Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 842
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Fidler, Jan
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Wennersten, Ronald
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Study of Three Seveso II Reports in Sweden: Are the Results Presented in the Reports Good Enough?2007Inngår i: Proceedings of the 17th Nordic Research Conference on Safety.: June 13-15, 2007, Tampere, Finland., 2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  presentation done in safety reports is to reveal risks using reliable methods and to gather informationfor rational decision making including physical planning and risk management.There are several difficulties connected to current use of risk assessment methods. One of thedifficulties is uncertainties in the probabilities estimation calculated in quantitative risk assessmentmethods. Other difficulties include unclear guidelines for the worst possible event and consequences ofan accident.Whenever a risk assessment is performed, there will be doubts about the objectivity of the results. Evenif mathematical models are building the basis for calculation, e.g. of risk frequency or scenarios used todescribe the possible consequences of an accident happening, elements of uncertainty could beidentified. These uncertainties could be used to manipulate the outcome of the assessment dependingon e.g. personal or political interests. In order to minimize the possibilities for influencing the results, astandard of how to perform a risk assessment has been established and it should be built on morequalitative and transparent principles.Another important demand on risk assessment and management today is that its results should becommunicated to different stakeholders. The communication aspect is stressed because of recognizedimportance of public participation during decision making processes.

 • 202.
  Fidler, Jan
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Wennersten, Ronald
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  What Is a Worst Case Scenario for a Potential Accident and How Can It Be Used in Physical Planning?2007Inngår i: Proceedings of the 12th International Symposium Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries., 2007, s. 164-165Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 203.
  Fidler, Jan
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Wennersten, Ronald
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Brandt, Nils
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Larsson, Å
  COASTMAN: Coastal Zone Management in the Baltic Sea Region.2007Inngår i: Proceedings of the 5th Study Conference on BALTEX: June 4 - 8, 2007, Kuressaare, Saaremaa, Estonia. International BALTEX Secretariat., 2007, s. 81-82Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 204. Flaga, A.
  et al.
  Stypka, T.
  Gröndahl, Fredrik
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Polish-Swedish Environmental Management Course: An Integrated Tool for Teaching Sustainable Development2005Inngår i: Commiting Universities to Sustainable Development, Graz, Austria: RNS TU Graz , 2005, s. 379-384Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 205.
  Forsberg, Anna
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Energieffektivisering av SJ:s eldrivna tåg2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Järnvägsindustrin har under många år varit ett verksamhetsområde där utvecklingen mer ellermindre stått still. I dag har progressen dock åter börjat röra på sig. Tågoperatörer runt om ivärlden satsar på snabbare fordon i syfte att vinna marknadsandelar från såväl flyg- somvägtransporter. I kampen om kunden vill man dock fortfarande inom järnvägsbranschenbibehålla den miljövänliga position, i förhållande till andra färdmedel, som tågtransport i allatider haft. Tillsammans med utvecklingen av nyare snabbare fordon finns det därför, i dagsläget, ett stort intresse för energieffektivisering/resursbesparing.

  SJ AB har under många år bedrivit projekt för att minska tågens förbrukning av elektricitet.Då företaget, under gången tid, varit föremål för åtskilliga omorganisationer hareffektiviseringsarbetet inte alltid kunnat bedrivas så resultatrikt som ambitionen eftersträvat.Avsikten med detta examensarbete är att sammanställa genomförda samt påtänkta aktiviteter inom området för SJs energieffektivisering. Vad har gjorts, vad kan man göra?Arbetet ska resultera i en matris med uppgifter om såväl investeringskostnad och besparingspotential, som åtgärdens amorteringstid. Projektet begränsar sig till att behandlaSJs kostnader och besparingsmöjligheter när det gäller energiförbrukningen förknippad medel-genererad tågdrift, samt stationär fordonsuppvärmning. Undersökningen har bedrivits, delsgenom djupdykningar i SJs gamla projektpärmar men även genom informations- ochfaktainsamlingar på internet, intervjuer samt litteraturstudier. Många intressanta aktiviteter/åtgärder har på detta sätt uppdagats, bland annat det faktum att det finns stora besparingspotentialer inom området för regionaltrafik.

  Regionaltrafik kännetecknas av relativt täta stopp. Denna faktor, tillsammans med de stigande framdrivningshastigheter som utvecklingen för med sig, resulterar i stora sparmöjligheterinom området för, bland annat, Eco-drivning (energisnål körning). Undersökningar, somgjorts på KTH, har visat att körning mellan två stationer på kortast möjliga tid, är ekvivalentmed hög energiförbrukning. Analyser visar även att ett bränslesnålare körsätt kan bedrivas tillvinsten av stora mängder energi med endast minimala förluster i tid. För åstadkommandet avhög kvalité inom området Eco-drivning finns det verktyg som kan tillämpas i syfte att underlätta utövandet. I förhållande till de besparingar som kan uppnås har det visat sig attinvesteringen i redskap för energisnål körning är förhållandevis liten.Eco-driving visar på stor behållning inom såväl regionaltrafik som fjärrverksamhet.

  SJ AB har under början av 2000-talet gjort stora satsningar inom området för regionaltrafik.Dessa satsningar syftar främst till införskaffandet av nya, moderna fordon med avseende att öka attraktiviteten samt sänka energiförbrukningen etc. De vagnar som representeras av dettanyförvärv är bland annat Regina- samt Öresundstågen, vilka har bidragit till enenergibesparing ekvivalent med 30 %, jämfört med äldre motsvarigheter. Orsaken till denna besparing ligger bland annat i energieffektiviseringsåtgärder representerade av bättreaerodynamisk utformning, minskad tågvikt per plats, ökat utrymmesutnyttjande samttillgången till återmatande bromssystem. Sistnämnda åtgärd är, inom regionaltrafiken, enbesparingsmetod med ansenliga outnyttjade potentialer där möjligheterna för utökade vinster visat sig vara stora.

  Ytterligare åtgärder som uppvisat betydande besparingar/år är användandet av automatisk apparatur vid omkopplandet från driftläge till bangårdsläge, dvs. när tågen parkeras ochstationär tågvärme ansluts. Inom detta område finns det en utrustning under benämningen ”Programmable Logistic Control” (PLC) där tekniska utredningar demonstrerat såväl högdriftsäkerhet som ett väl fungerande beteende i personvagnsmiljö. Investering i PLC utrustning beräknas även medföra kort återbetalningstid.

  SJ AB planerar att under år 2004 implementera en nystart av det energieffektiviseringsarbete som så många gånger runnit ut i sanden. En sammanställning av kunskap och fakta, interntsåväl som externt, är första steget i ett sådant genomförande. Detta ligger till grund förutförandet av det examensarbete som presenteras här.

 • 206.
  Francis Otieno, Ong’ondo
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi (flyttat 20130630).
  RESOURCE FLOW ACCOUNTING IN THEMUNICIPAL-WASTE SECTOR OF NAIROBI, KENYA: Modelling of Household and Business Waste in the Context ofEnvironmental Systems Analysis2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is about environmental systems analysis in municipal waste management. It findsits point of departure in material flow analysis and substance flow analysis, both instrumentsfor analysing regional metabolisms.

  Nairobi, the capital city of Kenya forms the case study. An examination of the wastemanagement in Nairobi reveals that there is lack of systems analysis as a concept andmethodology in waste management issues in the city. There is also lack of policies andlegislation on waste management in the city. Two indicators of systems analysis are materialfluxes accounting in the waste management system and communication amongst thestakeholders within that system A systems analysis approach can assist in informed policymaking on waste management. Specifically, it provides for a comprehensive yet simplifiedpicture of activities within the system including the information on materials and substancesand their potential environmental impacts. Such an approach can also serve as a basis for anearly warning system, examination of trends, and follow-ups to environmental standards andpolicies.

  To illustrate the concept and methodology of a systems analysis, a conceptual model of themass flows within Nairobi is established and is utilised in the waste management modelORWARE (developed in Sweden) to simulate substance flows for the elements carbon,nitrogen, sulphur and phosphorous within the study area. Taking the form of a municipalmaterials accounting process, the illustration serves as an example of how systems thinkingcan be established in Nairobi’s waste management and attendant benefits of such a system. Itis argued that the use of the traditional and centrally formulated waste management masterplans in Nairobi have been excluding other stakeholders from taking part in decision makingin waste management.

  The assessment of ORWARE as an environmental accounting tool in waste managementshows that the model can be utilised in this fashion. However, further research is needed tovalidate this. Nevertheless, there is no conclusive evidence to assess the applicability ofORWARE in a developing country’s waste system.

  The adoption of systems analysis approach in Nairobi’s waste management sector isrecommended. Such an approach could be implemented using rudimentary bookkeeping ofphysical flows within the city’s waste stream.

 • 207.
  Fridlund, Gustav
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Utan tvivel är en inte klok: En studie om personliga skavningar som resurs för praktisk klokhet inom svensk kommunal planering2017Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  How can you as a planner tackle messy realities without losing sight of possible problematic outcomes of what you put in practice? This study explores the value of everyday frictions as a resource for phronetic planning, i.e. the ability to make situated ethical judements of what is ’better’ or ’worse’ in a particular setting. The intent is to offer a situated gaze of frictions from the perspective of a civil servant of the well organised and innovative municipality of Botkyrka in the metropolitan area of Stockholm, Sweden. From this outset, an autoethnographical methodology from a poststructural approach, is used to explore the frictions that the author has experienced as a practicing planner. The study shows that frictions can be used as 'weak signals' to identify possible tricky consequences of the creation and the staging of planning 'simplifications'. Based on this insight a 'seismological' approach to planning is proposed. The argument is that planning practice should on the one hand utilize frictions when they arise and, on the other hand, actively challenge existing 'simplifications'. To achieve this, practical tools are offered to 'evoke', 'narrate' and 'diffract' on frictions and 'trickster-objects' within the constraints of the planner’s role as a municipal civil servant. 

 • 208.
  Fridlund, Lena
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Miljöutredning av Scandiaconsult och verksamheten i fastigheten Kapellgränd 71999Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ”Miljöutredning av Scandiaconsult och verksamheten på Kapellgränd 7” heter denna rapport som skrivitsav Lena Fridlund som ett examensarbete på Väg och Vattens civilingenjörsutbildning på KTH iStockholm.Intervjuer med personal, kunder och andra intressenter har genomförts för att i rapportens första del få ettrelevant underlag för att ta fram miljömål, miljöpolicy och förslag till rutiner för Scandiaconsult iStockholm.Slutsatsen av den har delen av arbetet är att för Scandiaconsult är en av de viktigaste miljöaspekternaprojekteringen och de effekter som den medför. Därav den andra delen av rapporten där riktlinjer förprojekteringen finns diskuterade. I denna del ingår även riktlinjer för avfallshantering, med motiveringenatt det är en aspekt som engagerar många och som är relativt lätt att åtgärda på kort tid. Miljöplaner börupprättas för alla de områden där en förändring, eller en kontroll av verksamheten, är lämplig.Den sista av de tre delar som rapporten består av behandlar all den verksamhet som bedrivs påKapellgränd 7 och ska hjälpa fastighetsförvaltaren Arsenalen att hitta de problem som finns i byggnaden.Här har inte aspekterna värderats utan bara identifierats. Slutsatsen av den har delen av arbetet är attfastighetsskötaren bör se över sina mättekniker, för att kunna tillfredsställa sina hyresgästers önskemål påel- och vattenräkningar, separerade från hyran. Detta gör det enklare för hyresgästerna att välja eltyp ochatt få incitament för att göra åtgärder och förändringar i sina verksamheter, då man kan få ett lägre pris vidminskad förbrukning. Man bör också se över klimatförhållandena på kontoren och på så sätt kanskekomma tillrätta med onödig förbrukning av värme och kyla samt få en ökad trivsel på kontoret. Man börockså göra en värdering av de aspekter som påträffats.Det som ser ut att behöva ett vidare arbete på Scandiaconsult gällande miljöfrågorna är utbildning ochkontroll av projekteringen. Man behöver få igång ett fungerande miljöledningssystem där tydligaansvarsområden delas ut. Ett målmedvetet arbete för att nå miljömålen krävs och man behöver fåmiljöpolicyn känd bland alla anställda. Rutiner behöver upprättas och statistik bör införas för att man skakunna bedöma sin förbrukning av material och tjänster på ett korrekt sätt.Ett ökat engagemang och höjda mål förhållande till dagsläget krävs för att personal, kunder ochintressenter ska ta miljöarbetet på allvar.En certifiering enligt ISO14001 är inte nödvändig i dagsläget, men rekommendationen är att man ska haett fullgott ledningssystem som följer ISO-standardens krav.

 • 209.
  Frigotto, Laura
  et al.
  Trento University, Italy.
  Larsen, Katarina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Teknik- och vetenskapshistoria.
  Nobel Prizes as breakthrough innovators2012Inngår i: Sunbelt Conference, arranged by INSNA - International Network for Social Network Analysis, 2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 210.
  Frostell, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Science for Sustainable Development - Starting Points and Critical Reflections: Proceedings of the the 1st VHU Conference on Science for Sustainable Development, Västerås, Sweden.2006Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Conference report Science for Sustainable Development - Starting Points and Critical Reflections is a compilation of articles presented at the conference of the same name in Västerås 2005th Alla artiklar har blivit granskade av andra forskare – sk peer-review-granskning. All articles have been reviewed by other scientists - peer-review scrutiny. Björn Frostell, KTH, tidigare ordförande för VHU, är bokens redaktör. Björn Frostell, KTH, former chairman of the VHU, is the book's editor. Rapporten innehåller 27 texter om olika perspektiv på hållbarhet, både från konferensens inledande tal (key notes) och från forskarnas egna publikationer. The report contains 27 texts of different perspectives on sustainability, both from the introductory speech (Key Note), and the researchers' own publications. Till exempel skriver Thomas Hahn en artikel där han diskuterar alternativa sätt att tolka ekonomisk effektivitet utan att göra avkall på aspekter som mänskliga rättigheter och ekologisk integritet. For example, Thomas Hahn writes an article where he discusses alternative ways to interpret the economic efficiency without compromising on issues like human rights and ecological integrity. David Kronlid skriver om miljörättvisa och användningen av hormoslyr på SJs banvallar. David Kronlid writes about environmental justice and use of hormoslyr on SJ embankments. Marie Larsson skriver om ”community gardening”, dvs gemensamma trädgårdar t.ex i städer, hållbarhet och och medborgardeltagande och Johan Törnblom och Per Angelstam gör en analys av hur svenska kommuner investerar i naturskydd. Marie Larsen writes about "community gardening", ie common gardens such as urban sustainability and public participation and and Johan Törnblom and Per Angelstam an analysis of how Swedish municipalities invest in conservation. Detta är bara några exempel! These are just some examples!

 • 211.
  Frostell, Björn
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  The Future, Rest Products and Waste: How will waste management look like in 2020?2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 212.
  Frostell, Björn
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Danielsson, ÅHagberg, LLinnér, LLisberg Jensen, E
  Science for Sustainable Development: The Social Challenge with Emphasis on the Conditions for Change2008Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
 • 213.
  Frostell, Björn
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Villatico, F.
  Alexandersson, S.
  Hultén, P.
  User Needs Analysis: Sub-Project Stockholm - Initial Market Inventory and Identification of HOST Services to Study - Results from Core Stakeholder Group Interviews2005Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 214.
  Furberg, Jörgen
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Åtgärder för reduktion av organiska ämnen i aska från rostpannor: fallstudier av två pannor i värmland2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Aska från mindre biobränsleeldade rostpannor har ofta ett högt innehåll av oförbränt organiskt material. Det försvårar återföring av askan till skogsmark. Återföring förutsätter att askan kan härdas till en fast produkt, men härdningen blir ofullständig om askans innehåll av oförbränt material är för stort. I detta arbete har därför två rostpannor studerats med målet att identifiera åtgärder för att minska halten oförbränt organiskt kol i askan. Dessa var panna 1 på fjärrvärmecentralen Notnäs i Torsby och panna 1 på Sannaverket i Kristinehamn

  Askanalyser visade att askan från panna 1 på Notnäs i dagsläget är av god kvalitet men attpanna 1 på Sannaverket är i behov av åtgärder för att sänka halten oförbränt. Den bark ochtorrflis som förbränns på Notnäs kan dock komma att ersättas med rått sågspån och då krävsåtgärder för att askans kvalitet inte ska försämras. De åtgärder som identifierats sammanställs i tabellen nedan tillsammans med den förväntade inverkan på halten oförbränt samt uppskattad kostnad.

  De åtgärder som föreslagits i rapporten skulle minska halten oförbränt i askan från panna 1 påSannaverket till mycket låga nivåer om de implementeras. Om ingen askåterföring kommertill stånd kan åtgärderna utnyttjas för att förbränna fuktigare bränsle. Det medför ekonomiska besparingar i bränsleekonomin eftersom inköpspriset bland annat beror på fukthalten.

  Åtgärderna är i första hand presenterade med de studerade pannorna i åtanke, men flertalet kan genomföras även i andra typer av rostpannor.

 • 215. Gabrielsson, Catharina
  Den håliga staden: Att gå längs landmurarna och andra rumsproduktioner i Istanbul2011Inngår i: Arr. Idéhistorisk tidsskrift, ISSN 0802-7005, nr 1-2, s. 15-27Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 216.
  Gabrielsson, Catharina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Det som inte syns på kartan2010Inngår i: Att dela ett samhälle / [ed] Ann Magnusson, Stockholm: Stockholms läns landsting , 2010, s. 175-181Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 217.
  Galli, Ester
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Wennersten, Ronald
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Peipke, Erica
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Frame analysis and environmental conflicts in Guanabara Bay, Brazil2007Inngår i: The Conference of the International Society for Industrial Ecology, 2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 218.
  Galli, Ester
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Wennersten, Ronald
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Peipke, Erica
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  The sustainability of traditional populations exposed to technological changes: (abstract)2007Inngår i: The Conference of the International Society for Industrial Ecology: June 17-20, 2007, Toronto, Canada., 2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 219.
  Gaspar, J.
  et al.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  Marques da Costa, N.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  d'Abreu, D.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  Marques da Costa, E.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  Barroqueiro, M.
  Centre for Geographical Studies, University of Lisbon.
  Esteves, A.
  Centre of Geographical Studies, University of Lisbon.
  Rauhut, Daniel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Ageing, Labour Shortage and ‘Replacement Migration’2005Bok (Annet vitenskapelig)
 • 220.
  Gavrilita, Pavel
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Environmental Systems Analysis of Municipal Solid Waste Management in Chisinau, Moldova2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The increasing scale of economic activity, i.e. industrialization, urbanization, rising standards ofliving and population growth, has led to a sharp increase in the quantity of waste generated. The environment has a limited capacity for waste assimilation. If too much waste enters the environment rather than being recycled or reused, the assimilative capacity of the environment isput under too much stress to be able to handle the total quantity of waste generated. Nowadays,due to improper treatment, waste management is something that affects people. In the Republicof Moldova handling of all types of waste such as municipal, hazardous, industrial etc. relies onlandfilling only.

  This thesis is a basis for decision-making for local authorities and is about environmental systems analysis and computer modelling of municipal solid waste management in Chisinau.

  The ORWARE model was used for systems analysis, aiming to examine the environmental impacts that could be expected from different future alternatives (scenarios) for future municipal solid waste management. By having a strong foundation in life cycle assessment, ORWARE intends to cover the environmental impacts through the entire life cycle of waste management.The model consists of several submodels starting from the generation point; collection,transportation, biological treatment, incineration and final disposal. Moreover, the model comprises material recycling of plastics and cardboard.

  Different solid waste management scenarios were constructed, simulated and compared with each other. The first scenario was the current waste management in Chisinau that contains only landfilling. Three other scenarios for future waste management in (2020) were constructed and simulated. They took into consideration that a certain amount of materials will be recycled in 2020; consequently the same amount of materials was assumed to be recycled in all future scenarios. The business as usual scenario had as a basis landfilling with greater amount of waste as in the year 2005. The incineration scenario had a mixture of landfilling and incineration with energy recovery. The last scenario, the biological treatment scenario, differed from theincineration scenario in that 25% of the organic waste was treated by anaerobic digestion with biogas production and fertilizer for spreading on arable land.

  The simulation results show that the incineration and anaerobic digestion scenarios have great environmental advantages over the landfill scenario. Even though only one forth of the organic waste is treated biologically, the last scenario is the most environmentally friendly treatment option. If more organic waste will be separated and treated biologically, the impact will be furtherreduced. Economical aspects were not included in this study, due to limited time but a further analysis of the costs is necessary for a proper decision making.

 • 221. Geneletti, Davide
  et al.
  Adem Esmail, Blal
  University of Trento.
  Cortinovis, Chiara
  Identifying representative case studies for ecosystem services mapping and assessment across Europe2018Inngår i: One Ecosystem, ISSN 2367-8194, Vol. 3, nr iiArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A key task in the ESMERALDA project dealt with identifying appropriate case studies to test the ’flexible methodology’ in its different stages of development. Case studies consist of working examples in which mapping and assessment of ecosystem services were applied to address specific decision-making problems. Testing is understood as an iterative process of co-learning that involves project partners and stakeholders, enabling the refinement of the ’flexible methodology’ and the development of guidelines to support its application. Testing is conducted through a series of workshops in different European contexts, each addressing a different set of themes and regions.

 • 222. Geneletti, Davide
  et al.
  Cortinovis, Chiara
  Zardo, Linda
  Adem Esmail, Blal
  Applying Ecosystem Services to Support Planning Decisions: A Case Study2020Inngår i: Planning for Ecosystem Services in Cities / [ed] Geneletti, Davide; Cortinovis, Chiara; Zardo, Linda; Adem Esmail, Blal, Springer International Publishing , 2020, s. 43-56Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 223. Geneletti, Davide
  et al.
  Cortinovis, Chiara
  Zardo, Linda
  Adem Esmail, Blal
  Conclusions2020Inngår i: Planning for Ecosystem Services in Cities / [ed] Geneletti, Davide; Cortinovis, Chiara; Zardo, Linda; Adem Esmail, Blal, Springer International Publishing , 2020, s. 67-72Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 224. Geneletti, Davide
  et al.
  Cortinovis, Chiara
  Zardo, Linda
  Adem Esmail, Blal
  Developing Ecosystem Service Models for Urban Planning: A Focus on Micro-Climate Regulation2020Inngår i: Planning for Ecosystem Services in Cities / [ed] Geneletti, Davide; Cortinovis, Chiara; Zardo, Linda; Adem Esmail, Blal, Springer International Publishing , 2020, s. 31-42Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 225. Geneletti, Davide
  et al.
  Cortinovis, Chiara
  Zardo, Linda
  Adem Esmail, Blal
  Introduction2020Inngår i: Planning for Ecosystem Services in Cities / [ed] Geneletti, Davide; Cortinovis, Chiara; Zardo, Linda; Adem Esmail, Blal, Springer International Publishing , 2020, s. 1-6Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Human life on Earth depends on ecosystems. This is the main message conveyed by the concept of ecosystem services (ES), which has gained an ever-increasing attention in the scientific (McDonough et al. 2017) and policy debate (e.g., CBD 2011; European Commission 2006, 2010) of the last two decades. The success of the term ‘ecosystem services’ is arguably due to its encompassing all “the direct and indirect contributions of ecosystems to human wellbeing” (TEEB 2010a), thus providing a comprehensive framework to describe the multiple relationships between humans and nature.

 • 226. Geneletti, Davide
  et al.
  Cortinovis, Chiara
  Zardo, Linda
  Adem Esmail, Blal
  Planning for Ecosystem Services in Cities2020Bok (Fagfellevurdert)
 • 227. Geneletti, Davide
  et al.
  Cortinovis, Chiara
  Zardo, Linda
  Adem Esmail, Blal
  Reviewing Ecosystem Services in Urban Climate Adaptation Plans2020Inngår i: Planning for Ecosystem Services in Cities / [ed] Geneletti, Davide; Cortinovis, Chiara; Zardo, Linda; Adem Esmail, Blal, Springer International Publishing , 2020, s. 21-30Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 228. Geneletti, Davide
  et al.
  Cortinovis, Chiara
  Zardo, Linda
  Adem Esmail, Blal
  Reviewing Ecosystem Services in Urban Plans2020Inngår i: Planning for Ecosystem Services in Cities / [ed] Geneletti, Davide; Cortinovis, Chiara; Zardo, Linda; Adem Esmail, Blal, Springer International Publishing , 2020, s. 7-20Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 229. Geneletti, Davide
  et al.
  Cortinovis, Chiara
  Zardo, Linda
  Adem Esmail, Blal
  Towards Equity in the Distribution of Ecosystem Services in Cities2020Inngår i: Planning for Ecosystem Services in Cities / [ed] Geneletti, Davide; Cortinovis, Chiara; Zardo, Linda; Adem Esmail, Blal, Springer International Publishing , 2020, s. 57-66Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 230. Geneletti, Davide
  et al.
  Scolozzi, Rocco
  Adem Esmail, Blal
  Assessing ecosystem services and biodiversity tradeoffs across agricultural landscapes in a mountain region2018Inngår i: International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, ISSN 2151-3732, E-ISSN 2151-3740, Vol. 14, nr 1, s. 188-208Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 231. Geschwind, Lars
  För kvalitetens skull: en studie av sambandet mellan forskning och utbildning2008Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 232. Geschwind, Lars
  Policyprojekt och kunskapsområde: utvärdering av Centrum för lärande i hållbar utveckling vid Lärarhögskolan i Stockholm2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 233.
  Geschwind, Lars
  KTH, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), Lärande.
  Policyprojekt och kunskapsområde: utvärdering av Centrum för lärande i hållbar utveckling vid Lärarhögskolan i Stockholm2007Bok (Annet vitenskapelig)
 • 234.
  Geschwind, Lars
  KTH, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), Lärande.
  UR Samtiden - Forskning och utbildning i relationskris [Elektronisk resurs]: Undervisa eller göra karriär?2011Annet (Annet vitenskapelig)
 • 235.
  Geschwind, Lars
  KTH, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), Lärande.
  UR Samtiden - Humanisterna och framtidssamhället [Elektronisk resurs]: Vilka var humanisterna?2011Annet (Annet vitenskapelig)
 • 236.
  Geschwind, Lars
  KTH, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), Lärande.
  Utvärdering av ämnet idé- och lärdomshistoria vid svenska universitet och högskolor2005Bok (Annet vitenskapelig)
 • 237. Geschwind, Lars
  et al.
  Larsson, Karin
  Uppföljning av studenter efter avslutade studier: ett verktyg för att utveckla utbildningen2008Bok (Annet vitenskapelig)
 • 238. Geschwind, Lars
  et al.
  Scheffer, Fredrik
  Det bästa av två världar?: utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 239.
  Giers Arekrans, Sophie
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Assessing the Stockholm Water and Sewage System: Sustainability and Resilience in a Long-term Perspective2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report presents a case study on the Water and Sewage (abbreviated as WS in the following) system of Stockholm, which is faced with several challenges over the coming decades. The purpose is to explore the current and future threats and challenges that can have an impact on the WS system, with the aim of identifying a sustainable and resilient way of handling potential issues and incorporating a wider perspective when planning for a continued water and sewage infrastructure of sufficient capacity and quality. The study asks what the current and potential future challenges for the Stockholm WS system are, what is required to enable a sustainable and resilient WS system in a long-term perspective, which actors are involved or need to be involved beyond Stockholm Water, to provide Stockholm with a resilient and sustainable WS system, and what would be required for efficient governance?

  A content analysis of literature was made in order to develop three possible future scenarios, each with its own set of challenges. The scenarios were discussed with several interviewees from the WS-sector. The information provided during the interviews was used in a resilience analysis, based on the framework developed by the Resilience Alliance Workbook for Practitioners. A discussion follows in relation to the connected theoretical concepts of futures studies, resilience theory, governance and sustainability.

  The findings in this study suggests that the main challenges facing the WS system are primarily climate change and population increase. The WS system has to expand to support a growing population, as well as be adapted to cope with the consequences of climate change. Also pulse disturbances, such as sabotage and bio-terrorist attacks, were discussed and constitute a worry to which there is less preparedness. Further, a different challenge was found in the difficulties in planning for this required expansion and development where there is a lack of support, funding, communication and division of responsibilities.

  In order to retain a WS system that is able to provide high quality water services of sufficient quantity, communication and coordination between actors need to improve, and someone has to take a lead in continued work to ensure that all actors and stakeholders move in the same direction. Long-term planning is required on all parts, and there is a need to make decisions that will enable a sustained water and sewage structure in the long run. It is also required that water is made a priority; that water and sewage related issues are allowed more space in the municipal planning process and are discussed at a much earlier stage. Further, all municipalities will face challenges that concerns the WS system, leading to an increasing requirement of a more extensive regional cooperation, where planning and development occurs across municipal borders, focusing on watershed- and drainage areas.

  This study focuses on specified resilience, which means that only a limited number of challenges and events that could affect the WS system have been studied. Further studies are encouraged to determine the general resilience of the system, and provide a more detailed and comprehensive assessment.

 • 240.
  Giertz, Eric
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Hållbarhet och industriell dynamik.
  Dynamics in Swedish Industry and Political History2016Inngår i: A Dynamic Mind: Perspectives on Industrial Dynamics in Honour of Staffan Laestadius / [ed] Pär Blomkvist, Petter Johansson, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2016, 1, s. 321-367Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Rules and regulations for industry are of great importance for the wellbeing of a country. In this chapter I discuss the complex inter-play between governmental actions and industrial development in Sweden during one and a half century. I divide the period into three phases.

  The first phase was initiated in the mid-1800s when a number of decisions speeded up the process of industrialization in Sweden – giving Sweden many new ventures founded by entrepreneurs. The second phase was initiated by the depression after World War I. The ownership of Swedish industry was concentrated to a few financial spheres, which closely cooperated with the Social Democratic government and the reformist labor movement. The third phase was initiated by the crises in the mid-1970s. The Social Democrats lost the election in 1976 and a new political era was born. In the late 1980s it was also followed by a new globalization era in industry.

  Globalization has fundamentally changed possibilities for small nations, like Sweden, to form national strategies for growth. But still the “Swedish model” from last century evokes a nostalgic response from many Swedes. Also, some concepts and institutions, as well as rules and regulations, still survive with some strength, even though they originated in a different era and are less relevant today. I hope that the reader of this chapter shall be aware that yesterday’s successful principles of setting rules for industry, as well as organizing and managing different businesses might no longer be appropriate.

 • 241.
  Giertz, Eric
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Hållbarhet och industriell dynamik.
  Rickne, Annika
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Hållbarhet och industriell dynamik.
  Rouvinen, Petri
  Small and beautiful: The ICT success of Finland & Sweden2015Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 242.
  Glaumann, Mauritz
  et al.
  Gävle universitet.
  Assefa, Getachew
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Borg, R. P
  University of Malta, Malta.
  Basic LCA Application: residential building case study - Gronskar, Sweden2008Inngår i: Cost Action C25 - Sustainability of Constructions: Integrated Approach to Life-Time Structural Engineering, 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 243.
  Gonzalez, Alaitz
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Machine Tool Utilisation Phase: Costs and Environmental Impacts with a Life Cycle View2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main objective of this project is to investigate the costs and environmental impacts generated at the use phase of the machine tools. Machine tools are essential elements for the manufacturing sector.

  Cost estimation model has been developed based on previous studies. The cost model has 6 main groups: Energy, consumables, resources, waste, space and labour costs parameters. The importance of the use phase in the whole life cycle is underlined. This is related to the high energy consumptions of the machine. Therefore, special attention has been paid to the electricity consumption, developing an accurate model with a life cycle view: Apart from cutting energy, auxiliary machinery and stand-by situations has been defined in this model.

  The environmental impact analysis has been divided into material, use, disposal and transport categories, with special focus on consumables (cutting fluids, filters, cutting tools and lubricant oil) and energy consumption for the using phase.

  A LCA analysis in EcoScan software has been carried out with a real example: The FS-8000 milling machine. The analysis has confirmed that impacts related to the high electricity consumption during using phase are the most important burdens with almost 70% of the total impact. This is follow by hazardous oil disposal (13.9%), cutting tools (7.7%) and transport (6.6%).

  Last, a sensitivity study for environmental impacts has been conducted. The correlations between parameters have revealed that although the impact ranking determined from the EcoScan analysis is appropriate, there are some deviations when parameter variability is taken into account. Therefore, the report suggest conducting a sensitivity study along with the LCA for more precise results.

 • 244. Graham, M
  et al.
  Ernstson, Henrik
  University of Cape Town, South Africa.
  Comanagement at the Fringes: Examining Stakeholder Perspectives at Macassar Dunes, Cape Town, South Africa-at the Intersection of High Biodiversity, Urban Poverty, and Inequality2012Inngår i: Ecology & society, ISSN 1708-3087, E-ISSN 1708-3087, Vol. 17, nr 3, artikkel-id 34Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Theoretically, co-management provides a fruitful way to engage local residents in efforts to conserve and manage particular spaces of ecological value. However, natural resource management, and biodiversity conservation in particular, are faced with novel sets of complexities in the rapidly urbanizing areas of Cape Town, South Africa, and in the nexus between an apartheid past, informal settlements, remnant biodiversity patches, and urban poverty. Departing from such a dynamic social and ecological context, this article first provides an historical account of the decade-long comanagement process at Macassar Dunes, and then considers, through stakeholder perceptions, what are the successes and failures of the contested process. We find that comanagement at Macassar Dunes faces serious legitimacy, trust, and commitment issues, but also that stakeholders find common ground on education and awareness-raising activities. In conclusion we argue that the knowledge generated from case studies like this is useful in challenging and rethinking natural resource management theory generally, but specifically it is useful for the growing cities of the Global South. More case studies and a deeper engagement are needed with geographical theories on the “urban fringe” as “possibility space”, to help build a firm empirical base for theorizing comanagement “at the fringes”, i.e., at the intersection of poverty, socioeconomic inequality, and high biodiversity and ecological values.

 • 245. Grandclement, Catherine
  et al.
  Karvonen, Andrew
  Guy, Simon
  Negotiating comfort in low energy housing: The politics of intermediation2015Inngår i: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 84, s. 213-222Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Optimising the energy performance of buildings is technically and economically challenging but it also has significant social implications. Maintaining comfortable indoor conditions while reducing energy consumption involves careful design, construction, and management of the built environment and its inhabitants. In this paper, we present findings from the study of a new low energy building for older people in Grenoble, France where conflicts emerged over the simultaneous pursuit of energy efficiency and comfort. The findings contribute to the contemporary literature on the sociotechnical study of buildings and energy use by focusing on intermediation, those activities that associate a technology to end users. Intermediation activities take many forms, and in some cases, can result in the harmonisation or alignment of energy efficiency goals and comfort goals. In other cases, intermediation is unsuccessful, leading to the conventional dichotomy between optimising technical performance and meeting occupant preferences. By highlighting the multiple ways that comfort and energy efficiency is negotiated, we conclude that buildings are provisional achievements that are constantly being intermediated. This suggests that building energy efficiency policies and programmes need to provide opportunities for intermediaries to negotiate the desires and preferences of the multiple stakeholders that are implicated in low energy buildings.

 • 246.
  Greger, Henriksson
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Miljöstrategisk analys. Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  När kommer bussen?: Realtidsinformation i mobilen via optiska taggar2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 247.
  Grimpe Martineau, Marc-André
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  How mobility networks have been dealt with socially and how they can better be dealt with in the future2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The city, since the industrialization period, is no longer the product of a single mind. With bold and massive investment in infrastructure networks that followed this period, engineering professions gained unparallel social status and gained importance in municipality ranks. In parallel to this, social sciences have been very slow to pick up on the issue of mobility. The global neoliberal environment and more competitive one in which cities are confronted today, has resulted with local governments, public-private partnerships and new ways of augmenting chances of economical investments. Municipality documents used as a basis for the production and construction of urban environments are not equipped to deal with commercial and political motivated drawings and plans. There is a lack of communication between both languages that result in an unfiltered ‘laissez faire’ of aesthetics. Spatial design fields are capable of creating terminology that can properly address the serious issues concerning our networks of flows but are not enough by themselves considering the economical environment and the following self-generated urbanity inflicting our cities. Landscape architecture offers an open-ended perspective on small to large scale networks of infrastructures, thus possibly being able to bridge the gap between institutional planning mechanisms and actual design. The theoretical background generated from this research will be applied to a case scenario. Boulevard Taschereau (also called provincial road 134 at some parts) is among the most important and used arteries of the South Shore of Montréal, Québec (Canada). A contextual solution to boulevard Taschereau’s congestion issues will have to be generated in order for it to meet the expectations and social needs of its current and future users.

 • 248.
  Gruvman Oskarsson, Elisabeth
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Styrning av reningsverket vid Fors kartongfabrik: Utvärdering av försök att styra det biologiska reningssteget med styrparametern ”nettoslamproduktion”2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar det biologiska reningssteget vid Stora Enso Fors AB kartongfabrik.

  Examensarbetet omfattar 20 p och ingår i slutskedet av Magisterutbildningen, 60 p, i Kemiteknik med inriktning industriell ekologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

  Stora Enso Fors AB är en kartongfabrik som är lokaliserat i Fors strax nordost om Avesta.

  Tillverkning sker av både mekanisk massa samt kartong. Fabriken har ett eget reningsverk som tar hand om avloppsvattnet från processen.

  De biologiska anläggningarnas utformning har under årens lopp utvecklats främst genom bättre syresättning i luftningsbassängerna samt förändringar i avloppsvattnets sammansättning. För att klara av dessa förändringar kan styrparametern slamhalten behöva ersättas med andra alternativa styrsätt.

  Examensarbetets syfte är just att studera möjligheten att styra det biologiska reningssteget vid Fors kartongpappersbruk efter nyckeltalet nettoslamproduktionen. Projektet innefattar även att undersöka hur COD-reduktionen och mikroflorans sammansättning påverkas av denna styrparameter.

  Litteraturstudier av reningsteknikens processer har utförts samt den befintliga reningsanläggningen i Fors har studerats. Det första steget i projektet var att besluta vilket målvärde som skulle användas på nettoslamproduktionen som skulle användas under en försöksperiod där den biologiska reningen skulle styras efter nettoslamproduktionen.

  För varje dygn under tre olika tidsperioder ( period 1, period 2 och period 3) har driftsdata samlats in och sammanställdes och därefter beräknades nettoslamproduktionens dygnsvärde.

  Driftsdata för period 1 och halva period 2 har använts som underlag för att kunna bestämma målvärdet för nettoslamproduktionen. Den bestämdes att vara 0,46 kg SS/kg reducerad COD som användes i ett fullskaleförsök, s.k. period 3. Värdena har sedan analyserats för att försöka finna effekter och samband för styrning av reningsverket efter styrningsparametern nettoslamproduktionen, jämfört med det tidigare sättet att styra efter slamhalten. Detta för att se om nettoslamproduktionen skulle kunna vara en ny bättre styrparameter.

  Resultatet visade bl.a.:

  - Att period 2 och 3 övervägande hade ett högt flöde som överskrider värdet på 14 000 m3/dygn som reningsanläggningen är dimensionerad efter.

  - Att medelvärdet för nettoslamproduktionen för period 3 låg på 0,5 kg SS/kg reducerad COD

  - På en jämnare och lägre COD-halt ut från kemfällningen för period 3 jämfört med perioderna 1 och 2, (ett undantag den 9 februari).

  - Att period 3 hade en hög och jämn COD-reducering.

  - Att period 3 verkade ha en bättre biologisk process än perioderna 1 och 2, bl. a. för att antalet hjuldjur, klockdjur var högre och att antalet trådbakterier var lägre och perioden hade också bättre flockbetyg.

  När det gäller en del samband så verkar det finnas en tendens för alla tre perioderna att när nettoslamproduktionen är hög så ger det den effekten att flockbetyget försämras i luftningsbassäng 2.

  Följande slutsatser av arbetet kan dras:

  - Att nettoslamproduktionen är den bästa styrparameter för Fors reningsanläggning är svårt att säga efter den korta tidsperiod som försöket utfördes. Men det visar helt klart att det är värt att gå vidare med att styra efter nettoslamproduktionen.

  - Att använda målvärdet på 0,46 kgSS/kg reducerad COD eventuellt lite högre på 0,50 kg SS/kg reducerad COD skulle kunna vara ett bra riktvärde.

  - Att styrning efter nettoslamproduktionen skulle kunna ge riktlinjer för hur slamavdragspumpen skall ställas in.

  Ett fortsatt arbete rekommenderas med att testa styrning av reningsverket efter parametern nettoslamproduktionen med målvärdet, 0,46 kg SS/kg reducerad COD eller möjligen ett högre värde 0,50 kg SS/kg reducerad COD.

  De fortsatta försöken bör utföras under olika förhållanden. Det är viktigt att bl.a. studera en försöksperiod under en varmare årstid och då jämföra med de perioder som har studerats i detta arbete. Det är också angeläget att testa hur styrningssättet fungerar när reningsverket utsätts för extrema belastningssituationer.

 • 249.
  Gröndahl, Fredrik
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  A Comparative Study of Three Different Methods to Measure Ecological Sensitivity, presented at the Seminar Integrated Costal Zone Management for Sustainable Development, March 1-2, 2007: Report to Tacis CBC - Decision Making Tools for Implementation of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in Primorsk Area2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 250.
  Gröndahl, Fredrik
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  A Summary of Sensitivity and Habitat Mapping Initiatives. Report to Tacis CBC: Decision Making Tools for Implementation of Integrated Coastal Zone Management (ICZM)2007Rapport (Annet vitenskapelig)
2345678 201 - 250 of 842
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf