Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
6789101112 401 - 450 av 4057
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Björklund, Henrik
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Kullengren, Sebastian
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Detektering av hindrat trafikflöde på väg2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet vägtrafikanter ökar varje år, och med det ökar trängseln. För att bekämpa detta har undersökningar gjorts på uppkoppling av infrastruktur och användning av sensorer. Sensorer kan användas för att minska trafikköer, genom att till exempel upptäcka stillastående fordon eller föremål på vägen. Detta examensarbete undersöker konceptuellt hur en Light Detection and Ranging-sensor kan användas för att detektera ett hindrat trafikflöde på väg. En prototyp skapas för att undersöka konceptet, som består av en datainsamlingsmodul och en detekteringsapplikation. Genom att jämföra olika insamlad data, avgörs det om trafikflödet är hindrat eller ej. För att möjliggöra detekteringen av trafikflöde nyttjas en servomotor vilket ger datainsamlingsmodulen möjligheten att mäta punkter i ett tvådimensionellt plan. Styrning av motor och insamling av data sker med hjälp av en Arduino Uno. Data behandlas sedan på en persondator för att avgöra om hinder uppstått. Resultaten från tester i olika testmiljöer visar på att datainsamlingsmodul med detekteringsapplikation kan detekterar hindrat trafikflöde och statisk miljö, och med en godtagbar noggrannhet i avståndsmätningarna. Slutsatsen är således att prototypen har duglig funktion för att detektera ett hindrat trafikflöde. Metoderna för att detektera hinder är rudimentära men fungerande för enkla trafikflöden. Testning av mer varierande trafik under längre tidsperioder krävs för att ytterligare verifiera konceptets lämplighet.

 • 402.
  Björklund, Linnea
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Robotik, perception och lärande, RPL.
  Knock on Wood: Does Material Choice Change the Social Perception of Robots?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker huruvida det finns en skillnad i hur socialt interaktiva robotar uppfattas baserat på vilket material de är tillverkade i. Två studier gjordes för att ta reda på detta: En pilotstudie som skedde fysiskt, och huvudstudien skedde online. Deltagarna ombads att skatta tre versioner av samma robotdesign, där en var byggd i trä, en i plast och en täckt i päls. Dessa användes sedan i två studier för att bedöma deltagarnas uppfattning av robotarnas kompetens, värme och obehag, samt skillnaderna i dessa mellan de tre materialen. Statistiskt signifikanta skillnader hittades i uppfattningen av värme och obehag.

 • 403.
  Björklund, Rickard
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Software Reuse in Game Development: Creating Building Blocks for Prototyping2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt eftersom spel och de tekniker som används i spelutveckling ökar i komplexitet, desto högre blir kostnaderna för att utveckla spel. Idag krävs hundratals, ibland till och med tusentals heltidsarbetande i mångåriga projekt för att utveckla AAA-spel, och även utvecklandet av en prototyp innebär stora investeringar. Detta projekt ämnar att minska den kostnaden genom att undersöka hur återanvändningsbara byggstenar kan användas i prototyputveckling.

  Under projektets gång, utfördes sju intervjuer med speldesigners. Dessa intervjuer visade att utveckling av karaktärkontroller var en av de vanligaste och svåraste aktiviteterna i utveckling av prototyper. Som en följd av detta skapades ett verktyg för att utveckla karaktärkontroller.

  De karaktärkontroller som verktyget bygger fungerar som tillståndsmaskiner där händelser i ett tillstånd och övergångar mellan tillstånd kontrolleras med ett visuellt programmeringsspråk. Det visuella programmeringsspråket använder noder och det är dessa noder som utgör de återanvändningsbara byggstenarna.

  Verktyget utvärderades av sex speldesigners och fyra spelprogrammerare som alla tyckte att verktyget var ett bra sätt att utveckla och prototypa karaktärkontroller på. Utvärderingen visade också att byggstenarna, i form av noder i verktyget, bör vara funktionellt små och generella, så som noder för att applicera krafter och modifiera karaktärsdata.

 • 404.
  Björkman, Fredrik
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Eriksson, Gustaf
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Indoor positioning aided survey and map generation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inomhuspositioneringssystem kan vara till stor hjälp när man vill lo- kalisera sig i en inomhusmiljö. För att kunna navigera sig så krävs det en inomhuskarta som i viss mån representerar verkligheten. Den- na avhandling ämnar att komma fram till en konceptvalidering för ett system som ska mappa upp rektangulära objekt på tvådimensio- nella kartor i en inomhusmiljö. Kartorna ritas upp med hjälp av po- sitionen från en handhållen enhet som markerar hörnen på objekten. Problem som uppstår då är att felet från positionen kan få objekt som är av samma storlek och uppställda på rad i verkligheten, att se oli- ka stora ut och vara placerade lite huller om buller på kartan. Ett an- nat problem är att positionen kan med det här felet i positioneringen, komma att befinna sig i ett existerande objekt, vilket leder till en dålig användarupplevelse. Problemen löstes genom att utveckla ett system, som utifrån en karta med objekt mappade med hjälp av positionering, kan justera objektens form och position baserat på medelvärdena av flertalet likadana objekt. För att undvika positioner innanför objekt så skrevs en funktion som hela tiden kollar om positionen befinner sig i något befintligt objekt och om så skulle vara fallet så korrigeras po- sitionen till närmsta position utanför objektet. Slutresultatet blev en konceptvalidering av ett system som kan generera kartor med mappa- de objekt och användare som kan traversera dessa kartor med en god användarupplevelse.

 • 405.
  Björkman, Jacob
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Evaluation of the Effects of Different Preprocessing Methods on OCR Results from Images with Varying Quality2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förfalskade produkter är ett allvarligt problem i många delar av samhället. Förfalskade mekaniska komponenter i maskiner och byggnader kan medföra stora hälsorisker. För konsumenter kan det vara mycket svårt att identifiera en förfalskad produkt och många branscher försöker hitta sätt att enkelt upptäcka förfalskningar. Ett enkelt sätt att upptäcka förfalskningar vore att läsa in informationen på produktetiketten och bekräfta att informationen är giltig. Det här examensarbetet har utforskat effekten av olika förbehandlingsmetoder för bilder på resultaten av befintliga teckenigenkänningsmotorer (OCR). Undersökningen gjordes genom att applicera förbehandlingsmetoderna, en efter en, på bilder av produktlådor och skicka bilderna till två olika OCR-motorer, Tesseract OCR och Microsoft Azures OCR-motor. Resultaten visar att för Tesseract OCR förbättrar förbehandlingen prestandan när det gäller att korrekt läsa in texten i bilden. För Azure OCR måste dock en viss försiktighet iakttas för att inte påverka dess interna förbehandlingsmetoder. Beskärning av bilderna som förbehandlingsmetod utmärkte sig den mest lovande, men den behöver en viss vidareutveckling. Användning av OCR för upptäckande av falska produkter är möjlig men de typer av bilder och OCR-motorer som används måste has i åtanke vid beslut om vilka förbehandlingsmetoder som skall användas.

 • 406.
  Björkman Nilsson, John
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Cervall, Jonatan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Drones without a master: Resource efficiency in consensus-reaching topologies2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien har jämfört fem olika heuristiska algoritmer för att att lägga till kanter till befintliga grafer med målet att förbättra konvergeringshastigheten för att nå konsensus. Samtidigt hålls kostnaden för att lägga till kanter, och därmed sända fler signaler, i åtanke. Att hitta en lämplig algoritm för detta ändamål skulle ge monetära besparingar och slutledningshastighet i multi-agentnät. Studien visade att simulerad härdning gjorde bäst ifrån sig med avseende på att hitta den bästa lösningen på flera grafer, prestera det bästa i genomsnitt och tidskomplexitet att hitta lösningarna. Det var dock inte med en betydande marginal. Vid sidan av vår egen heuristik vid namn degree difference kunde de dock tillsammans hitta den optimala lösningen i varje test och deras kollektiva komplexitet är fortfarande rimlig. Studien hittade inte någon tumregel för att lägga till kanter, förutom att bortse från kostnader och bara fokusera på att förbättra konvergenshastigheten fungerade bra. Framtida arbete skulle vara att ta hänsyn till fler faktorer för att göra scenarierna mer realistiska, till exempel att undvika svaga punkter i ett nätverk.

 • 407.
  Björkqvist, Oskar
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Analog Front End Development for the Large Hadron Collider Interlock Beam Position Monitor Upgrade2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det system som mäter partikelstrålens position och ansvarar för att extraktion avdenna kan ske under säkra och pålitliga former i Large Hadron Collider (LHC) heterLHC interlock beam position monitor (BPM) och är en viktig del av LHC:s maskinskydd.Det nuvarande system som utför dessa mätningar har vissa begransningaroch till följd av detta har en uppgradering av systemet påbörjats. Detta examensarbetebeskriver utvecklingen av den elektronik som kommer att användas i systemetsanaloga signalkedja som består i huvudsak av ett filter samt en balanserad effektdelareför radiofrekvenser.Filtret har utvärderats genom verkliga mätningar av partikelstrålen och har konstateratsfungera som väntat. Mer arbete krävs dock för att bestämma påverkansom filtret självt har på positionsmätningarna då det introducerar en viss ringandeeffekt på signalerna. Den balanserade effektdelaren har testats i lab och visar ocksåpå lovande resultat men kräver tester över längre tid då denna komponent kommeratt behöva utstå höga signalnivåer under långa tidsperioder.

 • 408.
  Björkqvist, Oskar
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknisk teori och konstruktion.
  Dahlberg, Oskar
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknisk teori och konstruktion.
  Quevedo-Teruel, Oscar
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknisk teori och konstruktion.
  Additive Manufactured Three Dimensional Luneburg Lens for Satellite Communications2019Ingår i: 13th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2019, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019, artikel-id 8739803Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A method for designing gradient refractive index (GRIN) lenses with additive manufacturing or 3D-printing at K-u band is presented. To demonstrate the potential of the method, we designed a Luneburg lens using a single low-loss dielectric material available for 3D-printers. The gradient index is realized by varying the local material fill density of the lens. We demonstrate with full wave simulations that the structure is able to transform a spherical electromagnetic wave to a plane wave. When the lens is fed with a rectangular waveguide, the overall antenna has a gain of 23 dBi with side lobe levels of -12.5 dB in K-u band. This lens, when integrated with a circular polarized feeding system, could find application for ground satellite communications.

 • 409.
  Björkqvist, Oskar
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknisk teori och konstruktion.
  Dahlberg, Oskar
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknisk teori och konstruktion.
  Silver, Gustaf
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknisk teori och konstruktion.
  Kolitsidas, Christos
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknisk teori och konstruktion.
  Quevedo-Teruel, Oscar
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknisk teori och konstruktion.
  Jonsson, B. Lars G.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknisk teori och konstruktion.
  Wireless Sensor Network Utilizing Radio-Frequency Energy Harvesting for Smart Building Applications2018Ingår i: IEEE Antennas & Propagation Magazine, ISSN 1045-9243, E-ISSN 1558-4143, Vol. 60, nr 5, s. 124-136Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The scope of this article is to develop a modular radio-frequency (RF) energy-harvesting system for smart buildings that can act as a power source for sensing devices. Electromagnetic field-strength measurements at the main campus of the KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden, were carried out to define the strength of the available ambient signals. Mainly two spectra were available for possible RF harvesting, i.e., two cellular bands [GSM1800 and third generation (3G)] and the 2.45-GHz Wi-Fi band. Based on these measurements, a modular approach for the system was adopted. The system is composed from two modules: 1) a Wi-Fi rectenna system composed of eight dual-polarized patch antennas and 16 rectifiers to produce eight differential voltage sources connected in series and 2) a cellular rectenna system composed of eight linear tapered slot antennas and eight rectifiers to produce four differential voltage sources connected in series. We propose an innovative multiple-input, single-output (MISO) wave rectifier that yields an efficient differential output. Both rectenna modules offer full azimuthal coverage and can operate either together or independently.

 • 410.
  Björkén, Gustaf
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Mjukvara för mätning av etanolhalt i våt- och torrgas2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) i Linköping, sker årligen kalibrering av de bevisinstrument som idag används vid trafiknykterhetskontroller i Sverige, Norge och Finland. Vid kalibreringen används en simulatorlösning som har beretts internt på NFC. Etanolhalten i simulatorlösningen kontrolleras med hjälp av ett referensinstrument placerad på NFC. Under de senaste åren har ett nytt referensinstrument tagits fram som ska ersätta det befintliga. Vid utvecklandet av det nya referensinstrumentet har fokus varit att skapa så bra hårdvara som möjligt och mindre tid har lagts på utvecklingen av mjukvara.

  Syftet med denna studie är att utveckla en central mjukvara, till det nya referensinstrumentet, för att hantera mätning av etanolhalt i våt- och torrgas. En central mjukvara förenklar och effektiviserar arbetet, i gruppen för alkoholutandning hos NFC, genom att valbara typer av mätningar kan utföras via ett och samma gränssnitt.

  Studien inleds med en litteraturstudie för att få bra förståelse för det berörda området alkoholutandning med fokus på användningsområdet för referensinstrumentet. Parallellt med litteraturstudien genomförs en förstudie, där delar av befintlig mjukvara observeras, översiktliga krav för den nya mjukvaran tas fram och en första version av denna utvecklas. Efter förstudien och litteraturstudien vidareutvecklas mjukvaran utifrån en iterativ systemutvecklingsmodell i nära kontakt med kontaktperson tillika kravställare på NFC. Utvecklingen av mjukvaran fortgår till att alla framtagna krav för mjukvaran anses vara uppfyllda.

  Studien har resulterat i en mjukvara, för det nya referensinstrumentet, som hanterar mätning av etanolhalt i våt- och torrgas. Mjukvaran är utvecklad med arkitekturen Model-View-Controller i programmeringsspråket Java. Den framtagna mjukvaran består av ett grafiskt användargränssnitt med funktionalitet för att bland annat utföra olika typer av mätningar av etanolhalt i våt- och torrgas, samt funktionalitet för att visa avlästa och beräknade värden både som text och i grafer. Mjukvaran består även av konfigurationsfiler för lagring av defaultvärden, csv-filer för lagring av mätvärden och provresultat i samband med mätningar samt loggfiler för registrering av viktiga händelser.

 • 411.
  Björnberg, Adam
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Poljo, Haris
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Impact of observation noise and reward sparseness on Deep Deterministic Policy Gradient when applied to inverted pendulum stabilization2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Djupa Reinforcement Learning (RL) algoritmer har visat sig kunna lösa komplexa problem. Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) är en modern djup RL algoritm som kan hantera miljöer med kontinuerliga åtgärdsutrymmen. Denna studie utvärderar hur DDPG-algoritmen presterar med avseende på lösningsgrad och resultat beroende på observationsbrus och belöningsgles-het i en enkel miljö. Ett tröskelvärde för hur mycket gaussiskt brus som kan läggas på observationer innan algoritmens prestanda börjar minska hittades mellan en standardavvikelse på 0,025 och 0,05. Det drogs även slutsatsen att belöningsgleshet leder till inkonsekventa resultat och oreproducerbarhet, vilket visar vikten av en väl utformad belöningsfunktion. Ytterligare tester krävs för att grundligt utvärdera effekten av att kombinera brusiga observationer och glesa belöningssignaler.

 • 412.
  Björner, Amanda
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Hur påverkar produktkategori och tidpunkt för email-kampanjer studenters digitala konsumtion?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under läsåret 2017/2018 var det över 700 000 registrerade studenter på gymnasie och högskolenivå i Sverige. En fördel med att studera är att det finns en marknad för erbjudanden med reducerade priser riktade till just studenter. Många av dessa erbjudanden gäller köp online och ett vanligt sätt att marknadsföra dem är genom email. Denna studie undersöker hur stor stor effekt marknadsföring via email har på studenters digitala konsumtion. Utöver att undersöka den generella effekten på köpmängden studeras även vilken påverkan faktorerna produktkategori och tidpunkt för email-utskicken har. Dessutom undersöks studenters attityd gentemot email som marknadsföringskanal. Syftet med studien är att öka förståelsen för studenters köpbeteende och därmed få underlag till att kunna optimera marknadsföring via email. Därav har det undersökts hur studenter reagerar på email-utskick genom att jämföra antalet köp som skett under dagarna innan och efter utskicken. Därefter har det genomförts en statistisk analys med hypotesprövning av de observerade förändringarna.

  Resultatet visar att email-marknadsföring leder till en signifikant konsumtionsökning då ett intervall på tre dagar runt utskicksdatumet studeras. Denna ökning sker för de båda studerade produktkategorierna och tidpunkterna. Dock visar resultatet att olika produktkategorier har olika stor påverkan på email-kampanjernas effekt. Studien kunde inte påvisa någon skillnad i påverkan för olika tidpunkter, något som kan bero på för liten datamängd. Slutligen visar resultatet att majoriteten av studenterna kontrollerar sin email-inkorg dagligen, men att många slänger email med erbjudanden direkt i papperskorgen. Slutsatsen är att email är en effektiv marknadsföringskanal för att nå studenter, men att det finns behov av optimering för att utnyttja dess potential bättre.

 • 413.
  Blackwell, Kim T.
  et al.
  George Mason Univ, Krasnow Inst Adv Study, Fairfax, VA 22030 USA. lackwell, Kim T..
  Salinas, Armando G.
  Tewatia, Parul
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST). KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  English, Brad
  Hellgren Kotaleski, Jeanette
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST). KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Lovinger, David M.
  Molecular mechanisms underlying striatal synaptic plasticity: relevance chronic alcohol consumption and seeking2019Ingår i: European Journal of Neuroscience, ISSN 0953-816X, E-ISSN 1460-9568, Vol. 49, nr 6, s. 768-783Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The striatum, the input structure of the basal ganglia, is a major site learning and memory for goal-directed actions and habit formation. iny projection neurons of the striatum integrate cortical, thalamic, d nigral inputs to learn associations, with cortico-striatal synaptic asticity as a learning mechanism. Signaling molecules implicated in naptic plasticity are altered in alcohol withdrawal, which may ntribute to overly strong learning and increased alcohol seeking and nsumption. To understand how interactions among signaling molecules oduce synaptic plasticity, we implemented a mechanistic model of gnaling pathways activated by dopamine D1 receptors, acetylcholine ceptors, and glutamate. We use our novel, computationally efficient mulator, NeuroRD, to simulate stochastic interactions both within and tween dendritic spines. Dopamine release during theta burst and 20-Hz imulation was extrapolated from fast-scan cyclic voltammetry data llected in mouse striatal slices. Our results show that the combined tivity of several key plasticity molecules correctly predicts the currence of either LTP, LTD, or no plasticity for numerous perimental protocols. To investigate spatial interactions, we imulate two spines, either adjacent or separated on a 20-mu m ndritic segment. Our results show that molecules underlying LTP hibit spatial specificity, whereas 2-arachidonoylglycerol exhibits a atially diffuse elevation. We also implement changes in NMDA ceptors, adenylyl cyclase, and G protein signaling that have been asured following chronic alcohol treatment. Simulations under these nditions suggest that the molecular changes can predict changes in naptic plasticity, thereby accounting for some aspects of alcohol use sorder.

 • 414.
  Blank, Clas
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Hermansson, Tomas
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  A Machine Learning approach to churn prediction in a subscription-based service2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prenumerationstjänster blir alltmer populära i dagens samhälle. En av nycklarna för att lyckas med en prenumerationsbaserad affärsmodell är att minimera kundbortfall (eng. churn), dvs. kunder som avslutar sin prenumeration inom en viss tidsperiod. I och med den ökande digitaliseringen, är det nu enklare att samla in data än någonsin tidigare. Samtidigt växer maskininlärning snabbt och blir alltmer lättillgängligt, vilket möjliggör nya infallsvinklar på problemlösning. Denna rapport kommer testa och utvärdera ett försök att förutsäga kundbortfall med hjälp av maskininlärning, baserat på kunddata från ett företag med en prenumerationsbaserad affärsmodell där prenumeranten får besöka live-event till en fast månadskostnad. De maskininlärningsmodeller som användes i testerna var Random Forests, Support Vector Machines, Logistic Regression, och Neural Networks som alla tränades med användardata från företaget. Modellerna gav ett slutligt träffsäkerhetsresultat i spannet mellan 73,7 % och 76,7 %. Därutöver tenderade modellerna att ge ett högre resultat för precision och täckning gällande att klassificera kunder som sagt upp sin prenumeration än för de som fortfarande var aktiva. Dessutom kunde det konstateras att de kundegenskaper som hade störst inverkan på klassifikationen var ”Använda Biljetter” och ”Längd på Prenumeration”. Slutligen kommer det i denna rapport diskuteras hur informationen angående vilka kunder som sannolikt kommer avsluta sin prenumeration kan användas ur ett mer affärsmässigt perspektiv.

 • 415.
  Blanken, T. C.
  et al.
  Eindhoven Univ Technol, Control Syst Technol Grp, Dept Mech Engn, POB 513, NL-5600 MB Eindhoven, Netherlands.;Eindhoven Univ Technol, POB 513, NL-5600 MB Eindhoven, Netherlands..
  Frassinetti, Lorenzo
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Fridström, Richard
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Garcia-Carrasco, Alvaro
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Hellsten, Torbjörn
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Jonsson, T.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Petersson, Per
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Ratynskaia, Svetlana
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Tolias, Panagiotis
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Vallejos, Pablo
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Vignitchouk, Ladislas
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Fusionsplasmafysik.
  Dori, V
  Univ Split, Fac Elect Engn Mech Engn & Naval Architecture, R Boskovica 32, Split 21000, Croatia..
  Real-time plasma state monitoring and supervisory control on TCV2019Ingår i: Nuclear Fusion, ISSN 0029-5515, E-ISSN 1741-4326, Vol. 59, nr 2, artikel-id 026017Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In ITER and DEMO, various control objectives related to plasma control must be simultaneously achieved by the plasma control system (PCS), in both normal operation as well as off-normal conditions. The PCS must act on off-normal events and deviations from the target scenario, since certain sequences (chains) of events can precede disruptions. It is important that these decisions are made while maintaining a coherent prioritization between the real-time control tasks to ensure high-performance operation. In this paper, a generic architecture for task-based integrated plasma control is proposed. The architecture is characterized by the separation of state estimation, event detection, decisions and task execution among different algorithms, with standardized signal interfaces. Central to the architecture are a plasma state monitor and supervisory controller. In the plasma state monitor, discrete events in the continuous-valued plasma state arc modeled using finite state machines. This provides a high-level representation of the plasma state. The supervisory controller coordinates the execution of multiple plasma control tasks by assigning task priorities, based on the finite states of the plasma and the pulse schedule. These algorithms were implemented on the TCV digital control system and integrated with actuator resource management and existing state estimation algorithms and controllers. The plasma state monitor on TCV can track a multitude of plasma events, related to plasma current, rotating and locked neoclassical tearing modes, and position displacements. In TCV experiments on simultaneous control of plasma pressure, safety factor profile and NTMs using electron cyclotron heating (ECI I) and current drive (ECCD), the supervisory controller assigns priorities to the relevant control tasks. The tasks are then executed by feedback controllers and actuator allocation management. This work forms a significant step forward in the ongoing integration of control capabilities in experiments on TCV, in support of tokamak reactor operation.

 • 416.
  Bleiker, Simon J.
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Mikro- och nanosystemteknik.
  Dubois, Valentin J.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Mikro- och nanosystemteknik.
  Schröder, Stephan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Mikro- och nanosystemteknik.
  Ottonello Briano, Floria
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Mikro- och nanosystemteknik.
  Gylfason, Kristinn B.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Mikro- och nanosystemteknik.
  Stemme, Göran
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Mikro- och nanosystemteknik.
  Niklaus, Frank
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Mikro- och nanosystemteknik.
  Adhesive Wafer Bonding for Heterogeneous System Integration2018Ingår i: ECS Meeting Abstracts / [ed] The Electrochemical Society, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 417.
  Blom, Evelin
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
  Including Hydropower in Large Scale Power System Models2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Hydropower is the most used renewable energy technology with over 4000 TWh electricity generated worldwide in 2017, corresponding to almost 16% of the total electricity generation. In the Nordic countries, hydropower provides an even larger share of the electricity generation with about 50% of the total electricity generation coming from hydro. In other words, hydropower plays a significant role in power systems worldwide in general and in the Nordic power system in particular. Typically the hydropower included in larger power system models are simplified to reduce computation time. These simplifications can be denoted as a hydropower Equivalent which aims to mimic the behaviour of a more detailed description of the hydropower system.

  Here some of the most common power system models of the Nordic system are summarized including a shorter description specifically describing the modelling of hydropower. The models included are Apollo developed by Sweco, Balmorel which is an open-source alternative, EMPS created by Sintef and BID3 developed by Pöyry.

  All four models utilizes so called hydropower Equivalents with one or two stations per geographical area. In BID and EMPS the inflow is divided into regulated and unregulated inflow and only include one hydropower station and associated reservoir per area. Apollo and Balmorel on the other hand include two hydropower stations per area, one regulated, with an associated reservoir, and one unregulated.

 • 418.
  Blom, Fredrik
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Robotik, perception och lärande, RPL.
  Unsupervised Feature Extraction of Clothing Using Deep Convolutional Variational Autoencoders2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att E-handeln fortsätter att växa och kunderna i ökad utsträckning rör sig online, genereras stora mängder värdefull data, exempelvis transaktions- och sökhistorik, och specifikt för klädeshandeln, välstrukturerade bilder av kläder. Genom att använda oövervakad maskininlärning (unsupervised machine learning) är det möjligt att utnyttja denna, nästan obegränsade mängd data. Detta arbete syftar till att utreda i vilken utsträckning generativa modeller, särskilt djupa självkodande neurala faltningsnätverk (deep convolutional variational autoencoders), kan användas för att automatiskt extrahera definierande drag från bilder av kläder. Genom att granska olika varianter av självkodaren framträder en optimal relation mellan storleken på den latenta vektorn och komplexiteten på den bilddata som nätverket tränades på. Vidare noterades att dragen kan fördeladas unikt på variablerna, i detta fall t-shirts och toppar, genom att vikta den latenta förlustfunktionen.

 • 419. Blom, Rikard
  et al.
  Korman, Matus
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elkraftteknik.
  Robert, Lagerström
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Nätverk och systemteknik.
  Mathias, Ekstedt
  KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elkraftteknik.
  Analyzing attack resilience of an advanced meter infrastructure reference model2016Ingår i: Joint Workshop on Cyber-Physical Security and Resilience in Smart Grids (CPSR-SG), IEEE conference proceedings, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Advanced metering infrastructure (AMI) is a key component of the concept of smart power grids. Although several functional/logical reference models of AMI exist, they are not suited for automated analysis of properties such as cyber security. This paper briefly presents a reference model of AMI that follows a tested and even commercially adopted formalism allowing automated analysis of cyber security. Finally, this paper presents an example cyber security analysis, and discusses its results.

 • 420.
  Blomgren, Sofia
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Nordell, Sabina
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Method of Loci tillsammans med VR, fördel eller nackdel?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten redovisar vi för studien vi gjorde på minnestekniken Method of Loci. Method of Loci, ofta förkortat till MoL, är en teknik som bygger på att man visualiserar ett välkänt rum för att sedan tänka sig att man placerar ut de föremål man vill memorera på olika platser i rummet. Detta ska göra det lättare att komma ihåg föremålen och även ordningen. I denna studie ville vi se om det kunde vara en fördel att använda ett virtuellt rum, visat i ett VR-set, i samband med tekniken.

  Vi utförde studien på totalt 40 personer, uppdelade i två lika stora grupper. Personerna i båda grupperna fick höra samma inspelning av uppläsningen av en lista med 20 föremål, som repeterades tre gånger. Personerna i den ena gruppen fick ta på sig en ögonbindel och visualisera ett välkänt rum och personerna i den andra gruppen fick använda rummet i VR-setet. Personerna i båda grupperna fick sedan repetera listan till oss tre gånger: direkt efter att de hade hört den och sedan över telefon efter en samt två veckor.

  Resultaten för båda grupperna var väldigt spridda. Dock fick vi det högsta medelvärdet för varje uppföljningstillfälle för gruppen som inte använde VR.

 • 421.
  Blomquist, Eric
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Variety versus Recurrence of Advertisement in Cross Reality Experiences2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Reklam finanansierar stora delar av det digitala landskap vi interagerar med dagligen. Allt eftersom tekniken utvecklas och området Cross Reality mognar, är det av värde att undersöka dess kompabilitet med denna typ av finansiering. Ur perspektivet av tre huvudintressenter (annonsörer, utvecklare och slutanvändare), undersöker denna studie inverkan från två olika uppsättningar av reklam. Den ena uppsättningen består av reklam från en variation av varumärken och den andra uppsättningen består av reklam från ett enskilt varumärke. En användarstudie genomförs med data som insamlas via en enkät-stöttad intervju samt genom mjukvaran som levererar reklamen inom den virtuella upplevelsen. Resultaten visar väldigt liten inverkan på den generella användarupplevelsen, dock antyder datan att det finns en signifikant fördel för en variation av reklam när det gäller aspekten att undermedvetet nå användarna.

 • 422.
  Blomqvist, Alexandra
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Online Engagement in the Eye of the Young Beholder: A study on what youth appreciate on mobile-friendly websites2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens unga använder sina mobiltelefoner på samma sätt som tidigare generationer har använt sina datorer. Således behöver webbdesigners göra mobilvänliga hemsidor när de riktar sig mot den yngre generationen. I samarbete med projektet Changemakers' Yard, som leds av Ashoka och Raoul Wallenberg Academy, kommer denna rapport undersöka vilka faktorer inom innehåll och design som unga i åldersspannet 16-23 uppskattar hos mobila applikationer och hemsidor. Utfallet av rapporten syftar till att guida webbdesigners till vad de bör tänka på när de designar mobila applikationer och hemsidor för unga idag. En kvantitativ och kvalitativ research utfördes genom intervjuer, en online-enkät samt två anpassade lektioner med målgruppen. Data och kommentarer från denna research analyserades sedan och sammanställdes till en pappersprototyp som utvecklades till en digital prototyp. Båda prototyperna testades genom användartester med målgruppen. Slutligen sammanställdes tio guidelines om vad unga uppskattar beträffande innehåll och design på mobilvänliga hemsidor. Guidelines rörde främst kommunikation ochanvändbarhet, såväl som att ägarna till sidan tar ansvar för uppdateringar och minimering av mängden data som används. Ansvaret för uppdateringar och att minska mängden data var båda nya upptäckter. I strid mot tidigare research fanns även indikationer på att det kan finnas en skillnad mellan könen vad gäller uppskattat innehåll.

 • 423.
  Blomstrand, Mikael
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Constraining future extensions of immutable classes2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Omuterbar data och beständiga datastrukturer används mer och mer. Många vanliga programmeringsfel kan undvikas genom att använda omuterbar data, och i parallell och flertrådig programmering slipper man datasynkronisering. Det finns många fördelar med omuterbar data, men få moderna programmeringsspråk stödjer ett sätt att deklarera eller kontrollera omuterbarhet. Genom att analysera en klass är det möjligt att ta reda på om ett objekt som skapats från klassen är omuterbar. För klasser som inte går att ärva går det alltså att härleda om ett objekt är omuterbart eller inte från typen. För klasser som går att ärva finns inga garantier för att subklasserna är omuterbara, och subklasser kan skapas utan att orginalklassen måste kompileras om. Det här gör att alla klasser som går att ärva är potentiellt muterbara, vilket omöjliggör många intressanta klasshierarkier. Den här uppsatsen utforskar hur sådana oönskade subklasser kan upptäckas. Lösningen heter \emph{fantomklasser} (phantom classes), syntetiska klasser som inte går att ärva. Dessa är i grund och botten tomma subklasser som beter sig exakt likadant som orginalklasserna. Ett objekt kan verifieras genom att verifiera typen. Om de inte kan göras till fantomklassen måste de ha gjorts av främmande kod. Som proof-of-concept implementerades lösningen som en fork av Dotty, det som kommer att bli version 3 av Scala-kompilatorn. Implementationen heter Mållgan. Mållgan klarar att kompilera verklig kod och producerar exekverbar JVM bytekod. Tester visar att kod kompilerad med Mållgan fortfarande kan användas som vanligt med vanlig Dotty. Det här indikerar att lösningen är transparent för kod som inte är medveten om implementationen. Studien visar att lösningen är genomförbar, men ett mer formellt bevis krävs för att visa att lösningen är korrekt.

 • 424.
  Boberg, Peter
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Lagerström, Andreas
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Fall detection using smartphone application2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Olyckor relaterade till fall är ett stort problem i samhället, och det är viktigt att en person som är drabbad av en olycka får hjälp så fort som möjligt. Syftet med den här studien är att undersöka möjligheten att använda sensorer tillgängliga i smartphones för att implementera en applikation för falldetektion.

  Den valda metoden är en litteraturstudie följt av en fallstudie. Litteraturstudien genomförs för att hitta existerande lösningar för att implementera falldetektion i en mobilapplikation, och en lösning väljs som startpunkt. Fallstudien består av två delar. I första delen implementeras algoritmen som hittades i litteraturstudien och experiment genomförs med syftet att förbättra lösningen. Den andra delen syftar till att evaluera den implementerade lösningen med avseende på noggrannhet och batteritid.

  Den föreslagna lösningen är att använda accelerometerdata från den inbyggda sensorn som finns i smartphones. Data från accelerometern matas in i en finit tillståndsmaskin för att detektera möjliga händelser av fall. Egenskaper extraheras från denna data och analyseras av ett förtränat neuronnät, som genomför en klassificering av händelsen.

  Evalueringen av noggrannheten visar att iOSoch Androidimplementationen når en precision vid klassificering av händelser på 91% och 83%, respektive. Evalueringen av batteritid visar att lösningen kan implementeras utan för stor batteriförbrukning.

 • 425. Boem, F.
  et al.
  Zhou, Y.
  Fischione, Carlo
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Parisini, T.
  Distributed Pareto-optimal state estimation using sensor networks2018Ingår i: Automatica, ISSN 0005-1098, E-ISSN 1873-2836, Vol. 93, s. 211-223Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A novel model-based dynamic distributed state estimator is proposed using sensor networks. The estimator consists of a filtering step – which uses a weighted combination of information provided by the sensors – and a model-based predictor of the system's state. The filtering weights and the model-based prediction parameters jointly minimize – at each time-step – the bias and the variance of the prediction error in a Pareto optimization framework. The simultaneous distributed design of the filtering weights and of the model-based prediction parameters is considered, differently from what is normally done in the literature. It is assumed that the weights of the filtering step are in general unequal for the different state components, unlike existing consensus-based approaches. The state, the measurements, and the noise components are allowed to be individually correlated, but no probability distribution knowledge is assumed for the noise variables. Each sensor can measure only a subset of the state variables. The convergence properties of the mean and of the variance of the prediction error are demonstrated, and they hold both for the global and the local estimation errors at any network node. Simulation results illustrate the performance of the proposed method, obtaining better results than state of the art distributed estimation approaches.

 • 426.
  Boersma, Christiaan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Designing a platform to communicate posture and movement data to medical professionals2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hälsovårdskostnaderna har ökat dramatiskt under det senaste decenniet. Genom förebyggande åtgärder försöker företaget Qinematic att förbättra hälsovårdssystemet via 3D-skanning och mätning av mänsklig rörelse med hjälp av en Kinect-sensor. Målet är att upptäcka bristande funktioner i människans rörelsemönster och förbättra och förbättra individuell mobilitet. samt därigenom minska belastningen på vårdsystemet. Målet med denna studie är att utveckla en webbaserad portal för fysioterapeuter och ergoterapeuter för att analysera 3D-skanningar och åtgärder. Samtidigt bör denna portal hjälpa terapeuterna i sin bedömning av personen, så att terapeuterna kan förbättra och påskynda bedömningen. Intervjuer, observationer, litteratur och en bedömning används för att undersöka vad som är nödvändigt för att hjälpa fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Baserat på dessa krav utvecklas en prototyp för att undersöka hur dessa krav kan fungera. Slutligen testas prototypen av terapeuter för att validera den nya funktionaliteten. Under prototyputvärderingen uttryckte fem av de sex terapeuten att prototypen definitivt var en förbättring, medan en var osäker på den övergripande förbättringen. Utvärderingen av prototypen skapade också ytterligare kravspecifikationer och ändringar av befintliga kravspecifikationer som kan användas för framtida arbete.

 • 427.
  Bogdan, Cristian M
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Declarative interaction towards evolutionary user interface prototyping2018Ingår i: 16th IFIP TC13 International Conference on Human-Computer Interaction, INTERACT 2017, Springer, 2018, Vol. 10774, s. 83-90Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines the potential of describing interactive systems in a declarative manner with concepts familiar to both developers and designers. Such declarative interaction descriptions will enable evolutionary prototyping processes. This new type of design and development processes that can emerge with declarative interaction is described along with benefits for human-centred system design. A few challenges are raised for future research in this area.

 • 428.
  Bogdanov, Kirill
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Kommunikationssystem, CoS, Network Systems Laboratory (NS Lab).
  Enabling Fast and Accurate Run-Time Decisions in Geo-Distributed Systems: Better Achieving Service Level Objectives2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Databehandlingstjänster är en välintegrerad del av det moderna samhället  och används av miljontals människor dagligen. För att möta deras höga krav  implementeras och placeras många populära tjänster som geodistribuerade  applikationer ovanpå tredje parters virtuella molntjänster. Det ligger emellertid  i sakens natur att sådana utplaceringar resulterar i varierande prestanda. För att  leverera hög servicekvalitet behöver sådana system sträva efter att ständigt anpassa  sig efter ändrade förutsättningar genom att övervaka ändringar i tillstånd och ta  informerade realtidsbeslut, som till exempel val av server att pira, replikaplacering,  och omdirigering av förfrågningar. Den här avhandlingen avser att förbättra  kvaliteten på realtidsbeslut tagna av geodistribuerade system. Vi försöker uppnå  detta genom: (1) en bättre förståelse av underliggande utplaceringsvillkor, (2)  systematisk och noggrann testning av beslutslogik redan implementerad i dessa  system, och (3) genom att förse en tydlig inblick i nätverket och systemtillstånd  som tillåter dessa tjänster att utföra mer informerade beslut.  Vi börjar med att validera en applikations beslutslogik vanlig i populära  lagringssystem genom att undersöka valalgoritmen för replikas. Vi gör detta genom  att införa GeoPerf, ett verktyg som tillämpar symbolisk exekvering och modellering  för systematisk testning av sådana valalgoritmer. GeoPerf användes för att testa  två populära lagringssystem och hittade en bugg i båda.  Genom mätningar över EC2 observerar vi sedan en beständig korrelation  mellan nätverksvägar och nätverkslatens. Baserat på dessa observationer introducerar  vi EdgeVar, ett verktyg som frikopplar dirigering och trängsel baserat på  förändringar i nätverkslatens. Denna ytterligare nformation förbättrar kvaliteten  på latensuppskattningen samt förbättrar stabiliteten på nä verkets val av väg.  Därpå introducerar vi Tectonic, ett verktyg som följer en applikations begäran  och gensvar på både användar- och kernelnivå. Tillsammans med EdgeVar kan  totalsträckstiden från begäran till avslut delas upp i tre delar bestående av  nätverksdirigering, trängsel och servicetid.  Slutligen demonstrerar vi hur denna uppdelning av totalsträckstiden kan  utnyttjas i praktiken genom att utveckla Kurma, en snabb och noggrann  lastbalanserare för geodistribuerade lagringssystem. Vid exekvering integrerar  Kurma nätverksfördröjning och servicetidsfördelningar för att noggrant uppskatta  graden av servicenivåmålsöverträdelser, SLO, för förfrågningar som omdirigeras  mellan geodistribuerade datacenters. Genom användning av realtidsdata demonstrerar  vi Kurmas förmåga att effektivt fördela lasten mellan datacenters samtidigt som  SLO-överträdelser minskas med upp till en faktor tre vid hög belastning eller  minskar kostnaden för att köra tjänsten med upp till 17%. Teknikerna som beskrivs  i denna avhandling kan anses viktiga för nuvarande och framtida geodistribuerade  tjänster som strävar efter att tillhandahålla den bästa servicekvalitén till användarna samtidigt som driftskostnaden för att driva tjänsterna minimeras.  

 • 429.
  Bogdanov, Kirill
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Kommunikationssystem, CoS.
  Reda, Waleed
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Kommunikationssystem, CoS.
  Maguire Jr., Gerald Q.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Kommunikationssystem, CoS.
  Kostic, Dejan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Kommunikationssystem, CoS.
  Canini, M.
  Fast and accurate load balancing for geo-distributed storage systems2018Ingår i: SoCC 2018 - Proceedings of the 2018 ACM Symposium on Cloud Computing, Association for Computing Machinery (ACM), 2018, s. 386-400Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increasing density of globally distributed datacenters reduces the network latency between neighboring datacenters and allows replicated services deployed across neighboring locations to share workload when necessary, without violating strict Service Level Objectives (SLOs). We present Kurma, a practical implementation of a fast and accurate load balancer for geo-distributed storage systems. At run-time, Kurma integrates network latency and service time distributions to accurately estimate the rate of SLO violations for requests redirected across geo-distributed datacenters. Using these estimates, Kurma solves a decentralized rate-based performance model enabling fast load balancing (in the order of seconds) while taming global SLO violations. We integrate Kurma with Cassandra, a popular storage system. Using real-world traces along with a geo-distributed deployment across Amazon EC2, we demonstrate Kurma’s ability to effectively share load among datacenters while reducing SLO violations by up to a factor of 3 in high load settings or reducing the cost of running the service by up to 17%.

 • 430.
  Bogoni, Antonella
  et al.
  Scuola Super Sant Anna, I-56127 Pisa, Italy..
  Mecozzi, Antonio
  Univ Aquila, Dept Phys & Chem Sci, I-67100 Laquila, Italy..
  Okonkwo, Chigo M.
  Eindhoven Univ Technol, NL-5612 AZ Eindhoven, Netherlands..
  Plant, David V.
  McGill Univ, Dept Elect & Comp Engn, Montreal, PQ, Canada..
  Saitoh, Kunimasa
  Hokkaido Univ, Elect Engn, Sapporo, Hokkaido 0600814, Japan.;Hokkaido Univ, Grad Sch Engn, Sapporo, Hokkaido 0600814, Japan.;Hokkaido Univ, Grad Sch Informat Sci & Technol, Sapporo, Hokkaido 0600814, Japan..
  Wosinska, Lena
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik, Fotonik. KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Kommunikationssystem, CoS, Optical Network Laboratory (ON Lab).
  Liu, Gordon Ning
  Huawei Technol Co Ltd, Shenzhen 518129, Peoples R China..
  Umbach, Andreas
  AUCCEPT Consulting GmbH, D-14055 Berlin, Germany..
  Charlet, Gabriel
  Huawei Paris Res Ctr, F-75002 Paris, France..
  Gaudino, Roberto
  Politecn Torino, Dipartimento Elettron & Telecomunicaz, I-10129 Turin, Italy..
  Foreword to the Special Issue on the 44th European Conference on Optical Communication (ECOC 2018)2019Ingår i: Journal of Lightwave Technology, ISSN 0733-8724, E-ISSN 1558-2213, Vol. 37, nr 5, s. 1450-1455Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 431.
  Boiani, Filippo
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Blockchain Based Electronic Health Record Management For Mass Crisis Scenarios: A Feasibility Study2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Electronic Health Records (EHRs) är både viktiga och känsliga då de innehåller viktig information som ofta delas mellan flera parter, såsom sjukhus, apotek, och privata kliniker. Den här informationen måste hållas korrekt, uppdaterad, privat, och tillgänglig endast till auktoriserad personer. Vidare, tillgången till information måste vara försäkrad under extraordinära händelser, masskriser såsom orkaner och jordbävningar då distribution, decentraliserade åtgärder, och kaos potentiellt kan leda till fel åtgärder, till och med skadligt beteende.

  Introduceringen av blockchain en distruberad ledger"vars recordslagras i en länkad sekvens av block som är teoretiskt svåra att förstöra eller manipulera har möjligjort designen och implementationen av ny lösningar för mer krashresistanta EHR applikationer som antar en distribuerad och decentraliserad filosofi, i motsats till de centrala som bygger på molninfrastrukturer eller till och med lokala lösningar. I det här sammanhanget ger detta arbete en systematisk studie för att förstå huruvida permission-baserade blockchain-implementationer kan vara till nytta för att hantera hälso information (records) i nödsituationer orsakade av naturkatastrofer. Efter utformningen och genomförandet av en grundläggande prototyp för ett system för hantering av EHR i Hyperledger Fabric och genomförandet av en uppsättning testfall baserade på simuleringen av jordbävningen i Haiti 2010 kunde vi diskutera de fördelar och avvägningar som systemet medför. Diskussionen fokuserade på prestanda parametrar som throughput, latens, minne och CPU-användning. Systemet gjorde det möjligt för patienterna och utövarna att dela och komma åt EHR och kunna upptäcka och reagera på krissituationerna. Dessutom uppträdde det korrekt i närvaro av skadliga noder och säkerställde throughput och latens, vilket var lägre jämfört med nuvarande centraliserade system som kreditkortsbetalningar, men upp till två storleksordningar högre än permission-lösa blockchain-implementeringar. Trots att det fortfarande finns mycket arbete att göra skulle det system som representeras av prototypen kunna vara ett intressant alternativ för nätverk av sjukvårdsföretag, för att hjälpa till i extrema situationer och garantera kontinuiteten i behandlingen, samtidigt som sekretess och konfidentialitet bevaras.

 • 432.
  Boman, Joakim
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Volminger, Alexander
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Evaluating a deep convolutional neural network for classification of skin cancer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Computer-aided diagnosis (CAD) har blivit en viktigt del av det medi-cinska området. Hudcancer är en vanlig och dödlig sjukdom som ett CAD system potentiellt kan upptäcka. Den är klart synlig på hudenoch därför skulle endast bilder av hudskador kunna användas för attge en diagnos. År 2017 utvecklade en forskningsgrupp från StanfordUniversity ett deep convolutional neural network (CNN) som preste-rade bättre än dermatologer vid klassificering av hudskador.

  Detta kandidatexamensarbete gör ett försök till att implementerametoden tillhandahållen i Stanford rapporten och utvärdera CNN:etsresultat vid klassifikation av hudskador som inte testades i deras stu-die. De binära fall som tidigare inte har testas är melanoma emot solarlentigo och melanoma emot seborrheic keratosis. Med hjälp av transferlearning tränades Inception v3 för olika hudskador. CNN:et tränadesmed 16 typer av hudförändringar. I valideringsprocessen uppmättesen korrekthet på 68.3% under 3-vals klassifikation. I tester av sammatyp av jämförelser som i Stanford studien uppmätes en korrekthet på71% för melanoma emot nevus och 91% för seborrheic keratosis emotbasal and squamous cell carcinoma. Resultatet av de nya jämförelser-na var 84% för seborrheic keratosis emot melanoma och 83% för solarlentigo emot melanoma.

  Resultaten tyder på att av de binära klassificeringarna utförda idenna studie, är nevus emot melanoma den svårast för CNN:et. Detbör noteras att våra resultat skilde sig från Stanford studien och attmer stat

 • 433.
  Boman, Magnus
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Datavetenskap, Programvaruteknik och datorsystem, SCS.
  ben Abdesslem, Fehmi
  Forsell, Erik
  Gillblad, Daniel
  Görnerup, Olof
  Isacsson, Nils
  Sahlgren, Magnus
  Kaldo, Viktor
  Learning machines in Internet-delivered psychological treatment2019Ingår i: Progress in artificial intelligence, ISSN 2192-6352, Vol. 8, nr 4, s. 475-485Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A learning machine, in the form of a gating network that governs a finite number of different machine learning methods, is described at the conceptual level with examples of concrete prediction subtasks. A historical data set with data from over 5000 patients in Internet-based psychological treatment will be used to equip healthcare staff with decision support for questions pertaining to ongoing and future cases in clinical care for depression, social anxiety, and panic disorder. The organizational knowledge graph is used to inform the weight adjustment of the gating network and for routing subtasks to the different methods employed locally for prediction. The result is an operational model for assisting therapists in their clinical work, about to be subjected to validation in a clinical trial.

 • 434.
  Boman, Magnus
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Datavetenskap, Programvaruteknik och datorsystem, SCS.
  Heger, Tobias
  Circles of Impression: External Foresight in Global Enterprises2019Ingår i: Futures Thinking and Organizational Policy / [ed] D. A. Schreiber and Z. L. Berge, Cham: Palgrave Macmillan, 2019, s. 179-199Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 435. Bombois, X.
  et al.
  Korniienko, A.
  Hjalmarsson, Håkan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Scorletti, G.
  Optimal identification experiment design for the interconnection of locally controlled systems2018Ingår i: Automatica, ISSN 0005-1098, E-ISSN 1873-2836, Vol. 89, s. 169-179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper considers the identification of the modules of a network of locally controlled systems (multi-agent systems). Its main contribution is to determine the least perturbing identification experiment that will nevertheless lead to sufficiently accurate models of each module for the global performance of the network to be improved by a redesign of the decentralized controllers. Another contribution is to determine the experimental conditions under which sufficiently informative data (i.e. data leading to a consistent estimate) can be collected for the identification of any module in such a network. 

 • 436.
  Bommakanti, Hemanth Ram Kartik
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Impact of Time Synchronization Accuracy in Integrated Navigation Systems2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  GNSS / IMU integrerade navigationssystem kombinerar de positiva egenskaperna hos GNSS och IMU för optimal prestanda i noggranna navigationssystem. Detta görs med hjälp av sensorfusion, till exempel EKF. Tidssynkronisering av IMU-data med exakt GNSS-baserad tid är nödvändigt för att noggrant synkronisera de två systemen. Detta måste göras i realtid för tidskänsliga navigationsapplikationer såsom autonoma fordon. Forskningen görs i två delar. Den första delen är simulering av icke-linjär rörelse i en axel med felaktig tidsstämpling hos ett gyroskop och en accelerometer. Detta görs för att erhålla det högsta tidsfel som är acceptabelt hos ett GNSS / INS-system med hög noggrannhet. Den andra delen är skapandet av en realtidsalgoritm med ett inbyggt STM32-system med FreeRTOS som realtidskärna för en GNSSmottagare och antenn, tillsammans med en IMU-sensor. En jämförande analys av det tidssynkroniserade systemet mot ett osynkroniserat system görs baserat på de positionsfel längs en axel som produceras av gyroskopoch accelerometermätningar. Detta görs genom att utföra statiska och roterande tester med hjälp av en roterande stol.Simuleringen visar att ett noggrant GNSS / INS-system tolererar ett tidsfel på upp till 1 millisekund. Realtidslösningen ger IMU-data med tidsstämplar synkroniserade med GNSS-tid var femte millisekund. Tidsjittret reduceras till ett intervall mellan ± 1 millisekund. Analysen av det slutliga vinkelrotationsfelet och positionsfelet från gyroskopoch accelerometermätningar indikerar att realtidsalgoritmen ger ett lägre fel när systemet är statiskt. Det finns dock inga statistiska bevis för förbättringen från resultaten av rotationstesterna.

 • 437.
  Bonnaudet, Melanie
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Gröndahl, Louise
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Hur påverkar notifikationer från datorn studenters koncentration när de studerar?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datorn idag är ett essentiellt arbetsverktyg för studenter. Den används under föreläsningar, övningar och under eget arbete. Notifikationer från datorn är mycket aktuella då notifikationers användningsområde utvidgas och utvecklas konstant. Studenter blir lätt distraherade under studier och prokrastinering är ett återkommande tema. Sociala medier på både mobiler och surfplattor har visat sig vara anledning för distraktion och stress under undervisning. Undersökningen har därför som syfte att besvara frågan “Hur påverkar notifikationer från datorn studenters koncentration när de studerar?”.

  För att besvara denna fråga har studenter haft påslagna notifikationer från två sociala medier, Facebook och Slack, under en vecka. De har då använt en applikation som heter “RescueTime” för att logga hur mycket tid de har varit inne på Facebook och Slack. Veckan efter har samma grupp studenter fått studera utan att ha några notifikationer påslagna och loggat tiden inne på Facebook och Slack med “RescueTime”. Efter varje vecka har studenterna fått besvara frågor. Frågorna handlade dels om tiden de varit inne på Facebook och Slack under deras studiearbete och dels om hur produktiva eller distraherade de känt sig under veckan som gått.

  Resultatet visade att mer tid spenderades på Facebook och Slack under föreläsningar veckan med notifikationer. Notifikationerna hade en påverkan på hur ofta deltagarna var inne på Facebook och Slack under föreläsningar. Enligt svaren på frågorna var den upplevda känslan hos testpersonerna att de var mest störda av notifikationerna under eget arbete. Deltagarna upplevde däremot att veckan utan notifikationer kändes mindre distraherande då notifikationerna inte störde deras koncentration.

  Detta visar att notifikationer och distraktion har ett samband. Även om deltagarna i undersökningen  inte gick in på de sociala medierna när de fick notifikationer så blev deltagarna distraherade. Detta gällde även när deltagarna fick notifikationer de kände var irrelevanta. Detta orsakade flera korta pauser och deltagarna fick därmed ingen kontinuitet i arbetet.

 • 438. Bonnevier, B.
  et al.
  Bures, M.
  Drake, J. R.
  Faghihi, M.
  Haslbrunner, D.
  Hellsten, T.
  Karlsson, P.
  Lehnert, B.
  Scheffel, Jan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Tendler, M.
  Tennfors, E.
  Wilner, B.
  Toroidal EXTRAP-T1 Device1982Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 439.
  Bonnevier, Jani
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Heimlén, Sebastian
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  The Role of Firewalls in Network Security: A Prestudy for Firewall Threat Modeling2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Brandväggar hjälper att skydda datornätverk från intrång och skadeprogram genom att begränsa den trafik som tillåts passera genom brandväggen in i nätverket. Denna uppsats utforskar brandväggars roll i nätverkssäkerhet med målet att göra framsteg i försök att skapa en hotmodell för brandväggar. Fem områden utforskas, nämligen:

  • Definitioner av begrepp
  • Brandväggar kontra tjänster som mål för direkta angrepp
  • Brandväggens historia och framtid
  • Tillvägagångssätt för att estimera brandväggssäkerhet
  • Brandväggskonfiguration och säkerhetspolicyer

  Dessa områden utforskas via en enkätstudie. Varje fråga i enkäten tillhör antingen ett specifikt område, eller används för att evaluera respondenternas trovärdighet. Enkäten har 15 frågor, varav många efterfrågar fritextsvar. Gruppen potentiella respondenter består av 209 individer, varav cirka 75 % är författare av vetenskapliga artiklar som behandlar brandväggar, penetrationstestning och andra relevanta ämnen. Resten är professionella säkerhetskonsulter, journalister eller bloggare med olika meriter inom informationssäkerhet eller nätverk.

  20 svar på enkäten togs emot. Svar på kvalitativa frågor klassificerades för att producera kvantitativ data.

  Slutsatserna som drogs baserat på resultaten inkluderar bl.a.:

  • Angripare tenderar att ha nätverkstjänster som sina direkta mål, snarare än brandväggar.
  • Respondenterna var oense om huruvida brandväggars roll just nu förändras.
  • Ett möjligt tillvägagångssätt för att uppskatta brandväggssäkerhet tar hänsyn till de nätverkstjänster brandväggen skyddar.
  • Brandväggskonfigurationer överrenstämmer ofta inte med säkerhetsriktlinjerna i de organisationer där brandväggarna är i bruk.
 • 440.
  Bore, Nils
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Robotik, perception och lärande, RPL.
  Ekekrantz, Johan
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Robotik, perception och lärande, RPL.
  Jensfelt, Patric
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Robotik, perception och lärande, RPL.
  Folkesson, John
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Robotik, perception och lärande, RPL.
  Detection and Tracking of General Movable Objects in Large Three-Dimensional Maps2019Ingår i: IEEE Transactions on robotics, ISSN 1552-3098, E-ISSN 1941-0468, Vol. 35, nr 1, s. 231-247Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper studies the problem of detection and tracking of general objects with semistatic dynamics observed by a mobile robot moving in a large environment. A key problem is that due to the environment scale, the robot can only observe a subset of the objects at any given time. Since some time passes between observations of objects in different places, the objects might be moved when the robot is not there. We propose a model for this movement in which the objects typically only move locally, but with some small probability they jump longer distances through what we call global motion. For filtering, we decompose the posterior over local and global movements into two linked processes. The posterior over the global movements and measurement associations is sampled, while we track the local movement analytically using Kalman filters. This novel filter is evaluated on point cloud data gathered autonomously by a mobile robot over an extended period of time. We show that tracking jumping objects is feasible, and that the proposed probabilistic treatment outperforms previous methods when applied to real world data. The key to efficient probabilistic tracking in this scenario is focused sampling of the object posteriors.

 • 441.
  Bore, Nils
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Robotik, perception och lärande, RPL.
  Torroba, Ignacio
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Robotik, perception och lärande, RPL.
  Folkesson, John
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Robotik, perception och lärande, RPL.
  Sparse Gaussian Process SLAM, Storage and Filtering for AUV Multibeam Bathymetry2018Ingår i: 2018 IEEE OES Autonomous Underwater Vehicle Symposium, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With dead-reckoning from velocity sensors,AUVs may construct short-term, local bathymetry mapsof the sea floor using multibeam sensors. However, theposition estimate from dead-reckoning will include somedrift that grows with time. In this work, we focus on long-term onboard storage of these local bathymetry maps,and the alignment of maps with respect to each other. Wepropose using Sparse Gaussian Processes for this purpose,and show that the representation has several advantages,including an intuitive alignment optimization, data com-pression, and sensor noise filtering. We demonstrate thesethree key capabilities on two real-world datasets.

 • 442.
  Bore, Nils
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Robotik, perception och lärande, RPL.
  Torroba, Ignacio
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Robotik, perception och lärande, RPL.
  Folkesson, John
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Robotik, perception och lärande, RPL.
  Sparse Gaussian Process SLAM, Storage and Filtering for AUV Multibeam Bathymetry2018Ingår i: AUV 2018 - 2018 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicle Workshop, Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With dead-reckoning from velocity sensors, AUVs may construct short-term, local bathymetry maps of the sea floor using multibeam sensors. However, the position estimate from dead-reckoning will include some drift that grows with time. In this work, we focus on long-term onboard storage of these local bathymetry maps, and the alignment of maps with respect to each other. We propose using Sparse Gaussian Processes for this purpose, and show that the representation has several advantages, including an intuitive alignment optimization, data compression, and sensor noise filtering. We demonstrate these three key capabilities on two real-world datasets.

 • 443. Borin, L.
  et al.
  Forsberg, M.
  Edlund, Jens
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Tal, musik och hörsel, TMH.
  Domeij, R.
  Språkbanken 2018: Research resources for text, speech, & society2018Ingår i: CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS , 2018, s. 504-506Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We introduce an expanded version of the Swedish research resource Språkbanken (the Swedish Language Bank). In 2018, Språkbanken, which has supported national and international research for over four decades, adds two branches, one focusing on speech and one on societal aspects of language, to its existing organization, which targets text. 

 • 444.
  Borlenghi, Simone
  et al.
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik, Material- och nanofysik.
  Boman, Magnus
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Programvaruteknik och datorsystem, SCS. RISE SICS, Electrum 229, SE-16429 Kista, Sweden..
  Delin, Anna
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap, Tillämpad materialfysik. KTH, Centra, SeRC - Swedish e-Science Research Centre.
  Modeling reservoir computing with the discrete nonlinear Schrodinger equation2018Ingår i: Physical review. E, ISSN 2470-0045, E-ISSN 2470-0053, Vol. 98, nr 5, artikel-id 052101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We formulate, using the discrete nonlinear Schrodinger equation (DNLS), a general approach to encode and process information based on reservoir computing. Reservoir computing is a promising avenue for realizing neuromorphic computing devices. In such computing systems, training is performed only at the output level by adjusting the output from the reservoir with respect to a target signal. In our formulation, the reservoir can be an arbitrary physical system, driven out of thermal equilibrium by an external driving. The DNLS is a general oscillator model with broad application in physics, and we argue that our approach is completely general and does not depend on the physical realization of the reservoir. The driving, which encodes the object to be recognized, acts as a thermodynamic force, one for each node in the reservoir. Currents associated with these thermodynamic forces in turn encode the output signal from the reservoir. As an example, we consider numerically the problem of supervised learning for pattern recognition, using as a reservoir a network of nonlinear oscillators.

 • 445.
  Borsub, Jatesada
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Hardened Registration Process for Participatory Sensing2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Deltagande avkännings system behöver samlas från ett stort antal aktörer.Systems öppenhet är dock en dubbelsidigt värd: Genom att låta alla praktiskaanvändare deltagit, kan system utnyttja en av angripare som introducera ett stortantal virtuella enheter. I det här arbetet föreslå en härda registreringsprocess fördeltagare att identifiera höjning av ribban: registrering screenas genom ett antaldefensiva åtgärders, för att avvisa falska registreringar som inte motsvara aktuellaenheter. Detta berövar en motståndare från en relativt lätt övertagande och gersamtidigt en flexibel och öppen registreringsprocess. De defensiva åtgärdernainförlivas i deltagande avkännings applikation.

 • 446.
  Borsub, Jatesada
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Nätverk och systemteknik.
  Papadimitratos, Panagiotis
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Nätverk och systemteknik.
  Hardened registration process for participatory sensing2018Ingår i: WiSec 2018 - Proceedings of the 11th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks, Association for Computing Machinery, Inc , 2018, s. 281-282Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Participatory sensing systems need to gather information from a large number of participants. However, the openness of the system is a double-edged sword: by allowing practically any user to join, the system can be abused by an attacker who introduces a large number of virtual devices. This poster proposes a hardened registration process for Participatory Sensing to raise the bar: registrations are screened through a number of defensive measures, towards rejecting spurious registrations that do not correspond to actual devices. This deprives an adversary from a relatively easy take-over and, at the same time, allows a flexible and open registration process.

 • 447.
  Bosk, Daniel
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Teoretisk datalogi, TCS.
  Rodríguez-Cano, Guillermo
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Teoretisk datalogi, TCS.
  Greschbach, Benjamin
  KTH.
  Buchegger, Sonja
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Teoretisk datalogi, TCS.
  Applying privacy-enhancing technologies: One alternative future of protests2018Ingår i: Protests in the Information Age: Social Movements, Digital Practices and Surveillance, Taylor & Francis, 2018, s. 73-94Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While current technologies, such as online social networks, can facilitate coordination and communication for protest organization, they can also endanger political activists when the control over their data is ceded to third parties. For technology to be useful for activism, it needs to be trustworthy and protect the users’ privacy; only then can it be viewed as a potential improvement over more traditional, offline methods. Here, we discuss a selection of such privacy-enhancing technologies from a Computer Science perspective in an effort to open a dialogue and elicit input from other perspectives.

 • 448.
  Boskos, Dimitris
  et al.
  Univ Calif San Diego, Dept Mech & Aerosp Engn, La Jolla, CA 92093 USA..
  Dimarogonas, Dimos V.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Reglerteknik.
  ABSTRACTIONS OF VARYING DECENTRALIZATION DEGREE FOR REACHABILITY OF COUPLED MULTIAGENT SYSTEMS2019Ingår i: SIAM Journal of Control and Optimization, ISSN 0363-0129, E-ISSN 1095-7138, Vol. 57, nr 5, s. 3471-3495Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we present a decentralized abstraction framework for multiagent systems with couplings in their dynamics, which arise in their popular coordination protocols. The discrete models are basexl on a varying decentralization degree, namely, the agents' individual abstractions are obtained by using discrete information up to a tunable distance in their network graph. Deriving these models at the agent level is essential to address scalability issues which appear in the discretization of systems with a high state dimension. The approach builds on the appropriate discretization of the agents' state space and the selection of a transition time step, which enable the construction of a nonblocking transition system for each agent with quantifiable transition possibilities. The transitions are based on the design of local feedback laws for the manipulation of the coupling terms, which guarantee the execution of the transitions by the continuous systems. For a class of nonlinear agent interconnections, the derivation of such abstractions is always guaranteed, based on sufficient conditions which relate the agents' dynamics and the space/time quantization.

 • 449.
  Boskos, Dimitris
  et al.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Dimarogonas, Dimos V.
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
  Decentralized abstractions for multi-agent systems under coupled constraints2019Ingår i: European Journal of Control, ISSN 0947-3580, E-ISSN 1435-5671, Vol. 45, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The goal of this paper is to define abstractions for multi-agent systems with feedback interconnection in their dynamics. In the proposed decentralized framework, we specify a finite or countable transition system for each agent which only takes into account the discrete positions of its neighbors. The dynamics of each agent consist of a feedback component which can guarantee certain system and network requirements and induces the coupled constraints, and additional input terms, which can be exploited for high level planning. In this work, we provide sufficient conditions for space and time discretizations which enable the abstraction of the system's behavior through a discrete transition system. Furthermore, these conditions include design parameters whose tuning provides the possibility for multiple transitions, and hence, the construction of transition systems with motion planning capabilities. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 450. Bousse, Erwan
  et al.
  Leroy, Dorian
  Combemale, Benoit
  Wimmer, Manuel
  Baudry, Benoit
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Programvaruteknik och datorsystem, SCS.
  Omniscient debugging for executable DSLs2018Ingår i: Journal of Systems and Software, ISSN 0164-1212, E-ISSN 1873-1228, Vol. 137, s. 261-288Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Omniscient debugging is a promising technique that relies on execution traces to enable free traversal of the states reached by a model (or program) during an execution. While a few General-Purpose Languages (GPLs) already have support for omniscient debugging, developing such a complex tool for any executable Domain Specific Language (DSL) remains a challenging and error prone task. A generic solution must: support a wide range of executable DSLs independently of the metaprogramming approaches used for implementing their semantics; be efficient for good responsiveness. Our contribution relies on a generic omniscient debugger supported by efficient generic trace management facilities. To support a wide range of executable DSLs, the debugger provides a common set of debugging facilities, and is based on a pattern to define runtime services independently of metaprogramming approaches. Results show that our debugger can be used with various executable DSLs implemented with different metaprogramming approaches. As compared to a solution that copies the model at each step, it is on average sixtimes more efficient in memory, and at least 2.2 faster when exploring past execution states, while only slowing down the execution 1.6 times on average.

6789101112 401 - 450 av 4057
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf