Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Victor
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Väderprognosstyrda värmesystem i byggnader: En jämförelse mot traditionell styrning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate how forecast control can affect the energy consumption and the top effects for heating compared to the traditional control system in facilities with different building structures. In 2013 were the energy consumption 80 TWh for the heating and domestic hot water in resident buildings and facilities. This corresponds to 55 % of the total energy consumption within the building sector and facilities represent 28 % of the buildings. This indicates that there is room for efficiency for the heating systems in facilities.Demands from new directives for stricter energy consumptions for buildings are going to be established in the Swedish regulations and 19:th of June 2018 were the new amending directives published which need to be established in the Swedish regulations latest 10 March 2020. The demands on the buildings is pushed further and further. It is getting more difficult to reach the requirements from BBR and even more difficult to reach the requirements from environmental certifications like Miljöbyggnad. Therefore, it is important with detailed solutions that is able to lower the energy consumptions for the heating systems.A reference building has been used and created in the simulation software IDA ICE with three different building constructions to compare forecast control against the traditional control system. One with a large U-value and low amount of thermal mass, one with a smaller U-value and a low amount of thermal mass and one with a smaller U-value and a high amount of thermal mass.The centrally controlled forecast control is tested against the traditional controlled system for each building structure. Traditional controlled systems in facilities is normally using thermostatic valves, due to the lack of sustainability and the lack of maintenance the control systems are also tested without the thermostatic valves.The results for the forecast control indicate on an increase for the energy saving by 3.4 % without the thermostatic valves and an increase by 2.7 % with the thermostatic valves. The top effects can be improved with forecast control by 33 % without thermostatic valves and by 15 % with thermostatic valves. These improvements were made for the building construction with high amount of thermal mass. It is possible to argue for benefits with forecast control if it is installed in a heavy constructed building with regard to the decreased top effects. It is more difficult to argue for the benefits with regard to the energy consumption. Large benefits were found with in local control, especially for buildings with large U-value and low amount of thermal mass. The result indicated on an improvement of 30 % for the traditional control with thermostatic valves and of 28 % for the forecast control with thermostatic valves compared to the scenario without the thermostatic valves.Knowledge about the building characteristics has a significance for the choice of control system. According to the results forecast control may be a benefit with regard to the top effects if it is a heavy building construction. Regarding the energy consumption is the best strategy to carefully adjust and maintain the current traditional control system.

 • 2.
  Björk, Folke
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  af Klintberg, Tord
  Extra material till:  Simhallar – ett övergripande perspektiv på teknik, hälsa, beständighet och ekonomi: Från projektet:Nordic Built: Evaluation and Renovation of Ice Halls and Swimming Halls - NERIS2019Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Till rapporten: Simhallar – ett övergripande perspektiv på teknik, hälsa, beständighet och ekonomi finns en del extra material som stöder rapporten men som är svårt att komma åt. Vi har därför beslutat att göra materialet tillgängligt på detta sätt för att den som är intresserad av simhallar ska kunna få en egen djupare insikt.

 • 3.
  Björk, Folke
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  af Klintberg, Tord
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Gudmundsson, Kjartan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Simhallar – ett övergripande perspektiv på teknik, hälsa, beständighet och ekonomi2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Simhallar har olika problem, avseende både hälsoaspekter och beständighet. Dessutom förbrukar simhallar stora resurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Neris-projektet har skaffat sig ett helikopterperspektiv på simhallars olika delar och risker och många av dessa risker orsakas av desinfektionen av badvattnet. I dagsläget så syftar hygien, rengöring och desinfektion främst till att hålla mikroorganismer på låga nivåer och det är viktigt att hygienen samt rengöringen optimeras. När det gäller desinfektionen av badvattnet så har klorering används under mycket lång tid, metoden är mycket effektiv för att döda de flesta mikroorganismerna, men orsakar även lungbesvär och korrosion som förkortar hallarnas livslängd.

  Denna rapport har inte hittat några vetenskapliga artiklar som belägger vilka kloreringsnivåer som bör tillämpas i en simhall. Dessa nivåer förefaller basera sig på tradition och på ett kunskapsläge då lungbesvär och korrosion inte beaktades. Det är tveksamt om exempelvis Folkhälsomyndighetens gränsvärden för klorhalter är grundade på ett spårbart sätt i vetenskapliga arbeten, som de bör vara.

  Det vore önskvärt att vetenskapligt undersöka vilka klornivåer som är tillräckliga och göra en sammansatt optimering med avseende på mikroorganismer, lungbesvär och korrosion.

  Blått ljus i simhall och fotokatalys i reningsverk  reducerar behovet av klorering, vilket har visats i Enskedehallens babysim. Vidare är det möjligt att få en bättre beskrivning av den mikrobiella situationen i badvatten med hjälp av partikelmätning, vilket kan minska de bakteriella riskerna i en simhall.  Dessa metoder bör bli föremål för vidare forskning.

  Hur stor är den sammanlagda korrosiviteten i en simhallsbyggnad? Det finns olika faktorer som samverkar i en simhall, som hög temperatur, högt fuktinnehåll i luften, klorider, underklorsyrlighet, och säkert fler faktorer, som inte är identifierade. Det är en forskningsuppgift att utföra olika metodtester för de olika delarnas korrosiva del och samverkande korrosivitet. Det finns inga rutiner för att avlägsna klorider som hamnat i simhallsrummet. Det vore bra att utarbeta sådana rutiner.  

  Det kan finnas ett motsatsförhållande mellan beständighet och energibesparing. Exempelvis så sparas energi om ett minimum av vatten blöder av, men detta ökar kloridkoncentrationen i badvattnet. På samma sätt ökas kloridkoncentrationen i simhallsbyggnaden om luften får gå i rundgång med ökad korrosionsrisk som följd.

  Avdunstningen är mycket energikrävande och det vore då intressant att minimera ventilationen över vattenytan. Den ventilationen är i dagsläget behövlig för att få bort skadliga gaser, exempelvis kloroform och trikloramin, som är en följd av kloreringen. Om klorering kan minska så kan även ventilationen över vattenytan minimeras, med energibesparing som följd

  Simhallsprojektet i Stad x riskerar att bli mellan 50 och 100 miljoner dyrare än vad som beräknades i förstudien. Förstudien har visat sig att vara optimistisk med avseende på fördelar, men svag med avseende på kostnader. Detta har försatt staden i en ekonomisk knipa, som riskerar att exempelvis materialval blir sämre med kortare beständighet som följd.. Förstudier inför ett simhallsbygge kan bli bättre. Det vore till exempel bra att göra en tredjepartskontroll med avseende på intäkter och kostnader.

  En kommun skulle kunna etablera en expertgrupp av kunniga tekniker och ekonomer som skulle kunna beakta och besluta över tekniska renoverings-, underhåll- och driftsfrågor. Detta vore en strategisk kunskap, som vore bra att ha in house.

 • 4.
  Jerome, Adeline
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Integration of LCA into the building design process2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The required estimation of performances of a building cannot be limited to its energy efficiency anymore. Environmental issues are rising concerns into national policies. However, information about construction products is still segmented into several distinct databases: the construction company gathered data for its design process into private pricing databases while environmental declarations from manufacturers are available in a public database. The interconnection of the different information about the same product is difficult because of the difference of data formatting and representation.

  The objective of this project was to provide first tools to facilitate this interconnection between the design process of the company and environmental data, considering incoming requirements from the new thermal regulation of 2020. This led to the creation of a SQL environmental database, based on environmental declarations, more adapted for statistical analysis than a document-based database. Specific data management functions were also developed to homogenise unit representation and to spot product performances for the purpose of multi-criteria analysis of products

  Finally, an estimation of the distinctiveness of products through a selection of key words was tested. The comparison of lists of words provided good performances for their classification into a limited number of lots. But it is not sufficient to identify items that can be related to the same construction product. So further works is needed into the creation of a semantic metric model of construction vocabulary.

 • 5.
  JImenez Lopez, Carlos
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Performance analysis and validation of high-temperature cooling panels in passive geothermal system2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  High Temperature Cooling, HTC, is a thermal conditioning strategy, which aims to reducemixing and transfer heat losses. Cooling capacity strongly depends on heat transfer coefficientsand offers a great response and several advantages in terms of efficiency and sustainability.Among the advantages, there is evidence that HTC offers an increment of energy efficiency ofHVAC systems, provision of healthier and more comfortable indoor climate and provide widepotentials for the applications of renewable. This principle leads to a higher energy efficiency ofwater-based radiant cooling systems.This paper intends to focus on the research of the thermal capacity and performance of a newalternative. This is where Cooling Radiant Ceiling Panels, CRCP, becomes a major innovationwithin the sector and begin to take on certain relevance. The cooling capacity curve of thisparticular CRCP panels has been only measured in an idealized room environment according toDIN EN 14240. Thus, further studies of this key parameter through climate chamber testingand Computational Fluid Dynamics simulations, CFD, are necessary. CFD particularly focuseson fluids in motion, their behavior and their influences in complex processes such as heat transfer.The fluid motion can be described through fundamental mathematical equations and it isbecoming widely used within the building sector.Two different cases are going to be investigated. The first case will determine the mostoptimal peripheral gap to enhance cooling performance through Natural Convection, NC. Thisstudy states the existence of a peripheral gap around the panels has proven to be inefficientin terms of enhancing natural convection in the climate chamber. The second case is aboutcalculating the cooling capacity as a function of the internal heat loads. The cooling capacity ofthe CRCP panels followed an expected behavior. The R-squared factor of the linear regressionwas found to be 0.986, hence, it does not affect the performance of the CRCP panels dependingon the inclusion of the IHLs.This thesis provides the necessary information for the implementation of CRCP panels anddifferent possible operating environments, including considerations, limitations and recommendationsfor future implementation of this strategy.

 • 6.
  Kharazmi, Parastou
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Building Technology and Design. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Durability Evaluation of Reinforced Glass-Flake Polyester Material Used in Rehabilitation of Sewer Lines in Buildings-Dataset2019Data set
  Abstract [en]

  This dataset includes water absorption measurement data to support research findings in the article: ”Durability Evaluation of Reinforced Glass-Flake Polyester Material Used in Rehabilitation of Sewer Lines in Buildings" with the following abstract: The aging of sewer infrastructure in buildings is an ongoing problem, and total replacement of deteriorated pipelines is a difficult and costly process. Currently, different materials and methods are in use in alternative rehabilitations technologies. This work was conducted to study one of these materials, which is a glass-flake reinforced polyester polymeric system, during artificial aging to provide a better understanding of the material’s performance under operating conditions when it is regularly exposed to degrading factors such as high temperature and water. Aging of the material was studied in the lab by monitoring changes in the material when it was exposed to different temperatures (20°C, 40°C, 60°C and 80°C), both when immersed in water and under dry conditions. Changes in the material during aging were monitored by conducting different tests, including thermal and mechanical analysis, water absorption and microscopy. The results showed that a combination of aging in water and high temperature had a greater effect on the material compared to aging at high temperature in dry conditions. Mechanical testing showed that the flexural modulus and strength decreased by 50-58% and 42-58% respectively for material immersed in water for two months when compared to the material exposed to similar temperatures in air aging. Moreover, the differences between the flexural modulus and strength of the materials exposed to wet and dry conditions were higher under longer exposure times and exposure to higher temperatures. It was observed that the reduction in the flexural modulus and strength after six months of water aging was more significant at 80°C, where the decreases were 77% and 72%, respectively, in comparison with the material subjected to air aging. Thermal analysis revealed more changes in the material at 80°C than at other exposure temperatures, while water absorption results showed a larger and more rapid water uptake at higher temperatures.

  Although the measured properties were affected significantly when immersed in water at high temperatures, the material showed acceptable properties at lower exposure temperatures, such as 40°C, during a few months of artificial aging. Considering that the liner material bonded to the pipe is not immersed in water during operation but rather comes into contact with water only from one side, that the average temperature inside sewer pipes in buildings in Sweden is known to be 40°C and that the installed material, particularly in gravity sewers, will not be exposed to water constantly, it can be concluded that the material should work as expected during its service life. 

   

 • 7.
  Liu, Wei
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  A novel method for measuring air infiltration rate in buildings2018In: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 168, p. 309-318Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Liu, Wei
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings. School of Civil Engineering, ZJU-UIUC, Zhejiang University, Haining 314400, China.
  You, Ruoyu
  Department of Building Services Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, 999077, Hong Kong, China.
  Chen, Chun
  Department of Mechanical and Automation Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, N.T. 999077, Hong Kong, China ; Shenzhen Research Institute, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen 518057, China.
  Modeling transient particle transport by fast fluid dynamics with the Markov chain method2019In: Building Simulation, ISSN 1996-3599, E-ISSN 1996-8744, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fast simulation tools for the prediction of transient particle transport are critical in designing the air distribution indoors to reduce the exposure to indoor particles and associated health risks. This investigation proposed a combined fast fluid dynamics (FFD) and Markov chain model for fast predicting transient particle transport indoors. The solver for FFD-Markov-chain model was programmed in OpenFOAM, an open-source CFD toolbox. This study used two cases from the literature to validate the developed model and found well agreement between the transient particle concentrations predicted by the FFD-Markov-chain model and the experimental data. This investigation further compared the FFD-Markov-chain model with the CFD-Eulerian model and CFD-Lagrangian model in terms of accuracy and efficiency. The accuracy of the FFD-Markov-chain model was similar to that of the other two models. For the two studied cases, the FFD-Markovchain model was 4.7 and 6.8 times faster, respectively, than the CFD-Eulerian model, and it was 137.4 and 53.3 times faster than the CFD-Lagrangian model in predicting the steady-state airflow and transient particle transport. Therefore, the FFD-Markov-chain model is able to greatly reduce the computing cost for predicting transient particle transport in indoor environments.

 • 9.
  Nourozi, Behrouz
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Härer, Simon
  Wang, Qian
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings. Uponor AB.
  Ploskic, Adnan
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings. Bravida AB.
  Life cycle cost analysis of air preheating systems using wastewater and geothermal energy2019In: The REHVA European HVAC Journal, ISSN 1307-3729, Vol. 56, no 1, p. 47-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Frosting is a common problem in air handling units in buildings in cold climates. Tacklingthis problem is so far achieved by using considerable amount of energy while during thisprocess, the indoor air quality is compromised. This article presents the Life Cycle Cost(LCC) assessment of a preventive solution for frosting using two renewable heat sources.

 • 10.
  Nourozi, Behrouz
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Wang, Qian
  Ploskic, Adnan
  Identifying frost threshold in a balanced mechanical ventilation system by inlet and exhaust air temperature control2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Frosting is a common issue in air-to-air heat recovery exchangers installed in buildings in cold climate countries. Further to the developed defrosting methods, frost prevention by preheating the outdoor air can reduce the energy usage in buildings. In this study, residential wastewater as a renewable heat source is used to preheat the outdoor air. Due to limited wastewater hourly flowrate and the impact of preheated air temperature on the efficiency of heat exchanger, controlling the preheating temperature is of utmost importance. In this investigation, preheated and exhaust air temperatures are monitored to generate an operational signal to the wastewater circulation pump. The cold surface at the heat exchanger and the dew point of the return air are analyzed to comprehend the condensation and frosting temperatures. The results show that in case of 30% relative humidity in the return air, the frosting threshold is at preheated and exhaust air temperatures below -2.2°C and 2.1°C, respectively. Using these temperatures as controlling parameters, the frosting period has decreased by 23%.

 • 11. Wei, Y.
  et al.
  Liu, Wei
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Xue, Y.
  Zhai, Z.
  Chen, Q.
  Zhang, T.
  Integrated inverse design of ventilation for an aircraft cabin2019In: E3S Web of Conferences, EDP Sciences , 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Cabin ventilation is crucial for maintaining thermal comfort and air quality for passengers and crew. The genetic algorithm, proper orthogonal decomposition (POD), and adjoint method have been proposed to inversely design the cabin ventilation. However, each method has its cons and pros. This paper proposed to integrate the above three methods in cascades. The genetic algorithm was applied first in the first stage to roughly circumscribe the ranges of design parameters. Then POD was applied in the next stage to further narrow the ranges and estimate the optimal parametric sets for each design criterion. The estimated optimal design from POD was supplied to the adjoint method for fine tuning. The air-supply parameters of a five-row aircraft cabin were inversely designed to achieve the minimum absolute value of the predicted mean vote (PMV) and the minimum averaged mean age of air. The results showed that the integrated method was able to improve the design stage by stage. The integrated method has superior advantages to assure the optimal design while minimizing the computing expense.

 • 12.
  Wei, Yun
  et al.
  DUT, Sch Civil Engn, 2 Linggong Rd, Dalian 116024, Peoples R China..
  Liu, Wei
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Xue, Yu
  DUT, Sch Civil Engn, 2 Linggong Rd, Dalian 116024, Peoples R China..
  Zhai, Zhiqiang (John)
  DUT, Sch Civil Engn, 2 Linggong Rd, Dalian 116024, Peoples R China.;Univ Colorado, Civil Environm & Architectural Engn, Boulder, CO 80309 USA..
  Chen, Qingyan (Yan)
  Purdue Univ, Sch Mech Engn, W Lafayette, IN 47907 USA..
  Zhang, Tengfei (Tim)
  DUT, Sch Civil Engn, 2 Linggong Rd, Dalian 116024, Peoples R China.;Tianjin Univ, Sch Environm Sci & Engn, Tianjin Key Lab Indoor Air Environm Qual Control, 92 Weijin Rd, Tianjin 300072, Peoples R China.;DUT, Key Lab Ocean Energy Utilizat & Energy Conservat, Minist Educ, 2 Linggong Rd, Dalian 116024, Peoples R China..
  Inverse design of aircraft cabin ventilation by integrating three methods2019In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 150, p. 33-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To create a healthy and comfortable aircraft cabin, air-supply parameters of the cabin ventilation system must be designed appropriately. Several methods, such as the computational fluid dynamics (CFD)-based genetic algorithm, CFD-based adjoint method and CFD-based proper orthogonal decomposition (POD), have been developed in recent years for conducing an inverse design. The target environmental performance is specified first, and then the corresponding air-supply parameters are inversely solved with the use of a particular method. However, each method has its pros and cons in terms of efficiency and accuracy. To expedite the inverse design process, this study proposed to integrate the above three methods. The genetic algorithm was adopted first to circumscribe ranges of the air-supply parameters. Next, POD was applied to further narrow the ranges and estimate the optimal air-supply parameters for each design criterion. Finally, the estimated optimal design from POD was supplied to the adjoint method for fine tuning. The above strategy was applied to a five-row aircraft cabin to determine the air-supply opening sizes, directions and temperatures. Criteria that had been proposed specifically for aircraft cabins were used as design targets. Results show that the proposed integration was able to provide the optimal design for each design target. The integrated optimal design was superior to the design provided by each individual method. The bottleneck in further acceleration of the integrated design was the hundreds of design cases resolved by full CFD simulation.

 • 13.
  Xue, Yu
  et al.
  Dalian Univ Technol, Sch Civil Engn, Dalian 116024, Peoples R China..
  Liu, Wei
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings.
  Wang, Qian
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Sustainable Buildings. Uponor AB, Hackstavagen 1, S-72132 Vasteras, Sweden..
  Bu, Fang
  Beijing Aerosp Inst Metrol & Measurement Technol, Beijing 10000, Peoples R China..
  Development of an integrated approach for the inverse design of built environment by a fast fluid dynamics-based generic algorithm2019In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 160, article id 106205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is essential to further design built environments with improved thermal comfort level, air quality, and reduced energy consumption of the HVAC system. The CFD-based GA was able to identify the global optimal design, but this method requires numbers of CFD simulations which is time consuming. Besides, there is no general rule in determining the critical parameters of GA, such as population size, mutation rate, and crossover rate. Therefore, this study adopted the FFD instead of CFD and developed the FFD-based GA in OpenFOAM. By testing the FFD-based GA in designing the thermal environment in an office with displacement ventilation, it was found that the FFD-based GA had the similar performance with that of the CFD-based GA and saved more than 75% computational effect. Making use of the efficiency of the FFD-based GA, this investigation tested the effect of population size, mutation rate, and crossover rate on the inverse design by GA. In the same design case, the appropriate population size was and mutation rate was m = 0.1, while the crossover rate had no general effect on the inverse design.

1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf