Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 623
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Lindbohm, Adrian
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Actively Working with Sustainability: What are the Rewards?: Rewards, Premiums and the Future of Sustainability2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den globala uppvärmningen är ett alltmer pressande problem för klimatet ochvärldsekonomin. Trenden och vikten av hållbarhet växer och är ett stort forskningsområde.Fastigheter står för cirka 40% av den globala energiförbrukningen och 33% avkoldioxidutsläppen. Potentiallen och betydelsen av hållbarhet är ett fortsatt viktigt ämne inombranschen.På grunden av globala klimatförändringar syftar denna uppsats till att utvärdera deekonomiska belöningarna av aktivt hållbarhetsarbete för börsnoterade fastighetsbolag påstockholmsbörsen. Tidigare forskning inom området har fokuserat på reellt hållbarhetsarbeteoch dess effekter på fastighetsnivå snarare än företagsnivå genom att främst utnyttjakvantitativa forskningsmetoder. I denna studie kombineras en kvantitativ och kvalitativforskningsmetod för att gå djupare in i marknadens syn på de finansiella belöningar som gestill fastighetsbolag som arbetar aktivt med hållbarhet.Studien inleddes med en panel data regressionsanalys där en dummy för aktiv hållbarhet iform av medlemskap i organisationen GRESB användes för att bestämma de ekonomiskaeffekterna av aktivt hållbarhetsarbete på dagligt avkastningsindex. GRESB guidarmedlemmar i sitt arbete med hållbarhet där medlemskap i organisationen indikerar en vilja attförbättras. Resultaten landade i en random effects model som visade att GRESB är positivtoch signifikant för dagligt avkastningsindex med en förklaringsgrad om 3% av utvecklingen.Resultatet från den kvantitativa forskningsmetoden användes i den kvalitativaforskningsmetoden för att utforma intervjuguiden som användes vid semistruktureradeintervjuer.Slutsatsen kan dras att aktivt hållbarhetsarbete har positiva effekter på dagligtavkastningsindex för börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. Hållbarhetsarbete skiljer sig åt isin effektivitet och lämplighet beroende på fastighetsbolags storlek och affärsområden.GRESB är sannolikt ett paraply för andra hållbarhetsrelaterade faktorer och framtidaforskning bör utöka antalet hållbarhetsvariabler som används vid analys. Det finns ingenuniversell arbetsmodell för hållbarhet, varje organisation bör utforma sina hållbarhetstrategimed hänsyn till sin verksamhet. Organisationer som söker hållbarhetspremier bör syfta till attgöra mer än minimumkraven, fastighetsbolag på toppen av hållbarhetssfären är de som fården största delen av premierna.

 • 2.
  Krantz, Evelina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Agila arbetsmetoder inom stadsutveckling: En utforskande fallstudie av arbetssättet i Nacka Stad2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med en kvalitativ metod undersöker studien det agila arbetssättet inom projektledning förstadsutvecklingsprojekt genom en fallstudie av Nacka kommuns projekt Nacka Stad. Studiensyftar till att identifiera och förtydliga problem och hinder en applicering av ett agilt arbetssättkan leda till och hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från litteratur om det agila arbetssättet ihandböcker och vetenskapliga artiklar – med hopp om att ge en djupare förståelse för agilaarbetsmetoder inom projektledning av stadsutvecklingsprojekt.Studien beskriver det agila manifestet och dess kärnprinciper, tillvägagångssättet för Scrumoch Kanban samt tittar på vad det innebär att ha en agil mentalitet. Genom detta formulerasatt essensen av ett agilt arbetssätt är att arbetsfördelningen sker i korta, regelbundna ochfrekventa cykler av tydliga uppgifter, där deltagandet av kunden och medarbetarna iplaneringsprocessen är centralt och strukturen av organisationen är i ‘teams’.Fallstudien visade att även om vissa agila metoder appliceras görs detta utan tydlig struktur.Det som kunde identifieras som agilt var att projektresultat i form av tidplan levererades oftaoch det nya arbetssättet gav en bättre överblick av helheten för delprojektledare. En nymötesplan visade agila element av att ha mer möten med kommunikation face-to-face för attfå snabbare beslut. Användandet av en digital Kanban tavla och en form av Scrum-mötenobserverades där en ’backlog’ av uppgifter delades ut mellan samordningsteamet.Scrum-mötena hade dock låg energi och fundamentala agila metoder såsom ’stand-upmeetings’ och Sprints applicerades inte. Full applicering av agila metoder visade sig svårt dåbeslutsprocesser var tröga och organisationen fortfarande hade en tydlig hierarkisk struktur.Fyra semi-strukturerade intervjuer utfördes som bekräftade observationerna. Upplevda hindermed agila metoder och att applicera dem beskrevs som att det saknades motivation ochstruktur.Studien mynnar ut i att det agila arbetssättet behöver förvaltas och att det i praktiken intefungerar att applicera agila metoder på ett i agilt sätt utan det behöver ske strukturerat och konsekvent för att ge önskat resultat om högre engagemang och en effektivare organisation.

 • 3.
  Karahan, Gözde
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  An Econometric Analysis of the Office Market Rent in Istanbul: Long-run Equilibrium Rent Estimation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Istanbuls storstadsområde är den största kontorsinvesteringen i Turkiet. Enligt CBRE ERIX-data översteg det totala kontorslagret i Istanbul i slutet av 2018 7 miljoner kvm. Det finns cirka 1 miljon kvm rörledningsfigurer. Det största problemet för kontorsprojekt som i fasthållningsstatus och under byggnadsstatus, påverkar Turkiets ekonomi snabbt kontoruthyrningar och hyresgäster i urvalskriterierna. Höga finansieringskostnader och byggkostnader ökar i synnerhet vikten av att förutsäga hyrestalterna i kontorsinvesteringar. Detta examensarbete syftar till att bidra till förståelsen av de underliggande mekanismerna för hyreskontor i Istanbul. Kontorsmarknadsdata analyseras mellan F1 2005-F4 2018 perioden. Långsiktiga jämviktshyror kommer att nås för Istanbul-kontorsmarknaden och undersökta delmarknader. Med den ekonometriska analysmetoden kommer den långsiktiga orsaken till uthyrning med sysselsättning, lager och ledighet att undersökas. Kortfristiga uppskattningar kommer att göras med en felkorrigeringsmodell.

 • 4.
  Li, Xiaokuan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Asset-Backed Securitization of Chinese PPP Projects: Operating Mechanism and Current Difficulties2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakom bakgrunden att Kinas ekonomi har gått in på den nya normala, de-hävstången, strukturanpassningen och upplösningen av olika risker har blivit en viktig del av makrokontrollen. De unika fördelarna med värdepapperisering av värdepapperstillgångar gör det här verktyget allmänt erkänt och respekterat av regeringen, företagen och investerarna. Den 21 december 2016 utfärdade National Development and Reform Commission och China Securities Regulatory Commission gemensamt meddelandet om att främja värdepapperisering av projekt för offentliga och sociala kapital (PPP) inom området för traditionell infrastruktur. Detta ledde till att värdepapperiseringsprocessen för PPP-tillgången skulle komma in i expresståget. Därför är det särskilt viktigt att stärka forskningen om värdepapperisering av PPP-tillgångar.Författaren använder huvudsakligen litteraturgranskningsmetoden och en jämförande analysmetod för att studera värdepapperisering av PPP-tillgångar. I detta papper utförs teoretisk forskning om värdepapperisering av PPP-tillgångar, och sedan studeras analysen av kassaflödesanalys, tillgångsreorganisationsteori, riskisoleringsteori och kreditförbättring av värdepapperisering av PPP-tillgångar. och sedan delta i ämnet, operation modell av PPP tillgång värdepapperisering, Operativ mekanismen studeras; De relaterade fallen används för att analysera fallen, och sedan slås forskningsundersökningarna och politiska rekommendationer föreslås. Det konstaterades att värdepapperisering av värdepapper för värdepapper kan förbättra emittentens kreditvärdighet och minska emissionskostnaden. Ytterligare förslag inkluderar att stärka kassaflödeshanteringen för PPP-värdepapperiseringsprojekt. uppmuntra företag att omstrukturera tillgångar genom PPP-tillgångs värdepapperisering stärka riskkontrollen av PPP-värdepapperiseringsprojekt stärka lagstadgad konstruktion Ändra regeringsfunktioner.

 • 5.
  Sandgren, Marie
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Att leda projekteringsgruppen: En studie om projekteringsledares förmågor att leda projekteringsgruppen och vilka utmaningar som ställs på projekteringsledare med digitala arbetssätt2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhällsbyggnadssektorn står inför många utmaningar. Inte minst har fokus legat på att reduceratid och öka kvalitet i byggprojekt. Dessutom sker en utveckling inom digitalisering. Nya digitalaverktyg och tekniker kräver nya arbetssätt och utmanar nu den bransch som länge ansetts varabåde konservativ och karaktäriserad av låg produktivitet.Ett byggprojekt involverar aktörer av flera slag där beställare, projektledare, projekteringsledareoch produktionsledare är några av de mest självklara rollerna. För att möta utvecklingen krävs detförändringar i arbetssätt och förhållningssätt för dessa positioner. I detta examensarbete studerasförmågor som en projekteringsledare bör besitta för att kunna leda projekteringsgruppen somockså står inför nya digitala arbetssätt. Projekteringsprocessen studeras som processen där inputförvandlas till output under ett konstant flöde av informationsutbyte som slutligen resulterar i envärdeskapande produkt för beställaren. Dessa tre koncept har ledarskapet inomprojekteringsledning sina rötter inom.Examensarbetet utförs som en kvalitativ studie där syftet är att undersöka projekteringsledaresförmågor att leda projekteringsgruppen samt hur rollen och ledarskapet påverkas avdigitaliseringen med BIM och VDC. I studien studeras projekteringsledares roll utifrån att leda,samordna och hantera människor och information. BIM studeras som samlad och delad digitalinformation i en virtuell modell som kan användas som ett arbetssätt. VDC studeras som enstrategi för att integrera virtuella modeller och ett arbetssätt inom projekteringsprocessen för atteffektivisera och underlätta samtliga aktörers arbetsuppgifter genom att använda BIM och följaICE.Utifrån studiens resultat kan sägas att det generellt finns sex olika områden med förmågor som enprojekteringsledare bör besitta för att leda projekteringsgruppen; 1) erfarenhet inom projekteringeller produktion, 2) ledarskapsförmåga, social kompetens och engagerad, 3) beslutsförmåga, 4)generalist, 5) organiserad, tydlig och insatt samt 6) lyhörd. Examensarbetet visar att samarbete är en väldigt viktigt del för en lyckad projekteringsprocess. Vidare, påvisas att det efterfrågas forumdär projektörer kan projektera tillsammans. Därför bör projekteringsledare samlaprojekteringsgruppen i större utsträckning för en lyckad projekteringsprocess. Examensarbetetpåvisar att projekteringsledare ställs inför utmaningar att planera och styra projekteringsprocessenutifrån BIM och VDC. De möter förändringar av roller och ansvarsfördelning samt svårigheter attstyra ICE-möten. Projekteringsledare bör vara ”vakna på nya professioner” och hålla kvarprojekteringsgruppen mot slutmålet istället för den digitala modellen.

 • 6.
  Melander, Elvira
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Ekeroth, Linn
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Att producera kulturbärare: En undersökning av hur traineer har formats för att sprida ett bolags företagskultur2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företagskultur är en framgångsfaktor för ett bolags ekonomiska såväl som sociala hållbarhet, och har en direkt påverkan på medarbetarnas motivation och tillfredsställelse. Kulturen förstärks och sprids bland annat av kulturbärare, förebilder som visar vägen i osäkra eller kritiska situationer. Tidigare studier kring framstående ledares möjlighet att påverka företagskulturen finns, men teorin menar på att kulturbärarna kan finnas inom ett bolags samtliga nivåer, oavsett innehav av ledande befattning. Denna uppsats ämnar därför till att undersöka vilka som av medarbetarna uppfattas vara kulturbärare, vad som kännetecknar dessa och vad som har format traineer, som är medarbetare utan ledande befattning, till att bli kulturella förebilder.För att erhålla nödvändig information har ett entreprenadbolags företagskultur och dess kulturbärare undersökts. Ett större antal kortare intervjuer genomfördes för att erhålla info kring vilka medarbetare som ansågs vara kulturbärare. Framkomna kulturbärares kännetecken och bakomliggande orsaker till varför/hur de har formats till kulturella förebilder undersöktes därefter genom ett färre antal djupare intervjuer, med såväl tjänstemän och representanter från bolagets ledning. Detta med fokus på de kulturbärare utan ledande befattning, vilket i dessa fall visade sig vara bolagets traineer. Resultatet ger tillsammans med tidigare forskning och teorier underlag till studiens slutsats.Undersökningen visar att framstående ledare ofta anses vara kulturbärare, men att andra medarbetare på andra nivåer även kan anses vara kulturella förebilder. Kulturbärare kännetecknas av förmågan att påverka andra medarbetares uppfattning om bolaget, är stolt över sitt arbete och innehar egenskaper som värderas högt inom kulturen. En ny upptäckt är att kulturbärare även kan påverka kulturen negativt, något som inte beskrivs i teorin. Vidare har nya iakttagelser gjorts gällande hur en kulturbärare, utan ledande befattning, kan växa fram. Vissa faktorer har då visat sig vara nödvändiga, som exempelvis; tillhörighet i en tydlig grupp samt kombinationen mellan att sakna tidigare erfarenheter och handledning av andra tydliga kulturbärare och/eller framstående ledare. Tecken på att bolag medvetet kan producera kulturbärare hittas även.

 • 7.
  Ahnlén, Fredrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Geodesi och satellitpositionering.
  Automatic Detection of Low Passability Terrain Features in the Scandinavian Mountains2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste åren har mycket fokus lagts på att ersätta tidskrävande manuella karterings- och klassificeringsmetodermed automatiserade lösningar med minimal mänsklig inverkan. Det är numeramöjligt att digitalt klassificera marktäcket och terrängföremål över stora områden, snabbt och medhög noggrannhet. Detta med hjälp av enbart fjärranalys, vilket medför en betydligt mer hållbarprocess och slutprodukt. Trots det finns det fortfarande terrängföremål som inte har en etableradmetod för noggrann automatisk kartering.Den skandinaviska fjällkedjan består till stor del av svårpasserade terrängföremål som sankmarker,videsnår och stenig mark. Alla som tar sig fram i terrängen obanat skulle ha nytta av attkunna undvika dessa områden men de är i nuläget inte karterade med önskvärd noggrannhet.Målet med denna analys var att utforma en metod för att klassificera och kartera dessa terrängföremåli Skanderna, med hög noggrannhet och minimal mänsklig inverkan med hjälp avfjärranalys. Valet av testområde för analysen är en större dal och bergssida sydost om Abisko inorra Sverige som innehåller tydliga exemplar av alla berörda terrängföremål. Metoden baseradespå att träna en Fuzzy Logic classifier med manuellt utvald träningsdata och deskriptorer,valda för att bäst separera klasserna utifrån deras karaktärsdrag. Inledningsvis valdes en uppsättningav kandidatdeskriptorer som sedan filtrerades till den slutgiltiga uppsättningen med hjälp avett Fisher score filter. Ett Fuzzy Inference System byggdes och tränades med träningsdata fråndeskriptorerna vilket slutligen användes för att klassificera hela testområdet pixelvis. Det klassificeraderesultatet klustrades därefter med hjälp av ett majoritetsfilter. Resultatet validerades genomvisuell inspektion, jämförelse med befintliga kartprodukter och genom confusion matriser, vilkaberäknades både för träningsdata och valideringsdata samt för det klustrade och icke-klustraderesultatet.Resultatet visade att de svårpasserade terrängföremålen sankmark, videsnår och stenig markkan karteras med hög noggrannhet med hjälp denna metod och att resultaten generellt är tydligtbättre än nuvarande kartprodukter. Däremot kan metoden finjusteras på flera plan för att optimeras.Bland annat genom att implementera deskriptorer för markvattenrörelser och användandeav LiDAR med högre spatial upplösning, samt med ett mer fulltäckande och spritt val av klasser.

 • 8.
  Börjesson, Alexandra
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Geodesi och satellitpositionering.
  Automatic Generation of Levels of Detail: A Study on the Swedish National Road Database2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När en karta skapas baseras mängden data och vilken geografisk information som skaförmedlas beroende på syftet med kartan. Trafikverket ansvarar för den NationellaVägdatabasen som är ett referensvägnät med en stor mäng data kopplad till vägnätet.Referensvägnätet är byggt på en körbanenivå. I det här arbetet har databasen studerats ochvilka möjligheter som finns för att skapa en automatisk generalisering till vägnivå. Det finnsett behov att representera data på en annan detaljnivå för vissa applikationer och analysersom använder sig av vägdatabasen. Det är även viktigt utifrån ett kartografiskt synsätt.Möjligheterna att skapa en linjär referering mellan de olika detaljnivåerna har undersökts, föratt förenkla uppdateringar mellan nivåerna samt att inte behöva ajourhålla två olikadatabaser. Det skulle även göra det möjligt att attribut och företeelser kan ärvas mellan deolika nivåerna.Det fösta helt automatiserade arbetsflödet för en generalisering av en karta utformades 2014i Nederländerna. Flera andra myndigheter i Sverige och Norge arbetar just nu med den härtypen av generaliseringar och har använt sig av olika tillvägagångssätt. Statens Vegvesen,vilket är den statliga myndighet som ansvarar för vägar i Norge, har redan implementerat olikadetaljnivåer i deras vägdatabas. Lantmäteriet har ett projekt med målet att skapa en fulltautomatisk generalisering för olika skalor.Efter att ha studerat de olika program som vanligtvis används vid generaliseringar samt vilkaprogram som Trafikverket använder sig av så valdes FME och ArcGIS i det här arbetet. Ettmindre studieområde valdes ut och relevant data hämtades från den NationellaVägdatabasen. Studien bestod av olika experiment och tester av olika parametervärden föratt få ett acceptabelt resultat.Tre olika områden studerades, där målet var att hitta en följd operationer som skapade enlämplig generalisering för alla områden. De tre olika områdena var parallella vägar,trafikplatser och cirkulationsplatser. Resultatet består av förslag på ett arbetsflöde, men delarhar behövt göras manuellt då det inte var möjligt att hitta en helt automatiseradgeneralisering för det valda området. Förslag på olika funktioner och verktyg som kanutvecklas har sammanställts, för att kunna utvecklade ett mer automatiserat arbetssätt.Resultatet av det här arbetet visar att om kartografiska generaliseringar studeras och testasmer skulle det kunna vara möjligt att skapa ett mer automatiserat arbetssätt med syfte attmöjliggöra generaliseringar mellan olika detaljnivåer. Det kan däremot vara svårt att få dettahelt automatiserat på grund av de olika komplexa trafikplatserna.

 • 9.
  Vogt Thorell, Fredrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Barriers for Wide Adoption of LCA in the Swedish Construction Sector: An Interview Study on Bbarriers and How They Differ Between Big and Small Actors2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning tyder på att byggbranschen spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringar och global uppvärmning. Byggnadsbranschen svarade 2010 för 30% av de globala koldioxidutsläppen och 32% av den totala energianvändningen. Genom att anta livscykelanalyser (LCA) har byggföretagen möjlighet att förbättra indikatorerna för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den svenska regeringen håller på att göra klimatdeklarationer av byggnader, genom LCA, till ett krav för att styra industrin mot en mer hållbar utveckling.Denna studie syftar till att visa vilka hinder det finns för bred implementering av LCA i den svenska byggbranschen idag, och hur dessa hinder är relaterade till upptagandet. Vidare syftar studien till att undersöka om det finns skillnader i hinder mellan stora och små aktörer i branschen. Studien guidas av teorin "Diffusion of Innovations" av Everett Rodgers. Huvudmetoden för datainsamling har varit semi-strukturerade intervjuer med utvalda personer i den svenska byggbranschen.De viktigaste hindren som identifierades är brist på efterfrågan och brist på reglering. Studien visar att den relativa fördelen av LCA inte uppfattas som tillräckligt hög för att den ska vidtas allmänt utan att efterfrågan ökar. Det visas också att hög efterfrågan på en bred front sannolikt inte kommer att ske utan reglering. Vidare visar denna studie att hindren är desamma för aktörer av olika storlekar. Skillnaden är förmågan att hantera barriärerna. Mycket av den förmågan kan hänföras till hur mycket resurser som finns inom företaget.

 • 10.
  Árnandóttir, Kristrún Helga
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  BIM Maturity in Iceland: A Study of Contractors and Sub-contractors2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste årtiondena har BIM erbjudit byggbranschen otaliga verktyg att använda i samtliga faser avbyggprocessen. Implementeringen av BIM på Island har nyligen börjat och drivs främst av entusiaster.Under senare år har utvecklingsarbete visat att BIM kan ge stor nytta.Syftet med den här rapporten är att kartlägga BIM-mognaden hos entreprenörer och underentreprenörer påIsland. Resultaten visar att det saknas medvetenhet och kunskap om BIM bland medelstora och småentreprenörer samt hos underentreprenörer. Bland de större entreprenörerna och hos konsulterna ärkunskapen större än vad som kom fram år 2013 i undersökningen GDDA. Offentliga beställarorganisationerhar nyligen ställt större krav på aktörerna att snabba på implementeringen av BIM

 • 11.
  Gustafsson Rydell, Robin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Hult, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Blockchain: fundamentet i en ny fastighetsmarknad?: En studie om digitala identiteter och tokens som verktyg för en likvid och transparent fastighetsmarknad2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fastigheter identifieras av många som ett relativt illikvitt tillgångsslag vars information även ivissa avseenden kan anses vara opak för den öppna marknaden. Detta resulterar i långa ochkostsamma köp- och säljprocesser, där informationsasymmetrier mellan köpare och säljaremåste redas ut under en due diligence process. Fastighetsmarknaden präglas således av en delvisoönskad ineffektivitet orsakad av traditionella och konservativa processer. I en tid av storteknisk utveckling finner vi allt fler kreativa lösningar på problem vi tidigare inte mäktade medatt ta oss an. Blockchain har identifierats som en av de tekniker som potentiellt kan komma attförbättra såväl fastighetsmarknadens likviditet som transparens. Närmare bestämt diskuterarman en standardiserad informationshantering för fastigheter i form av digitala identiteter, menäven möjligheten att fragmentera ägandet och tillgängliggöra momentan handel viablockchainbaserade tokens. Dessa begrepp är ännu relativt outforskade och utgör såledesstudieämnet. Syftet med denna studie är därmed att redogöra för hur fastighetsmarknadenslikviditet- och transparensproblematik potentiellt kan avhjälpas genom ett fragmenterat ochtransparent fastighetsägande placerat på blockchain.Studiens akademiska förankring grundar sig i en omfattande litteraturstudie av begreppenlikviditet och transparens, men även bena ut betydelsen av due diligence och blockchain somhelhet. Resultatinsamlingen genomfördes via kvalitativa studier, där semistruktureradeintervjuer utgjorde mediet från vilken denna information insamlades. I studienidentifierades likviditet och transparens som två grundförutsättningar för en fungerande ocheffektiv marknadsplats. I fastighetsmarknaden finns det tydliga tecken på att problematiken gersig tillkänna i trögrörliga DD-processer och undanhållen informationen av hyresdata. Slutsatsenav studien kan sammanfattas som en brett överenskommen bild av potentialen hos såväl tokenssom digitala identiteter för att effektivisera marknaden och lösa dessa problem.Marknadsaktörerna menar dock att tekniken omges av för många orosmoln för att våga kastasig in med båda fötterna före. Med det sagt menar man inte att tekniken saknar framtid i branschen, snarare att fler tillämpade exempel samt ett tydligt ramverk för utförandet avtransaktioner i den nya marknadsmiljön måste bestämmas för att på så sätt etablera en trygghethos investerare.

 • 12.
  Körner, Erik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Sivula, Sami
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Commercial Real Estate Valuation Based on Modern Technology Solutions: Case Study in Helsinki, Finland2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med den nuvarande globala ekonomin situation samt med dagens moderna teknik harfrågor om befintliga fastighets värderingsmetoder ifrågasatts. Utvecklingen av nya ochmer dataorienterade metoder har blivit allt mer nödvändiga för att kunna klara av ochanvända sig av den enorma mängd data som finns tillgänglig för fastighetsvärdering.Detta har i sin tur ökat behovet av att vidareutbilda och vidareutveckla metoderna samtteknikerna som kan förbättra fastighetsvärderingen.Transparens har erkänts vara en vital faktor för att förbättra fastighetsvärderingen ochöka marknadens attraktivitet. Syftet med denna undersökning är att undersökatransparensen på fastighetsmarknad i Helsingfors och vidare bedöma till vilken gradfastighetsvärderingar kan utföras, baserat enbart på data och modern teknik som finnstillgänglig för allmänheten. Förutom de kvantitativa resultaten utvärderar studien ocksåfördelarna och nackdelarna med att använda sig av modern teknik (GIS) jämfört med demer traditionella värderingsmetoderna.För att kunna svara på frågorna genomfördes en omfattande litteraturöversikt. Baseratpå litteraturöversikten analyserades processen på fyra olika fastigheter som nyligenavyttrats. De kvantitativa resultaten jämfördes sedan med de fyra fastigheternastransaktionspriser. Slutsatsen var att GIS-verktyg tillsammans med den aggregeradedata gav en bra grund för fastighetsvärdering genom en minskad risk för partiskhetsamt en effektiv översiktsbild av marknaden.

 • 13.
  Müller Löfvenberg, Madeleine
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Sörensson, Lovisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Coworking Companies Leading the Way for a Change on the Office Market: A Study About Profitability and Perseverance in the Business Model2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med de framgångar som skett inom teknik de senaste decennierna är det idag möjligt att arbetavar och när som helst. Coworking space är den typ av flexibel arbetsplats som just nu växersnabbast och innebär att arbetsplatsen delas mellan flera företag och individer samtunderstryker samarbete och kunskapsdelning. Med fördelar såsom kostnadseffektivisering förmedlemmar ifrågasätts nu hur företagen som erbjuder coworking får det att gå ihop ekonomiskt.I den här uppsatsen belyses coworkingföretagens lönsamhet och om de är uthålliga nog attöverleva en ekonomisk nedgång eller lågkonjunktur.Genom att för Stockholmsmarknaden undersöka de nio största coworkingföretagensårsrapporter, intervjua dem och experter från olika områden av marknaden har dessa frågorutvisats. För att ytterligare kunna bedöma potentialen för det nya marknadssegmentet hardagens ekonomiska klimat jämförts med vad som ledde upp till IT-krisen 2001 samtcoworkingföretagens ekonomiska ställning ställts mot den affärsmodell som hotell använder.Genom en datainsamling som både är kvalitativ och kvantitativ har resultaten diskuteratstematiskt.Studien har mynnat ut i en slutsats om att coworkingoperatörer är ekonomiskt svaga företagmed låg eller ingen lönsamhet. Genom att utveckla sin affärsmodell efter den som hotellanvänder förväntas företagen kunna förbättra sin ekonomiska ställning. Detta görs genom attöverboka flexibla arbetsplatser och på detaljnivå arbeta med vinst per arbetsplats för att ökaden totala avkastningen. Coworkingföretagens hyreskostnad till sina fastighetsägare är en avde största utgifterna och därmed också avgörande. För att företagen ska kunna verka i längdenrekommenderas omsättningsbaserad hyra. Erfarenhet, starkt ägandeskap, central lokaliseringoch diversifiering av medlemmar ses som framgångsfaktorer. Gällande coworkingföretagensuthållighet i konjunkturnedgångar, bedöms dem också svaga. Med hänsyn till bristanderesultat- och balansräkningar har de inte marginaler eller förutsättningar nog att utstå enekonomisk nedgång eller lågkonjunktur. En konsolidering väntas ske där coworkingoperatörernasöverlevnad hänger på tillskott av nya kunder som väljer att lämna konventionellahyresavtal och prioritera flexibilitet. 

  Ytterligare har studien visat på att det ekonomiska klimatet idag också liknar det som leddefram till IT-krisen 2001, vilket i sin tur signalerar för en coworkingbubbla. Det har ocksåuppdagats ett mönster av ökad efterfrågan på service på kontorsmarknaden. Vad vi nu ser börjanpå är en förändring i kontorsmarknaden - en tjänstefiering som kräver en fundamentalförändring av kontorssektorns affärsmodell.

 • 14.
  Andersson, Lukas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Källman, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Crises in Stockholm’s Office Market: Any Signs Today?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kontorsmarknaden i centrala Stockholm har sedan finanskrisen 2008 visat en stark tillväxt och denuvarande förhållandena har jämförts med de som rådde under tidigare kriser. Kommersiellafastighetsmarknaden har haft en betydande roll i de senaste kriserna, eftersom den är känslig motcykler och har hög skuldsättning. Studien syftade till att jämföra marknaden idag med främstkriserna i Sverige på 90-talet och dotcom, men också den stora finanskrisen 2008. Dessutomanalyseras marknadsaktörernas uppfattning om riskerna för en kris i dagens kontorsmarknad.Metoden var kvalitativ då sex professionella intervjuades som representerade fastighetsbolag,konsultföretag, banker och institutionella ägare. Resultatet visar fler skillnader än likheterna medkriserna på både makro och mikronivå. Vidare hade konsensus en optimistisk syn på marknadensframtid. Centrala Stockholm kan betraktas som mer professionell och stabil. Det finns emellertidosäkerheter som inte var närvarande under kriserna, till exempel coworking, marknadsfinansieringoch de låg räntorna. Studien tyder på att faktorn som kommer orsaka nästa kris är något okänt förmarknaden idag.

 • 15.
  Ghalandar Zehi Jalalabad, Toomaj
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Design Quality in Architecture and Construction Research2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågan om designkvalitet i byggprojekt har länge varit ett stort bekymmer för designers (Gannet al. 2003). Betoningen på förbättring av processer inom konstruktion för att hantera ellerminska ”kostnad, tid och slöseri” i projekt har ibland lett till en oro för att utformning ochdesign av en byggnad kan bli av mindre betydelse på grund av sådana processförbättrandeåtgärder (Gann et al. 2003, p.319) ”Designkvalité” i arkitektur och konstruktion är ett tvetydigtoch ”dynamiskt koncept” i förhållande till sitt sammanhang, som ständigt genomgårförändringar (Rönn 2010, s.48; Slaughter 2004).Kvalité i sig är relaterad till värde och flera definitioner av det (Rönn 2010). Det är ofta möjligtför både människor och yrkesverksamma att känna och uppleva designkvalité i byggnaderganska intuitivt, men att rama in den på ett igenkännbart sätt har visat sig utmanande (Rönn2010). I huvudsak påverkas det mänskliga beteendet utöver den fysiska miljön även av densociala kontexten som finns inom den fysiska miljön (Vischer 2008).Dessa utmaningar sträcker sig vidare till bedömning, värdering och mätning av designkvalitéeroch fastställande av relevanta kriterier för dem (Rönn 2010, Slaughter 2004). Därför är detsvårt för byggnadsdesigners att konstruera designlösningar som garanterat kan uppnå ett sådanttvetydigt koncept (Rönn 2010).

 • 16.
  Hanna, Jacoub Jack
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Purasell, Michael
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Det långsiktiga investeringsstödet – Ett bostadspolitiskt misslyckande?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska bostadsmarknaden är minst sagt bristfällig. Utbudet av prisrimliga bostäder ärbegränsat i mer eller mindre hela landet. De lägenheter som finns tillgängliga är dyrabostadsrätter eller nyproducerade hyresrätter med höga hyror. Den begränsadebostadstillgängligheten har resulterat i subventioner för att öka tillgängligheten avhyresbostäder. Investeringsstödet infördes som ett försök till att, bland annat, erbjuda billigahyresrätter till hushåll med låg eller genomsnittlig inkomst och pressa ner byggkostnader.Uppsatsen har som utgångspunkt att beskriva bostadssituationen i dagsläget samt utvärderainvesteringsstödet. Arbetet består både av en kvalitativ och kvantitativ studie där de kvalitativamomenten består av en teoretisk litteraturstudie och semi-strukturerade intervjuer medsakkunniga inom området. Det kvantitativa momentet bygger på en områdesbaseradkassaflödeskalkyl. Det vill säga att nyckeltal och antaganden som använts i kalkylerna beror påvilket område i landet som det fiktiva projektet genomförs i.Resultatet påvisar att investeringsstödets genomförbarhet är områdesberoende, det vill säga attdet styrs av hyresnivåerna i området. Respondenterna betraktade investeringsstödet som enkortsiktig lösning. Långsiktigt måste innovationen i byggbranschen utvecklas därbyggkostnaderna och byggrätterna är två hämmande faktorer i dagsläget.Med utgångspunkt från litteraturstudien och resultatet belyses den aktuella bostadsbrist ochdisfunktionalitet som grundar sig i en avsaknad av en tydlig bostadspolitisk plan. Resultatet avdetta är att det finns ett behov av subventionering på bostadsmarknaden. Om investeringsstödetär rätt lösning är argumenterbart. Stödet har inte haft en nämnvärd effekt på bostadsbyggandetoch bestraffar, genom en överkompensationsmodell, fastighetsutvecklare som kan pressa nerbyggkostnader. Vidare är det svårt att uppfylla målen med stödet när subventionering är riktadmot utbudssidan. Av dessa anledningar är investeringsstödet inte en bra lösning på dagensbostadsbrist. Subventioneringen bör genomföras på ett annorlunda sätt, möjligtvis genom attrikta subventioneringen mot efterfrågesidan.+

 • 17.
  von Heideken, Hedda
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Höglund, Nina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  E-commerce and its Effects on Commercial Real Estate and F&B: Space Conversions, the Optimal Meeting Place and Future Expectations on Development in Stockholm CBD2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens människor blir allt mer digitala och spenderar majoriteten av sin tid framför skärmar,så vikten att umgås blivit allt viktigare. Den digitala världen expanderar och allt fler företagöppnar online, vilket har skapat en oundviklig strukturell reform för detaljhandelsmarknaden.Konsumenterna kan klicka hem varor direkt från internationella lågprisaktörer som bidragittill att konkurrensen ökar på marknaden. Utvecklingen gör att det blir allt svårare för denfysiska detaljhandeln att bli lönsam. Trots att onlinehandeln är resultatrik, så finns detfortfarande ett behov av fysiska butiker i Stockholm bland annat på grund av webroomingoch Haloeffekt. En ökad e-handeln har bidragit till butikernas behov av fysiska ytor minskateller försvunnit. Effekterna av e-handeln på fysiska butiker har därmed skapat en förändringför fastighetsägare, däribland hur man väljer att etablera hyresgäster i sina kommersiellafastigheter. Flera fastighetsägare väljer att konvertera de fysiska butikerna till andra mergynnsamma sektorer, exempelvis mat och dryck (F&B). F&B sektorn har blivit viktigare ochmer betydelsefull idag, eftersom det skapar en mötesplats. En överetablering av F&B harmättat marknaden och istället skapat en kannibalisering mellan aktörerna.Syftet är att undersöka och tolka kvalitativa data, baserat på semistrukturerade intervjuer frånfastighetsägare och konsulter, forskare, detaljhandlare och F&B-aktörer. Frågan somundersöks i det här examensarbetet är om e-handeln påverkar F&B marknaden i Stockholmsstadskärna. Vad kommer att hända med de fysiska ytorna för butiker och F&B i framtiden,som grundar sig i ett förändrat konsumetbeteende? Vad är förhållandet mellan expansionenav e-handel och konvertering från fysisk butik till F&B? Vad kommer att hända närmarknaden är mättad och hur kommer den framtida mötesplatsen att utformas?Undersökningen baseras på en fallstudie av Sergelstan, ett kommersiellt fastighetsprojekt,som ägs och utvecklas av Vasakronan.Slutsatsen är att e-handeln har en indirekt påverkan på F&B. Den fysiska detaljhandelnskapar vakanta ytor på grund av ett förändrat konsumentbeteende, vilket möjliggör för andrasektor att växa. På grund av vikten av en mötesplats i dagens samhälle har en fördubbling avF&B skett i CBD Stockholm.

 • 18.
  Alveman, Filip
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Karlsson, Gustav
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Empirical Study on the Term Structure for Stockholm Commercial Property Leases2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over recent years, the economic climate on the Swedish office market has been advantageous,and, as a result, both property prices and market rents have been on a constant rise for almost adecade. Moreover, an increased demand for flexibility in lease terms has been seen on themarket, which begs the question; how would changing preferences in length of tenure affectrent levels? There exist several convincing theoretical cases that leases should yield differentpricing dependent on its maturity and expectation about future market conditions. Theconceptual framework developed by Grenadier (1995, 2005) has been used for the valuation ofgeneral leasing contracts and lease terms - applying an option-pricing approach. In total, threepapers have analysed the effect length of tenure has on office equilibrium lease rates. However,the empirical evidence, to this date, has been inconclusive in its result when trying to isolatethe effects.The purpose of this report is to investigate the relationship between rent and lease maturity. Ahedonic pricing model will be developed, which allows for different shapes of the term structurecurve, building on the model created by Gunnelin and Soderberg (2003), while controlling forprice-relevant characteristics omitted in previous research – such as, building quality, qualityof office premise, location, and tenant industry. The model will be used in an empirical studyapplied to commercial office contracts in Stockholm, Sweden, concluded between 2012 and2019.The data used in the regression comprise of 1 508 office leases, contracted on the Stockholmmarket during the investigated period. The result showed a significant term structure for 4 outof 8 years for the full sample, and 5 out of 8 years for the subsample only including leasessigned in the CBD. Concludingly, giving further evidence to the reasoning that the marketadjusts the rents after lease length, according to future market expectations.

 • 19.
  Olsson, Kimberly
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  How Have the Amortization Requirements Affected Housing Prices in Stockholm?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur amorteringskraven som infördes under 2016 and 2018,påverkade bostadspriserna i Stockholms län. Genom att tillämpa en eventstudie och enregressionsanalys försöker denna studie förklara hur regleringarna har påverkat priserna för småhusjämfört med bostadsrätter, om påverkan på priserna skilde sig mellan bostadsrätter av olika storlekaroch om påverkan skilde sig mellan befintligt bestånd och nyproducerade bostäder. Motivationenbakom amorteringskraven var att reglera och minska hushållens skulder, eftersom de gjorde hushållensårbara för ekonomiska störningar. Det andra amorteringskravet förväntades även sänkabostadspriserna och mottog därför en del kritik. Denna rapport är begränsad till utvecklingen avsmåhus- och bostadsrättspriser mellan december 2013 och februari 2019.De huvudsakliga slutsatserna i denna rapport är att amorteringskraven har minskat förväntade vinster.I tidigare litteratur har makroekonomiska regleringar minskat prisökningen, vilket också är resultatetför denna studie. För småhus och nyproducerade bostäder minskade också priserna jämfört medföregående period. Amorteringskraven har uppnått Finansinspektionens mål om att minska hushållensskulder men har samtidigt ökat skuldkvoten bland hushåll. Avslutningsvis har det blivit svårare förunga hushåll att finansiera sitt bostadsköp då amorteringskraven ökar månadsbetalningarna och gör attde inte klarar av kvar-att-leva-på-kalkylerna hos bankerna. Samtidigt är hyresmarknaden ärsvåråtkomlig och begränsar därmed bostadsalternativen på marknaden.

 • 20.
  Feng, Minggang
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  How Will Proximity to Higher Education Affect the rental Housing Market? A Case in Beijing: A Regression Analysis of Rent Level in Beijing2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utbildning är alltid en viktig fråga i Kina. Kapitalisering av utbildningen skulle fåinverkan på bostadspris och hyrespris och påverka bostadsmarknaden, vilket kanåterspeglas från fenomenet "dyrt skolhus". Medan kapitalisering av akademisk utbildningpå hyreskostnaden alltid försummas.I det fallet är förslaget till denna undersökning att uppskatta förhållandet mellan akademiskutbildning och hyresmarknadsprisnivå i Kina baserat på hyresmarknaden i Peking. Ochstudien skulle fokusera på fyra zoner i Peking, var och en av dem innehåller ett till tvåuniversitetsdistrikt och omgivande icke-universitetsdistrikt.Hedoniska prissättningsmodell skulle användas i denna studie för att bestämma effekternaav oberoende variabler på hyresprisutvecklingen.Resultatet av denna studie indikerar ett komplicerat förhållande, det konstaterar attförhållandet mellan akademisk utbildning och hyrespris i olika zoner medan de flesta zonervisar ett positivt förhållande och det övergripande resultatet är obetydligt. Enligt vårforskning pekades några målförslag ut.

 • 21.
  Smedberg Svensk, William
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Höglund, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Hur påverkas hyresnivån av miljöcertifieringen Miljöbyggnad?: En studie inom Akademiska Hus fastighetsbestånd2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bygg- och fastighetssektorn står idag för en betydande andel av de utsläpp som ärdirekt farliga för miljön. Miljöcertifieringar av byggnader är ett led i arbetet med attminska den mänskliga påverkan på miljön inom fastighetsbranschen.Akademiska Hus är ett svenskt och statligt ägt fastighetsbolag som förvaltaruniversitets- och högskolelokaler. Bolaget arbetar aktivt med att minska sinmiljöpåverkan och ett av verktygen i det arbetet är att företaget certifierar samtliganybyggnationer och större ombyggnationer med det svenska certifieringssystemetMiljöbyggnad.Den här studien redovisar hur hyresnivån inom Akademiska Hus fastighetsbeståndpåverkas av att en byggnad är miljöcertifierad. Studien har genomförts genom attskapa statistisk modell baserad på en rad olika variabler som förklarar hyresnivån. Dendata som använts är baserad på hyreskontrakt och attribut för de byggnader somkontrakten tillhör.Resultatet visar att en miljöcertifierad byggnad inom Akademiska Husfastighetsbestånd har tio procent högre hyresnivå i jämförelse med övriga byggnader.Resultatet ligger i linje med både förväntningar och vad tidigare liknande studier visat.

 • 22.
  Laab, William
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Pataky, Adam
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Impact of Interest Rate Increase on Stockholm’s Households2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bostadspriserna har ökat snabbt de senaste åren i Stockholm. Samtidigt har räntan sjunkit jämfört med de nivåerna som var under finanskrisen 2008. Dessa två faktorer kombinerade med varandra har lett till högra bolån bland det svenska folket och främst för de som bor i Stockholm. Denna artikel är en kvantitativ studie som undersöker vilka typer av hushåll baserad på deras socioekonomiska profil som påverkas mest av en ökad bolåneränta. Först räknade vi ut skuldsättningsgrad för varje hushåll. I dessa beräkningar tog vi hänsyn till de nya amorteringskraven som har införts från 206 och framåt. Därefter gjorde vi en regressionsanalys där vårt resultat blev att inkomst, ålder och amortering är de faktorer som påverkar skuldsättningsgrad mest. Senare undersöker vi hur den typiska familjen ser ut där resultatet blev att unga, utan barn, låg inkomst och högutbildade är de som påverkas mest av en ökad bolåneränta.

 • 23.
  Wisén, André
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Integrating IFC Models and Virtual Reality for Indoor Lighting Design2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har studerat hur simuleringsverktyg (Building Performance Simulations,BPS) kan användas med byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modeling,BIM).Simuleringsverktyg kan dels användas för att visualisera design och användas somdesignutvärdering. Virtual Reality (VR), eller virtuell verklighet, kan användas som ettsimuleringsverktyg för design av inomhusbelysning. Problemet är att tidigare forskning harproblem med datakompatibilitet, d.v.s. integrationen av VR med BIM. Många studier föreslåratt filformatet IFC används för att lösa detta problem.Syftet med denna studie är att undersöka hur man ökar datakompatibiliteten genom attanvända ett IFC. Ett prototypsystem kommer att utvecklas för att testa detta. Forskningsfråganhandlar om huruvida öppna BIM-format kan förbättra kvaliteten på designlösningarna.Studien ska även försöka svara på hur VR kan integreras med BIM och hur VR kan användasför inomhusbelysningsdesign.Resultatet av detta arbete är en del av ett prototypsystem kallat FooBar. FooBar visar hur VRkan integreras med BIM. Filformatet IFC användes emellertid inte under heladesignprocessen. Istället används IFC endast i början och slutet av processen. Det andraresultatet är att denna studie visar hur VR kan användas som ett alternativ till andrasimuleringsverktyg. Med FooBar kan användare flytta, rotera och skala om ljus ibyggnadsmodellen. Dessa ändringar uppdateras sedan i den ursprungliga BIM-modellen.Det betyder att VR kan användas för att förbättra kvaliteten på designlösningarna. FooBar kanmed andra ord bidra till att underlätta multidisciplinära designprocesser. Användare kan självakliva in i den virtuella miljön (i VR) och se olika designalternativ framför sig. Således kanolika designalternativ enkelt göras i VR. Med ett system som FooBar kan användarna enkeltdefiniera, föreslå och analysera olika designidéer för att nå de designmål som finns i projektet.

 • 24.
  Le, Mai
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Eriksson, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Investeringsbeslut i komplexa projekt: Fallstudie - Överdäckning av centralstationsområdet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid investeringar i komplexa projekt finns det många aspekter att ta hänsyn till och det finns många metoder för att kunna utvärdera dessa investeringar. Komplexa projekt som en överdäckning där nya ytor tillskapas och befintliga trafikleder byggs över genererar fler nyttor än bara ekonomiska. Vid investeringsbeslut är det därav av stor vikt att kunna värdera investeringen med hänsyn till de aspekter som är av intresse.Samhällsekonomisk analys är en metod som ofta förekommer vid investeringsbeslut där fler än bara ekonomiska aspekter ska inkluderas. Metoden är välkänd och förekommer både i den akademiska sfären men används även praktiskt bland företag. En annan metod, option games är en nyare metod där förankring finns i teorin men inte har tillämpats i lika hög grad i praktiken.Syftet med detta arbete är att jämföra två metoder, samhällsekonomisk analys och option games. Detta för att bedöma vilken av metoderna som lämpar sig bäst vid investeringsbeslut i komplexa projekt. De två metoderna kommer att utvärderas med hjälp av tre valda bedömningskriterier. Metoderna utvärderas på hur väl de tar hänsyn till antaganden och indata, deras applicerbarhet i den aktuella fallstudien och slutligen hur omfattande metoden är. Arbetet är genomfört som en fallstudie och har applicerats på överdäckningen av Stockholms centralstation.Resultatet visar att samhällsekonomisk analys överlag är bättre än option games som metod för att generera beslutsunderlag för investeringar vid komplexa projekt. Dock finns det aspekter som option games tar hänsyn till men som saknas i den samhällsekonomiska analysen. Känslighetsanalysen pekar ut kalkylräntan som den viktigaste parameter i de båda metoderna.

 • 25.
  Örtevall, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Kommunala markanvisningar: Logik och transparens i anbudsutvärderingen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning fortsätter att öka och en majoritet av Sveriges kommuner anger att deupplever en bostadsbrist. För att bemöta behovet av fler bostäder finns därför ett behov avfortsatt exploatering av kommunal mark där kommunernas process för tilldelning av mark tillbyggherrar benämns markanvisning. Fram tills 2015 har detta dock varit oreglerat vilket ocksåhar lett till stora variationer i anvisningsprocessen mellan kommunerna och få studier hargenomförts inom området.Syftet med denna studie är att beskriva markanvisningsprocessen i olika kommuner med fokuspå transparensen i utvärderingen av anbud samt vilken logik som styr detta. Målet är attdiskutera olika tillvägagångssätt inklusive dess förutsägbarhet och transparens med avstamp itidigare studier samt teorier för den rationella beslutsprocessen. Det empiriska materialetsamlades primärt in via intervjuer med respondenter från utvalda kommuner i kombinationmed information från offentliga styrdokument.Studiens resultat bekräftar de variationer mellan kommunerna som tidigare identifierats menger en ny inblick i hur utvärderingsprocesserna genomförs i praktiken. I studien föreslås enalternativ kategorisering av anvisningsmetoder samtidigt som resultaten visar på en generellotydlighet och brist på standardiserade utvärderingsprocesser. Avsaknaden av generellariktlinjer försämrar transparensen mot aktörer på marknaden och en trend att övergå till meriterativa beslutsprocesser minskar även förutsägbarheten. För att förbättra dessa aspekterinom markanvisningsprocessen krävs ytterligare forskning som studerar de kommunalaförutsättningarna, ökad kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte tillsammans med endiskussion kring lämpliga metoder för att uppnå den största samhällsekonomiska nyttan.

 • 26.
  Linjo, Sofia
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Andonov, Alexandar
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Kontorshyresgästers betalningsvilja för flexibla hyresavtal: En undersökning av kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kontorshyresmarknaden i Stockholm har de senaste åren blomstrat med höga hyresnivåer, låga vakansgrader och en stabil ekonomisk tillväxt. Allt fler företag söker sig till kontor inne i Stockholm city vilket har lett till att hyresgästerna befinner sig i en position där det är konkurrens om utbudet på lokaler samtidigt som efterfrågan på mer flexibilitet i hyresavtalen har ökat. Hittills har få fastighetsägare i Stockholm börjat erbjuda mer flexibla hyresavtal till sina hyresgäster, istället har tredjepartsaktörer såsom coworking- och kontorshotellsbolag absorberat den marknad som möter hyresgästernas efterfrågan på flexibilitet. Den positionen fastighetsägarna i Stockholm befinner sig i just nu med höga hyror och låga vakanser gör att de inte behöver ta steget för att anpassa kontorsutbudet till hyresgästernas önskan om flexibilitet, men i takt med digitaliseringens utveckling, ändrade arbetsvanor och arbetssätt samt en potentiell annalkandelågkonjunktur kan detta komma att ändras. För de fastighetsägare som väljer att gå igenom processen för att anpassa lokalutbudet så att flexibla hyresavtal kan växa fram återstår dock frågan om hur lönsamt det kommer vara att erbjuda mer flexibla hyresalternativ. Detta arbete syftar till att undersöka betalningsviljan för flexibla hyresavtal rörande kontraktslängd, yta och service hos kontorshyresgäster i Stockholm CBD. För att fånga betalningsviljan har en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ intervjustudie genomförts, där hyresgäster med kontor i CBD varit respondenter i båda undersökningarna. Resultaten från studien visar att det finns en mycket stor andel hyresgäster i Stockholms primära affärsdistrikt som är villiga att betala ett premietillägg om 4% på marknadshyran för att få ta del av gemensam service i form av reception, konferensrum, omklädningsrum och cykelgarage i fastigheten. En stor andel av hyresgästerna är även villiga att betala ett premietillägg om 25% på marknadshyran för att hyra ett kontor i en fastighet där det även finns tillgång till coworkingyta och därmed möjlighet att hyra extra arbetsplatser. Undersökningen visade även att det finns en relativt stor betalningsvilja för nyckelfärdiga kontor med hyresavtal som löper på obestämd tid och har kort uppsägningstid där premietillägget var 50% på marknadshyran. Tidigare studier visar att en efterfråga på flexibla hyresavtal hos kontorshyresgäster finns, och resultaten från den här studien pekar på att det också finns en vilja att betala mer än marknadsmässig hyra för att få mer flexibilitet i hyresavtalet. För fastighetsägare som är villiga att erbjuda mer flexibla hyresavtal kommer det vara viktigt att diversifiera hyresgästportföljen för att minimera den risk som flexibla hyresavtal medför. Genom att erbjuda hyresgästerna en meny av kontrakt kommer en större mix av hyresavtal kunna uppnås.

 • 27.
  Arafat, Dalill
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Czerkinsky, Karolina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägande bolag2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stockholm upplever en ökad urbanisering, en fastighetsbransch som är i ständig tillväxt, denlängsta bostadskön i historien och en vakansgrad på kontorsfastigheter som är rekordlåg. Denintensiva marknadskonkurrensen tvingar fastighetsorganisationer att anta strategier för attsäkerställa överlevnad, tillväxt och utveckling i en snabbväxande miljö. I detta avseende blirorganisatoriska metoder och tekniker ett särskilt viktigt forskningsämne. Fastighetsföretagensframgångar bör fånga samtligas uppmärksamhet då dessa är av stor vikt för ett områdesekonomiska och sociala liv.Denna studie placeras i detta teoretiska ramverk och syftar till att identifiera framgångsfaktorernaför fastighetsägande bolag i Stockholmsregionen, ur ett allmänt samt förvaltningsperspektiv.Studien siktar även på att undersöka eventuella skillnader i kritiska framgångsfaktorer beroendepå vilken typ av fastigheter företagen är specialiserade inom. Vidare lyfter studien fram eventuellaskillnader i kritiska framgångsfaktorer beroende på geografiska lägen samt om det finns enpåverkan i beslut för fastighetsägande bolag att expandera på nya orter. För att uppnå studienssyfte har författarna intervjuat sex fastighetsbolag relaterade till förvaltningssektorn i Stockholmsamt Hans Lind, f.d. professor i fastighetsekonomi på KTH. Intervjuer administrerades via telefonsamt möten med respondenter. Den studerade modellen ger en översikt som kan, på ett översiktligtsätt, användas av företag för egen analys av framgångsfaktorer.Forskningen presenteras i fyra huvuddelar. Den första delen går igenom fastighetsindustrinsegenskaper i Stockholm, specificerar forskningsproblemet samt fastställer den konceptuellaanalysen av fastighetsbranschens interna faktorer. Den andra delen består av en litteraturstudie omkritiska framgångsfaktorer i allmänhet samt i en förvaltningsmiljö. Den tredje delen fastställermetoden och tolkningen av resultaten som följer de genomförda intervjuerna. Slutligen avslutasrapporten med en allmän slutsats samt rekommendation. Slutsatsen visar att en gemensam kritiskframgångsfaktor för samtliga fastighetsägande bolag är att erbjuda en lokal närvaro inom sinabestånd. En större skillnad i kritiska framgångsfaktorer har inte visats sig finnas mellan studeradefastighetssektorer. Vidare anser samtliga bolag att det finns en skillnad i kritiska framgångsfaktorerberoende på geografiskt läge, dock påverkar det inte beslutet huruvida man ska man expandera tillnämnda läge eller inte.

 • 28.
  Bohman, Peter
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Karlsson, Erik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Leasing Risks and Commercial Real Estate: A Study on the Relationship Between Risk Premium and Leasing Risks2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad den aktuella marknadspraxisen inomfastighetsvärdering samt investeringsbeslut är gällande olika nivåer av hyresgästrisker och riskpremie.

  Metod: Genomförandet av undersökningen har gjorts i två steg. I ett första steg har tidigare forskninginom ämnet analyserats för att finna relevant teori samt identifiera eventuella forskningsgap. Efteranalysen konstaterades ett uppenbart informationsgap inom litteraturen relaterat till hyresgästrisker.Den andra fasen bestod av en kvalitativ metod där experter inom området har intervjuats gällandehyresgästrisker, för att utvärdera om problemet finns i praktiken eller endast i teorin. För att konstruerafrågorna fick vi assistans av experter inom ämnet via våra handledare Han-Suck Song, KTH och DanielHolmkvist, CBRE.

  Intervjuer: Nio intervjuer genomfördes med experter inom ämnet där både konsulter ochfastighetsägare deltog för att presentera olika synvinklar på problemet. Samtliga intervjuer ärgenomförda i Stockholm och på svenska. Intervjuavsnitten har översatts till engelska i efterhand.

  Resultat: Resultatavsnittet består av de svar som har erhållits från intervjuerna, där relevantaresonemang har summerats och noggrant strukturerats för att koppla marknadsområden till korrektfastighetssegment. Återkommande teman och ämnen har presenterats i resultatavsnittet, så väl somavvikande uppfattningar. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan riskpremium ochhyresgästrisker gällande kommersiella fastigheter. Sambandet beror på ett flertal faktorer där läge ochfastighetssegment har störst inverkan på riskpremien. Gällande obligationsmarknaden går det inte attlikställa ett hyresavtal med en obligation under något förhållande. Däremot om avtalet avser enkontraktslängd på 20 år eller längre och en offentligt finansierad hyresgäst så kan kassaflödet bli ettintressant investeringsalternativ till befintliga obligationer på marknaden. Detta beror till stor del pånuvarande ränteläge. Slutligen måste ett hyresavtal bli lättare att omsätta för att kunna jämföras meden alternativ obligation.

  Vetenskaplig relevans: Transaktionsaktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden har varit relativtdefensiv för flertalet segment med undantag för samhällsfastigheter de senaste tolv månaderna. Dengenerella uppfattningen är att samhällsfastigheter avser ”stabila hyresgäster” och därmed ses som enmindre riskfylld investering. Detta medför frågeställningen, vad avses för att klassificera en hyresgästsom stabil, och hur resonerar konsulter samt fastighetsägare vid investerings- och värderingsbeslut?Efter att ha genomfört undersökningen går det att konstatera att en allmän uppfattning bland experterinom området är att hyresgästrisken till största del beror på vilket segment, lokalisering ellerkontraktslängd som avses. Den akademiska litteraturen förklarar hur diskonteringsräntan härleds förinvesteringsbeslut, men denna undersökning visar att den tillgängliga litteraturen antingen utelämnarflera viktiga koncept eller inte tillräckligt belyser fenomen som investerare och värderare möter i sittpraktiska arbete. Det grundläggande avsnittet som svensk litteratur till viss del utelämnar är sambandetmellan risk premium och hyresgästrisk på specifikt den svenska marknaden. Det finns utländsk litteratursom belyser denna typ av frågeställningar, men just för den svenska marknaden är litteraturen till vissdel ej tillräcklig och därmed har ett potentiellt forskningsgap inom området identifieras.

 • 29.
  Sten, Mikael
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Höjdefors, Jakob
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Ledning av internt förändringsarbete: En studie på ett konsultföretag2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har problematiserat förändringar på företag via hur förändringsledare implementerar dem och att motvilja till förändringar finns hos de berörda. Studien i rapporten fokuserar därför på att förstå hur ett konsultbolag inom samhällsbyggnad arbetar med interna utvecklingsförändringar. Genom att analysera förändringsledares tillvägagångssätt vid implementation av förändringar kan studien föreslå faktorer som bidrar till en mer effektiv ledning av internt förändringsarbete.Kvalitativa data har samlats in genom intervjuer med förändringsledare som tidigare har lett interna förändringar. Intervjuerna var semistrukturerade och frågorna var utformade via det teoretiska ramverket som rapporten belyser. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teoretiska begrepp. Det empiriska resultatet bidrog till att slutsatser om vilka faktorer som är centrala för ett konsultbolag inom samhällsbyggnad vid implementering av förändringar samt vilka utvecklingspotentialer som finns.Slutsatsen kan stödja ett konsultbolag inom samhällsbyggnad att kartlägga vad som är viktigt för dem samt vilka delar de kan utveckla för en mer effektiv förändringsledning.Resultaten visar att fyra faktorer och ett utvecklingspotentialområde kan utläsas ur materialet om de förändringsledarnas tillvägagångssätt för implementation av interna utvecklingsförändringar. De fyra faktorerna är, ‘Kommunikation’, ‘Bemöta de berörda’, ‘Flexibilitet’, ‘Attityd’. Där varje faktor beskriver den generella uppfattningen som de intervjuade ledarna gett uttryck för. Utvecklingspotentialen är ‘Planera’ och slutsatsen belyser hur och varför man som förändringsledare bör planera för förändringar. Utvecklingspotentialen är en generalisering av vad de förändringsledarna tillsammans anser är viktigt samt vad teorin förstärker.De teoretiska implikationerna säger att samtliga aktiviteter inom det teoretiska ramverket inte är lika aktuella och relevanta för denna sortens företag. Resultaten visar också att de förändringsledarnas attityd till förändringen är en viktig faktor för företaget vilket det teoretiska ramverket inte belyser. De praktiska implikationerna beskriver att man som bolag kan förstå sina mest viktiga faktorer och vilka områden man inom implementeringen av interna utvecklingsförändringar behöver utveckla.

 • 30.
  Bergsten, Lisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Ledningsrättslagens sakägarbegrepp2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den som är sakägare i en förrättning eller process har rätt att föra sin talan. Det vill säga rättatt inkomma med yrkanden, överklaga beslut och i vissa fall rätt till ersättning. Vidlantmäteriförrättningar, enligt bland annat ledningsrättslagen, avgör förrättningslantmätarenvilka som är sakägare och får föra sin talan i förrättningen.Ledningsrätt gör det möjligt för en ledningshavare att dra fram och ha sina allmännyttigaledningar i annans mark. Lantmäterimyndigheten prövar frågan vid en ledningsrättsförrättningenligt bestämmelser i ledningsrättslagen (fortsätt LL) och i ett antal frågor blir dessutomfastighetsbildningslagen (fortsatt FBL) tillämplig.Vilka som ska vara sakägare vid en ledningsrättsförrättning behandlas i LL 18 § jämte FBL 4kap. 11 §. Bestämmelsen i FBL stadgar att förrättningslantmätaren ska utreda vilka som ärsakägare i förrättningen. Bestämmelsen i LL stadgar att rättighetshavare, med rätt till fastighetsom kommer att belastas av ledningsrätt, ska vara sakägare om deras rätt berörs. De syfte ochfrågeställningar som formulerats i arbetet går ut på att undersöka hur man avgör om någonsrätt berörs – och hur omfattande förrättningslantmätarens utredningsplikt är. Ett perspektiv avrättsekonomi har också adderats till undersökningen.Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar har metoden utformats. För att undersöka hurlagstiftaren avsåg att sakägarbegreppet skulle tolkas och hanteras har förarbeten undersökts.Så även de vägledande rättsfall som finns. För att se hur begreppet tillämpas i praktiken har 40genomförda ledningsrättsförrättningar undersökts. Vidare har förrättningslantmätare ochtekniska råd intervjuats.Resultatet från undersökta förrättningsakterna visar att hanteringen av sakägarbegreppet ärmycket varierande. I vissa förrättningar är alla rättighetshavare, vars rättighet korsas sakägare.I andra är ingen av dessa sakägare. I intervjuerna förstärks bilden av att begreppet tolkas olika 

  och är svårt att tolka. Det finns också en varierande syn på hur strikt tolkningen ska göras ochhur omfattande utredningsplikten är.Förarbetena ger inte mycket svar i frågan om hur begreppet ska tolkas. Däremot finns ett antalrättsfall som vägledning. I rättsfall där ledningsrätten kommer att gå in på upplåtet utrymmeför en ledning (upplåten med avtalsservitut eller ledningsrätt), har domstolen ansett atträttighetshavarna ska anses vara berörda.Utifrån ett perspektiv av rättssäkerhet kan sägas att det ska vara förutsebart hur lagen kommeratt tolkas. I dessa fall skiljer sig tillämpningen åt för mycket för att vara förutsebar, något somtyder på att lagrummets utformning inte är tillräckligt tydligt för att uppfylla ett rättssäkertförfarande.Ett förtydligande eller en omformulering behövs – både ifråga om hur mycket som ska utredasoch ifråga om tolkningen av begreppet berörs.

 • 31.
  Linell, Markus
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Riise, Theodor
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Logistics in a Changing Retail Landscape: How Will Warehouses and Logistics Real Estate Evolve With the Transformation of Retail?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska handelssektorn genomgår ett strukturellt skifte, där e-handelssektorn växerstadigt varje år. Under det senaste decenniet har e-handelssektorn i genomsnitt haft en årligtillväxt om 14% och utgör per 2017 8,7% av den totala detaljhandeln. I takt med att ehandelssektornväxer sig större ökar också krav på lager- och logistikfastigheter. Störrehandelsvolymer innebär ett större behov av lager- och logistikyta.Syftet med denna masteruppsats är att undersöka hur e-handelns utveckling kommer attpåverka efterfrågan inom logistiksektorn på den framtida svenska fastighetsmarknaden.Studien baseras på en blandad forskningsmetod, dels genom en data-analys av den nuvarandesituationen inom logistiksektorn, och dels genom scenario-baserade intervjuer med 14professionella aktörer om framtida marknadsförväntningar. Uppsatsen är strukturerad efterDAS-framework, en strategisk modell utvecklad av fastighetsavdelningen på Delfts TekniskaUniversitet i Nederländerna.Det som kunnat observeras är att det finns ett framtida behov av att komplimentera detsvenska utbudet av logistikfastigheter med flera, mindre distributionsterminaler i stadsnäralägen. Detta för att försöka lösa den rådande ”sista-mil” distributionsproblematik som en ökade-handel skulle innebära, tillsammans med en högre befolkningstäthet i stadsområden.

 • 32.
  Brunius, Charlotte
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Lorenius, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Osäkerheter kring förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm: Vilka finansiella orsaker ligger till grund för de problem som har uppstått?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bostadsinvesteringarna har tagit fart de senaste åren i Sverige. Den gynnsammaprisutvecklingen har resulterat i fler nybyggnadsinvesteringar och antaletproducerade lägenheter har varit stort. I detta marknadsläge blev det allt merattraktivt att teckna förhandsavtal på nyproducerade bostäder. När prisfallet sedankom under hösten 2017 för att därefter stagnera, har det uppstått en ökad osäkerhetpå den svenska bostadsmarknaden. I den stagnerade marknaden harbostadsutvecklarnas finansieringsmodell avseende förhandsavtalen fått störremedial uppmärksamhet. Oftast handlar det om den kritik och de brister vad gäller deförhandsavtal som tecknats och som har uppenbarat sig allt mer när marknadensvängde. Detta har gett upphov till ett ökat antal tvister mellan bostadsutvecklare ochköpare såsom konsumenter, i ett försök att häva dessa avtal. Mot denna bakgrundhar idag allt fler hushåll avvaktat med att teckna förhandsavtal, framför allt påbostadsrätter där tillträdesdatum ligger långt fram i tiden.I uppsatsen har intervjuer hållits med bostadsutvecklare i Stockholm, finansiärer ochjuridiska ombud för konsumenter för att sammanställa synen på marknaden idag vadgäller förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter hos olika aktörer. Vidare har enfallstudie genomförts genom en djupdykning i två olika bostadsutvecklaresaffärsmodeller och styrprocesser, för att kunna granska underliggande orsaker till atttvister med köpare har uppstått. Syftet med uppsatsen har varit att identifiera definansiella orsaker som ligger till grund för de problem som idag uppstått påmarknaden, samt ge förslag på lösningar som vidare skulle kunna undersökas iämnet.

 • 33.
  Westerberg, Tim
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Karadja, Riad
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Price Development of Residential Assets in the Stockholm Inner City Areas: Regression Analysis of Macro Prudential Policies, Construction Levels and Determination of Price in the Tenant Owned Market2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Till följd av finanskrisen år 2008 implementerades striktare monetära krav på bostadsmarknaden med syftet att stabilisera ekonomin i landet och minska skuldsättningen hos hushållen. Dessa krav har skapat diskussioner om sekulär stagnation och en ökad benägenhet att spara vid låg ränta.Mellan 2013 och 2018 har Stockholm haft en betydlig ökning av nybyggda bostäder för att möta den efterfrågan som tillkommit som följd av tidigare låg byggnation. Tillkomsten av nya bostäder på marknaden har visat indikationer på att de inte möter den påstådda efterfrågan, detta till följd av de konsekvenser som striktare amorteringskrav har haft på hushållens förmåga att få tillgång till bostadslån.Denna uppsats kommer att fokusera på bostadsmarknaden i fyra områden av Stockholms innerstad med fokus på tidsramen innan samt efter implementeringen av amorteringskraven i samband med den ökade byggnationen. Målet är att redogöra för effekten på bostadspriserna av den ökade byggnationen i samband med de striktare amorteringskraven.Uppsatsen kommer att tillämpa regressionsanalys för att statistiskt kunna avgöra effekten av amorteringskraven samt nybyggnationen med data från Bostad 2.0 i samband med ett teoretiskt ramverk bestående av Stock-flow, Tobin’s Q och Four-Quadrant modellen.Regressionsmodellen består av variabler som beskriver hushållens kostnader och mängden nytt utbud med en variation av andra oberoende variabler som bestämmer prisnivån på en bostad som storlek, antal rum, område och tiden för försäljningen.Resultatet av analysen påvisar att amorteringskraven har haft en betydande effekt av den nedåtgående prisutvecklingen i Stockholms innerstad. Den stora mängd nytt utbud har haft en liten effekt men transaktionsnivån har sjunkit vilket indikerar på att många bostäder inte har blivit sålda.Slutsatsen är att marknaden är i obalans där en stor mängd nytt utbud inte möter efterfrågan. Priset på bostäder har sjunkit det senaste året till följd av amorteringskraven och mängden nytt utbud indikerar att bostadsutvecklare inte har lyckats förutsemarknadsutvecklingen där bättre modeller och strategier behövs med mer djupgående analyser för att i framtiden kunna tillgodose marknadsutvecklingen för nybyggnation.

 • 34.
  Dag, Maria
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Garg, Apoorv
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Production Planning With the Last Planner System on Construction Projects in Sweden: An Exploratory Case Study of Challenges and Improvement Measures2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I de traditionella produktionsprocesserna har det antagits att olika komponenter kan styras separat d.v.s. att de är oberoende. Detta antagandet har gett upphov till problem som till exempel försämrat samarbete mellan olika aktörer. Den traditionella produktionsprocessen har också lett till förseningar och kostnadsöverskridanden i projekt.Last Planner-systemet, LPS, är ett verktyg som används inom byggsektorn med målet att effektivisera produktionen. Förutom att effektivisera produktionen är syftet att involvera byggarbetare i planeringsfaserna. Verktyget har flera fördelar, till exempel att effektivisera samarbeten mellan olika aktörer, uppnå ett konstant arbetsflöde och ökad effektivitet i produktionen. Syftet med denna uppsats är att utforska hur två byggprojekt i Stockholm arbetar med LPS. Bortsett från att LPS tillför många fördelar i projektens produktionsplanering har denna uppsats som mål att utforska vilka utmaningar projekten står inför kring arbetet med LPS. Målet är att kunna föreslå eventuella förbättringar för att möta utmaningarna som projekten står inför.Semistrukturerade intervjuer genomfördes på båda projekten för att förstå hur de arbetar med LPS och vilka utmaningar de står inför. Resultatavsnittet redovisar informationen från intervjuerna, som sedan diskuteras i relation till teorin som LPS bygger på.Slutsatsen av denna uppsats är att det skiljer sig mellan hur verktyget används i praktiken jämfört med vad ramverket för LPS står för. Att ta lärdom av vad som gjorts under projektet är en fas i LPS ramverk. Enligt en av grundarna av LPS-systemet är ’lärande’ den viktigaste fasen. Men på grund av tidsbrist har inte projekten som denna studie undersökte kunnat genomföra den fasen. Projekten stod inför flera utmaningar, bland annat upprepade ändringar från designteamen, som ledde till nya åtgärder under projektet, att involvera byggarbetare i planeringsfaserna, kommunikationsproblem mellan aktörer och bristande samarbete med underentreprenörer. Några förbättringsåtgärder är att chefer borde engagera sig mer för att involvera byggarbetare i planeringsfaserna, skapa ett standardprotokoll för hur produktionsplanering bör genomföras och förbättra den visuella planeringen för att uppnå bättre kommunikation.

 • 35.
  Magne, Sofie
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Stenswed, Jacob
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Revenue Management Applicability on Coworking Space: Operator Perspective2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker vi den potentiella användningen och genomförandetav intäktsoptimeringsmodeller för coworking operatörer. En kvantitativ studiemed primär data från en coworking operatör har genomförts med en kritiskrealismfilosofi och ett abduktivt tillvägagångssätt. Det finns mycket forskningkring intäktsoptimering, framför allt inom flyg- och hotellbranschen, men ingensom behandlar intäktsoptimeringsmodeller med avseendepå coworking operatörer. Denna masteruppsats syftar till att bidra med kunskapför att fylla gapet kring revenue management för coworkingkontor, som saknas ibefintlig, svensk akademisk forskning idag.Vitala funktioner som utgör intäktoptimeringsmodeller ämnade för hotellochflygindustrin har identifierats och analyserats med målet att utforskamöjlig implementering för coworkingoperatörer. I uppsatsen genomförsen marknadssegmentering med hjälp av en multinomial regressionsanalys.Vidare görs en multinomial regressionsanalys med samtliga produktklasser somberoende variabler, för att få ut sannolikhetsfördelningen för vilka produkter somefterfrågas av den totala efterfrågan. Resultatet kan användas för att optimeratotala intäkterna genom att beräkna hur många platser som bör reserveras åthögt avkastande kunder, och hur många som kan hyras ut i tidigt skede. Förändamålet har vi tillämpat den så kallade Expected Marginal Seat Revenuemetoden, EMSR.Resultatet indikerar att multinomial logistisk regression är ett effektivt sätt attanalysera marknadssegment och styra efterfrågan till önskad produktklass. Samtatt användandet av rekommenderad revenue management modell är applicerbarpå coworking verksamheter. Alternativt: Resultatet indikerar att: i. multinomiallogistisk regression är ett effektivt sätt att analysera marknadssegment och styraefterfrågan till önskad produktklass. ii. användandet av rekommenderad revenuemanagement modell är applicerbar på coworking verksamheter.

 • 36.
  From, Sebastian
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Lindén, Lasse
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Samverkan mellan entreprenör och underentreprenör: En studie ur underentreprenörens perspektiv i byggbranschen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggindustrin har en stor påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt. Av byggprojekts totala omsättning står underentreprenörerna för en stor del. I studien undersöks hur samverkan mellan entreprenör och underentreprenör kan främja problemlösning under produktionsfasen.För att besvara på frågeställningarna som skapats har åtta stycken platsansvariga underentreprenörer intervjuats. Intervjuerna har sedan jämförts och analyserats tillsammans med information från litteraturstudien av artiklar, rapporter och andra texter.Resultatet visar på att flertalet problemlösningsmetoder används för de vanliga problemen ute på byggprojekten, dock finns det möjlighet för standardisering och förbättring. Planering, informationsbrist och oförutsägbarhet är de ord som karakteriserar de vanligaste problemen. Entreprenören och underentreprenören bör fokusera på att skapa ett förtroende för varandra och skapa ett gemensamt tänk på att arbetet ska göras tillsammans. Entreprenörens platschef bör se till att det finns mötesstrukturer som hjälper både underentreprenörer och entreprenören med planering. Ersättningsformen löpande räkning får underentreprenörerna att fokusera mer på huvudprojektmålet och gemensamma lösningar.

 • 37.
  Ingelmark, Emelie
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Nettelbladt, Susanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Social hållbarhet i markanvisningstävlingar: Urval, tydlighet och rättvisa2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige idag satsas det allt mer på att bygga hållbara städer, det vill säga mer hållbar stadsutveckling. Hållbarhet har historiskt delats in i tre olika delar: ekonomi, miljö och sociala aspekter. Det finns inte någon allmänt erkänd definition av begreppet social hållbarhet och därför behöver det utforskas. Det finns också en juridisk rättviseaspekt i att skapa klarhet i begreppet, för att minska risken för att det i senare skeden ska råda tvist om vad avtalen innebär. I och med oklarheten runt begreppet kan det uppstå informationsasymmetri dels mellan kommunerna och byggherrarna dels mellan byggherrarna. I sammanhanget markanvisningar behövs tydlighet för att parterna tillsammans ska kunna sträva mot det gemensamma målet – hållbar stadsutveckling.Det övergripande syftet med denna studie är att tydliggöra för kommun och byggherre hur de genom rättvisa markanvisningstävlingar kan bidra till social hållbarhet i stadsutveckling. Målet är att, genom analys av markanvisningstävlingar, redogöra för hur kommuner uttryckt och använt begreppet social hållbarhet samt hur urval av inkomna bidrag i markanvisningstävlingar inom stadsutvecklingsprojekt har gjorts.Denna studie utfördes med deskriptiv metod med tre olika tillvägagångssätt: dokumentgranskning av handlingar, djupdykande semistrukturerad intervju samt textintervjuer med kommuner. Stadsutvecklingsprojekten som undersöktes var Skeppsbron i Göteborg, Kolkajen del 2 i Stockholm, Nya gatan i Nacka och Vallastaden i Linköping.Resultatet från denna studie tyder på att inga betydande insatser har gjorts för att tydliggöra vad begreppet innebär, även i de undersökta kommunerna som gjort tydliga satsningar på social hållbarhet. Istället arbetar kommunerna idag med unika lösningar för varje projekt. De har ingen enhetlig hantering eller definition av begreppet social hållbarhet i stadsutveckling. En slutsats som kan dras är att tydligt utformade modeller som är flexibla och lämnar utrymme för innovation och kreativitet skulle troligtvis underlätta kommunernas arbete. Modellerna skulle möjliggöra för kommunerna att hålla tydliga, rättvisa och transparenta markanvisningstävlingar där byggherrar tävlar under samma förutsättningar.

 • 38.
  Haegerstrand, Anna
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  Knutsson, Emelia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
  The Attractive Workplace: Are the Site Offices Meeting the Employees´Needs?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat en möjlig koppling mellan inomhusklimat och dess påverkan påden anställdas prestation. Olika faktorer kan påverka prestationen; fysiska parametrar; såsomventilation och luftkvalitet, ljudnivå, termiskt klimat, ljus och tillgång till dagsljus samt nivånav flexibilitet på jobbet, möbler och andra faktorer. Därför syftar denna studie till att undersökakvalitén av arbetsmiljön inomhus på platskontor hos Company AB i Sverige. Vidare, hur denfysiska och psykiska miljön spelar en stor roll g