kth.sePublikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Arbete och Hälsa (Upphörd 2008-09-02)
   • CESIS Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation
   • CTL Technical Report
   • CTS - Working papers in Transport Economics
   • EES Examensarbete / Master Thesis
   • Examensarbete Byggnadsteknik
   • Examensarbete INDEK
   • Examensarbete Installationsteknik
   • Examensarbete Jord- och bergmekanik
   • Fotogrammetriska meddelanden (Upphörd 2008-09-02)
   • FOU-rapport (Upphörd 2008-09-02)
   • Kandidatexjobb CSC
   • Klimat och byggnader (Upphörd 2008-09-02)
   • Kärnkraftsäkerhet (Upphörd 2008-09-02)
   • Meddelande: Institutionen för infrastruktur, Fastighetsteknik
   • Meddelande. Inst. för byggnadsteknik (Upphörd 2008-09-02)
   • Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande (Upphörd 2008-09-02)
   • Meddelande. Inst. för fastighetsteknik (Upphörd 2008-09-02)
   • Meddelande. Installationsteknik (Upphörd 2008-09-02)
   • Meddelande. Inst för Infrastruktur (Upphörd 2008-09-02)
   • Meddelande. Institutionen för byggvetenskap
   • Rapport MT (Upphörd 2008-09-02)
   • Report. Department of Aeronautics (Upphörd 2008-09-02)
   • Report series / DSV
   • Rättsvetenskapliga biblioteket (Upphörd 2008-09-02)
   • Skriftserie (Upphörd 2008-09-02)
   • SoM EX
   • SoM EX KAND
   • Stoftanalys (Upphörd 2008-09-02)
   • TEC-MT
   • Theses in philosophy from the Royal Institute of Technology
   • Theses in Risk and Safety from the Division of Philosophy at the Royal Institute of Technology
   • TMT
   • TRITA/KTH/CEFIN-DT (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ABE-DLT
   • TRITA-ABE-MBT
   • TRITA-ABE-RPT
   • TRITA-AFT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-ALP (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-AMI. LIC (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-AMI. PHD (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-ARK. Akademisk avhandling (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ARK. Forskningspublikationer (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-ARK (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-AVE (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-BFE (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-BIO-Report (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-BKN. Bulletin (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-BKN-Examensarbete (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-BKN Report (Upphörd 2017-12-31)
   • TRITA-BYMA (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-BYT (Upphörd 2008-02-15)
   • TRITA-BYTE (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-CBH-FOU
   • TRITA-CBH-FOU (Upphörd 2022-05-08)
   • TRITA-CBH-GRU
   • TRITA-CBH-RAP
   • TRITA-CHE-Report (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-CSC-A (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-CSC-E (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-DKT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-ECE (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ECE-EX (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ECS Report (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-EDS (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-EE (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-EEA (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-EECS-AVL
   • TRITA-EECS-EX
   • TRITA-EECS-RP
   • TRITA-EES (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-EHE (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-EIE (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-EKS (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-EKT (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ELA (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-EMD (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-EME (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ESD (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-ETS (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-EUV (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-FAT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-FKT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-FOB (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-FPT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-FPT-Report (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-FTE (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-FTP (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-FYK (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-FYS (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-GEOFOTO (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-GIT EX (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-GRT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-HFL. Rapport/ Institutionen för hållfasthetslära, KTH (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-HMA (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-HOT (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-HST (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-HYD (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ICS (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ICT/MAP (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ICT/MAP AVH (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ICT (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ICT-COS (Upphörd 2016-01-01)
   • TRITA-ICT-ECS AVH (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ICT-EX (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-IEO (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-IES (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-IIP (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ILA (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-IM (Upphörd 2017-06-30)
   • TRITA-IMA (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-IM-EX (Upphörd 2017-06-30)
   • TRITA-IMIT. LECS (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-IMIT-LCN. AVH (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-IMIT-TSLAB. AVH (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-IMIT-TSLAB. AVH (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-INFRA. EX (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-INFRA (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-INFRA-FMS (Upphörd 2017-06-30)
   • TRITA-INFRA-FMS-PHD (Upphörd 2017-06-30)
   • TRITA‐INFRA‐FMS‐PHD (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA‐INFRA‐FMS‐PHD (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-IOK (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-IP. FR (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-IP (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-IT. AVH (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-IT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-ITM-AVL
   • TRITA-ITM-EX
   • TRITA-ITM-RP
   • TRITA-IT-R (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-JOB. LIC (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-JOB. LIC (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-JOB. PHD (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-JOB (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-JOB PHD (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-KET (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-KET-IM (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-KET-IM (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-KKE (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-KRV (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-KRV (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-KTH. R (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-KTH-CEFIN-SR (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-LIB
   • TRITA-LWR. LIC (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-LWR. LIC (Upphörd 2017-06-30)
   • TRITA-LWR. PHD (Upphörd 2017-06-30)
   • TRITA-LWR Report (Upphörd 2017-06-30)
   • TRITA-MAT. MA (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MAT. MS (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-MAT. OS (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MAT (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MAT-A (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MAT-E (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MAT-K (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MB. AVH (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-MB (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-MEB (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-MEK (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MEL (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-MET (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-MF (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MG. AVH (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-MG (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MMK (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-MSM (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-MT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-MVT (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-NA (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-NA-P (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-OOK (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-OOK (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-PM (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-PMT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-REFR (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-REG (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-REL (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-S3. SB (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-S3-KT (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-S3-LCN (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-S3-REG. (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-S3-REG (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-S3-RST (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-S3-RST (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-S3-SB (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-S3-SIP (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-SCI-FOU
   • TRITA-SCI-GRU
   • TRITA-SCI-RAP
   • TRITA-SEED-EX (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-SEED-KAND (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-SEED-LIC (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-SEED-PHD (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-SEED--Report (Upphörd 2017-12-21)
   • TRITA-SOM (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-ST (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-STH : report (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-STH (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-STH-PUB (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-STKL (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-SUS (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-TEC-LIC (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-TEC-PHD (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-TEC-RR (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-TEST
   • TRITA-TET (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-TMH (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-TMH (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-TPM (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-TRÄ (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-TSC-LIC (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-TSC-PHD (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-TSC-RR (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-TSM (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-TYK (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-VBT (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-VNT (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-VT. FR (Upphörd 2008-09-02)
   • TRITA-VT. FR (Upphörd 2018-01-05)
   • TRITA-YTK (Upphörd 2018-01-05)
   • TSC-BT
   • TSC-MT
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • Arkitektonisk gestaltning
   • Arkitektur
   • Arkitekturens historia och teori
   • Arkitekturteknik
   • Atomär fysik, subatomär fysik och astrofysik
   • Betongbyggnad
   • Biologisk fysik
   • Biologisk och biomedicinsk fysik
   • Bioteknologi
   • Bro- och stålbyggnad
   • Byggnadsmaterial
   • Byggnadsteknik
   • Byggvetenskap
   • Datalogi
   • Elektro- och systemteknik
   • Energiteknik
   • Farkostteknik
   • Fastigheter och byggande
   • Fiber- och polymervetenskap
   • Filosofi
   • Flyg- och rymdteknik
   • Fysik
   • Företagsekonomi
   • Geodesi
   • Geodesi och geoinformatik
   • Geoinformatik
   • Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
   • Hydraulik och teknisk hydrologi
   • Hållfasthetslära
   • Industriella informations- och styrsystem
   • Industriell arbetsvetenskap
   • Industriell ekologi
   • Industriell ekonomi och organisation
   • Industriell ekonomi och organisation
   • Industriell produktion
   • Informations- och kommunikationsteknik
   • Installations- och energisystem
   • Jord- och bergmekanik
   • Järnvägsgruppen - Effektiva tågsystem för godstrafik
   • Järnvägsgruppen - Effektiva tågsystem för persontrafik
   • Järnvägsgruppen - Elsystem
   • Järnvägsgruppen - Fordonsteknik
   • Järnvägsgruppen - Gröna tåget
   • Järnvägsgruppen - Infrastruktur
   • Järnvägsgruppen - Kapacitet
   • Järnvägsgruppen - Ljud och vibrationer
   • Järnvägsgruppen - Tribologi
   • Kemi
   • Kemiteknik
   • Konst, teknik och design
   • Kritiska studier
   • Kärnenergiteknik
   • Mark- och vattenteknik
   • Maskinkonstruktion
   • Matematik
   • Matematisk statistik
   • Material- och nanofysik
   • Medicinsk teknologi
   • Medieteknik
   • Metallurgisk processvetenskap
   • Miljöstrategisk analys
   • Människa-datorinteraktion
   • Nationalekonomi
   • Numerisk analys
   • Optik och fotonik
   • Optimeringslära och systemteori
   • Planering och beslutsanalys
   • Risk och säkerhet
   • SRA - Energi
   • SRA - E-vetenskap (SeRC)
   • SRA - Informations- och kommunikationsteknik
   • SRA - Molekylär biovetenskap
   • SRA - Produktion
   • SRA - Transport
   • Stadsbyggnad
   • Strategier för hållbar utveckling
   • Strömnings- och klimatteori
   • Tal- och musikkommunikation
   • Teknik och hälsa
   • Teknik och lärande
   • Teknikvetenskapens lärande och kommunikation
   • Teknisk materialvetenskap
   • Teknisk mekanik
   • Telekommunikation
   • Teoretisk fysik
   • Teoretisk kemi och biologi
   • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
   • Tillämpad medicinsk teknik
   • Transportinfrastruktur
   • Transportsystem
   • Transportvetenskap
   • Urbana och regionala studier
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Amhariska
   • Arabiska
   • Azerbajdzjanska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Kanaresiska (Kannada)
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
   • Zulu
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram