-0049, E-ISSN 1783-1431, Vol. 21, nr 3, s. 371-400Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  It is commonly thought that transactions that are the result of voluntary gift-giving do not constitute exploitation. This paper argues that exploitation is indeed possible in such situations, by showing how gift-giving can fulfil the two commonly proposed criteria for exploitation, namely that in an interaction between two persons one receives disproportionally little and the other disproportionally much of the resulting benefits, and that this disproportion is caused by the latter making inappropriate use of a disadvantage of the former. A theoretical approach to what such inappropriate use would amount to in cases of gift-giving is lacking. The paper therefore aims at spelling out such an approach. The method of reflective equilibrium inspires this endeavour, which proceeds by testing intuitions about examples that embody a set of possible conditions. It is concluded that three of the conditions are necessary for exploitation of gift-giving, namely (1) the giver incurs a loss, (2) the recipient has aimed for the gift, and (3) the gift is undeserved.

 • 34.
  Belfrage, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Filosofi.
  In the name of research: Essays on the ethical treatment of human research subjects2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Essay 1: Traffic research shares a fundamental dilemma with other areas of empirical research in which humans are potentially put at risk. Research is justified because it can improve safety in the long run. Nevertheless, people can be harmed in the research situation. Hence, we need to balance short-term risks against long-term safety improvements, much as in other areas of research with human subjects. In this paper we focus on ethical issues that arise when human beings are directly affected in the performance of research by examining how the ethical requirements in biomedical research can inform traffic research. After introducing the basic ethical requirements on biomedical research, each of the major requirements is discussed in relation to traffic research. We identify the main areas where biomedical research and traffic research differ, and where the ethical requirements from the former cannot easily be transferred to the latter. We then point to some of the issues that need to be addressed for a systematic approach to the ethics of traffic research.

  Essay 2: The requirement of always obtaining participants’ informed consent in research with human subjects cannot always be met, for a variety of reasons. In this paper, research situations where informed consent is unobtainable are described and categorised. Some of these kinds of situations, common in biomedicine and psychology, have been previously much discussed, whereas others, more prevalent in for example infrastructure research, introduce new perspectives. The advancement of new technology may lead to an increase in research of these kinds. The paper also provides a review of methods intended to compensate for a lack of consent and their applicability and usefulness for the different categories of situations are discussed, thereby providing insights into one important aspect of relevance for the question of permitting research without informed consent: how well that which informed consent is meant to safeguard can be achieved by other means.

  Essay 3: This paper starts with the assumption that it is morally problematic when people in need are offered money in exchange for research participation if the amount offered is unfair. Such offers are called “coercive”, and the degree of coerciveness is said to be determined by the offer’s potential to cause exploitation and its irresistibility. Depending on what view we take on the possibility to compensate for the sacrifices made by research participants, a wish to avoid “coercive offers” leads to policy recommendations concerning payment for participation. For sacrifices considered compensable we ought to offer either no payment or payment at a level deemed fair, while for sacrifices deemed incompensable we always ought to offer no payment.

  Essay 4: It is commonly thought that transactions that are the result of voluntary gift-giving do not constitute exploitation. This paper argues that exploitation is indeed possible in such situations, by showing how gift-giving can fulfil the two commonly proposed criteria for exploitation, namely that in an interaction between two persons one receives disproportionally little and the other disproportionally much of the resulting benefits, and that this disproportion is caused by the latter making inappropriate use of a disadvantage of the former. A theoretical approach to what such inappropriate use would amount to in cases of gift-giving is lacking. The paper therefore aims at spelling out such an approach. The method of reflective equilibrium inspires this endeavour, which proceeds by testing intuitions about examples that embody a set of possible conditions. It is concluded that three of the conditions are necessary for exploitation of gift-giving, namely (1) the giver incurs a loss, (2) the recipient has aimed for the gift, and (3) the gift is undeserved.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Introduction
 • 35.
  Belfrage, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Without Informed Consent2011Ingår i: International Journal of Technoethics, ISSN 1947-3451, Vol. 2, nr 3, s. 48-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The requirement of always obtaining participants’ informed consent in research with human subjects cannot always be met, for a variety of reasons. This paper describes and categorises research situations where informed consent is unobtainable. Some of these kinds of situations, common in biomedicine and psychology, have been previously discussed, whereas others, for example, those more prevalent in infrastructure research, introduce new perspectives. The advancement of new technology may lead to an increase in research of these kinds. The paper also provides a review of methods intended to compensate for lack of consent, and their applicability and usefulness for the different categories of situations are discussed. The aim of this is to provide insights into one important aspect of the question of permitting research without informed consent, namely, how well that which informed consent is meant to safeguard can be achieved by other means.

 • 36.
  Belfrage, Sara
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Hansson, Sven Ove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Ethical problems in traffic research2006Ingår i: TRA - TRANSPORT RESEARCH ARENA EUROPE 2006: GREENER, SAFER AND SMARTER ROAD TRANSPORT FOR EUROPE. PROCEEDINGS, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Traffic research gives rise to many types of ethical issues. In this paper we focus on ethical issues that arise when human beings are directly affected in the performance of research, by comparing traffic research to the ethical requirements imposed on biomedical research. After introducing the basic ethical requirements on biomedical research, each of the major requirements is discussed in relation to traffic research. We identify the main areas where biomedical research and traffic research differ, and where the ethical requirements from the former cannot easily be transferred to the latter. Finally, we argue that there is a need for systematic studies of the ethics of traffic research and point to some of the issues that need to be addressed (A). For the covering abstract of the conference see ITRD E212343

 • 37. Bengtsson, Lisa
  et al.
  Holmberg, Jan-Erik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Rossi, Jukka
  Knochenhauer, Michael
  Probabilistic Safety Goals for Nuclear Power Plants; Phases 2-4: Final Report2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Safety goals are defined in different ways in different countries and also used differently. Many countries are presently developing them in connection to the transfer to risk-informed regulation of both operating nuclear power plants (NPP) and new designs. However, it is far from self-evident how probabilistic safety criteria should be defined and used. On one hand, experience indicates that safety goals are valuable tools for the interpretation of results from a probabilistic safety assessment (PSA), and they tend to enhance the realism of a risk assessment. On the other hand, strict use of probabilistic criteria is usually avoided. A major problem is the large number of different uncertainties in a PSA model, which makes it difficult to demonstrate the compliance with a probabilistic criterion. Further, it has been seen that PSA results can change a lot over time due to scope extensions, revised operating experience data, method development, changes in system requirements, or increases of level of detail, mostly leading to an increase of the frequency of the calculated risk. This can cause a problem of consistency in the judgments.

  This report presents the results from the second, third and fourth phases of the project (2007–2009), which have dealt with providing guidance related to the resolution of some specific problems, such as the problem of consistency in judgement, comparability of safety goals used in different industries, the relationship between criteria on different levels, and relations between criteria for level 2 and 3 PSA. In parallel, additional context information has been provided. This was achieved by extending the international overview by contributing to and benefiting from a survey on PSA safety criteria which was initiated in 2006 within the OECD/NEA Working Group Risk.

  The results from the project can be used as a platform for discussions at the utilities on how to define and use quantitative safety goals. The results can also be used by safety authorities as a reference for risk-informed regulation. The outcome can have an impact on the requirements on PSA, e.g., regarding quality, scope, level of detail, and documen¬tation. Finally, the results can be expected to support on-going activities concerning risk-informed applications.

  The project provides a comprehensive state-of-the-art description and has contributed to clarifying the history of safety goals both nationally and internationally, the concepts involved in defining and applying probabilistic safety criteria, and the international status and trends in general. It has identified critical issues and the main problem areas. Finally, the project provides useful recommendations and guidance on the definition and application of criteria.

  Furthermore, the project makes it possible to define criteria stringently, improving the possibilities of argumentation on safety. Generally, this supports efficient use of criteria, yielding more useful PSA results. In this connection, the introduction of ALARP type criteria is judged to provide a very useful way of balancing stringency with the necessary flexibility. There is a possibility of making more active use of lower level criteria. This makes the connection to defence in depth more evident, and opens the perspective of increased control of defence in depth by use of probabilistic methods, including the use as design tools. There is an opportunity for comparison of risk of different NPPs, as well as of comparison of NPP risk with other risks in society. This is judged to provide an opportunity for improved communication on risks with non-PSA experts and with the public in general. However, a necessary condition for meaningful comparisons is to agree on the scope of PSA and methods applied.

  Obviously, there will also be challenges in the future definition and application of probabilistic safety criteria. These include very general aspects, such as the interpretation of the probability, quality aspects of PSA, and the definition of meaningful and consistent risk criteria for different usages. The need and usefulness of subsidiary criteria has been stressed in the project, but there is obviously also a challenge in defining a relevant set of criteria on different levels. Defining criteria for L(E)RF is complex, especially if release criteria are defined as subsidiary for societal and individual risk. Finally, it will be a challenge to develop coherent application procedures relative to the criteria defined.

 • 38. Bengtsson, Lisa
  et al.
  Holmberg, Jan-Erik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Rossi, Jukka
  Knochenhauer, Michael
  Probabilistic Safety Goals for Nuclear Power Plants; Phases 2-4: Final Report.2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Bergman, Åke
  et al.
  Stockholms universitet.
  Hansson, Sven Ove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Jakobsson,, Kristina
  Universitetssjukhuset Lund.
  Källén, Erland
  Stockholms universitet.
  Rudén, Christina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Giftfritt – en nyttig utopi2009Ingår i: Chemicalnet.seArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 40. Beronius, A.
  et al.
  Hanberg, A.
  Rudén, Christina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Background paper on the risk assessment of Bisphenol A: Overview of previous risk assessments2010Ingår i: The joint FAO/WHO expert meeting to review toxicological and health aspects of bisphenol A, 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 41. Beronius, A.
  et al.
  Rudén, Christina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Hanberg, A.
  Garai, J.
  Håkansson, H.
  Assessing the risks of endocrine disrupting chemicals2009Ingår i: Endocrine disrupting chemicals in food / [ed] Ian Shaw, Woodhead Publishing Limited, 2009, s. 356-380Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this chapter, four European regulatory frameworks are compared concerning how they cope with identifying and risk assessing endocrine-disrupting chemicals. This comparison is performed by using four example chemicals, bisphenol A, dioxins, ethinyl estradiol and vinclozolin, representing four different regulatory categories. It is concluded that within these regulations, there are no general test requirements that specifically enable identification of endocrine disruptors, and there seem to be little conformity in the risk assessment processes even though the route of exposure and the mode of toxicity are similar. Further development of risk assessment guidance for endocrine disruptors requires continued cooperation between experimental scientists, risk assessors, regulators and industry.

 • 42. Björkdahl, Christina
  et al.
  Wester, Misse
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Hansson, Sven Ove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Effects of workplace inspection of the Swedish noise campaign2008Ingår i: Policy and Practice in Health and Safety, ISSN 1477-3996, E-ISSN 1477-4003, Vol. 6, nr 1, s. 55-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 43.
  Björkdahl, Christina
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Wester, Misse
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Hansson, Sven Ove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Evaluation of the Work Environment Authority 2005 campaign: STOP THAT NOISE!2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Björkdahl, Christina
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Wester, Misse
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Hansson, Sven Ove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005: BORT MED BULLRET!2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Björkman, Barbro
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Different Types, Different Rights: Distinguishing Between Different Perspectives on Ownership of Biological Material2007Ingår i: Science and Engineering Ethics, ISSN 1353-3452, E-ISSN 1471-5546, Vol. 13, nr 2, s. 221-233Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing on a social construction theory of ownership in biological material this paper discusses which differences in biological material might motivate differences in treatment and ownership rights. The analysis covers both the perspective of the person from whom the material originates and that of the potential recipient. Seven components of bundles of rights, drawing on the analytical tradition of Tony Honore, and their relationship to various types of biological material are investigated. To exemplify these categories the cases of a heart, a kidney, stem cells and hair are used.

 • 46.
  Björkman, Barbro
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria.
  Ethical aspects of owning human biological material2005Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Björkman, Barbro
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Etiska aspekter på samhällets riskhantering2005Ingår i: Filosofins Nya Möten / [ed] K. Edvardsson, S.O. Hansson & J. Nihlén Fahlquist, Hedemora: Gidlunds Förlag , 2005, s. 103-111Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 48.
  Björkman, Barbro
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  How agencies inspect: A comparative study of inspectionpolicies in eight Swedish government agencies2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Björkman, Barbro
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  On the Necessary Self-regarding Aspects of Other-regarding VirtuesArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Björkman, Barbro
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi.
  Virtue Ethics, Bioethics, and the Ownership of Biological Material2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to show how some ideas in Aristotle’s Nicomachean Ethics can be interpreted and used as a productive way to approach a number of pressing issues in bioethics. Articles I-II introduce, and endorse, a social constructivist perspective on rights (as opposed to the more traditional natural rights idea). It is investigated if the existence of property-like rights to biological material would include the moral right to commodification and even commercialisation. Articles III-V discuss similar questions and more specifically champion the application of an Aristotelian virtue ethics perspective. The articles are preceded by an introductory essay on some of the central themes in the Nicomachean Ethics. This section also includes a very brief account of what the connection between virtue ethics and a theory of social construction, including rights, could look like. The thesis seeks to show that if read somewhat creatively many of the ideas in the Nicomachean Ethics make for a highly useful approach to modern moral problems. It should be noted, however, that this thesis in no way claims to be an exegetic, or a complete, study of the Nicomachean Ethics.

  Article I deals with ownership of biological material from a philosophical, as opposed to a legal, perspective. It is argued that a strand in liberal political theory that treats property relations as socially constructed bundles of rights, as developed by e.g. Felix Cohen and Tony Honoré, is well suited for discussions on ownership of biological material.

  Article II investigates which differences in biological material might motivate differences in treatment and ownership rights. The article draws on the social constructivist theory of ownership which was developed in Article I.

  Article III employs virtue ethics to explain why it is morally permissible to donate but not to sell organs such as kidneys. It is suggested that the former action will bring the agent closer to a state of human flourishing.

  Article IV argues that virtues like philia, justice, beneficence and generosity — traditionally all seen as other-regarding — contain strong self-regarding aspects. The central claim is that these self-regarding aspects of the other-regarding virtues are necessary components of complete virtue and thus that the fully virtuous agent has to act virtuously both in her dealings with herself and others.

  Article V applies the ideas that were developed in Article IV to the case of living organ donations to next of kin. It is proposed that such an act, although noble and fine, is supererogatory, rather than obligatory, as the donor is morally entitled to be partial to herself. This argument is made against the backdrop of a discussion on some Aristotelian ideas on philia and partiality.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 av 1036
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf