Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 1964
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Björn, Erik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Dessle, Filip
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Foder och fisk i landet mittemellan: en litteraturstudie över utsikterna för det svenska vattenbruket2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det råder ingen tvekan om vattenbrukets viktiga roll för att producera högvärdigt protein

  med ett överlägset mindre ekologiskt fotavtryck än köttindustrin. Även fast vattenbruket har avlastat fångstfisket då cirka hälften av den matfisk som produceras idag kommer från vattenbruket återstår fortfarande ett beroende av vildfångad fisk för odling av framförallt karnivoriska fiskar. Då det råder stora osäkerheter kring tillståndet hos framtida fiskbestånd finns det ekonomiska risker med ett beroende av fiskmjöl och fiskolja. Det finns alltså både ekonomiska och miljömässiga incitament för svenskt vattenbruk att expandera inom alternativa produktionsled för vattenbruket där man använder sig av slutna odlingsmetoder och ett foder som inte är baserat på animaliskt protein. En stor del av det svenska vattenbrukets expansion kommer handla om kasseodlingar av karnivoriska arter som laxfiskar i näringsfattiga sjöar och kraftmagasin då tillgången på dessa är goda. I samband med vattenbrukets expansion ser vi även ett behov av att utveckla den inhemska foderproduktionen, där mikrober verkar som den mest lovande foderkomponenten. 

 • 202.
  Björnberg, Inez
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Unsbo, Hanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Biokolsproduktion från släke: En studie om lämpligheten att producera biokol från gotländska alger och vattenlevande växter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Östersjön har flertalet regionala miljöproblem, exempelvis övergödning samt höga halter av tungmetaller vilka beror på mänsklig påverkan. På Gotland spolas det årligen upp stora mängder släke, alger och vattenlevande växter på stränderna, som idag inte nyttjas i större utsträckning. Denna rapport syftar att bedöma lämpligheten att använda det gotländska släket för produktion av biokol. Under denna studie har ett studiebesök till Gotland, flertalet intervjuer samt en litteraturstudie genomförts vilka lagt grund för beräkningar av energi- och materialbalanser kopplat till släkesbaserad biokolsproduktion.

  Släket har ett kadmiuminnehåll på cirka 0,9 mg/kg och består till 80 % av vatten, där vanligt förekommande arter är bland annat bandtång och kräkel. För beräkningar av energi- och materialbalanser nyttjades två olika förbehandlingsalternativ av släket, där alternativ A var en värmebehandling och alternativ B innefattar en kompostering samt avlsutande värmebehandling. Alternativ B är mer energieffektiv sett till energiförbrukning per kilo producerat biokol vilket var 14,5 MJ/kg jämfört med 29,8 MJ/kg.

  Det finns både för- och nackdelar med användning av släke för biokolsproduktion. Släke är en outnyttjad resurs som kan ingå i biokolsframställning, dock är processen energikrävande på grund av det höga vatteninnehållet i biomassan. Användningen av ett kadmiumrikt biokol är även problematiskt i och med risken för utlakning av denna tungmetall. Utifrån resultatet är det därmed svårt att bedöma lämpligheten av ett släkesbaserat biokol.

 • 203.
  Bladby, Hanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Verktyg för social hållbarhet i stadsplanering: Älvstadens värderos2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flertalet studier har visat att social hållbarhet inte har fått samma uppmärksamhet som ekologiskoch ekonomisk hållbarhet vilket bland annat kan bero på att begreppet inte har en klar definitionoch att många dimensioner inkluderas. Trots det står den sociala dimensionen högt upp påagendan i Sverige och samhällsplaneringen anses vara en utav de processer som kan bidra till ettmer hållbart samhälle. Det finns dock ett behov av att arbeta mer systematiskt för socialhållbarhet genom att använda olika metoder och verktyg i praktisk samhällsplanering.

  Syftet med studien är att undersöka utmaningar för social hållbarhet i stadsplanering samt vilkaverktyg som används för att bemöta utmaningarna. Vidare är syftet att undersöka och utvärderahur social hållbarhet hanteras i projektet Älvstaden i Göteborg, samt hur deras arbete kanförbättras. Metoderna som används i studien är kvalitativa – en litteraturstudie genomfördes föratt undersöka utmaningar och verktyg för social hållbarhet och semistrukturerade intervjuerutfördes med tjänstepersoner inom projektet Älvstaden för att undersöka deras arbete med socialhållbarhet.

  Resultatet från litteraturstudien visar att det finns flera komplexa utmaningar och hinder försocial hållbarhet i stadsplanering. Människans livskvalitet och behov bör vara utgångspunkten,det finns en brist på helhetssyn, systemtänk, samverkan och deltagande. Dessutom finns det enrumslig uppdelning i städerna och litteraturen ser även att sambandet mellan social och ekologiskhållbarhet inte hanteras tillräckligt. Vidare visar resultatet att de verktyg som används för socialhållbarhet i stadsplanering är sociala konsekvensanalyser, stadsrums-och stadslivsanalyser,checklistor och indikatorer, certifieringssystem, analys av ekosystemtjänster samtmedborgardeltagande. Utmaningarna för social hållbarhet är komplicerade och det somverktygen tillhandahåller täcker inte in alla aspekter. Det krävs troligtvis mer än specifikaverktyg och många frågor kan istället behöva hanteras på en politisk nivå. Verktyg kan dock varatill hjälp för att analysera, diskutera och synliggöra sociala frågor.

  Projektet Älvstaden i Göteborg är Nordens just nu största stadsutvecklingsprojekt och däranvänds bland annat ett verktyg för att mäta kvalitet och social hållbarhet genom mätbaraindikatorer. Indikatorerna är baserade på Vision Älvstaden och utgår från tre olika strategier.Intervjustudien visar att social hållbarhet definieras på lite olika sätt inom projektet och fleramenar att det är ett svårdefinierat begrepp. Intervjudeltagarna anser dock att det är ett viktigtbegrepp att arbeta med och att verktyg är nödvändiga. Det verktyg som används inom projektetanses vara bra då det visar en visuell bild av resultatet, men behöver utvecklas i vissa delar för atttäcka in fler aspekter.

 • 204.
  Bladby, Hanna
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Wersäll, Johanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  A meat free society: The different substitutes for meat, their future and their environmental and health impact compared to meat2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The worldwide consumption of meat continues to increase and in Sweden the annual consumption has gone from 24 kg/person in 1990 to about 78 kg/person in 2005. This contributes to large environmental impacts such as an increase of greenhouse gas emissions, unsustainable land and resource use and shortage of water. A solution to the problem is to change our diets to be more sustainable. The purpose with this research is therefore to study the positive environmental and health aspects of alternative protein rich products based on soya, grown meat, algae and insects in comparison with meat. The goal is then to compare the environmental impacts from these products by studying different LCA-studies. Furthermore, also to understand how the future will be developed by interviewing producers of meat substitutes in Sweden. Some difficulties of comparing different LCA-studies are the choice of system boundaries, functional units and environmental aspects in the studies. Nevertheless, after studying a large amount of reports and articles about the products conclusions could yet be drawn. The carbonfootprint from beef is up to 20 times larger than from the substitutes and the land use is up to 125 times larger for beef compared to substitutes. Pork and chicken have lower impact but the lowest impact seems to come from producing substitutes based on soya beans. Insects and algae also have a low impact, but the products are still in the stage of development in Sweden due to laws, regulations and lack of knowledge. Regarding the health aspects substitutes could possibly replace meat since both insects and soya are rich of protein. Insects are also rich oniron and other nutrition. Algae consist as well of good nutrition. The companies interviewed in this study were Kung Markatta, Ekko gourmet and Veggi. They had some different opinions on future products, but they could all agree on that we need to eat less meat and more substitutes. The conclusions of this research are that the environmental aspects considered in the analysed LCA-studies are mostly carbon footprint and land use. They show that beef have a larger environmental impact than meat substitutes. It is however recommended to do new studies on products with the same system boundaries and functional units to get a more accurate and comparable result.

 • 205. Blinge, Magnus
  et al.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Höijer, Mattias
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  Isaksson, Karolina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Roth, Anders
  Sprei, Frances
  Sterner, Tomas
  Åkerman, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen2015Inngår i: Göteborgsposten, ISSN 1103-9345Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 206.
  Blomgren, Axel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Influence of logging residues on MeHg accumulation in soil2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Forestry has been found to increase the accumulation of methyl mercury (MeHg), a highly neurotoxic compound, in forest soils. However, little is known about how forestry influences catchment processes that governs the mercury (Hg) methylation process. Logging residues are used in harvested catchments in stick roads to reduce soil disturbances caused by forestry machinery. Logging residues left on site after harvest have been suggested to act as a source of high-quality organic matter that stimulates the activity of the microorganisms that carry out the methylation of Hg. In addition, logging residues might influence the activity and abundance of methylating bacteria by reducing the temperature fluctuations in soils below residues and by increasing the soil moisture content. To evaluate the impact of logging residues on the accumulation of MeHg, an experimental field study was carried out in three sites, one in Uppland and two in Västerbotten. The concentration of MeHg was compared between soils covered with residues and soils without residues, and between the lower and upper parts residue piles. Logging residues were not found to influence the levels of MeHg in soils. However, an increased accumulation of MeHg was found in the lower part of residue piles. The accumulation of MeHg in the lower parts was accompanied by a reduced temperature amplitude and an increased water content compared to the upper part of the piles. The increased formation of MeHg might have been mediated by an increased water content in the lower part of the residue piles, possibly by increasing the abundance and activity of Hgmethylating microorganisms due to suboxic/anoxic conditions within biofilms around decomposing needles. The dissolved organic matter composition in soil water differed in soils below residues compared to without residues, but the organic matter signature in soil water under residues was not found to be compliant with an elevated mercury methylation rate. As MeHg accumulated in the lower part of residue piles could become mobilized and transferred to surface water, the suitability of using logging residues in stick roads depends on the location within the catchment. The removal of logging residues could prevent the potential mobilization of MeHg from residue piles. Though, as soil disturbances may cause an increased Hg methylation rate and mediate MeHg export to surface waters, other form of protection, e.g. logging mats, should be used if logging residues are not used to protect soils. 

 • 207.
  Blomgren, Axel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Stockholms grundvattenkvalitet: Bidrag till övergödningen av ytvattendrag och sjöar i Stockholmsområdet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övergödning är ett av Sveriges mest allvarliga miljöproblem. Genom utsläpp till följd av antropogen verksamhet läcker näringsämnen ut i vattnet. Den senaste undersökningen av Stockholms stads grundvatten har kartlagt halterna av kväve och fosfor. Eftersom grundvatten är en del utav det hydrologiska kretsloppet, och efter en viss omsättningstid övergår till ytvatten, påverkar kvalitén hos grundvattnet recipienten samt det ekosystem som denna ingår i. Rapporten ämnar undersöka halterna av kväve och fosfor i grundvattnet utifrån befintliga bedömningsgrunder samt kartlägga huruvida grundvattnet bidrar till övergödning av Stockholms kommuns ytvattenförekomster. Detta är av vikt för kommunens vattenförvaltning i linje med EU:s vattendirektiv och mål om god status för vattenförekomster, men även för att verka mot landets miljökvalitetsmål.

  Miljöförvaltningens undersökning av grundvattenkvaliteten visar på höga halter av fosfor samt ammoniumkväve. Halterna av nitrat samt nitrit är enbart höga i vissa av provpunkterna. Halterna av främst fosfor och ammoniumkväve kan enligt bedömningsgrunder ha övergödande effekt på ytvattendrag. En översiktlig undersökning baserad på grundvattnets strömningsriktning visar att kommunens vattenförekomster får ett tillskott av vatten via grundvattnet inom kommunen. Detta finns representerat i kvalitetsundersökningen av grundvattnet varpå slutsatsen dras att ytvattenförekomsterna inom kommunen påverkas negativt av grundvattnet. 

 • 208.
  Blomqvist, Camilla
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Zingmark, Natalie
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Optimala biodrivmedel för inblandning i diesel: En jämförelse mellan tre biodrivmedel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  2018 beslutade Sveriges regering att införa en reduktionsplikt som ämnar att reducera växthusgasutsläpp inom transportsektorn och därmed öka användningen av biodrivmedel. Bränsleleverantörer i Sverige har genom reduktionsplikten en skyldighet att blanda in förnyelsebart drivmedel i fossila bränslen. För diesel ska motsvarande 20 procent växthusgaser reduceras med hjälp av inblandning av biobränsle fram till 2020 och från 2021 och framåt ska 21 procent växthusgasemissioner reduceras varje år. Målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 förväntas därför uppnås successivt år för år genom detta initiativ. Problematiken är dock att det idag inte finns tillräckliga mängder av biodiesel för att kunna ersätta fossilt diesel till den nivå som plikten ställer krav på. Det krävs därför forskning, innovationer och investeringar för att kunna möjliggöra en expandering av biodieselproduktionen så att behovet av biodrivmedel kan mötas. Syftet med denna rapport är att undersöka vilket biodiesel som är mest optimalt för inblandning i diesel utifrån tillgång, kostnad och miljöpåverkan. Målet är en fossilfri och miljömässigt hållbar transportsektor och för att undersöka vilket biodiesel som presterar bäst har en litteraturstudie genomförts på drivmedlen HVO (hydrerad vegetabilisk olja), FAME (fettsyrametylester) i form av RME (rapsmetylester) och FT-diesel (Fischer Tropsch-diesel) i form av BTL (biogas i flytande form). Sedan har en multikriterieanalys (MKA) följt av en känslighetsanalys implementerats för att jämföra de tre alternativen mot varandra på ett flertal, av författarna utvalda, kriterier. Resultatet visade att HVO genererade högst medelvärde vilket antas vara det mest optimala. I känslighetsanalysen som genomfördes för att testa resultatets osäkerheter och sensitivitet mot hypotetiska förändringar, presterade HVO och FT-diesel bäst. RME presterade sämst i multikriterieanalysen och känslighetsanalysen, vilket innebär att den inte lämpar sig för att användas i större grad än det görs idag. Den kritik som riktar sig mot verktyget MKA innefattar oftast att resultatet innehar en viss typ av subjektivitet sådant att poängen som tilldelas påverkas av författarnas kunskaper och erfarenheter. En av anledningarna till att känslighetsanalys genomförs är för att försöka eliminera denna osäkerhet. De parametrar som har störst inverkan på resultatet och som författarna anser ha mest påverkan på den framtida utvecklingen är tillgången på råvaror, produktionskostnaden samt hur mycket som produceras av varje drivmedel årligen. Slutsatsen är att HVO är mest optimalt för inblandning i diesel idag, men står inför utmaningen att finna alternativa råvaror då restprodukter som HVO produceras av finns i begränsad mängd. BTL skulle vara en stark kandidat om det gjordes investeringar så att det skulle bli tillgängligt på den kommersiella marknaden. RME har många brister och lämpar sig inte för expandering, ett beslut som EU redan tagit och som denna rapport styrker.

 • 209. Blomstedt, Yulia
  et al.
  Bhutta, Zulfiqar A.
  Dahlstrand, Johan
  Friberg, Peter
  Gostin, Lawrence O.
  Nilsson, Måns
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Sewankambo, Nelson K.
  Tomson, Goran
  Alfven, Tobias
  Partnerships for child health: capitalising on links between the sustainable development goals2018Inngår i: BMJ. British Medical Journal, E-ISSN 1756-1833, Vol. 360, artikkel-id k125Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 210. Blum, K. M.
  et al.
  Gallampois, C.
  Andersson, P. L.
  Renman, Gunno
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Vatten- och miljöteknik.
  Renman, Agnieszka
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Vatten- och miljöteknik.
  Haglund, P.
  Comprehensive assessment of organic contaminant removal from on-site sewage treatment facility effluent by char-fortified filter beds2019Inngår i: Journal of Hazardous Materials, ISSN 0304-3894, E-ISSN 1873-3336, Vol. 361, s. 111-122Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To remove organic contaminants from wastewater using cost-efficient and currently existing methods, our study investigated char-fortified filter beds for on-site sewage treatment facilities (OSSFs) in a long-term field setting. OSSFs are commonly used in rural and semi-urban areas worldwide to treat wastewater when municipal wastewater treatment is not economically feasible. First, we screened for organic contaminants with gas chromatography and liquid chromatography mass spectrometry-based targeted and untargeted analysis and then we developed quantitative structure-property relationship models to search for key molecular features responsible for the removal of organic contaminants. We identified 74 compounds (24 confirmed by reference standards) including plasticizers, UV stabilizers, fragrances, pesticides, surfactant and polymer impurities, pharmaceuticals and their metabolites, and many biogenic compounds. Sand filters that are used as a secondary step after the septic tank in OSSFs could remove hydrophobic contaminants. The addition of biochar significantly increased the removal of these and a few hydrophilic compounds (Wilcoxon signed-rank test, α = 0.05). Besides hydrophobicity-driven sorption, biodegradation was suggested to be the most important removal pathway in this long-term field application. However, further improvements are necessary to remove very hydrophilic contaminants as they were not removed with sand and biochar-fortified sand.

 • 211. Blum, Kristin M.
  et al.
  Andersson, Patrik L.
  Renman, Gunno
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Ahrens, Lutz
  Gros, Meritxell
  Wiberg, Karin
  Haglund, Peter
  Non-target screening and prioritization of potentially persistent, bioaccumulating and toxic domestic wastewater contaminants and their removal in on-site and large-scale sewage treatment plants2017Inngår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 575, s. 265-275Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  On-site sewage treatment facilities (OSSFs), which are used to reduce nutrient emissions in rural areas, were screened for anthropogenic compounds with two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (GCxGC-MS). The detected compounds were prioritized based on their persistence, bioaccumulation, ecotoxicity, removal efficiency, and concentrations. This comprehensive prioritization strategy, which was used for the first time on OSSF samples, ranked galaxolide, a-tocopheryl acetate, octocrylene, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol, several chlorinated organophosphorus flame retardants and linear alkyl benzenes as the most relevant compounds being emitted from OSSFs. Twenty-six target analytes were then selected for further removal efficiency analysis, including compounds from the priority list along with substances from the same chemical classes, and a few reference compounds. We found significantly better removal of two polar contaminants 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (p = 0.0003) and tris(2-butoxyethyl) phosphate (p = 0.005) in soil beds, a common type of OSSF in Sweden, compared with conventional sewage treatment plants. We also report median removal efficiencies in OSSFs for compounds not studied in this context before, viz. a-tocopheryl acetate (96%), benzophenone (83%), 2-(methylthio)benzothiazole (64%), 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (33%), and a range of organophosphorus flame retardants (19% to 98%). The environmental load of the top prioritized compounds in soil bed effluents were in the thousands of nanogram per liter range, viz. 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (3000 ng L-1), galaxolide (1400 ng L-1), octocrylene (1200 ng L-1), and alpha-tocopheryl acetate (660 ng L-1).

 • 212.
  Bodin, Robert
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Att välja färdsätt: En studie av de boendes resvanor och attityder samt av trafikens utsläpp i Hammarby Sjöstad2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since environmental concerns are currently considered more and more legitimate, an environmental debate is ongoing in many areas of society. Today, a worldwide urbanization is a fact, which makes it important to combine concepts like sustainability and the development of cities. Many areas can be included in such a discussion, and an example of that is urban transportation. The traveling habits of the denizens of cities are of great relevance to the development of a sustainable city, and in this report the traveling habits of residents in cities will be described and related to the current local transportation system. More specific, the aim of the report is to examine and to analyze traveling habits related to the inhabitants of the district of Hammarby Sjöstad in Stockholm and furthermore to describe the existing transportation system in the district and to account for its environmental impact. This analysis leads to a discussion about environmental issues related to energy consumption and to emissions in the transport sector, and a connection to the Hammarby model is being presented. The travel habits of the denizens have been examined by conducting a travel survey, which has been distributed to 250 households, where 72 responses have been collected. This material has then been analyzed quantitatively. The result shows that when it comes to the travels of the inhabitants made between Hammarby Sjöstad and other districts, most trips are made with a local tram, Tvärbanan. This transportation vessel can be considered to be the central means of transportation in the district, unlike bus traveling, which only makes up a small portion of the traveling. After the tram, traveling by car is the most common means of transportation to destinations outside Hammarby Sjöstad, with an average which seems to be lower than the national average. Concerning traveling made inside the district, over half of the trips are being made by foot, which can be explained by the limited size of Hammarby Sjöstad and by its long and narrow shape. Besides the travel survey a literature study has also been made with the goal of highlighting the environmental impact of the transport sector. Focus has been directed towards the main means of transportation in Stockholm, subway, tram, car and bus. This study shows that tram and subway are the most energy efficient means of transportation and preferable from an environmental standpoint thanks to their low emissions. The latter is also true for biogas buses, which do not emit any kind of carbon dioxide. The usage of cars and buses run by petrol or diesel is more problematic, with high energy consumption and emission levels. When this data is related to the result for the traveling survey, one can conclude that the tram Tvärbanan is a good alternative from an environmental standpoint and that its importance as main means of transportation in the district is positive. The traveling by car needs to decrease however, which will be a challenge considering how many of the respondents in the survey who stated they were dependent of their cars, but a transition to a greater usage of public transportation could be facilitated by an expanded departure frequency with few disruptions on the tram network or the bus services. Also, additional expansion of the public transportation could further decrease the usage of cars in the district. 

 • 213.
  Bodin, Robert
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  To Reuse or to Incinerate?: A case study of the environmental impacts of two alternative waste management strategies for household textile waste in nine municipalities in northern Stockholm, Sweden2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  With an increasing human population in the world, textiles are part of current unsustainable consumption patterns. Unlike most other mass produced products available today however, textiles are often vital to satisfy human core needs, and cannot be considered superfluous. Textile materials can be problematic from an environmental perspective. Synthetics are made from non-renewable petroleum, while production natural textile materials are very resource intensive, and rely on non-renewable energy supplies.

  Many reports on textiles indicate that production and use have great environmental impacts compared to waste management. On the other hand, it is in the latter phase decided whether the textile should be reused, recycled or discarded. These different material flow alternatives greatly determine overall impacts, since the possibility of avoided production through reuse and recycling is an important factor to consider.

  The main goal of this report was, through the use of life cycle assessment (LCA), to evaluate the environmental impact of household textile waste management from reuse and disposal alternatives, when conducted through the activities of the Swedish waste management company SÖRAB. Two different waste management strategies/scenarios where compared: one centered around incineration of textile waste, specified as the incineration scenario, and one focused on a textile waste flow where the textiles are separated from household waste and sorted for reuse, recycling and incineration, specified as the reuse scenario. Due to the potential effects of displaced production through reuse and recycling, it was deemed important to additionally include the textile production phase besides the waste management phase in the LCA. Since the use of the textiles was considered outside of the sphere of influence of SÖRAB, this phase was excluded from the report.

  Results indicate that the reuse scenario is, in all impact categories investigated, preferable to the incineration scenario. The reason for this is the displaced production in the reuse scenario thanks to the fact that textiles sorted as reuse in the waste management phase are assumed to replace virgin textiles in the use phase. Since the production phase contributes with the vast majority of the environmental impacts, avoided production affects results greatly, by lowering total impacts. For a company like SÖRAB, the easiest way currently to contribute to lowering environmental impacts would be to inform and in different ways encourage households to increase sorting of textiles for reuse, instead of it being thrown in the household waste.

 • 214.
  Boley, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Kalkvärmelagring: Värmelagring med kalk genom kemiska reaktioner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  från solpaneler i kalk via en kemisk process, kalciumhydroxid ⇔ kalciumoxid. Produkten är anpassad för svenska småhus enligt de standarder som anges av statistiska centralbyrån. Energin ska lagras med hjälp av solenergiöverskottet på sommaren och ska användas för att värma huset under vintern när solinstrålningen är mindre än under sommaren.

  För att verifiera vad som är möjligt för en sådan produkt har det här arbetet gått ut på att sammanställa relevant fysisk och kemisk data samt modellerat den aktuella datan för att beräkna det föreslagna systemets effektivitet.

  Slutsatsen av arbetet är att den föreslagna produkten och dess metod fungerar men med för stora energiförluster. Dessa energiförluster är grundade i för låg effekt och otillräcklig isolering. Systemet har potential men produkten är inte lönsam i sitt nuvarande skick. 

 • 215.
  Bonnier, Thérèce
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. KTH.
  Building Low Carbon Lifestyles: A qualitative study of the built environment’s potential to encourage low carbon lifestyles2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  With over half of the world’s population living in urban settlements and an ongoing urbanization, cities today offer a unique opportunity to tackle climate change. Emissions of greenhouse gases derive from all products and services used, and in Sweden the average inhabitant emit 7 tons of greenhouse gases in carbon dioxide equivalents every year from privately acquired products and services, calculated from a consumption perspective. Long-term climate goals, and international climate agreements sets a limit of 1-2 tons. Lifestyle changes are important to achieve sustainable development, but planning practices today generally do not try to influence citizens’ consumption, and is presumed cannot affect inhabitants’ consumption of food, clothes, electronics, furniture, etc.  This thesis investigates how planning and the built environment can practically encourage more sustainable consumption patterns, and which of these practices would be suitable to implement in the current sustainability project of Norra Kymlinge. The study concludes that sustainable consumption patterns could be encouraged in Norra Kymlinge through: collaborative living, sharing infrastructure, green leases, food production, personal measurement, and semi self-built apartments. For future research, more quantitative studies on the topic are suggested. 

 • 216.
  Book, Tony
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Svensson, Sofia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Hållbarhetsanalys av ett cykelinfrastrukturprojekt inom Stockholms stad: Utvärdering av ett cykelinfrastrukturprojekt via samhällsekonomisk nyttoanalys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att sträva mot en hållbar utveckling, inom alla dess aspekter, är i dagsläget högst aktuellt. Särskilt då medvetenheten ökat kring de negativa effekter som exempelvis utsläpp, föroreningar och buller ger upphov till. Dessa effekter finns alla närvarande när man utvecklar en av samhällets allra mest vitala funktioner, nämligen transportinfrastruktur. Transportsystemen är, och har länge varit, ohållbara då bilar och andra motorfordon, som har stor miljöpåverkan, har prioriterats. För att minska utsläppen från transporter har Europeiska kommissionen uttryckt att andra typer av transportmedel, som kollektivtrafik, gång och cykling, bör ges högre prioritet. Flera stora städer i Europa har infört cykelvisioner och planer för att förbättra möjligheterna för att just cykla. Stockholm är en av dessa städer och en handfull projekt har därför införts för att rusta upp stadens cykelnät. Trots dessa cykelsatsningar görs dock få hållbarhetsanalyser av cykelinfrastrukturprojekt, vilket kan vara problematiskt då beslutsfattare ofta saknar adekvat underlag för att motivera investeringar.

  Arbetet har undersökt den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten hos ett cykelinfrastrukturprojekt genom att jämföra projektets investeringskostnad mot dess samhällsvinster via kostnads- och nyttoanalys (CBA). Projektet som har undersökts innefattar en byggnation av en 400 m lång gång- och cykelbana längs Skärholmsvägen i sydvästra Stockholm. Tidigare har vägen kantats av cykelfält på vardera sida och ingen gångväg har funnits längs sträckan. Projektet väntas vara klart under 2015 och beräknas kosta 4,16-5 miljoner kronor.

  Vid CBA utreds inledningsvis vilka effekter, som projektet ger upphov till, som ska beaktas i analysen. I detta arbete har hälsovinst, tidsvinst, bekvämlighetsvinst, olycksriskskillnad och miljövinst analyserats. Efter att effekterna kvantifierats omvandlas dessa kvantiteter till monetära termer för att kunna jämföras med projektets budget. Värdet för hälsovinster ges av minskad dödsrisk och värdet av ett statistiskt liv (VSL), tidsvinsten fås av ökad medelhastighet, bekvämlighetsvinsten beräknas genom att cyklisterna separeras från biltrafik, olycksriskskillnaden ges av förändringar i cyklisternas trafiksituation och miljövinsten fås av den andel nytillkomna cyklister som tidigare pendlade via bil.

  Projektet kommer, enligt utförda beräkningar, resultera i en samhällsnytta på mellan 1,05 miljoner kronor och 2,88 miljoner kronor beroende på mängden genomförda antaganden. Den effekt som bidrog mest till denna nytta är hälsoeffekter med ett bidrag på mellan 919 000 kr och 2,76 miljoner kr. Den effekt som bidrog med minst nytta är miljövinst med ett bidrag på mellan 168 kr och 630 kr. Nyttan kan sedan jämföras med projektets budget vilken förmodas minst uppgå till 4.16 miljoner kronor. Den planerade kostnaden för projektet uppgår dock till 5 miljoner kronor. Projektet kommer alltså slutligen ge upphov till en samhällskostnad på mellan 1,28 miljoner kr och 3,95 miljoner kr enligt genomförda beräkningar.

  Projektet kan möjligtvis anses vara samhällsekonomiskt gångbart om den procentuella bredden av gångbanan även motsvarar dess procentuella kostnad. Sedan miljöeffekten för projektet blev försumbar jämfört med övriga effekter kan ytterligare analysverktyg dock behövas för att vidare bedöma projektets miljöpåverkan. Detta är en indikation på att CBA är ett ofullständigt analysverktyg för att bedöma hållbarhet vad gäller cykelinfrastrukturprojekt. 

 • 217.
  Borg, Emelie
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Pereira de Moraes, Felicia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Varför sorterar inte Lidingöbor ut sitt matavfall?: Matavfallsinsamling för småhushåll på Lidingö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lidingö har sedan 2010 erbjudit sina invånare att bli abonnenter av tjänsten för matavfallsinsamling. Trots årliga kampanjer har de dock inte samma anslutningsgrad som kommuner som har ett taxerings - och insamlingssystem som fungerar på liknande sätt. Syftet med detta arbete är därför att svara på; Varför sorterar inte småhus ut matavfall i Lidingö stad trots att det finns förutsättningar för det? Genom litteraturstudier och utskickad enkät till boende på Lidingö har anledningar till varför majoriteten av småhus-hushållen inte är abonnenter tagits fram samt vilka åtgärder som Lidingö stad kan bistå med för att få fler av dessa att bli abonnenter. Det som identifierades som anledningar till att Lidingöbor inte sorterar var främst att de var oroliga för lukt, de hade för lite matavfall och de saknade information. Kampanjer som ansågs fungera väl genom resultat från litteraturstudier i beteendeförändring och jämförelse med andra kommuner var att använda informatörer eller dörrknackare samt att involvera boende i funktionen och driften av systemet. De slutgiltiga åtgärdsförslagen till Lidingö var att synliggöra information bättre och på ett sätt som får de boende att känna sig personligt engagerade till att sortera samt att minska trösklarna i systemet.

 • 218.
  Borg, Gustaf
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Kennerstedt, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Temporära bostäder i den socialt hållbara staden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Majoriteten av världens befolkning bor i städer, och ännu fler kommer bo där i framtiden. Denna urbanisering ställer stora krav på stadsutvecklingen, samtidigt som vår tids utmaning handlar om att ställa om vårt samhälle till att bli mer hållbart. Det finns många idéer om hur stadsplaneringen ska skötas. En metod är att använda temporära bostäder, något som har gjorts vid Frihamnen i Göteborg. Detta ställer då frågan om liknande projekt är tillämpningsbara på större skala, samtidigt som det inte får hamna i konflikt med strävan efter hållbarhet?

  Socialt hållbar stadsutveckling och social hållbarhet går hand i hand. Det ena skapar plattformar för det andra. Termerna har breda definitioner inom litteraturen, dock framhålls ofta viktiga aspekter som social interaktion, delaktighet, variation, och samverkan för att skapa social hållbarhet. Temporära installationer har blivit ett alltmer vanligare och uppskattat fenomen inom stadsplanering eftersom man inte binder upp sig i långsiktiga lösningar, och framtagandet av sådana platser kan ske i samråd med invånarna. Rapporten är delvis gjord på en fallstudie av Frihamnen, där de temporära bostäderna har en central del i planeringsprocessen. Frihamnen har planer på att inrätta andra temporära områden som exempelvis Jubileumsparken intill. Många av dimensionerna av social hållbarhet kommer att behöva identifieras i efterhand, men det går att dra paralleller redan innan mellan projektet och social hållbarhet. Exempel på dessa är delaktighet och variation av funktioner.

  Temporära bostäder påverkar social hållbarhet i sig inte särskilt mycket mer än vad permanenta byggnader kan göra. Däremot bör de utgöra en del av ett temporärt område för att gynna en blandning av funktioner och verksamheter, och kan på så sätt vara en del av social hållbarstadsplanering. Ämnesområdet kring temporära bostäder i förhållande till social hållbarhet och planering är dock relativt outforskat, vilket gör att det är svårt att ställa generella slutsatser.

 • 219.
  Borgström, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre.
  Balancing diversity and connectivity in multi-level governance settings for urban transformative capacity2019Inngår i: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Transformation towards sustainable developmentis about findings new ways of thinking, organising and doingto navigate wicked challenges such as climate change andurbanisation. Such challenges call for new governancemodes that match the complexity of the systems to behandled, where multi-level governance and collaborativeapproaches have been suggested to contribute to suchtransformative capacity building. This in-depth, transdisciplinarystudy investigates how the multi-levelgovernance context in Stockholm, Sweden, influences thetransformative capacity from the perspective of localsustainability initiatives. It was found that even though thedecentralized governance of the Stockholm region hosts agreat potential in supporting city wide transformation, it ishampered by disconnect between actors, levels and sectorsand the short-term funding structure. The suggestedinterventions highlight the tension between enablingcollaborations, while safeguarding a high local diversity ofinitiatives and flexibility to ensure sustained space forinnovation and learning.

 • 220.
  Borgström, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Governance perspectives on Urban Biodiversity2017Inngår i: Urban biodiversity from research to practice / [ed] Ossola, A and J. Niemelä, Earthscan Publications Ltd., 2017Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 221.
  Borgström, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Kommunens nya roll som långsiktig brobyggare2019Inngår i: Innovation och stadsutveckling: En forskningsantologi om organisationsutmaningar för stad och kommun / [ed] Algehed, J.,Eneqvist, E., Jensen, C.,Lööf, J., Göteborg: Mistra Urban Futures, RISE, Vinnova , 2019, 1, s. 27-40Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 222.
  Borgström, Sara
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Oreskovic, N.
  Linder, N.
  Svensdotter, M.
  Schewenius, M.
  Emmelin, A.
  Tuvendal, M.
  Lokala initiativ - En outnyttjad potential i Stockholmsregionens arbete för hållbar utveckling2017Inngår i: YMER, ISSN 0044-0477, Vol. 137, s. 189-211Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 223.
  Borgström, Sara
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Oreskovic, Nikolina
  Stockholm Resilience Centre.
  Linder, Noah
  Gävle University.
  Svensdotter, My
  Stockholm Resilience Centre.
  Schewenius, Maria
  Stockholm Resilience Centre.
  Emmelin, Anna
  Stockholm Resilience Centre.
  Tuvendal, Magnus
  Calluna.
  Lokala initiativ – en outnyttjad potential i Stockholmsregionens arbeteför hållbar utveckling2017Inngår i: Urban Utveckling och Interaktion / [ed] Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Stockholm: SSAG, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi , 2017, s. 189-212Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 224.
  Boström, Fanny
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Lundström, Johanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Biokols struktur och dess förmåga att adsorbera näringsämnen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljömål där ett av dem ämnar att minska övergödningen isvenska sjöar och vattendrag. Övergödning är bland annat ett resultat från näringsämnen somläckt från jordbruk. En lösning på övergödningsproblemet skulle kunna vara att samla upp deläckta näringsämnena och återföra dem till åkern. Detta skulle kunna göras med hjälp av biokolsom adsorbent och syftet med detta projekt är att undersöka dessa möjligheter samt biokoletsstruktur.

  Definitionen på biokol är att det är en heterogen kolliknande substans från hållbart framtagenbiomassa. Den ska även ha ett högt kolinnehåll och användas på ett sådant sätt att den binderupp kolet under en längre tid. Biokol framställs genom pyrolys eller förgasning under högtemperatur och syrefattiga förhållanden. Syftet med användande av biokol som adsorbent ärmöjligheten att kunna skapa ett kretslopp. Biokolet ska först verka som filter i avrinningsdikenvid åkermark för att sedan återföras, mättad med näringsämnen, tillbaka till åkermarken.

  Vid experimenten användes tre olika kol. Ett grillkol och två olika biokol. Strukturen på deolika kolen undersöktes med en BET-analys. Analysen av grillkolen gav ett orimligt svar menför de två biokolen gavs resultat som ansågs rimliga. Denna analys ger inte ett direkt värde påadsorptionsförmåga hos kolen utan behöver verifieras med ett experimentellt framtagetsamband mellan struktur och adsorptionsförmåga. Ett alternativ till BET-analysen är att göraen jodnummeranalys, som ger värden på adsorptionsförmåga för det undersökta ämnet. Denna analys utfördes inte praktiskt.

  Två lösningar med olika koncentrationer av Na3PO4 förbereddes och blandades underomrörning med de olika kolen. Två olika omrörningstider användes för att kunna undersökauppehållstidens betydelse. Efter omrörning filtrerades proverna för att få bort kol och de olikafiltraten genomgick en ICP-analys för undersökning av fosforinnehåll. Resultatet som framkomav denna analys var att filtraten hade en högre fosforhalt än vad de initiala lösningarna hade.Förklaringen till detta antas vara att biokolet redan innehöll fosforföreningar som Na3PO4 ut. Problemet med ICP-analysen var att den inte kunde detektera i vilken form fosforn var.Det gick heller inte att detektera kväve i ICP-analysen då luften runt omkringinstrumentet innehåller kväve vilken kontaminerar provet och detekteras i analysen. Enalternativ metod till ICP är att använda spektroskopi som dels kan detektera kväve men ävenolika former av fosfor- och kväveföreningar.

  Slutsatsen var att analys av biokols adsorptionsförmåga är att den är komplex. BET-analys ären bra metod för att visa struktur på kolen men jodnummer kan vara ett bättre alternativ för attdirekt hitta ett värde på kolets adsorptionsförmåga. För analys av lösningar fungerar ICP enbartför fosfor och därför skulle spektroskopi kunna vara ett bättre alternativ då det kan detekterakväve samt olika former av föreningar.

 • 225.
  Boström, Linn Caroline
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Ljungberg, Hanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Dealing with uncertainty in global warming impact assessments of refrigeration systems2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The United Nations recognises anthropocentric greenhouse gas emissions to be the leading cause of global warming. The International Institute of Refrigeration further addresses that in 2014 7.8% of the global greenhouse gas emissions were assigned to the refrigeration sector. This marked the importance of using metrics to evaluate the climate impact of a refrigeration system. However, as these metrics rely on uncertain values it is difficult to assess how reliable they are. The purpose of this study is therefore to evaluate the reliability of two environmental metrics by applying methods for dealing with uncertainties, and to present possible improvements to the applied methods and metric.

  The study begins by introducing refrigeration systems and their environmentalcontext. In the background the reader is further introduced to the topic by accounting for the evaluated metrics, TEWI and LCCP, as well as three different methods for dealing with uncertainties, Sensitivity analysis, Uncertainty analysis and Monte Carlo Simulation. In order to fulfil the purpose a data centre is modelled, and the restrictions and operation conditions of the system will be further described under section 3. The result will consist of two parts. The first part will consider the theoretical aspect of the study as well as sources and typologies of values and uncertainties. The second part will consist of the empirical results from applying the mentioned methods on the modelled system. These will be presented in graphs sorted after method and metric and are then analysed and evaluated in the discussion. It is seen that only a few parameters dominate the influence in the Sensitivity and Uncertainty analysis but that the influential parameter is dependent on the relative order of magnitude. It is also stated that the LCCP rends no additional information at the analysed conditions. When applying the Monte Carlo Simulation TEWI is considered more reliable, as in that the deterministic value is a more accurate estimation of the ’true’ environmental impact of the system. One possible improvement may be to use the rendered standard deviation for TEWI as an uncertainty range to incorporate the uncertainties in the deterministic value.

  The study concludes that the Sensitivity and Uncertainty analysis illustrates theinfluence of one single parameter on the final metric value. However, the analyses do not determine to what extent these final values may be considered reliable. A Monte Carlo Simulation is better applicable for some uncertainty typology than others and as such TEWI is considered more reliable than LCCP. The study lands in the conclusion that the presented methods may be improved by assigning uncertainty typologies in order to evaluate the viability of a method to incorporate the uncertainties, e.g. a Monte Carlo Simulation.

 • 226.
  Bouju, Cecile
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Igergård, Fanny
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Wasted Potential: Potential of a food waste prevention model for the São Paulo street markets - A minor field study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the municipal kitchens of Gothenburg, the implementation of the Gothenburg Model for reduced food waste has resulted in reducing the food waste by half in two years. The objective of this study is to contribute in the work of food waste prevention at the street markets in São Paulo by investigating how a model like the Gothenburg Model could be created and implemented. The study has mainly been carried out through a field study on a selection of street markets in São Paulo by performing observations, interviews and estimations of the food waste quantities. The findings of the study are that a model alike the Gothenburg Model could be of relevance at the street markets. It was found that both the model as a tool and as a process could be of use, with the phase of motivating and training the workers having special importance. The social responsibility felt by the vendors has been identified as a great opportunity to present not only donation but also food waste prevention as a social issue. The heterogeneity between the different market stalls and the lack of management on each market presents a challenge in the development and implementation of a tool. Further work should therefore be done to find solutions applicable to the various vendors and to investigate the eventual existence of natural leaders.

 • 227.
  Bouraleh, Maryan
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Forsgren, Elsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Miljömedvetenhet och beteende vid konsumtionen av bärkassar i livsmedelsbutiker: En enkätstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker konsumenternas beteende vid köp av bärkassar i livsmedelsbutiker. Konsumtionen av bärkassar är ett problem på flera sätt, denna rapport kommer undersöka konsumenternas kunskap om resurs och energiåtgång vid tillverkning, miljömedvetet beteende och konsumenternas förslag till beteendeförändring vid konsumtion av bärkassar. Syftet är att undersöka om kunskap får konsumenten att agera på ett visst sätt. För att kunna utföra arbetet har en enkätundersökning utförts, både i en vald ICA butik och på Facebook. Enkäten innehöll frågor om konsumtionen, som till exempel vad konsumenterna brukar köpa för bärkasse och hur ofta. Även hur konsumenten tagit sig till butiken är av intresse likaväl konsumentens tidigare kunskaper om resursåtgång vid tillverkning kommer att frågas efter. Sist kommer konsumentens inställning till ett infört förbud efterfrågas och vad som skulle kunna få personen att minska sin egen konsumtion.

  Studien har kommit fram till att det inte finns några kunskapsskillnader mellan de som köper och de som inte köper bärkassar. Det finns alltså ett value-action gap, konsumenten är medveten om att konsumtionen inte är hållbar men agerar inte utefter sin kunskap. Det mest effektiva sättet att minska konsumtionen anses därmed inte vara bättre kunskap om miljöpåverkan. Istället föredras ett förbud mot plastpåsar baserade på olja. Följaktligen borde butiker endast erbjuda miljökassar och de svenska papperspåsarna. Relativt få av de som deltagit i enkäten är mot ett förbud av engångsbärkassar och eftersom även konsumtionen av miljökassar och svenska papperspåsar har en negativ miljöpåverkan är också minskad konsumtion av alla dessa att föredra. Detta kan åstadkommas med ett ökat pris.

 • 228.
  Bradley, Karin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Fauré, Eléonore
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Fuehrer, Paul
  Gunnarsson Östling, Ulrika
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Hagbert, Pernilla
  Hornborg, Alf
  Isaksson, Karolina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö.
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Svenfelt, Åsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Öhlund, Erika
  Därför är ekonomisk tillväxt en risk2016Inngår i: Dagens samhälle, ISSN 1652-6511, artikkel-id 9 marsArtikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 229.
  Bradley, Karin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier.
  Gunnarsson-Östling, Ulrika
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Schalk, Meike
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Futurist Feminist Political Ecology: Rewriting Stockholm’s Vision 20302017Inngår i: Feminist Futures of Spatial Practice: Materialisms, Activisms, Dialogues, Pedagogies, Projections / [ed] Meike Schalk, Thérèse Kristiansson, Ramia Mazé, Baunach DE: AADR / Spurbuchverlag , 2017, s. 301-327Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 230.
  Bramsäter, Jenny
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Lundgren, Kajsa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Study on the Dynamic Control of Dam Operating Water Levels of Yayangshan Dam in Flood Season2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Water levels up- and downstream of dams are strongly affected by water levels in the reservoir as well as the discharge of the dam. To ensure that no harm comes to buildings, bridges or agricultural land it is important to ensure that the water level in the reservoir is adjusted to handle large floods. This report studies within what range the water level in the reservoir of the Yayangshan dam, located in Lixian River, can vary without causing any flooding downstream the dam or at the Old and New Babian Bridge located upstream the dam. By calculation of the designed flood, flood routing- and backwater computation, initial water level ranges in the reservoir have been set for the pre-flood, main flood and latter flood season for damages to be avoided. Due to the far distance between the dam site and the bridges, backwater effects had no influence on the limitations of the initial water level in the reservoir. 

 • 231.
  Brandao, Miguel
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. IEA Bioenergy Task 38, Int Energy Agcy, Stockholm, Sweden.
  Kirschbaum, Miko U. F.
  Landcare Res, Palmerston North, New Zealand..
  Cowie, Annette L.
  IEA Bioenergy Task 38, Int Energy Agcy, Stockholm, Sweden.;Univ New England, NSW Dept Primary Ind, Armidale, NSW, Australia..
  Hjuler, Susanne Vedel
  Slangerup, Slangerup, Denmark.;COWI AS, Lyngby, Denmark..
  Quantifying the climate change effects of bioenergy systems: Comparison of 15 impact assessment methods2019Inngår i: Global Change Biology Bioenergy, ISSN 1757-1693, E-ISSN 1757-1707, Vol. 11, nr 5, s. 727-743Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ongoing concern over climate change has led to interest in replacing fossil energy with bioenergy. There are different approaches to quantitatively estimate the climate change effects of bioenergy systems. In the present work, we have focused on a range of published impact assessment methods that vary due to conceptual differences in the treatment of biogenic carbon fluxes, the type of climate change impacts they address and differences in time horizon and time preference. Specifically, this paper reviews fifteen different methods and applies these to three hypothetical bioenergy case studies: (a) woody biomass grown on previously forested land; (b) woody biomass grown on previous pasture land; and (b) annual energy crop grown on previously cropped land. Our analysis shows that the choice of method can have an important influence on the quantification of climate change effects of bioenergy, particularly when a mature forest is converted to bioenergy use as it involves a substantial reduction in biomass carbon stocks. Results are more uniform in other case studies. In general, results are more sensitive to specific impact assessment methods when they involve both emissions and removals at different points in time, such as for forest bioenergy, but have a much smaller influence on agricultural bioenergy systems grown on land previously used for pasture or annual cropping. The development of effective policies for climate change mitigation through renewable energy use requires consistent and accurate approaches to identification of bioenergy systems that can result in climate change mitigation. The use of different methods for the same purpose: estimating the climate change effects of bioenergy systems, can lead to confusing and contradictory conclusions. A full interpretation of the results generated with different methods must be based on an understanding that the different methods focus on different aspects of climate change and represent different time preferences.

 • 232.
  Brandt, Kelly
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Waldhagen, Julia
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Från vision till verklighet: En jämförelse mellan vision och faktisk bebyggelse med avseende på grönstruktur i Norra Djurgårdsstaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att med hjälp av en litteraturstudie och en egen framtagen modell för bildanalys undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och dess återspeglingen i verkligheten. Modellen för bildanalysen är baserad på Boverkets tankemodell för bostadsnära natur samt värdering genom ekosystemtjänster och denna tillämpas sedan på ett antal platser i Norra Djurgårdsstaden. Resultatet visar på att implementeringen av grönstruktur sker i mindre utsträckning i verkligheten än i visionsbilder. Trenden ter sig därför vara att grönstruktur bortprioriteras någonstans i processen, även om det finns ett antal undantag. Vidare förs en diskussion kring avvikelserna och deras betydelse för en hållbar stadsplanering med hjälp av intervjuer med två landskapsarkitekter.

 • 233.
  Brandt, Robert
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Miljösystemanalys av förorenade muddermassor utifrån ett Livscykelperspektiv2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bottensediment i anslutning till hamnarna runt Östersjön har i stor utsträckning blivit kontaminerade av föroreningar. Behovet av muddringsinsatser är därför stort. Traditionella hanteringssätt har varit tippning till havs samt deponi. På senare tid har stabilisering av massorna i hamnen visat sig vara ett möjligt alternativ.

  Livscykelanalysen är gjord med Gävle hamn som fallstudie, hamnen planerar att muddra 4 miljoner kubikmeter sediment, varav en miljon bedöms som förorenade. Gävle hamn har valt att stabilisera sina förorenade sediment och ett delmål har varit att undersöka om stabilisering är det bästa alternativet för Gävle.

  Denna studie har utifrån livscykelperspektiv visat att stabilisering av muddermassor är ett bra hanteringssätt samt att deponi ger en stor miljöbelastning sett ur de undersökta miljöpåverkanskategorierna. De undersökta kategorierna var växthuseffekt, övergödning, försurning, abiotiska resurser samt energianvändning.

  Studien visar att stabilisering av muddermassor ger en liten miljöbelastning gentemot de andra hanteringssätten. Detta eftersom det inte behövs någon transport av muddermassor vid detta hanteringsalternativ. Vidare så ger produktion av kajmaterial ett stort bidrag till växthuseffektspotential vilket undviks vid stabilisering

  Ur bedömningssynpunkt kantas alla hanteringssätt av fördelar och nackdelar.

  Rekommenderbart för Gävle hamn är dock stabilisering med tanke på att det gav en liten belastning gentemot deponi. Deponi gav störst belastning inom alla undersökta miljöpåverkanskategorier.

  Vidare var denna studie av screening karaktär där de största miljöbelastningarna fastställdes och kvantifierades. Studien visar på att det finns behov av att göra flera fallstudier eftersom hamnar är platsspecifika vilket ger olika förutsättningar vad gäller bland annat sedimentkaraktär och hantering av muddermassor.

  Resultatet kan användas som vägledning vid beslut om muddringsinsatser för hamnar kring Östersjön. 

 • 234.
  Bratt Forss, Camilla
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Strömberg, Karolina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Matbutikers hantering av mjölk och mjölksubstitut; spill och försäljningsstrategi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagsläget överproduceras och överkonsumeras mat, samtidigt slängs 30% av all mat som produceras i världen. Matproduktionen står för en stor del av världens miljöbelastning; främst genom animaliska produkter såsom kött och mejeriprodukter, och därför har ämnet blivit mycket omtalat. I samband med denna debatt har mjölksubstitut introducerats på marknaden. Målet med arbetet var att undersöka hur matbutiker i Stockholm arbetar med svinn och försäljning av mjölk och mjölksubstitut.

  En jämförelse gjordes mellan Arla Mellanmjölk, Alpro Soya och Alpro Mandeldryck. Datainsamlingsmetoden gjordes dels i kvantitativt format där siffror över försäljning och svinn samlades in, men även i kvalitativt format, i form av intervjuer med sex utvalda matbutiker. Det visade sig att svinnet för Arla Mellanmjölk, Alpro Soya och Alpro Mandeldryck var minimalt med anledning att det alltid finns efterfrågan på dessa produkter och att matbutikerna aktivt arbetar för att hålla svinnet lågt. Detta görs genom att ha ett välkalibrerat automatiskt beställningssystem som tar hand om majoriteten av butikens beställningar in, ha bra kylar i butiken, samt att regelbundet inventera butiken. De produkter som undersöktes ansågs inte behöva exponeras på något speciellt vis då de är basvaror som i princip säljer sig själva. Det är snarare ett problem att mjölksubstituten tar slut från centrallagret emellanåt när efterfrågan blir för stor. Matbutikernas primära mål är att driva ett lönsamt företag och ansträngningarna som görs sker på grund av ekonomiska fördelar. Likväl, även om minskat svinn görs med anledning att inte gå i förlust ekonomiskt blir utfallet detsamma och till fördel för miljön. Konsumenterna verkar tillsynes vara de som har mest makt i att förändra hur matbutikernas verksamhet bedrivs. Genom att välja mjölksubstitut framför mjölk kommer följaktligen miljöbelastningen från mjölkproduktionen att minska. 

 • 235.
  Braun, Sabina
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment.
  Warrinnier, Ruben
  KU Leuven, Belgium.
  Börjesson, Gunnar
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment.
  Ulén, Barbro
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment.
  Smolders, Erik
  KU Leuven, Belgium.
  Gustafsson, Jon Petter
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Vatten- och miljöteknik.
  Assessing the ability of soil tests to estimate labile phosphorus in agricultural soils: Evidence from isotopic exchange2019Inngår i: Geoderma, ISSN 0016-7061, E-ISSN 1872-6259, Vol. 337, s. 350-358Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Efficient phosphorus (P) fertilization strategies are essential for intensive crop production with minimal negative environmental impacts. A key factor in sustainable P use is assessment of the plant available soil P pool using soil P tests. This study determined isotopically exchangeable P after six days of reaction with 33PO4 (P-E (6 d)) to determine how accurately two commonly used P tests, Olsen and AL (acid ammonium acetate lactate) can quantify the amount of labile P. Soil samples were taken from both highly P-amended and unamended plots at six sites within the Swedish long-term soil fertility experiments. According to P K-edge XANES spectroscopy, the P speciation was dominated by Al-bound P and organic P, with additional contributions from Fe-bound P and Ca phosphates in most soils. The results showed that the AL test overestimated P-E (6 d) by a factor of 1.70 on average. In contrast, the Olsen test underestimated P-E (6 d), with the mean ratios of P-Olsen to P-E (6 d) being 0.52 for high-P and 0.19 for low-P soils. The 33P/31P ratio in the Olsen extract of a 33PO4 spiked soil was closer to that of a 0.005 mol L−1 CaCl2 soil extract than the corresponding ratio in the AL extract, suggesting that AL extraction solubilized more non-labile P. In conclusion, the AL and Olsen methods are not suitable for direct quantification of the isotopically exchangeable soil P pool after 6 days of equilibration. However, based on the results, Olsen may be superior to AL for classification of soil P status, due to its even performance for calcareous and non-calcareous soils and lower extraction of non-labile P.

 • 236. Brenner, A.
  et al.
  Persson, K. M.
  Russell, L.
  Rosborg, Ingegerd
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Kozisek, F.
  Technical and mineral level effects of water treatment2015Inngår i: Drinking Water Minerals and Mineral Balance: Importance, Health Significance, Safety Precautions, Springer, 2015, s. 103-117Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Reverse Osmosis is used for desalination of especially sea water in areas suffering from water shortage, and there are thousands and thousands of desalination plants around the world and more to come. The produced high–purity water tends to be corrosive, and lacks minerals, causing decreased daily intake and loss of minerals from the body. Thus, such water needs re–mineralization. Water with toxic substances is harmful, and is also often treated with RO. There are indexes to be used as guides to choose re–mineralization method after RO. However, mineral balance is not reached by remineralization, as only concentrations of calcium and bicarbonate, and in some cases magnesium is increased. Treatment with dissolution of dolomitic–calcitic limestone or other limestone with low levels of toxic elements is preferable. Hard water, on the other hand, may cause scaling, and is often softened, making the concentrations of calcium and magnesium low or extremely low. General advices on choice of treatment method to preserve or improve the mineral content and mineral balance of a water is presented in the chapter.

 • 237.
  Briel, Annemarie
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Hydrological Modelling at Road Structures in a Changing Climate and Landuse.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  An increase in the frequency and intensity of storm events is predicted by numerous climate researchers for the north of Europe. Not only this but also landuse change in form of clear-cutting can have an impact on the discharge of rivers and with that on road drainage structures. Extensive societal costs can be the consequences of blockage and underdimensioned structures. Hydrological models are powerful instruments that can be used to assess the future dimension requirements for road drainage structures especially in specifically vulnerable areas. In this thesis the hydrological model MIKE SHE was set up to study the discharge and water level at two pipe bridges and one culvert within the catchment of the river Hakerud in Västra Götaland, Sweden. Three scenarios were considered including a changing climate until 2050 and 2100 and a clear-cut scenario aiming to find out if the current design is sufficient for the future. This model can be used as an example model set-up for similar studies taking the recommendations of the experience gained in this thesis into consideration. For the Swedish Transport Administration further studies on this basis can contribute to decision making on the dimensioning of road drainage structures in the future to ensure a safe and robust infrastructural system.

 • 238.
  Briggner, Viktor
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Grahn, Pontus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Johansson, Linus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Centralized Versus Distributed State Estimation for Hybrid AC/DC Grid2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  State estimation enables for values throughout a power transmission grid to be known with a higher level of certainty. New technologies for bulk power transmission and power grid measuring enables for new possibilities in the energy sector and it is required that state estimation algorithms are developed to adapt to these new technologies. This project aims to develop a state estimator (SE) that is modified for hybrid AC/HVDC grids with voltage source converters (VSC) and phasor measurement units (PMU). Two different sets of architectures are tested. The centralized architecture where one common SE is implemented for both AC and DC grids or the distributed where a separate SE for every grid is used. The method used for the SE is the weighted least square (WLS) method. The SE will be developed based on the power grid model ’The CIGRE B4 DC Grid Test System’, designed by the International Council on Large Electric Systems (CIGRE) as a benchmark system. The SE is subject to four different scenarios in order to evaluate the quality of the SE, benefits of added phasor measurements and choice of architecture for the SE. The results of the tests show that the developed SE improves the accuracy of state values on the DC grid. However, regarding the AC state values of the converters the results of the test are ambiguous. Furthermore the distributed architecture offered slightly less accurate AC values than the centralized. The addition of PMU measurements improved the error of the estimated values. 

 • 239. Bring, Arvid
  et al.
  Asokan, Shilpa M.
  Jaramillo, Fernando
  Jarsjoe, Jerker
  Levi, Lea
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik. Stockholm Univ, Dept Phys Geog, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Pietron, Jan
  Prieto, Carmen
  Rogberg, Peter
  Destouni, Georgia
  Implications of freshwater flux data from the CMIP5 multimodel output across a set of Northern Hemisphere drainage basins2015Inngår i: EARTHS FUTURE, ISSN 2328-4277, Vol. 3, nr 6, s. 206-217Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The multimodel ensemble of the Coupled Model Intercomparison Project, Phase 5 (CMIP5) synthesizes the latest research in global climate modeling. The freshwater system on land, particularly runoff, has so far been of relatively low priority in global climate models, despite the societal and ecosystem importance of freshwater changes, and the science and policy needs for such model output on drainage basin scales. Here we investigate the implications of CMIP5 multimodel ensemble output data for the freshwater system across a set of drainage basins in the Northern Hemisphere. Results of individual models vary widely, with even ensemble mean results differing greatly from observations and implying unrealistic long-term systematic changes in water storage and level within entire basins. The CMIP5 projections of basin-scale freshwater fluxes differ considerably more from observations and among models for the warm temperate study basins than for the Arctic and cold temperate study basins. In general, the results call for concerted research efforts and model developments for improving the understanding and modeling of the freshwater system and its change drivers. Specifically, more attention to basin-scale water flux analyses should be a priority for climate model development, and an important focus for relevant model-based advice for adaptation to climate change.

 • 240. Brito de Figueiredo, Maria Clea
  et al.
  de Boer, Imke J. M.
  Kroeze, Carolien
  Barros, Viviane da Silva
  de Sousa, Joao Alencar
  Souza de Aragao, Fernando Antonio
  Gondim, Rubens Sonsol
  Potting, Jose
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Reducing the impact of irrigated crops on freshwater availability: the case of Brazilian yellow melons2014Inngår i: The International Journal of Life Cycle Assessment, ISSN 0948-3349, E-ISSN 1614-7502, Vol. 19, nr 2, s. 437-448Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study quantifies freshwater consumption throughout the life cycle of Brazilian exported yellow melons and assesses the resulting impact on freshwater availability. Results are used to identify improvement options. Moreover, the study explores the further impact of variations in irrigation volume, yield, and production location. The product system boundary encompasses production of seeds, seedlings, and melon plants; melon packing; disposal of solid farm waste; and farm input and melon transportation to European ports. The primary data in the study were collected from farmers in order to quantify freshwater consumption related to packing and to production of seeds, seedlings, and melons. Open-field melon irrigation was also estimated, considering the region's climate and soil characteristics. Estimated and current water consumptions were compared in order to identify impact reduction opportunities. Sensitivity analysis was used to evaluate variations in the impact because of changes in melon field irrigation, yield, and farm location. This study shows that the average impact on freshwater availability of 1 kg of exported Brazilian yellow melons is 135 l H2O-e, with a range from 17 to 224 l H2O-e depending on the growing season's production period. Irrigation during plant production accounts for 98 % of this impact. Current melon field water consumption in the Low Jaguaribe and A double dagger u region is at least 39 % higher than necessary, which affects the quality of fruits and yield. The impact of melon production in other world regions on freshwater availability may range from 0.3 l H2O-e/kg in Costa Rica to 466 l H2O-e/kg in the USA. The impact of temporary crops, such as melons, on water availability should be presented in ranges, instead of as an average, since regional consumptive water and water stress variations occur in different growing season periods. Current and estimated water consumption for irrigation may also be compared in order to identify opportunities to achieve optimization and reduce water availability impact.

 • 241. Brito de Figueirêdo, M. C.
  et al.
  Potting, José
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Lopes Serrano, L. A.
  Bezerra, M. A.
  da Silva Barros, V.
  Gondim, R. S.
  Nemecek, T.
  Environmental assessment of tropical perennial crops: The case of the Brazilian cashew2015Inngår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study is an original environmental assessment of the Brazilian cashew, a perennial tree cultivated in 30 tropical countries that yields four products: nuts, apples, gum and wood. While economic and agronomic data regarding cashew are available worldwide, the environmental issues related to the main production systems and products commercialized by Brazilian farms have not been discussed consistently. This environmental assessment is important to guide the efforts of researchers and farmers for improving the environmental performance of cashew cropping systems and products. Life cycle assessment is applied to assess the environmental impacts of cashew systems and products, considering multi-cropping systems, agriculture functions and allocation procedures. Two cashew cropping systems are compared: (i) a high-input system, or reference system, developed through 20 years of research, and (ii) a low input system, as defined by a sample of farms practicing multi-cropping systems. Aspects and impacts of these systems are reported via the following production stages: nursery, establishment, and low and full production. Two agriculture functions are adopted to analyze the cropping systems: land management (impacts per hectare) and financial (impact per US$ from total sales receipts). The impacts of cashew products are evaluated using the crop production function (per kilogram of product). The impacts of products are measured using both mass and economic allocation. This study shows that the low and full production stages account for the majority of impact in both cropping systems, but land transformation for the establishment of cashew orchards is the main contributor of climate change. The analysis of multiple agriculture function shows different results for the study of cashew production systems and products. Considering the land management function (impacts per hectare), the low-input system causes less significant environmental impact, when compared to the high-input system, in all categories but toxicity. When the financial function is analyzed (impacts per US$ from total sales receipts from one ha), the low-input system achieves better performance for only eutrophication and water depletion impact categories. The analysis of the crop production function (impacts per kilogram of product) shows that the choice of allocation procedure also affects the results when comparing the impact values of products from different cropping systems. If the choice is for mass allocation, products from the low-input system achieve better environmental performance, but if economic allocation is chosen, products from the high-input system perform equal or better than when produced in the low-input system. From the joint analysis of agriculture functions, the conclusion is that the best option to improve the environmental performance of the Brazilian cashew production is to adjust the high-input system with modifications regarding fertilization and pest management. From this case study, the benefits of considering multi-agriculture functions and accounting for all production stages in the study of perennial crops are highlighted. The importance of developing emission and characterization factors to reduce uncertainty when estimating pollutant loads and evaluating impacts of perennial crops cultivated in tropical regions is also discussed. This study advances the knowledge base on the environmental assessment of perennial crops in general, and on cashew crops specifically.

 • 242.
  Broberg, Josephine
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Ericson, Molly
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Frid, Gustav
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Biofuel: - Sustainability of the Jatropha cultivation in Zambia2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 243.
  Brolinsson, Hanna
  et al.
  SCB.
  Palm, Viveka
  SCB.
  Wadeskog, Anders
  SCB.
  Sörme, Louise
  SCB.
  Arushanyan, Yevgeniya
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Finnveden, Göran
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Consumption-basedindicators in Swedish environmental policy2012Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 244.
  Broms, Loove
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID. Department of Design, Interior architecture and Visual communication, Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden.
  Wangel, Josefin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Green Leap.
  Andersson, Camilla
  Green Leap.
  Sensing energy: Forming stories through speculative design artefacts2017Inngår i: Energy Research & Social Science, ISSN 2214-6296, E-ISSN 2214-6326, Vol. 31, s. 194-204Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The artificial world is part of an on-going negotiation of meaning, manifesting in social practice. From a sustainability perspective it is thus important to critically examine what norms are imprinted into the artificial, as well as to imagine, materialize and suggest artefacts that could afford more sustainable stories and practices to form. The project Sensing Energy is an attempt to explore how design could contribute to a re-imagination of everyday life and society, as well as what imaginaries (artefacts and related stories) could come out of such an endeavour. A critical and speculative design programme comprising the three leitmotifs Natureculture, Microsizing modernity, and Focal things and practices, provided a frame and foundation for a series of design experiments. The resulting artefacts were presented at two different workshops in which participants were asked to form stories that integrated one or more of the design experiments into their everyday life. Based on the material from the workshops we can conclude that the design experiments worked well as parts of or catalysts for new stories of the everyday.

 • 245.
  Brown, Mark
  et al.
  Univ Florida, Ctr Environm Policy, Phelps Lab, Gainesville, FL 32611 USA..
  Raugei, Marco
  Oxford Brookes Univ, Fac Technol Design & Environm, Wheatley Campus, Wheatley OX33 1HX, England..
  Viglia, Silvio
  Univ Florida, Ctr Environm Policy, Phelps Lab, Gainesville, FL 32611 USA..
  Casazza, Marco
  Parthenope Univ Naples, Dept Sci & Technol, Ctr Direz, Isola C4, I-80143 Naples, Italy..
  Schnitzer, Hans
  StadtLABOR Innovat Urban Qual Life Ldt, Griesgasse 40, A-8020 Graz, Austria..
  Kordas, Olga
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Ulgiati, Sergio
  Parthenope Univ Naples, Dept Sci & Technol, Ctr Direz, Isola C4, I-80143 Naples, Italy..
  Editorial: Indicators of Energy Use in Urban Systems2018Inngår i: Ecological Indicators, ISSN 1470-160X, E-ISSN 1872-7034, Vol. 94, s. 1-3Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 246.
  Brown, Nils
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Better Low-energy Buildings: The Contribution of Environmental Rating Tools and Life-Cycle Approaches2014Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • 247.
  Brown, Nils
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Wintzell, Helene
  Owner organizations' value-creation strategies through environmental certification of buildings2016Inngår i: Building Research & Information, ISSN 0961-3218, E-ISSN 1466-4321, Vol. 44, nr 8, s. 863-874Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The existing literature (mostly referencing heuristics of the valuation profession) provides little evidence on how property owners and managers themselves perceive value creation from environmental certification (EC) of buildings. To address this issue, questionnaire and interview data from non-residential EC building owners in Sweden are gathered and related in a strategy map' that explains their perceived value creation from EC. The mapping process also considers the four standard perspectives of the balanced scorecard, prompting researchers and owners to evaluate EC in terms of its contribution to long-term strategy, measuring it according to financial and non-financial metrics of organizational performance. The study confirmed that tenant demand is an important EC driver for property owners (particularly for large organizations) and therefore that increased EC awareness amongst tenants is important for EC and for further value creation. It was found that tool developers, property owners and valuers could all benefit from more closely aligning valuers' documentation requirements with those for accreditation with EC tools. Energy efficiency contributes significantly to value creation, but owners use energy management programs in addition to EC, possibly as a result of the performance gap phenomenon.

 • 248.
  Brown, Nils
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Wintzell, Helene
  Value creation for tenants in environmentally certified buildings2016Inngår i: Building Research & Information, ISSN 0961-3218, E-ISSN 1466-4321Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous research suggests that environmental certification (EC) affects rental rates in non-residential buildings, but there is still little understanding of how tenants differentiate such buildings from those without EC. This paper examines whether and how tenants perceive value creation in EC premises in Sweden. The findings (based on 29 questionnaire responses and 14 interviews with tenants in EC buildings) inform landlords and tenants on the development of EC strategies for improved organizational outcomes. EC creates value for tenants principally as support for their environmental management and reporting (e.g., low energy demand). EC is important for tenants internally, raising employee environmental awareness and improving employee attraction and retention. Tenants are generally positive about employee morale, indoor environmental quality (IEQ) and rental costs. However, it is not clear if such perceptions are dependent on features of modern premises in general, such as new fixtures, fittings and furnishings, and space-efficiency or from some EC-related feature. Tenants do not identify health or productivity increase in their EC premises. Findings suggest that the research focus should be shifted from investigating health and productivity increases through IEQ improvement to understanding the motivational improvement through value alignment with employees through EC.

 • 249.
  Brown, Nils
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Olsson, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Screening of globalwarming potential due to material production for renovation measures for 50 % decrease innet energy demand of existing stock of residential buildings in SwedenManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 250.
  Brown, Nils W. O.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Managing high environmental performance?: Applying life cycle approaches and environmental certification tools in the building and real estate sectors2017Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The main aim of this thesis is  to demonstrate and critically assess life cycle approaches’ and environmental certification (EC) tools’ potential for supporting decisions for improved environmental performance in the building and real estate sectors.

  Using life cycle approaches, the thesis shows that for new build and renovation cases aiming for low operational energy use that embodied global warming potential (GWP) due to material production can constitute a large portion of a building’s lifetime GWP. Therefore life cycle based information about materials’ embodied GWP needs to be made available to and utilized by design process decision makers.

  It was also shown that applying the Swedish EC tool Miljöbyggnad was useful in highlighting potential positive and negative changes in indoor environmental quality arising from renovation packages aiming at significant operational energy use reduction in existing multifamily buildings. However such renovation packages are not profitable from a property owner perspective. Miljöbyggnad may be useful when designing policy instruments to overcome this.   

  The thesis also showed that EC and related environmental enhancements contribute to achieving property owners’ and tenants’ overall strategic objectives for value creation. For property owners this arises for example through lower energy costs and attracting desirable tenants. For tenants, value creation arises as support for internal and external environmental communication.

  For the further development of life cycle approaches’ and EC tools’ application to buildings and real estate it is important to consider how they can be adapted to consider ‘distance to sustainable’ targets referencing for instance the planetary boundaries approach. It is also interesting to investigate how valuation of buildings and real estate may be performed in a way that expands from the current narrow focus on the economic perspective to also include environmental and social perspectives.

2345678 201 - 250 of 1964
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf