Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 410
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  AHLINDER, LUDVIG
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  LINDAHL, CARL
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Areas of complexity in a reverse merger: An exploratory study regarding the complexity of theintegration process in a reverse merger2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Mergers and acquisitions are common business practices and a large amount of studies point to the complexity of these endeavors and the difficulty of executing them successfully. Different kinds of mergers and acquisitions exist and one of the most uncommon forms is referred to as the reverse merger.

  The reverse merger is unusual in the sense that the acquiring company conforms to the ways and culture of the target company. Being such a rare event, little previous research regarding the reverse merger, and specifically the integration process of such an acquisition, exist. As a result, further enquiry was deemed necessary, which is why the purpose of this study is to explore said integration and identify areas of complexity in this process.

  In order to identify areas of complexity, the authors conducted a case study at a company who recently had partaken in an acquisition intended to be a reverse merger. The majority of the data was collected through in depth interviews on site as well as participatory observations.

  The findings in this study indicate three different areas of complexity: lack of cultural awareness, lack of planning as well as lack of communication. These three areas are intertwined and it is suggested that they are accounted for when pursuing a reverse merger. In addition, the findings of this study can be used as a foundation for future research.

   

 • 2.
  ALAM, SHABNAM
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Towards a Value Driven Transformation2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar fenomenet tillverkande företag som transformerar till att bli produkt och tjänsteföretag. Arbetet syftar till att diskutera vikten av kundsupport som konkurrensfördel under denna transformations process. Tidigare forskning har fokuserat på fördelarna och allmänna utmaningar med att lägga till tjänster till kärnprodukter, men vad som saknas är i vilken utsträckning dessa erbjudanden uppfyller kundens verkliga behov, eftersom kombinerade produkter och tjänster ökar komplexiteten i utveckling, produktion, leveransen och support processerna. Eftersom kundsupporten är den mest ignorerade faktorn bland transformerande företag, blir det högaktuellt at lyfta fram betydelsen av det som en viktig faktor för att vinna konkurrensfördelar. Syftet är alltså att besvara på frågan: Vilka komplikationer finns det i att lyckas med kundsupport för att transformera till att bli tjänsteföretag?

  För att förstå vilken roll kundsupporten har i förhållande till transformerande företag, har en fallstudie genomförts på Scania CV AB. Företaget erbjuder en rad tjänster, däribland Fleet Mangement   System,   som   säljs   tillsammans   med   fordon   som   ett   sätt   att   erbjuda helhetslösningar och på sätt bli tjänsteföretag. I Scanias fall är det återförsäljarna som agerar som direkt support mot kunderna. Därför är målet att undersöka och analysera komplikationer som servicemarknadssäljarna i dessa återförsäljare, står inför i att supporta sina kunder. Mer specifikt, är det kundens perspektiv som studeras från den interna organisationen för att bättre synliggöra den roll kundsupporten har i samband med transformeringen till tjänster. Studien visar på att det inte borde finnas någon tjänst utan support, eftersom kunderna baserar sitt upplevda värde på mervärdet i användandet av tjänsten. Allt eftersom tjänsteförsäljningen ökar, blir vikten av en fungerande kundsupport avgörande faktor för att upprätthålla nöjda kunder. Vidare visar studien att servicemarknadssäljare behöver bättre IT kompetens och stöd från ledningen i form av verktyg och tydliga strategier för att möjliggöra en professionell kundrelation.

 • 3.
  ALJARAIDAH, ADAM
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  FARAN, MOHAMMAD
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Difficulties in information sharing within the supply chain and the effect on demand forecasting A qualitative case study from an OEM perspective: A qualitative case study from an OEM perspective2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ökning  av  situationsmedvetenhet  i  försörjningskedjan  genom att  dela  information  och genomförakorrekta efterfrågeprognoser hjälper företag att vara konkurrenskraftiga, att övervinna olika osäkerheter och öka ekonomiska vinster. Dessutom är det viktigt för enheter i försörjningskedjan att få korrekt, aktuell och relevant information för att kunna skapa nytta inom nätverket av försörjningskedjan. Trots att det finns kunskap om hur viktiga dessa åtgärder är, företag inom olika branscher påverkas av dålig, försenad och inexakt information. Brist på informationsutbyte inom försörjningskedjan tvingar aktörer i försörjningskedjan att fatta beslut med begränsad information om efterfrågeprognos vilket påverkar prognostisering av framtida efterfrågan. Därför har denna studie undersökt svårigheterna med att dela information och hur dessa svårigheter påverkar aspekten av efterfrågeprognos. För att genomföra forskningen har en kvalitativ fallstudie metod valts. En förstudie tillsammans med att granska litteratur gjordes för att ge ett teoretiskt ramverk för studien. Det empiriska data ingår semistrukturerade intervjuer med elva Original Equipment Manufacturer (OEM) företag inom den svenska tillverkningsindustrin.

  Analysen visar att för att möjliggöra informationsdelning inom försörjningskedjan, måste två funktioner,d.v.s. anslutning och villighet beaktas. De identifierade svårigheterna i denna studie hämmar dessa två funktioner som leder tll utmaningar i informationsdelning inom försörjningskedjan. Tre svårigheter som hämmar anslutning identifierades: höga kostnader för IT-system, IT-inkompatibilitet och användarvänlighet av IT-system. Vidare, fyra svårigheter som hämmar villighet identifierades: komplexitet i samarbete, brist på tillit, okunskap om fördelarna med att dela information och kultur. Svårigheter i informationsdelning hindrar förmågan att dela information vilket leder till bristande informationsdelning, bristande tillgång till rätt typ av information och låg kvalité på den delade informationen. Litteraturen och empiriska datan visar att informationsdelning, tillgång till rätt typ av information och hög kvalité på den delade informationen är avgörande när det gäller efterfrågeprognoser. Därför, fsvårigheterna inom informationsutbyte hämmar förmågan att genomföra efterfrågeprognoser och leder till osäkerheter i efterfrågeprognoser d.v.s. fel och onoggrannheter i prognoserna. Resultaten av denna studie har konsekvenser från en chef, hållbarhet och teoretisk aspekt.

 • 4.
  ALLARD, FREDRIK
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  HÖGLUND WETTERWIK, MAX
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Product-service systems for suppliers of intermediate goods: An Empirical study in the Paper Industry2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Global konkurrens har gjort det svårare för europiska företag inom tillverkningsindustrin att vara konkurrenskraftiga, samtidigt skapas värde för kunderna inte bara genom produkten utan också av faktorer som teknisk kunskap, utvecklingssamarbeten och tillgänglighet. Därför har tillverkande företag skiftat fokus från att sälja en produkt till att sälja integrerade lösningar av produkter och tjänster. Pappersföretag verksamma inom vissa segment som kräver hög teknisk kunskap har än så länge stått emot kommoditisering. Men konkurrenssituationen gör det svårare för denna typ av företag att bibehålla premiumpriser. Därför är syftet med denna studie för det första att, undersöka vilka ’produkt-tjänste-system’ som används av leverantörer av insatsvaror, och för det andra, bestämma hur fallstudieföretaget kan utveckla ’produkt-tjänste-system’ i framtiden. För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats:

   Huvudfrågeställning:

  Hur kan pappersföretag verksamma inom mindre kommoditiserade segment utveckla sitt ’produkt-tjänste-system’ vidare?

  Underfrågor:

  Vilken typ av tjänster ska fallstudieföretaget erbjuda?

  På vilket sätt ska fallstudieföretaget paketera sitt tjänsteerbjudande?

  För att svara på forskningsfrågorna har en kvalitativ metod använts. Detta genom att göra en fallstudie på ett internationellt pappersföretag verksamt mindre kommoditiserade segment, där två affärsenheter valdes att fokusera på. Totalt intervjuades 19 personer från företaget. För att ytterligare underbygga resultaten och för att få inspiration om möjliga ’produkt-tjänste-system’ intervjuades anställda från åtta externa företag.

  Resultaten visar att fallstudieföretaget har ett relevant utbud av tjänster men det finns utrymme för förbättring när det kommer till utförande och konceptualisering av deras ’produkt-tjänste-system’. Resultaten visar också att ’produkt-tjänste-system’ ska vara produktorienterade och att de två affärsenheterna ska fokusera på olika tjänster även om de båda erbjuder papper inom mindre kommoditiserade segment.

  Vidare visar resultaten att fallstudieföretag måste ha vissa tjänster som är bundlade med produkten för att undvika att kundens inköpare bryter ner erbjudandet i olika kostnadsposter. Samtidigt bör fallstudieföretaget definiera värdet för så många tjänster som möjligt. Annars uppskattar inte kunden värdet av tjänsterna. Detta kan göras genom att dokumentera vilka tjänster kunden har fått och vilket värde de har renderat, för att sedan visa upp detta för kunden. Att sätta ett pris på en tjänst kan kunden förstår värdet av tjänsten och därför ska vissa tjänster tas betalt för separat från produkten.

 • 5.
  ALLMÉR, KATARINA
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  FEYCHTING, SOFIA
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Off-Peak Deliveries from a Business Model Perspective2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med  en  ökande  befolkning  i  städer  världen  över  ökar  också  behovet  av  varudistribution  istadskärnor. Många städer har problem med trängsel i trafiken, i synnerhet under rusningstid på morgonen och eftermiddagen. Samtidigt är vägarna ofta nästan tomma på natten. I en del städer, som Stockholm, är det förbjudet att köra tung lastbil i innerstaden under natten. Detta betyder att distributörer är tvingade att utföra dessa leveranser under dagtid, vilket leder till ineffektiv distribution.För att undersöka möjligheterna att utnyttja nattens timmar till leveranser, vilket skulle kunna leda till ett mer effektivt distributionssystem och en ökad hållbarhet för staden, har ett pilotprojekt initierats av Stockholms Stad för att testa nattliga leveranser. Andra liknande projekt har stött på problem med att få företag att deltaga, och incitamenten för att flytta leveranser till nattetid har varit otydliga. Därför syftar detta arbete till att undersöka vilka incitament som finns för aktörer inom en försörjningskedja att göra detta byte och vilka huvudfaktorer som möjliggör att kedjan kan dra fördel av det.Arbetet utförs i form av en fallstudie på pilotprojektet i Stockholm, och använder ett affärsmodellsperspektiv för att analysera hur värde skapas och fångas inom kedjan. Resultaten visar att det finns potential för försörjningskedjor att öka sitt totala värde genom nattliga leveranser som ett resultat av ökad effektivitet, förbättrad leveranssäkerhet och ökad nyttjandegrad av lastbilen. Prismodeller och relativ förhandlingsmakt mellan aktörer har en stor påverkan på hur värdet fördelas. De faktorer som bidrar mest till ett ökat värde är tillräcklig leveransvolym, kompatibla processer och hög nyttjandegrad av lastbilar. Möjligheten att använda nattliga leveranser för marknadsföringssyfte är relativt outnyttjat och skulle potentiellt kunna skapa mer värde.

 • 6.
  Anderberg, My
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Förbättrande av Punktlighet – ur ett Lean-perspektiv: Avgångspunktlighet för SJ AB Hagalund2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport har avgångspunktligheten på SJ:s tågdepå i Hagalund undersökts, med som syfte att hitta bakomliggande mönster och orsaker till förseningar.

  Det teoretiska ramverk som använts är en kombination av Lean och Six Sigma, där managementverktyget Lean har sin grund i optimering av resursutnyttjande och minskande av slöseri. De Lean-begrepp som främst tagits fasta på är Visualisering och Standardisering, då SJ har haft stora problem inom just dessa områden.

   

  Det praktiska arbetet i rapporten har i sin tur följt Six Sigma-metoden DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), där stor tyngdpunkt har lagts vid Mätning och Analysering.

   

  Den kvantitativa data som använts kommer direkt från SJ:s egna förseningsrapporter, där tåg som avgår fem minuter eller mer efter planerad avgångstid anses försenade. Denna försening avläses maskinellt, och den planerade avgångstiden kallas Rättidighet (RT). Alla RT > 5 avgångar noteras automatiskt, och för dessa förseningar rapporteras även förseningsorsak. Förseningsorsakerna sätts manuellt av personal på Depå Hagalund utifrån en begränsad lista med valbara förseningstyper (JDE-koder).

   

  Arbetet i denna rapport gjordes under en sexmånadersperiod hösten/vintern 2012/2013. Arbetet tittade främst på data från perioden för Tidtabell 2012 (T12), vilken sträckte sig från den 11e december 2011 till den 8e december 2012. Extra punktmarkering lades på november 2012, under vilken ett experiment i punktlighetsrapportering utfördes.

   

  Stor vikt lades vid visualisering och standardisering av processer, där tidtabellen är en naturligt styrande process vilken resursfördelat ger arbetsprocesser.

   

  En dataminering av förseningsstatistiken för T12 visade under arbetets gång på stora brister i den manuella förseningsrapporteringen, där inkonsekvent användning av JDE-koderna gjorde det omöjligt att med säkerhet få fram bakomliggande förseningsorsaksmönster.

    För att komma runt bristerna i grunddatan gjordes därför ett ovan nämnt experiment i november 2012 där all förseningsorsaksrapportering under månaden övervakades så att JDE-kodsättningen blev korrekt gjord. Resultatet visade på ett stort mörkertal i inrapporterade förseningar av typen ”Handhavandefel”, förseningar som tidigare dolts i slaktratskoden ”Övrigt”.

   

  En visualisering av den maskinellt inrapporterade avgångspunktligheten, RT-datan, kunde i sin tur visa på brister vid skiftesbyten, samt fastställa 13:00-18:00 som en generellt tungt förseningsdrabbad tid på dygnet. Dygnsvisualiseringen av förseningar jämfördes även med en dygnsvisualisering av tågens tid på bangården, den så kallade vändtiden, där tåg som spenderar mindre än tre timmar på Depå Hagalund kunde påvisas påverka den allmänna punktligheten i högre grad än andra avgångar.

  Med hjälp av regressionsanalys kunde även dokumenteras att sent ankomande tåg med kort vändtid i högre utsträckning även avgår försenade, meden sent ankommande tåg med längre vändtid ej statistiskt påverkades vad gäller avgångspunktlighet. 

 • 7.
  Andersson Magnfält, Ida
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Orrgren, Christoffer
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Barriärer för intern supply chain integration: En case studie inom FMCG industrin2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka barriärer som fanns för intern supply chain integration hos företag inom fast moving consumer goods industrin, samt att empiriskt bidra till kunskapsbasen för intern supply chain integration. Detta var intressant att undersöka då industrin fast moving consumer goods karakteriseras av en volatil efterfrågan, vilket kräver en flexible intern supply chain.

  Den teoretiska referensramen inkluderar literatur inom integrerad supply chain och lean enterprise. Litteratur inom integrerad supply chain har tidigare främst fokuserat på integrationen mellan aktörer i den externa supply chainen, det vill säga mellan leverantörer, tillverkare och kunder. Lite forskning verkar dock ha tillägnats integrationen mellan funktioner inom ett företag, det vill säga den interna integrationen. Den befintliga literaturen inom området integrerad supply chain behandlar ofta frågeställningar rörande samarbete, informationsutbyte, kommunikation och utmaningen med motverkande målsättningar mellan funktioner inom ett företag. Vidare, en filosofi som syftar till att hantera variationer i efterfrågan och göra interna processer effektivare är lean. Litteraturen om lean produktion har utvecklats till lean enterprise vilket innebär att lean principernas användningsområde expanderas till att innefatta hela företaget.

  Ett kvalitativt tillvägagångssätt innefattande en case studie på Mobdelëz Sverige valdes för att uppfylla syftet med studien. Metoden valdes då studien innebar att studera ett komplext, socialt fenomen inom ett specifikt kontext. Data har samlats in genom 23 stycken intervjuer, både med ostrukturerad och semistrukturerad karraktär. Från det empiriska resultatet har sex barriärer för intern supply chain integrering identifierats inom det studerade företaget. Barriärerna är relaterade till, förståelen av konceptet integrerad supply chain, existerande silos inom organisationen, osäkerheter kring ansvarsområden, kommunikation, informationsspridning samt användandet av företagets värderingar. Författarna föreslår att principer bör användas för att vägleda den interna supply chain integrationen. Principerna bör vara tätt knutna till företagets värderingar och är tänkta att guida användandet av metoder för det dagliga arbetet, för att överbrygga dessa barriärer och bli mer integrerade. De föreslagna åtgärderna för företag inom fast moving consumer goods industrin innefattar både långsiktiga förslag för integrering samt kortsiktiga åtgärder med avsikt att generera direkta resultat.

 • 8.
  ANDERSSON, SARA
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  LÖFQVIST, CAROLINE
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Generations of Private Labelsin a Swedish Grocery Retailer: Assessment of a Private Label Portfolio2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har blivit allt vanligare för kunder att välja butikens egna märkesvaror EMV framför traditionella märkesvaror i matvarubutikerna. Det är ett resultat av den utveckling av EMV som har ägt rum i flertalet länder och matvarukedjor det senaste decenniet. Även i Sverige har matvarukedjorna ökat kvalitet, image och försäljningsandelar hos sina EMV. Det har ökat dagligvaruhandelns totala EMV-försäljningsandel och etablerat EMV-marknaden i Sverige. Utvecklingen har ökat komplexiteten av matvarukedjornas EMV-portföljer, som ofta består av flertalet EMV med varierande egenskaper, strategier och försäljningsandelar. Det har ökat svårigheten för matvarukedjor att granska, hantera och driva sina EMV-portföljer.

  Studien har undersökt generationer av EMV inom en matvarukedja, med syfte att generera kunskap om hur en EMV-portfölj kan granskas och hanteras baserat på generationer av EMV. Generationer  av  EMV  är  en  modell  som  används  för  att  klassificera  EMV  efter  fyra definierade generationer. Den forskningsansats som valdes var att genomföra en fallstudie inom den marknadsledande matvarukedjan i Sverige. En kvalitativ studie genomfördes för att utvärdera  egenskaper  och  strategier  hos  EMV-generationerna  inom  matvarukedjan.  En kvantitativ studie genomfördes för att undersöka EMV-generationernas försäljningsandelar inom olika livsmedelskategorier. Utöver detta genomfördes tre multipla regressionsanalyser för att testa om ett antal variabler kan påverka försäljningsandelen för respektive EMV generation. Analysen innehöll fem variabler som tidigare studier har identifierat som möjliga faktorer kopplade till EMV-försäljningsandelar.

  Studiens resultat visade att den studerade matvarukedjan hade en välutvecklad EMV-portfölj som innehöll tre av fyra generationer av EMV. Matvarukedjan hade ingen EMV inom den första generation, som är definierad som den minst sofistikerade EMV-generationen. Den tredje  generationen  hade  den  största  EMV-försäljningsandelen  inom  samtliga  studerade livsmedelskategorier.  Studien  visade  att  variabeln  andel  artiklar  hade  en  signifikant  och positiv korrelation till EMV-försäljningsandelen för de tre befintliga generationerna. Studien illustrerar hur en matvarukedja kan klassificera och granska sin EMV portfölj baserat på generationer av EMV. Studien tog även fram rekommendationer för hur en matvarukedja kan hantera generationer av EMV beroende på strategiska mål och marknadssituation.

 • 9.
  Angelis, Jannis
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Glöm jante – låt andras framgång inspirera1998Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 10.
  Angelis, Jannis
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Lean and operational performance2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Angelis, Jannis
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Operations strategy in an agile environment: a curriculum review2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Angelis, Jannis
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Particularly poor automotive industry work conditions?Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Angelis, Jannis
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Strategic Management of Global Manufacturing Networks2015Ingår i: Production planning & control (Print), ISSN 0953-7287, E-ISSN 1366-5871, Vol. 26, nr 13, s. 1162-1163Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 14.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Att styra och leda äldreomsorg: Hur går det till och vad kan förbättras?2014Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Management and control of production in public services2013Ingår i: Proceedings of the Uppsala Public Management Seminar, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 16.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Management practices in elderly care homes2014Ingår i: Proceedings of the European Public Choice Society Meeting, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 17.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Management practices in elderly care homes2013Ingår i: Proceedings of the Gothenburg Public Management Seminar, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 18.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Research Institute of Industrial Economics IFN.
  Merciful yet effective elderly care performance management practices2015Ingår i: Measuring Business Excellence, ISSN 1368-3047, E-ISSN 1758-8057, Vol. 19, nr 1, s. 61-69Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The study aims to compare management practices in private and publicly owned elderly care homes. The demands for cost-effective care combined with emphasis on client experience highlights the importance of appropriate management practices.

  Design/methodology/approach – The study utilises a survey of 500 homes covering management practices on monitoring, performance management and staff development. These are highly correlated, allowing for treating the practices both in aggregate and individually in the analysis. Additional questions capture information on site and management conditions.

  Findings – Management practices employed at the elderly care homes vary greatly, with high and low individual scores found in most homes. But private homes consistently score higher than public homes, especially when it comes to incentive practices. Also, elderly care homes of both ownership forms score at the top and bottom of each management practice. But looking at the average management score, there are fewer private homes that score really low and more private homes that score really high.

  Practical implications – The results identify given characteristics and maturity of the various management practices employed to plan and control operations in the elderly care homes and provides managerial and staff insights into their use.

  Originality/value – The application and impact of standard management practices has previously been limited in publicly funded services. Little is known about management practices in elderly care and whether the practices are associated with better performance.

 • 19.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Performance management practices and elderly care2014Ingår i: Proceedings of the Performance Management Conference, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 20.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Using management practices in welfare2014Ingår i: Proceedings of the European Operations Management Conference, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 21.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Glänngård, Anna
  Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras?2015Bok (Refereegranskat)
 • 22.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Glänngård, Anna
  Management quality in health care: A study of the use of management practices in primary care2018Ingår i: Public Money & ManagementArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Jordahl, Henrik
  Glänngård, Anna
  Vårdcentraler på rätt spår2016Ingår i: Dagens SamhälleArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 24.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Machado, Carla
  Pinheiro de Lima, Edson
  da Costa, Sergio
  Mattiado, Robert
  Developing a maturity framework for sustainable operations management2017Ingår i: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 25.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Okwir, Simon
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Performance measurement system – art and science2017Ingår i: Proceedings of the Annual European Operations Management Conference, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 26.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Remeikienė, Ramune
  Sustainable Construction Ecosystem: 3dPrinting-based business models2019Ingår i: Proceedings of the 5th European Operations Management Association Forum, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 27.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Ribeiro da silva, Elias
  Blockchain adoption: a value driver perspective2019Ingår i: Business Horizons, ISSN 0007-6813, E-ISSN 1873-6068, Vol. 62, nr 3, s. 307-314Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ongoing discussion regarding blockchain technologies is focused primarily on cryptocurrencies, but blockchain features and functionalities have developed beyond financial instruments. As the technologies provide new functionalities, the associated value proposition changes as well. This study explores the relationship between blockchain technologies and their underlying value drivers. Four identified distinct blockchain stages of increased maturity are analyzed and discussed. This covers the evolutionary technology types focused on transactions, smart contracts, decentralized applications, and the introduction of artificial intelligence supporting decentralized decision making. In addition, we address management issues around appropriate blockchain adoption using a blockchain value driver-focused framework that gives decision makers actionable questions and recommendations. We provide practitioners with a method for assessing suitable blockchain adoption that addresses the specific value creation associated with a given organizational strategy. For academics, we critically identify and assess the characteristics of the blockchain stages and their strategy implications and provide a structured approach conceptualizing blockchain technology evolution.

 • 28.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Siraliova, Jelena
  Cambridge Technology & Policy.
  Sector specificity and process impact2013Ingår i: Journal of International Business, Vol. 4, nr 1, s. 43-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 29.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Stogsdill, Mattew
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Wadström, Pontus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Risk considerations when developing performance measures2015Ingår i: Performance Management Conference, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 30.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Velikanov, Ivan
  Macintyre, Mairi
  Product service transitions in reverse2017Ingår i: International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, E-ISSN 1366-588XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 31.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Wadström, Pontus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Translating corporate strategy into business models and performance measures2015Ingår i: Proceedings of the European Operations Management Conference, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 32.
  Angelis, Jannis
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Winroth, Mats
  McManus, John
  Service Management: Linking strategy design, and operations delivery2019Bok (Refereegranskat)
 • 33.
  ANGIUS, ROBERTO
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  STJERNUDDE, ANDREAS
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Handling disruptions in large organizations: A study on asymmetricwarfare2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågan om hur man behandlar en disruption inom en stor organisation är väldigt mångfacetterad och beroende på hur en stor organisation ser ut. I disruptionens natur, må det vara terrorism eller något annat, så ligger det att den utsatta organisationen förmodligen inte kommer ha initiativet. Tendenser kan dock uppmärksammas via de förändringar som sker i vår omvärld, som kan peka på att en ny omvälvning är på gång. Men att förutspå vilken händelse som kommer ske är nästan omöjligt, vilket betyder att en organisation alltid måste vara reaktiv i en sådan situation. För att klara av en disruptiv händelse krävs det att organisationen är förberedd på ett sådant sätt att den kan återta initiativet. De nyckelområden som har betonats är den allmänna strategiska förståelsen samt hur innovationsförmågan kan höjas.

  Det har visats att det finns en tendens att hålla sig till sin kärnkompetens i en pressad och osäker miljö. Detta utnyttjas till stor del av den som står för disruptionen, vilket leder till att ett fortsatt utnyttjande av sin kärnkompetens leder in i en fälla där konkurrenten kan använda sina starka egenskaper mot den större aktören. En annan biverkning av funktionsfixering är att avdelningar bara jobbar i sitt eget stuprör, vilket försvårar kommunikationen och därmed förhindrar man att vissa synergieffekter uppnås.

  Yttre tryck på en organisation kan ha både positiva och negativa effekter. Om organisationen är hierarkisk, med ett dåligt informationsflöde och med ett erfarenhetsbaserat ledarskap så tenderar organisationen att fokusera på det den gör bäst. Är organisationen däremot platt och med ett ledarskap baserat på intellektuell förmåga, så tenderar organisationen att uppnå en högre innovationsförmåga. Däremot kan ett för stort tryck destabilisera en platt och ad hoc baserad organisation.

   

 • 34.
  Are, Josephine
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Bhola, Robin
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Managing misalignments in complex production flows: A way to integrate shared interfaces by adjusting infrastructural decision areas2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En ökad takt av teknisk utveckling har lett till ökade kundkrav. Samtidigt förändras kundernas efterfrågan kontinuerligt, och skapar en osäkerhet. Detta ställer krav på tillverkande företag att reagera och anpassa sin tillverkningsstrategi efter osäkerheter, för att behålla konkurrenskraft. Dessutom kan tillverkande företag uppleva en komplexitet med icke-linjära produktionsflöden som delar gränssnitt. Tidigare forskning inom tillverkningsstrategi är mer fokuserad på traditionella linjära produktionsstrukturer och flöden. Följaktligen är syftet med denna studie är att analysera integrationen av delade gränssnitt mellan icke-traditionella produktionsflöden.

  För att uppnå syftet har en empirisk studie i form av en fallstudie utförts. Fallstudien innefattade en produktionsanläggning i ett tillverkande företag. Det tillverkande företagets ambition var att förbättra hanteringen av halvfabrikatsprodukter för att uppnå en ökad effektivitet. Intervjuer, observationer och analys genom produktprofilering av Hill et al. (1998) har resulterat i att avvikelser inom de infrastrukturella aspekterna påvisats som de aspekter som påverkar en integrationen av de delade gränssnitten. Vidare har djupintervjuer, workshop och analys resulterat i påvisade problem i hanteringen av de infrastrukturella aspekterna. Justeringar av dessa problem behöver övervägas för att uppnå en effektiv integration av delade gränssnitt mellan produktionsflöden.

  Denna studie bidrar inom området tillverkningsstrategi och beslutsområdet infrastruktur. Ett bidrag inom detta område är en förlängning av användningsområdet av produktprofilering-ramverket genom en jämförande analys av produktionsflöden, med den ytterligare dimensionen av delade gränssnitt. Den jämförande analysen påvisar skillnader mellan de aspekter som är delade gränssnitt i de komplexa produktionsflödena. Denna studie bidrar därför till forskning i tillverkningsstrategi av icke-traditionella produktionsflöden. Dessutom ses integrationen av delade gränssnitt som ett sätt för tillverkande företag att minska komplexiteten i produktionen och öka lyhördheten att möta marknadens krav.

 • 35.
  ARESKOG, BJÖRN
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  ENGLUND, JAKOB
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Mass Customization: How a suitablelevel can be identified2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den  svenska  telekomoperatörsmarknaden  är  idag  mogen  och  det  finns  ett  behov  för telekomoperatörer att identifiera nya sätt att differentiera sina erbjudanden. En existerande trend är att differentiera sig genom att addera värdeskapande tjänster utöver de rösttjänster som  operatörerna  traditionellt  har  sålt.  En  av  de  största  svenska  telekomoperatörerna Telekomoperatören är intresserad av att differentiera sig genom att addera applikationer till mobiltelefoner baserat på kundbehov.

  Massanpassning Mass customization är ett inom litteraturen känt begrepp som behandlar hur produkt- och tjänsteerbjudanden kan utformas med hjälp av kunders inblandning. Företag kan implementera massanpassning på olika nivåer, där nivåerna skiljer sig åt beroende på i vilken utsträckning kunderna är delaktiga i processen att ta fram produkten. Den existerande forskningen inom området klargör dock inte hur ett företag ska välja nivå, det vill säga till vilken grad kunderna ska involveras.

  Vi har genom en fallstudie på Telekomoperatören utvecklat ett ramverk som gör det möjligt att identifiera den nivå som är mest lämplig för företag att använda. Detta ramverk har goda förutsättningar att användas i olika typer av industrier. Genom att tillämpa ramverket har vi identifierat att  de  viktigaste förutsättningarna för  massanpassning som  telekomoperatörer måste  beakta  är  industriförutsättningar, intäktsströmmar och  kundefterfrågan. Resultaten klargör  även  att  den  nivå  som  i  störst  utsträckning  uppfyller  dessa  kriterier  för  en telekomoperatör är  en  nivå  där  kunder  är  aktiva  i  relativt  liten  utsträckning. Den  mest lämpliga nivån av massanpassning för telekomoperatörer är att addera applikationer genom förinstallation. Studien lämnar även bidrag gällande vad kunder anser om olika nivåer av massanpassning.

 • 36.
  Arvidsson, Niklas
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Hållbarhet och industriell dynamik.
  Darmani, Anna
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Albors, Jose
  Universidad Politecnica de Valencia (Spain).
  Technological Innovation System Drivers; Toward a Typology2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  ATTERSTRÖM, VICTOR
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  THEORIN, HENRIC
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Continuous Improvements – The Key to Industrial Construction in Practice?: A case study at a large Swedish construction firm2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggindustrin har länge tampats med en undermålig produktivitetsutveckling i förhållande till andra industrier och då speciellt processindustrin. Det har gjorts många försök att industrialisera byggandet för att dra nytta av standardiserade produkter och processer, i Sverige mest utmärkande under 60-talets miljonprogram vilket var kraftigt influerat av dåtidens rådande produktionsfilosofi - massproduktion. För närvarande  baseras  industrialiseringsarbetet  på  koncept  från  lean  production  där  fokus  ligger  i  att eliminera alla former av slöserier via det som kallas industriellt byggande.

  Syftet med denna rapport är att med hjälp av filosofier från lean production undersöka hur koncept från industriellt byggande appliceras i produktionen av bostäder där prefabricerade betongelement används. Anledningen till att  detta  perspektiv  väljs  baseras  i att ett  konceptuellt  ramverk deriverat  från lean production  lämpar  sig  ytterst  väl  för  att  undersöka  och  analysera  värdeflöden,  speciellt  i  en produktionsmiljö. Ett av Sveriges största byggbolag, NCC AB, använder sig för närvarande av tekniska plattformar och konceptuella produkter för att industrialisera sin process vid upplåtandet hyresfastigheter med  minimering  av  produktionskostnad  och  tid  som  huvudmål.  En  av  huvudkomponenterna   i produktionen av dessa bostäder är prefabricerade betongelement vilket gör att företaget lämpar sig ytterst väl för en fallstudie.

  Några av de huvudresultat som denna rapport utmynnat i är att det studerade företaget och i förlängningen hela byggbranschen dras med ett kraftigt eftersatt förbättringsarbete - continuous improvements vilket kan vara en av huvudförklaringarna till sektorns låga produktivitetsutveckling jämfört med processindustrins dito. Vidare har tre fokusområden tagits fram baserat på den utförda fallstudien som sedan ställts i relation  till  teori  inom  industriellt  byggande.  Dessa  tre fokusområden  har  givits  epitetet  pelare för industrialisering  och  det  argumenteras  för  att  dessa  pelare  måste  beaktas  för  att  möjliggöra  en framgångsrik industriell byggprocess.

 • 38.
  BACK, WILHELM
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  THULIN, JOHAN
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Investeringar i Innovationsverksamhet: Utveckling av mätsystem för bedömningar av rigginvesteringar2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För producerande verksamheter är forskning- och utvecklingsavdelningen basal för att skapa konkurrenskraft och kunskap om att utveckla produkter. Investeringar inom verksamheten är viktiga och det är också vitalt att kunna bedöma om investeringsförslaget som ligger på beslutsbordet har ett värde för företaget. Problematiken kan handla om att det är svårt att se direkta effekter, kostnader och intäkter till företaget som helhet, av en investering när den ligger så pass tidigt i värdekedjan och frågorna kring vilket värde investeringen tillför till organisationen som helhet kan förbli obesvarade.

  Den här studien utfördes i syfte att undersöka hur de kontextuella förutsättningarna i kombination med den teoretiska mätsystemslitteraturen påverkar utformningen av mätsystemet. Examensarbetet är utfört på UTT som är en del inom Scanias forskning- och utvecklingsavdelning som har hand om konstruktionen av verksamhetens provriggar. Det är i riggarna som prov utförs för att mäta och verifiera komponenter eller produkter och proverna har olika karaktär och en mängd funktioner som ger ett differentierat provbehov, från att prova nya framtagna koncept till verifierande slutprov för en produkt som är tänkt att gå i produktion. UTT har efterfrågat en modell som ska ligga till grund för beslut om rigginvesteringar i ett tidigt skede där det tas hänsyn till det gemensamma värdet för provverksamheten. En fallstudie har genomförts av författarna och i enlighet med de teorier som granskats kring mätsystem har fokus legat på att undersöka den specifika kontext som forskning- och utvecklingsavdelningen på Scania ger. Utifrån tre frågeställningar som ställts upp, som också genomsyrar arbetet och underbygger resultat och analys, byggs sedan ett resonemang och ett mätsystem upp där den kontextuella problematiken löses utifrån en litteraturbas inom mätsystem och skapar ett nytt verktyg för UTT att arbeta med för att i ett tidigt skede kunna bedöma investeringar.

 • 39.
  BACKELIN, DIANA
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Improving KM strategies in SMEs: A case study of a medium-sized Swedish consultancy firm2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna forskningsrapport behandlar och undersöker det svenska konsultföretaget Centigo. Detta är ett kontinuerligt växande medelstort bolag där ett en av utmaningarna varit att förstå hur och när arbetsmetoder och kunskapskällor bör förbättras och uppdateras så att bolaget kan fortsätta vara konkurrenskraftigt. Efter några års snabb tillväxt har nu punkten när en förändring i detta arbete är nödvändigt kommit närmare. Parametrar som företagsstorlek, strategival, kärnvärden och existerande kunskapskällor har tagits i beräkning och målet har varit att bolaget ska kunna fortsätta leverera lönsamma och väl utförda projekt åt sina kunder.

  Studien har genomförts genom att titta närmare på bolagets generella kunskapshanteringssystem (KMS) och särskilt kunskapsöverföringen mellan projekt. Empiri har insamlats genom både intervjuer och en enkätundersökning för att svara på hur mindre kunskapsintensiva företag, den valda undergruppen av små och medelstora företag (SME) hanterar och återanvänder sin kunskap. Utöver detta behandlas även förbättringsområden såväl som möjliga åtgärder av det befintliga kunskapshanteringssystemet.

  Resultaten visar att kraven på kodifiering ökar när företag växer. Idag förlitar sig de anställda i det undersökta bolaget nästan enbart på personalization-strategin som baseras på kommunikation öga mot öga snarare än på kodifiering (codification-strategi). En balans mellan de två strategierna krävs för att förbli konkurrenskraftig och bör passa organisationen vad gäller företagskultur, organisationsstorlek, värderingar och graden av likartade projekt.

  Dessutom visade sig behoven av ett bättre strukturkapital såsom ofta förekommande dokumentmallar samt mer strukturerande arbetsprocesser vara två av förbättringsområdena. De juniora konsulterna stöder denna punkt i större utsträckning, medan de mer seniora och erfarna konsulterna var mer nöjda med hur saker och ting fungerade. Orsaken till detta härstammar från i vilken utsträckning de anställda vet ”vem som vet vad”. Detta är en av svagheterna i dagens KMS och ett område som bör förbättras om systemet bättre skall kunna uppfylla avsedda ändamål.

  Bidraget av denna fallstudie till den existerande kunskapen och KM teorierna fyller ett gap, då många studier har gjorts på större organisationer och inom andra branscher samt fokuserat på detaljerna av metoder och medel för kodifiering. Andra studier inom KM tenderar att lägga fokus på amerikanska bolag med ett större fokus på IT än på ledarskapsrelaterad verksamhet. Avgränsningarna i denna studie inkluderar mindre managementkonsultföretag i Sverige och täcker inte större eller utländska företag då många faktorer skiljer sig åt och påverkar valet av KM-strategi och KMS.

 • 40.
  BACKLUND, LISA
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  BERGSTRÖM, MARIA
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Development of a categorization modelwith strategic actions for theSupplier Base Tail2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Strategic Sourcing has gained great importance over the last few decades and during this era researchers have presented several theories and methods within the area. For instance, Purchasing Portfolio Management including analyzing the purchasing portfolio and egmenting suppliers are common in order to find and direct suitable strategies towards different groups of suppliers with similar characteristics. Until now Strategic Sourcing has focused on handling the top 20 % of the suppliers, although an upcoming trend is to focus on the remaining 80 % of the suppliers. The phenomenon is called Tail Spend Management and the aim is to achieve lower administrative costs, lower prices and increased efficiency etc. To use traditional categorization models in order to manage this part of the supplier base (the Supplier Base Tail) is improper partly because the models focus on top suppliers. They also provide actions that are too costly and time consuming to use for managing Tail Spend. Further, the categorization criteria for traditional models do not correspond to the characteristics of Tail Spend. The purpose of the study is thus to develop a categorization model with corresponding strategic actions for the Supplier Base Tail. The model is based on traditional categorization frameworks. By a case study including qualitative interviews and quantitative data, causes to Tail Spend were found, which were linked to Tail Spend categories found in modern theories. The categories were fit into the categorization framework and corresponding strategic actions were also developed from the theoretical framework and complementary interviews. The study aims to contribute to theory by extending earlier research about Purchasing Portfolio Management in order to be applicable for Tail Spend. The empirical contribution lies in the developed categorization model that aims to manage the  upplier Base Tail and address the causes to Tail Spend found in the unit under study.

 • 41.
  Bapir, Sivan
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Varatharajah, Kajany
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Leading Learning: A managerial perspective on promoting team learning in a software development company2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Fast pace of change in the business of technology is the reality of many organizations today. The software development industry is one example where this nature is prominent. Companies need to adapt in ways that eases the persistence against change from external forces. Companies need to turn into Learning Organizations as these help people and organizations embrace change. Two key components of the Learning Organization are the teams, as they are considered to be the fundamental units of organizations, and managers, as they have the biggest impact on facilitating learning in the organization. Therefore, this study has investigated how managers could act to create conditions for encouraging team learning of a software development company to become a Learning Organization.

   

  This has been done by conducting a case study at the company Ericsson in Kista, Sweden, who is market leaders within the software development industry. The case design consisted of a two phase method that included both a quantitative and qualitative data collection method.

   

  The results indicate that Ericsson could be classified as a Learning Organization and in addition display promising characteristics when it comes to having team learning capabilities. Furthermore, the findings suggest that in order for managers to encourage team learning they should take on a coaching and supporting role to understand the need of the teams; challenge the status quo; empower teams through giving them mandate; allocate time for learning as an integral part of the daily work; and reward learning in teams.

   

  The findings of this study have implications both in a theoretical aspect and a sustainability aspect. From the theoretical aspect, the findings provide with further empirical data in a field that is currently dominated by theoretical literature. Furthermore, the findings display a practical example of how managers of a market leading company with promising characteristics of team learning capabilities have acted to create such conditions. From a sustainability aspect, the results of this study give firms a sustainable competitive advantage through increased business performance, healthy labor conditions that are a result of healthy team dynamics and possible encouragement to future attention towards emphasis on environmental aspects.

 • 42.
  Basha, Ari
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Toweny, Mostafa
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Implementing Lean Production: A pre study conducted at Strålfors Svenska AB2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The concept Lean Production has nowadays become an accepted paradigm in several industries and it has become a fundamental part of manufacturing companies, as it seeks to reduce waste and deliver a high customer value. Lean Production is a technique that is a highly efficient manufacturing practice that helps organizations to carry on a competitive advantage. The concept works as a system of methods and measures which when combined have the potential to carry about a lean manufacturing.

  The objective of this research is to investigate how Strålfors Svenska Card can succeed in carrying out changes in their production in order to reduce waste, with reference to Lean Production. The study starts with a brief historical review about lean production, which is followed by a theoretical framework with useful concepts to adapt. The theoretical frameworks used in this research are: Lean House, “4P” Model, Lead the Change, Culture, Processes and Performance Measurements. The main research question of this thesis is: What are the main barriers for a successful lean implementation in Strålfors Svenska AB? Subsequently, the main research question was broken down to four sub questions. These are: How developed and mature in the organization are process methods? How are performance measurements employed? Which role does standardization, such as availability of tools, have? Which role do soft aspects, such as culture and values, play in understanding concepts? 

  Strålfors Svenska Card has to build a good platform in order to success with their implementation of lean production. Moreover, it means that the organization has to focus on developing necessary critical factors that are in the guideline with lean production. The researchers has used observations, interviews, surveys and value stream mapping in order to collect necessary data. 

 • 43.
  Basu, Ankur
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  ABC Enabled Life Cycle Costing - A strategic decision making tool for CAPEX investments: A new model of a forward looking LCCA evolving it from a tactical to a strategic decision making tool2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Life Cycle Costs has for long been confined to the corners of the engineering department as a simple backward looking tool to understand direct costs at machine level from a very constricted operational perspective. It was and is still being just used as a reference when the question of purchase of similar machines or lines come up in the future to get a ballpark idea of the direct costs to estimate an overall budget for the purchase to be proposed to the higher management. But this approach has greatly limited the scope of Life Cycle Costing which as the name suggests has a much broader implication dealing with the entire life cycle of a machine, a line, a product or a service and could be a potent aid in decision making at various time horizons of a product or service life cycle.

   

  This thesis is aimed at presenting and illustrating one such approach that can bridge the gap between past and future costs, engineering and management decisions, and direct and overhead resource usage. To do that, we have taken two well-known concepts, Activity-Based

  Costing and LCC, and merged the best parts while adding the usage of Monte Carlo simulations, uncertainty, and some additional insight. The result is an approach that is flexible, highly effective, and efficient for most cost management considerations (including LCC) and that can handle risk and uncertainty in a credible fashion. This is evident both from its theoretical foundations and also from the detailed case study provided in this thesis document. The applicability has been tested in an automotive component manufacturing giant,  in their headquarters in Italy. The thesis tends to research in scientific light the current applicability of the Life Cycle Costing and its relation to decision making and strives to broaden the scope of Life Cycle costing to a potent cost management tool which will have a strong effect on the process of strategic capital expenditure decision making and can be used in various significant areas of cost assessment. The breadth of the model enables it to be applied to cost estimations from the earliest levels of development of a product or service i.e. the concept and design phase in an all-encompassing manner considering all form of costs related to the product or service starting from the earliest costs of concept development and research to every other costs that the product or service is destined to incur in its life cycle be it direct or indirect costs with potentially analyzing all contingent costs that might arise due to risks through significant uncertainty and risk analysis in a structured framework powered by the Monte Carlo Simulation. Thus this model could unequivocally standout as an all in one solution for cost management including Life Cycle Costing in its ambit while also pitching important inputs for strategic decision making process of capital investment which tend to have very significant long term organizational implications.

 • 44.
  BEDNARCIK ABDULHADI, EMMA
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  VITEZ, MARINA
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  The Ownership Structure Dilemma and its Implications on the Transition from Small-Scale to Large-Scale Electric Road Systems2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna masteruppsats är skriven på uppdrag av Kungliga Tekniska Högskolan och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). I studien undersöks hur ägarskap av infrastruktur skulle kunna påverka skiftet från småskaliga till storskaliga elvägssystem och hur ägarskapet av infrastrukturen påverkar de förutsedda framtida rollerna hos elvägssystemets intressenter. Författarna har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod, vilken inkluderar en litteraturstudie inom områden för infrastrukturskiften och ägarskap av infrastruktur samt en fallstudie inom elvägssystem. Slutsatser är baserade på det valda teoretiska ramverket och de empiriska resultaten från de genomförda intervjuerna inom följande intressentsegment; myndigheter, energibolag, godstransportörer, konstruktionsfirmor och tillverkare av elvägsinfrastruktur.

  Transportsystemet är ett stort sociotekniskt system, vilket karakteriseras av en hög nivå av komplexitet, kapitalintensitet och lång livslängd på tillgångar, vilket gör det svårt att uppnå radikala systemskiften. Politiska regleringar och progressiva miljömål har skapat ett behov för nya lösningar inom transportsystemet. En diskuterad möjlig lösning är elvägssystem, vilket anses vara fördelaktigt både från ett miljömässigt och socioekonomiskt perspektiv. De huvudsakliga identifierade barriärerna för ett skifte till ett elvägssystem är relaterade till den komplexa systemdesignen. Vidare är frågan rörande hur infrastrukturen till ett elvägssystem ska ägas och finansieras fortfarande oklar.

  Det kommer att argumenteras för att staten behöver ha en nyckelroll, både som koordinator och finansiär, under den initiala expansionsfasen av ett elvägssystem. För att uppnå en hög nivå av kompetens, vilket anses vara avgörande, så är det viktigt med ett nära samarbete mellan olika statliga och privata intressenter och att ha en upphandlingsprocess som starkt fokuserar på funktionalitet. Författarna föreslår att för att minska systemets komplexitet och öka intressenternas samarbete, så borde tvärsektoriella systemleverantörer formas. Under en initial utbredning av elvägssystem mot ett nationellt system, så föreslås det att enbart ha en tvärsektoriell systemleverantör som sköter konstruktion och verksamhet av elvägssystemet för att minska komplexiteten och öka kunskapen. Allt eftersom att systemet och teknologin mognar och kunskap om elvägssystem etableras, så föreslår författarna att konkurrens ska introduceras på tvärsektoriell systemleverantörsnivå nationellt.

  Det finns många barriärer för offentlig-privat samverkan (OPS) under den initiala expansionsfasen av elvägssystem på grund av stora investeringar, omogen teknologi och behovet av övergripande kontroll i ett storskaligt system. Dessutom anses tidiga investeringar i ett storskaligt system vara oattraktivt hos de privata aktörerna på grund av de höga riskerna. Det kan dock argumenteras för att OPS-strukturer eller privat ägande är passande för slutna system då nivån av komplexitet är lägre. Dessa system borde subventioneras av staten då de kommer driva innovation och stimulera utvecklingen. Beroende på graden av kapitalintensitet och statliga regleringar, skulle OPS-strukturer också kunna vara lämpliga för ett nationellt system, när systemet har mognat. De föreslagna intressentstrukturerna med tvärsektoriella systemleverantörer underlättar för en möjlig framtida OPS-struktur

 • 45.
  BENGTSSON, ANDREAS
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  WAHLBERG, BENJAMIN
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Strategic positioning within the Internet of Things: Matching Internal Core with the Economical Logic of a Business Ecosystem2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Rapid advancements in Information and Communications Technology (ICT/ IT)   enablemore people and things to connect, where everything that can benefit from a connection will have one. The idea of an all-connected world offers huge opportunities for companies to take, but also challenges in terms of understanding its business characteristics.

  The purpose of this research was to find a strategic position within the emerging paradigm of Internet of Things (IoT), from an ICT enabler perspective. The purpose was satisfied by synthesizing an adequate theoretical framework from previous business research- comprising three main elements each forming separate research questions. The areas of focus have been The Environment of the firm, The Internal Core and Business model under an Ecosystem perspective. Building on this an empirical study has been performed through observations from seminars and unstructured and semi-structured interviews, so that to answer what characteristics IoT holds today and in which direction it is expected to develop. The characteristics have been matched with the internal core capabilities of our case study organization, and analyzed in conjunction with the economical logic of a Business Ecosystem.

  By using the concept of Value Design, as a Business Model extension suitable for an Ecosystem environment, we have been able to position the case study company within the emerging paradigm of IoT- where a collaborative approach, driving interoperability between different industry verticals is recommended. The findings are two-fold; on one hand we have successfully exemplified the use of the, prior to this research, untested concept of Value Design, while on the other provided a structured way to address how to position an ICT enabler in a market as complex and turbulent as the IoT has proven itself to be.

 • 46.
  BENTAHAR, YOUNES
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Robustness of IT Systems: An Analytical Study of What Impact Cloud Computing May Have on the Robustness2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är IT en del av vardagen. Människor har blivit mer eller mindre beroende av den IT som finns, både i sitt privatliv och i sitt arbete. Ett IT system som inte fungerar som det ska, ställer till med stora problem för de människor och organisationer som förlitar sig på det. Därför är ett robust IT system något som blivit allt viktigare. IT industrin har under de senaste åren också genomgått stora förändringar i takt med det ökande användandet av molnbaserade tjänster.

  Syftet med denna studie är att analysera vilken inverkan molntjänster kan ha på robustheten av IT system. Men även att förse organisationer med rekommendationer om hur de borde ställa upp sina IT system från ett robusthetsperspektiv. Analysen baseras på empiriska studier och logiskt resonemang och har utförts genom en fallstudie av Försvarsmakten. Studien grundar sig på en två-fasmetod som består av både kvalitativ och kvantitativ datainsamling.

  Resultaten indikerar att molntjänster i sig inte automatiskt gör IT systemen mer robusta, utan det molnleverantörens hjälp i både teknologi och expertis som spelar en avgörande roll för robustheten. En hybrid molnlösning som är en komposition av ett gemenskapsmoln och ett publikt moln är för närvarande ett rekommenderat alternativ. Den hybrida molnlösningen gör det möjligt att separera tjänsterna och placera tjänsterna med höga robusthetskrav i gemenskapsmolnet och tjänsterna med lägre robusthetskrav i det publika molnet. 

 • 47.
  Berglund, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Havtun, Hans
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Jerbrant, Anna
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Wingård, Lasse
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell produktion.
  Andersson, Magnus
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik.
  Hedin, Björn
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Kjellgren, Björn
  KTH, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), Lärande, Språk och kommunikation.
  THE PEDAGOGICAL DEVELOPERS INITIATIVE: SYSTEMATIC SHIFTS, SERENDIPITIES, AND SETBACKS2017Ingår i: 13th International CDIO Conference in Calgary, Canada, June 18-22, 2017, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pedagogical projects have often, at KTH Royal Institute of Technology, as well as elsewhere, been initiated and managed by individual enthusiasts rather than dedicated teams. This generally decreases the possibility of successful implementation of more ambitious ideas, e.g., changing educational programs, implementing the CDIO syllabus, or strengthening the pedagogical development of larger parts of the faculty. To enable wider and more effective change, KTH top management therefore launched a universityencompassing three-year project in 2014, in which a group of highly motivated teachers from all schools at KTH were appointed part-time pedagogical developers (PDs). The PDs were given the task of promoting pedagogical development and facilitate cooperation and knowledge exchange among faculty members, as described in two previous papers at CDIO conferences. From 2017, the outcomes of this project are supposed to be integrated parts of the KTH line organization. The project has led to numerous actions, which would have been difficult to set in motion unless given the freedom in time to explore and to develop into a collective effort rather than a myriad of individual “stand-alone” examples. By addressing key areas for pedagogical development, our group of dedicated faculty have tried to surpass the suboptimal "lock-in" of strict individual reasoning and to deal with surfaced questions and relevant issues in a broader collective manner. A major insight confirmed by the project and its many sub-projects has indeed been the fundamental importance of collegial discussions and the creation of processes that facilitate and support teacher cooperation. We have also, through discussions with faculty at KTH, confirmed the need for clearly defined, tangible incentives for teachers, motivating them to participate in pedagogical development activities, even if this means less time left for the traditional pathway to rewards within academia, i.e. research. In this paper, we chart changes that have occurred in the educational practices at KTH by describing and discussing the project’s focus on pedagogical development of faculty, actual execution of changes in the engineering educations, lessons learned along the way, and visions yet to be realised.

 • 48.
  Berglund, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling. KTH.
  Havtun, Hans
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik. KTH.
  Jerbrant, Anna
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management. KTH.
  Wingård, Lasse
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell produktion. KTH.
  Andersson, Magnus
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Material- och nanofysik.
  Hedin, Björn
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Soulard, Juliette
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES).
  Kjellgren, Björn
  KTH, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), Lärande, Språk och kommunikation.
  The pedagogical developers initiative - development, implementation and lessons learned from a systematic approach to faculty development2016Ingår i: Proceedings of the 12th International CDIO Conference, Turku University of Applied Sciences, Turku, Finland, June 12-16, 2016, Turku University , 2016, s. 497-508Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic, university--wide approach to creating an encompassing movement towards faculty development. In 2014, KTH Royal Institute of Technology launched the pedagogical developers initiative, appointing part--time pedagogical developers among teachers from all schools of KTH, to implement and strengthen good teaching and learning practices among faculty and students. They are teachers active in different educational programmes, with experience of, and interest in, pedagogical issues. In line with CDIO standard 10, the purpose of the pedagogical developers’ initiative is to facilitate cooperation and knowledge exchange between faculty members, and to establish communities of practice. The paper presents the activities, processes for developing these activities and preliminary results from the initiative’s second year, which focused much on supporting faculty development by putting into place a series of workshops, a format chosen for its combination of active community-building learning and time efficiency. The topics of the workshops emerged to meet faculty needs identified by the pedagogical developers during the first year. The workshops were created by smaller teams of pedagogical developers from different schools of KTH. This enabled a wide array of experiences and perspectives to be incorporated into the workshops. Main focuses of the workshops have been on creating internal discussions in dynamic communities of practice on specific subjects of interest, and on creating forums for exchange of ideas, open to the whole faculty. During Autumn 2015, the workshops have been offered as voluntary add-on parts of the basic course in teaching and learning offered to faculty at KTH. This first round of workshops generated a positive interest from teachers, and participant feedback indicates that they particularly appreciated the opportunity to work directly with their own courses and the opportunity to discuss pedagogical aspects with peers. 

 • 49.
  Berglund, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Havtun, Hans
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Johansson, Hans Bengt
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Mekatronik.
  Jerbrant, Anna
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Andersson, Magnus
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT).
  Hedin, Björn
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Soulard, Juliette
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elektrisk energiomvandling.
  Kjellgren, Björn
  KTH, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE).
  The Pedagogical Developers Initiative – Changing Educational Practices and Strengthening CDIO skills2015Ingår i: Proceedings of the 11th International CDIO Conference, Chengdu, China, June 8-11 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper put emphasis on change agents within the universities and how local initiatives can be systematically approached and ramped up. Rooted in the challenges and constraints that have been addressed in past educational program initiatives, the case consists of specific focus areas to leverage impact. Universities continuously strives to provide the best conditions for an inspiring and prosperous learning environment, and to provide educational programs with teaching of excellent educational quality. KTH is no exception and therefore the university management has initiated a pedagogical program starting in 2014. One of the first thing initiated within the framework of this pedagogical program is the creation of a group of 24 pedagogical developers.

  The focus for the pedagogical developers is to facilitate the opportunities for KTHs faculty to work together and create consensus on educational development in different teaching teams. This paper presents the University's pedagogical developers' initiative as a whole and how this has been outlined in detail to reach specific redesign targets. The School of Industrial Engineering and Management pedagogical group consists of five practicing teachers that besides this new role also engage heavily in various courses of the School's departments. Since the pedagogical initiative is aligned with several important CDIO aspects, e.g. the learning environment, formats of formative feedback, assessment and examination there is also importance to reassure this in the existing Master level programs.

  At KTH the five-year comprehensive Master of Science in Engineering programs concern distinct vocational educations in which the CDIO aspects are very important. At the same time the programs has been divided in a basic level (B.Sc. in Engineering) of three years and a advanced level (M.Sc.) of two years. This has for instance made it harder to align the progression between first cycle level and second cycle level regarding for instance the CDIO efforts (e.g. oral and written communication, teamwork). This paper will therefore discuss and enhance how the pedagogical programme, we as pedagogical developers, can support and strengthen the initiation and implementation of the CDIO aspects in the education.

 • 50.
  BERGLUND, ANDRÉ
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  Kompetenshantering inom vårdsektorn: En studie utförd på sjukgymnastikkliniken vid KarolinskaUniversitetssjukhuset2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens organisationer har det blivit allt viktigare att tillvarata den kunskap som finns samlad

  bland medarbetarna och förmedla den över hela organisationen, vilket traditionellt sett kan leda

  till konkurrensfördelar för organisationen. För sjukvården innebär ett bättre tillvaratagande av

  den samlade kunskapen ökade möjligheter att kunna erbjuda högspecialiserad vård. Vårdsektorn

  har sedvanligt varit en kunskapsintensiv sektor, där det ställs höga krav på kompetensnivåerna

  bland yrkesutövarna. Detta medför att det finns mycket att erhålla av att ha ett strukturerat sätt

  att hantera kompetensen och kunskapen i en organisation.

  Detta examensarbete undersöker hur sjukgymnastikkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset

  för närvarande arbetar med kompetenshantering och hur man i framtiden kan utveckla

  möjligheterna för kompetensdelning. Syftet är att pröva om Nonakas SECI-modell för

  kunskapsskapande är applicerbar i den kontext som sjukgymnastikkliniken vid Karolinska

  Universitetssjukhuset verkar inom.

  Metoden består av en fallstudie på sjukgymnastikkliniken med både kvalitativa och kvantitativa

  inslag av datainsamling. Intervjuer, observationer och enkäter har genomförts på

  sjukgymnastikkliniken med avsikten att få nyanserad och heltäckande syn på verksamheten och

  utgör de empiriska momenten. Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring en

  litteraturstudie inom ämnesområdet kompetenshantering (Knowledge Management).

  Med stöd av teorier inom kompetenshantering och grundläggande empiriska moment,

  identifieras nuvarande förutsättningar och inställningar för kompetenshantering på

  sjukgymnastikkliniken. Teori och empiri länkas sedan samman genom Nonakas SECI-modell för

  att lyfta fram förslag på framtida åtgärder i form av verktyg som skulle kunna främja kompetenshanteringen.

  Resultatet av denna studie visar på att det inte finns några förutsättningar som direkt motsätter

  sig appliceringen av Nonakas SECI-modell för en kompetensutvecklingsstrategi för

  sjukgymnastikkliniken. Vidare föreslås sju stycken verktyg som kan öka möjligheterna till

  kompetenshantering.

1234567 1 - 50 av 410
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf