Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 1965
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Brown, Nils W. O.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Swedish property owners’experience of added value from environmentally certified non-residential buildings2014Inngår i: Proceedings, World Sustainable Building 2014, Barcelona, Spain, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 252.
  Brown, Nils W. O.
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Wintzell, Helene
  Mervärden för fastighetsägare vid miljöcertifiering av byggnader – en enkätstudie av fastighetsägare medmiljöcertifierade lokalfastigheter2014Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 253.
  Brown, Nils W. O.
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Wintzell, Helene
  HWz Miljö och Ledarskap AB.
  Miljöcertifiering och mervärden: Vad säger svenska lokalfastighetsägare?2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under de senaste 5 åren har miljöcertifiering för byggnader i Sverige tagit fart ordentligt. Det inhemska verktyget Miljöbyggnad är klart populärast, men LEED och en svensk BREEAM-version används också mycket. I vissa delar av västvärlden har miljöcertifiering för byggnader varit en företeelse i minst 15 år och erfarenheterna i form av olika mervärden av certifiering har studerats i ett antal forskningsstudier. Forskningen hittills har framför allt utgått ifrån att noggrann värdering av miljöcertifiering och hållbarhetsaspekter generellt är viktig för att rapportera tillgångars värde. Mindre uppmärksamhet har ägnats åt hur miljöcertifieringen kan påverka fastighetsägarföretag från ett bredare värdeskapande perspektiv.

  Det finns i dagsläget tillräckligt många svenska miljöcertifierade byggnader för att kunna undersöka hur mervärde hos svenska fastighetsägare skapas genom miljöcertifiering. Arbetets syfte är därför att visa om och i så fall hur svenska fastighetsägare upplever mervärde från miljöcertifiering utifrån ett brett verksamhetsperspektiv. Arbetet avser också att samla praktiska erfarenheter om mervärde från miljöcertifiering.

  Studien bygger på  en nätbaserad enkät och intervjuer. Enkäten har använts för  att samla information om möjliga mervärden, vilka definierats i förväg av forskargruppen med bas i den befintliga litteraturen. Målgruppen för enkäten var representanter för fastighetsägare med direkt erfarenhet av en svensk miljöcertifierad lokalbyggnad.. Enkäten skickades till representanter för 65 byggnader, och kompletta svar kom in från 31. Semi-strukturerade intervjuer har använts för att få levande exempel på specifika upplevda mervärden samt att ställa följdfrågor kring vilka förutsättningarna eller omständigheterna är/var för att dessa nyttor faktiskt skulle uppkomma alternativt varför de inte uppkommer. 15 personer intervjuades, där varje person hade direkt erfarenhet av en svensk miljöcertifierad lokalbyggnad.

  Intervjuer bekräftar enkätresultat att det klaraste mervärdet utifrån driftkostnads och -intäktsperspektivet är minskade energikostnader. Resultat från enkätundersökningen gällande hyresnivå och försäljningspris stämmer överens med tidigare utländska statistiska studier. Dessa mervärden förväntas öka i framtiden enligt enkätsvaren. Samtidigt visar intervjuer att de mervärdena samt vakansgraden, en annan faktor som styr driftinkomsterna, inte upplevs i klara ekonomiska termer. Snarare talar man om att miljöcertifieringen medför ett mervärde genom att den etablerar byggnaden i en nischmarknad för hyresgäster såväl som för investerare. Denna nischmarknad håller på att utvecklas så att miljöcertifieringen i framtiden kommer att ses som ett hygienkrav snarare än en ”unique selling point” som det har varit för de undersökta tidiga exemplen.

  Övriga viktiga mervärden enligt intervjuer med stöd av enkätresultat är att miljöcertifieringen underlättar kommunikationen av miljöfrågor i byggprojekt, företagsledning, fastighetsförvaltning och vid marknadsföring. Exempelvis kan man bättre kommunicera mål för miljöarbetet i byggprojekt som i sin tur enligt de intervjuade leder till bättre materialval, en högre kvalité hos byggnaden och bättre dokumentation över inbyggda material. Det senare leder dessutom till en lättare försäljningsprocess enligt en intervju. Studierna visar att miljöcertifieringen har lett till att miljöstyrning blivit en allt mer integrerad del i affärsstrategin vilket har understrukits av att ett flertal kommersiella företag numera har tagit beslut om miljöcertifiering på högst ledningsnivå. I fastighetsförvaltningen har man fått en bättre struktur på miljöarbetet med hjälp av miljöcertifieringen. Slutligen visar intervjuerna flera exempel där miljöcertifieringen har gett mycket positiv marknadsföring, exempelvis med en hög mediesynlighet, en ledande roll i internationella branschnätverk och ett gott rykte bland övriga i branschen.

  Med grund i enkät- och intervjuresultaten kan de uppkomna mervärdena delas in i tre separata men kopplade kategorier som handlar om hur miljöcertifiering skapar mervärden: ”miljösatsningarnas mervärde” syftar till mervärden som uppkommer direkt från en specifik miljösatsning som miljöcertifieringen föreskriver. Ett exempel är lägre energikostnader från en effektiv energianvändning. ”Process mervärde” uppkommer genom miljöcertifieringens struktur och kriterier som underlättar miljö- och kvalitetsstyrningsprocesser för byggprojektledning, fastighetsförvaltning och företagsledning. För det tredje uppkommer ”certifieringsmervärde” genom själva märkningen i sig som grundar sig på certifieringverktygens trovärdighet och kännedomen om certifieringssystemet. Det tydligaste mervärdet här för fastighetsägare är att kunna bemöta krav om en byggnad med en specifik certifiering från önskvärda hyresgäster.

  Utifrån det samlade intervjumaterialet kan man skönja tre typer av inriktningar när fastighetsägare tillämpar miljöcertifiering.  ”Marknadsledare” som kännetecknas av att man framhållersjälva certifieringens mervärden starkt. Mervärde för denna typ uppkommer främst genom konkurrensfördelar av att attrahera önskvärda hyresgäster, vid försäljning och genom varumärkesbyggande. Detta yttrar sig i bibehållna (eller ökade) ränteintäkter, minskad vakansgrad och ökat transaktionsvärde. Enligt intervjustudien är det främst stora privata företag med kontorsfastigheter i storstäder som har denna inriktning. Denna grupp anses vara ledande i den mening att företagsledningarna har fattat beslut om att applicera miljöcertifiering på t.ex. all nybyggnation.

  ”Samhällsledare” är organisationer vars strategiska inriktning påverkas av eventuella politiska krav eller som ett utfall av att man är en offentligägd organisation som förväntas bidra till samhällets mål och intentioner i största allmänhet. Här framhåller man starkt mervärden i form av den förbättrade byggprocess som tillämpningen av certifieringsverktyget ger. Det viktigaste identifierade mervärdesexemplet för denna strategi handlar om en bättre målstyrning som slår igenom i relationer med konsulter m fl. i byggprojekt samt i att kommunicera och etablera miljöarbetet internt.  Enligt intervjuerna leder dessa processförbättringar främst till en byggnad med högre kvalité och bättre kunskap i förvaltningen vad gäller inbyggda material. Typiskt för en sådan organisation är att de är offentligägda och inhyser offentlig verksamhet, exempelvis vård eller utbildning. Denna grupp anses vara ledande i den meningen att man har applicerat miljöcertifieringen mycket medvetet och ibland har man fattat beslut om det på högsta ledningsnivå.

  Den sista strategiska inriktningen bedömer vi inte som lika pådrivande som de två förstnämnda. En grupp kallar vi för ”kompetensutvecklare” och bland de intervjuade organisationerna finns det exempel inom denna grupp som är mer marknadsinriktade och de som är mer samhällsinriktade. Dessa fastighetsägare har gemensamt att de inte (i vår tolkning av intervjusvaren) har så tydligt uttryckta syften vad gäller mervärden från miljöcertifieringen som de inriktningar vi bedömer som pådrivande. En fråga är om det är en avsiktlig strategi för dessa organisationer att låta övriga gå före, eller om vi har intervjuat dessa organisationer medan de bygger upp den interna kompetensen för att vara mera pådrivande vad gäller miljöcertifieringen i en nära framtid. 

  Det ska noteras här att samtliga strategiska indelningar som vi har sett har möjlighet att få ut mervärde från specifika miljösatsningar. Främst av dessa är minskade energikostnader genom energieffektivitet, men det finns också de som kopplas till t.ex. materialval och dagsljus. Beroende på strategisk inriktning kan olika miljöcertifieringar vara mer eller mindre lämpliga för att ut mesta mervärden till lägsta kostnad. ”Marknadsledarna” får i dagsläget störst mervärde från internationella verktyg jämfört med övriga identifierade inriktningar. Frågan är emellertid hur situationen är om några år. Flera intervjuade talar om att miljöcertifiering snart (eller i princip redan är) hygienkrav på kontorsmarknaden i storstadsområden. Detta kan leda till att fler fastighetsägare behöver lära sig och överväga att tillämpa även andra system än Miljöbyggnad ganska snart. Samtidigt finns en risk då tillämpningen av miljöcertifiering blir en viktig affärsstrategisk komponent att verktygen inte styr mot hög miljöprestanda utan mer mot högsta möjliga mervärde. 

  Analysen här har också visat att det finns goda grunder för att etablera kopplingar mellan mervärde som man får från miljöcertifiering och organisationers värdeskapande arbete som avses att ge finansiell nytta på sikt. Dessa kopplingar kommer att vidareutvecklas i det fortsatta projektarbetet. I fortsättningen görs också en enkät och intervjuer med hyresgäster för lokalfastigheter. Dessutom gör vi en fördjupning kring offentliga aktörer.

 • 254.
  Brown, Nils W. O.
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Olsson, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Malmqvist, Tove
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Embodied greenhouse gas emissions from refurbishment of residential building stock to achieve a 50% operational energy reduction2014Inngår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 79, s. 46-56Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Mitigating climate change through operational energy reduction in existing buildings is of highest priority for policy-makers in Europe and elsewhere. At the same time there is increasing understanding of the significance of impacts arising from material production for buildings. The aim of this work has therefore been to evaluate the importance of embodied GWP for refurbishment for operational energy reduction on a stockwide basis. It is further intended to judge the relative significance of embodied GWP for specific refurbishment measures implemented for operational energy reduction. We study the case of operational energy reduction in the Swedish residential building stock by 50% compared to 1995. The total embodied GWP to achieve the noted operational energy reduction is 0.35 Mt CO2-e/year. 83% of this total is due to ventilation and window measures alone. Compared with previous studies assessing GWP mitigation from operational energy reduction, the "GWP payback time" is just over 3 years. Many types of measure that contribute significantly to achieving the above operational energy goal had average embodied GWP between 10 and 20 g CO2-e/kW h operational energy reduction, notably window and ventilation measures. Indoor temperature reduction (to 20 degrees C), was also significant for stockwide operational energy reduction but had a very low GWP of 0.4 g CO2-e/kW h operational energy reduction. If this measure proves unfeasible to implement on a stockwide basis then more expensive measures with higher embodied GWP will be needed to achieve the stated energy reduction goal.

 • 255.
  Brown, Nils
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Wang, Lan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Balfors, Berit
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Mörtberg, Ulla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Sectoral Energy Report: Synthesis Report - ICT for Energy Efficiency in Buildings and Strategic Environmental Assessment for Smart Grids2013Rapport (Fagfellevurdert)
 • 256. Bruggeman, C.
  et al.
  Maes, N.
  Christiansen, B. C.
  Stipp, S. L. S.
  Breynaert, E.
  Maes, A.
  Regenspurg, Simona
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi (flyttat 20130630).
  Malmström, Maria E.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Liu, X.
  Grambow, B.
  Schaefer, Th
  Redox-active phases and radionuclide equilibrium valence state in subsurface environments - New insights from 6th EC FP IP FUNMIG2012Inngår i: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 27, nr 2, s. 404-413Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Within the 6th EC FP Integrated Project "Fundamental Processes of Radionuclide Migration'' (FUNMIG), progress has been made to improve knowledge about the phases and reaction mechanisms involved in complex reduction processes of radionuclide contaminants in natural subsurface environments. This review paper gives an overview of the achievements made by the research groups involved in this project, and puts the scope and results of the studies in a more global context. Firstly, both thermodynamic and experimental evidence show that green rust is present and reactive in subsurface groundwater with a composition that spans the Fe(II)/Fe(III) redox boundary. Green rust has been shown to reduce Np(V), Se(VI) and Se(IV), but the pathways for the redox processes and the reaction products that result are complicated, and change as a function of the reaction parameters. Secondly, considerable evidence has emerged that Se(IV) is reduced on Fe(II)-bearing minerals which are ubiquitous in subsurface environments. The stable Se valence state in the presence of FeS(2) has been shown to be Se(0). Also, natural dissolved humic substances that contain sufficient electron donating capacity are capable of interacting with, and possibly reducing, Se(IV) to lower valence states. Thirdly, the influence of HCO(3)(-) and organic ligands on the uptake and reduction of U(VI) on Fe(II)-bearing minerals was investigated. While it appeared that HCO(3)(-) decreased the extent of U(VI) uptake by the reducing surface, the fraction of reduced U(IV) in the solid phase increased with increasing HCO(3)(-) concentration. In contrast with the observations for HCO(3)(-), organic ligands decreased both the extent of U uptake, as well as the fraction of U(IV) found in the solid phase. The studies performed within FUNMIG show that investigating reduction-oxidation mechanisms require (1) a detailed control over reaction conditions (anoxic atmosphere, purification of solid phases, initial radionuclide speciation), (2) a rigorous follow-up of reaction products (both solution chemistry and spectroscopic methods), and (3) the consideration of slow kinetics in the setting up of an experiment. These requirements make the study and assessment of redox processes one of the most demanding scientific challenges for geochemists who are asked to make predictions for radionuclide transport behaviour in the environment.

 • 257.
  Bruno, Aina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  The transfer of knowledge for renewable energy policy-making                   between Europe and Peru in the period 2006-2009: Impacts in the Peruvian Solar Photovoltaic innovation system2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Energy generation and use is one of the main contributors to climate change, as it is responsible for two thirds of the global greenhouse gas emissions (IEA 2015). In this context, renewable energies (RE) are increasingly gaining momentum as a key driver for the transition towards a low-carbon society (REN21 2016) and a source of technological and social innovation. The deployment of RE and its integration in large-scale power generation systems has been progressively driven by supportive policy frameworks adopted by pioneering countries such as Germany, Spain and France. This has subsequently fostered a process of learning and spreading of policies between leading countries and other governments willing to implement RE support schemes. Within the field of comparative public policy, different but interrelated approaches of the phenomenon of policy spreading have been developed, among which the most rehearsed are policy diffusion, policy transfer, policy convergence and lesson-drawing. The present study addresses a specific case of policy transfer between Germany-Spain and Peru for the implementation in the latter of a policy framework to foster the development of RE technologies (Legislative Decree 1002) in 2008, and the subsequent adoption of a support policy mechanism, Renewable Auctions (RA) in 2009. The assessment of the policy transfer process has been carried out by applying the Dolowitz and Marsh Model (Dolowitz and Marsh 1996, 2000). Furthermore, an exploratory analysis of the impacts of the policy transfer process in the development of the Peruvian Solar PV technology innovation system has been conducted in order to assess the outcomes of the policy transfer process in terms of RE technological deployment in the country, tackling Solar PV as the RE technology in focus. For this purpose, a simplified adaptation of the technology innovation system framework (TIS) developed by Hekkert et al. 2007 and Bergek et al 2008 has been employed. The results of the study show that the transfer of knowledge related to RE policy-making involved both voluntary and coercive causes. The drivers for the occurrence of policy transfer were the pressure exerted by a foreigner actor (US) for the enforcement of the RE policy framework (LD 1002) in Peru and the institutional support provided by a “convinced bureaucrat” (the former Vice Minister of Energy). The choice of adopting RA instead of other instruments such as  Feed-in-tariffs or Feed-in-premiums is related to the know-how of the country in terms of infrastructure investments and its traditional “modus-operandi”, the availability of natural and financial resources within the country, the perception of technical and financial risks, the negative lessons drawn from the experiences of Spain and Germany regarding the implementation of FITs, and the current state of development of the global RE sector. The policy transfer process has contributed to the development of some components of the Peruvian Solar PV innovation system. From a structural point of view, it has triggered a diversification of the actors involved, mainly driven by the incorporation of large foreign companies specialized in RE, as well as conventional energy companies that have diversified their core activities towards RE. From a dynamic perspective, the implementation of RA has promoted the increase in Solar PV installed capacity and its contribution to the electricity mix, promoting chiefly the function of market formation.

 • 258.
  Brus, Alexander
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Mätskalor i bearbetningsmaskiner: En studie om minskad energianvändning vid renblåsning av mätskalor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete utförs som en del i att nå Scanias energimål att minska sin energianvändningmed 33 % per tillverkad lastbil från 2010 till 2020. Syftet är att minska användningen av tryckluft, och därmed energianvändningen, för renblåsning av mätskalor.

  Över 90 % av alla fabriker använder sig idag av tryckluft, som är ett mycket ineffektivt energislag. Nästan 100 TWh går åt till att driva tryckluft inom industrin bara inom EU. Detta arbete försöker därför att hitta sätt att minska mängden tryckluft som används på Scania Södertälje. Detta görs genom att först kartlägga nuläget, för att sedan undersöka effektiviseringsalternativ, samt alternativa tekniker som kan användas för att renblåsa mätskalor, med bibehållna krav på stabilitet, kvalitet, och underhållsmässighet.

  I nuläget har Scania Södertälje drygt 500 bearbetningsmaskiner i drift med i snitt 4 mätskalori varje maskin. För att renblåsa alla dessa används Scanias centrala tryckluftssystem. Detta innebär att renblåsningen av mätskalorna ger upphov till en driftskostnad på drygt 2.13mkr, och en underhållskostnad för filter och oljeavskiljare över 310 000 kr.

  Fyra olika tekniker presenteras som möjliga alternativ. Den teknik som bedöms som det bästa alternativet är ett byte till att ha en membraenormtnpump per bearbetningsmaskin. Med denna teknik bedöms Scania Södertälje kunna spara 828 000 kr/år. Utöver detta identifieras olika effektiviseringsåtgärder som kan genomföras. Med dessa åtgärder bedöms Scania Södertäljekunna spara ytterligare 354 000 kr/år med minimala investeringar.

 • 259.
  Brydolf, Ludvig
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Wiklund, Henrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Installation av låglutande fingaller för främjande av ekologisk funktion i vattenkraftverk: En fallstudie av ett kraftverk i Umeälven2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor degree thesis is to analyze technical issues associated with an implementation of a low sloping trash rack with narrow spacing. A hydropower plant in Umeälven was used as a case study. The basis for the study was a model where trash racks were dimensioned for inclinations between 25 and 45 degrees. Corresponding head loss, durability and water speed through the rack were then determined for each inclination. Necessary measures are thereafter discussed for the installation. Finally some of the estimated costs and incomes regarding the installation are presented.

  An implementation of a narrow spaced trash rack (10 mm) with an inclination of 30 degrees will cause an exceeding of the tolerance speed through the rack 15 percent of the operational time when there is no clogging. Furthermore, the change of intake screens result in an increase of the head loss of 4.8 millimeters, which corresponds to an income loss of 25000 SEK annually due to reduced production. Complimentary measures include supporting beams, new lower attachment point and an extension of the intake walls. The final cost is strongly dependent on how the installation work is done. A high cost may occur due to an interruption in the production and when extensive arrangements for the implementation are needed, such as the construction of a cofferdam. In total a replacement of trash racks will cost at least 8 184 000 SEK, in addition to 216 000 SEK/day due to loss of production. Moreover expenses for the supporting beams and extension of the intake are added as well. 

 • 260.
  Brännlund, Niklas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Henriksson, Joakim
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Comparative simulation of heat transfer in a cylinder of phase changing material: How does the orientation impact the energy discharge?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  A computer simulation was done in COMSOL Mulitphysics 5.1, on heat transfer in rods filled with phase change material (PCM). The main objective was to compare the rods rate of heat transfer at two different orientations, horizontal and vertical. Information about the viscosity gradient, velocity magnitude and temperature gradient were used to analyze the result. The vertical orientation showed a faster rate of heat transfer with a large initial difference. The horizontal placement shows tendencies to provide a more even rate of heat transfer. To analyze the simulation a literature study was conducted on the theory behind modeling phase change heat transfer coupled with fluid flow. The societal implications of better PCM technology were also discussed. 

 • 261.
  Brännström, Emma
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Lundgren, Elin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Metaller i Stockholms grundvatten: En studie om grundvattnets påverkan på ekosystem i ytvattnet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As a consequence of the urbanization the groundwater in the area of Stockholm has been polluted since many years. The quality of the groundwater affects the surface water providing the inhabitants of the city with drinking water. To reach the environmental goals concerning groundwater further knowledge about the impact on surface water caused by polluted groundwater steams is necessary. Accordingly, the purpose of this study is to contribute with further information about the impact on surface water ecosystem in the discharge area of groundwater streams caused by elevated contents of metals in groundwater. A survey commissioned by Miljöförvaltningen Stockholmsstad (the municipal environmental administration) constitutes a basis for this study. The metals presented in this report are relevant due to their toxic characteristics and by their frequent occurrence in elevated content in groundwater samples. The groundwater content of these 9 metals determined which geographical positions would be of interest when evaluating potential ecosystem effects. The result indicates varying consequences for the ecosystems in the studied areas, but most of them seem to be at risk of being negatively affected. Further studies are needed to confirm our results and also to provide with more information about groundwater quality generally. 

 • 262.
  Buclet, Nicolas
  et al.
  Université Grenoble Alpes; Institut d’Urbanisme de Grenoble.
  Lazarevic, David
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Principles for sustainability: the need to shift to a sustainable conventional regime2015Inngår i: Environment, Development and Sustainability, ISSN 1387-585X, E-ISSN 1573-2975, Vol. 17, nr 1, s. 83-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper argues that the present dominant economic system rests upon unquestioned beliefs that are in a deep contradiction with the pursuit of sustainable development. The economics of conventions is used as an analytical framework through which to demonstrate the conflict between the dominant conventions underpinning societal development and the objectives of sustainable development. It suggests that a trajectory towards the objectives of sustainable development should be managed through a reflexion concerning the conventional principles required to be adopted in order to favour the emergence of a new conventional regime. The principles of proximity, the increase in individual and collective capabilities, and participative democracy are presented as possible principles that could be adopted in order to favour the emergence of a new conventional regime. 

 • 263.
  Buhrgard, Andreas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Thunell, Rasmus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Banan och bomullsgräs som vattenrenare: Undersökning av förmågan att adsorbera koppar och nickel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har undersökt banans (Musa paradisiaca) och bomullsgräs (Imperata cylindrica) förmåga att adsorbera koppar och nickel, samt konkurrensen mellan dessa metaller. Syftet med detta är att bidra till möjligheterna att utveckla billig och resurseffektiv teknik för rening av metallkontaminerat vatten i Uganda. Arbetet har utgjorts av en laborationsstudie, en litteraturstudie av kunskapsläget på samma ämne, samt även en diskussion förankrad i teori om hållbar utveckling. Laborationsresultaten visade att i en lösning där koncentrationen av kopparjoner dominerar, verkar banan vara en bättre adsorbent. När kopparjonerna får konkurrens i form av nickeljoner i samma koncentration, verkar bomullsgräs vara ett bättre alternativ. Vid jämförelse av kunskapsläget kunde konstateras att metallkoncentrationen är en starkare drivande faktor än biomassakoncentrationen vad gäller adsorptionen av koppar och nickel. Kunskapsläget skiljde också sig på en punkt jämfört med vårt arbete; banans förmåga att adsorbera nickel och koppar i binär lösning. Vår studie visar att koppar adsorberas mest, kunskapsläget det omvända. Utifrån teori om hållbar utveckling har arbetet identifierats befinna sig närmare vidare forskning inom en miljömässig dimension, än faktisk implementering i samhället. Detta eftersom utformandet, konstruerandet och användandet av reningsteknik innebär mer komplexa system; det är inte avgränsat till vår studerade teknik, nämligen rening genom adsorption.

 • 264.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Bhattacharya, Prosun
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Nath, B.
  Naidu, R.
  Ng, J.
  Guilherme, L. R. G.
  Ma, L. Q.
  Kim, K. -W
  Jean, J. -S
  Arsenic ecotoxicology: The interface between geosphere, hydrosphere and biosphere2013Inngår i: Journal of Hazardous Materials, ISSN 0304-3894, E-ISSN 1873-3336, Vol. 262, s. 883-886Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 265.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Chen, G.
  Editors’ foreword2014Inngår i: Sustainable Energy Solutions in Agriculture, CRC Press , 2014, s. xxxv-xxxviKapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 266.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Chen, G.
  Tomaszewska, B.
  Ghaffour, N.
  Mushtaq, S.
  Hamawand, I.
  Reardon-Smith, K.
  Maraseni, T.
  Banhazi, T.
  Mahmoudi, H.
  Goosen, M.
  Antille, D. L.
  Solar, wind and geothermal energy applications in agriculture: Back to the future?2017Inngår i: Geothermal, Wind and Solar Energy Applications in Agriculture and Aquaculture, Taylor & Francis, 2017, s. 1-32Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 267.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Chen, Guangnan
  Yusaf, Talal
  Chen, Shulin
  Yan, Jinyue
  KTH, Skolan för kemivetenskap (CHE), Kemiteknik, Energiprocesser.
  Sustainable energy and climate protection solutions in agriculture2014Inngår i: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 114, nr SI, s. 735-736Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 268.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik. University of Southern Queensland, Australia.
  Ghaffour, Noreddine
  Mahmoudi, Hacene
  Goosen, Mattheus
  Mushtaq, Shahbaz
  Hoinkis, Jan
  Low-cost low-enthalpy geothermal heat for freshwater production: Innovative applications using thermal desalination processes2015Inngår i: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 43, s. 196-206Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The study is dedicated to exploring different types of low-cost low-enthalpy geothermal and their potential integration with conventional thermal-based water desalination and treatment technologies to deliver energy efficient, environmentally friendly solutions for water desalination and treatment, addressing global water crises. Our in-depth investigation through reviews of various low-enthalpy geothermal and conventional thermal-based technologies suggest that the geothermal option is superior to the solar option if low-cost geothermal heat is available because it provides a constant heat source in contrast to solar. Importantly, the stable heat source further allows up-scaling ( >1000 m(3)/day), which is not currently possible with solar. Solar-geothermal hybrid constellations may also be suitable in areas where both sources are available. The review also discovers that the innovative Membrane distillation (MD) process is very promising as it can be used for many different water compositions, salinity and temperature ranges. Either the geothermal water itself can be desalinated/treated or the geothermal heat can be used to heat feed water from other sources using heat exchangers. However, there are only few economic analyses for large-scale MD units and these are based on theoretical models using often ;uncertain assumptions resulting in a large variety of results.

 • 269.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Maity, J. P.
  Nath, B.
  Baba, A.
  Gunduz, O.
  Kulp, T. R.
  Jean, J. -S
  Kar, S.
  Yang, H. -J
  Tseng, Y. -J
  Bhattacharya, Prosun
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Chen, C. -Y
  Naturally occurring arsenic in terrestrial geothermal systems of western Anatolia, Turkey: Potential role in contamination of freshwater resources2013Inngår i: Journal of Hazardous Materials, ISSN 0304-3894, E-ISSN 1873-3336, Vol. 262, s. 951-959Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Arsenic (As) contamination in terrestrial geothermal systems has been identified in many countries worldwide. Concentrations higher than 0.01mg/L are detrimental to human health. We examined potential consequences for As contamination of freshwater resources based on hydrogeochemical investigations of geothermal waters in deep wells and hot springs collected from western Anatolia, Turkey. We analyzed samples for major ions and trace element concentrations. Temperature of geothermal waters in deep wells showed extreme ranges (40 and 230°C), while, temperature of hot spring fluids was up to 90°C. The Piper plot illustrated two dominant water types: Na-HCO3 - type for geothermal waters in deep wells and Ca-HCO3 - type for hot spring fluids. Arsenic concentration ranged from 0.03 to 1.5mg/L. Dominance of reduced As species, i.e., As(III), was observed in our samples. The Eh value ranged between -250 and 119mV, which suggests diverse geochemical conditions. Some of the measured trace elements were found above the World Health Organization guidelines and Turkish national safe drinking water limits. The variation in pH (range: 6.4-9.3) and As in geothermal waters suggest mixing with groundwater. Mixing of geothermal waters is primarily responsible for contamination of freshwater resources and making them unsuitable for drinking or irrigation.

 • 270. Bundschuh, Jochen
  et al.
  Maity, Jyoti Prakash
  Mushtaq, Shahbaz
  Vithanage, Meththika
  Seneweera, Saman
  Schneider, Jerusa
  Bhattacharya, Prosun
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Vatten- och miljöteknik.
  Khan, Nasreen Islam
  Hamawand, Ihsan
  Guilherme, Luiz R. G.
  Reardon-Smith, Kathryn
  Parvez, Faruque
  Morales-Simfors, Nury
  Ghaze, Sara
  Pudmenzky, Christa
  Kouadio, Louis
  Chen, Chien-Yen
  Medical geology in the framework of the sustainable development goals2017Inngår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 581, s. 87-104Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Exposure to geogenic contaminants (GCs) such as metal(loid)s, radioactive metals and isotopes as well as transuraniums occurring naturally in geogenic sources (rocks, minerals) can negatively impact on environmental and human health. The GCs are released into the environment by natural biogeochemical processes within the near-surface environments and/or by anthropogenic activities such as mining and hydrocarbon exploitation as well as exploitation of geothermal resources. They can contaminate soil, water, air and biota and subsequently enter the food chain with often serious health impacts which are mostly underestimated and poorly recognized. Global population explosion and economic growth and the associated increase in demand for water, energy, food, and mineral resources result in accelerated release of GCs globally. The emerging science of "medical geology" assesses the complex relationships between geo-environmental factors and their impacts on humans and environments and is related to the majority of the 17 Sustainable Development Goals in the 2030 Agenda of the United Nations for Sustainable Development. In this paper, we identify multiple lines of evidence for the role of GCs in the incidence of diseases with as yet unknown etiology (causation). Integrated medical geology promises a more holistic understanding of the occurrence, mobility, bioavailability, bio-accessibility, exposure and transfer mechanisms of GCs to the food-chain and humans, and the related ecotoxicological impacts and health effects. Scientific evidence based on this approach will support adaptive solutions for prevention, preparedness and response regarding human and environmental health impacts originating from exposure to GCs.

 • 271.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Sracek, O.
  Hydrogeochemistry principles for geochemical modeling2011Inngår i: Geochemical Modeling of Groundwater, Vadose and Geothermal Systems, CRC Press , 2011, s. 3-26Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A wide diversity of physical and chemical processes control the distribution of species in waters in the vadose zone above the water table, and in the saturated zone below. The mineralogical composition of rocks or sediments, chemical reactions between solid, aqueous and gas phases, and oxidation/reduction (redox) processes are principal factors that influence the chemical composition of vadose-zone, ground-and surface waters, and the concentrations and mobilities of individual species. 

 • 272.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Tomaszewska, B.
  Poland.
  Ghaffour, N.
  Saudi Arabia.
  Hamawand, I.
  Australia.
  Mahmoudi, H.
  Algeria.
  Goosen, M.
  Saudi Arabia.
  Coupling geothermal direct heat with agriculture2018Inngår i: Geothermal Water Management, CRC Press, 2018, s. 277-300Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In the agriculture and agri-food chain industries there is a strong nexus between food, energy and water as it consumes about one-third of the global energy and 80-90% of the world’s freshwater production; freshwater production consumes about 15% of the global energy production (FAO, 2011a, 2011b; Hoff, 2011; IEA, 2012; IRENA, 2015). Therefore, the agri-food chain should be made independent from the use of fossil fuels, which have decreasing and fluctuating reserves but increasing long-term trend in cost, by coupling it to renewable energies such as geothermal. Geothermal water can not only provide energy, but at the same time a source of freshwater (possibly requiring prior treatment, that can, in turn, be done using geothermal heat as the energy source) thereby providing secure, accessible and environmentally sustainable supplies for both of these commodities. It can therefore play a significant role in contributing to future global food security and climate protection as well as other aspects of the Sustainable Development Goals (SDGs). The benefits of using geothermal energy are often underestimated, despite it being a limitless, sustainable and constant heat source, available 24 hours a day, 365 days a year. This makes its use technically simple, which contrasts with other renewables such as solar energy. Development and commercialization of geothermal water as energy and freshwater sources could have a significant contribution in the reduction of costs in the agro-food sector. However, much work remains to be done to make better use of geothermal energy.

 • 273.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik. University of Southern Queensland, Australia.
  Yusaf, Talal
  Maity, Jyoti Prakash
  Nelson, Emily
  Mamat, Rizalman
  Mahlia, T. M. Indra
  Algae-biomass for fuel, electricity and agriculture2014Inngår i: Energy, ISSN 0360-5442, E-ISSN 1873-6785, Vol. 78, s. 1-3Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 274.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Zilberbrand, M.
  Geochemical modeling of groundwater, vadose and geothermal systems2011Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Geochemical modeling is an important tool in environmental studies, and in the areas of subsurface and surface hydrology, pedology, water resources management, mining geology, geothermal resources, hydrocarbon geology, and related areas dealing with the exploration and extraction of natural resources. The book fills a gap in the literature through its discussion of geochemical modeling, which simulates the chemical and physical processes affecting the distribution of chemical species in liquid, gas, and solid phases. Geochemical modeling applies to a diversity of subsurface environments, from the vadose zone close to the Earth's surface, down to deep-seated geothermal reservoirs. This book provides the fundamental thermodynamic concepts of liquid-gas-solid phase systems. It introduces the principal types of geochemical models, such as speciation, reaction-path or forward, inverse- and reactive-transport models, together with examples of the most common codes and the best-practices for constructing geochemical models. The physical laws describing homogeneous and heterogeneous chemical reactions, their kinetics, and the transport of reactive solutes are presented. The partial differential or algebraic equations representing these laws, and the principal numerical methods that allow approximate solutions of these equations that can provide useful solutions to model different geochemical processes, are discussed in detail. Case studies applying geochemical models in different scientific areas and environmental settings, conclude the book. The book is addressed to students, teachers, other professionals, and to the institutions involved in water, geothermal and hydrocarbon resources, mining, and environmental management. The book should prove useful to undergraduate and graduate students, postgraduates, professional geologists and geophysicists, engineers, environmental scientists, soil scientists, hydrochemists, and others interested in water and geochemistry. 

 • 275.
  Bundschuh, Jochen
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Zilberbrand, Michael
  Editors’ preface2011Inngår i: Geochemical Modeling of Groundwater, Vadose and Geothermal Systems, s. xxi-xxiiiArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 276.
  Burul, Dora
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Life Cycle Management as framework for successful Life Cycle Assessment implementation in the commercial vehicle industry2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The transport industry is in the middle of a conceptual shift driven by delivering the targets set by the Paris Agreement. Proactive heavy-duty vehicle companies seek to further gather knowledge in a structured way on environmental impacts of its products and services. The method to be implemented is Life Cycle Assessment (LCA). For implementation of LCA certain organisational and operational factors pre-requirements need to be addressed. The study takes key factors of Life Cycle Management (LCM) as a framework for assessing the readiness of Scania CV AB to implement LCA. Said key factors of LCM are analysed through company-based case study observations and literature review. The results indicate the company is in the process of introducing majority of the key factors of LCM. The case study tested the possibilities of the company for LCA, and attempted second phase of LCA, Life Cycle Inventory (LCI). The greatest challenge to LCA is low availability and format of data for LCA. However, the case study deeply tested the data limits and offers good insight in actions to be taken.

 • 277.
  Butt, Ali Azhar
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Väg- och banteknik.
  Mirzadeh, Iman
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Väg- och banteknik.
  Toller, Susanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Birgisson, Björn
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Väg- och banteknik.
  Life Cycle Assessment Framework for Asphalt Pavements: Methods to Calculate and Allocate Energy of Binder and Additives2014Inngår i: The international journal of pavement engineering, ISSN 1029-8436, E-ISSN 1477-268X, Vol. 15, nr 4, s. 290-302Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The construction, maintenance and disposal of asphalt pavements may lead to considerable environmental impacts, in terms of energy use and emissions during the life of the pavement. In order to enable quantification of the potential environmental impacts due to construction, maintenance and disposal of roads, an open life cycle assessment (LCA) framework for the asphalt pavements is presented in this paper. Emphasis was placed on the calculation and allocation of energy used for binder and additives at the project level. It was concluded from this study that when progressing from LCA to its corresponding life cycle cost, the feedstock energy of the binder becomes highly relevant as the cost of the binder will be reflected in its alternative value as fuel. Regarding additives like wax, a framework for energy allocation was suggested. The suggested project level LCA framework was demonstrated in a limited case study of a Swedish asphalt pavement. It was concluded that the asphalt production and transporting materials were the two most energy-consuming processes, emitting most greenhouse gases depending on the fuel type and electricity mix.

 • 278.
  Butt, Ali Azhar
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Väg- och banteknik.
  Toller, Susanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Birgisson, Björn
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Väg- och banteknik.
  Life Cycle Assessment for the Green Procurement of Roads: A Way ForwarManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 279.
  Bysell, Lisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Vegetariska alternativ till kött i svenska livsmedelsbutiker: En fallstudie om utbud, hinder och drivkrafter2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  A study of European households found that Food and drink causes a fourth of the total various environmental impacts. Globally does the food sector account for 22 % of all the greenhouse gas emissions. The climate impact from different foods do however vary significantly, and meat products does generally cause higher greenhouse gas emissions than plant-based foods. A reduction of the meat consumption is suggested by many researchers as one of the most important measures in order to move towards a more sustainable food consumption and production. The grocery retailers have an important role as gatekeepers between the consumer and the products, and the aim of this thesis is to study a transition towards a larger range and increased sales of plant-based protein alternatives to meat from the retailers’ perspective. It does so by attempting to identify drivers and barriers from their point of view. Data was collected through interviews with representatives for the largest retailer groups (n=3) and interviews with store managers (n=8) as well as by examining the product range in the stores (n=10). Grocery stores were located in two different cities; the district Södermalm in central Stockholm and Östersund, a mid-sized town in the Northern parts of Sweden.

  The results from the interviews showed an increase in the range as well as the sales of vegetarian products at all the participating retailers and stores, and all the interviewees believed that this will continue to increase even further in the future. Flexitarians and young people stands out as the main groups of consumers who buy these products and thus lies behind this increase. What drives the consumers has been identified as an increased awareness, an improved product range and media attention. From the retailers’ perspective it is also now considered a competitive advantage to offer an attractive range of these products. Price has been identified as one of the main barriers for a future expansion of the sales these vegetarian alternatives, but several of the participants also believed that a lot of people are not at all interested in lowering their meat consumption which would be a central obstacle to overcome to get a wide spread in society as a whole. Even if the products have improved recently they may still not be attractive enough to be considered as an alternative for all consumers. The findings also indicate that there is a relatively small difference between the two participating cities, with the main exception that the stores at Södermalm in general offers more perishable vegetarian alternatives than the stores in Östersund does. The most significant differences, regarding product range, was found within ICA (Sweden’s largest food retailer) where the stores are privately owned and the store managers can choose assortment which differs from the other two large retailers Axfood and Coop where it is centrally controlled. The representatives from the retailer groups had rather different views on their ownrole in the development of the vegetarian alternatives but also on what future measures they

  believed are needed for a future development and impact. This has consequences for the consumers as the range differs to a large degree, to some extent between the different retailer groups, but mainly within the largest one (ICA). The results from this study cannot be generalised, but may provide new insights to a perspective that seems to not have been studied before and might constitute a point of departure for future research.

 • 280.
  Bysell, Lisa
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Grundström, Linnea
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Hållbar matkonsumtion: En undersökning av studenters relation, åsikter och vanor gällande miljömässigt hållbar matkonsumtion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som ett resultat av det senaste århundradets snabba populationstillväxt i kombination med en livsstil vilken inneburit ökad konsumtion, större naturresursuttag och ökande miljöpåfrestningar, står vi nu inför stora utmaningar för framtiden. En viktig del av begreppet hållbar utveckling är konsumtionen som i stor grad blivit en del av vår livsstil. Mat och dryck utgör i Europeiska Unionen ungefär en fjärdedel av hushållens totala miljöpåverkan, och hur vi väljer att konsumera livsmedel har således en stor inverkan. Syftet med denna studie är att undersöka studenters, vid Kungliga Tekniska Högskolan, förhållningssätt, kunskap och agerande kring miljömässigt hållbar matkonsumtion. De mål som arbetet avser är att undersöka vilka vetenskapliga belägg som finns utifrån de fyra olika konsumtionsvalen; kött (i relation till vegetariskt), matsvinn, närproducerat och ekologiskt. Referensramen utgörs av en litteraturstudie som definierar hållbarhetsbegreppet relaterat till de olika konsumtionsvalen och utgör därför grunden för det fortsatta arbetet. Utifrån detta utformades sedan en enkät vilken delades ut till 40 stycken studenter vid lärosätet. Därefter analyserades resultatet och jämfördes med tidigare studier i ämnet. Litteraturstudien resulterade i en rangordning av de olika konsumtionsvalen, där 1 är det val av störst vikt för miljömässigt hållbar matkonsumtion; 1 kött, 2 matsvinn, 3 ekologiskt och 4 närproducerat. Detta jämfördes sedan med resultat från enkätundersökningen som visade att studenterna överskattar närproducerat. Många av studenterna ansåg att minska köttkonsumtionen var den viktigaste åtgärden för en mer hållbar matkonsumtion. Trots detta finns det en skillnad mellan denna åsikt, i relation till hur de väljer att agera. Att minska matsvinnet är den åtgärd där studenterna lägger ner störst ansträngning och varannan student konsumerar kött dagligen. Det var svårt att dra generella slutsatser kring vad skillnaderna beror på, men det finns en differens i studenternas uppfattning om vad som är hållbar matkonsumtion och hur de handlar. Det finns även en skillnad mellan vilket vetenskapligt stöd som finns och studenternas uppfattning av vad som är hållbar konsumtion av livsmedel. 

 • 281.
  Byström, Emma
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Kartläggning av kylkompressorer: Baserad på katalogdata från kompressortillverkare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten ämnar kartlägga beteendet för de vanligaste typerna av kylkompressorer, vid användning av köldmedier med låg GWP (global warming potential) under olika driftsförhållanden, samt att tillgängliggöra denna kartläggning i form av diagram och tabeller. Av de parametrar som utgör kartläggningen, så ligger huvudfokus på den isentropiska och volymetriska verkningsgraden.

  Alla de kompressormodeller som ingår i kartläggningen är antingen hermetiska eller semihermetiska. Det har i vissa fall varit omöjligt att ta fram den isentropiska verkningsgraden gällande dessa kompressormodeller. I dessa fall har den så kallade hermetiska verkningsgraden använts istället, vilken baseras på den elektriska effekten som kompressorenheten kräver.

  Kartläggningen är baserad på köldmedierna koldioxid (R744), propan (R290) och tetrafluoretan (R134a) i kombination med ett flertal kompressormodeller av typerna kolv och scroll. Katalogdata för dessa modeller erhölls via Select 8 och Coolselector 2; två beräkningsverktyg från tillverkarna Emerson och Danfoss. För att beräkna de parametrar som inte var tillgängliga via dessa beräkningsverktyg användes samband tillhörande den kompressordrivna förångningsprocessen. Slutligen sammanställdes insamlad och beräknade data i form av tabeller och diagram, där diagrammen utformades i stil med tidigare kartläggningar som förekommer i kurslitteratur på KTH.

  Det är fortfarande oklart om vad som i Select 8 benämns som ”isentropisk verkningsgrad” endast avser de mekaniska förlusterna som uppkommer under kompressionen, eller om alla förluster i kompressorenheten är inkluderade. Om fallet är det sistnämnda borde denna verkningsgrad ses som en hermetisk verkningsgrad (för semi-hermetiska eller hermetiska kompressorer) istället för enisentropisk.

  I denna rapport har tanken varit att separera den isentropiska verkningsgraden från den hermetiska verkningsgraden, eftersom så är fallet i den kurslitteratur som använts i rapporten. Däremot har samma termer som förekommer i de båda beräkningsprogrammen även använts i rapporten, vilket är anledningen till varför isentropisk verkningsgrad står utskrivet för de hermetiska och semihermetiskakompressormodellerna från Select 8.

  Det finns således en risk att vad som står som isentropisk verkningsgrad i denna rapport egentligen ska läsas som hermetisk verkningsgrad. Detta gäller för alla kompressormodeller som behandlats i Select 8.

  Sånär som på oklarheten som kvarstår kring betydelsen av den isentropiska verkningsgraden från Select 8, är rapportens syfte och delmål genomförda.

 • 282.
  Byström, Gustaf
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Mörtberg, Ulla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  GIS-baserade metoder för hållbar planering av vindkraft - Grön infrastruktur2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 283.
  Byström, Gustaf
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Mörtberg, Ulla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  GIS-metoder för hållbar planering av vindkraft2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 284.
  Byström, Gustaf
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Mörtberg, Ulla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Johansson, Maya
  Stockholms Universitet.
  GIS-based methods for sustainable wind power planning2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research motivation

  Renewable energy has great importance in the work to counteract the global climate changes. The Swedish government has seta target that in 2020, 50% of the energy use shall come from renewable energy, and the government has also declared a longterm commitment for Sweden to be independent of fossil fuels. To reach these targets wind power is expected to play a greatpart, and approximately 50 TWh of new wind power is needed to meet this objective, compared to the current annual production of approximately 16 TWh. However, climate change is not the only issue at hand, and there is a risk of conflicts between meetingthe targets for renewable energy and other sustainability objectives, e.g. concerning ecosystem services, such as habitatsupporting biodiversity, recreation and cultural landscapes. Hence to steer towards a sustainable planning of wind power, targets and objectives as well as decision support has to be dealt with systematically, encompassing social, economic, technical and ecological perspectives.

  Objective

  The objective of the project is to develop GIS-based methods that can be used as planning support in sustainable planning of wind power, in cooperation with regional and municipal actors. The method will function as decision support, which will helpplanners and decision makers at local and regional level to systematically handle the different aspects related to wind power localisation.

  Methodology

  The project is performed in collaboration with the County Administrative Board of Västernorrland County, which is the study areafor the project. Initially, a literature study is performed to gain knowledge about earlier research in the field and identify importantfactors to include in the methodology. Workshops are held with the included actors, to gain further understanding of what information is relevant when planning for wind power, and to gain local knowledge about the study area; what issues are at hand,and what factors govern wind power planning in the particular area. During the workshops different scenarios related to theplanning process are also developed. The method will include the development of a number of GIS-models to be used in a multicriteria analysis that can be used for design and evaluation of the different planning scenarios.

  Preliminary results

  The literature study as well as the workshops reveals that the location of wind turbines often can have impact on, and render conflict between, different interests and objectives. Factors of high concern when planning for locating wind turbines in the County of Västernorrland are, besides wind speed and technical considerations; noise impact, visual impact, and impact on certain bird species, reindeer hearding and recreation. In order to handle these factors, multi-criteria decision analysis within a GIS environment can support planning in the face of complex problems, with capabilities to handle multiple and often conflicting objectives, and to find sustainable solutions to decision-making problems.

  Management implications

  The project will result in a General GIS-based Planning Support (GPS) methodology to integrate important sustainability issuesin wind power planning, which can be applied generally in future spatial planning. The project will contribute to a morepredictable planning process, where disparate sustainability targets will be handled in an integrated and systematic way, therebyincreasing the possibility of reaching the targets.

 • 285. Byström, Gustaf
  et al.
  Wretling, Vincent
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Strategic Municipal Energy Planning – Examining Current Practice in Sweden.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish Act on Municipal Energy Planning was written in 1977 in a time of energy crisis and requires each municipality to have a plan for rational supply and distribution of energy. With regards to the on-going climate change however, there is a need for energy planning to emphasise on shifting towards an efficient energy system with high share of renewables, and low impacts on the climate and the environment. The legislation is therefore argued to be outdated and is currently under review. This study shows that most municipalities are working with the energy issue, as 71% have adopted a policy document with focus on energy and climate. However, 41% has not adopted an energy plan as referred to in the Act on municipal energy planning. The results show that the energy strategies have a wider focus than what is stated in the legislation, which strengthens the view that the legislation can be regarded as outdated. Energy Strategies however still have an important function at the municipal level, as they can help to integrate energy aspects into spatial planning, as well as function as support for the daily energy and climate work in the choice of strategies and measures. The study further shows that the use of Strategic Environmental Assessment has potential to increase the consideration of environmental quality objectives, especially those that might be impacted from the energy plans, but the use of it has been fairly limited and only conducted in 6% of the energy plans. It is therefore recommended that the Act on Municipal Energy Planning is revised to instead include requirements for municipal energy and climate strategies, and that they are made subject to Strategic Environmental Assessment, thus promoting a transition to a sustainable energy system, where environmental objectives are taken into account and possible conflicts can be addressed early in the planning process.

 • 286.
  Byström, Gustaf
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Wretling, Vincent
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Vattenkraftens ekologiska påverkan på älvar – en jämförande studie.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  EU och Sverige har satt mål kring att öka användningen av förnybara energislag samt mål om att uppnå god kvalitet i sjöar och vattendrag. Vattenkraften är avgörande för att uppnå målet om förnybar energi, men det finns frågor kring vilken effekt vattenkraften kan få för älvars möj-lighet att uppnå målet om god vattenmiljö. Denna studie syftar till att undersöka vilken miljöpåverkan vattenkraft har på älvar, och utvärdera i vilken utsträckning åtta olika älvar i norra Sverige uppnår vattenmiljömå-let. Studien bygger på data från den senaste klassningen av Sveriges vat-tenförekomsters ekologiska och kemiska status, vilken tagits fram av vat-tenmyndigheterna i Sverige och är direkt kopplad till de nationella vattenmiljömålen. Analysen genomförs genom att jämföra statusen i fyra reglerade respektive fyra oreglerade älvar i norra Sverige, och därigenom dra slutsatser om potentiell påverkan från vattenkraft. Resultatet tyder på att vattenkraft verkligen medför negativ påverkan på älvar, och i nuläget försvårar möjligheterna att uppnå vattenmiljömålen, då en tydlig skillnad uppvisas mellan reglerade och oreglerade älvar i hur stor del av älven som uppnår miljökvalitetsnormerna. Dock är det osäkert ifall det kom-mer göras så även i framtiden då definitionen av god ekologisk potential ger utrymme för tolkning, vilket skulle medföra att statusklassningen tappar sitt huvudsakliga syfte.

 • 287.
  Byström, Gustaf
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Wretling, Vincent
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Mörtberg, Ulla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Hållbarhet, utvärdering och styrning.
  Johansson, Maya
  Stockholms Universitet.
  GIS-based methods for sustainable wind power planning2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 288.
  Byström, Gustaf
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Wretling, Vincent
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Mörtberg, Ulla
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Mark- och vattenteknik.
  Johansson, Maya
  Stockholms Universitet.
  GIS-based methods for sustainable wind power planning2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 289.
  Bywall, Karin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Environmental Management and its related Financial and Environmental Performance Measurements: A study within Swedish Retail2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Company managers have increasingly adopted environmental management in the 2000’s, and the relationship between environmental management and financial performance has been a subject for discussion during the last decades because of inconsistent results. The aim of this study is to investigate this relationship between environmental management and financial performance within companies, and to analyse how Swedish retail companies are evaluating the environmental and financial results from environmental management. The methodology used for the study is a literature review to capture the current knowledge area in research, a study of companies’ sustainability reports and an interview study to collect empirical evidence from the retail sector.

  The literature study shows a positive result between environmental performance and financial performance, a positive relationship between environmental management and financial performance, and non-conclusive data of the relationship between environmental management systems and financial performance. Furthermore it shows that companies are measuring and reporting environmental performance but no or few companies are reporting the financial outcome from environmental management, however companies seem to measure cost savings from environmental management. From this study, no consensus of a general methodology of the measuring of the financial outcomes from environmental management has been found. The findings are not representing the entire retail sector and should rather be seen as empirical evidence from a number of retail companies. The conclusion made was that the ambitions within environmental management differ within one industry sector, and that there seem to be no general methodology for measuring the financial outcome from environmental management.

 • 290.
  Bywall, Karin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Rosendal, Timmy
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Conversion to a Circular Industry: Success and limiting factors to convert Högdalen Industrial Area into an eco-industrial park2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The concept of eco-industrial parks is a way to minimize environmental impact and resource use from an industrial area, and in this study the concept is applied to Högdalen industrial area in Stockholm. An interview study has been conducted with key actors in the area, which found for instance that there were a good cooperation will among the actors and some material and energy exchanges occurring. This was then compared to a literature study of the limiting and success factors of the development of an eco-industrial parks. A quarter of the identified factors were determined to have good prospects, a fifth was partly fulfilled, a fifth had bad prospects, a fifth was unknown and 15 % was unknown but relevant to uncover in this stage of development.  For the future, it is suggested that: more interviews should be done with more actors in the area, Cleantech Högdalen should change focus to develop an eco-industrial park, more energy and material flows should be mapped and to gather information of unknown and relevant factors. The conclusion of this study is that there is potential to develop Högdalen Industrial Area into an eco-industrial park but there are some knowledge gaps about the quantitative minimization of resources and environmental impact. 

 • 291.
  Bäckström, Niklas
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Boo, Johannes
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Industriell ekologi.
  Cykelinfrastruktur i Stockholms stad: En utvärdering av olika alternativ2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som del av Stockholms arbete mot att bli en hållbar stad så strävar man efter att öka andelen cykelresor i staden. Förutom minskningen i koldioxidutsläpp som resulterar av att färre använder motorfordon så skulle detta ha en positiv effekt på folkhälsan. Detta arbete har undersökt vilka infrastrukturåtgärder som skulle ha en positiv effekt på andelen cyklister i Stockholm.

  Ett viktigt steg för att åstadkomma detta var att identifiera vilka faktorer som är viktigast för att avgöra om folk väljer att cykla istället för att använda andra transportmedel och vilka av dessa som Stockholm har mest problem med. När dessa brister blivit identifierade var nästa steg att hitta infrastrukturkoncept från olika delar av världen som skulle kunna åtgärda dem. Efter det så gordes en utvärdering av vilka effekter som dessa koncept skulle kunna få om de infördes i Stockholm. Avslutningsvis har koncepten utvärderats efter vilka som antas kunna nå målen så effektivt som möjligt och om dessa skulle kunna ha negativa sekundäreffekter.

  De koncept som fick bäst resultat i utvärderingen var Utbyggnad av cykelbanor och Cykelgator, där cyklister har prioritet och bilister måste anpassa sig efter cyklisterna.

 • 292.
  Bögel, Paula
  et al.
  Institute for Environmental and Sustainability Communication (INFU), Leuphana University Lüneburg.
  Pereverza, Kateryna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Upham, Paul
  Institute for Environmental and Sustainability Communication (INFU), Leuphana University Lüneburg.
  Kordas, Olga
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.
  Linking socio-technical transition studies and organisational change management: Steps towards an integrative, multi-scale heuristic2019Inngår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, s. 359-368Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  While the role of agency is widely acknowledged in socio-technical transition research, there remains a research gap on agency in transitions and a call for studies using an actor-centred approach to transition studies. In response to this call, this paper addresses the role of actors and, particularly, organisations in transitions. It examines the role of organisational change in socio-technical sustainability transitions and, more specifically, how transition initiatives may trigger and support these changes in organisations and systems. For this purpose, the paper draws on literature from both transition studies and organisational change management (OCM) to build a multi-scale, integrative theoretical heuristic. This addresses drivers and barriers for organisational change as an integral part of transition processes, connecting the micro level of the individual, the meso level of the organisation and the macro level of the broader system in which the organisation is located. With the goal of illustrating the links between OCM and transition studies, this paper empirically examines the impact of Region 2050, a large, multi-organisation transition initiative in Sweden, in terms of creating change within the organisations involved. The main focus is on how the organisations acquire the new knowledge and capabilities required for improving regional planning for sustainability. The empirical study identifies leverage points at the micro-, meso- and macro-levels, which may be used in order to change strategic planning processes. Three different theoretical concepts from transition studies and OCM that could help to foster long-term planning are also identified: (1) the macro-level of institutional plurality and its connection to the meso- (organisational) level; (2) collaboration as a key success factor on the organisational level; and (3) at the micro-level, the roles of individuals as change agents and boundary spanners. Overall, the case highlights the merits of the OCM literature for transition studies and their emphasis on understanding interacting processes operating at multiple scales.

 • 293.
  Börjesson Rivera, Miriam
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  A passage to carsharing: The case of implementing a municipal carsharing schemeManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Carsharing is a transportation mode that has existed for a long time but that has been rapidly growing the last decades, mainly due to the ongoing digitisation of society. Carsharing has qualities that places it within the intersection of sustainable mobility and the sharing economy. Carsharing is therefore often proposed in policies and planning documents as a measure to facilitate sustainable mobility. But what does the transition from theoretical solution to actual implemented service, accessible to users actually look like?

  This paper presents the findings of qualitative study that describes and analyses the case of Täby, a Swedish municipality in the Stockholm region, that decided to address its set sustainability targets and business travel practices by procuring a carsharing service and installing an in-house bicycle pool for officials. The study, that draws findings from document studies and semi-structured interviews, applies an actor-network theory inspired approach. The analysis of the process, show how the involved actors, both human and non-human, together drove the process forward, and eventually led to the implementation of a carsharing scheme for the officials.

  The paper concludes that carsharing as a program of action, was translated from an in-house carsharing open to citizens, to a procured service for the officials, and that the move to new premises acted as obligatory passage point for this process. The paper also concludes that during the process, the program of action was associated with policy documents such as the environmental goals and the Climate and Energy Strategy who served in a legitimising way and thus helped to fend of anti-programs such as cost efficiency, which otherwise was a prevalent managerial and operational strategy. 

 • 294.
  Börjesson Rivera, Miriam
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms). Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  Practice makes perfect?: Sustainable practices with ICT and daily travel2015Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The thesis shows how practice theory can be applied in different ways when exploring how daily life can be supported to become more environmentally sustainable. Ultimately the thesis aims to contribute to new knowledge on how to design policies and interventions that aim at facilitating environmentally sustainable practices.  This thesis argues that practice theory is useful in the field of sustainability research since it offers as point of departure a perspective on human everyday life which decentres focus from individual behaviour and instead looks at how social practices are constructed by integrating and combining material, bodily and mental elements.

  The thesis discusses the following questions: i) How can the role of ICT in everyday life be conceptualized from a practice perspective?, ii) How can practice theory be used in order to describe and assess second order environmental effects? and iii) What are the key considerations from a practice perspective when designing social/physical interventions for sustainable mobility?

  The papers in this thesis all use practice theory as point of departure but with different outcomes. Practice theory is thus used conceptually, methodologically and analytically. The main conclusions of the thesis are:  Changes in practices due to ICT usage will inevitably have environmental impacts, both negative and positive, and for policy-makers it is imperative to take this into consideration when planning for the future and actively support and facilitate sustainable social practices. Looking at changes in practices due to new ICT usage can be one way to include second order effects in environmental assessments, in this way contributing to a discussion of potential environmental impacts from implementing a new product, application or service.

  Interventions, such as a cargo bike pool or restrictive work travel policies, have the potential to change existing practices. However, the potential of these changes, depend on a variety of different factors which are more or less difficult to influence for the individual practitioner such as work location, time schedules, availability of transportation means and modes. Further, it is difficult to foresee exactly how such changes will look and if they sustain in the long run. Finally, it is not necessarily so that an intervention will have the desired outcome that was intended, the outcome might be something else, consequently this means that interventions need to be analysed and assessed from other perspectives, one being a practice perspective.

 • 295.
  Börjesson Rivera, Miriam
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  What is a sustainable everyday life?: Exploring and assessing the sustainability of everyday travel, sharing and ICT.2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In a world where the general trend is unsustainable consumption patterns, can sustainable everyday life be enabled? This thesis sought to expand the knowledge base for policies and measures for sustainability, based on the assumption that consumption can be viewed as the outcome of practices in which people engage in their day-to-day life. The thesis addressed the overall aim by examining the following questions: How can information and communication technology (ICT) practices contribute to sustainable everyday practices? How can sharing practices, ICT-based and other, contribute to sustainable everyday practices? and How can travel practices, ICT-based and other, contribute to sustainable everyday practices?

  Empirical and conceptual studies revealed that ICT has become a fundamental and integral part of everyday practices and that digitalisation is a tangible material companion with implications for sustainability. ICT changes practices in ways that can be both positive and negative from a sustainability perspective. These second-order effects need to be addressed early when developing ICT solutions/services.

  ICT has also contributed to development of the sharing economy, by making sharing easier and scalable. However, although some sharing practices can contribute to overall sustainability, others could display a high potential and risk, simultaneously. It is therefore important to identify and mitigate negative effects and exploit the full potential of sustainable sharing activities from a policy perspective.

  Everyday travel is the outcome of people’s social practices. Travel practices are therefore ultimately interlocked with other practices and spatially and temporally structured. It can thus be quite difficult for city dwellers, although not impossible, to fit in new ways of carrying out everyday city travel rather than existing travel practices. New travel practices should be viewed as complementary if there are no other enabling factors at play, such as convenience, pricing, policies and/or infrastructural changes. If some form of policy and/or infrastructural change is introduced, it is possible to change travel patterns and ultimately reduce travel. Here too, ICT could enable changes in travel practices, e.g. through mediated meetings or vehicle sharing. However, for sustainable everyday travel to become widespread, urban planning issues are important. Policy documents and environmental targets can be used proactively to legitimise new policies that enable more sustainable travel practices.

  This thesis shows that everyday practices, in a relatively affluent European urban context, contribute greatly to environmental impacts. Hence, how everyday practices are structured, or could be re-structured, is critical for sustainable development. Practices shape, and are shaped, by their socio-material context. This requires an overall, holistic approach, as offered by practice theory and actor-network theory. A holistic approach is crucial from a sustainability policy perspective, as it enables measures that target some, or all, of the different elements (material, meaning, skills) that constitute practice. It may also be crucial for policies addressing temporal and spatial aspects that structure practices, e.g. societal schedules and people’s homes in relation to their workplace. This presents an opportunity that policymakers could further explore and exploit.

 • 296.
  Börjesson Rivera, Miriam
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Cupitt, Rebekah
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  Henriksson, Greger
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Meetings, practice and beyond: Environmental sustainability in meeting practices at work2013Inngår i: Nachhaltigkeit in der Wirtschaftskommunikation / [ed] Martin Nielsen, Iris Rittenhofer, Marianne Grove Ditlevsen, Sophie Esmann Andersen, Irene Pollach, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden , 2013, s. 159-190Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The study shows how the employees at a large transnational telecom company understand and accommodate the implemented travel and meeting policies that regulate business communication. This involves looking at employee decisions on when, how and why to hold meetings. The subsequent understandings of meetings and their practice is formed through negotiation and the formation of a ‘social matrix of workplace communication (meetings)’(Bateson & Reusch 2009). This social matrix and its contexts are analysed from the perspective of environmental sustainability of office work practice. The basis for this is the recent implementation of company-wide restrictions on travel aiming to encourage the use of mediated meetings instead of travel for face-to-face meetings. Some issues that emerge are shared meanings of meetings, more specifically the perceived importance of the physical meeting in a workplace where telephone meetings were the norm. This shows that even if the technological possibilities for mediated meetings and by extension a more flexible work practice exist, they are not regarded as default but seen as complementary to conventional work practices. The need to find a balance in between mediated and physical meetings comes across as a recurring theme in both interviews and policy documents.  As a result the ongoing negotiation of which meetings are deemed necessary to be held in person and thereby requiring travel, is embedded within TeliaSonera employees' notions that face-to-face meetings are better and more efficient than mediated meetings. Subsequently the collective view that mediated meetings are not as successful as face-to-face meetings becomes a central to the character of workplace communication. This negotiation is carried out on an individual level as well as on a more organisational level. When carried out on an organisational level these negotiations occur in policy documents which can sometimes contradict employee perspectives and are equally subject to contextual factors (cf. Kogg 2002). Other related issues present in the empirical data are the blurring of the divide between work and home in relation to the changes in work practices and information and communication technology (ICT).

 • 297.
  Börjesson Rivera, Miriam
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms). KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  Eriksson, Elina
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  Wangel, Josefin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms). KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  ICT practices in smart sustainable cities: In the intersection of technological solutions and practices of everyday life2015Inngår i: Proceedings of EnviroInfo and ICT for Sustainability 2015: Building the knowledge base for environmental action and sustainability / [ed] Vivian Kvist Johannsen, Stefan Jensen, Volker Wohlgemuth, Chris Preist, Elina Eriksson, Copenhagen: Atlantis Press , 2015, s. 317-324Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ICT, information and communications technology,has radically transformed our world and is now an inextricable partof what it means to live a normal life as a citizen, at least in highincomecountries. This has led to a situation where ICT has becomeso taken for granted that it has lost its visibility. While thisdevelopment to a large extent has been driven by businessopportunities, there is now also an increasing recognition of ICT as apossible solution to sustainability problems. There are however twomajor pitfalls of using ICT as a tool for sustainability that need to beaddressed for its potentials to be realized. The first pitfall isenvironmental impacts of ICT, as well as the risk of lock-in effectsand an increasing vulnerability. The second pitfall concerns theunderstanding of ICT as a neutral solution, rather than recognizingthat ICT, as all technology, carries implicit values. Taken together,these two pitfalls imply a need for replacing the atomized and technobiasedunderstandings of ICT with an approach that recognize thelarger socio-material, political and economic structure in which ICTis (thought to be) part. With the aim of contributing to such a shift,this paper proposes a practice-oriented perspective in order toexplore the potential of ICT to contribute to sustainability, using thesmart sustainable city discourse as our example. We define theconcept ICT practices and discuss it from an interdisciplinaryperspective and in relation to the sustainable smart city. We arguethat by using ICT practices as a conceptual starting-point foranalysis, both the technological and the socio-cultural components ofthe smart sustainable city discourse can become elicited, enabling amore explicit analysis of what assumptions this discourse rests on.

 • 298.
  Börjesson Rivera, Miriam
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Henriksson, Greger
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Cargo Bike Pool: A way to facilitate a car-free life?2014Inngår i: Resilience – the new research frontier. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014) Trondheim 18-20 June 2014, Trondheim, 2014, s. 273-280Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In planning for sustainable cities, there is a need to take into consideration alternative transportation modes and facilitate the use of these, for the types of trips that people tend to use cars for. One way to mitigate car dependency in everyday life could be by using a cargo bike for these types of trips.The purpose of this paper is to map in what ways a specific trial of providing access to a cargo bike pool in a housing association affected both people’s travel habits and how they reimagined the types of trips that could be done at all or done in another way in order to find car-free travel and transportation modes. In this paper we focussed on the residents who actually used the cargo bikes.This qualitative study shows that although many of the residents did indeed lead car-free everyday lives, they got the opportunity to do other types of trips that they had not even thought about beforehand or deemed too difficult to do without a car. The cargo bike proved to fit into the portfolio of sustainable travel modes that facilitate everyday transports. The way that trips are imagined has also changed, that is what a cargo bike can be used to in relation to car, regular bike and public transportation.Having access to a cargo bike through a vehicle pool means that the possibilities to live a car-free everyday life are facilitated and in the long run a sustainable transportation pattern is being put in place.

 • 299.
  Börjesson Rivera, Miriam
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier.
  Henriksson, Greger
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  Höjer, Mattias
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Strategiska hållbarhetsstudier. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  Björn, Michael
  Lund School of Economics and Management.
  Eriksson, Elina
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID. KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Centra, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Centra, Centre for Sustainable Communications, CESC.
  Why share?: An outline of a policy framework for sharing.Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

   The sharing economy has received much attention in recent years, partly because it carries a promise of reducing environmental impacts. This decrease is expected to take place through higher utilization of raw materials and energy when physical products are shared to a greater extent . However, our reading of current literature on sharing suggests that such environmental impacts have rarely been assessed at the societal level, e.g. nationally or along a supply chain. Neither are definitions and classifications of sharing found in literature, in general, particularly helpful for estimating environmental potentials and risks. We argue that there is a need for a framework supporting policy to clarify the importance of policy when it comes to the final effects of sharing.

  The aim of this paper is to outline a policy framework for environmental potentials and risks of the sharing economy. We have here delimited this paper to discuss levels of energy use as an example of environmental impact, but argue that the tentative policy framework presented can be used for any sustainability factor. In the paper we populate the policy framework with a spectrum of sharing initiatives and discuss the possible changes in energy use connected to these initiatives. Furthermore, we also discuss in what areas research on the environmental impacts of sharing initiatives could be specifically important, based on the outcome of populating the policy framework for potentials and risks.

 • 300.
  Börjesson Rivera, Miriam
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Henriksson, Greger
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Liljenström, Carolina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Miljöstrategisk analys (fms).
  Lådcyklar och bilfria vardagsliv2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För att skapa en miljömässigt hållbar stad behöver människorna i den ha anledning och möjlighet att anpassa sina vardagliga vanor i linje med stadens hållbara utveckling. I denna rapport behandlas vanor i form av vardagliga resor och transporter, t ex inköp av dagligvaror. Mer specifikt har undersökts hur tillgång till ett lådcykelsystem skulle kunna bidra till möjligheter att leva bilfria liv.  Studien ingick som del av det större projektet Innovativ Parkering för klimatsmarta städer.  De boende i en bostadsrättsförening i Bagarmossen, en av Stockholms södra förorter, fick tillgång till en lådcykelpool, d v s tre så kallade lådcyklar (lastcyklar med tre hjul och stor låda) som de fick boka och använda som de ville april-november 2013. Vi frågade oss på vilket sätt tillgången till lådcykelpoolen påverkade de boendes rese- och transportvanor i vardagen.

  Den kvantitativa delen av studien visade att nästan 20 % av hushållen bokade cyklarna en eller fler gånger och 5 % av hushållen använde cyklarna 10 gånger eller fler under försökets period. Gemensamt för de som använt cyklarna flitigt har, enligt de kvalitativa intervjuerna, varit en vilja att leva ett bilfritt vardagsliv samt att man hade flera olika slags transportbehov. Lådcyklarna har använts till utflykter och ärenden, det vill säga både nöjes- och nyttoresor.

  Bland förutsättningarna för lådcykelförsökets framgång fann vi en positiv inställning till lådcykelpoolen i föreningen – även bland medlemmar som inte själva använde lådcyklarna. Vi fann också goda fysiska förutsättningar för cykling i Bagarmossen med omnejd samt att föreningen valt att bygga vidare på redan existerande praktiker vad gäller bokningsförfarande. Därutöver resonerar vi kring att lådcykelförsöket kunde varit än mer lyckosamt om även ansvarsfördelningen för cykelunderhållet samt informationsspridning och instruktion byggt vidare på föreningens redan inarbetade praktiker med särskilda arbetsgrupper. Kopplat till detta visade sig också viktiga frågor vara en noggrann och konsekvent introduktion av lådcyklarna samt att lådcyklarna står på ett synligt ställe för de presumtiva användarna.

  Lådcykelanvändning kanske inte är för alla boende och ej heller i alla situationer, men vi tror att om ovan nämnda lärdomar beaktas så är chanserna att en mobilitetstjänst som en lådcykelpool, når en optimal användningsgrad.

3456789 251 - 300 of 1965
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf