kth.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Kings, Lisa
  et al.
  Dahlstedt, Magnus
  Tahvilzadeh, Nazem
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Platskamp: inledande reflektioner2018In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, no 9, p. 7-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det här specialnumret är ett temanummer om hur kampen om förorten förs i vår samtid. Genom att uppmärksamma förorten som en politisk företeelse, skapad i spänningsfältet mellan reproduktion och motstånd, försöker författarna fånga den komplexa dynamik mellan olika intressen som präglar den urbana periferin. Med texter av Magnus Dahlstedt, Christophe Foultier, James Frempong, Lisa Kings, René León Rosales, Vanja Lozic, Nazem Tahvilzadeh och Aleksandra Ålund. Bidragens skilda perspektiv på förorten som skådeplats för politisk kamp och de ”platskamper” som utspelar sig där öppnar upp för spännande samtal om detta ständigt återkommande tema: förorten, levd som föreställd.

 • 2. Kings, Lisa
  et al.
  Åhlund, Aleksandra
  Tahvilzadeh, Nazem
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Contesting Urban Management Regimes: The Rise Of Urban Justice Movements In Sweden2016In: Solidarity without Borders: Gramscian perspectives on migration and civil society alliances / [ed] Agustín, Ó. G. & Jörgensen, M. B., Pluto Press, 2016, p. 186-202Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Legeby, Ann
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Architecture, Urban Design.
  Marcus, Lars
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Architecture, Urban Design.
  Berghauser Pont, Meta
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Architecture, Urban Design.
  Tahvilzadeh, Nazem
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Storstäder i Samverkan: Stadsbyggandets sociala dimension2015Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Storstäder i samverkan (1)
  Download full text (pdf)
  Storstäder i samverkan (2)
 • 4.
  Tahvilzadeh, Nazem
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Att göra kaos: Om förortspolitiken som urban styrregim och demokratiskt spel2018In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, no 9, p. 103-128Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I Nazem Tahvilzadeh och Lisa Kings artikel diskuteras orsakerna till den uppståndelse, eller ”kaos” för att använda aktivisternas egna ord, som organisationen Megafonen skapade inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Järvalyftet i Husby. Med inspiration från teorier om hur samtycke till ojämlikhet grundläggs på fabriksgolvet utvecklas två begrepp för att synliggöra den politiska ordningen i förorten och dess konkreta aktiviteter: urbana styrregimer och demokratiska spel. Studien visar hur Megafonens avhopp och sedermera kritik av Järvalyftet och förortspolitiken bröt mot den etablerade politiska ordningen i relationerna mellan stat och civilsamhälle i den urbana periferin. Aktivisternas handlingar kom därför att betraktas som ”skandalösa” av delar av det politiska etablissemanget. Megafonen vägrade att spela enligt spelets regler och synliggjorde således ojämlikheterna i förortspolitikens demokratiska spel med medborgarna. Underlaget för studien baseras på processpårande och etnografisk metod som empiriskt återskapar den förortspolitiska satsningen Järvalyftet och dess logiker samt Megafonens roll 2006–2013.

 • 5.
  Tahvilzadeh, Nazem
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Folkbildning i marginaliserade stadsdelar.: Förankrad, invävd och trevande.2019 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  numera återfinns mer än hälften av studieförbundens och folkhögskolornas deltagare i eller i anslutning till landets storstäder och större städer. Städernas utmaningar har på så sätt allt mer blivit folkbildningens angelägenhet. I studien Folkbildning i marginaliserade stadsdelar analyseras folkbildningens, framför allt studieförbundens, arbete i landets marginaliserade stadsdelar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Tahvilzadeh, Nazem
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Mustafa Dikeç 2018: Urban Rage: The Revolt of the Excluded. New Haven, CT: Yale University Press2020In: International Journal of Urban and Regional Research, ISSN 0309-1317, E-ISSN 1468-2427, International Journal of Urban and Regional Research, E-ISSN 1468-2427, Vol. 44, no 3, p. 554-556Article, book review (Other academic)
 • 7.
  Tahvilzadeh, Nazem
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies. KTH, department of urban planning and the environ.
  Somliga proffs är mer jämlika än andra2017In: Leda med tillit / [ed] Peter Örn, Idealistas , 2017, p. 88-97Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nyliberalismen driver både demokratin och välfärden i sank. Under eufemismen ”New public management”(NPM) har integrerandet av ideologin bidragit till att degradera funktioner i offentlig sektor på ett sätt som urholkat statens förmåga att uppfylla ett av demokratins viktigaste uppdrag: jämlikhet. Detta har bland annat skett genom devalverandet av vissa professioners möjligheter att utföra respektive uppgifter. I detta kapitel ska jag belysa detta argument genom att titta närmare på politiken för rättvis och hållbar stadsutveckling. Mot bakgrund av implementeringen av Göteborgs stads policy för ”social hållbarhet” som inbegrep upprättandet av den nya professionen ”stadsutvecklare” på stadsdelsnivå, menar jag att handlingsutrymmet att påverka städers utveckling mot ökad jämlikhet i praktiken är mycket begränsat. Detta beror inte på bristande vilja, tillit för vissa proffs, eller avsaknad av adekvata kunskapsgrunder. Utan det beror på den nyliberala omprogrammeringen av stadsstyrningens funktioner som gör somliga proffs till mer jämlika än andra proffs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Tahvilzadeh, Nazem
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Till frågan om representation och byråkratin.: Minoritetsadministratörers företrädarpraktiker i offentliga organisationer.2015In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, no 4, p. 121-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Frågan om (o)jämlik representation och närvarons politik i politiska organisationer är central för demokratins legitimitet. Teorin om en representativ byråkrati föreslår att mångfalden i den offentliga förvaltningen tillser att olika gruppers intressen representeras i respektive organisationers beslut och verksamhet. Syftet med Nazem Tahvilzadehs artikel är att öka förståelsen för om och i så fall hur tjänstepersoner med minoritetsetnisk bakgrund i ledande befattningar företräder grupper som de identifierar sig med. Företrädarskap definieras som ett medvetet handlande att gynna en viss grupps levnadsvillkor. Det empiriska materialet består av 52 kvalitativa intervjuer i fem svenska kommuner, offentliga dokument och andra textkällor. I fokus står 12 offentliga tjänstepersoners berättelser om deras arbete och företrädarskap. Resultaten visar att företrädarskap förekommer i offentliga organisationer och att detta kan kategoriseras i sju olika praktiker inriktat gentemot enskilda individer eller gentemot policynivå. Studien aktualiserar betydelsen av representativitet i offentlig förvaltning för representativa styrelseskicks kvalitet.

 • 9.
  Tahvilzadeh, Nazem
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment.
  Understanding participatory governance arrangements in urban politics: idealist and cynical perspectives on the politics of citizen dialogues in Göteborg, Sweden2015In: Urban Research and Practice, ISSN 1753-5069, E-ISSN 1753-5077, Vol. 8, no 2, p. 238-254Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to deepen the understanding of the spread of participatory governance arrangements (PGAs) in urban politics. While PGAs tend to be viewed from a democratization angle, several studies interpret them as part of other logics, such as public management ideals and neoliberal governmentality. By analyzing the policy content, political roots and motives behind the politics of ‘citizen dialogue’ in the city of Göteborg, Sweden, this article provides empirical insight and elaborates on how the turn toward participatory governance can be understood both from an idealist and a cynical perspective.

 • 10.
  Tahvilzadeh, Nazem
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Dahlstedt, Magnus
  Kings, Lisa
  Orten och stadens demokratisering2018In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Philip Lalander, Studentlitteratur AB, 2018Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Tahvilzadeh, Nazem
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Kings, Lisa
  Södertörns högskola.
  Under Pressure: Invited participation amidst planning conflicts2015In: Conflict in the city: Contested urban spaces and local democracy / [ed] Enrico Gualini, Marco Allegra, Joao Morais Mourato, Berlin: jovis Verlag GmbH, 2015, p. 94-111Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Tahvilzadeh, Nazem
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Montin, Stig
  Göteborgs universitet.
  Cullberg, Michael
  Länsstyrelsen, Västra Götaland.
  Functions of Sustainability: Exploring what urban sustainability discourse "does" in the Gothenburg Metropolitan Area2017In: Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, ISSN 1354-9839, E-ISSN 1469-6711, Vol. 22, p. 66-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies on urban sustainability policy often analyse what it is, could or should be in terms of contents, objectives and rationale. Often neglected, however, is what sustainability discourse actually "does". For this article, we explored the function of sustainability discourse in a collaborative metropolitan governance process of 1998-2014 that resulted in an infrastructural strategy aiming for "sustainable growth" in the Gothenburg Metropolitan Area (GMA). We asked why sustainability had become a hegemonic concept in urban politics despite the paradoxical decoupling of objectives, outputs and outcomes from environmental protection and social equity in policy achievement. We argue that sustainability works as a vehicular idea that brings significant value to fragile governance arenas by functioning as a linguistic political mechanism with no essence other than the capability to attract positive affections for any coalition of actors with the power to mobilise others. In the GMA, sustainability served as a cohesive and mobilising discourse empowering a coalition of technoeconomic experts to "get things done" and make an unruly city region governable enough to develop infrastructure perceived as crucial for the advancement of economic-growth projects.

  Download full text (pdf)
  Tahvilzadeh et. al. 2017
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf