Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Gaborit, Mathieu
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet. LAUM UMR CNRS 6613, Le Mans Université, Le Mans, France.
  Modelling of thin and imperfect interfaces: Tools and preliminary study2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan en tid tillbaka kan en ökande efterfrågan av material och konstruk-tioner med effektivare akustiska absorptionsegenskaper skönjas. Detta drivsav ett antal psykofysiologiska studier kring hälsorisker relaterade till långva-rig bullerexponering. Till detta kommer den växande globala välfärden somger upphov till en förväntad höjning livskvalitet i form av till exempel tystareboende- och arbetsmiljöer, manifesterad i både politiska beslut och forskning.Ur detta utvecklas en viktig marknad för ljudabsorberande material, kon-struktioner och bullerreducerande system i allt fler länder. Inom forskningensom rör akustiska material och bulleråtgärder, har forskningen under de tvåsenaste decennierna framförallt varit inriktad på en bättre förståelse för dis-sipationsfenomen (omvandling av akustisk energi till andra energiformer, tillexempel värme) i absorberande material (och särskilt då i poroelastiska me-dier) samt att utveckla nya topologier och sammansatta strukturer för dennatyp av akustiska element. Dessa ansträngningar har resulterat i en omfattan-de vetenskaplig litteratur och framsteg inom karaktäriserings-, modellerings-och designmetoder, och innovativa lösningar, för olika tillämpningar .Forskningen i denna avhandling avviker något från den traditionella mo-delleringen av absorberande material, genom att undersöka gränsytorna mel-lan olika skikt och komponenter hos typiska absorbenter. Faktum är att des-sa gränssnittsregioner är kända för att vara både svåra att karaktärisera ochatt styra deras egenskaper i produktion är en utmaning av ett antal olikaskäl. Angränsande ytor i ljudabsorbenter är till exempel ofta biprodukterfrån tillverknings- och monteringsprocessen och, även om de utan tvekan haren viktig inverkan på akustiska prestanda, bortses det ofta från dessa i deflesta etablerade simuleringsmodeller. Det övergripande målet med forskning-en inom detta projektet är därför att identifiera strategier och metoder föratt modellera och simulera effekterna av osäkerheter i tillhörande fysiska ellergeometriska parametrar som används för att beskriva dessa gränsytor.I denna licentiatavhandling sammanställs tre artiklar som tillsammans ut-gör en diskussion om tekniker och verktyg utformade för att effektivt model-lera tunna skikt och små detaljer som delar i större komponenter och system.Som en del av arbetet diskuteras dessutom en del av de fysikaliska modell-förenklingar som kommer att ligga till grund för nästa etapp av forskningen.I två publikationer som berör det första ämnet ingår finita element-baseradehybridmetoder som möjliggör modellering av olika typer av täckskikt i såkallade meta-poroelastiska system, med fokus på noggrannhet och beräk-ningskostnader för modellering av små geometriska inneslutningar inbäddadei större domäner. Det tredje bidraget diskuterar användningen av heuristiska,förenklade porösa tunnfilmsmodeller som baseras på fysikaliska förenklingaroch som möjliggör modellering av tunna skikt i numeriska simuleringar somen del av sammansatta poroelastiska komponenter.

 • 2.
  Gaborit, Mathieu
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet. LAUM UMR CNRS 6613, Le Mans Université, Le Mans, France.
  Modelling strategies for thin imperfect interfaces and layers2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den globala trenden mot allt tystare miljöer, har i flera år varit i fokus för forskningen inom teknisk akustik. Den senaste tidens skärpning av de reglementen som berör gränser för tillåten ljud- och bullerexponering, tillsammans med studier av bullers påverkan på hälsa, välbefinnande, inlärningsförmåga etc., understryker behovet av nya innovativa strategier. Dessa inbegriper som exempel förfining av redan existerande lösningar, utforskande av nya vägar till effektiva åtgärder för att uppnå en lägre ljudnivå, med flera. Stommen i de flesta åtgärder för att reducera ljudnivåer har sedan mitten av 1900-talet varit olika former av poroelastiska material och under de senaste decennierna även en utveckling av så kallade metamaterial, d.v.s. material vars egenskaper ej går att finna i naturen förekommande form, vilket även bereder väg för att finna nya lösningar på problemet. I dagsläget används, i de mest allmänt använda systemen för att reducera buller, till största delen tunna resistenta skikt som placeras på ytan för att skydda mot mekanisk påverkan och men även för att kunna kontrollera de akustiska egenskaperna. Trots att dessa ytskikt oftast är en av de tunnaste komponenterna i olika system, så är deras påverkan på det totala resultatet avsevärd och kan inte förbises. På grund av deras design, är tillverkningen ofta behäftad med bristande precision och de bidrar därför ofta till att de totala akustiska egenskaperna hos sammansatta system där de ingår, ofta uppvisar en spridning på grund av denna variation.I denna avhandling behandlas metoder för kunna undersöka effekten av dessa oundvikliga osäkerheter som finns i alla dessa ljudreducerande system. Mer precist, så har arbetet fokuserat på att modellera den påverkan som osäkerheten i gränsytorna och parametrarna i de tunna ytlagren innebär. Bland annat har arbetet varit inriktat på att hantera de utmaningar som ligger i att med precision karaktärisera de akustiska ytskikten och i viss utsträckning de tunna gränsytornas avskärmning som kommer av monteringsprocessen. Avhandlingens mål är att föreslå strategier för att ta i beaktande de osäkerheter hos filmens och gränsytornas parametrar för att förutse deras påverkan på det totala resultatet av systemet.Tre olika vetenskapliga bidrag presenteras i denna avhandling. Tillsammans behandlar de modelleringsaspekter relaterade till de tunna ytskikten, föreslår möjliga förenklingar och demonstrerar effekterna av osäkerheter i ingående modellparametrar. Slutligen introduceras numeriska strategier för att genom beräkningar, effektivt kunna beakta osäkerheterna gällande poroelastiska och meta-poroelastiska medier.

 • 3.
  Gaborit, Mathieu
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet. Le Mans Univ, Lab Acoust, CNRS, UMR 6613,Univ Mans, F-72000 Le Mans, France.
  Dazel, Olivier
  Le Mans Univ, Lab Acoust, CNRS, UMR 6613,Univ Mans, F-72000 Le Mans, France..
  Göransson, Peter
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet.
  A simplified model for thin acoustic screens2018Ingår i: Journal of the Acoustical Society of America, ISSN 0001-4966, E-ISSN 1520-8524, Vol. 144, nr 1, s. EL76-EL81Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A generalization of the commonly used pressure jump modeling of thin porous layers is proposed. The starting point is a transfer matrix model of the layer derived using matrix exponentials. First order expansions of the propagating terms lead to a linear approximation of the associated phenomena and the resulting matrix is further simplified based on physical assumptions. As a consequence, the equivalent fluid parameters used in the model may be reduced to simpler expressions and the transfer matrix rendered sparser. The proposed model is validated for different backing conditions, from normal to grazing incidence and for a wide range of thin films. In the paper, the physical hypotheses are discussed, together with the origin of the field jumps.

 • 4.
  Gaborit, Mathieu
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet.
  Dazel, Olivier
  LAUM UMR CNRS 6613, Le Mans Université, Le Mans, France.
  Göransson, Peter
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet.
  Erratum: A simplified model for thin acoustic screens [J. Acoust. Soc. Am. 144(1), EL76–EL81 (2018)]2019Ingår i: Journal of the Acoustical Society of America, ISSN 0001-4966, E-ISSN 1520-8524, Vol. 146, nr 2, s. 1382-1383Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present erratum reports an error impacting the figures of a contribution published in 2018 about a simplified model for thin acoustic screens in a transfer matrix context [Gaborit, Dazel, and Göransson (2018). J. Acoust. Soc. Am. 144(1), EL76–EL81]. A mistake in the implementation of the rigid termination condition for the systems under study is identified and a correct version is proposed along with the corrected figures. It is shown that this error does not impact the conclusions of the original contribution and that the model proposed therein keeps its advantages as the approximation error remains very similar to the previously reported values.

 • 5.
  Gaborit, Mathieu
  et al.
  University of Le Mans.
  Dazel, Olivier
  Université du Maine, Le Mans France.
  Göransson, Peter
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet. Centre for ECO2 Vehicle Design.
  Gabard, Gwenael
  University of Le Mans.
  Coupling of finite element and plane waves discontinuous Galerkin methods for time-harmonic problems2018Ingår i: International Journal for Numerical Methods in Engineering, ISSN 0029-5981, E-ISSN 1097-0207, Vol. 116, nr 7, s. 487-503Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A coupling approach is presented to combine a wave-based method to the standard finite element method. This coupling methodology is presented here for the Helmholtz equation but it can be applied to a wide range of wave propagation problems. While wave-based methods can significantly reduce the computational cost, especially at high frequencies, their efficiency is hampered by the need to use small elements to resolve complex geometric features. This can be alleviated by using a standard finite element model close to the surfaces to model geometric details and create large, simply-shaped areas to model with a wave-based method. This strategy is formulated and validated in this paper for the wave-based discontinuous Galerkin method together with the standard finite element method. The coupling is formulated without using Lagrange multipliers and results demonstrate that the coupling is optimal in that the convergence rates of the individual methods are maintained.

 • 6.
  Gaborit, Mathieu
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet.
  Dazel, Olivier
  LAUM UMR CNRS 6613, Le Mans Université, Le Mans, France.
  Göransson, Peter
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet.
  Gabard, Gwenaël
  LAUM UMR CNRS 6613, Le Mans Université, Le Mans, France.
  Coupling of Finite-Element and Plane Waves Discontinuous Galerkin methods for time-harmonic problems2018Ingår i: International Journal for Numerical Methods in Engineering, ISSN 0029-5981, E-ISSN 1097-0207, Vol. 116, nr 7, s. 487-503Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A coupling approach is presented to combine a wave‐based method to the standard finite element method. This coupling methodology is presented here for the Helmholtz equation but it can be applied to a wide range of wave propagation problems. While wave‐based methods can significantly reduce the computational cost, especially at high frequencies, their efficiency is hampered by the need to use small elements to resolve complex geometric features. This can be alleviated by using a standard finite element model close to the surfaces to model geometric details and create large, simply‐shaped areas to model with a wave‐based method. This strategy is formulated and validated in this paper for the wave‐based discontinuous Galerkin method together with the standard finite element method. The coupling is formulated without using Lagrange multipliers and results demonstrate that the coupling is optimal in that the convergence rates of the individual methods are maintained.

 • 7.
  Gaborit, Mathieu
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet.
  Dazel, Olivier
  LAUM UMR CNRS 6613, Le Mans Université, Le Mans, France.
  Göransson, Peter
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet.
  Jaouen, Luc
  Matelys Research Lab.
  Response envelope generation for thin acoustic screens with uncertain parametersManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Gaborit, Mathieu
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet. Université du Maine, Le Mans France.
  Göransson, Peter
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Numerisk akustik. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, VinnExcellence Center for ECO2 Vehicle design. Centre for ECO2 Vehicle Design.
  Dazel, Olivier
  Université du Maine, Le Mans France.
  Simplification of the transfer matrix model for acoustic screens2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf