kth.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 20 of 130
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ceccato, Vania
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Sungling, Catherine
  Gliori, Gabriel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Vad gör en järnvägsstation säker och för vem?: Effekten av stationsmiljön för brott och resenärers trygghet - Slutlig rapport.2024Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna rapport sammanfattar vi arbetet av projektet ”Effekten av stationsmiljön för resenärerssäkerhet och trygghet, Trafikverket, 2021–2023”. Ett övergripande syfte med projektet är attskapa förutsättningar för ökad trygghet vid kollektivtrafikresor för resenärer, främst för utsattagrupper, med ett specifikt fokus på järnvägsstationer, inklusive omgivande område. Projektetsyftar till att rekommendera säkerhetsåtgärder och trygghetsskapande strategier för att görajärnvägsstationer säkrare och tryggare, attrahera fler resenärer till allmän kollektivtrafik och påså sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. Studien fokuserar på att undersökasäkerhetsaspekter på järnvägsstationer och vilka resenärsgrupper som kan vara mer utsattaför brott eller känna sig mer otrygga än andra. En unik aspekt med studien är att den byggs påsvensk evidens om hur stationsmiljön påverkar brottslighet och resenärers trygghet, särskiltmed fokus på grupper som kvinnor, HBTQI-individer, äldre, personer medfunktionsnedsättningar eller allergier. Studien omfattar 47 stationer, varav en fjärdedel ärbelägna i små kommuner, och sträcker sig över olika regionala kontexter i Sverige.Metodologin inkluderar fältinspektioner och analys av primär- och sekundärdata med hjälp avstatistiska modeller. Resultaten visar att 14 procent har blivit utsatta för brott när de rest medtåg under de senaste 5 åren, där de vanligaste brottstyperna var stalking (bli förföljd) ochsexuella trakasserier. Hot och hatbrott samt stölder var också vanligt förekommande, ochtypen av brott varierade beroende på plats i stationsområdet. Brottsutsattheten var högre påtåget och plattformen, där majoriteten ändå kände sig trygga, vilket indikerar en diskrepansmellan upplev trygghet och viktimisering. Totalt kände en tredjedel av resenärerna sig otrygganär de reser med tåg, och resultat pekar på att upplevd trygghet påverkas av fysiska ochsociala egenskaper i stationsmiljöer. Brist på personal och dåligt stationsunderhåll kopplas tilllägre säkerhetsnivåer och ökad brottslighet. Kvinnor, särskilt de som identifierar sig somHBTQI, samt personer med funktionsnedsättning känner sig oftare mindre trygga och tidigareviktimisering påverkar alla grupper. Resultaten belyser skillnader mellan olika grupper avresenärer och betonar behovet av att anpassa åtgärder för att skapa en tryggarekollektivtrafikmiljö, vilket varierar beroende på om stationen är belägen i ett ruralt eller urbantområde. För att förbättra säkerheten och tryggheten på järnvägsstationer föreslår vi fleraåtgärder. En centraliserad rapporteringsmekanism bör införas för att synliggöra och följa uppbåde kriminella och icke-kriminella händelser som ofta bidrar till otrygghet. Digitala lösningar,inklusive appar och hjälpknappar, har potential att öka tillgänglighet och effektivitet irapportering. Som ett verktyg för utvärdering och uppföljning föreslår vi också införandet av ennationell enkät om säkerhet och otrygghet i kollektivtrafiken. Ett system för kontinuerligutvärdering är avgörande för att säkerställa långsiktig uppföljning av implementeradetrygghetsåtgärder på stationer. Rekommendationerna inkluderar även att skräddarsy åtgärderbaserat på brottstyper, tidsvariationer och säsongsmönster. Förbättrad samordning mellanolika aktörer, både privata och offentliga, samt fokus på användares säkerhets- ochtrygghetsbehov, särskilt för utsatta grupper som kvinnor HBTQI-personer samt personer medfunktionsnedsättning, är centrala för att skapa en övergripande strategi för trygghet ochsäkerhet på järnvägsstationer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ressano Garcia, Pedro (Editor)
  Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugal.
  Suleiman, Lina (Editor)
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Larsen, Katarina (Editor)
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History, History of Science, Technology and Environment.
  Climate-Proof Planning: Creative Design Solutions in Stockholm2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction

  The waterfront of Stockholm, one of Europe's fastest-growing cities, stands at the forefront of climate change challenges. As such, there is a pressing need for innovative solutions and resilient urban design. The SOS Climate Waterfront research project gathered international experts and local representatives, coming from different disciplines to work together in May-June 2022 to discuss, explore proposals and design Sustainable Open Solutions (SOS).

  This book explores three urban sites in Stockholm, holding significant implications for the city's waterfront— Lövholmen, Frihamnen, and Södra Värtan. During the workshop, SOS Climate Waterfront participants, mainly European researchers, analyzed future challenges, raised new questions, and depicted solutions, which can now contribute to cross-country comparisons in a larger EU-framework.

  The three sites are not only driven by the demand for more housing but also face crucial issues related to cultural heritage, climate change, landscape ecology, and social development. Achieving a delicate balance between these aspects and economic interests presents a significant task for the city. The waterfront of Stockholm holds substantial relevance in the context of climate change and its impact on coastal areas. Thus, analysis of the Swedish context, based on data collected and on-site knowledge sustains a deeper understanding of the challenges and opportunities that lie ahead.

  Stockholm is expected to be affected by the impacts of climate change, including temperature increases, changing precipitation patterns, and the potential for more frequent cloudbursts. While the rising sea level is a long-term challenge rather than an immediate concern, increasing risks of extreme weather events and flooding were taken in consideration.

  Stockholm rests on two different bodies of water, at a location where the Baltic Sea (Östersjön in Swedish) with brackish water meets Lake Mälaren, which is an important provider of freshwater for the larger Stockholm area. As the lyrics of a popular contemporary Swedish song (by Robert Broberg) describe it: “the city is full of water”. However, to ensure that the ecological and chemical status will be maintained, in facing future challenges in terms of urbanisation and climate change, much attention has been paid to ensure the preservation of the water quality of the Mälaren Lake, a vital water source for two million people.

  The city values its water and continuously invests in improving the situation (e.g. the new sluice at Slussen). The activities carried out in the SOS Climate Waterfront workshop in Stockholm integrated this relationship to water as well as the continuing land-rise, the balance of which adds complexity to the sea level modelling and therefore also to the anticipations and scenarios for the future.

  In this book, the authors explore innovative strategies and design proposals to tackle these challenges while preserving the cultural identity and heritage value of the sites. Researchers from various European cities, supported by experts and academic lectures, analyze extensive input materials and information, ranging from planning documents and historical records to consultation reports and city visions. By drawing upon multidisciplinary backgrounds and experiences, the researchers identify the socioeconomic and environmental qualities of each site, ultimately developing site design concepts and solutions that address climate change challenges, the maintenance of cultural identities, and the protection of biodiversity.

  Throughout the book, the proposed designs emphasize the importance of finding a balance between preserving cultural heritage, the values of local communities, the stimulating economic growth, and promotion of sustainable urban development. Key elements include the reuse of existing infrastructure, the integration of green-blue schemes, the improvement of biodiversity, and the creation of vibrant and multi-functional neighbourhoods that connect people to each other and their surroundings.

  While design solutions present promising approaches, their implementation and the institutional challenges that may arise in specific city contexts remain external to the results presented here. The book acknowledges the need for further research and highlights the shared recognition among the workshop participants regarding the gaps and blind spots in their findings.

  The following chapters of the book delve into climate change in Sweden, the role of culture and arts in the environmental movement, and specific case studies and design proposals for each site. By exploring these diverse perspectives, this book aims to contribute to the ongoing discourse on sustainable urban design and planning, to inspire innovative approaches in addressing complex challenges faced by Stockholm in the future.

  PART 1 of the book offers a comprehensive understanding of climate change in Sweden, street fishing in Stockholm, and the role of culture and arts in the environmental movement in the Nordic Region and internationally. Furthermore, the lessons from Stockholm and its surroundings in this report draw on presentations, by professionals and researchers from various fields, made during the workshop. Some of these lessons have been written into interesting articles, introduced below.

  The chapter “Climate change in Sweden” by Magnus Joelsson from the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) provides an updated analysis with data and the context for discussing climate change in Sweden. The text makes the distinction between weather and climate, referring to the expression “Climate is what you expect, weather is what you get” that Mark Twain is said to have coined. Moreover, calling for actions by emphasising that the trend of climate change is expected to continue, both globally and in Sweden. What will happen in the far future still depends on our actions, now and in the future.

  The contribution entitled “Urban nature does not stop at the waterfront, neither should urban planning, a case study of street fishing in Stockholm” raises questions about how planning and strategies for waterfront areas in cities should consider more perspectives from a wider group of interests. It discusses how urban dwellers live with water, with a focus on recreational fishing and what this use entails. The authors (Anja Moum Rieser, from KTH Royal Institute of Technology, Wieben Johannes Boonstra and Rikard Hedling, both from Uppsala University) go beyond the human-centric view and expand the gaze to other species’ needs and also incorporating the body of water in planning for the urban waterfront areas.

  The chapter “The role of culture and arts in the environmental movement in the Nordic Region and internationally” by Elisavet Papageorgiou and Iwona Preis from Intercult, discusses artistic perspectives on sustainability and climate change. This focuses on how art and culture can raise awareness, provide inspiring actions, and promote social cohesion around sustainable practices. Drawing on experiences from projects aiming to invite and engage community dialogues, they argue that artistic strategies can challenge dominant narratives and promote alternative visions for a sustainable future.

  The contribution “Sense the Marsh” by Thelma Dethelfsen from KTH The Royal Institute of Technology, emphasises the importance of architecture and landscape design in creating adaptive and resilient strategies to manage flooding and sea level rise. The study focuses on how designs can encourage interaction and awareness with the surroundings. Thereby highlighting the interfaces between humans and nature and raising questions about how flooding can be used as a quality and catalyst to attract more people to an area. The resulting design provides an opportunity to experience nature though the design and architectural solutions, situated on the border between human, non-human species and nature.

  In PART 2, readers will explore the detailed design proposals developed by different groups for the urban sites in focus. These proposals aim to intertwine sustainability, cultural identity, and economic interests, offering insights into the potential for resilient and vibrant urban spaces.

  By assessing existing conditions on three sites analysed in Stockholm, including Lövholmen, Frihamnen, and Södra Värtan, the teams participating in the workshop actively contributed to the analysis of the sites and development of design solutions for the areas, in the end forming strategies for better preparedness for future challenges and better lives for the inhabitants.

  Lövholmen is located in the north-western part of Liljeholmen, one of the major developmental centres in Stockholm. The area is currently a closed-off industrial site, but the municipality’s intention is to redevelop it into a mixed urban space with homes, workplaces, shops, schools, and more. It's expected that 1500 new homes will be built in the area. Many of the current industrial buildings are empty and in bad shape. While some of these will be replaced with housing, other industrial buildings have heritage value and should be protected during the development, after which a new use should be found for them. Frihamnen is, together with the Södra Värtan project, part of the larger development of ”Norra Djurgårdsstaden”, the Stockholm Royal Seaport. Frihamnen is located to the south of Värtahamnen and is in turn strongly connected to Loudden in the south. The municipality plans for the area to contain approximately 1700 homes, 4000 workplaces and 75,000 m2 of retail and office space. Some of the existing businesses in Frihamnen will remain, but much of the existing infrastructure is planned to be removed. The harbour no longer handles freight shipping, but passenger ships will continue to depart from the harbour (Frihamnspiren).

  Södra Värtan is planned to contain 1500 apartments, 20 preschool departments, 155,000 m2 of office and retail space, as well as 10,000 m2 of parks and a 600 m long waterfront walkway. The new development is intended to co-exist with the activities in the harbour, which creates challenges such as the blocking of noise stemming from the cruise ships. The walkways along the waterfront are planned to have shops and restaurants.

  The contributions of the articles, together with the SOS Climate Waterfront teams’ analysis of the three sites in Stockholm, provides relevant and timely interdisciplinary efforts to co-create novel solutions and future strategies to manage the climate challenges ahead.

  The solutions relate to the history of the urban territory, actors involved (or those excluded) and changes, over time, of planning ideals. A key theme is how to plan by creating inclusive strategies for the future by involving representatives of diverse interests, competences, and future visions for the sites. The consequences of climate change are affecting these different stakeholders and citizens in a wide range of ways, so including them in the process is crucial. This also includes the inclusion of future generations’ views on urban transformation. The largest challenge is to create new, novel solutions where these human interests, as well as those of local nature and non-human species, can be incorporated, in an effort to plan and design for a mitigation and management of the consequences of climate change.

  As we embark on this journey of exploration and innovation, we invite readers to delve into the pages of this book, where interdisciplinary research, creative design, and a shared commitment to sustainable urban development and decarbonisation strategies converge. Together, let us envision a future where cities thrive, harmoniously balancing their heritage, environment, and economic aspirations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Svensson, Tony
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Witzell, Jacob
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Institutional Aspects which Influence Sustainable Urban Mobility Planning: A Brief Literature Review2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) has been developed and, to various extent, applied throughout the EU during the 2010s. Apart from handling subject matters of sustainable mobility, SUMPs unavoidably involve issues of governance and the handling of a variety of institutional aspects. Broadening the system boundaries of sustainable mobility with an accessibility focus and accommodating uncertainty by foresight methods further adds to institutional and governance complexity in SUM planning. As part of the research project Triple Access Planning for Uncertain Futures, this working paper provides an overview of institutional and governance issues which influence sustainable urban mobility planning. The paper attends to the research questions (1) - what does the literature say about the influence of institutional and governance conditions over sustainable urban mobility planning processes?, and (2) - what do insights from research literature imply for SUMP practice? Based on searches in the Scopus and TRID databases, a final selection of 36 articles was made as a basis for overarching insights about the nature of institutional and governance aspects of SUMP that needs to inform the enhancement of the SUMP guidelines. It is found that planners need to be aware of local context; to stick to basic planning principles but allow practical discretion. Institutional and governance factors needs to be attended to throughout the planning process. The literature also points to that there are limits to integration and participation in SUM planning. Planners should consider where and when these aspects icontribute the most. Planning also need to accommodate processual reflexivity, iteration, and local discretion, and the planning organisation would benefit from developing its institutional capacity for handling a developed SUM planning when it comes to a broad pespective on accessibility and uncertainty. Based on these insights and a critical analysis of the current SUMP framework that is informed by the reviewed literature, some modifications of the SUMP process model is brought forward to better acknowledge institutional and governance aspects of  sustainable mobility planning. 

  Download full text (pdf)
  Report
 • 4.
  Järbel, Jonatan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Mistra Sustainable Consumption årsrapport 20232023Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ceccato, Vania
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Ioannidis, Ioannis
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Gliori, Gabriel
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Cannabisbruk och langning i Stockholms län: Situationella mönster och samhällskonsekvenser2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kartlägga de situationer där cannabisanvändning och överlåtelse skeri Stockholmsregionen. Vi undersöker också kopplingen mellan cannabisrelaterade brott ochsamhällskonsekvenser på lokal nivå, till exempel på bostadsmarknaden.Med hjälp av data från Polisregion Stockholms polisregister undersöker vi om brotten hadehögre sannolikhet att ske i särskilda stadsmiljöer. Dessutom rapporterar vi tidsmässiga ochrumsliga egenskaper av alla cannabisrelaterade brott i Stockholmsregionen (bruk, innehav ochhandel) med hjälp av registerdata från Polisens nationellt forensiskt centrum (NFC), som täckeråren 2019–2020. Studien utnyttjar geografiska informationssystem (GIS) och spatialaregressionsmodeller (i) för en bättre förståelse för geografin av cannabisrelaterade brott. Olikaoffentliga typer av markanvändning (t.ex. parker, transportknutpunkter och skolor) ställs ocksåi relation till cannabisrelaterade brott, efter att ha kontrollerat för demografiska,socioekonomiska och lokaliseringsbaserade faktorer. Vi avslutar rapporten med ett antal rekommendationer för både forskning och praktik. Eftersomcannabisinnehav och langning inte visar samma brottsgeografi, är det viktigt att komma ihågatt åtgärder behöver vara specifika för de olika brotten. När det gäller langning är en ökadnaturlig övervakning och tillsyn av de platser där brotten sker en viktig del av detcannabisförebyggande arbetet. Även platsansvariga, som hyresvärdar, skolpersonal ochstationspersonal, kan påverka såväl privata som offentliga miljöer där cannabisbrott sker.Tillgång och efterfrågan av cannabis finns alltså på olika platser, vilket är viktiga pusselbitarför brottsförebyggande arbete och bevakning. Långsiktiga satsningar på områden med högbrottslighet är också viktiga för att förebygga förfallspiralen, som annars förstärker de socialaproblemen som redan finns i dessa områden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6. Lundqvist, Peter
  et al.
  Ceccato, Vania
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Göransson, Eva
  Svennefelt, Catharina Alwall
  Abraham, Jonatan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment.
  Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion–Lantbruksföretagarnas perspektiv: – Lantbruksföretagarnas perspektiv2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Företag med djurproduktion är en viktig del av svenskt lantbruk och svensklivsmedelsproduktion med en nyckelroll för en levande landsbygdsekonomi och biologiskmångfald. Dessa företagare kan dock utsättas för olika former av kritik, hot och brottslighetpå grund av sin verksamhet. Syftet med denna studie var att studera djurproducenternaserfarenheter och upplevelser av dessa problem och dess konsekvenser för dem och derasfamiljer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Svenfelt, Åsa
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment.
  Bradley, Karin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  André, Erik
  Chalmers.
  Järbel, Jonatan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Kamb, Anneli
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Klintman, Mikael
  Lund University.
  Larsson, Jörgen
  Chalmers.
  Mont, Oksana
  Lund University.
  Nässén, Jonas
  Chalmers.
  Parekh, Vishal
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Persson, Ola
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Roos, John Magnus
  Högskolan i Skövde.
  Schoonover, Heather
  Lund University.
  Sustainable consumption and beyond: Final report from phase 1 of the research program Mistra Sustainable Consumption: 2018-20212022Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Eckersten, Sofia
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Sustainability Assessment and Management.
  Balfors, Berit
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Sustainability Assessment and Management.
  Gunnarsson-Östling, Ulrika
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Sustainability Assessment and Management. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Strategier för integrering av miljöfunktioner i transportplaneringen: med fokus på Åtgärdsvalstudier2021Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Adolphson, Marcus
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Urbanmorfologi, livsstilar och resebeteende2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I syfte att minska utsläpp av växthusgaser och motverka klimatförändring har riksdagen antagit ett miljömål om att i transportarbetet öka andelen gång, cykel och kollektivtrafik, och minska andelen bilanvändande. Vilka faktorer som påverkar resebeteenden har dock delvis varit okända. I forskningsprojektet 'Urbanmorfologi, livsstilar och resebeteende' har individers resebeteende relaterats till urbanmorfologi, livsstilar, attityder och demografi. Resebeteende (längd, frekvens och färdmedel) avser resor till arbete, service och fritidsaktivitet. I studien ha en social-psykologisk modell används för att utveckla variabler beskrivande miljömässiga så som individuella aspekter. Studien baseras på en enkätundersökning och precisa rumsliga beskrivningar. Studieområdet är Stockholms län. Enkäten genomfördes våren 2019. Studien visar på att både urbanmorfologi och demografi, liksom livsstilar och attityder påverkar resebeteenden. Det är därför av avgörande betydelse att stads- och regionplaneringen har kunskap om dessa relationer för att kunna bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Metzger, Jonathan
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Håkansson, Maria
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Lundström, Lisa
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Förutsättningar för en proaktiv kommunal bostadsplanering2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkter

  Professor Jonathan Metzger, universitetslektor Maria Håkansson och forskningsingenjör Lisa Lundström vid Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, KTH har för Hyresgästföreningens Riksförbunds (HGF RF) räkning tagit fram en utredning om markfrågor och fysisk planering på kommunal nivå, med fokus på planering för tillkommande bostadsbebyggelse.

  Utredningens utgångspunkt är att HGF RF har en bild av att planering av tillkommande bostadsbebyggelse i nuläget sker först när det finns en byggherre som en kommun har kontakt med, varpå planeringen utförs i dialog med denne. Detta kan betecknas som en mer eller mindre explicit exploatörsdriven planeringsmodell för tillkommande bostadsbebyggelse. HGF önskar utreda om denna bild stämmer, samt vilka orsaker som i så fall ligger bakom detta val av tillvägagångssätt. HGF RF intresserar sig också särskilt för vilka effekter ett sådant tillvägagångssätt eventuellt skulle kunna få på processkvaliteten (graden av insyn och förutsägbarhet i processerna) samt outputkvaliteten (kvaliteten och hållbarhetsomsorgen i de bostäder och livsmiljöer som tillskapas) för den tillkommande bostadsbebyggelsen. Ett annat intresseområde hos beställaren rör det juridiska ramverkets eventuella påverkan på kommuners möjligheter att bedriva en proaktiv bostadsplanering med omsorg om process- och outputkvalitet.

  Studien har inbegripit dokumentstudier, intervjuer med strategiskt utvalda personer, en interaktiv workshop samt fyra inspel från ledande auktoriteter på området. Personerna är utvalda för att ge inblick i kommunala, kommersiella såväl som juridiska perspektiv på ämnesområdet.

  Utredningens huvudresultat

  Utredningen visar att HGFs övergripande bild stämmer med hur bostadsplanering idag över lag bedrivs i landets kommuner. Detta bekräftas av i stort sett samtliga de aktörer som vi i utredningen varit i kontakt med samt även av tidigare utredningar på området. Det är dock viktigt att även nyansera denna generella bild. Landets kommuner har inte bara extremt olika ekonomiska, politiska, geografiska och demografiska förutsättningar – utan har också gjort olika val i hur man organiserar sin bostadsplanering och bostadsutvecklingsprocess. Trots att väldigt många kommuners bostadsplaneringsprocesser idag i hög grad är exploatörsdrivna finns det även kommuner som anstränger sig för att vara mer proaktiva i sin planering.  

  Bland den mer reaktivt inriktade majoriteten av kommuner finns det de som väljer att bedriva sina stadsutvecklingsprocesser på detta sätt på grund av en ideologisk övertygelse om att marknaden i hög grad bör ha ledarskapet i hur den byggda miljön utvecklas. I många kommuner är det dock troligtvis inte en sådan ideologisk övertygelse som är den främsta drivkraften bakom den reaktiva hållningen, utan snarare ett upplevt tvång. Detta upplevda tvång grundar sig framför allt i kommunernas ekonomiska förutsättningar. Som påpekats ser dessa väldigt olika ut, men det finns trots detta vissa generella drag som kan framhållas.

  Till att börja med är de flesta svenska kommuners ekonomi i någon grad ansträng. Kommunerna kämpar för att säkerställa kvaliteten i utförandet av de uppgifter som staten har ålagt dem. Dessutom konkurrerar kommuner inbördes för att attrahera ekonomiskt starka hushåll och företag som långsiktigt kan säkra en skattebas för den egna verksamheten. En annan aspekt av resursbristen i kommunerna är mer specifik och rör kommunernas planerings- och exploateringsfunktioner. Många kommuner har, på grund av den allmänna resursbristen, svårt att satsa resurser på omfattande egna planeringsorganisationer bemannade av kompetenta och erfarna planerare, ingenjörer och handläggare. Det råder därtill en allmän kompetensbrist inom detta yrkesområde. I och med detta saknas ofta resurser att agera mer proaktivt inom bostadsutvecklingsområdet, även i fall där det finns en sådan vilja och ambition. Sammantaget leder de två typerna av resursbrist, den generella och den specifika, till att kommunerna i hög grad söker att agera ekonomiskt riskminimerande inom sitt samhällsplaneringsarbete, inbegripande även bostadsplanering.  

  Många kommuner har idag på grund av övergripande förändringar i regelverket för kommunala bostadsbolag, ideologiskt motiverade politiska beslut och/eller ekonomiskt tvång en mycket svag egen genomförandeförmåga för bostadsproduktion och är därför i hög grad beroende av marknadens aktörer för att förverkliga tillkommande bostadsbebyggelse. Den riskminimerande strategin är logisk utifrån att kommunerna tillsammans med byggherrarna i dagens läge bär all ekonomisk risk i projekten. Utifrån en sådan förutsättning är det inte förvånansvärt att kommunerna, under rådande resursknapphet, försöker lägga över en så stor del av det ekonomiska risktagandet som möjligt på byggherrarna, genom att förskjuta ansvaret för tidig projektering och projektutveckling – och ibland även rent krasst hela planutvecklingen – på dessa. Effekten av detta blir dock att kommunen i någon mån i praktiken avsäger sin roll som vägledare för att utvecklingen av mark- och vattenresurser blir så optimal som möjligt utifrån medborgarnas samtida och framtida behov. I stället kommer marknadens prioriteringar, som alltid i första hand styrs av omsorgen om sina ägares avkastningskrav, i hög grad att styra vilka bostäder som byggs var, och för vem.

  Vad gäller frågan om den exploatörsdrivna bostadsplaneringens effekter på processkvalitet kan vi konstatera att en överväldigande majoritet av våra informanter anser att processkvaliteten blir tydligt lidande vid denna typ av arbetssätt. De utförliga tidiga dialogerna mellan kommun och byggherre, som föregår den formella planprocessen, sker som regel i slutna rum med en hög grad av sekretess. Det kan därför bli svårt att verifiera utifrån vilka positioner de olika aktörerna har förhandlat, samt vilka värden de har prioriterat i förhandlingarna – och på vilka grunder kommunen slutligen har fattat beslutet att gå vidare med en specifik utformning på en uppgörelse och därpå följande projektformat.  

  Vad gäller de exploatörsdrivna processernas effekter på outputkvalitet, i form av påverkan på hållbarhetsomsorgen och omsorgen om kvalitet i de byggda bostädernas och bostadsområdena, är bilden inte lika entydig. Trots det uttrycker många av våra initierade informanter en distinkt oro för att det i insynsbegränsade långtgående förhandlingar mellan kommuner och byggherrar är andra värden som riskerar att bli prioriterade framför hållbarhet och kvalitet. Det finns framför allt en distinkt risk för att hänsyn till kortsiktig ekonomisk nytta riskerar att trumfa en prioritering av bästa möjliga hållbarhet och kvalitet i bostäder och livsmiljöer. Denna risk förstärks av det faktum att kommunalt ägd mark idag för många svenska kommuner utgör en av de få realiserbara resurser som man besitter. Det gör, givet de allmänna ekonomiska förutsättningarna, att man upplever ett behov av att säkra maximala inkomster från försäljningen av denna resurs för att så gott som möjligt generera intäkter till kommunkassan. Markpriset bestäms i hög grad av storleken på byggrätten, vilket gör att kommuner kan lockas att göra avkall på kvaliteten för att på så sätt maximera byggrätten och därtill kopplade markförsäljningsintäkter.

  Vägar framåt

  Vad kan då göras för att få till stånd en generellt mer proaktiv kommunal planering för att uppnå en hög takt i bostadsbyggandet samtidigt med ett värnande om processkvalitet och outputkvalitet?  

  Viktigt här är att påpeka att proaktivitet-reaktivitet inte är ett binärt motsatspar, utan snarare utgör en gradskala. Svagare former av proaktivitet kan exempelvis inbegripa genererande av en strategisk beredskap för att planera tillkommande bostadsbebyggelse. Detta kan exempelvis ske genom en aktiv rullande översiktsplanering som med aktualitet kommunicerar kommunens ambitioner och avsikter vad gäller bostadsutveckling eller bruket av fördjupade översiktsplaner eller detaljplaneprogram för att ge indikationer om kommunens intentioner. Det kan också ske genom utveckling av olika egna kommunövergripande eller områdesspecifika kommunala riktlinjer som kommunen binder sig själv till som normer för exempelvis kvalitet och hållbarhet i den byggda miljön. I rapporten lägger vi ingen värdering i vilken grad av proaktivitet som är den rätta. Förutsättningarna i landets kommuner är alltför varierade för att kunna ge ett sådant entydigt svar. Fokus är snarare på hur det generellt går att skapa förutsättningar för de många kommuner som idag inte befinner sig i den mest proaktiva änden av spektrumet att i alla fall flytta sig något snäpp uppåt på proaktivitetsskalan.

  Utifrån den strida ström av utredningar av Plan- och Bygglagen som producerats under det senaste decenniet skulle man lätt kunna tro att lösningen på den samtida bostadsutmaningen ligger i en genomgripande reform av PBL. Majoriteten av de som vi diskuterat frågan med, och framför allt våra juridiskt mest initierade intervjupersoner och inspelsförfattare, menar dock att det inte framför allt är lagstiftningen som är hindret när det gäller förutsättningarna för kommuner att bedriva en mer proaktiv och mindre exploatörsdriven bostadsplanering. Även med existerande ramverk finns det utrymme för en mer proaktiv kommunal bostadsplanering än vad som i regel förekommer idag.

  En annan möjlig lösning fokuserar på det så kallade anvisningsförfarandet för kommunal mark. Merparten av de nytillkommande bostäder som idag byggs i Sverige uppförs på kommunal mark som överlåts med detta syfte. I den form av exploatörsdrivna processer som diskuterats som norm i denna rapport sker markupplåtelsen generellt i form av en direktanvisning efter utförlig förhandling med byggherren. En hypotes skulle kunna vara att en restriktion av kommunens möjligheter att anvisa mark genom direktanvisning skulle tvinga fram en mer öppen och transparent process. Idén är inte utan meriter, men vad gäller anvisningsförfarande kan vi i utredningen dock se att det inte finns någon ”magisk kula”. Alla anvisningsförfaranden har sina fördelar och nackdelar, kräver olika typer av kompetenser och är anpassade till olika typer av planeringsförutsättningar.

  Trots detta kan det ändå konstateras att det är problematiskt att direktanvisning efter utförlig dialog med en byggherre är en så pass dominerande form. Detta är den processtruktur i vilken kommuner agerar som mest utpräglat i rollen som markägare snarare än som myndighet, vilket också leder till insynsbegränsade processer och potentiellt stor risk för att kortsiktig ekonomisk nytta tillåts dominera över mer långsiktiga värden som social och ekologisk hållbarhet och att man genom detta gör avkall på processkvalitet och outputkvalitet. Lösningen på detta problem är dock inte så enkelt som att helt sonika förbjuda direktanvisningsförfarandet, då det finns situationer i vilket detta är en påkallad och ändamålsenlig markanvisningsmetod. Vad som snarare behövs för att öka möjligheterna och incitamenten för kommuner att bedriva en mer proaktiv planläggning av bostäder är att åtgärda den resursbrist som många kommuner idag upplever, både mer generellt och specifikt inom sina planeringsorganisationer. Vad som i övrigt behöver säkerställas på en kommunal nivå är en ändamålsenlig och sammanhängande organisering av olika delar och faser av bostadsplaneringen och dess realisering. Särskilt viktigt är utvecklandet av en stabil praxis för hur de olika juridiskt mer kraftfulla verktygen – såsom detaljplaner, bygglov och genomförandeavtal – kan fås att samspela organisatoriskt för att skapa förutsättningar för en hög takt i bostadsbyggandet kombinerat med ett värnande om process- och outputkvaliteter.

  Den utbredda kommunala resursknappheten gör även att kommuner många gånger inte vågar investera resurser i en proaktiv planläggning av mark till bostadsändamål utifrån de befintliga bostadsbehoven och den standard på kvalitativa och hållbara boendemiljöer som man önskar uppnå, då man upplever att detta riskerar att utmynna i ”förgävesplanering” som aldrig blir realiserad. Samtidigt är denna risk i viss grad illusorisk då exploatörsdrivna processer i än högre grad riskerar att leda till alltför skräddarsydda planer som blir oanvändbara i det fall byggherren av någon anledning drar sig ur genomförandet av planen.

  En avgörande fråga för att ge kommuner incitament att bedriva en mer proaktiv planering handlar således om fördelningen av risker. I dagens system bär kommunerna och byggherrarna hela den ekonomiska risken för planering och genomförande. Före avvecklandet av den statliga bostadspolitiken i början av 1990-talet bar staten i stället en stor del av denna ekonomiska risk. Många menar att det ledde till en överproduktion av bostäder då de som planerade och utförde bostadsproduktionen (kommuner och byggherrar) inte själva behövde ta ansvar för de ekonomiska riskerna. Men idag har pendeln slagit över i den andra extremen: staten har i det närmaste helt undandragit sig ansvaret för den ekonomiska risken i bostadsproduktionen och lagt över denna på kommuner och utförare.  

  Vi förordar inte en återgång till situationen så som den såg ut före 1990-talet, då bostadskrediterna utgjorde en icke-försumbar finansiell ansträngning för statskassan. Men det skulle göra en stor skillnad för kommunernas utrymme att agera mer proaktivt om staten i alla fall skulle återta ett litet ansvar för risktagandet, för att på så sätt avlasta kommunerna och skapa något bättre förutsättningar för en mer proaktiv kommunal bostadsplanering med fokus på processkvalitet och outputkvalitet. I detta hänseende skulle även en liten insats av statliga resurser kunna göra en rejäl positiv skillnad, särskilt på planeringssidan. Nyligen vunna erfarenheter från försöksverksamheter på detta område visar att tillskjutande av i statliga mått väldigt blygsamma resurser kan göra en markant skillnad för den enskilda kommunen genom att stötta upp den kommunala stadsbyggnadsorganisationen och bidra till ett kapacitetsbyggande och kompetenshöjande som möjliggör för kommunen att bli mer proaktiva i sitt arbetssätt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Svenfelt, Åsa
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Callmer, Åsa
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Växtbaserad dryck som mainstream?: fördelar, nackdelar, hinder och möjligheter2021Report (Other academic)
 • 12.
  Malmqvist, Tove
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Architecture. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Sustainability Assessment and Management.
  Svane, Örjan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Knatz, Katharina
  How can Hammarby Sjöstad become more sustainable?: Master Students’ assessments using the CityLab tool2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report summarizes master students’ assessment of the district HammarbySjöstad in Stockholm. The aim of the students’ work was to assess thesustainability of three sub-districts of Hammarby Sjöstad through the CityLabcertificationtool. Additionally, the students should find other relevantsustainability issues, which are not included in the certification. Finally, the roleof ElectriCITY, a citizen initiative in the district is discussed, since another aimof this report was to use the CityLab tool to connect their activities to the UNSustainable Development Goals (SDGs).Hammarby Sjöstad – although being presented as a sustainable example – stillshows much room for improvement, according to the students’ assessment. Interms of service availability, safety, public spaces and storm water treatment,the district already performs quite well. Improvements could be made to reachthe targets set by CityLab for energy use in buildings, residual waste andsustainable travel and other. Other issues found by the students were relatedto private consumption, connection of residents with nature, water use andmany others. In order to be able to improve these issues in Hammarby Sjöstad,the students suggest measures in the form of activity plans, which containpossible ideas and solutions for each of the issues, as well as suggestions, whocan implement them. The feasibility of these solutions in a newly built districtas well as the role of ElectriCITY in implementing them and to what extent theCityLab-certification actually measures/adresses the sustainability of a districtare discussed.Some of the solutions are seen as unfeasible, since they are too expensive ordifficult to argue for, since they require a major physical change, like changingthe insulation of the buildings. Other ideas related to education, betteranalyses of the relevant indicators and community initiatives might be easier toimplement. The students see ElectriCITY in the role of the coordinator, initiatorand mediator of possible projects. Through connecting the ElectriCITY activitiesas well as their aims and visions to the CityLab targets, the connection of theinitiative to the SDGs is drawn. The closest relation can be found to the goalsthat deal with energy use and climate impacts, as well as sustainable cities andconsumption. Another possible focus that is discussed is partnerships on thegoals, since the initiative already focuses on partnerships and connectionswithin a smaller range.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Stojanovski, Todor
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies. KTH, School of Electrical Engineering and Computer Science (EECS), Computer Science, Computational Science and Technology (CST).
  Urban Mobility Certificates (UMCs): Informing mobility choices, carbon emissionsand energy use from transportation2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Urban transportation today consumes scarce resources of fossil fuels and it is a majorcause for environmental damage and accelerating climate change. To achieve sustainablemobility in the cities, it is necessary to improve energy efficiency and lower carbonemissions through the promotion of walking, cycling and especially public transportation.The urban form is a great obstacle in achieving sustainable mobility. Many Swedishcities were designed for the private automobile and they lack possibilities to walk, cycle anduse public transportation. To address this problem, this project developed and testedUrban Mobility Certificates (UMCs) or transportdeklaration in Swedish. The UMCsvisually inform sustainable mobility as integration with walking, cycling and publictransportation, estimate modal shares, transportation energy use in kWh/year/person andcarbon emission in t CO2/year/person. Visualizing this information has a potential totrigger a virtuous cycle of transforming neighborhoods, catalyzing sustainabledevelopment to better integrate walking, cycling and public transportation in Swedishneighborhoods.The UMCs produce reasonable results with acceptable errors that are common for thiskind of trip generation models. The can be used to identify unsustainable mobility inexisting neighborhoods and new developments. The UMCs directly inform sustainablemobility in a very concise form (integration, modal shares, transportation energy use inkWh/year/person and carbon emission in t CO2/year/person) and show a complex set ofurban form and accessibility factors as background for the modal shares forecasts. Bothconcise and complex information is needed to illuminate the complex link between urbanform and sustainable mobility. In addition, the methodology can be used to analyzealternative scenarios to redesign sprawling Swedish neighborhoods into more sustainableurban forms. Scenarios like mixed development, introduction of public transportation orcreating a network of walkable streets (called promenadstad in Swedish) can decreasetransportation energy use by 1000 kWh/year/person to 3000 kWh/year/person(extensions of historical urban centers) or halve the Swedish average of 6000kWh/year/person. It is very important to use the UMCs in the earliest stage of the urbanplanning and development process.Sustainable mobility is possible only if there are choices to walk, cycle and use publictransportation. To help in redesigning and redeveloping the Swedish neighborhoods thatare oriented to the automobile, this project furthermore presented a model of small andlarge Swedish city with typical neighborhoods. The application of the UMCs in Swedishplanning and development processes must be understood as a process of informing aboutlack of mobility choices and urban interventions such as introduction of walkable streets,cycling and public transportation infrastructures, mix of functions and Transit OrientedDevelopment (TOD) in typical Swedish neighborhoods.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Brokking, Pieter
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Liedholm Johnson, Eva
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Real Estate Planning and Land Law.
  Paulsson, Jenny
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Real Estate Planning and Land Law.
  Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan till bygglov2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att främja en omställning mot hållbar stadsutveckling har de flesta kommuner formulerat mål för att minska miljöpåverkan, säkerställa en hållbar hushållning med naturresurser och främja social hållbarhet inom kommunen. Det har resulterat i att hållbarhetsfrågor får en allt mer framträdande plats även i detaljplaner. I dagens planeringspraktik förekommer det dock att flera av de ambitioner och åtgärder som diskuterades i planprocessen inte genomförs och att projektet därmed inte bidrar i samma utsträckning till hållbar stadsutveckling som planerat. Det finns flera möjliga förklaringar till detta som bl.a. kan kopplas till regelverket samt till hur arbetet med plan- och bygglovsdokument organiseras inom kommunen och de olika roller och kompetenser som finns inom organisationen. Det övergripande syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka möjligheter och hinder i planerings- och markexploateringsprocessen från detaljplan till bygglov för att främja hållbar stadsutveckling, där vi bland annat har studerat hantering och implementering av sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsambitioner i processen, kontinuiteten mellan de olika skedena och hur kompetensbehovet tillgodoses. För att undersöka detta har vi använt en kombination av metoder föratt samla in information och analysera dagens praxis, såsom litteraturstudier med koppling till regelverket och dokumentstudier av t.ex. planbeskrivningar och kvalitetsprogram, samt fallstudier av några aktuella detaljplaner i fyra kommuner med uttalade hållbarhetsambitioner, inklusive intervjuer med representanter från de aktörer som är involverade i projekten. Fallstudierna visar att kommuner på olika sätt arbetar med att stärka hållbarhetsfrågor i planeringen av nya stadsutvecklingsprojekt. Resultaten visar att kommunerna har tagit upp hållbarhet i olika policydokument, även om det finns skillnader i vilka hållbarhetsfrågor som tas upp och i vilken detaljeringsgrad de behandlas. Dessa policydokument är kommunernas agenda för hållbar stads-utveckling, där en del frågor hanteras i detaljplanen, medan andra frågor hanteras i markanvisnings-tävlingar och -avtal där byggaktörer åtar sig att genomföra åtgärder utifrån kommunernas tävlings-kriterier. Gemensamma seminarier eller byggherredialoger främjar innovation och kompetens-utveckling. Processen visar ett intimt samband mellan målsättning, detaljplanering och förhandlingar mellan kommunen och byggaktörerna. Det är dock viktigt att skapa en löpande dialog om genomförandet av hållbarhetsfrågor eftersom projekten ändras och nya personer kommer in som behöver informeras om tidigare diskussioner. När det gäller kompetensbehovet kan vi konstatera att det upplevts som positivt med arbets- och styrgrupper med blandade yrken och utbildningsbakgrund, liksom kontinuitet och en fortsatt process mellan olika skeden. Vi har även noterat att det finns en bredd av olika diskussions- och mötesformer representerade i de undersökta kommunerna, såsom dialog via workshoppar, seminarieserier, tävling och byggherredialog. Kommunerna försöker inkludera många aktörer redan från början av processen när de äger marken för att skapa ett kollektivt lärande. Studien visar på vikten av kommunalt markägande, vilket gör det möjligt för kommuner att ställa krav genom markanvisning. En aktiv markpolitik kan således vara en bra strategi för kommuner med begränsat markägande, liksom en proaktiv kommunal agenda för hållbar stadsutveckling som ger en grund för kravställning i kommande projekt. Slutligen bidrar en tidig dialog mellan kommuner och byggbolag till en diskussion om möjliga innovationer inom hållbar stadsutveckling och engagemang bland partner. Våra studier har visat att hållbarhetsambitioner spelar en viktig roll i detaljplanering i Sverige och hanteras i gränssnittet mellan kommuner och byggaktörer i seminarier, tävlingar och dialoger samt formaliseras i detaljplaner och genomförandeavtal. För att bredda kunskapen bör framtida forskning fokusera på hur hållbarhetshänsyn kan stärkas ytterligare i detaljplanering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ceccato, Vania
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Attig, Stefan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Brott på tunnelbana 2009-20192020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna studie utvärderar vi den temporala och rumsliga karaktären för brott och händelser av allmän oordning som äger rum i tunnelbanestationer från december 2009 till februari 2019 med hjälp av data som samlats in av SL-tunnelbanesystemet. Vi granskar först litteraturen och föreslår ett konceptuellt ramverk för analys. Sedan introducerar vi Stockholms tunnelbanesystem som fallstudie följt av en beskrivning av studiens metodik. Rapporten presenterar sedan resultaten efter brottstyp, temporära och rumsliga mönster följt av en diskussion om resultaten och lärdomar. Förslag till framtida forskning och förslag gällande design och policy presenteras i rapportens avslutande avsnitt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16. Thorson, Maria
  et al.
  Larsson, Jörgen
  Nässén, Jonas
  Bradley, Karin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Kamb, Anneli
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Svenfelt, Åsa
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Att semestra hållbart?: En kartläggning av vad hållbart semestrande kan innebära2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream som engagerar forskare från olika vetenskapliga discipliner och samhällspartners från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Syftet med programmet är att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion. Forskningen är finansierad av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, samt med medfinansiering från samtliga deltagande universitet och samhällspartners.

 • 17. Kamb, Anneli
  et al.
  Svenfelt, Åsa
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering.
  Carlsson-Kanyama, Annika
  Parekh, Vishal
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering.
  Bradley, Karin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Att äta hållbart?: En kartläggning av vad hållbar matkonsumtion kan innebära2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream som engagerar forskare från olika vetenskapliga discipliner och samhällspartners från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Syftet med programmet är att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion. Forskningen är finansierad av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, samt med medfinansiering från samtliga deltagande universitet och samhällspartners.

 • 18.
  Ceccato, Vania
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Näsman, Per
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Real Estate Economics and Finance.
  Catherine, Sundling
  Langefors, Linda
  KTH.
  Trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm i ett internationellt perspektiv: En handlingsplan mot sexuella trakasserier och brott i transitmiljöer2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Safety and security are human rights - to feel free from risk and fear of danger is crucial for all people and a prerequisite for modern society. Safety promotes and encourages mobility, which is basic for an individual’s quality of life. This report presents Stockholm students' responses to a survey of experiences and perceptions of sexual harassment and sexual transit crimes in public transport conducted in May-June 2018 as part of an international study. The study contained 1,122 young people surveyed at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm and 309 students from Södertörn University in Huddinge. We investigated the victimization of sexual harassment and sexual crimes in transit environments, feelings of perceived security or lack thereof, and necessary improvements to make travel safer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19. Lehner, Matthias
  et al.
  Schoonover, Heather
  Mont, Oksana
  Bradley, Karin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Kamb, Anneli
  Svenfelt, Åsa
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering.
  Att inreda hållbart?: En kartläggning av vad hållbar heminredning kan innebära2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream som engagerar forskare från olika vetenskapliga discipliner och samhällspartners från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Syftet med programmet är att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion. Forskningen är finansierad av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, samt med medfinansiering från samtliga deltagande universitet och samhällspartners.

 • 20.
  Hagbert, Pernilla
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Finnveden, Göran
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Sustainability Assessment and Management.
  Feuhrer, Paul
  Södertörn .
  Svenfelt, Åsa
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Alfredsson, Eva
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Aretun, Åsa
  VTI.
  Bradley, Karin
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Callmer, Åsa
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment.
  Fauré, Eléonore
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Gunnarsson-Östling, Ulrika
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Hedberg, Marie
  IVL.
  Hornborg, Alf
  Lunds Universitet.
  Isaksson, Karolina
  VTI.
  Malmaeus, Mikael
  IVL.
  Malmqvist, Tove
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Sustainability Assessment and Management.
  Nyblom, Åsa
  IVL.
  Skånberg, Kristian
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering, Strategic Sustainability Studies.
  Öhlund, Erika
  Södertörn.
  Futures Beyond GDP Growth: Final report from the research program 'Beyond GDP Growth: Scenarios for sustainable building and planning'2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A future society no longer based on economic growth – what would that look like?The research program “Beyond GDP Growth: Scenarios for sustainable building and planning” (www.bortombnptillvaxt.se) is a strong research environment funded by the Swedish Research CouncilFormas, which has run between 2014 and 2018. In collaboration with societal partners, the program hasgathered researchers from diferent disciplines to explore key issues and conditions for planning for asustainable future beyond GDP growth. This is a relevant contribution to a largely under-researchedarea, where few scientific studies have explored what a sustainable society could look like, and what asustainable economy that is not based on growth might actually mean.In economic and political discussions, the notion of continuous economic growth is often taken forgranted and seen as a prerequisite for a safe and sustainable societal development. At the same time,a blind faith in and expectations surrounding growth can constitute a threat to the development of asustainable society if growth declines. Also an optimistic prognosis from the OECD indicates that it islikely that future GDP growth will be lower than what has come to be seen as the normal level duringthe second half of the 20th century. Declining economic growth could mean risks for increased socialgaps and unemployment. However, economic models show that the possibilities for handling these risksincrease if there is an awareness of them, and if this is addressed politically. Therefore, it is important tonot just assume continued economic growth, but to plan also for alternative scenarios.A starting point for the research program has been an understanding of the significant transitionsneeded to approach a safe and just operating space for humanity within planetary boundaries. Fourgoals that should be met in order to consider the societal development sustainable were specified: twoenvironmental goals related to climate and land use, and two social goals regarding power, influence andparticipation, and welfare and resource security.Four scenarios for Sweden 2050 were developed, which show the diferent directions society could taketo reach the set sustainability goals. The scenarios illustrate future societies that do not have to build onthe current economic logic, but that instead are centred around four alternative strategies:Collaborative EconomyLocal Self-SufciencyAutomation for Quality of LifeCircular Economy in the Welfare StateSo, can we reach the selected sustainability targets in the four future scenarios? A transformation ofhistorical proportions are needed – and it needs to start immediately. According to the sustainabilityassessment conducted within the project, the environmental goals of climate and land use can be reachedin all scenarios, even though it demands changing multiple parameters at the same time. Nothing pointsto it being impossible or generally difcult to achieve the social goals in the four scenarios, however theremight be diferent aspects that are particularly tricky. There are both development potentials and risks,which can be diametrically opposite for diferent social groups and parts of the country, depending onthe local prerequisites.Many diferent images of sustainable futures are needed. The scenarios should be seen as a tool fordiscussion and analysis when it comes to planning for a sustainable societal development beyondGDP growth. They challenge notions of what is possible, what changes that can and should be made,6what decisions that are needed and what should be prioritized. The scenarios all suggest a largechange compared the current development trajectory, and for example all point towards the need forredistribution of resources. It might involve economic resources, but could also relate to power andinfluence over production, or the possibility to use land for production of food, materials and energy.This redistribution could happen according to diferent principles in the diferent scenarios.In all the scenarios, the consumption of goods and of meat is reduced. Flight travel also needs to bedrastically reduced to reach the climate target. There is furthermore a need for reducing the constructionof both housing and road infrastructure, although to varying extents in the four scenarios. Other aspectssuch as working hours, the organization of welfare systems, the characteristics of the built environmentand the amount of infrastructure needed are on the other hand diferent in the diferent scenarios.The research program has explored what a development that isn't based on economic growth, in linewith the strategies that are depicted in the scenarios, would mean for rural as well as urban conditions.Three case study municipalities were selected with regards to their diferent geographical location,built form, economic development and size of the population: Övertorneå, Alingsås and Malmö. Insome sub-studies in these diferent contexts, descriptions emerged of cognitive as well as structuralbarriers, a sense of powerlessness and a weak capacity for transition among diferent actors. This isconnected to expectations and general assumptions regarding growth, partly irrespective of the context.Municipalities and companies to a large extent plan for and expect a societal development that buildsupon a further expansion of infrastructure, transport and consumption. Despite visions for sustainabledevelopment, in practice this often leads to a reproduction of current unsustainable structures and waysof life.At the same time, specific empirical studies within the project point toward stories of self-sufciency,of regional upswings and that the population is more important than GDP. There is an increasedawareness and a multitude of examples of experimenting with new sustainable practices that constituteseeds for change. Critiques against planning for continuous growth is being taken more seriously andclearer political visions are demanded. New forms of organizing the economy, society and welfare arealso being developed. Some examples include working from a perspective on socio-ecological justice,integration of sustainability targets in all planning, and developing new roles for consumers andproducers. These ideas can be seen as windows of opportunity, but also show that change can happenwithin the current system.The future means change. In this research program, we point towards some possible futures that aimat reaching certain sustainability targets. The scenarios and the discussion and analysis that they havebrought about show that there is an opportunity to move towards a sustainable development withmaintained or even increased well-being – provided that the understanding of well-being is based onother values than those of our current society. For these possible future trajectories to gain support,there is a need of political instruments and measures that actively drive the development towards a justand safe operating space for humanity

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 20 of 130
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf