kth.sePublikationer
1 - 14 av 14
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Disputation: 2024-04-23 13:00 F3, Stockholm
  Rodríguez Gálvez, Borja
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Teknisk informationsvetenskap.
  An Information-Theoretic Approach to Generalization Theory2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna avhandling undersöker vi maskininlärningsalgoritmers generaliseringsförmåga för likafördelad data, med fokus på att upprätta stränga övre gränser för generaliseringsfelet. Vi avviker från traditionella komplexitetsbaserade metoder genom att introducera och analysera informationsteoretiska gränser som kvantifierar beroendet mellan en inlärningsalgoritm och träningsdata.

  Vi studerar två kategorier av generaliseringsgarantier:

  • Väntevärdegarantier. Dessa gränser mäter prestanda i genomsnitt. I detta fall fångas beroendet mellan algoritmen och data ofta av ömsesidig information eller andra informationsmått baserade på ƒ-divergenser. Trots att dessa mått erbjuder en intuitiv tolkning, kan de förbise geometrin hos algoritmens hypotesklass. För att hantera denna begränsning introducerar vi gränser som använder Wassersteinavstånd, vilket innehåller geometriska överväganden på bekostnad av att vara mer matematiskt invecklat. Dessutom föreslår vi en strukturerad, systematisk metod för att härleda gränser som fångar beroendet mellan algoritmen och en enskild datapunkt, samt mellan algoritmen och delmängder av träningsdata, under förutsättning att resten av datan är känd. Dessa typer av gränser ger djupare insikter, vilket vi demonstrerar genom att tillämpa dem för att härleda generaliseringsgarantier för algoritmen stokastisk gradient Langevindynamik.   
  • PAC-Bayesiska garantier. Dessa gränser mäter prestandanivån med hög sannolikhet. I detta fall fångas beroendet mellan algoritmen och data ofta av relativ entropi. Vi härleder samband mellan Seeger--Langfords- och Catonis gränser, vilket avslöjar att den förra optimeras av Gibbsfördelningen. Dessutom introducerar vi nya, starkare gränser för olika typer av kostnadsfunktioner, inklusive de med begränsad värdemängd, momentgenererande funktion, moment, eller varians. För att uppnå detta introducerar vi en ny teknik för att optimera parametrar i sannolikhetsuttryck.

  Vi studerar också begränsningarna för dessa metoder. Vi presenterar ett motexempel där de flesta av de existerande (relativ entropibaserade) informationsteoretiska gränserna misslyckas, och där traditionella metoder fungerar. Slutligen utforskar vi sambandet mellan dataintegritet och generaliseringsförmåga. Vi visar att algoritmer med ett begränsad maximalt läckage generaliserar. Dessutom härleder vi för diskreta data nya gränser för algoritmer med differentiellt dataintegritet, som försvinner när antal sampel ökar, vilket garanterar deras generaliseringsförmåga även med en konstant dataintegritetsparameter. Detta står i kontrast till tidigare gränser i litteraturen, som kräver att dataintegritetsparametern minskar med antalet sampel för att säkerställa generaliseringsförmåga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kappa
 • Disputation: 2024-04-24 09:30 FA32, Stockholm
  Wang, Wanhong
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Kärnkraftssäkerhet.
  Development and Application of Uncertainty Analysis Approaches for MELCOR Simulations of Severe Accidents2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rådande behov av att utveckla säkerhetsanalysmetoder och den ökande stringensen i lättvattenreaktorsäkerhet (LWR) efter Fukushima kräver mer avancerade och systematiska tillvägagångssätt för att analysera svåra haverier. Metoderna för bästa skattning plus osäkerhet (BEPU) är ett sådant tillvägagångssätt och har använts brett för deterministiska säkerhetsanalyser (DSA) av konstruktionsstyrande haverier (DBA). Däremot är BEPU-analys av svåra haverier (SA) mer komplicerat på grund av SA-fenomens komplexitet och SA-simuleringsverktygens specialiteter. BEPU-metoder för svåra haverier behöver därför utvecklas.

  Denna doktorsavhandling utgår från den konventionella BEPU-metoden där olika metoder för att bestämma osäkerheter (UQ) med 95/95 toleransgränser används i MELCOR-simuleringar av svåra haverier i syfte att fastställa deras tillämplighet. Både parametriska och icke-parametriska UQ-metoder, inklusive goodness-of-fit-test, Wilks-metoder, Baren och Halls linjära interpolering och metoder utvecklade av Hutson, tillämpas på postulerade scenarier med svåra haverier i en nordisk kokvattenreaktor (BWR). Det har visat sig att (i) en liten urvalsstorlek eller en låg ordning i dessa UQ-metoder tenderar att ge konservativa uppskattningar, och (ii) en stor urvalsstorlek medför många misslyckade beräkningsfall med MELCOR och att åtgärda fallen medför en explosionsartad beräkningskostnad. För att lösa detta problem föreslås två alternativa ansatser som kan utvecklas vidare i ett senare steg.

  Den första alternativa ansatsen är att utveckla en modell med artificiellt neuronnät (ANN) baserad på ”bootstrapping” som ska användas i UQ; och den andra alternativa ansatsen är att koppla deterministiska urvalsmetoder (DS) med en fast/dynamisk täckningsfaktor. Det första alternativa tillvägagångssättet löser problemet med den konventionella BEPU-metoden, d.v.s. den explosionsartade beräkningskostnaden till följd av att åtgärda många kraschade MELCOR-fall som annars förstör det slumpmässiga urvalet. Tanken bakom ansatsen är att använda surrogatmodeller (SM) baserade på framgångsrika MELCOR-beräkningar för att förutspå sambandet mellan osäkra in- och utdata. Som ett resultat kan en UQ med numeriskt ekvivalent uppskattning med 95/95-toleransgräns göras. Ansatsen tillämpas för ett scenario med svårt haveri på grund av totalt elbortfall (SBO) i en nordisk BWR och resultaten jämförs med resultat som baserats på konventionella metoder. Den andra metoden föreslås användas för realistiska uppskattningar till lägre beräkningskostnader. Dess teoretiska grund är att DS-metoder behöver färre stickprov för att ge ungefärliga konvergenta uppskattningar av de statistiska momenten för utdata. Genom att införa en fast eller dynamisk täckningsfaktor kan informationen om de två första statistiska momenten utökas till 95:e percentil, eller så kallade numeriskt ekvivalenta uppskattningar av 95/95-toleransgränser. Det andra tillvägagångssättet tillämpas för ett svårt haveri av SBO i en svensk PWR och jämförs med resultat som baserats på konventionella metoder.

  Resultatjämförelsen visar att de två alternativa tillvägagångssätten lämpar sig väl för att bestämma osäkerheter i MELCOR-simuleringar av de valda scenarierna med svåra haverier.  Exempelvis förutspår den första alternativa metoden, vid beräkning av H2-massa och tidpunkten för tankgenombrott, 95/95-uppskattningar som liknar de som är genomförda med konventionella metoder. Dessutom kan en icke-parametrisk metod av hög ordning användas i ANN-modellen för stabila och realistiska uppskattningar, vilket är nästan omöjligt för den konventionella metoden på grund av kravet på många MELCOR-beräkningar. För det andra tillvägagångssättet bör en fast täckningsfaktor på 1,65 användas när utdata är symmetriskt normalfördelade. I annat fall bör en dynamisk täckningsfaktor från en anpassad betadistribution användas för att undvika orealistiska uppskattningar när utdatafördelningen är kraftigt skev. Således dras slutsatsen att de två föreslagna alternativa tillvägagångssätten har potential att ersätta den konventionella metoden för bestämning av osäkerheter för MELCOR-simuleringar av svåra haverier vid höga beräkningskostnader på grund av en stor urvalsstorlek eller vid många misslyckade MELCOR-beräkningar genomförda med konventionella metoder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Disputation: 2024-04-26 10:00 F3, Stockholm
  Broms, Anna
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
  Accuracy, efficiency and robustness for rigid particle simulations in Stokes flow2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen behandlar simuleringstekniker för system av stela partiklar på nano- till mikroskala i en viskös vätska. Sådana system har en stor spännvidd av tillämpningsområden både i naturen och i industrin. Då vätskans tröghet anses försumbar utgör uppsättningen av partiella differentialekvationer (PDEer) känd som Stokes ekvationer en modell för vätskans fysik. För att studera dynamiska förlopp behöver PDEerna lösas vid varje given tidpunkt, givet partikelkonfigurationen och eventuell extern påverkan mellan partiklarna. De resulterande hastigheterna på partiklarna används för att uppdatera dess positioner och ekvationerna kan sedan lösas på nytt. För att ett simuleringsresultat av ett fysiskt system ska vara tillförlitligt är det viktigt att kontrollera olika felkällor. Vi fokuserar specifikt på de numeriska fel som uppstår när Stokes ekvationer löses approximativt och felet från tidsstegningen, alltså uppdateringen av koordinater över tid.               

  Interaktionerna i vätskan är utmanande att hantera: de avtar långsamt med ökande partikelavstånd och är dyra att lösa upp vid nära kontakt. Det sistnämnda är en konsekvens av de starka lubrikationskrafter som relativ rörelse mellan partiklar resulterar i på korta avstånd. PDEerna kan omformuleras som randintegralekvationer på partiklarnas ytor. Vi behandlar två alternativa men relaterade tekniker som möjliggör billigare simuleringar. Den stela multiblob-metoden bygger på regularisering och kan hantera stora system av partiklar med generell geometri. Två förbättringar utvecklas: den basala felnivån relaterar till diskretiseringen av partiklarna och sätts genom att förberäkna lösningen till ett litet optimeringsproblem för varje unik partikeltyp. Noggrannheten för nära interaktion förbättras sedan med hjälp av parkorrektioner. Genom en alternativ metod baserad på fundamentallösningar presenterar vi en ny snabb teknik som skalar linjärt med antalet partiklar. För cirklar och sfärer kan noggrannheten kontrolleras oberoende av partikelavstånd genom att introducera en uppsättning reflektionspunkter för varje par av partiklar nära varandra, som väl kan representera de lubrikationskrafter som uppstår.        

  I ett Stokesflöde kan partiklar varken kollidera eller överlappa och vårt arbete relaterat till tidsstegning behandlar kontaktundvikande algoritmer. Vi utvecklar en ny optimeringsbaserad strategi som garanterar att partiklar förblir kontaktfria i 3D. En sådan teknik är nödvändig för att kunna studera partiklar över långa tidsintervall.                

  Kontrollerad noggrannhet kan tillsammans med robust tidsstegning möjliggöra att simuleringar kan komplettera fysiska experiment så att en ökad förståelse av partikelsystemen kan leda till utveckling inom exempelvis materialvetenskap, biomedicin och miljövetenskap.

  Ladda ner (pdf)
  thesis_intro
 • Disputation: 2024-04-26 13:00 Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH Campus, Stockholm
  Allahvirdizadeh, Reza
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Improving the Dynamic Design Philosophy of High-Speed Railway Bridges Using Reliability-Based Methods2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Moderna järnvägsbroar utsätts för betydande säkerhetsrelaterade vibrationer. Tidigare studier har visat att vissa konventionella dimensioneringsmetoder är inkonsekventa och otillräckliga, vilket kräver förbättringar. Säkerhetsbedömning handlar i grunden om osäkerheter. Därför ägnas den föreliggande studien åt detta mål med hjälp av tillförlitlighetsbaserade metoder. Undersökningarna här begränsas till trafiksäkerhet och passagerarkomfort som möjliga dimensioneringsvillkor. Undersökningen av dessa gränstillstånd kräver komplexa beräkningsmodeller som beaktar tåg-spår-bro-interaktion. Att använda beräkningsintensiva modeller för strukturell tillförlitlighet verkar inte genomförbart. Genom förenklingar av systemet kan vertikal acceleration och nedböjning ansättas som mått för implicita gränsvillkor. Inledningsvis visade användningen av första ordningens tillförlitlighetsmetod (FORM) begränsningar i tillämpningen av nuvarande säkerhetsfaktor, vilken resulterade i inkonsekventa säkerheter. För att adressera detta föreslås probabilistiska dimensioneringskurvor, som definierar minsta erforderliga bromassa och styvhet baserat på tvärsnittstyper, spannkonfigurationer och tåghastigheter. Dessa resultat erhålls genom att formulera en FORM-baserad optimering. Därefter används resultaten för att undersöka känsligheten hos de uppskattade brottsannolikheterna med avseende på de ingående grundläggande stokastiska variablerna. Med tanke på begränsningarna med FORM användes simulering-baserade tillförlitlighetsbedömningar med hjälp av surrogatmodeller för fortsatta undersökningar. I en jämförelse av kända regressionsbaserade surrogatmodeller, under identiska inlärningsförutsättningar, visade Kriging-metoden överlägsen effektivitet. Inom ramen för en tillförlitlighetsbaserad optimering underlättar denna Kriging-modell framtagningen av nya probabilistiska designkurvor. Detta uppnås genom en ny formulering av metoden där korrelationen mellan de stokastiska variablerna beaktas med hjälp av Copula-funktioner. Dessutom användes surrogatmodellen till att kalibrera säkerhetsfaktorn som är associerad med gränsvärdet för vertikal acceleration, vilket ledde till ett förslag på 1,38 som ett nytt värde för säkerhetsfaktorn. Därefter utvärderas påverkan av jord-strukturinteraktion på uppskattad säkerhet med hjälp av en samling av klassificeringsbaserade surrogatmodeller. Resultaten visar interaktionens bidrag i form av ökad dämpning för kortare spann, motverkad av negativa effekter på grund av frekvensförkortning hos längre broar. Slutligen utforskas de epistemiska osäkerheterna behäftade med den begränsade kunskapen om gränsvärdet för vertikal acceleration. Det konstateras att försummelse av dessa osäkerheter kan leda till en överskattning av tillåtna tåghastigheter med cirka 13%.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • Disputation: 2024-04-29 13:00 https://kth-se.zoom.us/j/68660447128, Stockholm
  Favero, Federico
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Människocentrerad teknologi, Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Light Rhythms: Exploring the Perceptual and Behavioural Effects of Daylight and Artificial Light Conditions in a Scandinavian Context2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna sammanläggningsavhandling samlar tvärvetenskapligt arbete om studien av ljusrytmers inverkan på perception och beteende. Avhandlingen var strukturerad för att besvara och diskutera frågorna: “Hur känner och beter sig en person i ett upplyst rum?” och “Påverkar varierande ljusförhållanden perception, bedömning och rörelse?”. För att besvara frågorna använde jag metoder från design, psykologi och beteendevetenskap, och genomförde litteraturstudier och två experimentella studier. Som svar på den första frågan visar resultaten från de fem artiklar som ingår i avhandlingen att ljus och ljusrytmer framkallar specifika direkta och långsiktiga effekter. Dessa effekter påverkar följande kategorier av aspekter: visuella och perceptuella, bedömning och upplevelse, beteendemässiga och fysiologiska. För att strukturera och visualisera dessa olika aspekter introducerar jag ramverket CLAPP: Context Light(ing) Action (behaviour), Per-ception, Person. Ramverket belyser det komplexa samspelet mellan ljus, miljö och mänsklig respons genom att visa funktioner relaterade till rums- och ljusrytmer, effekter av ljus på sinne och kropp samt personliga egenskaper. Ramverketkan ge struktur och riktning för utbildnings- och forskningsaktiviteter inom området Architectural Lighting Design. Som svar på den andra forskningsfrågan visar resultaten från de experimentella studierna att varierande dagsljusförhållanden framkallar bättre humör och glädje, och påverkar rörelse, jämfört med artificiella ljusförhållanden, även efter att utsikt och solljus eliminerats. Resultaten av denna avhandling kan bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål, särskiltatt förbättra befolkningens välbefinnande (SDG 3), att utforma en byggd miljösom är säker och motståndskraftig (SDG 11), och stödjar användningen av över-komlig och ren energi (SDG 7). Med utgångspunkt i erfarenheterna från detta examensarbete är jag övertygad om att tvärvetenskapligt samarbete kommer att göra det möjligt att integrera de olika aspekter som ingår i CLAPP-ramverket,vilket banar väg för utformningen av utrymmen som är både motståndskraftiga och stödjande för hälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Favero_Kappa
 • Disputation: 2024-04-30 10:00 F3 (Flodis), Stockholm
  Zha, Li
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Kemi, Glykovetenskap. KTH, Skolan för bioteknologi (BIO), Centra, Albanova VinnExcellence Center for Protein Technology, ProNova.
  Surface Engineering of Cellulose Nanofibers for Advanced Biocomposites2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Nanocellulosa, som ursprungligen kommer från cellulosa, den primära strukturella komponenten i växters cellväggar, har fått betydande uppmärksamhet för sina unika egenskaper, inklusive utmärkta mekaniska, optiska och barriäregenskaper, samt dess förnybara och hållbara natur. Nanocellulosa, inklusive cellulosa nanokristaller och cellulosa nanofibrer (CNF), produceras genom att bryta ned lignocellulosa fibrer till nanoskala dimensioner, vanligtvis genom mekaniska eller kemiska processer. Den stora ytan och de rika hydroxylgrupperna hos CNF är idealiska för ytmodifieringar, vilket avsevärt ökar dess mångsidighet i utvecklingen av funktionella biokompositmaterial. Denna avhandling syftar till att designa CNF-baserade kompositer med integrerade multifunktionaliteter inklusive redispergerbarhet, biokompatibilitet, mekanisk robusthet, våtintegritet, samt optisk transparens genom ytmodifiering av cellulosananofibrer. Metodiken innefattar strategiskt val av CNF, integrering av CNF med biopolymerer, tillämpning av ytmodifieringar och implementering av enkla bearbetningstekniker.

  I Paper I inspirerades man av växtcellväggen för att anpassa interaktionen mellan vatten och CNF. Genom att tillsätta betaglukan från korn, har bättre rehydrering, redispersion, och återvinning av torkade CNF uppnåtts. Denna framsteg möjliggör förbättring av transporten och bearbetningen av CNF-baserade material.

  I Paper II, utnyttjades interaktionen mellan CNF och vatten, vilket introducerade en enkel materialbearbetningsteknik för att tillverka CNF/regenererad silkfibroin (RSF) kompositer. Detta involverade rehydrering och svullnad av TEMPO-oxiderade CNF nanopapperstrukturer med både slumpmässigt orienterade CNF och nematiskt ordnade CNF i RSF-lösningarna. De förberedda CNF/RSF kompositfilmerna uppvisade exceptionella mekaniska egenskaper både i torra förhållanden och i PBS, och visade utmärkt biokompatibilitet när de odlades med L929 fibroblastcell.

  I Paper III, förbereddes CNF/alginate dubbelnätverkskompositer för att undersöka effekten av inter-fibrillära interaktioner och G/M-förhållandet (guluronsyra/mannuronsyra) av alginater på mekanisk prestanda. Kompositen som innehöll TEMPO-oxiderad CNF och alginate med högre innehåll av mannuronsyra och högre molekylvikt, uppvisade hög Youngs modul på 20,3 GPa och hög draghållfasthet på 331 MPa. Interfacial kalciumjonkorslänkning mellan CNF och alginate spelade en central roll i att uppnå dessa egenskaper. Dessutom demonstrerades denna komposit framgångsrikt som en spraybeläggning för banan, vilket betydligt fördröjde viktförlusten när den förvarades i omgivningsförhållanden, vilket antyder dess möjliga tillämpningar inom livsmedelsförpackning.

  I Papper IV funktionaliserades karboximetylcellulosa (CMC) med kvartära ammoniumsalter och användes sedan för att modifiera gränssnittet mellan holocellulosafibernätverk och en akrylresin. Starka och transparenta kompositer tillverkades framgångsrikt utan behov av organiska lösningsmedel eller de hårda kemikalier som ofta används vid kovalent ytmodifiering av cellulosa. Den hydrofoba, funktionaliserade CMC:n underlättade en homogen resinimpregnering i cellulosafibernätverket, vilket resulterade i en komposit med förbättrad gränsytfästningsstyrka, ökad optisk transparens och mekanisk styrka.

 • Disputation: 2024-05-03 09:00 F3, Stockholm
  Asta, Nadia
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Fiber- och polymerteknologi, Fiberteknologi.
  Fundamentals of Interactions between Cellulose Materials and its Implications on Properties of Fibrous Networks2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Grundläggande forskning spelar naturligtvis en avgörande roll i utvecklingen av hållbara materiallösningar och processer som gynnar både vår miljö och vårt vardagsliv. Cellulosa, som är en förnyelsebar och rikligt tillgänglig råvara, har också en enorm användnings potential i olika typer av hållbara material. Cellulosan har dock en avancerad och komplicerad molekylär och över molekylärstruktur och det är därför svårt att till fullo utnyttja den inneboende potentialen hos denna fascinerande råvara. Genom att fördjupa oss i och klarlägga de molekylära mekanismer som ligger till grund för växelverkan mellan cellulosarika ytor har vi skapat en grundförutsättning för att kunna utnyttja cellulosans inneboende egenskaper i olika typer av fiberbaserade nätverk . Resultaten i avhandlingen understryker den komplicerade och användbara kopplingen som finns mellan grundläggande förståelse och praktiska tillämpningar genom att visa hur den molekylära kontakten och strukturen i gränsytan mellan två cellulosa-rika ytor kommer att kontrollera de makroskopiska egenskaperna hos nätverk ifrån cellulosa rika fibrer. Studierna i avhandlingen omfattar olika aspekter, allt ifrån utvecklingen av väldefinierade och nm-jämna modellmaterial, för att studera molekylära växelverkai gränsytan mellan två cellulosa ytor, till framställningen av fibrösa nätverk med skräddarsydda egenskaper.I den första delen av arbetet har fokus legat på att utveckla väl karakteriserade modellmaterial och väldefinierade metoder för att klarlägga växelverkan i gränsytan eller gränsfasen mellan två cellulosa ytor. Resultaten visar också hur tillsats kemikalier påverkar växelverkan mellan cellulosa ytor och hur valet av kemikalier kan användas för att styra de strukturella och adhesiva egenskaperna hos gränsytan. Genom att använda våra modellmaterial har det också varit möjligt att bättre förstå de grundläggande mekanismerna som kontrollerar fiber-fiberväxelverkningar och därigenom hur tillsatskemikalier eller fibermodifieringar påverkar bildandet av en fiber/fiberfog och hur det i sin tur kontrollerar de makroskopiska mekaniska egenskaperna hos fibernätverket. I den sista delen av arbetet undersöktes hur olika mängder av fysikaliskt adsorberade styrkekemikalier och nätverks densiteter påverkar slutegenskaperna hos fibernätverk ifrån olika typer av fibrer. Resultaten visar att tillsatskemikalierna fortfarande har relativt sett stor positiv påverkan på de mekaniska egenskaperna hos nätverken, trots höga densiteter, vilket igen understryker vikten att klarlägga molekylära växelverkningar i gränsytan mellan fibrerna i ett fibernätverk.Sammantaget visar detta arbete inte bara hur grundläggande insikter om molekylära växelverkningar och gränsytsstrukturer har direkta praktiska tillämpningar för att förbättra makroskopiska egenskaper hos fibernätverk, utan det betonar också vikten av att integrera grundläggande och tillämpade metoder för skapa nya eller förbättrade biobaserade och recirkulerbara material.

 • Disputation: 2024-05-03 10:00 Air&Fire, Solna
  Gnann, Christian
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Proteinvetenskap.
  Finding order in chaos: Dissecting single-cell heterogeneity in space and time2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Cellen är den minsta enheten av liv, och varje cell innehåller en komplex uppsättning av DNA, RNA, proteiner och andra makromolekyler. Under de senaste åren har teknologiska framsteg inom cellbiologiska studier av enskilda celler avslöjat en överväldigande mängd fenotypisk heterogenitet mellan cellpopulationer som tidigare betraktades som homogena. Tidigare kartläggning av denna heterogenitet har främst fokuserat på studier av RNA. Denna avhandling syftar dock till att ge en proteincentrerad syn på cellulär variabilitet, med särskilt fokus på cellcykeln och cellulär metabolism.

  Det mesta av mitt arbete innefattar data från Human Protein Atlas-projektet. I detta projekt har vi kartlagt den spatiala fördelningen av över 13 000 mänskliga proteiner med subcellulär upplösning. Vi finner att ungefär en fjärdedel av alla mänskliga proteiner uppvisar heterogenitet i proteinuttryck mellan enskilda celler.

  I Artikel I undersökte vi hypotesen att majoriteten av den observerade cellulära heterogeniteten kan förklaras av skillnader i cellcykelprogression. Därför genererade vi en stor karta över proteomisk och transkriptomisk uttrycksdata i relation till den mänskliga cellcykeln i enskilda celler. Vi identifierade hundratals nya proteiner relaterade till cellcykeln, vilka kan komma att fungera som potentiella läkemedelsmål vid sjukdomar som cancer. Vi visar vidare att en stor del av den cellcykelberoende variabiliteten på proteinnivå inte etableras genom cykliska ändringar av transkriptomet. Detta antyder att posttranslationella modifieringar i betydande utsträckning bidrar till regleringen av dynamiska förändringar i proteinuttryck under cellcykeln.

  Därför utförde vi i Artikel II en djup masspektrometriprofilering av fosfoproteomet längs samma cellulära modell som i Artikel I och identifierade över 2000 cellcykelberoende fosforyleringsplatser hos människans proteiner. Den oöverträffade omfattningen av denna fosfoproteomiska data gör att vi kan koppla cellcykelberoende dynamik i proteinuttryck till fosforyleringshändelser. Dessutom identifierar vi en stor uppsättning proteiner med stabila uttrycksnivåer och varierande fosforyleringsmönster längs cellcykelns progression, vilket sannolikt reglerar deras funktion.

  I Artikel I observerade vi också att majoriteten av heterogent uttryckta proteiner visar variation som är oberoende av cellcykelprogression, och bland dessa proteiner finns ett stort antal metaboliska enzymer. Därför strävade vi efter att beskriva omfattningen av subcellulär metabolisk komplexitet hos mänskliga celler och vävnader i Artikel III. Samtidigt som vi bekräftar att det finns en spatiell uppdelning av cellulära metaboliska processer visar vi att ungefär 50% av de metaboliska enzymerna lokaliserar till flera subcellulära avdelningar. Genom att integrera offentliga protein-protein-interaktionsdata med vår information om subcellulär lokalisering identifierar vi flera enzymer som utför olika funktioner i olika cellulära avdelningar. Dessutom observerar vi en starkt ökad mängd heterogent uttryckta enzymer. Vi föreslår att denna omfattande metaboliska heterogenitet kan etablera olika funktionella metabola tillstånd i en population av mänskliga celler.

  Slutligen utvärderade vi i Artikel IV heterogeniteten hos det mitokondriella proteomet eftersom de är metabola kraftverk som innehåller en stor andel proteiner vars uttryck varierar beroende av cellcykeln. I denna studie korrelerade vi det variabla uttrycket av över 400 mitokondriella proteiner med uttrycket av hastighetsbegränsande enzymer i viktiga mitokondriella processer, såsom citronsyracykeln och metabolism av reaktiva syreföreningar. Vi visar att enzymer i samma reaktionsvägar ofta korrelerar i sitt uttryck, vilket indikerar att deras uttrycksvariabilitet kan bidra till etableringen av metabola tillstånd.

  Ladda ner (pdf)
  Finding order in chaos - Dissecting single-cell heterogeneity in space and time
 • Disputation: 2024-05-03 10:00 Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm
  Mohammadi, Mohammad
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Risk Management in Tunneling Projects: Estimation and Planning2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kostnadsöverskridanden och förseningar i tidplanen inträffar ofta vidbyggande av transportinfrastrukturprojekt. Detta leder till slöseri av betydande resurser, både offentliga och privata. En genomgångav litteraturen visar att osäkerhet framträder som en av de potentiella primära orsakerna. För att hantera påverkan av osäkerhet på tid- och kostnadsuppskattningar i transportinfrastrukturprojekt kan probabilistiska metoder användas. I denna doktorsavhandling utarbetades först en konceptuell riskmodell som kan förbättra tid- och kostnadsuppskattningar specifikt i tunnelprojekt. Riskmodellen användes som ett verktyg för att granska och jämföra olika befintliga probabilistiska modeller för sådana skattningar, i syfte att identifiera möjliga förbättringsområden. Riskmodellen användes också för att undersöka faktorer som påverkar noggrannheten i subjektiva bedömningar av indata i tidsuppskattningsmodeller. Även metoder för att inkludera olika tunnelbyggnadsfaser i den subjektiva bedömningen av dessa indata utforskades. Forskningen har resulterat i förbättringar och uppdateringar av den befintliga KTH modellen för tid- och kostnadsuppskattning i tunnelprojekt. Modellen inriktar sig mot tre huvudsakliga källor till osäkerhet i skattningen: variabilitet i arbetsprestation, geologisk osäkerhet och förekomstav försenande händelser. Analysen och förbättringarna av modelleringen av arbetsprestation utfördes i tre steg. I det första stegetmodellerades byggprocessen med hjälp av en så kallad Work Breakdown Structure (WBS), vilket möjliggör en mer realistisk bedömningav tunnelprojektets byggtid. I det andra steget användes PERTfördelningar för att modellera osäkerheten i tidsåtgång för de olika aktiviteterna i produktionscykeln, istället för den annars ofta använda triangelfördelningen. Det tredje steget utgjordes av en detaljerad undersökning av data från ett verkligt tunnelprojekt föratt identifiera vilka komponenter som bidrar till variabiliteten i arbetsprestation i produktionscykelns olika aktiviteter. Denna analyspekar ut tre huvudkomponenter: typisk variabilitet i arbetsprestation, mindre prestationsförseningar och mindre maskinförseningar. Dessa komponenter integrerades i KTH-modellen, vilket resulteradei ytterligare uppdateringar avseende variabiliteten i arbetsprestation. En ny metod infördes i KTH-modellen genom att använda Metropolis-Hastings-algoritmen inom ramen för Monte Carlo-simuleringmed Markovkedjor, för att hantera geologiska osäkerheter längstunnelsträckningen. Denna metod möjliggör stegvis simulering av tunnelbyggnadsprocessen så att KTH-modellen nu kan beakta osäkerhet i kritiska linjen i tunnelprojekt med flera fronter. Dessa förbättringar syftar till att underlätta beslutsfattandet och minska riskerna för förseningar och kostnadsöverskridanden. Dessutom är det nu möjligt att modellera storleken på försenande händelser som stokastiska variabler, vilket är en annan förbättring jämfört med den ursprungliga versionen av KTH-modellen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kappa
 • Disputation: 2024-05-03 13:00 F3, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus, Stockholm
  Evens, Siegfried
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och historia, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.
  Streams, Steams, and Steels: A Transnational History of Risk Regulation in Nuclear Power Plants (1850–1985)2024Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vatten krävs för att producera kärnenergi och förhindra olyckor. Eftersom lättvattenreaktorer alltmer ses som en lösning för att uppnå en hållbar energiomställning och bekämpa klimatkrisen är det viktigare än någonsin att undersöka vilka risker användningen av vatten för kärnkraftsproduktion innebär. Teknikerna som används för att hantera allt vatten och ånga för att förhindra större kärnkraftsolyckor - tryckkärl, ånggeneratorer, rör, ventiler och pumpar - har dock inte fått mycket uppmärksamhet från historiker, STS- forskare och risksociologer. Därför syftar denna avhandling till att studera ur ett historiskt perspektiv hur dessa komponenter och deras risker hanterades och styrdes av nationella och internationella aktörer.

  Med hjälp av arkivkällor från Sverige, USA, Frankrike och flera internationella organisationer, samt intervjuer, presenterar denna avhandling fram en ny, långsiktig historia om kärnsäkerhet, som går tillbaka till ursprunget för riskhantering kring vatten och ånga under 1800-talet. Ett sådant historiskt perspektiv på riskreglering av kärnkraft ger två viktiga insikter. För det första innebar användningen av vatten- och ångteknik i kärnreaktorer att en ny typ av risker uppstod. Dessa "ambi-nukleära risker" är en hybrid av äldre ångrisker, som läckage, brott eller explosioner, och nya risker för strålning och kontaminering. För det andra, mellan 1950- och 1980-talen skapades system i USA, Frankrike och Sverige för att reglera dessa risker. Till en början, under 1950-talet, tillämpades icke-nukleära ångbestämmelser direkt på de första kärnkraftverken. Men i takt med att kraftverken blev större, olyckor inträffade och kärntekniken blev alltmer kontroversiell skapades "ambi-nukleära riskregimer" för att anpassa eller "nuklearisera" de äldre bestämmelserna. De omfattade nya säkerhetsåtgärder och metoder som var inriktade på att förhindra radioaktiva utsläpp, men samtidigt mobiliserade de äldre tekniker, institutioner, kunskaper och idéer med anknytning till termisk hydraulik och metallurgi. Ambi-nukleära riskregimer utvecklades av en mängd olika historiska aktörer genom förhandlingar om gränser mellan "nukleär" och "icke-nukleär" kunskap, komponenter, risker och regleringar. Privata eller halvprivata ingenjörsorganisationer spelade en särskilt viktig roll i detta sammanhang.

  Denna avhandling visar således att kärnkraftsäkerhet har blivit kärnteknisk eller nukleär som ett resultat av en transnationell och långsiktig process som i hög grad bestämdes av äldre icke-nukleära vatten- och ångregimer. Resultaten av denna avhandling bidrar till pågående vetenskapliga debatter om risk, kärnteknik och vatten inom teknikhistoria, miljöhistoria, STS och5risksociologi. Avhandlingens viktigaste bidrag är att den har vidgat den tidsram med vilken kärnkraftsrisker traditionellt har studerats. Den har utmanat dominerande uppfattningar om kärnkraft som innovativ eller exceptionell, och istället kopplat frågor om kärnkraftsrisk till längre historiska utvecklingar inom vattenhantering och industrialisering. Detta visar på betydelsen av historiska omständigheter för att skapa nya risker och förhindra (kärnkrafts)katastrofer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Evens Dissertation
 • Disputation: 2024-05-07 14:00 F3
  Correnty, Siobhán
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA. KTH, Centra, SeRC - Swedish e-Science Research Centre.
  Numerical methods for parameterized linear systems2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att lösa linjära ekvationssystem är ett grundläggande tekniskt problem. Dessutom uppstår tillämpningar som involverar lösningen av linjära system inom samhällsvetenskap och ekonomi. Specifikt utforskar denna avhandling lösningar till linjära system där systemmatrisen beror olinjärt på en parameter. Parametern kan vara en skalär eller en vektor, och en förändring i parametern resulterar i en förändring i lösningen. En sådant scenario uppstår vid studiet av partiella differentialekvationer och tidsfördröjningssystem, och vi är intresserade av att erhålla lösningar som motsvarar många värden på parametern samtidigt. De metoder som utvecklats i denna avhandling kan också användas för att lösa problem med parameteruppskattning. Ytterligare har programvara utvecklats och är tillgänglig online.

  Denna avhandling består av fyra artiklar och presenterar både algoritmer och teoretisk analys. I artikel A behandlas en linjärisering baserad på en oändlig Taylor-serieexpansion. Specifikt är det linjäriserade systemet ett skiftat parametriserat system, och parametern är en skalär. Systemet löses med GMRES-metoden, och endast en Krylov-basmatris krävs. Konvergensanalys baseras på lösningar till ett olinjärt egenvärdesproblem och parameterns storlek. Noterbart är att algoritmen utförs i ett ändligt antal beräkningar.

  Tillvägagångssättet i artikel B är baserat på ett förkonditionerat linjäriserat system löst med den inexakta GMRES-metoden. I den här kontexten innehåller linjäriseringen alla termer i en oändlig Taylor-serieexpansion, och förkonditioneringen appliceras på ett approximativt sätt med iterativa metoder. Lösningar som motsvarar många värden på den skalära parametern genereras från ett delrum, och detta görs i ett ändligt antal linjära algebraoperationer. Teoretisk analys, baserad på felet i appliceringen av förkonditioneraren och storleken på parametern, leder till en övre begränsning på residualens storlek.

  Artikel C föreslår en Krylovbaserad rekursionsmetod med få termer för att lösa linjära system som är beroende av en skalär parameter. Specifikt används en Chebyshev-approximation för att konstruera en linjärisering, och det linjäriserade systemet löses med den bikonjugerade gradient-metoden. Dessutom leder förkonditionering med skifte och invertering till snabb konvergens av Krylov-metoden för många olika värden på parametern. En inexakt variant av metoden härleds och analyseras också.

  I artikel D konstrueras en reducerad ordningsmodell från sampel av modellen för att lösa parametriserade linjära system. Specifikt är parametern en vektor med dimensionen 2, och samplingen utförs på ett glest rutnät med den metod som föreslås i artikel C. En tensorfaktorisering används för att bygga modellen. Tillvägagångssätt av denna typ är inte alltid framgångsrika, och det är inte känt på förhand om en tensorfaktorisering kommer att konvergera för en given uppsättning av sampel. Detta arbete presenterar ett nytt sätt att generera en ny uppsättning sampel i samma parameterrum till en låg extra kostnad. De nya lösningar kan användas om tensorfaktoriseringen misslyckas. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  kappa
 • Disputation: 2024-05-15 10:00 https://kth-se.zoom.us/j/67779557414, Stockholm
  Khodadadi, Abolfazl
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elektroteknik, Elkraftteknik. KTH Royal Institute of Technology.
  Electricity Market Design Strategies for Hydro-dominated Power Systems: Exploring Optimal Bidding, Planning, and Strategic Operation through Various Market Design Strategies2024Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De befintliga partihandelsmarknaderna för el i nordiska länder spelar en avgörande roll för att säkerställa den planerade balansen mellan utbud och efterfrågan. Dock garanterar dessa marknader inte driftsäkerheten i realtid för elsystemet. Detta ansvar åligger transmissionsnätsoperatören (TSO), som balanserar konsumtion och produktion i realtid för att upprätthålla ett säkert tillstånd.

  För att ta itu med dessa frågor har en serie forskningsstudier genomförts i denna avhandling för att fördjupa sig i detaljerna i de nordiska balansmarknaderna och föreslå strategier för att förbättra deras effektivitet och effektivitet. Dessa studier har genomförts kring vattenkraftverk som de huvudsakliga produktionskällorna i de nordiska elmarknaderna. Studierna erkänner de potentiella fördelarna med mångsidiga balansmarknader och ökad handel med flexibla resurser med Kontinentaleuropa.

  Dessutom kastar forskningsresultaten ljus över de optimala budgivningsstrategierna för vattenkraftverk (HPP) på dagsmarknaden för energi och manuell marknad för återställning av frekvensreserver (mFRR). HPP spelar en avgörande roll som en flexibel energikälla, och deras deltagande på dessa marknader kräver noggrann planering och beslutsfattande. Studierna tar hänsyn till olika faktorer såsom marknadsregler, mFRR-kapacitetsmarknad, framtida elpriser och påverkan av aktiv tidsduration för erbjudanden på balanseringsenergimarknaden på intäktsgenerering. Denna inkludering ger en mer realistisk intäktsportfölj för operatörerna baserat på möjligheten att inte bli dispatchade på balansmarknaden.

  Forskningen utforskar även konceptet med flexibla stokastiska schemaläggningsstrategier på energimarknader dominerade av vattenkraft. Genom att beakta dagsmarknaden för energi, mFRR-marknaden och interaktionen mellan olika marknadsuppsättningar. Dessa strategier ger den nödvändiga flexibiliteten för både planerings- och driftsskedena. Målet är att maximera vinsterna för vattenkraftsenheterna samtidigt som man adresserar alternativkostnaden för att spara vatten och uppfylla de mFRR-kapacitetskrav som TSO ställer. Deltagande i nya marknadsuppsättningar är ett alltmer intressant ramverk för operatören efter den senaste introduktionen av dessa marknader och resultaten från detta avsnitt hjälper dem att forma mer lönsamma beslutsramar för sina tillgångar.

  Dessutom diskuteras den optimala strategiska portföljbedömningen av HPPs i en multiuppgörelsemarknad. Med tanke på de ökande elpriserna och den växande penetrationen av förnybara energiresurser utnyttjar dessa studier bilevel programmeringsproblem för att modellera det strategiska beteendet hos HPPs på dagsmarknaden och marknaden för frekvensbehållningsreserver. De föreslagna tillvägagångssätten syftar till att förbättra beslutsprocesserna, främja marknadseffektiviteten och möjliggöra effektiv förvaltning av tillgångar i ett dynamiskt och utvecklande energilandskap för att fatta mer informerade multi-marknadshandelsbeslut.

  Forskningen undersöker också dimensioneringen av frekvensåterställningsreserver i ett flerområdessystem för kraft, specifikt med fokus på det nordiska fallstudien. Genom att anta en sekventiell dimensioneringsmetodologi och använda chansbegränsad optimering, allokerar studierna reserver baserat på systembehov, optimerar linjeflöden och minskar de totala reservkraven. Resultaten belyser potentialen för att dela reserver mellan budområden i det nordiska synkronområdet, vilket bidrar till en mer effektiv och samordnad drift av kraftsystemet.

  Slutligen har en grundlig undersökning genomförts för att bedöma effektiviteten av de nuvarande kontrakten för skillnad (contract-for-difference) som de huvudsakliga stödscheman för utvecklingen av nya förnybara energitillgångar. Fallstudier har genomförts för att kvantitativt demonstrera för- och nackdelar med olika förslag och ge nya ledtrådar för politiska beslutsfattare om deras framtida beslut.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  WEB VERSION
 • Disputation: 2024-05-24 13:00 E3, Stockholm
  Lindberg, Aleksandra
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Kemiteknik, Tillämpad elektrokemi.
  Selectivity and gas composition in electrochemical systems by mass spectrometry2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna doktorsavhandling presenterar experimentella studier av gasformiga produkter från två olika elektrokemiska system: kloratprocessen och Nickel Metallhydrid batteriet (NiMH), med användning av masspektrometri.

  Den katodiska effektiviteten för vätgasutvecklingsreaktionen (HER) i kloratprocessen undersöktes genom att använda ex-situ syntetiserade MnOx-elektroder. Utan tillsats av giftig krom (VI), som används idag inom industrin, uppnåddes hög katodisk effektivitet. Effekten av olika ugnstemperaturer vid syntesen av elektrodbeläggningen på HER-effektiviteten undersöktes. Tillsatsen av krom (VI) i koncentrationer som är 1000 gånger lägre än de som används inom industrin idag, tillsammans med in-situ tillsattsmolybdat, visade lovande resultat för att bibehålla hög katodisk effektivitet och selektivitet gentemot HER. Bildningen av syrgas minskar den anodiska effektiviteten samt utgör en säkerhetsrisk på grund av samtidig förekomst av HER i den odelade cellen. Mängden producerat syre från två typer av elektroder, TiRu och TiRuSnSb,följdes. Syrgas produceras genom homogen hypokloritnedbrytning,heterogent på olika katalytiska ytor i kontakt med elektrolytlösningen och anodiskt under elektrolys, det vill säga elektrokemiskt.

  Att undersöka gas-sammansättningen i batterier är en utmaning på grund av komplexiteten hos de reaktioner som leder till gas-utvecklingen.Dessutom har gasförbrukningen en betydande inverkan på mängden och sammansättningen av de insamlade gaserna. En metod för att undersöka gas-sammansättningen hos NiMH-batteriet, utan att påverka batteriprestanda, utvecklades. Två teknologier, provtagare och mikrokapillär, gav rimliga och kompletterande resultat.

  Ladda ner (pdf)
  Summary
 • Disputation: 2024-06-03 10:00 Atrium, Stockholm
  Sariyar, Sanem
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Proteinvetenskap, Cellulär och klinisk proteomik. KTH, Centra, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Spatiotemporal Profiling of Human Development Using Multiplexed Imaging2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Människans utveckling är komplex och invecklad, där cellernas positioner, uttryck av viktiga proteinmarkörer och cell-cell interaktioner bidrar till etableringen av kroppens axel och till utvecklingen av organ från olika germinallager. Därför är spatiala och temporala aspekter avgörande för förståelsen av människans utveckling. Detta är möjligt att studera genom multiplexad bildteknik, vilket möjliggör samtidig bedömning av multipla markörer i samma vävnadsprov och erbjuder viktiga insikter kring proteinuttrycket i olika celler och vävnader. Inom ramen för denna avhandling fokuserade vi på spatial- och single-cellprofilering av olika celltyper under den första trimestern av människans utveckling, både på system- och organnivå, med hjälp av multiplexad bildteknik.Artikel I i denna avhandling presenterar en spatial och single-cellkarta av den mänskliga lungans utveckling under den första trimestern. Vi använde multiplexad bildteknik med en 30-plex antikroppspanel för vävnadsprover från lungor isolerade 6-13 veckor efter befruktningen och analyserade nästan 1 miljon celler. Vi tillhandahåller en karta över celltypskomposition med spatial upplösning under den mänskliga lungans utveckling, med fokus på spatio-temporala förändringar av olika celltyper, såsom immunceller, endotelceller och lymfatiska celler, och proliferativa celltillstånd. Nyckelfynden i den första artikeln är att proliferationsmönstren i epitelet avslöjar skillnader i förlängningen av mindre respektive större distala och proximala luftvägar, och att närvaron av vissa immun-celler runt artärerna belyser förhållandet mellan lokalisation och funktion. Dessutom representerar denna artikel den första tillämpningen av multiplexad bildteknik för att studera den mänskliga lungans utveckling. Artikel II syftade till att systematiskt undersöka människans utveckling i hela embryon, med fokus på celltyper som immunceller och endotelceller. Vi analyserade hela mänskliga embryovävnader isolerade vid 3-5 veckor med hjälp av en 28-plex antikroppspanel. Ett nyckelfynd i artikeln är framträdandet av leverns immunceller redan vid 4 veckor och skillnader i dessa cellers profiler för uttryck av markörer jämfört med andra immunceller. I Artikel III föreslog vi en enkel och flexibel öppen källkodsmetod för att visualisera in situ-uttryck av hundratals gener, som kan kombineras med andra metoder, så som multiplexad bildteknik. I Artikel IV utforskade vi den spatiala dynamiken under det mänskliga hjärtats utveckling på cellulär och subcellulär nivå.Sammanfattningsvis belyser denna avhandling de spatiotemporala förändringarna under den första trimestern av människans utveckling genom att presentera kartor över utvecklingen av organ och hela embryon vid olika stadier. Målet är att illustrera egenskaperna vid ett friskt tillstånd, vilket bidrar till en bättre förståelse för avvikelser som är förknippade med medfödda sjukdomar.

  Ladda ner (pdf)
  Spatiotemporal Profiling of Human Development Using Multiplexed Imaging