Endre søk
Begrens søket
2297229822992300230123022303 114951 - 115000 of 115622
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 114951.
  Åsén, Per-Olov
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk Analys och Datalogi, NADA.
  Kreiss, Gunilla
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk Analys och Datalogi, NADA.
  Resolvent bounds for pipe Poiseuille flow2006Inngår i: Journal of Fluid Mechanics, ISSN 0022-1120, E-ISSN 1469-7645, Vol. 568, s. 451-471Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We derive an analytical bound on the resolvent of pipe Poiseuille flow in large parts of the unstable half-plane. We also consider the linearized equations, Fourier transformed in axial and azimuthal directions. For certain combinations of the wavenumbers and the Reynolds number, we derive an analytical bound on the resolvent of the Fourier transformed problem. In particular, this bound is valid for the perturbation which numerical computations indicate to be the perturbation that gives the largest transient growth. Our bound has the same dependence on the Reynolds number as given by the computations.

 • 114952.
  Åsén, Per-Olov
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Linné Flow Center, FLOW.
  Kreiss, Gunilla
  Uppsala Univ, Dept Informat Technol..
  Rempfer, Dietmar
  IIT, Chicago.
  Direct numerical simulations of localized disturbances in pipe Poiseuille flow2010Inngår i: Computers & Fluids, ISSN 0045-7930, E-ISSN 1879-0747, Vol. 39, nr 6, s. 926-935Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We consider pipe Poiseuille flow subjected to a disturbance which is highly localized in space. Experiments by Peixinho and Mullin have shown this disturbance to be efficient in triggering turbulence, yielding a threshold dependence on the required amplitude as R-1.5 on the Reynolds number, R. The experiments also indicate an initial formation of hairpin vortices, with each hairpin having a length of approximately one pipe radius, independent of the Reynolds number in the range of R = 2000-3000. We perform direct numerical simulations for R = 5000. The results show a packet of hairpin vortices traveling downstream, each having a length of approximately one pipe radius. The perturbation remains highly localized in space while being advected downstream for approximately 10 pipe diameters. Beyond that distance from the disturbance origin, the flow becomes severely disordered.

 • 114953.
  Åteg, Mattias
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.).
  Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete.: Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin2006Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. Det övergripande syftet är att utveckla kunskap om och förståelse för utvecklingsprocesser med utgångspunkt i att skapa mer attraktivt arbete. Särskilt intresse ägnas åt hur dynamiken i utvecklingsprocesserna kan analyseras utifrån ett lärandeperspektiv. Ett resonemang förs om utvecklingsprocessernas karaktär och om egenskaper i arbetets attraktivitet. Ansatsen kan beskrivas som interaktiv forskning med tät interaktion med praktiker i verkstadsföretag och i lokalt utvecklingsarbete. Metodansatsen är aktions-, och processorienterad. Attraktivt arbete ses som ett processuellt begrepp, dvs ett strävansmål utifrån individers upplevelser, vilka är stadda under förändring. En distinktion görs mellan en skalbetonad (tilldragande) och en innehållsbetonad (behållande) egenskap. Avhandlingen baseras på fyra delstudier.

  Utifrån tidigare forskning och eget material skapas en analysram över utvecklingsprocessers dynamik avseende aktivitetsnivåer och lärdimensioner. Processer kan ut¬ifrån ramen karaktäriseras som ställföreträdande förändring, skalförändrande utveckling, temporärt förändrande utveckling eller reflektiv utveckling. Faktaunderlag och diskussioner har i en spegelmetod utgjort grund för företagens reflektion om interna och externa förhållanden. Aktiviteter för att skapa attraktiva arbeten har skett på diagnos-, intentions-, och handlingsnivå. Analysramen tillämpas på dels utvecklingsprocesser inom fem verkstadsföretag, dels lokalt utvecklingsarbetet för mer attraktiv industriutbildning.

 • 114954.
  Åteg, Mattias
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.).
  Attraktiv industriutbildning på gymnasiet: Ett deltagandeperspektiv på lokalt utvecklingsarbete2005Inngår i: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, Vol. 2, s. 1-110Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att skapa förståelse för hur lokalt utvecklingsarbete kan öka industriprogrammetsattraktivitet för ungdomar i valet av gymnasieutbildning, och för att programmet ska vara attraktivt förelever som studerar på programmet.Ett särskilt intresse ägnas åt samverkan mellan gymnasieskola och lokala verkstadsföretag, samt åtinsatser med betoning på utveckling av den arbetsplatsförlagda utbildningen – APU.Under ett flertal år har antalet elever på industriprogrammet i Sverige minskat kraftigt. Samtidigt sermånga industriföretag en brist på utbildad arbetskraft som ett stort hinder för framtiden.Sökandetrycket, mätt i antalet förstahandssökande, har minskat med mer än tre fjärdedelar sedan slutetav 1980-talet.År 2001 sökte två elever till industriprogrammet i Avesta. Insatser för att öka industriprogrammetsattraktivitet fick ett överväldigande resultat – totalt 63 elever sökte till industriprogrammet 2002.Tjugonio elever sökte programmet i första hand.Undersökningar har gjorts av hur ungdomar som sökt och studerar på industriprogrammet sett på sittgymnasieval, på utbildningen, på APU samt på ett framtida industriarbete. Ett särskilt fokus har varit omeleverna gett uttryck av att vara vilseledda och inlurade på utbildningen genom insatser för ett merattraktivt industriprogram.Information om industriprogrammet, om branschen och om industriarbete har visat sig vara av stortvärde för att öka utbildningens attraktivitet. Vikten av en ärlig bild poängteras: det är bättre att visa upprealistiska arbetsmiljöer och arbetsinnehåll, än att peka på en alltför ”modern” bild som branschen intekan leva upp till.Tidigare litteratur har visat att elever har känt sig utnyttjade då de ingått i den ordinarie produktionen påAPU. I denna studie har eleverna istället ansett detta vara något positivt. Det har gett en känsla av att fåarbeta ”på riktigt”, samtidigt som det gett större acceptans för det som varit tråkigare eller mindreintressant. Eleverna som fått arbeta i produktionen har förmedlat en känsla av att ha blivit behandladesom de anställdas jämlikar.

 • 114955.
  Åteg, Mattias
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner                               , Industriell ekonomi och organisation.
  Hedlund, Ann
  KTH, Tidigare Institutioner                               , Industriell ekonomi och organisation.
  Pontén, Bengt
  Attraktiv arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell2004Inngår i: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, Vol. 1, s. 63-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att skapa fördjupad kunskap och förståelse förvad som gör arbete attraktivt, samt skapa en modell vars generaliserbarhet sedanprövas. Studien hade en kvalitativ ansats, med utgångspunkt i en kartläggningsmetod.Resultaten av studien ställs mot tidigare forskning i form av organisations- ochmotivationsteorier, samt mot tidigare litteratur om attraktivt arbete och närliggandebegrepp. Ett konstaterande var att den tidigare litteraturen på områdetinte är tillräcklig för en förståelse av vad som gör arbete attraktivt, då den oftahar andra utgångspunkter.I analyserna av det empiriska materialet har tre kategorier identifierats. Attraktivtarbetsinnehåll innehåller dimensioner som handlar om vad och hur denanställde gör under utförandet av arbetet. Exempel är arbetstakt, handlingsfrihetoch variation. Arbetstillfredsställelse innehåller dimensioner som handlar om vadden anställde upplever att den får ut av att utföra arbetet. Exempel är erkänsla,status och stimulans. Attraktiva arbetsförhållanden innehåller dimensioner som ärgemensamma för alla anställda på ett företag, dvs de är inte beroende av despecifika arbetsuppgifterna eller av vad den anställda upplever att den får ut avatt utföra arbetet. Exempel är arbetstiden, den fysiska arbetsmiljön och ledarskap.Modellen av attraktivt arbete representerar en helhetssyn på vad som gör ettarbete attraktivt och kan ligga till grund för fortsatt forskning eller utvecklingsarbete.Innehållet i modellen stämmer väl överens med det som tidigareforskning har visat är viktigt. Men samtidigt finns ett behov av att lära en del avde äldre tankestrukturerna, eftersom de innehåller drag som i vissa fall står imotsats till attraktivt arbete.

 • 114956. Åvitsland, G.A.
  et al.
  Sterner, M.
  Wågberg, Lars
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknologi, Fiberteknologi.
  Ödberg, Lars
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknologi, Fiberteknologi.
  AKD sizing of TCP and ECF bleached birch pulp characterized by peroxide edge wicking index2006Inngår i: Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, Vol. 21, nr 2, s. 237-244Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To study the impact of extractable materials and xylan on the sizing efficiency of totally chlorine-free (TCF) bleached birch pulp and elemental-chlorine-free (ECF) bleached birch pulp, several pulps with different amounts of extractable material were studied. The content of extractable material in the pulp was shown to be detrimental for sizing efficiency, measured both as Cobb60 values and edge penetration in a model liquid packaging board, and a higher content of extractable material causes a reduced sizing efficiency for a given pulp. No significant difference was observed between extracted TCF and ECF bleached birch pulps, while unextracted pulps containing the same amount of extractable material yielded different sizing efficiencies. The TCF bleached birch pulp had a lower sizing efficiency than did the ECF bleached birch, probably because of differences in the fatty acid composition. A greater amount of extractable material also resulted in a smaller fraction of non-extractable alkyl ketene dimers (AKD) relative to the total amount of AKD in the sheet. Enzymatic removal of xylan and thus the reduction of the surface charge had no measurable effect on sizing efficiency. Extracted TCF and ECF bleached pulps only need a content of 0.05 kg/ton non-extractable AKD or 0.08 kg/ton total AKD in the sheets produced to achieve a good sizing effect.

 • 114957.
  Åvitsland, Grete
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknik.
  Impact of heat treatment on hygroexpansion, absorption and pore structrure of paper and boardManuskript (Annet vitenskapelig)
 • 114958.
  Åvitsland, Grete A.
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknik.
  Edgewise liquid penetration in paper: influence of surface chemistry and paper structure2005Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • 114959. Åvitsland, Grete
  et al.
  Sterner, Mirjam
  Wågberg, Lars
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknik.
  Ödberg, Lars
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknik.
  AKD sizing of TCF and ECF bleached birch pulp characterized by peroxide edge wicking2006Inngår i: Nordic Pulp & Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, E-ISSN 2000-0669, Vol. 21, nr 2, s. 237-241Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To study the impact of extractable materials and xylan on the sizing efficiency of totally chlorine-free (TCF) bleached birch pulp and elemental-chlorine-free (ECF) bleached birch pulp, several pulps with different amounts of extractable material were studied. The content of extractable material in the pulp was shown to be detrimental for sizing efficiency, measured both as Cobb. values and edge penetration in a model liquid packaging board, and a higher content of extractable material causes a reduced sizing efficiency for a given pulp. No significant difference was observed between extracted TCF and ECF bleached birch pulps, while unextracted pulps containing the same amount of extractable material yielded different sizing efficiencies. The TCF bleached birch pulp had a lower sizing efficiency than did the ECF bleached birch, probably because of differences in the fatty acid composition. A greater amount of extractable material also resulted in a smaller fraction of non-extractable alkyl ketene dimers (AKD) relative to the total amount of AKD in the sheet. Enzymatic removal of xylan and thus the reduction of the surface charge had no measurable effect on sizing efficiency. Extracted TCF and ECF bleached pulps only need a content of 0.05 kg/ton non-extractable AKD or 0.08 kg/ton total AKD in the sheets produced to achieve a good sizing effect.

 • 114960.
  Åvitsland, Grete
  et al.
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknik. Billerud Skärblacka AB, Sweden.
  Wågberg, Lars
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknik.
  Flow resistance of wet and dry sheets used for preparation of liquid packaging board2005Inngår i: Nordic Pulp & Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, E-ISSN 2000-0669, Vol. 20, nr 3, s. 345-353Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present work has shown that an evaluation of the flow resistance of wet and dry sheets can be used to identify how to improve the resistance against edgewise liquid penetration in liquid packaging board. By application of liquid extrusion measurements it was possible to determine the wet and dry structure of liquid packaging board made from CTMP and chemical pulps typically used in the production of packaging board. The expansion of the papers upon wetting induces a large difference between the dry and wet sheet structure, and the wet pore volume is three to four times the dry pore volume. Sheets made from kraft pulps only expand moderately, whereas sheets made from CTMP expand to a higher extent. Both porosities and flow resistances, calculated from pore volumes, display a large impact of both the wet and dry sheet density. From these results it is clear that CTMP sheets resist flow much less than sheets based on kraft pulps, and even considerably reducing the porosity of CTMP sheets only gives a small effect in the magnitude of the flow resistance. Finally at high levels of sizing it will be difficult to compensate changes in sheet structure with an additional size addition in order to prevent liquid penetration.

 • 114961. Çakir, S.
  et al.
  Eriksson, Magnus
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Industriell bioteknologi.
  Martinelle, Mats
  KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Industriell bioteknologi.
  Koning, C. E.
  Multiblock copolymers of polyamide 6 and diepoxy propylene adipate obtained by solid state polymerization2016Inngår i: European Polymer Journal, ISSN 0014-3057, E-ISSN 1873-1945, Vol. 79, s. 13-22Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Polyesteramide multiblock copolymers based on polyamide 6 and diepoxy propylene adipate blocks were synthesized. For this purpose a carboxyl-terminated polyamide 6 (Mn = 2400 g/mol, Tm = 205.5 °C) and diepoxy propylene adipate (Mn = 450 g/mol) were separately synthesized and characterized. The incorporation of the oligoester into the polyamide 6 backbone was performed by solid state polymerization (SSP) well below the melting temperature of the polyamide (80-140 °C) so that the physical and thermal properties of the original polyamide 6 block were retained. Formation of the multiblock structure was confirmed by following the increase in molecular weight by SEC, reaction of the end groups by 1H NMR and by following the maintained melting temperature after the copolymerization. These segmented copolymers have molecular weights up to 10 kg/mol, thermal stability of 325 °C at 5% weight loss and a melting temperature of 205 °C.

 • 114962.
  Çelaj, Ilir
  et al.
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT).
  Rusu, Lazar
  IT Outsourcing Relationships in Swedish Public Organizations2014Inngår i: PERSPECTIVES IN BUSINESS INFORMATICS RESEARCH, BIR 2014 / [ed] Johansson, B; Andersson, B; Holmberg, N, 2014, Vol. 194, s. 15-29Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Information technology (IT) is not only beneficial for the private sector but has a lot to offer for the public sector as well. However, most of the studies in IT outsourcing relationships consider only the private sector and do not pay attention to the public sector. In this context, the research has looked to determine the influential factors in IT outsourcing relationships in Swedish public organizations like are Swedish municipalities and classified them according to the importance. The research methodology used has included a survey among IT outsourcing decision makers from Swedish municipalities and a case study in a Swedish municipality. The survey has revealed that trust, cooperation, commitment, communication, and flexibility are the top five most important factors which are influencing the provider-recipient IT outsourcing relationship in Swedish municipalities. While the case study has revealed that all the factors that were identified during the literature review are influencing the provider-recipient IT outsourcing relationship in Swedish municipalities plus the identification of two new factors which are legislation and economy/money.

 • 114963.
  Çinar, O.Y.
  et al.
  Linnæus University, International Centre of Mathematical Modelling, School of Computer Science, Physics and Mathematics, Sweden. Gebze Institute of Technology, Department of Mathematics, Turkey.
  Boij, Susann
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Linné Flow Center, FLOW.
  Çinar, G.
  Linnæus University, International Centre of Mathematical Modelling, School of Computer Science, Physics and Mathematics, Sweden. Gebze Institute of Technology, Department of Mathematics, Turkey.
  Nilsson, B.
  Linnæus University, International Centre of Mathematical Modelling, School of Computer Science, Physics and Mathematics, Sweden.
  Jet pipe reflections - Influence of geometrical and flow exit conditions2010Inngår i: 16th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (31st AIAA Aeroacoustics Conference), 2010, s. 2010-4013-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, we study the influence of the exit conditions on the acoustic reflections at a jet pipe opening. For the flow exit conditions, the model of Munt assuming a vortex sheet at the exit of a semi-infinite jet pipe is improved by considering more general coupling conditions. We focus on modelling the acoustic properties at the shear layer in general and the stability properties in particular. Experimental methods are used for studying primarily the geometric exit conditions. Both theoretical and experimental results are presented and discussed. Numerical results related to the theory show that the thickness of the shear layer causes an expected increase in the magnitude of the reflection coefficient compared to the original infinitely thin shear layer in the Munt model. The experimental results, on the other hand, show that there are additional effects due to the presence of thick walls at the exit of the straight pipes used in the experiments. These effects are observed to be more dominant than the effects due to the shape of the edges. Based on the discussions, further theoretical and experimental investigations are proposed.

 • 114964.
  ÇÖMLEKÇİOĞLU, İNCİ
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Entreprenörskap och Innovation.
  IDEA MINING: Can Business Intelligence be an alternativeidea generation method in service companies?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Enabled by the increased amount of digital data storage, business intelligence (BI) became a powerful  method  to  improve  business  decision  making  since  1990s.  It  yields  competitive advantage for firms and helps solving business problems faster especially in service business. Despite near real time market analysis, customer segmentation or prediction capabilities of BI, its role in stimulating the innovation is not clearly described.

  This research presents methods for generating new service ideas that a company can use, and

  determines the role of business intelligence in today’s innovation ideation process based on an empirical study on biggest four Turkish Telecommunication firms. Among various methods for idea  generation,  business  intelligence  has  not  developed  enough  to  provide  an  alternative ideation method yet. However, it can be a complimentary method which covers drawbacks of other methods.

 • 114965.
  ÓLAFSDÓTTIR, VERA SÓLVEIG
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE).
  Fällning av kisel från avloppsvatten vid Hellisheidarvirkjun - experimentell studie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report is about the experiments with mixing of the separated water and the vacuum pump seal water at Hellisheiði power plant. This is done to prevent silica scaling and clogging in pipes and reinjection wells as well as eliminating vacuum pump seal water from the plant. The experiments were done in four stages: the first stage comprised of tests with different flows of separated water at 70°C, the second stage was carried out by mixing the separated water at 70°C and the seal water with different amounts of the seal water, the third and the fourth stages were like the first and second but with the separated water at 120°C. The results show that this method is good if the mixture is around 50/50 separated water and seal water, to control the silica scaling in the separated water and to be able to reinject the seal water with the separated water. This does not eliminate the silica scaling in all of the separated water because the amount of separated water is much more than the amount of seal water that comes from the plant.

   

 • 114966.
  Ólafsdóttír, Ásdís
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Trafik och logistik.
  Bus service performance analysis.: Case study: Bus line 1 in Stockholm, Sweden2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Transit reliability is one of the key factors in running a successful transit system from both

  passengers’ and operators’ perspective. To improve the reliability of a transit service a

  performance analysis is necessary. There are several service measures that can be applied to

  evaluate the performance of a transit service, both in relation to service punctuality and

  service regularity. Punctuality can be considered of higher importance on low frequency

  lines and regularity on high frequency lines. Bunching is used to describe how vehicles

  occupying the same bus route tend to bunch up and consequently the reliability decreases.

  For improving reliability several holding control strategies can be applied such as schedulebased

  holding, where early vehicles are held at time points, and headway

  ‐based holding,

  where vehicles are held to retrieve even headways between consecutive vehicles.

  This thesis provides an overview of several different performance measures that can

  be analyzed using

  Automatic Vehicle Location data (AVL) and Automatic Passenger Counters

  data (APC) collected from bus vehicles. As a case study, bus line 1 in Stockholm was

  analyzed. The line is a high frequency, inner city bus line, where schedule based holding is

  the current holding control strategy.

  The performance analysis included an analysis of service regularity, service

  punctuality, dwell times, passenger boarding/alighting and load, and run times. A linear

  regression analysis was applied to evaluate the effects of passenger activity on the dwell

  times.

  The results showed that the overall service performance decreased along the line for

  both directions. Vehicle trajectories revealed increased bunching along the line. The drivers’

  compliance to holding analysis showed that there was room for improvement. Overall, the

  analysis showed that the current holding control strategy does not retrieve headway

  regularity and that the schedule for vehicle run times was too tight and needs revision.

  Furthermore, switching to headway

  ‐based holding was suggested.

 • 114967.
  Ólafsson, Páll
  KTH, Tidigare Institutioner                               , Materialvetenskap.
  Modelling properties of aluminium alloys1997Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • 114968.
  Óskarsdóttir, Arna
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
  Finite Element Analysis of Infant Skull Trauma using CT Images2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Some cases of infant skull fracture fall under the category of forensic study where it is not obvious whether the head trauma happened due to an accident or abuse. To be able to determine the cause of the head trauma with sufficient accuracy, biomechanical analysis using finite element modeling of the infant cranium has been established. By simulating the trauma, one may be able to obtain the fracture propagation of the skull and from it determine if the scenario narrative is plausible. Geometry of skull, sutures, scalp and brain of a 2 month old infant head was obtained using CT images and meshed using voxel hexahedral meshing. Simulation of an impact to the head from a fall of 0.82 m height, to a rigid floor, was carried out in the non-linear finite element program LS-Dyna. Two scenarios were simulated: an impact to the occipitalparietal bones and an impact to the right parietal bone. The fracture propagation was obtained using the Chang-Chang Composite Failure Model as a constitutive model for the skull bones. The amount of material parameters gathered in the present study to predict fracture of the infant skull has not been obtained before, to the best knowledge of author.

  Validation of the models’ ability to show relatively correct fracture propagation was carried out by comparing the obtained fracture pattern from the parietal-occipital impact against published fracture patterns of infant PMHS skulls from a free fall onto a hard surface. The fracture pattern was found to be in good compliance with the published data. The fracture pattern in the parietal bone from the impact was compared against a fracture pattern from a previously constructed model at STH. The patterns of the models show some similarities but improvements to the model and further validations need to be carried out.

 • 114969.
  Óskarsson, Einar
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Redistribution of bending moments in concrete slabs in the SLS2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The finite element method (FEM) is commonly used to design the reinforcement in concrete slabs. In order to simplify the analysis and to be able to utilize the superposition principle for evaluating the effect of load combinations, a linear analysis is generally adopted although concrete slabs normally have a pronounced non-linear response. This type of simplification in the modeling procedure will generally lead to unrealistic concentrations of cross-sectional moments and shear forces. Concrete cracks already at service loads, which leads to redistribution of moments and forces. The moment- and force-peaks, obtained through linear finite element analysis, can be redistributed to achieve a distribution more similar to what is seen in reality. The topic of redistribution is however poorly documented and design codes, such as the Eurocode for concrete structures, do not give descriptions of how to perform this in practice.

  In 2012, guidelines for finite element analysis for the design of reinforced concrete slabs were published in a joint effort between KTH Royal Institute of Technology, Chalmers University of Technology and ELU consulting engineers, which was financially supported by the Swedish Transport Administration. These guidelines aim to include the non-linear response of reinforced concrete into a linear analysis.

  In this thesis, the guidelines mentioned above are followed to obtain reinforcement plans based on crack control, for a fictitious case study bridge by means of a 3D finite element model. New models were then constructed for non-linear analyses, where the reinforcement plans were implemented into the models by means of both shell elements as well as a mixture of shell and solid elements. The results from the non-linear analyses have been compared to the assumptions given in the guidelines.

  The results from the non-linear analyses indicate that the recommendations given in the aforementioned guidelines are indeed reasonable when considering crack width control. The shell models yield crack widths equal to approximately half the design value. The solid models, however, yielded cracks widths that were 15 - 20$\%$ lower than the design value. The results show that many factors attribute to the structural behavior during cracking, most noticeably the fracture energy, a parameter not featured in the Eurocode for concrete structures.

  Some limitations of the models used in this thesis are mentioned as well as areas for further improvement.

 • 114970.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Geometric Control of Thrust Propelled Systems2019Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis was motivated and inspired by the AEROWORKS project, a European research project, whose main goal was to deploy multiple heterogeneous unmanned aerial vehicles in environments where human intervention is restricted.In particular, this thesis focuses on control of aerial vehicles for the purposes of cargo transportation, an application of interest, for example, in inspection and maintenance of aging infrastructures.

  This thesis also focuses on control of multi-agent systems, where agents are required to accomplish some common goal, such as collaborating on transporting a common cargo. In the first part of this thesis, we focus on control of thrust-propelled systems.A thrust-propelled system is similar to a multi-rotor system, where a thrust input is available along some direction, which we can rotate by means of a torque input.In a first step, we develop controllers for the thrust-propelled system, by application of nonlinear control techniques.In a second and final step, we convert a physical system, by means of an appropriate change of coordinates, into the thrust-propelled system form, at which point we are able to leverage the controllers designed in the first step.Among the physical systems considered in this thesis, we highlight slung-load transportation, where a point-mass cargo is tethered to a single aerial vehicle, and slung-bar transportation, where a bar cargo is tethered to two aerial vehicles.Another key idea, exploited throughout this thesis, is that of geometric control, where one attempts to design controllers that are independent of the user choices.For example, when performing an experiment, a user picks a reference frame, and the application of a geometric controller is insensitive to that choice.On the contrary, a non-geometric controller yields different results depending on which frame is chosen.Experiments and simulations illustrate the performance of the proposed control strategies.

  In the second part of this thesis, we focus on global stabilization of mechanical systems, in contrast with the first part, where almost global and/or local stabilization sufficed.However, for non-contractible sets, which are pervasive throughout this thesis, a globally asymptotically stable equilibrium point does not exist under a continuous control law.In particular, we consider a rigid-body pendulum, which we wish to globally stabilize at some desired configuration.To accomplish the latter, we create a graph between several stabilizing continuous control laws, and switch among them so as to provide the desired equilibrium with a global region of attraction, which we validate in simulations.

  In the final part of this thesis, we consider a multi-agent system composed of rotation matrices, and we design controllers that guarantee asymptotic incomplete synchronization.In particular, we develop decentralized torque controllers for the agents, and when the directions to be synchronized are principal axes, we are able to propose torque control laws that do not require torque input in all bodies directions, but rather only in the body directions orthogonal to the respective principal axis.Simulations are then presented which illustrate the performance of the proposed control strategy.

 • 114971.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES).
  Dimarogonas, Dimos V.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES).
  Collaborative Transportation of a Bar by Two Aerial Vehicles with Attitude Inner Loop and Experimental Validation2017Inngår i: 2017 IEEE 56TH ANNUAL CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL (CDC), IEEE , 2017, s. 1815-1820Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We propose a control law for stabilization of a bar tethered to two aerial vehicles, and provide conditions on the control law's gains that guarantee exponential stability of the equilibrium. Given the proposed control law, we analyze the stability of the equilibrium for two cases, specifically, for a bar of known and unknown mass. We provide lower bounds on the attitude gains of the UAVs' attitude inner loop that guarantee exponential stability of the equilibrium. We also include an integral action term in the control law, so as to compensate for battery drainage and model mismatches, and we provide a lower bound on the integral gain that guarantees stability of the equilibrium. We present an experiment that demonstrates the stabilization and that validates the robustness of the proposed control law.

 • 114972.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES).
  Dimarogonas, Dimos V.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES).
  Control Framework for Slung Load Transportation with Two Aerial Vehicles2017Inngår i: 2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control, CDC 2017, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017, s. 4254-4259Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We model a point mass load tethered to two aerial vehicles, and propose a control strategy that guarantees that the load tracks a desired position trajectory. Our framework consists in designing an input and a state transformation which converts the quadrotors-load system into three decoupled subsystems: one concerning the position of the load, with dynamics similar to those of an under-actuated aerial vehicle; one concerning the angle between the cables, with double integrator dynamics; and another concerning the yaw motion of the plane formed by the cables, also with double integrator dynamics. Once the decoupling is done, controllers from the literature can be leveraged, which we take advantage of when controlling the subsystem with dynamics similar to those of an under-actuated aerial vehicle. Simulations are presented which validate the proposed algorithm.

 • 114973.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Dimarogonas, Dimos V.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Lyapunov-based Generic Controller Design for Thrust-Propelled Underactuated Systems2016Inngår i: 2016 EUROPEAN CONTROL CONFERENCE (ECC), IEEE , 2016, s. 594-599Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We present a controller for an underactuated system which is driven by a one dimensional linear acceleration/thrust along a direction vector, by a time-varying gravity, and by the angular acceleration of the direction vector. We propose state and time-dependent control laws for the linear and angular accelerations that guarantee that the position of the system is steered to the origin. The proposed control law depends on (i) a bounded control law for a double integrator system; and (ii) on a Lyapunov function that guarantees asymptotic stability of the origin for the double integrator system when controlled with the previous bounded control law. As such, the control law forms a family of control laws depending on (i) and (ii). The complete state space of the system, under the proposed control laws, has two equilibria, and by proper control design, a trajectory of the system is guaranteed to converge to only one of those. The overall design provides a common framework for controlling different systems, such as quadrotors and slung load transportation systems.

 • 114974.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES).
  Dimarogonas, Dimos V.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES).
  Nonlinear Pose Tracking Controller for Bar Tethered to Two Aerial Vehicles with Bounded Linear and Angular Accelerations2017Inngår i: 2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control, CDC 2017, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017, s. 4260-4265Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We consider a system composed of a bar tethered to two aerial vehicles, and develop a controller for pose tracking of the bar, i.e., a controller for position and attitude tracking. Our first control step is to provide an input and a state transformations which convert the system vector field into one that highlights the cascaded structure of the problem. We then design a controller for the transformed system by exploring that cascaded structure. There are three main contributions: i) we provide bounds on the linear and angular acceleration of the bar that guarantee well-posedness of the controller, and such bounds can be used when selecting the gains and saturations of bounded controllers for both three dimensional and unit vector double integrators; ii) the proposed control law includes a degree of freedom which can be used to regulate the relative position between the aerial vehicles; and iii) the proposed control law for the throttle guarantees that the cascaded structure of the problem is preserved. Simulations are presented which validate the proposed algorithm.

 • 114975.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Dimarogonas, Dimos V.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik. KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Centra, ACCESS Linnaeus Centre. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Centrum för Autonoma System, CAS.
  Stability of load lifting by a quadrotor under attitude control delay2017Inngår i: Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2017, s. 3287-3292Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We propose a control law for stabilization of a quadrotor-load system, and provide conditions on the control law's gains that guarantee exponential stability of the equilibrium. The system is composed of a load and an unmanned aerial vehicle (UAV) attached to each other by a cable of fixed length, which behaves as a rigid link under tensile forces; and the control input is composed of a three dimensional force requested to the UAV, which the UAV provides with or without delay. Given the proposed control law, we analyze the stability of the equilibrium in two separate parts. In the first, the system is modeled assuming that the UAV provides the requested control input without delay, and we verify that the equilibrium is exponentially stable. In the second part, the UAV is modeled as possessing an attitude inner loop, and we provide a lower bound on the attitude gain for which exponential stability of the equilibrium is preserved. An integral action term is also included in the control law, which compensates for battery drainage or model mismatches, such as an unknown load mass. We present experiments for different scenarios that demonstrate and validate the robustness of the proposed control law.

 • 114976.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Dimarogonas, Dino V.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Family of controllers for attitude synchronization in S22016Inngår i: Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control, IEEE conference proceedings, 2016, s. 6761-6766Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper we study a family of controllers that guarantees attitude synchronization for a network of elements in the unit sphere domain, i.e., S2. We propose distributed continuous controllers for elements whose dynamics are controllable (i.e., control with torque as command), and which can be implemented by each individual agent without the need of a common global orientation frame among the network, i.e., it requires only local information that can be measured by each individual agent from its own orientation frame. The controllers are specified according to arbitrary distance functions in S2, and we provide conditions on those distance functions that guarantee that i) a synchronized network of agents is locally asymptotically stable for an arbitrary connected network topology; ii) a synchronized network can be achieved for almost all initial conditions in a tree graph network. We also study the equilibria configurations that come with specific types of network graphs. The proposed strategies can be used in attitude synchronization of swarms of fully actuated rigid bodies, such as satellites.

 • 114977.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Herzog, M.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Dimarogonas, Dimos
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Slung load transportation with a single aerial vehicle and disturbance removal2016Inngår i: 24th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2016, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016, s. 671-676Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We present a trajectory tracking controller for a quadrotor-load system, composed of a single load and a single unmanned aerial vehicle connected by a cable or rope. The load is modeled as a point mass while the aerial vehicle is assumed to be fully actuated, with thrust and attitude of the quadrotor as inputs to the system quadrotor-load. We assume there is a constant input disturbance at the thrust input, and a disturbance estimator is presented that guarantees that asymptotic tracking is guaranteed in the presence of such a disturbance. The load and the aerial vehicle are connected by a cable of fixed length that behaves as a rigid link under tensile forces, and as a non-rigid link when under compressive forces. The proposed controller guarantees that the cable is always under tensile forces, provided that the position trajectory to be tracked satisfies some mild conditions. The system quadrotor-load can be transformed into a form that resembles that of systems describing underactuated aerial vehicles, and for which a variety of control strategies have been proposed. In particular, we propose a controller based on a backstepping procedure in conjunction with a bounded double integrator controller. We present simulations validating the proposed control algorithm, and some preliminary experimental results are also presented.

 • 114978.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Roque, Pedro
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Dimarogonas, Dimos V.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Asymmetric Collaborative Bar Stabilization Tethered to Two Heterogeneous Aerial Vehicles2018Inngår i: 2018 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA), IEEE Computer Society, 2018, s. 5247-5253Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We consider a system composed of a bar tethered to two unmanned aerial vehicles (UAVs), where the cables behave as rigid links under tensile forces, and with the control objective of stabilizing the bar's pose around a desired pose. Each UAV is equipped with a PID control law, and we verify that the bar's motion is decomposable into three decoupled motions, namely a longitudinal, a lateral and a vertical. We then provide relations between the UAVs' gains, which, if satisfied, allows us to decompose each of those motions into two cascaded motions; the latter relations between the UAVs' gains are found so as to counteract the system asymmetries, such as the different cable lengths and the different UAVs' weights. Finally, we provide conditions, based on the system's physical parameters, that describe good and bad types of asymmetries. We present experiments that demonstrate the stabilization of the bar's pose.

 • 114979.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  V. Dimarogonas, Dimos
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Technical Report:: Attitude Synchronization in S2Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this paper we study a family of controllers that guarantees attitude synchronization for a network of elements in the unit sphere domain, i.e. S<sup>2</sup>. We propose distributed continuous controllers for elements whose dynamics are controllable (i.e. control with torque as command), and which can be implemented by each individual agent without the need of a common global orientation frame among the network, i.e. it requires only local information that can be measured by each individual agent from its own orientation frame. The controllers are specified according to arbitrary distance functions in S<sup>2</sup>, and we provide conditions on those distance functions that guarantee that i) a synchronized network of agents is locally asymptotically stable for an arbitrary network topology; ii) a synchronized network can be achieved for almost all initial conditions in a tree graph network. We also study the equilibria configurations that come with specific types of network graphs. The proposed strategies can be used in attitude synchronization of swarms of fully actuated rigid bodies, such as satellites.

 • 114980.
  Ótão Pereira, Pedro Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Zanella, Riccardo
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Dimarogonas, Dimos V.
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
  Decoupled Design of Controllers for Aerial Manipulation with Quadrotors2016Inngår i: 2016 IEEE/RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS (IROS 2016), 2016, s. 4849-4855Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, we model an aerial vehicle, specifically a quadrotor, and a load attached to each other by a rigid link. We assume a torque input at the joint between the aerial vehicle and the rigid link is available. After modeling, we decouple the system dynamics in two separate subsystems, one concerning the position of the center of mass, which we control independently from the chosen torque input; and a second subsystem, concerning the attitude of the rigid link, which we control by appropriately designing a torque control law. Differential flatness is used to show that controlling these two separate systems is equivalent to controlling the complete system. We design control laws for the quadrotor thrust, the quadrotor angular velocity and the torque input, and provide convergence proofs that guarantee that the quadrotor follows asymptotically a desired position trajectory while the manipulator follows a desired orientation. Simulation and experimental works are presented which validate the proposed algorithms.

 • 114981.
  Öberg, Christian
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap. 8912104273.
  Thermal Cycling, Creep- and Tensile Testing of Cast Exhaust Materials at Elevated Temperatures2018Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  An exhaust manifold of a truck engine is subjected to tough conditions. As the truck is started, operated and shut down, it becomes subjected to thermal cycling up to around 800°C. At such high temperatures, corrosion, fatigue and creep are active degradation mechanisms. As can be imagined, the interplay between the three complicates materials selection. It is desired to have a versatile grade of high durability which is not too expensive. At the moment, a ferritic, ductile cast iron designated SiMo51 is used for the application. However, due to the rough conditions, it is considered to be on the verge of its operational limit. As a consequence, there is an ongoing search for candidate materials. In this study, the ductile cast irons SiMo51, SiMo1000, D5S and the cast steel HK30 have been included.

  In the past, there have been several studies describing corrosion and fatigue of the cast materials used for exhaust manifolds. However, on the subject of creep of cast materials, little is known. The present study aims to reveal creep tendencies of cast materials and to do it in several ways. More precisely, three creep-testing methods were employed: the conventional constant-load creep-test, the “Sequential tensile test (STT)” and “Stress relaxations with thermal cycling (SRTC)”. The first one is the traditional one. It is tedious, usually lasting months or years. The second one is a tensile test in which the strain rate is changed in sequences as specimen deformation proceeds. Here, the idea is that a slow tensile test is not different from a conventional creep test. In the third one, stress relaxations are provoked as a specimen is thermally cycled in a locked state. Since stress relaxations are a consequence of creep deformation, the relaxation data gathered from isothermal holds can be directly compared to results from the isothermal constant-load creep-test and STT. When thermally cycled in a locked state, the materials display a loop character in σ, ε and T which provides extensive information about the mechanical properties over the selected temperature interval.

  In a logarithmic Norton plot, the creep strain rate is plotted as a function of stress. By plotting STT-data in such Norton plots, it was shown that the creep behaviour of the included materials is well represented by Norton’s law. Furthermore, it was found that the creep strain rates and stress relaxations, measured during isothermal holds in SRTC, in several cases show perfect coincidence with tensile test data obtained through STT. At 700°C, data from all three tests were inserted in the same Norton plot. At higher stress levels, the SRTC-curve follows the STT-curve and at lower stresses, when the creep regime is entered, it bends down and unites with data obtained by the constant-load creep tests. Additionally, it was seen that a relatively high degree of pre-deformation can give a critical stress below which creep deformation stops completely.

 • 114982.
  Öberg, Christian
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Rablbauer, Ralf
  Volkswagen AG, Wolfsburg, Germany..
  Zhu, Baohua
  Scania, Helsingborg, Sweden..
  Jonsson, Stefan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Monotonic and Cyclic Creep of Cast Materials for Exhaust Manifolds2019Inngår i: SAE International Journal of Materials & Manufacturing, ISSN 1946-3979, E-ISSN 1946-3987, Vol. 12, nr 2, s. 149-162Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Cast materials are creep tested between 600 and 900 degrees C using three methods: (i) tensile testing at different strain rates, (ii) stress relaxation during thermal cycling and (iii) traditional creep tests at constant load. Comparisons are made between fast and slow methods and between monotonic and cyclic deformation modes. The tested materials, SiMo51, SiMo1000, Ni-resist D5S and HK30, are used for exhaust manifolds in heavy-duty diesel engines. The fast and cheap methods, (i) and (ii), were used on all materials, while the tedious and costly method, (iii), was used on SiMo51 only. The creep rates from monotonic tensile tests and stress relaxations during thermal cycling agree well. There is no difference between monotonic and cyclic creep rates, and cyclic rates are practically unchanged with the number of thermal cycles. No or small differences in creep rates are observed when comparing tension and compression, although three of the materials include large graphite nodules. At 700 degrees C, a Norton plot for SiMo51 shows coinciding results for tensile test and compressive stress relaxations, whereas the minimum creep rates from constant load tests fall one order of magnitude lower, but with the same slope. For all materials, the Norton creep parameters are evaluated with accurate reproduction of the experimental data. For HK30, two sets of parameters are needed because of deformation hardening.

 • 114983.
  Öberg, Christian
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Tjernberg, Anders
  Scania CV.
  Rablbauer, Ralf
  Volkswagen.
  Jonsson, Stefan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Monotonic and Cyclic Creep of Exhaust Manifold Materials and their effects on Predicted Thermo-mechanical Fatigue LifeManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Creep properties of SiMo51, SiMo1000, Ni-resist D5S and HK30, materials used for exhaust manifolds in heavy-duty diesel-engines, are examined by three methods; sequential tensile tests at high temperature, varying the strain rate; relaxation of stresses and strains during isothermal holds of thermal cycling with fixed grips; and traditional creep testing. The results for tensile tests and relaxations coincide while the creep tests show values, one order of magnitude lower.

  The creep can be modelled by Norton’s law and the cyclic influence, including strain reversals, is low. Simulations with/without taking creep into account show that predicted fatigue life for an exhaust manifold, subjected to engine tests with cycling between hot and cold gases, generally increase, with a few exceptions in some points, and that critical spots of low fatigue life are removed because of reduced mean stresses.

 • 114984.
  Öberg, Christian
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Zhu, B. H.
  Jonsson, Stefan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Plastic deformation and creep of two ductile cast irons, simo51 and simo1000, during thermal cycling with large strains2018Inngår i: 11th International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron, SPCI-XI 2017, Trans Tech Publications, 2018, Vol. 925, s. 361-368Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Cyclic deformations of two ferritic, ductile cast irons, SiMo51 and SiMo1000, were studied in air and Ar using a new method, SRTC (stress relaxation with thermal cycling). Locked specimens were thermally cycled up to 800 °C with isothermal holds, varying temperature interval, heating/cooling rates and hold times. A description of the mechanical response to thermal cycling of a locked specimen is given.

 • 114985.
  Öberg, Christian
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap. 8912104273.
  Zhu, Baohua
  Scania CV.
  Jonsson, Stefan
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.
  Plastic deformation and creep of two ductile cast irons, SiMo51 and SiMo1000, during thermal cycling with large strainsInngår i: Materials Science Forum, ISSN 0255-5476, E-ISSN 1662-9752Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Cyclic deformations of two ferritic, ductile cast irons, SiMo51 and SiMo1000, were studied in air and Ar using a new method, SRTC (stress relaxation with thermal cycling). Locked specimens were thermally cycled up to 800 °C with isothermal holds, varying temperature interval, heating/cooling rates and hold times. A description of the mechanical response to thermal cycling of a locked specimen is given.

 • 114986.
  Öberg, Emma
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE).
  Investigation of mineral oils as a compatibilizer between metallocene polyolefins and rosin resins in hot melt adhesives2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Limning är en gammal fogningsteknik som har många olika användningsområden. Marknaden för limmer växer, smältlim förväntas ha stor tillväxt även med hårdare miljölagstiftning då appliceringen av limmet sker utan lösningsmedel.

  För att ta fram och tillverka lim används idag polymerer i stor utsträckning. Metallocen polyolefin (mPO) är en typ av polymer som används i limmer på grund av dess utmärkta prestanda som uppnås genom en smal molekylviktsdistribution (MWD). Detta gör det lätt att tillverka limmer med önskade egenskaper. Den här typen av polymerer tenderar dock att vara opolära vilket gör att de är inkompatibla med tallhartser, som ger klibbighet till limmet, eftersom tallhartserna har en högre poläritet.

  Mineraloljor används i limmer som mjukgörare, men används också i vissa fall för att öka kompabiliteten i olika typer av limmer. Därför har det undersökts om de kan användas i limmer med mPO och tallharts för att öka kompabiliteten.

  ”Cloud point”-tester och reologistudier har utförts för att undersöka om kompabiliteten påverkades av tillsatt mineral olja. Peel tester har också utförts för att mäta limegenskaperna för formuleringarna av smältlim.

  Resultaten visar att även om formuleringarna av smältlim har relativt låg peel styrka, så ökade kompabiliteten signifikant mellan mPO och tallhartser vid användning av mineraloljor.

 • 114987.
  Öberg, Fredrik
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Musikakustik.
  Askenfelt, Anders
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Musikakustik.
  Acoustical and perceptual influence of duplex stringing in grand pianos2012Inngår i: Journal of the Acoustical Society of America, ISSN 0001-4966, E-ISSN 1520-8524, Vol. 131, nr 1, s. 856-871Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates the acoustical and perceptual influence of the string parts outside the speaking length in grand pianos (front and rear duplex strings). Acoustical measurements on a grand piano in concert condition were conducted, measuring the fundamental frequencies of all main and duplex strings in the four octaves D4-C8. Considerable deviations from the nominal harmonic relations between the rear duplex and main string frequencies, as described by the manufacturer in a patent, were observed. Generally the rear duplex strings were tuned higher than the nominal harmonic relations with average and median deviations approaching _50 cent. Single keys reached +190 and -100 cent. The spread in deviation from harmonic relations within trichords was also substantial with average and median values around 25 cent, occasionally reaching 60 cent. Contributions from both front and rear duplex strings were observed in the bridge motion and sound. The audibility of the duplex strings was studied in an ABX listening test. Complete dampening of the front duplex was clearly perceptible both for an experiment group consisting of musicians and a control group with naive subjects. The contribution from the rear duplex could also be perceived, but less pronounced.

 • 114988.
  Öberg, Gustav
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Erfarenhetsåterföring: En väg till bättre anbud2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har gjorts i samarbete med JM Entreprenad som är ett helägt dotterbolag till JM AB. JM AB är ett av Sveriges största byggföretag. Arbetet har gått ut på att hjälpa JM Entreprenad Region Hus med att undersöka hur erfarenhetsåterföringen mellan Kalkylavdelningen och produktion ser ut samt att komma med förslag till förbättringar.

  Erfarenhetsåterföring handlar om att samla in och återanvända de erfarenheter och kunskaper som kommer från olika delar av organisationen för att sedan ha dessa som utgångspunkt för förbättringar av det framtida arbetet.

  Det finns i nuläget inga fastslagna rutiner för hur denna erfarenhetsåterföring skall genomföras vilket är en stor brist i organisationen. För att förändra detta bör företaget sträva efter att bli en lärande organisation och skapa tydliga rutiner för hur detta arbete skall läggas upp.

 • 114989.
  Öberg Hed, Kim
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Fiber- och polymerteknik, Ytbehandlingsteknik.
  Advanced polymeric scaffolds for functional materials in biomedical applications2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Advancements in the biomedical field are driven by the design of novel materials with controlled physical and bio-interactive properties. To develop such materials, researchers rely on the use of highly efficient reactions for the assembly of advanced polymeric scaffolds that meet the demands of a functional biomaterial. In this thesis two main strategies for such materials have been explored; these include the use of off-stoichiometric thiol-ene networks and dendritic polymer scaffolds. In the first case, the highly efficient UV-induced thiol-ene coupling (TEC) reaction was used to create crosslinked polymeric networks with a predetermined and tunable excess of thiol or ene functionality. These materials rely on the use of readily available commercial monomers. By adopting standard molding techniques and simple TEC surface modifications, patterned surfaces with tunable hydrophobicity could be obtained. Moreover, these materials are shown to have great potential for rapid prototyping of microfluidic devices. In the second case, dendritic polymer scaffolds were evaluated for their ability to increase surface interactions and produce functional 3D networks. More specifically, a self-assembled dendritic monolayer approach was explored for producing highly functional dendronized surfaces with specific interactions towards pathogenic E. coli bacteria. Furthermore, a library of heterofunctional dendritic scaffolds, with a controllable and exact number of dual-purpose azide and ene functional groups, has been synthesized. These scaffolds were explored for the production of cell interactive hydrogels and primers for bone adhesive implants. Dendritic hydrogels decorated with a selection of bio-relevant moieties and with Young’s moduli in the same range as several body tissues could be produced by facile UV-induced TEC crosslinking. These gels showed low cytotoxic response and relatively rapid rates of degradation when cultured with normal human dermal fibroblast cells. When used as primers for bone adhesive patches, heterofunctional dendrimers with high azide-group content led to a significant increase in the adhesion between a UV-cured hydrophobic matrix and the wet bone surface (compared to patches without primers).

 • 114990.
  Öberg, Helena
  et al.
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Kemi, Tillämpad fysikalisk kemi.
  Brinck, Tore
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Kemi, Tillämpad fysikalisk kemi.
  Fragment molecular orbital study of the cAMP-dependent protein kinase catalyzed phosphoryl transfer: a comparison with the differential transition state stabilization method2016Inngår i: Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, ISSN 1463-9076, E-ISSN 1463-9084, Vol. 18, nr 22, s. 15153-15161Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The importance of key residues to the activity of the cAMP-dependent protein kinase catalyzed phosphoryl transfer and to the stabilization of the transition state of the reaction has been investigated by means of the fragment molecular orbital (FMO) method. To evaluate the accuracy of the method and its capability of fragmenting covalent bonds, we have compared stabilization energies due to the interactions between individual residues and the reaction center to results obtained with the differential transition state stabilization method (Szarek, et al., J. Phys. Chem. B, 2008, 112, 11819-11826) and observe, despite a size difference in the fragment describing the reaction center, near-quantitative agreement. We have also computed deletion energies to investigate the effect of virtual deletion of key residues on the activation energy. These results are consistent with the stabilization energies and yield additional information as they clearly capture the effect of secondary interactions, i. e. interactions in the second coordination layer of the reaction center. We find that using FMO to calculate deletion energies is a powerful and time efficient approach to analyze the importance of key residues to the activity of an enzyme catalyzed reaction.

 • 114991. Öberg, J.
  et al.
  Ellervee, P.
  Mokhtari, M.
  Jantsch, A.
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Elektroniksystem.
  Design of a 1 GIPS Peak Performance Processor using GaAs Technology1994Inngår i: Proceedings of the IEEE NORCHIP Conference, 1994Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 114992. Öberg, J.
  et al.
  Isoaho, J.
  Ellervee, P.
  Jantsch, A.
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Elektroniksystem.
  Hemani, A.
  BABBAGE - A Rule based Tool for Synthesis of Hardware Systems1994Inngår i: Proceedings of the IEEE NORCHIP Conference, 1994Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 114993.
  ÖBERG, JENNY
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  STENLÖF, ELIN
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell Management.
  What role to play in strategy implementation?: Constructive interplay between middle and frontline managers2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this research was to study the interplay between middle managers (MMs) and front-line managers (FLMs) in strategy implementation (SI). To successfully manage and run a complex technology corporation a well-performed strategy is essential. By comparing MMs’ and FLMs’ different views and responsibilities in the SI process, both theoretical and empirical. Methodology: Theoretical material regarding leadership, middle and front-line manager roles and responsibilities, as well the strategy implementation process, obstacles and success factors are compared in the study. Supplemented by a general pilot study and primary interviews covering their view of the SI-process, obstacles and leverages, leadership, and their roles description. In total, ten pilot interviews and 12 primary interviews have been conducted, with MMs and FLMs, equally represented. Findings: In large, the main findings regarding the creation of a dynamic interplay between MMs and FLMs were three identified key attributes. Firstly, success in the SI process and constructive dynamic require a clear distribution of tasks and responsibilities between MMs and FLMs or the key responsibilities in the process. Secondly, select key people for the SI process, picked from different levels in the organization with different viewpoint and expertise. Making sure that there are total transparency and knowledge sharing between all key members and organizational levels. This will enable a greater involvement and commitment in the SI-process. Finally, to create a successful SI-process and a dynamic interplay between MMs and FLMs, strategic work must be rewarded equally compared to operational excellence and product-development efforts.

 • 114994.
  ÖBERG, JOAKIM
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje).
  GHAZI, SAREM
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje).
  Värdeflödesanalys av en produktionsverkstad2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 114995.
  Öberg, Johan
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Wiege, Erik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Moisture risks with CLT-panels subjected to outdoor climate during construction: focus on mould and wetting processes2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  When going through relevant research, moisture safety guidelines and talking to builders, moisture experts and architects it is clear - and not surprising - that water and wood make no easy combination. The experiences from building with cross laminated timber (CLT) differ from building sites and there are good and bad examples building without weather protection.

  In this study the moisture influence on CLT is analyzed. CLT is a type of massive wood with glued lamellas, increasing usage worldwide as structural elements in buildings. The bulk of the work is performed in the hygrothermal calculation tool WUFI(™). Focus is on the wetting process and the evaluation of mould risk from rain loads during production in Nordic climates. Subsequent drying after built into walls and floors is also evaluated.

  A vast literature survey is performed in order to compare and select material data for modelling CLT. Following the simulation work, moisture content, mould growth and volumetric distortion are judged both with and without weather protection. Results are also compared to measurement data from field tests.

  It is found that short building times are crucial, some weather protection is required all year around and early planning and constructing for moisture safety are crucial. The benefits of prefabrication and short building times using CLT should be exploited. If there is a risk of rainfall exceeding 10-20 mm, arrangements to divert rain loads should be undertaken. If the expected rain loads are above 40 mm or if the building time exceeds 2 weeks, a roof cover will be required. At air humidities averaging 80% and yearly rain exceeding 1200 mm, a complete building cover is recommended. A controlled environment may be expensive, but it speeds up production and shortens drying time.

 • 114996.
  Öberg, John
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Ståhlfors, Andreas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Materialegenskaper och dimensioneringsmetodik för vattenledningar: En sammanställning av de material som förekommer i Norrvattens ledningsnät samt dimensioneringsverktyg för plastledningar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts med anledning av att Norrvatten har önskemål om att få en rapport om de material som används i deras vattenledningsnät med fokus på typiska skador kopplade till ett specifikt material eller tillverkningsmetod. Det har framkommit indikationer om att kunskapen om rörmaterial och dess egenskaper med tiden har försämrats då den äldre generationens projektörer efterlämnat en kunskapslucka efter sig.

  Syftet med rapporten är att ge en god överblick av materialen i Norrvattens ledningsnät. Det krävs kunskap om materialen för att analysera sambandet mellan läckningsstatistik och materialets egenskaper.

  Informationshalten varierar mellan de olika materialen. Detta beror framförallt på materialets uppbyggnad och svårighetshalten att redovisa en klar och rättvis bild över dem. Materialen och dess information är uppdelade i kapitel för att underlätta för läsaren att på ett enkelt sätt förstå sammanhangen.

  Ett annat viktigt kapitel i denna rapport är beskrivningen över de anläggningsmetoder som valdes att tas med, dels markförlagda ledningar men också två schaktfria metoder vilka är infodring och rörspräckning. I verkligheten finns det många fler utbytesalternativ än dem som tas upp i rapporten, men många metoder är snarlika och dem som redovisas tillhör de vanligaste arbetssätten. Detta kapitel är direkt knutet till dimensioneringsverktyget för utbytesmetoderna med avseende på hållfasthet från jordtryck samt trafiklaster, men också dragspänningar som uppstår i framförallt de schaktfria metoderna. Dimensioneringsverktyget består av ett Excel-dokument där användaren med grundläggande parametrar fyller i dokumentet för att sedan få resultat huruvida den nylagda ledningen klarar de påfrestningar som den utsätts för.

  Baserat på ledningsanvändning mellan olika material och jämföra mot dess skadestatistik vill vi ge en god slutsats om vilket material som vi anser, generellt sett, är lämpligast att använda sig utav.

   

 • 114997.
  Öberg, Johnny
  KTH, Tidigare Institutioner, Elektroniksystemkonstruktion.
  An Adaptable Environment for Improved High-Level Synthesis1996Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 114998.
  Öberg, Johnny
  KTH, Tidigare Institutioner, Mikroelektronik och informationsteknik, IMIT.
  Clocking Strategies for Networks-on-Chip2003Inngår i: Networks-on-Chip / [ed] Axel Jantsch, Kluwer Academic Publishers, 2003, s. 153-172Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 114999.
  Öberg, Johnny
  KTH, Tidigare Institutioner                               , Elektroniksystemkonstruktion.
  ProGram: a grammar-based method for specification and hardware synthesis of communication protocols1999Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • 115000.
  Öberg, Johnny
  KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Elektronik.
  Synthesis of VLIW accelerators from formal descriptions in a real-time multi-core environment2017Inngår i: 14th FPGAworld Conference, FPGAworld 2017 - Academic Proceedings 2017, Association for Computing Machinery (ACM), 2017, s. 23-29Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Designing, programming and design space exploration of predictable Real-Time systems on Heterogeneous Multi-Core platforms is a very complex task. The increasing validation costs and time-to-market pressure creates a desire to build systems that are correct by construction. Formal description based on Model of Computations (MoCs) is a convenient way to create high-level models of such systems. The MoCs provide abstraction and high level modeling through a clear set of rules based on mathematics, which can be used as input for system synthesis. A formal synthesis flow would then ensure that the resulting real-time system is both predictable and correct by construction, provided that all transformations used in the flow can be verified/trusted. In this paper we show how a Real-Time computation node in an MPSoC system, described using the Synchronous MoC, can be transformed into a VLIW accelerator. The created accelerator is incorporated as a computation node in a heterogeneous multi-core system implemented on an FPGA.

2297229822992300230123022303 114951 - 115000 of 115622
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf